Sierpień 2016 - Sprzedaż +2,9%

W sierpniu 2016, Audi AG dostarczyło do rąk klientów ok. 132 350 samochodów. Liczona tylko w tym miesiącu światowa sprzedaż, przewyższyła tą z analogicznego miesiąca zeszłego roku o 2,9 procent.
Łącznie, sprzedaż na świecie wzrosła od początku roku o 4,9 procent, do blisko 1 234 900 aut i we wszystkich głównych regionach zanotowała dodatni bilans.

W Polsce sprzedaż w sierpniu była większa niż analogicznym okresie roku minionego o 37,8% (791 samochodów).

„W sierpniu, Audi odnotowało osiemdziesiąty z rzędu miesiąc z ciągłym wzrostem sprzedaży. Ta robiąca wrażenie seria jasno wskazuje, że nasze działania ukierunkowane są na solidny, długoterminowy sukces.
Dlatego, w generalnie trudnym środowisku rynkowym, zdrowy, zrównoważony rozwój, jest naszym najważniejszym priorytetem.”
Dietmar Voggenreiter, szef marketingu i sprzedaży Audi AG