Grudzień 2013 - Sprzedaż +18,4% | Podsumowanie roku

Sprzedaż Audi w grudniu 2013 w porównaniu do tego samego miesiąca w 2012r. wyniosła +18,4% osiągając 130 700 sztuk.

Cały rok 2013 zakończył się wzrostem 8,3% z wynikiem 1 575 500 samochodów.


Szczegółowe dane za Grudzień 2013 i podsumowanie roku:

Sprzedaż dla 
AUDI AG
W grudniu   

Łączna

2013
2012
Zmiana od 2012   
2013
2012
Zmiana od 2012   
Świat
130700
110383   
18,4%
1575500   
1455123   
8,3%
Europa
47900
45226
6,0%
732300
739030
-0,9%
  - Niemcy
15813
16913
-6,5%
250025
263163
-5,0%
  - Wielka Brytania
7193
4760
51,1%
142039
123640
14,9%
  - Francja
4118
5193
-20,7%
57012
62202
-8,3%
  - Włochy
3526
3791
-7.0%
47007
50085
-6,1%
  - Hiszpania
1555
1763
-11,8%
34977
36139
-3,2%
  - Rosja
2585
2194
17,8%
36150
33512
7,9%
USA
17013
14841
14,6%
158061
139310
13,5%
Meksyk
1336
1240
7,7%
11712
9482
23,5%
Azja-Pacyfik
56700
41380
37,0%
579100
478879
20,9%
  - Chiny (w tym Hongkong)
48325
35279
37,0%
491989
405838
21,2%
  - Indie
856
931
-8,1%
10002
9003
11,1%