Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Co To Jest Akcyza Na Samochód?

Co To Jest Akcyza Na Samochód?

0 Comments

Co To Jest Akcyza Na Samochód
Akcyza to podatek, który dotyczy m.in. wyrobów tytoniowych, energetycznych, napojów alkoholowych, energii elektrycznej, a czasem także samochodów. Jeśli sprowadzasz pojazd z zagranicy, to zapłacisz akcyzę za samochód. Jak wysoki jest taki podatek i jak możesz go zapłacić? Spis treści:

Czy trzeba płacić akcyzę za samochód?

Jakie pojazdy z zagranicy są obciążone akcyzą? – Podatek akcyzowy trzeba zapłacić w przypadku sprowadzenia do Polski aut niezarejestrowanych wcześniej na terytorium naszego kraju. Akcyza dotyczy zarówno nowych, jak i używanych samochodów osobowych. Tak określa art.100 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którego treścią opodatkowaniu podlega:

 • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
 1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
 2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Kto ma obowiązek zapłacić akcyzę za samochód?

Opłata akcyzy za samochód a zakup pojazdu z komisu – Nie wszystkie osoby zainteresowane zakupem samochodu z Niemiec czy Holandii samodzielnie organizują taki zakup – część kierowców korzysta z pomocy pośredników, np. komisów. Kto w takiej sytuacji powinien zapłacić akcyzę? Opłata akcyzy za samochód obciąża podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej), która dokonuje nabycia pojazdu.

 • Oznacza to, że akcyza za sprowadzony samochód powinna zostać uiszczona przez komis.
 • Jeżeli zdecydowałeś się na samochód z komisu, pamiętaj, aby nie wierzyć zapewnieniom jego właściciela, że opłacił on akcyzę.
 • Nie dostałeś potwierdzenia przeprowadzenia takiej transakcji? Możesz samodzielnie zweryfikować prawdomówność potencjalnego kontrahenta – wystarczy, że utworzysz konto na wspomnianej już stronie Puesc.gov.pl, a następnie pobierzesz potwierdzenie zapłaty akcyzy.

Po zalogowaniu się do konta, aplikacja poprosi Cię o podanie numeru VIN. Po jego wpisaniu będziesz mógł pobrać potwierdzenie opłacenia akcyzy, jeżeli podatek ten faktycznie został uiszczony. : Czym jest akcyza na samochody i kto powinien uiścić opłatę akcyzową? – Polskie ePłatności

Ile kosztuje akcyza za samochód?

Ile wynosi akcyza za samochód? – To, ile będzie trzeba zapłacić akcyzy za samochód, zależy od pojemności silnika. Dla aut osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 jest to 18,6 proc. podstawy opodatkowania, a w przypadku pozostałych samochodów – 3,1 proc. Ową podstawą opodatkowania jest wartość pojazdu, Jeśli kupisz auto, które warte jest 10 tys. zł, to zapłacisz:

1860 zł – przy pojemności silnika powyżej 2000 cm 3, 310 zł – przy pojemności silnika do 2000 cm 3,

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje o 50 proc. niższa akcyza za auta z napędem hybrydowym. Wynosi ona – 9,3 i 1,55 proc, w zależności od pojemności silnika.

Od jakiej kwoty płaci się akcyzę?

Wysokość akcyzy określa Ustawa o podatku akcyzowym. Obowiązujące aktualnie stawki podatku wynoszą 3,1% wartości samochodu (silniki o pojemności do 2000 cm3) i 18,6% wartości samochodu (silniki o pojemności powyżej 2000 cm3).

You might be interested:  Kiedy Należy Zarejestrować Samochód Po Zakupie?

Ile wynosi akcyza na auto z Niemiec?

Opłaty za auto z Niemiec – jaką kwotę trzeba uregulować w urzędzie? – Po przyjeździe do Polski trzeba zmierzyć się z kolejnymi formalnościami. Najpierw należy uregulować akcyzę w Urzędzie Celnym. Wynosi ona 3,1% dla aut z silnikiem o pojemności do 2000 ccm lub 18,6% dla większych.

