Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Ile Trzeba Mieć Lat Żeby Zarejestrować Na Siebie Samochód?

Ile Trzeba Mieć Lat Żeby Zarejestrować Na Siebie Samochód?

0 Comments

Ile Trzeba Mieć Lat Żeby Zarejestrować Na Siebie Samochód
Wg. Prawa to już od 13 roku życia można być właścicielem.

Czy 16 latek może być wlascicielem pojazdu?

Młody czy starszy, doświadczony czy zupełny laik, kierowca czy nawet osoba nieposiadająca prawa jazdy – zasadniczo każdy może zostać współwłaścicielem samochodu. Niepełnoletni również.

Czy osoba niepełnoletnia może zarejestrować na siebie samochód?

– przez milus » 30/1/2009, 23:21 bc. napisał(a): Na dzień dobry, będzie trzeba wyrobić takiej osobie ( niepełnoletniej ) NIP. Do tego zgoda na papierze opiekunów/rodziców. Spidey PostWysłany: 7/1/2009, 21:50 Temat postu: normalnie sie rejestruje idziesz z rodzicami lub sami rodzice i rejestruja na ciebie to sie tyczy np skuterow bo taki 14 raczej nie moze byc zarejestrowany na 600 ;] Na osobę niepełnoletnia można zarejestrować każdy pojazd.

Prywatna wiadomość

Cytuj

Czy w wieku 17 lat można kupic auto?

Do tego, by być właścicielem pojazdu wystarczy by posiadać zdolność prawną, a tą – zgodnie z art.8 §1 Kodeksu Cywilnego – posiada każdy człowiek od chwili urodzenia.

Czy 16 latek może kupić samochód?

Federacja Konsumentów – poznaj swoje prawa. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie mogą same skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw,

 1. Mówiąc krótko – takie dziecko nie może w ważny sposób samo zawrzeć umowy.
 2. Stanowi o tym art.14 § 1 kodeksu cywilnego: Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.
 3. Przy takiej regulacji mógł pojawić się problem natury praktycznej, gdyż należy pamiętać, że nawet kupno gazety czy bułki na drugie śniadanie w szkole jest umową cywilnoprawną – umową sprzedaży.

Trudno sobie wyobrazić, aby dziecko nie mogło dokonywać nawet tak podstawowych zakupów. Dlatego 2 art.14 kodeksu cywilnego dopuszcza możliwość zawierania umów przez osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych, czyli między innymi dzieci poniżej 13 roku życia,

 • Może to jednak nastąpić pod pewnymi warunkami.
 • Istotne jest, aby była to umowa należąca do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
 • Do takich umów można na pewno zaliczyć kupno gazety, pieczywa czy choćby drobnej zabawki.
 • Ważne jest, aby dokonany zakup wiązał się ze sprawami życia codziennego, a więc nie może to być jakiś szczególny z punktu widzenia dziecka zakup.

Po drugie muszą to być sprawy drobne, należy wziąć tu pod uwagę np. cenę towaru, która nie może być wysoka. Przykładowo dziecko może kupić kasetę z ulubionymi piosenkami, ale już zakup dużej ilości takich kaset za znaczną kwotę nie będzie mógł być przez nie dokonany.

Nawet jeśli sprzedawca wyda towar i otrzyma od dziecka zapłatę, to i tak umowa sprzedaży nie będzie ważna. Nie będzie również ważna sprzedaż nawet drobnej rzeczy, czyli na przykład zeszytów albo farb, jeśli spowoduje rażące pokrzywdzenie dziecka, które dokonało tego zakupu. W skrócie można powiedzieć, że umowy zawierane przez dziecko poniżej 13 roku życia są nieważne.

Istnieje jednak wyjątek, gdyż dziecko takie może zawrzeć ważną umowę w drobnych bieżących sprawach życia codziennego pod warunkiem, że nie powoduje ona jego rażącego pokrzywdzenia. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania. Często zdarzają się jednak sytuacje, że dzieci dokonują poważnych zakupów, czasem bez zgody czy wiedzy rodziców.

Dotyczy to m. in. drogich zabawek, zwierzątek np. akwarium wraz z całym oprzyrządowaniem i rybkami, a nawet urządzeń przeznaczonych wydawałoby się dla dorosłych, jak telefony komórkowe. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja osób między 13 a 18 rokiem życia, gdyż posiadają one ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Prawo mając na uwadze ich wiek i nabyte już doświadczenie przyznaje im większą samodzielność, Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoby takie mogą zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, Mogą same rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli już podjęły pracę, a także dysponować przedmiotami, które opiekunowie oddali im do swobodnego użytku.

