Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Faktura Vat Marża Samochód Jak Księgować?

Faktura Vat Marża Samochód Jak Księgować?

0 Comments

Faktura Vat Marża Samochód Jak Księgować
Księgowanie faktury VAT marża za zakup samochodu – Fakturę VAT-marża należy zaksięgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO – KŚT 741. W oknie dodawania wydatku należy wprowadzić dane dotyczące samochodu. Kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Dodatkowo należy wskazać datę prowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych w polu DATA WPROWADZENIA, Po zapisaniu pojawi się kolejne okno z wyborem odpowiedniego odliczenia VAT od przyszłych wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem. Wysokość odliczenia kosztów oraz podatku VAT uzależnione są od SPOSOBU UŻYWANIA pojazdu osobowego w działalności, gdzie:

prywatnie i w działalności – oznacza 50% odliczenia podatku VAT przy jednoczesnym uwzględnieniu 75% odliczenia kosztów uzyskania przychodów, tylko w działalności – oznacza 100% odliczenia podatku VAT przy jednoczesnym uwzględnieniu 100% odliczenia kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pojazd został zgłoszony na druku VAT-26 w urzędzie, prowadzona jest kilometrówka VAT oraz wprowadzono regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Po zapisaniu pojazd zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, Do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol.13 – Pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE,

W przypadku, gdy wartość samochodu osobowego będzie wyższa niż 150 tys. zł, system automatycznie będzie ujmował odpisy amortyzacyjne w proporcji do wysokości obowiązującego limitu. Nadwyżka nie stanowi bowiem kosztu uzyskania przychodów. Faktury sprzedaży objęte procedurą marży należy wykazywać w JPK V7 wraz z konkretnym wydatkiem powiązanym z daną sprzedażą.

W tym celu w momencie wystawiania faktury należy zaznaczyć okienko POWIĄŻ WYDATEK i zdefiniować wcześniej dodaną fakturę kosztową. Szczegóły w artykule: Faktura VAT marża – jak należy ją wystawić?

Jak zaksięgować fakturę VAT marża w kosztach?

Jak zaksięgować fakturę VAT marża jako koszt? – Ten proces w inFakcie jest równie prosty, jak wystawienie. Kwotę z faktury VAT marża zapisuje się w 100% jako koszt podatkowy w KPiR, co oznacza, że traktuje się ją tak samo, jak rachunek. Dlatego, aby zaksięgować fakturę VAT marża, w polu Rodzaj dokumentu wybieramy Rachunek, a następnie standardowo wprowadzamy wszystkie dane dotyczące kosztu, podając m.in.

 • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
 • Czytaj praktyczny newsletter dla przedsiębiorców
 • Wystawiaj faktury VAT marża w inFakcie – za darmo!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

: Faktura VAT Marża – jak wystawić i jak zapisać do kosztów?

Czy fakturę VAT marża wykazujemy w deklaracji?

Zakup towaru zbywanego na zasadach VAT marży – kiedy powinien zostać ujęty? – Jak wyżej wyjaśniono, procedura sprzedaży towarów używanych na zasadach VAT marży może dotyczyć tylko tych towarów, przy których nabyciu podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT.

 1. Podstawowa kwestia w tym wypadku to to, że rejestracja w pliku JPK_V7 sprzedaży towarów używanych, gdzie podatek VAT od tej sprzedaży rozliczany jest na zasadach VAT marży, dotyczy tylko podatników VAT realizujących sprzedaż na zasadach VAT marży.
 2. Oznacza to, że podmioty kupujące towary używane, ale niedokonujące ich dalszego zbycia, nie będą wykazywać w pliku JPK_V7 oczywiście sprzedaży rozliczanej na zasadach VAT marży, ale też nie będą wykazywać zakupów, od których podatnik nie mógł odliczyć podatku VAT.
 3. Sytuacja natomiast ulega właśnie diametralnej zmianie, gdy sprzedawca dokonuje zbycia towarów używanych, gdzie podatek od tej sprzedaży rozliczany jest na zasadach VAT marży i wówczas w tym wypadku:
 1. podatnik w miesiącu zakupu wciąż nie ujmuje w pliku (w ewidencji VAT zakupu) JPK_V7 zdarzenia nabycia towarów używanych, w stosunku do którego nie ma prawa do odliczenia podatku VAT oraz
 2. podatnik w miesiącu sprzedaży danego towaru używanego wykazuje w pliku JPK_V7 na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży (, paragon) po stronie ewidencji VAT sprzedaży – wartość sprzedaży (ustaloną cenę sprzedaży) – należność do zapłaty, a także VAT marżę brutto, VAT marżę netto, podatek VAT, oraz
 3. podatnik w miesiącu sprzedaży danego towaru używanego wykazuje w pliku JPK_V7 na podstawie otrzymanego dokumentu zakupu po stronie ewidencji VAT zakupu – wartość zakupu danego towaru (ustaloną cenę zakupu).

