Listopad 2014 - Sprzedaż +10,8%

Po 11 miesiącach w 2014r. fabryki Audi opuściło ponad 1,5mln samochodów co daje wynik większy niż w całym ubiegłym roku.
Rok 2014 powinien spokojnie zakończyć się liczbą ponad 1,7mln sprzedanych samochodów.

Szczegółowe dane za Listopad 2014:


Sprzedaż dla AUDI AG    
W listopadzie   
Łączna

2014
2013
Zmiana od 2013 roku   
2014
2013
Zmiana od 2013 roku   
Świat
146250
132037   
+ 10,8%
1591100   
1444742   
+ 10.1%
Europa
58750
57772
+ 1,7%
713900
684356
+ 4,3%
  - Niemcy
19901
20804
-4,3%
240849
234212
+ 2,8%
  - Wielka Brytania
11295
9292
+ 21,6%
150856
134846
+ 11,9%
  - Francja
4775
4622
+ 3,3%
53093
52894
+ 0,4%
  - Włochy
3956
3910
+ 1,2%
45696
43481
+ 5,1%
  - Hiszpania
2477
2275
+ 8,9%
36507
33422
+ 9,2%
  - Rosja
2683
3468
-22,6%
31031
33565
-7,5%
USA
16640
13636
+ 22,0%
162773
141048
+ 15,4%
Meksyk
1026
990
+ 3,6%
11481
10376
+ 10,6%
Brazylia
1256
477
+ 163,3%
12122
5907
+ 105,2%
Chiny
(łącznie. Hong Kong)
52544
44334
+ 18,5%
516356
443664
+ 16,4%