Jednakże na tym kończy się samodzielność tych osób. Zasadą jest, że do ważności innych czynności prawnych dokonanych przez takie osoby, to znaczy wtedy, kiedy rozporządzają one swoimi prawami lub zaciągają zobowiązania, potrzebna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego – najczęściej rodziców. Jeżeli małoletni zawiera umowę bez takiej zgody, to ważność umowy jest uzależniona od potwierdzenia jej przez przedstawiciela ustawowego.

Jeśli takiego potwierdzenia nie będzie, to umowa jest nieważna. Gdy siedemnastolatek kupi np. samochód, a rodzice nie będą chcieli wyrazić zgody na ten zakup, to transakcja nie będzie ważna. Jeśli młodemu człowiekowi bardzo zależy na tym zakupie, to prawo daje mu szansę.

Co grozi 15 latkowi za jazdę samochodem?

Policjanci drogówki zatrzymali w Mrągowie nieletniego,kierowcę”.16-latek odpowie teraz za jazdę bez wymaganych uprawnień. Jednak nie on jedyny poniósł konsekwencje. Mandat otrzymał również jego kolega, który udostępnił mu auto wbrew przepisom. Funkcjonariusze mrągowskiej drogówki zauważyli na ul.

 • Młynowej osobową mazdę, którego kierowca najechał na krawężnik i chodnik.
 • Policjanci postanowili zainterweniować.
 • Podczas kontroli drogowej okazało się, że,kierowcą” był 16-latek bez uprawnień, a obok niego, jako pasażer siedział jego starszy kolega.
 • W konsekwencji nieletni odpowie teraz przed sądem rodzinnym.300 złotych mandatu otrzymał również jego kolega, który mu to auto udostępnił.

Dodatkowo, w trakcie kontroli policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, ponieważ auto nie miało aktualnego przeglądu. Często wśród młodych ludzi panuje przekonanie, że nie mogą ponieść żadnych konsekwencji prowadząc samochód bez prawa jazdy, bo przecież nie mogą dostać punktów karnych.

 • Takie myślenie jest jak najbardziej błędne.
 • Przepisy mówią wprost, że każdy kto prowadzi pojazd nie mając do tego uprawnień, podlega karze grzywny.
 • W sytuacji, gdy za kierownicą znajduje się nieletni to sprawa trafia do sądu rodzinnego.
 • W takich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia.

Przypominamy, że konsekwencje ponosi także osoba, która pozwala na to, by za kierownicą wsiadł nieletni, czy też osoba, która nie posiada uprawnień. Za to wykroczenie grozi mandat do 300 zł. (dk/rj)

Czy dziecko może kupic auto?

Prosta instrukcja jak kupić i zgłosić w urzędzie samochód dla dziecka Kupując samochód dla dziecka możesz stracić z oczu kwestie podatkowe. Oto prosta instrukcja jak kupić i zgłosić w urzędzie samochód dla dziecka Formalne opcje zakupu – samochód bezpośrednio na dziecko lub we współwłasności (Ty i dziecko współwłaścicielami) Samochód na 18 urodziny – fajnie gdy dziecko stanie się formalnym właścicielem, a nie tylko użytkownikiem, ale dziecko zwykle nie ma jeszcze dochodów.

Możesz dokonać darowizny rzeczowej lub pieniężnej i auto jest w pełni własnością dziecka. Nie płacisz podatku, a jedynie zgłaszasz do urzędu skarbowego, o czym poniżej. Plusy : pomijając emocje okolicznościowe, dziecko zaczyna budować własną historię ubezpieczeniową bez wpływu na Twoje ubezpieczenie (wiele towarzystw ubezpieczeniowych stosuje wyższą stawkę dla osób poniżej 25 roku życia – dotyczy także współwłasności).

Minusy: ? Samochód we współwłasności podobnie. Plusy: jesteś współwłaścicielem, więc bez ciebie dziecko samochodu nie sprzeda, będziesz wiedział o stłuczce itd.; Minusy: zwykle wzrasta polisa ubezpieczeniowa

Zobacz samochody od ręki:

Darowizna pieniężna – załóż dziecku rachunek bankowy, przelej kwotę (musi być wpłata na konto lub przelew pocztowy), darowizna na rzecz dziecka jest zwolniona od podatku, wystarczy zgłoszenie w urzędzie skarbowym (formalność bez kosztów na formularzu SD – Z2).