Jak ująć fakturę sprzedaży VAT marża w Jpk?

Nabycie towarów używanych od przedsiębiorcy może być być potwierdzone fakturą marża, jeśli sprzedawca nabył je wcześniej w celu ich odsprzedaży od konsumenta, sprzedawcy zwolnionego z VAT lub rozliczającego się marżą. Transakcja aż do momentu dalszej odsprzedaży nabytych towarów, pozostaje u kupującego neutralna w zakresie JPK_V7,

 1. Nie należy jej zatem ujmować w tym pliku ewidencyjnym.
 2. Natomiast w okresie rozliczeniowym, w którym dochodzi do sprzedaży, nabycie należy wykazać a różnicę między ceną nabycie a sprzedaży – opodatkować.
 3. Pobierz fillup – przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila! W JPK omacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie – od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.

Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K, Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. Pobierz program fillup na komputer i sprawdź » JPK_V7 stało się, odmiennie niż było to w przypadku JPK_VAT, nie tylko plikiem raportującym, ale ewidencją, w której powinno ujmować się wszystkie zdarzenia gospodarcze, wywierające wpływ na rozliczenia podatku VAT.

W przypadku rozliczeń marży, taki obowiązek nie występuje. Kupno towaru, którego potwierdzeniem jest faktura marża, nie pozwala na odliczenie VAT. W efekcie, tak samo jak nabycie towarów zwolnionych z podatku VAT lub nabytych wyłącznie dla celów działalności zwolnionej z VAT, nie musi być ujmowane w rozliczeniach tego podatku.

Dokument uzyskany przy nabyciu nie jest jednak bezużyteczny – będzie potrzebny do celów rozliczenia kosztów uzyskania przychodów (w podatku dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych). Jeżeli podatnik nie rozlicza kosztów (płaci podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową), powinien zachować dokument nabycia w prowadzonej dokumentacji dla celów rozliczenia późniejszej sprzedaży.

W okresie sprzedaży towarów nabytych w systemie marży – towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (przy których nabyciu nie wystąpiło prawo odliczenia VAT, nabytych od niepodatników ub podatników sprzedających marżą lub na tych samych zasadach marży z innego kraju), podatnik rozlicza marżę od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu.

W efekcie w pliku JPK_V7M/JPK_V7K faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika w związku z nabyciem towarów używanych, opodatkowanych marżą należy ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów opodatkowanych na tych zasadach.

w ewidencji zakupu wprowadzamy fakturę marża potwierdzającą zakup – wprowadzając ją podajemy datę zakupu i otrzymania dokumentu pierwotną, tzn. taka jak miała miejsce w chwili nabycia sprzedawanego obecnie składnika majątku; podajemy numer faktury marża potwierdzającej zakup, transakcję ujmujemy wyłącznie w polu zakup VAT marża – nie dzielimy kwoty z faktury i nie wprowadzamy jej w ine pola dotyczące odliczenia podatku, w ewidencji sprzedaży transakcję oznaczamy jako MR_UZ, podajemy numer wystawionej faktury marży potwierdzającej sprzedaż; kwotę wykazujemy w pozycji sprzedaż VAT marża oraz osobno ustalamy metodą “w stu” podstawę opodatkowania i podatek należny od takiej transakcji i wpisujemy go w pole odpowiedniej stawki podatku (wyliczamy podatek od różnicy między kwotą nabycia, a kwotą sprzedaży; otrzymana różnica jest już kwotą, w której zawarta jest podstawa opodatkowania i podatek więc wprowadzimy ją do JPK_V7 wyszczególniając je obie osobno – np.3000-2000 = 1000 zł, wówczas podstawa opodatkowania to 813,01 zł, to podstawa opodatkowania, a 186,99 zł to podatek 23%).

