Model Audi A7 z papieru

 http://www.audiblogpl.com/2012/01/model-audi-a7-z-papieru.html
Poniżej zobaczycie film jak „łatwo” i tanio zbudować własne A7.