Dziecko za samochód płaci samo z własnego konta. Jak kupicie auto bez powiadomienie US mogą pojawić się kłopoty formalne. Kwota darowizny wobec której nie trzeba dokonywać zgłoszenia w US to 9 637 zł od jednej osoby w okresie 5 lat. Jeżeli na samochód zrzuci się mama, tata (jak trzeba więcej to babcia, dziadek) nie trzeba zgłaszać, do US jeżeli od każdego darowizna niższa niż 9.6 tys.

zł – przepis poniżej. Darowizna rzeczowa – kupujesz samochód na siebie i przenosisz je darowizną na dziecko. Podobnie nie będzie podatku od darowizny, bo I grupa podatkowa, tylko zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym na stosownym formularzu SD – Z2 (gdy kwota powyżej 9.6 tys.

zł). Jak darowizna będzie zrobiona od razu, to nie ma żadnego przerejestrowywania, tylko od razu będzie rejestracja na dziecko. Jak dziecko nie ma rachunku bankowego, to może się okazać prostsza droga. Obowiązujące przepisy: Art.4a.1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art.6 ust.1 pkt 2-8 i ust.2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust.2 i 4, oraz 2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art.9 ust.1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.3.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust.1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy: 1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, wyprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art.9 ust.1 pkt 1 lub 2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

You might be interested:  Na Ile Osób Można Zarejestrować Samochód?

Jakie auta dla 16 latka?

Jakie kategorie prawa jazdy w Polsce przed 18 urodzinami? – Jeśli chcesz zdać egzamin na prawo jazdy, musisz spełniać określone dla danej kategorii warunki. W Polsce wyróżniamy kilka rodzajów uprawnień do kierowania pojazdami, które można nabyć przed 18. rokiem życia:

kategoria AM – uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim, a minimalny wiek kursanta wynosi 14 lat; kategoria A1 – można zapisać się na kurs od 16 lat i kierować motocyklem o pojemności do 125 cm3 i mocy do 11 kW oraz stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg ; kategoria B1 – uprawnia do legalnej jazdy czterokołowcami o masie własnej nie większej niż 400 kg osoby po 16. roku życia, do poruszania się czterokołowcem (quadem) lub pojazdem AM, jeśli moc silnika nie przekracza 15 kW (20 KM), a maksymalna rozwijana prędkość to 45 km/h.

Czy 14 latek może sprzedać rower?

Natomiast dziecko, które ukończyło 13 lat, może kupić sobie lizaki, a może też kupić sobie rower, tyle tylko że transakcja kupna tego roweru musi zostać potwierdzona przez rodzica. Jeśli rodzic nie potwierdzi zakupu do sprzedaży roweru nie dojdzie i należy oddać rower, a sprzedawca będzie musiał zwrócić pieniądze (art.

Jaki samochód dla nastolatków?

Samochód dla początkującego, młodego kierowcy – Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej kryteria wyboru, na pierwsze auto polecamy przede wszystkim samochody z segmentów A i B. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni z pewnością docenią możliwości takich samochodów jak Opel Corsa, Kia Picanto, Chevrolet Spark, Citroen C1, Volkswagen Golf, Renault Clio, Toyota Yaris, Fiat Punto czy Peugeot 206 albo 208.

 1. Wzięciem, szczególnie wśród młodych dziewczyn, cieszą się jeszcze mniejsze autka, które łatwo się parkuje, a ich projekty są najbardziej estetyczne.
 2. Cudeńkiem wydaje się Fiat 500, podobnie jak większy Mini Cooper.
 3. Jednakże trudno znaleźć je w satysfakcjonującej, niskiej cenie.
 4. O ile dziewczyny kierują się praktycznymi i estetycznymi względami, o tyle faceci za kółkiem potrzebują choćby odrobiny wyzwań.

Jakkolwiek by tego nie oceniać, wielu 18-latków po prostu nie chce wsiadać za kierownicę Citroena, Peugeota czy Fiata, marząc o Mercedesach, Mitsubishi czy Audi. Oczekiwania i rzeczywistość można jakoś pogodzić. Ciekawy, alternatywny wybór wobec najczęściej kupowanych aut dla początkujących stanowią takie modele, jak mała terenówka z lat 90.

Czy 17 latek może dostać mandat?

Związane ręce? 15-latka chciała zdążyć na autobus i przebiegła przez przejście na czerwonym świetle. Co w takiej sytuacji powinni zrobić policjanci, którzy to widzieli? W kwietniu głośno było o nieletniej mieszkance Rzeszowa, której sprawa trafiła do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego po tym, gdy naruszyła ona przepisy prawa o ruchu drogowym, przechodząc przez jezdnię mimo czerwonego światła.

Sąd wszczął postępowanie wyjaśniające. Zlecił kuratorowi przygotowanie opinii na podstawie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i w szkole, do której uczęszcza 15-latka. – Mamy związane ręce – przekonywał przed kamerą rzecznik podkarpackiej policji. – Skoro policjanci podjęli interwencję, musieli sprawę skierować do sądu rodzinnego, bo tak przewiduje polskie prawo.