You might be interested:  Kto Może Odliczyć Ulgę Na Samochód?

więcej informacj jak wypełnić JPK_V7 koszty – ewidencja zakupów VAT – instrukcja cz.4. > Pobierz fillup – przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila! W JPK omacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie – od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K, Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Jak rozliczyć fakturę VAT marża?

Faktura VAT-marża w kosztach podatkowych – Ze względu na to, że od faktury VAT-marża podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, taka faktura znajdzie się w kosztach w pełnej wartości. W przypadku gdy zakup odnosi się do zakupu środka trwałego, całkowita wartość takiej faktury stanowić będzie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Jak zaksięgować fakturę VAT marża dla biur podróży?

W przypadku usług turystyki w pkpir należy zaewidencjonować uzyskany przychód netto. Trzeba zatem przyjąć wartość należności wynikającą z faktury VAT marża, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług (ustalony od marży ).

Jak wykazać w deklaracji VAT sprzedaż VAT marża?

Nowy plik JPK_VAT – Elementy nowego JPK_VAT określono w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r.

 1. Poz.1988 ze zm.), które zacznie obowiązywać z dniem 1 października 2020 r.
 2. Jak w nim wskazano, ewidencja w zakresie podatku należnego zawierać będzie oznaczenia dotyczące wystąpienia specjalnych procedur wymienionych w § 10 ust.4 pkt 1-13 tego rozporządzenia.
 3. W części ewidencyjnej nowego JPK_VAT dostawę towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art.120 ustawy o VAT, będzie należało oznaczyć symbolem MR_UZ.

Z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT udostępnionej na stronie www.podatki.gov.pl wynika, że podatnik w ewidencji sprzedaży będzie rejestrował na podstawie faktycznego dokumentu sprzedaży, z podaniem danych kontrahenta, z opisem procedury (MR_UZ – Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art.120 ustawy), podstawę opodatkowania, tj.

 • Wartość marży pomniejszoną o podatek należny, i wartość podatku, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku.
 • Natomiast faktyczną wartość brutto wykaże w polu “SprzedazVAT_Marza” dotyczącym dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art.120 ustawy o VAT.
 • Jak wskazało MF, po stronie zakupu podatnik zaewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu “ZakupVAT_Marza” dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży, zgodnie z art.120 ustawy o VAT.

W przypadku dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art.120 ustawy (MR_UZ), w części deklaracyjnej nie będzie uwzględniać się wartości ujemnej podstawy opodatkowania. W odniesieniu do przedmiotów kolekcjonerskich, jeżeli podatnik za zgodą naczelnika urzędu skarbowego będzie obliczał różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym, w ewidencji sprzedaży będzie dokonywał zapisów:

na podstawie faktycznego dokumentu sprzedaży w polu “SprzedazVAT_Marza” (wpisze wartość brutto z faktury sprzedaży) z podaniem danych kontrahenta, opisem procedury (MR_UZ),na podstawie dokumentu wewnętrznego (oznaczonego “WEW”) wykaże podstawę opodatkowania i wartość podatku należnego, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku oraz stosownym oznaczeniem procedury.

W przypadku nabycia towarów (i usług) związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży, zgodnie z art.120 ust.5 ustawy o VAT, podatnik po stronie zakupu zaewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu “ZakupVAT_Marza”.

Natomiast nadwyżkę wartości nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich z poprzedniego okresu rozliczeniowego, o której mowa w art.120 ust.7 ustawy o VAT, podatnik zaewidencjonuje na podstawie dowodu wewnętrznego. Ponadto podatnik będzie zobowiązany w polu P_64 podać “1” w części deklaracyjnej nowego JPK_VAT z uwagi na to, że dokonał sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży.

MF w broszurze dotyczącej struktury JPK_VAT przedstawiło m.in. sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art.120 ust.4 ustawy: Sposób ujęcia w ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M/JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art.120 ust.4 ustawy: Podstawa prawna Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz.U. z 2020 r. poz.106 ze zm.) autor: Aleksandra Węgielska Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 2020-08-31 Zakończenie stosunku pracy – wybrane aspekty. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl JPK Jednolity Plik Kontrolny Zmiany w VAT VAT

Jak zaksiegowac sprzedaz VAT marża?

