Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Gdzie Opłacić Akcyzę Za Samochód W Szczecinie?

Gdzie Opłacić Akcyzę Za Samochód W Szczecinie?

0 Comments

Gdzie Opłacić Akcyzę Za Samochód W Szczecinie
Akcyza – Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie AKCYZA – BAZA WIEDZY (link otwiera nowe okno w serwisie Ministerstwa Finansów) Z dniem 1 marca 2017 r. organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są : naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno – skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej. W województwie zachodniopomorskim:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie

są właściwi do wykonywania zadań wynikających z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie m.in.:

rejestracji podmiotów, przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych, gazowych, tytoniowych, przyjmowania deklaracji podatkowych, w tym deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym, przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych, znaków akcyzy.

_ Zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie obejmuje:

powiaty: choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, miasta: Szczecin i Świnoujście

Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym przyjmowanie deklaracji z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych oraz obsługa kasowa odbywa się w następujących lokalizacjach:

ul. Drzymały 5, 70-217 Szczecin, ul. Towarowa 15, 73-110 Stargard, ul. Dworcowa 1, 72-602 Świnoujście.

Obsługa kasowa

w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie – ul. Drzymały 5, 70-217 Szczecin, w godz. poniedziałek 7.30-16.30, wtorek – piątek 7.00-14.50 w puncie kasowym w Stargardzie – ul. Wyszyńskiego 8 (parter budynku Milenium) w godz.9 – 17 w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Oddział Celny w Świnoujściu ul. Dworcowa 1, 72-602 Świnoujście, w godz.7.30 – 14.30

Z uwagi na fakt, że obsługa kasowa świadczona jest przez podmioty zewnętrzne, nie będzie możliwe uzyskanie przez podatników potwierdzenia o zapłacie podatku akcyzowego bezpośrednio po dokonaniu wpłaty. _ Zasięg działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie obejmuje:

powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki, miasto Koszalin

Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym przyjmowanie deklaracji z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych oraz obsługa kasowa odbywa się w następujących lokalizacjach:

ul. Przemysłowa 2, 75-216 Koszalin, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, ul. Moniuszki 15, 75-549 Koszalin.

_ Urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy należy dokonywać wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), którego terytorialny zasięg w tym zakresie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do jakiego urzędu skarbowego należy zapłacić akcyzę?

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu celno- skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej.

Gdzie składamy AKC US?

Złóż deklaracje AKC – US lub AKC -USW. Załóż konto na stronie internetowej puesc.gov.pl i wypełnij formularz.

Jak obliczyc koszt akcyzy?

Obowiązujące aktualnie stawki podatku wynoszą 3,1% wartości samochodu (silniki o pojemności do 2000 cm3) i 18,6% wartości samochodu (silniki o pojemności powyżej 2000 cm3). Akcyza na samochody hybrydowe i elektryczne jest mniejsza – wynosi połowę normalnej stawki, czyli 1,55% lub 9,3% wartości auta.

Jak zrobić przelew do urzędu skarbowego akcyza?

Arkusz do generowania dużej liczby pojazdów – Jeśli chcesz wskazać w deklaracji dużą liczbę samochodów, możesz wykorzystać przygotowany arkusz do generowania dużej liczby pojazdów – plik xls. Dzięki niemu wygenerujesz plik xml z listą pojazdów, które należy zaimportować do formularza AKC-US.

 • w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:
  • NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub
  • PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),
 • wybierz Typ okresu: J-dzień a następnie:
  • wpisz datę powstania obowiązku podatkowego/datę przekroczenia granicy, np.25 października 2021 r., tj.21J2510;
  • w przypadku deklaracji wielopozycyjnych (więcej niż jeden samochód) – wpisz najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego),
 • wybierz symbol formularza AKC-US.

Jak zapłacić akcyzę przez internet?

Jak w prosty sposób zapłacić akcyzę za samochód przez Internet w 2020 roku? – Obecnie opłaty akcyzowej nie trzeba już dokonywać w urzędzie celnym i można to zrobić w urzędzie skarbowym. Akcyzę, co bardzo wygodne można opłacić także przez internet. Wystarczy tylko złożyć wniosek przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i wejść na stronę:,

Po opłaceniu akcyzy wystarczy tylko pobrać zaświadczenie o uregulowaniu płatności. Oprócz tego koniecznie trzeba złożyć „Deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego”, znaną pod skrótem AKC-U. Masz na to 14 dni od opłacenia akcyzy. Trzeba również pamiętać, że każdy współwłaściciel pojazdu musi złożyć osobny wniosek.