To, że Policja informację o naruszeniu prawa mogła przesłać do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego, nie ulega wątpliwości. Pytanie, czy w omawianym przypadku było to obligatoryjne? Czy rzeczywiście funkcjonariusze mieli w tej sprawie związane ręce? Jaka jest praktyka w innych jednostkach Policji? Policjant z KPP w Zwoleniu: – Pojedynczy przypadek niestosowania się przez nieletniego do sygnalizacji świetlnej nie jest przejawem jego demoralizacji i rozmowa profilaktyczno ostrzegawcza przeprowadzona z nim przez policjanta jest zupełnie wystarczająca.

 1. Czyn ten nie jest czynem karalnym określonym w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i nie ma potrzeby przesyłania informacji do sądu.
 2. Można przyjąć, że zdarzenie takie miało charakter incydentalny w życiu nieletniego i będzie stanowiło dostateczną przestrogę i motywację do zachowania wzmożonej ostrożności w ruchu drogowym.

Należałoby też zwrócić uwagę na okoliczności tego czynu, bo jeśli nieletni zmusił przejeżdżające pojazdy do gwałtownego hamowania w celu uniknięcia jego potrącenia, to dobrze jest przeprowadzić taką rozmowę w obecności rodziców/a lub pedagoga szkolnego.

 1. Młody człowiek dobrze zapamięta takie spotkanie i będzie stosował się do ogólnie przyjętych norm (w tym przypadku do przepisów prawa o ruchu drogowym).
 2. Taki jest cel naszego działania.
 3. Policjantka z KPP w Opolu Lubelskim: – Policjant, widząc osobę nieletnią przechodzącą przez jezdnię na czerwonym świetle, powinien przede wszystkim porozmawiać z nią, uświadamiając jej, że postępując w ten sposób, naraziła na niebezpieczeństwo swoje zdrowie, a może nawet życie.

Celem rozmowy powinno być także uświadomienie młodemu człowiekowi, że prawo ma za zadanie chronić go przed skutkami pośpiechu czy roztargnienia – nie karać. Jeśli jednak nie był to pierwszy nieodpowiedzialny czyn młodego człowieka, którym złamał prawo, lub jeśli widoczne były u niego przejawy demoralizacji, policjant może powiadomić o fakcie kolejnego przekroczenia prawa sąd rodzinny.

 • Do takiej sytuacji dochodzi zwłaszcza w takich przypadkach, kiedy dotychczasowe rozmowy z nieletnim nie przyniosły efektu.
 • Policjant, wykładowca z CSP w Legionowie: – Policjanci, podejmując interwencję w tej sprawie, po wylegitymowaniu osoby i stwierdzeniu, że jest ona małoletnia powinni: 1.
 • Poinformować osobę o nieprawidłowości zachowania, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, oraz pouczyć o konsekwencjach prawnych takiego zachowania.2.

Poinformować o wydarzeniu, poprzez sporządzenie stosownej dokumentacji, komórkę organizacyjną ds. spraw nieletnich i patologii właściwej miejscowo KPP/KRP/KMP. Policjanci komórki ds. nieletnich i patologii, po przeanalizowaniu i ocenie sytuacji, mogą poinformować pisemnie rodziców małoletniego o zaistniałym zdarzeniu i zwrócić uwagę na konieczność podjęcia właściwych działań wychowawczych lub przeprowadzić rozmowę profilaktyczną z małoletnim w obecności rodziców.

You might be interested:  Gdzie Najlepiej Wystawić Samochód Do Sprzedaży?

Jednak gdyby z oceny zachowania małoletniego wynikało rażące naruszenie przepisów prawa, skutkujące znacznym zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lub jednoznaczne lekceważenie przepisów prawa (np. w wypowiedzi), albo byłoby to kolejne tego typu zachowanie, które mogłoby świadczyć o postępującym procesie demoralizacji tego małoletniego, wówczas o powyższym należałoby poinformować sąd rodzinny i nieletnich.

To sąd decyduje o tym, jakie w danej sytuacji podjąć działania przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Policjantka z KPP w Łowiczu: – W opisanym przypadku policjant legitymuje osobę i jeśli stwierdza, że jest to osoba nieletnia, to nie mogąc ukarać jej mandatem karnym, udziela jej upomnienia i przeprowadza rozmowę profilaktyczno ostrzegawczą, pouczając o zachowaniu zgodnym z prawem. Policjantka z KPP w Ostródzie:

– W omawianym przypadku policjanci mogą pouczyć nieletniego. Mogą też z tego zdarzenia sporządzić notatkę i przekazać ją do zespołu do spraw nieletnich (zarządzenie 1619 KGP z 3 listopada 2010 r.). W takiej sytuacji funkcjonariusze zajmujący się nieletnimi powiadamiają sąd o przejawie demoralizacji młodego człowieka.