Księgowanie faktury VAT marża za zakup samochodu – Fakturę VAT-marża należy zaksięgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO – KŚT 741. W oknie dodawania wydatku należy wprowadzić dane dotyczące samochodu. Kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Dodatkowo należy wskazać datę prowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych w polu DATA WPROWADZENIA, Po zapisaniu pojawi się kolejne okno z wyborem odpowiedniego odliczenia VAT od przyszłych wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem. Wysokość odliczenia kosztów oraz podatku VAT uzależnione są od SPOSOBU UŻYWANIA pojazdu osobowego w działalności, gdzie:

prywatnie i w działalności – oznacza 50% odliczenia podatku VAT przy jednoczesnym uwzględnieniu 75% odliczenia kosztów uzyskania przychodów, tylko w działalności – oznacza 100% odliczenia podatku VAT przy jednoczesnym uwzględnieniu 100% odliczenia kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pojazd został zgłoszony na druku VAT-26 w urzędzie, prowadzona jest kilometrówka VAT oraz wprowadzono regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Po zapisaniu pojazd zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, Do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol.13 – Pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE,

 1. W przypadku, gdy wartość samochodu osobowego będzie wyższa niż 150 tys.
 2. Zł, system automatycznie będzie ujmował odpisy amortyzacyjne w proporcji do wysokości obowiązującego limitu.
 3. Nadwyżka nie stanowi bowiem kosztu uzyskania przychodów.
 4. Faktury sprzedaży objęte procedurą marży należy wykazywać w JPK V7 wraz z konkretnym wydatkiem powiązanym z daną sprzedażą.

W tym celu w momencie wystawiania faktury należy zaznaczyć okienko POWIĄŻ WYDATEK i zdefiniować wcześniej dodaną fakturę kosztową. Szczegóły w artykule: Faktura VAT marża – jak należy ją wystawić?

Jak prawidłowo zaksięgować VAT?

10 ustawy o rachunkowości zapisać, że w ciągu danego okresu rozliczeniowego: a) VAT naliczony z faktur zakupu ujmowany jest po stronie Wn konta 22-2 ‘ VAT naliczony i jego rozliczenie’, b) VAT należny z faktur sprzedaży księgowany jest po stronie Ma konta 22-1 ‘Rozrachunki z tytułu VAT należnego’.

Co jest przychodem z faktury VAT marża?

Osoba fizyczna prowadzi w ramach działalności gospodarczej sprzedaż i komis m.in. telefonów komórkowych. Kupuje telefon używany na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT. Sprzedając taki telefon, wystawia fakturę VAT marża.

Jak księgować taką operację w książce przychodów i rozchodów? Czy umowę kupna-sprzedaży należy uznać za koszt uzyskania przychodu i czy podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym będzie wartość z faktury VAT marża pomniejszona o VAT od marży? Czy umowy kupna-sprzedaży nie księgujemy w ogóle, a przy sprzedaży opodatkujemy tylko marżę pomniejszoną o VAT? Podatnik powinien zaksięgować do księgi przychodów i rozchodów zarówno powstały przychód ze sprzedaży towaru w kwocie netto, jak i wydatki związane z nabyciem towaru, w tym umowę kupna-sprzedaży.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła możliwość stosowania szczególnej procedury w zakresie rozliczania VAT od czynności związanych z towarami używanymi. Polega ona na opodatkowaniu wyłącznie marży uzyskanej przez podatnika przy sprzedaży towarów używanych.

 • Procedurę tę może stosować również pośrednik w sprzedaży towarów, np. komis.
 • Marża jest to kwota, którą ma zapłacić nabywca towaru, pomniejszona o wartość nabycia oraz o kwotę VAT w odpowiedniej stawce.
 • Tak obliczony VAT należny (gdzie podstawą opodatkowania jest marża netto) jest niższy niż podatek obliczony na zasadach ogólnych określonych w przepisach o VAT (gdzie podstawą opodatkowania jest wartość sprzedaży netto).
You might be interested:  Jak Myć Samochód Na Myjni Ręcznej?

