Sierpień 2014 - Sprzedaż +5,6%

W sierpniu 2014 podobnie jak w poprzednich miesiącach Audi znów zanotowało wzrost sprzedaży. W ósmym miesiącu 2014 roku przy 125 300 samochodach jest to wzrost o 5,6% w porównaniu do analogicznego okresu w 2013r.
Audi już teraz odważnie stwierdza że w 2014 roku zakłada sprzedaż przekraczającą 1,7mln samochodów.

Szczegółowe dane za Sierpień 2014:

Sprzedaż AUDI AG   
W sierpniu   Łączna

2014
2013
Zmiany od 2013   
2014
2013
Zmiany od 2013   
Świat
125300
118672   
+ 5,6%
1138700   
1030460   
+ 10,5%
Europa
42850
46116
-7,1%
516850
490463
+ 5,4%
  - Niemcy
14034
19131
-26,6%
176340
169380
+ 4,1%
  - Wielka Brytania
5405
4466
+ 21,0%
100614
89067
+ 13,0%
  - Francja
3665
3563
+ 2,9%
39059
38670
+ 1,0%
  - Włochy
3196
2473
+ 29,2%
33966
31316
+ 8,5%
  - Hiszpania
2204
2159
+ 2,1%
28415
26297
+ 8,1%
  - Rosja
2601
2767
-6,0%
23167
23902
-3,1%
Stany Zjednoczone
17101
14005
+ 22,1%
116066
101346
+ 14,5%
Meksyk
1095
960
+ 14,1%
8320
7533
+ 10,4%
Azja-Pacyfik
55250
49535
+ 11,5%
430250
368753
+ 16,7%
  - Chiny
(łącznie z Hong.
Kong)
47145
42778
+ 10,2%
364090
312683
+ 16,4%