Powyższe działania reguluje ustawa o nieletnich. Policjantka z KWP w Łodzi: – W ostatnich miesiącach w Łodzi mieliśmy ujawnioną jedną sytuację nieletniego przekraczającego jezdnię na czerwonym świetle. Zakończyła się ona pouczeniem i rozmową z nastolatkiem i jego rodzicami, którą przeprowadzili policjanci zajmujący się sprawami nieletnich, a odbyła się ona w komisariacie.

Oczywiście każdy przypadek należy rozważać indywidualnie i może zdarzyć się, że zajdzie konieczność powiadomienia sądu właściwego do wyznaczania środków wychowawczych. wysłuchał: ARTUR KOWALCZYK

Czy w wieku 17 lat można dostać mandat za picie?

Polecane oferty – Materiały promocyjne partnera : Przepisy nie pozwalają ukarać nieletniego mandatem

Jakim samochodem można jeździć od 16 lat?

Jakie kategorie prawa jazdy w Polsce przed 18 urodzinami? – Jeśli chcesz zdać egzamin na prawo jazdy, musisz spełniać określone dla danej kategorii warunki. W Polsce wyróżniamy kilka rodzajów uprawnień do kierowania pojazdami, które można nabyć przed 18. rokiem życia:

kategoria AM – uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim, a minimalny wiek kursanta wynosi 14 lat; kategoria A1 – można zapisać się na kurs od 16 lat i kierować motocyklem o pojemności do 125 cm3 i mocy do 11 kW oraz stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg ; kategoria B1 – uprawnia do legalnej jazdy czterokołowcami o masie własnej nie większej niż 400 kg osoby po 16. roku życia, do poruszania się czterokołowcem (quadem) lub pojazdem AM, jeśli moc silnika nie przekracza 15 kW (20 KM), a maksymalna rozwijana prędkość to 45 km/h.

Jak zarejestrowac auto na dziecko?

Chcesz przepisać samochód na kogoś? Sprawdź, jak przebiega darowizna samochodu. Interesuje Cię darowizna samochodu na kogoś bliskiego? Zastanawiasz się, czy trzeba za to zapłacić? Na pewno musisz dopełnić kilku formalności, aby przekazanie odbyło się zgodnie z prawem. Zobacz, jak przebiega darowizna samochodu. Darowizna samochodu to nic innego jak przekazanie auta na rzecz innej osoby,

 1. Może to być np.
 2. Syn, zięć, wnuk, teść czy synowa.
 3. Przepisy w naszym kraju związane z darowizną samochodu są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym.
 4. Te regulują jednak postępowanie właściciela samochodu w stosunku do swoich najbliższych.
 5. Umowa darowizny pojazdu może być spisana także na osobę niespokrewnioną,

Niezależnie od tego czy samochód został przekazany krewnemu, czy osobie niespokrewnionej, trzeba pamiętać o spisaniu dokumentów, formalnościach w wydziale komunikacji, a także przepisaniu OC. Co ciekawe, samochód można przekazać komuś w całości albo tylko w jakiejś części.

Oznacza to, że właściciel auta nie pozbywa się go w pełni, tylko w konkretnie zaznaczonej części. Przykładowo, jest to 50% praw do auta, kiedy współwłaścicieli jest dwóch. Jeśli liczba osób rośnie, wtedy każdemu przysługuje mniejszy procent udziałów. W takiej sytuacji konieczna jest umowa darowizny części samochodu, o której wspominamy w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny pojazdu powinna być spisana w obecności notariusza, jednak można też dokonać tej formalności samodzielnie. W prawie, a konkretnie w art.890 Kodeksu cywilnego, jest zawarta informacja, że jeśli dojdzie do spełnienia przyrzeczonego świadczenia, nie jest konieczny akt notarialny,

 • W praktyce oznacza to, że możesz przekazać komuś pojazd po wcześniejszym spisaniu umowy.
 • Szczególnie jeśli dotyczy to przekazania auta komuś bliskiemu.
 • Tego typu umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, może być drukowana albo pisana ręcznie.
 • Prawo nie określa też wprost, co powinno się na niej znaleźć.

Możesz bez problemu przygotować formularz darowizny samochodu samodzielnie, bez pomocy notariusza czy prawników. Nie wiesz, jak napisać dokument samodzielnie? Oto druk darowizny samochodu do pobrania, który wystarczy tylko wypełnić odpowiednimi danymi.