Należy podkreślić, że przy opodatkowaniu marży nie ma możliwości odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie towaru używanego. W przypadku opisanym w pytaniu podatek naliczony nie występuje, ponieważ towar został nabyty od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości 2020 z komentarzem do zmian Zmiana w rozliczaniu VAT przy sprzedaży towarów używanych nie zmienia zasad księgowania kosztów i przychodów w księdze przychodów i rozchodów. Wpisaniu do odpowiednich kolumn księgi podlegają z jednej strony osiągane przychody, z drugiej zaś koszty, które ponosi podatnik w celu ich osiągnięcia: • przychodem jest kwota należna od nabywcy, z wystawionej faktury VAT marża, pomniejszona o należny VAT.

VAT należny od dokonanej sprzedaży nie może być uwidoczniony na prawidłowej fakturze VAT marża. Będzie wynikał z rejestrów sprzedaży, które obowiązany jest prowadzić podatnik będący podatnikiem podatku od towarów i usług; • kosztem są wydatki poniesione (oprócz wymienionych w art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w celu uzyskania wymienionego przychodu; tu niewątpliwie bezpośrednim kosztem jest wartość zakupionego towaru (telefonu), wynikająca z umowy kupna-sprzedaży, oraz wszystkie inne koszty (bezpośrednie i pośrednie) poniesione w tym celu.

 1. Przykład Podatnik w sierpniu 2004 r.
 2. Zakupił w Niemczech używany samochód osobowy jako towar handlowy.
 3. Samochód był kupiony od osoby fizycznej na umowę kupna-sprzedaży za 1000 euro.
 4. Na wartość nabycia, niezbędną do ustalenia marży przy sprzedaży pojazdu na fakturę VAT marża, złożyły się następujące wydatki: • wartość zakupu z umowy, przeliczona na złote po średnim kursie NBP z dnia poniesienia kosztu, tu z dnia zawarcia umowy 4375,90 zł, • zapłacony podatek akcyzowy, niepodlegający odliczeniu przy sprzedaży 860 zł, • rejestracja samochodu 672,50 zł, • badanie techniczne 163 zł (wydatek udokumentowany fakturą VAT, jednak przy stosowaniu szczególnej procedury VAT marża nie można odliczyć VAT z faktury podwyższającej wartość nabycia).

W sumie: 4375,90 + 860,00 + 672,50 + + 163,00 = 6071,40 zł. W grudniu 2004 r. podatnik sprzedał samochód na fakturę VAT marża, wartość sprzedaży brutto wynosiła 11 000 zł. Na potrzeby VAT podatnik: • wyliczył marżę brutto: 11 000 – 6071,40 = = 4928,60 zł, • wyliczył VAT należny od marży: 4928,60 × 22 : 122 = 888,76 zł • oraz kwotę marży netto: 4928,60 – – 888,76 = 4039,84 zł, • zapisał kwotę marży netto i VAT należny w rejestrze sprzedaży VAT.

Jeżeli podatnik jednocześnie stosuje ogólne zasady rozliczania VAT należnego oraz szczególną procedurę VAT marża, powinien prowadzić rejestr sprzedaży z podziałem na obie wykorzystywane procedury sprzedaży, a w odniesieniu do szczególnej procedury ewidencja powinna zawierać kwoty nabycia niezbędne do ustalenia kwoty marży.

Na potrzeby podatku dochodowego podatnik: • całkowitą kwotę nabycia 6071,40 zł zaksięgował w księdze przychodów i rozchodów w momencie poniesienia poszczególnych kosztów (podatnik stosuje kasową metodę rozliczania kosztów), • wyliczył kwotę przychodu netto: 11 000 – 888,76 = 10 111,24 zł i zaksięgował w kolumnie 7 księgi.

Jak wykazać w Jpk ujemna marżę?

Poradnik VAT nr 24 (528) z dnia 20.12.2020 Prowadzę działalność związaną ze sprzedażą samochodów opodatkowaną na zasadzie marży. W październiku 2020 r. na fakturę VAT marża kupiłem używany samochód osobowy. W dniu 27 listopada br. sprzedałem go za cenę niższą niż cena zakupu, w związku z czym powstała ujemna marża.