Jak widać, koszt rejestracji samochodu osobowego z Niemiec z mocnym silnikiem będzie stosunkowo duży. To samo dotyczy aut dostawczych i ciężarowych. Od razu warto też przetłumaczyć dokumenty (koszt to ok.200 zł) i wykonać przegląd techniczny (ok.100 zł). Przyspieszy to rejestrację, na którą ma się tylko 30 dni.

Spóźnialscy muszą zapłacić karę w wysokości od 200 do nawet 1000 zł! Wyrobienie tablic i dowodu rejestracyjnego w przypadku auta z Niemiec kosztuje 256 zł. Kupując auto, warto od razu zapoznać się z zasadami, jak wygląda przepisanie ubezpieczenia OC,

Jak sprawdzic czy akcyza za auto jest opłacona?

Jeśli sprawdzasz samochód po numerze VIN, to z systemu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) możesz otrzymać: Komunikat, który oznacza, że podatek akcyzowy za samochód został zapłacony o treści: „Od samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy’.

Gdzie płaci się akcyzę za samochód?

Jak zapłacić akcyzę za samochód i wypełnić deklarację akcyzową? – Obecnie można już złożyć deklarację akcyzową i zapłacić akcyzę za sprowadzony samochód w trybie online. Warto podkreślić, że od 2017 roku organem zajmującym się pobieraniem podatku akcyzowego nie jest urząd celny, ale urząd skarbowy.

Wypełniasz deklarację AKC-U/S – to uproszczona deklaracja dla podatku akcyzowego płaconego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Płacisz podatek akcyzowy w określonej kwocie na rachunek urzędu skarbowego. Pobierasz potwierdzenie zapłaty akcyzy – będzie to możliwe po podaniu,

Deklaracja akcyzowa wymaga wpisania danych osoby importującej auto z zagranicy oraz informacji dotyczących zakupionego pojazdu. Podaje się w niej także samodzielnie wyliczoną wysokość akcyzy. Jeśli samochód ma więcej niż jednego właściciela, każdy współwłaściciel musi złożyć osobny wniosek.

Po dokonaniu takich formalności otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Potwierdzenie zapłaty akcyzy jest niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu w urzędzie, w wydziale komunikacji. Do rejestracji auta będą także potrzebne wszystkie dokumenty auta w wersji polskojęzycznej. Musisz przetłumaczyć je na język polski u tłumacza, mieć do rejestracji dowód osobisty, dowód własności samochodu, potwierdzenie pozytywnego wyniku badania technicznego i zawarcia obowiązkowej polisy OC.

trzeba wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. : Akcyza za samochód – jak ją zapłacić?

Czy akcyza jest potrzebna do rejestracji?

Niedoskonałe przepisy przejściowe – Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym przewiduje kilka przepisów przejściowych, które regulują postępowanie w przypadku niektórych zdarzeń, w których podatnik może mieć wątpliwość, czy powinien stosować nowe (bardziej wymagające) czy stare przepisy.

Ustawodawca odniósł się do przypadków samochodów osobowych nabywanych w ramach WNT przed 1 lipca 2021 r., wniosku w sprawie wydania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy oraz wniosku o rejestrację samochodów ciężarowych i specjalnych – złożonych, ale nierozpatrzonych przed 1 lipca 2021 r.

We wszystkich powyższych sytuacjach należy stosować dotychczasowe przepisy. Przepisy przejściowe nie regulują postępowania w odniesieniu do samochodów ciężarowych wprowadzonych na terytorium Polski przed 1 lipca 2021 r., ale rejestrowanych po tej dacie (np.

przez firmę leasingową jako finansującego). Co to oznacza w praktyce? W takich sytuacjach konieczne jest już pozyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Potwierdzają to organy podatkowe. Przepisy przejściowe nie regulują jednak postępowania w odniesieniu do samochodów ciężarowych wprowadzonych na terytorium Polski przed 1 lipca 2021 r., ale rejestrowanych po tej dacie (np.

przez firmę leasingową jako finansującego). Co to oznacza w praktyce? W takich sytuacjach konieczne jest już pozyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Potwierdzają to organy podatkowe, wskazując, że z aktualnego kształtu ustawy prawo o ruchu drogowym (reguluje to art.72 ust.1 pkt 6a) wynika, że po 1 lipca 2021 r.

samochód ciężarowy z homologacją N1 można zarejestrować wyłącznie po przedłożeniu jednego z dokumentów, których wymagają obowiązujące od niedawna przepisy. Kto wnioskuje o dokument? Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, brak takiego obowiązku lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy wydawane są przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na wniosek podmiotu dokonującego WNT danego samochodu.