Umowa darowizny samochodu to dokument, dzięki któremu można przekazać bezpłatnie pojazd osobie trzeciej. Zasady podczas stosowania tego dokumentu są dokładnie opisane i regulowane w Kodeksie Cywilnym (art.888-902). Do sporządzenia przydadzą Ci się dowody osobiste obojga osób, aby dobrze wypełnić dane osobowe.

Umowa darowizny samochodu ważna jest od momentu przekazania przedmiotu darowizny i przeniesienia praw własności na obdarowanego. Jest wiele więcej istotnych aspektów, jeśli interesuje Cię u mowa darowizny samochodu. Wzór dokumentu wymaga wpisania wartości pojazdu.

Obdarowywana osoba jest zobowiązana do obliczenia wysokości podatku, złożenia zeznania w Urzędzie Skarbowym, a także uiszczenia opłaty. Oczywiście, o ile akt darowizny samochodu i przedmiot spisanej umowy tego wymaga. Nie zawsze jest to konieczne. W dalszej części artykułu dowiesz się więcej na ten temat.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie ma jednego konkretnego wzoru umowy darowizny samochodu. Powinna ona jednak zawierać podstawowe informacje, takie jak: Co ważne, darowizna połowy samochodu lub jego całości nie musi oznaczać, że auto jest od razu przekazywane osobie obdarowywanej.

 1. Można ustalić termin i wpisać go do umowy.
 2. Darowizna udziału we współwłasności samochodu powinna też zawierać w umowie informację o stopniu pokrewieństwa.
 3. Dzięki temu łatwiej będzie zweryfikować, czy trzeba zgłaszać to w Urzędzie Skarbowym.
 4. Wniosek o darowiznę samochodu w Wydziale Komunikacji, a raczej o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, będzie wymagać przedstawienia tego dokumentu.

A co jeśli interesuje Cię umowa darowizny samochodu między małżonkami? Wzór dokumentu jest taki sam. Oto kilka ważnych informacji, o których warto jeszcze pamiętać: Darowizna samochodu w rodzinie jest bardzo częstym zabiegiem. Przede wszystkim, kiedy pojawia się młody kierowca i nie ma jeszcze wyrobionych zniżek na obowiązkowe ubezpieczenie OC.

 1. Dlaczego tego typu polisa jest droższa? Według towarzystw ubezpieczeniowych młody kierowca (najczęściej poniżej 25 roku) to osoba o mniejszym doświadczeniu, a co za tym idzie, jest większe ryzyko wypadku albo kolizji.
 2. Jednym ze sposobów na obniżenie ceny za ubezpieczenie OC jest porównywanie ofert.
 3. Zakres ochrony jest taki sam w każdym towarzystwie, dlatego możesz zaoszczędzić dzięki kalkulacji np.

poprzez kalkulator online. Aby zmniejszyć koszty, można stać się w pełni właścicielem np. starego auta dziadka albo współwłaścicielem samochodu ojca, brata czy innej bliskiej osoby. Tak jak w przypadku przekazania samochodu w całości, tak samo umowa darowizny samochodu dla syna czy innego młodego kierowcy z rodziny, powinna zostać spisana przez dwie osoby, w dwóch egzemplarzach.

Pamiętaj o tym, aby w dokumencie zawrzeć informacje, jaki dokładnie samochód jest przekazywany oraz kiedy miało to miejsce. Umowę musi podpisać zarówno darczyńca, jak i obdarowany. Umowa darowizny pojazdu to jeszcze nie wszystko. Musisz pamiętać także o dowodzie rejestracyjnym. Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji jest obowiązkowe.

Trzeba zatem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, a do niego dołączyć umowę darowizny. W wydziale komunikacji trzeba też okazać aktualny dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli jest) i aktualną polisę OC. Konieczne jest też pokazanie dowodu osobistego, aby zidentyfikować kierowcę.

 1. W wydziale komunikacji muszą pojawić się obydwoje właściciele samochodu, jeśli przekazano tylko część auta.
 2. Zastanawiasz się czy musisz ponosić jakieś opłaty związane z darowizną samochodu ? Wiele zależy od stopnia spokrewnienia.
 3. Zwolnione z podatku są osoby takie jak mąż, żona, córka, syn, ojciec, matka, babcia, dziadek, pasierb, pasierbica, brat, siostra, macocha, ojczym.

Niestety, w pozostałych wypadkach jest konieczność zapłaty podatku od darowizny samochodu. Ile on wynosi? Kwotę oblicza się na podstawie kwoty wolnej od podatku, ta wynosi: Kto należy do jakiej grupy? Podpowiadamy: Na tej podstawie można stwierdzić, że darowizna samochodu w rodzinie bardziej się opłaca niż jeśli chodzi o osoby obce.