 1. W jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję? Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość zastosowania szczególnej procedury opodatkowania dostawy towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży uzyskanej ze sprzedaży.
 2. Zgodnie z art.120 ust.4 ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in.

towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża, którą stanowi różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. W świetle obowiązujących przepisów wszyscy podatnicy VAT (którzy do dnia 30 września 2020 r.

rozliczali VAT na podstawie deklaracji VAT-7/VAT-7K) składają nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną. Rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art.99 ust 1-3 ustawy o VAT oraz w ewidencji, o której mowa w art.109 ust.3 tej ustawy.

Z przepisów tam zawartych wynika m.in., że w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją dostawę towaru, o której mowa w pytaniu, należy zgodnie z art.120 ustawy o VAT, wykazać na podstawie dokumentu sprzedaży, tj. faktury VAT marża w polu dotyczącym dostawy towarów opodatkowanych na zasadzie marży “SprzedazVAT_Marza”, jak również oznaczyć ją symbolem MR_UZ.

Dodatkowo w polu dotyczącym oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług sprzedaż taką należy oznaczyć symbolem GTU_07. Oprócz tego w ewidencji tej należy wykazać podstawę opodatkowania (tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny, w tym również marżę ujemną) i wartość podatku należnego, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku.

Z kolei – w świetle wyjaśnień zawartych w broszurze informacyjnej MF dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją – wynika, iż po stronie zakupu podatnik zaewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu “ZakupVAT_Marza” dotyczącym nabycia towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży, zgodnie z art.120 ustawy o VAT.

 • Uwaga: Faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika z tytułu nabycia m.in.
 • Towarów używanych, związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art.120 ustawy należy ująć, co do zasady, w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów opodatkowanych na tej zasadzie (z zastrzeżeniem art.120 ust.5 ustawy).

Warto w tym miejscu dodać, że MF w odpowiedziach dotyczących JPK_VAT z deklaracją ( https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/) wyjaśniło, że: “(.) Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot.

w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna – zastosować oznaczenie MR_UZ, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednich stawek VAT – wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu SprzedazVAT_Marza, w części ewidencji dotyczącej zakupu – wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza, w części deklaracji – wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł. Dodatkowo w informacji dodatkowej deklaracji należy podać »1« w polu P_64 (podkreślenie redakcji) (.)”.

Przykład Podatnik w dniu 14 października 2020 r. na podstawie faktury oznaczonej “procedura marży – towary używane” kupił używany samochód osobowy za kwotę 21.000 zł. W dniu 27 listopada br. dokonał jego sprzedaży na zasadzie marży za kwotę 19.500 zł. Zakup ten ujął w ewidencji zakupu VAT za ten miesiąc. Rozliczenie podatku należnego za listopad 2020 r. w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_V7M na podstawie wzoru znajdującego się w bazie DRUKI Gofin:

Czym się różni faktura VAT marża?

Faktura VAT marża – co to takiego? – Marża w podatku VAT to według przepisów różnica pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca towarów lub usług, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. A więc sprzedawca nalicza i odprowadza podatek VAT tylko od marży, jaką naliczył, sprzedając towar lub usługę.

 • W tej sytuacji nie ma on możliwości odliczenia VAT z faktury zakupu.
 • Mimo że na samej fakturze VAT marża nie ma kwoty podatku, sprzedawca i tak musi go obliczyć i wpłacić do,
 • Faktura VAT marża jest korzystną formą dla sprzedawców.
 • Według zasady ogólnej podatek VAT nalicza się od pełnej wartości sprzedanych towarów lub usług, natomiast jeżeli chodzi o fakturę VAT marża, opodatkowaniu podlega tylko kwota prowizji, którą pobiera sprzedawca.
You might be interested:  Od Kiedy Nowe Naklejki Na Samochód?

Oznacza to, iż sprzedawca odprowadza do urzędu skarbowego niższą kwotę podatku VAT. W ustawie o VAT znajdują się zasady, które wyjaśniają, jak posługiwać się fakturą VAT marża i jakie transakcje można opodatkować w systemie marży. Faktura VAT marża dotyczy podatników, którzy:

 • świadczą usługi turystyczne,
 • dokonują dostaw towarów używanych,
 • dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
 • dokonują dostaw dzieł sztuki.

Kiedy odliczyć VAT marża?