Do niego musi zostać dołączona kopia umowy kupna-sprzedaży, dowód opłacenia akcyzy, potwierdzenie zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, dowód rejestracyjny, a także kartę pojazdu jeśli została wydana oraz wszystkie inne dokumenty samochodu.

W jakim terminie trzeba zapłacić akcyzę za samochód?

Jak zapłacić akcyzę za samochód? – Opłacenia akcyzy za samochód powinniśmy dokonać w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu do Polski. Kolejnym naszym obowiązkiem jest złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

Gdzie złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego?

Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) Uwaga! Od 1 lipca 2021 r. deklaracje w akcyzie należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC.

Jak zapłacić podatek akcyzowy za samochód przez Internet?

Jak w prosty sposób zapłacić akcyzę za samochód przez Internet w 2020 roku? – Obecnie opłaty akcyzowej nie trzeba już dokonywać w urzędzie celnym i można to zrobić w urzędzie skarbowym. Akcyzę, co bardzo wygodne można opłacić także przez internet. Wystarczy tylko złożyć wniosek przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i wejść na stronę:,

Po opłaceniu akcyzy wystarczy tylko pobrać zaświadczenie o uregulowaniu płatności. Oprócz tego koniecznie trzeba złożyć „Deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego”, znaną pod skrótem AKC-U. Masz na to 14 dni od opłacenia akcyzy. Trzeba również pamiętać, że każdy współwłaściciel pojazdu musi złożyć osobny wniosek.

Do niego musi zostać dołączona kopia umowy kupna-sprzedaży, dowód opłacenia akcyzy, potwierdzenie zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, dowód rejestracyjny, a także kartę pojazdu jeśli została wydana oraz wszystkie inne dokumenty samochodu.

Gdzie zapłacić akcyzę za samochód w Zielonej Górze?

AKCYZA Deklarację akcyzową AKC-U/S należy złożyć w ciągu 14 dni od przywiezienia pojazdu, a akcyzę zapłacić nie później, niż w dniu rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Za spóźnienie grozi mandat do 2000 zł. Potrzebujesz pomocy? Znajdź nasze biuro lub skotaktuj się z nami! Urząd weryfikuje wartość pojazdu na podstawie swojego katalogu.

Jeśli wartość Twojego pojazdu będzie za niska, to urząd podwyższy Ci akcyzę. Zgłoś się do nas, zanim trafisz do urzędu, to sprawdzimy wartość Twojego pojazdu. Będziesz wiedział od razu, ile zapłacisz akcyzy. Akcyzę płaci się jedynie za samochody osobowe, samochody kempingowe i quady. Samochody ciężarowe i motocykle oraz przyczepy nie podlegają akcyzie.

Nie szukaj urzędu celnego, aby zapłacić akcyzę, zgłoś się do nas, a my załatwimy to za Ciebie. W razie potrzeby znajdziesz nas również przy Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 34. Obecnie akcyzę od samochodów obsługują wybrane urzędy skarbowe, a nie urząd celny.

SPOSÓB NAPĘDU DO 2000 cm³ OD 2000 cm³ DO 3500cm³ OD 3500cm³
olej napędowy 3,1% 18,6%
benzyna 3,1% 18,6%
gaz do napędu 3,1% 18,6%
benzyna + gaz do napędu 3,1% 18,6%
energia elektryczna 0% 0%
wodór 0% 0%
hybryda plug-in ? 9,3% 18,6%
hybryda inna niż plug-in 1,55% 9,3% 18,6%

AKCYZA

Czy Urząd Skarbowy jest organem podatkowym?

Organ podatkowy – Wikipedia, wolna encyklopedia Organ podatkowy – stosownie do swojej organem podatkowym, jest to:

 1. , naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa,
 2. dyrektor izby administracji skarbowej,
 3. samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym – jako:

 1. organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu;
 2. organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt.1,
 3. organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych;
 4. organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 5. organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 6. organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających;
 7. organ pierwszej instancji w sprawach, w których zastosowanie znajdują przepisy o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania.
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatkowym jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym jako organ właściwy w sprawach wydawania interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych.
 • W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu podatkowego, przysługują także radcy skarbowemu, wykonującemu czynności orzecznicze w tym organie.
 • Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze.

Related Post