 1. Duże znaczenie ma tu stopień pokrewieństwa.
 2. Zobaczmy teraz, ile będzie wynosił podatek dla I grupy podatkowej : Podatek dla II grupy podatkowej za darowiznę samochodu wygląda następująco: Z kolei podatek dla III grupy podatkowej za darowiznę samochodu wynosi: Jako nowy właściciel samochodu, musisz dopełnić formalności, w tym między innymi ubezpieczenie OC.
You might be interested:  Jaki Samochód Dostawczy Do 3 5 Tony?

Tak jak w przypadku zakupu auta używanego, masz do dyspozycji przejęcie obowiązkowej polisy po poprzednim właścicielu i korzystanie z niej aż do końca umowy. Co ważne, taka umowa nie przedłuża się automatycznie. Drugim rozwiązaniem jest znalezienie samodzielnie polisy OC i podpisanie nowej umowy.

Jaki samochód na prawo jazdy B1?

Dowiedz się, jak zostać kierowcą przed osiemnastką! Choć prawo jazdy kategorii B uprawniające do prowadzenia samochodów osobowych przysługuje jedynie osobom, które ukończyły 18 lat, część nastolatków o wiele wcześniej zaczyna marzyć o jeździe autem. Na szczęście istnieje pewien sposób na to, by zaspokoić ich chęć do bycia kierowcą.

Optymalnym rozwiązaniem jest prawo jazdy B1, które można uzyskać, nie będąc jeszcze pełnoletnim. Zgodnie z polskim prawem, aby móc zostać kierowcą auta osobowego należy mieć ukończone 18 lat. Niektóre pojazdy nie wymagają jednak spełnienia tego kryterium. O jakich samochodach mowa? O wszystkich niuansach związanych z prawem jazdy B1 dowiesz się z poniższego artykułu.

Wyjaśnimy w nim, czym jest ta kategoria, do czego upoważnia i jak uzyskać uprawnienia. Kategoria B1 dedykowana jest osobom, które ukończyły 16 rok życia. Młodzi pasjonaci motoryzacji mogą dzięki niej legalnie kierować pojazdami czterokołowymi, o ile zrealizują pomyślnie kurs oraz zaliczą egzamin państwowy.

 • Prawo jazdy B1 może uzyskać więc każda osoba, która opłaci kurs i opanuje wszystkie niezbędne umiejętności do poruszania się w ruchu drogowym poświadczone egzaminem.
 • Prawo jazdy kat.
 • B1 umożliwia prowadzenie pojazdów o masie, która nie przekracza 400 kilogramów.
 • To kryterium dotyczy jednak jedynie przewozu osób, ponieważ w przypadku przewożenia towarów maksymalna waga pojazdu wrasta do 550 kg.

Silnik pojazdu nie może natomiast mieć mocy większej niż 15 kW = maksymalnie 20,4 KM. Osoby, które starają się o uzyskanie prawa jazdy kategorii B1, muszą mieć ukończone 16 lat, ale nie jest to jedyne kryterium dopuszczające do kursu i egzaminu. Samo szkolenie może rozpocząć się nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

 • Zatem jeśli potencjalny kandydat do egzaminu skończył 15 lat i 9 miesięcy, a jego rodzic wyraził zgodę, może już ubiegać się o prawo jazdy B1,
 • Ponadto nie musi on jeździć pod opieką osoby dorosłej.
 • Ważną informacją dotyczącą kategorii B1 jest także limit przewożonych osób.
 • Ich liczba uzależniona jest od wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu i nie ma wpływu na posiadane przez kierowcę uprawnienia.

To samo tyczy się ewentualnie posiadanej i ciągniętej przyczepy. Prawo jazdy B1 pozwala na jazdę motocyklami o pojemności skokowej silnika 124 ccm, mocy 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy 0,1 kW/kg. Jedyne samochody, które mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły 16 lat i zdały egzamin na prawo jazdy B1 to czterokołowce o masie do 440 kg w przypadku przewozu osób i maksymalnie 550 kg w przypadku przewozu towarów.

 • Niestety nie jest możliwe prowadzenie standardowych samochodów osobowych.
 • W ramach posiadanej kategorii AM młody kierowca może także poruszać się motorowerem, czterokołowcem lekkim, zespołem pojazdów złożonych z motoroweru lub czterokołowca lekkiego z przyczepą.
 • Jeśli chodzi o pojazd czterokołowy, najczęściej jest nim quad.

Motorower natomiast nie może mieć pojemności większej niż 50 cm³ i nie może jechać szybciej niż 45 km/h. Jeśli jakiś pojazd wygląda jak quad lub motorower, ale ma większą moc silnika, to poruszanie się takim pojazdem przez posiadacza prawa jazdy B1 będzie równoznaczne ze złamaniem przepisów.

