Listopad 2018 - Sprzedaż -16,7%

W listopadzie globalna sprzedaż Audi spadła o 16,7 procent w ujęciu rok do roku i wyniosła około 132 650 nowych samochodów. W Europie, na malejącą sprzedaż wpłynęły pewne nieoczekiwane skutki związane z przejściem na cykl testowy WLTP oraz wynikające z pełnego wyzwań scenariusza stopniowego wycofywania starych i wprowadzania nowych modeli Audi, co związane jest z kolei z wdrażaniem założeń inicjatywy modelowej.
Skumulowana globalna sprzedaż liczona od początku roku, w porównaniu z takim samym okresem roku 2017, spadła o 2,4 procent, do 1 657 950 egzemplarzy nowych Audi.

„Przechodzimy właśnie przez pełen wyzwań okres, który bezpośrednio wpływa na nasze wyniki biznesowe.Intensywnie pracujemy nad procesem homologacji różnych wariantów silników i skrzyń biegów, a nasza gama różnych wersji przygotowanych do sprzedaży zmierza do przekroczenia trzycyfrowej wartości. Jednocześnie forsując naszą inicjatywę modelową, ustawiamy nasz kurs na przyszłość.” 
Bram Schot, pełniący obowiązki prezesa zarządu,
a jednocześnie szef marketingu i sprzedaży AUDI AG


W listopadzie w Polsce zarejestrowano 901 egzemplarzy nowych Audi. To o 25,17 procent mniej niż w listopadzie roku 2017. Niemniej jednak rozpatrując sprzedaż na przestrzeni pełnych jedenastu miesięcy tego roku, w naszym kraju sprzedaż samochodów spod znaku czterech pierścieni wzrosła – o 12,57 procent (13 316 sztuk) w porównaniu z okresem styczeń – listopad 2017.