Faktura VAT-marża a odliczanie VAT – Jedna z mniej popularnych w obrocie gospodarczym faktur, czyli faktura VAT-marża, dokumentuje czasami zakup samochodu, Jeśli w taki sposób przedsiębiorca nabędzie nowy środek trwały do firmy, pojawia się pytanie o to, czy istnieje jakakolwiek możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu oraz jak będzie wyglądało odliczanie VAT od pozostałych wydatków z nim związanych.

Faktura VAT-marża jest dokumentem, który kupującemu nie daje możliwości odliczenia podatku VAT – nigdy. Na fakturze przedsiębiorca nie znajdzie kwoty wyliczonego podatku. W związku z tym, samochód zakupiony na podstawie takiego dokumentu, trafia do ewidencji środków trwałych w wartości brutto – bez możliwości odliczenia VAT.

Samochód będzie podlegał amortyzacji od wartości początkowej, którą jest kwota brutto właśnie. Faktura VAT-marża – kiedy ją wystawiamy i w jaki sposób rozliczamy podatek VAT? Faktura Vat Marża Samochód Jak Księgować Polecani Księgowi inFaktu Ocena Cena Edyta Perlikowska 10 Znakomity Cena od 189 zł netto / m-c Izabela Robocińska-Bugiel 9.1 Znakomity Cena od 150 zł netto / m-c Ewa Goworek 9.5 Znakomity Cena od 160 zł netto / m-c

Czy można nie księgować faktury zakupu?

Księgowanie faktur kosztowych jest prawem, nie obowiązkiem – Z powyższych względów uznać należy, że zaliczanie kwot do kosztów uzyskania przychodów jest z punktu widzenia u.p.d.o.p. uprawnieniem podatników, a nie ich obowiązkiem (a zatem, przykładowo, nie wchodzi w grę zarzucenie podatnikom zaniżenia kosztów uzyskania przychodów; księgi, w których nie są uwzględniane niektóre koszty, nie mogą również zostać uznane za prowadzone w sposób wadliwy czy nierzetelny). Zasada ta obowiązuje bezwzględnie i dotyczy, między innymi, wydatków na zakupy towarów i usług, które nie podlegają dalszej odsprzedaży. Z podatkowego punktu widzenia nie jest zatem konieczne księgowanie otrzymanych faktur kosztowych w sytuacji, gdy nie dokumentują one zakupów towarów bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży. Zobacz również: Brak dzieci, kapelusz, zęby, okna i brodę – opodatkować można wszystko >> — Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX, Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu, Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Jak księgować faktury zakupu z inną datą sprzedaży czy wystawienia?

Przychody księgowane są pod tą samą datą – datą wystawienia faktury. Tylko koszty księgowane są w innej dacie, zależnej od metody ewidencjonowania.

Czy można zaksięgować fakturę w następnym miesiącu?

Zapomniana faktura kosztowa – ewidencja w KPiR – Podatnicy prowadzący, oprócz zasad wynikających z ustawy o PIT, powinni również zastosować się do przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zapomnianą fakturę – jeżeli została odnaleziona przed rozliczeniem okresu – należy zaksięgować zgodnie z datą jej wystawienia.

 • Natomiast w przypadku gdy zapomniana faktura kosztowa odnalazła się już po zamknięciu okresu, wówczas podatnik może ująć dokument w miesiącu kolejnym.
 • Dla celów porządkowych warto takie “spóźnione” faktury księgować na pierwszy dzień kolejnego miesiąca.
 • Warunkiem jest jednak, aby kolejny okres rozliczeniowy dotyczył bieżącego roku podatkowego.

W przypadku, gdy zapomniana faktura kosztowa dotyczy zakupu towarów bądź materiałów, rozliczenie zapomnianej faktury należy przeprowadzić już nieco inaczej. Zgodnie bowiem ze wspomnianym rozporządzeniem zakup towarów oraz materiałów podstawowych powinien zostać wpisany do księgi niezwłocznie po jego otrzymaniu – najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

 • imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy,
 • ilość, rodzaj, cenę jednostkową i wartość towarów lub materiałów,

– a następnie dokonać na jego podstawie zapisu w KPIR. Jeżeli podatnik otrzymał fakturę z opóźnieniem w kolejnych okresach lub została pominięta w okresie jej otrzymania – nie ma to większego znaczenia, bowiem koszt zakupu towarów lub materiałów powinien być zewidencjonowany w KPIR zgodnie z omówionymi zasadami wynikającymi z rozporządzenia.

