Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Co Powinna Zawierać Faktura Vat Za Samochód?

Co Powinna Zawierać Faktura Vat Za Samochód?

0 Comments

Co Powinna Zawierać Faktura Vat Za Samochód
Zakup samochodu na fakturę VAT – o co chodzi? – Co Powinna Zawierać Faktura Vat Za Samochód Faktura VAT to dowód zakupu, który nabywca otrzymuje po zakupie samochodu od przedsiębiorcy. Wygląda nieco inaczej niż umowa kupna-sprzedaży. Jest na niej zwykle mniej informacji na temat auta, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by do faktury dołączyć także „zwykłą” umowę, w której dokładnie opisze się stan licznika, usterki czy uszkodzenia.

 1. Co musi zawierać faktura VAT? Muszą się na niej znaleźć dane zarówno strony kupującej, jak i sprzedającej.
 2. Upujący musi podać albo swoje imię i nazwisko, albo nazwę firmy, którą prowadzi czy reprezentuje.
 3. Sprzedający musi tam umieścić NIP, datę wystawienia faktury, jej numer, stawkę podatku VAT i to, ile wynosi cała należność ogółem.

Oprócz tego, powinny się tam też znaleźć dane auta (marka, model, rocznik, numer rejestracyjny, numer VIN). Jakie zalety ma zakup samochodu na fakturę VAT 23%? Przede wszystkim, nabywca tak sprzedawanego pojazdu nie musi już płacić podatku PCC. W przypadku droższych samochodów – na przykład takich za 100 czy 200 tysięcy złotych – oznacza to pokaźną oszczędność, o równowartości kompletu opon, „pakietu startowego” w serwisie albo wakacji.

Co powinna zawierać Faktura VAT?

Co powinna zawierać faktura, czyli obowiązkowe elementy faktury VAT: –

 1. Datę wystawienia – Czyli data, kiedy została wystawiona faktura
 2. Kolejny numer – Nadawany w serii określonej przed przedsiębiorcę. Każda z faktur musi mieć swój numer, który w łatwy sposób pozwoli zidentyfikować fakturę i jej kolejność w serii
 3. Nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz adresy – Określa strony kupującego i sprzedającego. Jest to oczywisty i jednocześnie bardzo ważny element, ponieważ jest to podstawa do identyfikacji każdej ze stron w przypadku np. sporu
 4. NIP – Należy pamiętać o podaniu Numeru Indentyfikacyjnego Podatnika. Należy określić również numer NIP nabywcy. W przypadku osób fizycznych może być to PESEL
 5. Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub usługi – Może to również być data otrzymania zapłaty, gdyż często zdarza się tak, że faktura jest wystawiana przed pełnym dokonaniem usług / dostarczeniem towarów. Wtedy należy zawrzeć obie daty – wystawienia faktury oraz dostarczenia towarów / usług
 6. Nazwa towaru lub usługi – Na prawidłowej fakturze należy ściśle określić co jest przedmiotem transakcji
 7. Liczba / zakres towarów / usług – Należy podać liczbę (miarę) sprzedawanych towarów lub zakres usług. Przedstawiony np. w czasie lub konkretny produkt, np. wykonanie strony internetowej
 8. Cena jednostkowa towaru lub usługi (netto)- Określamy cenę towaru lub usługi (za 1 sztukę), bez doliczonego podatku VAT. Tutaj również należy określić ew. rabaty, jeśli występują.
 9. Wartość towarów lub usług – Całkowita wartość sprzedaży towarów lub usług po ich zsumowaniu.
 10. Stawka podatku – Określamy stawkę podatku, na którym operujemy, aby doliczyć należny podatek. Jeśli operujemy na kilku stawkach, każdy towar lub usługa powinny mieć wykaz stawek podatku, jaki będzie naliczany.
 11. Kwota podatku – Naliczana od sumy wartości sprzedaży netto, uwzględniając poszczególne stawki podatku.
 12. Kwota należności ogółem – Suma kwoty netto oraz naliczonych podatków.
You might be interested:  Ile Wynosi Opłata Za Samochód Sprowadzony?

Elementy, które zostały wymienione są obowiązkowymi elementami, które muszą znajdować się na każdej fakturze. Są również inne elementy, które, należy uwzględnić na prawidłowej fakturze w określonych przypadkach. Wszelkie przypadki są uwzględnione w ustawie o podatku od towarów i usług.

Co powinna zawierać faktura podatku od towarów i usług?

Obowiązkowe elementy faktury VAT – Zgodnie z przepisami art.106e ust.1 faktura powinna zawierać co najmniej:

datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje, imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwotę należności ogółem.

Jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze uproszczonej?

Faktura uproszczona – Od 1 stycznia 2013 roku podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni mają możliwość wystawiania tzw. faktur uproszczonych, jeśli kwota zakupu nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro. Należy pamiętać, że nie można wystawiać faktury uproszczonej w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które proszą o fakturę.

You might be interested:  Faktura Vat Marża Samochód Jak Księgować?

data wystawienia, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub świadczenia usług, o ile taka data różni się od daty wystawienia, kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imię, nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres, numery, za pomocą których sprzedawca oraz nabywca może być zidentyfikowany dla podatku od towarów i usług, nazwę towaru lub usługi, kwoty rabatów oraz wcześniej otrzymanych należności, jeśli są one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, stawki podatku VAT, kwota należności ogółem.

Faktura uproszczona nie musi zawierać takich informacji, jak:

imię i nazwisko lub nazwę nabywcy oraz jego adresu, ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, cenę jednostkową netto, kwotę należności netto.

Faktury uproszczonej nie należy wystawiać celu udokumentowania:

dostawy towarów lub usług dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzedaży wysyłkowej,, dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż Polska, gdzie stroną zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca.

Co powinna zawierać faktura poświadczająca transakcję sprzedaży?

Faktura poświadczająca transakcję sprzedaży powinna zawierać (co najmniej) następujące dane: imiona i nazwiska bądź nazwy bądź sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery NIP sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.10 i 11; numer kolejny faktury oznaczonej jako ‘FAKTURA VAT’;

Related Post