Marzec 2015 - Sprzedaż +4,4%

Pierwszy kwartał 2015 uszyty na miarę Audi AG. Globalna sprzedaż koncernu wzrosła o 6,1 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, sięgając około 438 250 sprzedanych aut. Wszystkie regiony świata zanotowały dodatnie wyniki. Na optymistyczny obraz początku roku wpłynęły również marcowe wyniki. Notując 4,4 procentowy wzrost - około 177 950 sprzedanych pojazdów - Audi w ciągu jednego miesiąca przekazało do rąk klientów więcej samochodów niż kiedykolwiek wcześniej w takim samym okresie. Oznacza to, że sześćdziesiąty trzeci miesiąc z rzędu cztery pierścienie odnotowują wzrost sprzedaży.

Szczegółowe dane za Marzec 2015:

Sprzedaż dla AUDI AG   
W Marcu   
Łączna   

2015
2014
Zmiana od 2014   
2015
2014
Zmiana od 2014   
Świat
177950
170452   
+ 4,4%
438250
412848   
+ 6,1%
Europa
90650
88750
+ 2,2%
207250
200353
+ 3,4%
  - Niemcy
27902
27226
+ 2,5%
73208
66458
+ 10,2%
  - Wielka Brytania
29140
28068
+ 3,8%
45783
43671
+ 4,8%
  - Francja
5703
5425
+ 5,1%
14609
14581
+ 0,2%
  - Włochy
4518
4516
0%
12596
12537
+ 0,5%
  - Hiszpania
4491
4088
+ 9,9%
12322
11519
+ 7,0%
  - Rosja
2630
3758
-30,0%
6132
8286
-26,0%
USA
17102
14246
+ 20,0%
40098
35228
+ 13,8%
Meksyk
1077
1040
+ 3,6%
3195
3075
+ 3,9%
Brazylia
1460
891
+ 63,9%
4014
3115
+ 28,9%
Chiny
(łącznie. Hong Kong)
48356
47636
+ 1,5%
133316
124520
+ 7,1%