Wrzesień 2013 - Sprzedaż +10%

Wyniki sprzedaży we wrześniu 2013 - 150 300 samochodów czyli o 10% więcej niż we wrześniu 2012.


Szczegółowe dane za Wrzesień 2013:


Sprzedaż dla AUDI AG   
We wrześniu   
Łączna

2013
2012
Zmiana od 2012   
2013
2012
Zmiana od 2012   
Świat
150300
136571
10,0%
1180750   
1097507   
7,6%
Europa
74350
72182
3,0%
564800
574, 098
-1,6%
  - Niemcy
21227
20712
2,5%
190607
198777
-4,1%
  - UK
26070
22389
16,4%
115137
101593
13,3%
  - Francja
4653
5020
-7,3%
43323
47012
-7,8%
  - Włochy
4240
4802
-11,7%
35556
38901
-8,6%
  - Hiszpania
2263
2295
-1,4%
28560
29427
-2,9%
  - Rosja
3, 080
3150
-2,2%
26982
25442
6,1%
USA
13065
12302
6,2%
114411
100694
13,6%
Meksyk
950
903
5,2%
8483
6450
31,5%
Asia-Pacific
53850
43007
25,2%
422600
351420
20,2%
  - Chiny
  (z Hongkongiem)
45530
35512
28,2%
358213
297060
20,6%
  - Indie
965
1011
-4,5%
7391
6417
15,2%