W praktyce oznacza to, że w większości przypadków obowiązek złożenia wniosku o wydanie jednego z powyższych dokumentów będzie spoczywał na głównym importerze danej marki pojazdów w Polsce – jeśli firma leasingowa nie dokonała WNT tego pojazdu, to brak jest podstaw, by to ona wnioskowała o ten dokument.

 • Warto jednak zasygnalizować, że w tej kwestii zdążyło się już pojawić odmienne stanowisko.
 • Jak wynika z naszych informacji, Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów twierdzi, że w przypadku, gdy importer, który dokonał WNT pojazdu, a następnie go sprzedał (np.
 • Dealerowi), nie jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o dokument potwierdzający realizację obowiązków w zakresie akcyzy, ponieważ nie jest już właścicielem samochodu.
You might be interested:  Jak Obliczyć Opłatę Skarbową Za Samochód?

Organ wskazał, że właściwym w tym zakresie byłby obecny właściciel pojazdu, co oznaczałoby, że mogłaby o ten dokument wnioskować również firma leasingowa (bądź dealer, jeśli do nabycia pojazdu jeszcze nie doszło). Jest to jednak stanowisko niezgodne z obowiązującym od 1 lipca 2021 r.

Art.109 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że dla celów związanych z rejestracją samochodu ciężarowego lub specjalnego, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek podmiotu dokonującego WNT samochodu, czyli w praktyce najczęściej właśnie importera.

Fakt, że mógł on już sprzedać samochód, dla którego wymagany jest dokument potwierdzający, pozostaje w tej sytuacji bez znaczenia. Na importerach ciąży zresztą jeszcze jeden obowiązek. Podmiot, który sprzedaje samochód (osobowy, ciężarowy lub specjalny) nabyty w ramach WNT, niezarejestrowany wcześniej w kraju, jest zobowiązany do tego, aby dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub brak takiego obowiązku, przekazać nabywcy, czyli zwykle dealerowi.

Jak ominąć akcyzę na samochód 2022?

Nowy sposób na ominięcie akcyzy? W internecie nie brakuje ogłoszeń oferujących pomoc w przystosowaniu sprowadzonego samochodu do wymogów auta specjalnego. Takie pojazdy zwolnione są w Polsce z podatku akcyzowego. Czy rzeczywiście da się w ten sposób uniknąć podatku? Foto: Onet Samochody “Oferuję pomoc w uniknięciu absurdalnej opłaty akcyzowej. Zainteresowany musi dostarczyć auto do Zgorzelca Procedura trwa około 6 godzin. Jest w pełni legalna potwierdzona badaniem TUV&Dekra. Żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o typ nadwozia (sedan, hatchback, kombi, suv, van).

 • Oszt 2,5 tys. zł.
 • Cena zawiera przystosowanie auta do wymogów, które musi spełniać pojazd specjalny niepodlegający akcyzie, przegląd niemiecki potwierdzający przystosowanie auta”.
 • Ogłoszenie o takiej treści znaleźliśmy ostatnio na jednym z serwisów aukcyjnych.
 • Pomoc ta polega na przystosowaniu sprowadzonego pojazdu do wymogów auta specjalnego.

Takie samochody zwolnione są w Polsce z podatku akcyzowego. Oferty o podobnej treści wzbudzają szczególne zainteresowanie wśród osób planujących sprowadzić do kraju drogą limuzynę z silnikiem powyżej 2 litrów. Czy aby jednak na pewno da się w ten sposób uniknąć akcyzy? Postanowiliśmy zapytać o szczegóły samego ogłoszeniodawcę.