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Generowanie i wysyłka JPK_V7
 • Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań! Przykład 7. Pani Monika nabyła drukarkę. Sprzedawca 22 stycznia 2022 roku wystawił fakturę sprzedaży. Pani Monika otrzymała ją dopiero 2 lutego 2022 roku, miesiąc styczeń zamknęła. W związku z czym może ona ująć koszt w lutym 2022 roku.

 1. Dodatkowo pani Monika będzie mogła odliczyć podatek VAT najwcześniej w dniu otrzymania faktury – czyli w lutym – lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczeń miesięcznych).
 2. Przykład 8.
 3. Pan Jan otrzymał w lutym 2022 roku, zamówione towary.
 4. Faktura zakupu została wystawiona przez sprzedawcę dopiero w dniu 10 marca 2022.

Czy taka faktura jest wystawiona prawidłowo oraz w jaki sposób Pan Jan powinien rozliczyć zawartą transakcję? W związku z tym, że wraz z dostawą towaru która miała miejsce w lutym pan Jan nie posiadał faktury zakupu powinien on ująć koszt zakupu w kolumnie 10 KPiR w dniu dostawy na podstawie sporządzonego we własnym zakresie opisu otrzymanego asortymentu.

 1. Sprzedawca wystawił fakturę w obowiązującym terminie ponieważ faktury wystawia się nie później niż 15.
 2. Dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce sprzedaż.
 3. W związku z tym po otrzymaniu faktury pan Jan powinien porównać wartość faktury z wartością wynikającą ze sporządzonego opisu.

Dodatkowo pan Jan będzie mógł odliczyć podatek VAT najwcześniej w dniu otrzymania faktury – czyli w marcu – lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczeń miesięcznych).

Jak zaksięgować fakturę VAT marża za zakup samochodu w kpir?

Księgowanie faktury VAT marża za zakup samochodu – Fakturę VAT-marża należy zaksięgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO – KŚT 741. W oknie dodawania wydatku należy wprowadzić dane dotyczące samochodu. Kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Dodatkowo należy wskazać datę prowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych w polu DATA WPROWADZENIA, Po zapisaniu pojawi się kolejne okno z wyborem odpowiedniego odliczenia VAT od przyszłych wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem. Wysokość odliczenia kosztów oraz podatku VAT uzależnione są od SPOSOBU UŻYWANIA pojazdu osobowego w działalności, gdzie:

prywatnie i w działalności – oznacza 50% odliczenia podatku VAT przy jednoczesnym uwzględnieniu 75% odliczenia kosztów uzyskania przychodów, tylko w działalności – oznacza 100% odliczenia podatku VAT przy jednoczesnym uwzględnieniu 100% odliczenia kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pojazd został zgłoszony na druku VAT-26 w urzędzie, prowadzona jest kilometrówka VAT oraz wprowadzono regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Po zapisaniu pojazd zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, Do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol.13 – Pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE,

 • W przypadku, gdy wartość samochodu osobowego będzie wyższa niż 150 tys.
 • Zł, system automatycznie będzie ujmował odpisy amortyzacyjne w proporcji do wysokości obowiązującego limitu.
 • Nadwyżka nie stanowi bowiem kosztu uzyskania przychodów.
 • Faktury sprzedaży objęte procedurą marży należy wykazywać w JPK V7 wraz z konkretnym wydatkiem powiązanym z daną sprzedażą.

W tym celu w momencie wystawiania faktury należy zaznaczyć okienko POWIĄŻ WYDATEK i zdefiniować wcześniej dodaną fakturę kosztową. Szczegóły w artykule: Faktura VAT marża – jak należy ją wystawić?

Jak zaksięgować fakturę VAT marża dla biur podróży?

W przypadku usług turystyki w pkpir należy zaewidencjonować uzyskany przychód netto. Trzeba zatem przyjąć wartość należności wynikającą z faktury VAT marża, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług (ustalony od marży ).

Jak rozliczyć fakturę VAT marża?

Faktura VAT-marża w kosztach podatkowych – Ze względu na to, że od faktury VAT-marża podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, taka faktura znajdzie się w kosztach w pełnej wartości. W przypadku gdy zakup odnosi się do zakupu środka trwałego, całkowita wartość takiej faktury stanowić będzie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Related Post