 • Niestety nie usłyszeliśmy od niego żadnych konkretów, oprócz zapewnień, że wszystko będzie załatwione jak należy.
 • To że auto będzie posiadać status pojazdu specjalnego na podstawie niemieckich przepisów jeszcze o niczym nie świadczy.
 • Aby zarejestrować taki samochód w Polsce trzeba spełnić wymogi określone w polskim prawie.
You might be interested:  Na Jakie Konto Wpłacić Akcyzę Za Samochód 2021?

Nasze wątpliwości związane z tą kwestią ogłoszeniodawca rozwiał jednym zdaniem. – Jak pan przyjedzie z samochodem wszystko załatwimy na miejscu wraz z rejestracją pojazdu w kraju. Ważne tylko by auto posiadało hak – zapewnia nasz rozmówca. Znając nasze realia, można sobie wyobrazić, że jakiś znajomy diagnosta wypisuje w papierach, że sprowadzony pojazd spełnia wymogi auta specjalnego.

Niewykluczone, że z takim sfabrykowanym dokumentem uda się jakoś zarejestrować samochód. Urzędnicy wydziałów komunikacji nie sprawdzają naocznie pojazdów i nie weryfikują zapisów w papierach ze stanem faktycznym. Samochód specjalny, który w myśl polskich przepisów zwolniony jest z podatku akcyzowego nie przechodzi też odprawy celnej.

Przywożąc takie auto do kraju nie mamy żadnych zobowiązań wobec urzędu celnego. W przypadku tych pojazdów nie wydaje on nawet zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy. Nie zmienia to jednak faktu, że takie działanie jest dość ryzykowne i bezprawne. Bo jak wytłumaczymy podczas kontroli drogowej, że nasz luksusowy Mercedes zarejestrowany jest jako pojazd specjalny do przewozu np.

 • Farmaceutyków i krwi, podczas gdy w rzeczywistości nie ma z tym nic wspólnego.
 • Wróćmy jednak na chwilę do naszego ogłoszeniodawcy.
 • Drążąc temat zapytaliśmy go na jaki konkretnie pojazd specjalny zostanie przerobiony nasz samochód.
 • Tu ku naszemu zaskoczeniu nie bardzo był on w stanie określić jego rodzaj, a to tylko podważa wiarygodność tej internetowej oferty.

Polskie przepisy dość jasno mówią jakie samochody spełniają wymogi auta specjalnego. Określają też warunki techniczne jakie trzeba spełniać by zarejestrować taki samochód. Na pewno nie ograniczają się one do zamontowania haka. Pojazdem specjalnym jest np.

Czy da się zarejestrować samochód bez akcyzy?

Akcyza za auta z dużym silnikiem jest wysoka – Zainteresowanie autami pochodzącymi z Niemiec zapewne byłoby jeszcze większe, gdyby osoba lub firma sprowadzająca takie pojazdy przed ich pierwszą rejestracją w Polsce nie musiała płacić akcyzy. Koszt związany z akcyza zależy od pojemności silnika.

Wynosi on 3,1% ceny auta z silnikiem o pojemności skokowej do 2 litrów oraz 18,6% ceny w przypadku samochodów posiadających większe jednostki napędowe. Fiskus może samodzielnie podnieść szacunkową wartość pojazdu służącą jako podstawę do ustalenia akcyzy, jeżeli stwierdzi, że cena transakcyjna auta jest zaniżona.

Warto też pamiętać, że czas na złożenie odpowiedniej deklaracji akcyzowej (AKC-U/S) w urzędzie skarbowym oraz zapłatę należnej akcyzy wynosi odpowiednio 14 dni oraz 30 dni (od daty powstania obowiązku podatkowego, czyli sprowadzenia samochodu do kraju).

Kto płaci podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. Od podatku VAT różni się tym, iż nie ma charakteru powszechnego. Akcyza dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Podatek akcyzowy ma charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży towarów.

Obciąża zatem konsumpcję, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą. Podstawowym aktem prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego w Unii Europejskiej jest dyrektywa Rady 2008/118/WE, natomiast w Polsce obowiązują zapisy zawarte w ustawie o podatku akcyzowym oraz rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie delegacji zawartych w ww.

ustawie. Regulują one kwestię objęcia podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Related Post