Właściciele prawa jazdy kategorii B1, którzy posiadają swoje uprawnienia od co najmniej trzech lat, mogą także prowadzić jednoślady z silnikami o pojemności do 125 cm³. Ich maksymalna moc może wynosić 11 kW, tj.15 KM. W tym wypadku należy jednak mieć na uwadze ograniczenie w postaci maksymalnego stosunku mocy do ciężaru pojazdu 0,1 kW/kg.

Aby starać się o uprawnienia do prawa jazdy kat. B1, należy mieć skończone 15 lat i 9 miesięcy (16 lat w chwili przystąpienia do egzaminu państwowego). Procedurę rozpoczyna uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

To orzeczenie należy niezwłocznie złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy ze zdjęciem. Osoby nieletnie zobowiązane są do stawienia się z rodzicem lub prawnym opiekunem, ponieważ wymagana jest zgoda rodzica. Po zaakceptowaniu złożonego w urzędzie wniosku kandydat do uzyskania prawa jazdy otrzymuje numer PKK, który będzie mu potrzebny na dalszych etapach: w szkole nauki jazdy, na egzaminie państwowym oraz podczas odbioru dokumentu prawa jazdy B1,

Koszt uzyskania prawa jazdy B1 to kwestia zależna od wielu czynników. W dużej mierze decyduje o niej wybór danego ośrodka nauki jazdy. Przeważnie kwoty oscylują w graniach od 1,5 do 2 tysięcy złotych. Do tej ceny należy doliczyć koszt egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych przez ośrodek szkoleniowy.

Wota, jaką należy uiścić za egzamin państwowy teoretyczny na kategorię B1, wynosi 30 zł, natomiast za egzamin praktyczny – 170 zł. Aby ukończyć kurs pozwalający na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy B1 należy odbyć 30 godzin teorii i tyle samo praktyki w ośrodku szkolenia. Jeśli natomiast kandydat na prawo jazdy B skończy 18 lat, a posiada już kategorię B1, będzie mógł odbyć zaledwie 20 godzin praktyki, by zyskać pełne uprawnienia kategorii B.

Jest to znacznie zawężony wymiar praktyk niż w przypadku zaczynania kursu na prawo jazdy B od zera, gdzie od kursantów wymaga się zaliczenia aż 30 godzin teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych, co z kolei wiąże się też z wyższymi opłatami. Podsumujmy zatem wszelkie koszty związane z uzyskaniem prawa jazdy kategorii B1: Kategoria AM uprawnia do kierowania jednośladem – motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm³ lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks.45 km/h), a także czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks.45 km/h).

Ategoria B1 umożliwia prowadzenie czterokołowca o większej masie i mocy. Taki typ prawa jazdy wymaga jednak ukończenia kursu i zdania egzaminu państwowego. Sprawdź, jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy AM, Choć większość osób uważa, że warto poczekać do osiemnastych urodzin, by móc starać się o prawo jazdy kategorii B, to istnieje spore grono młodych miłośników motoryzacji, dla których możliwość jazdy czterokołowcem jest szczytem marzeń.

Ponadto młodzież zamieszkująca obszary wiejskie często miewa trudności komunikacyjne w dotarciu do szkoły. Prawo jazdy B1 jest dla nich doskonałą alternatywą! Z dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z mikrosamochodów korzysta się maksymalnie 2 lata.

 • Jednak, gdy motywacją jest ułatwione dotarcie do szkoły oddalonej od domu o spory dystans, a autobus jeździ dwa razy na dzień, inwestycja w prawo jazdy B1 będzie bardzo opłacalnym krokiem dla młodzieży z rejonów podmiejskich.
 • Możliwość samodzielnego pokonywania dystansu do ośrodka edukacji to dla wielu młodych ludzi spora motywacja.

Każda osoba, która zdała egzamin na prawo jazdy kategorii AM lub B1 może stać się właścicielem i kierowcą skutera, czterokołowca o określonych gabarytach lub motoroweru. W tej sytuacji należy już pamiętać o wykupieniu odpowiedniej polisy OC, Jest to obowiązkowe ubezpieczenie nie tylko dla samochodów osobowych, ale także dla jednośladów napędzanych silnikiem oraz quadów.

W CUK znajdziesz oferty polis od najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych – sprawdź cenę składki OC i AC ! Podczas prowadzenia pojazdu, należy pamiętać, że na drodze musimy być przygotowani na różne sytuacje. Nawet przy ostrożnej i przepisowej jeździe, zdarzają się wypadki. W takiej sytuacji warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie NNW, które również zakupisz za pośrednictwem CUK.

Wybierając nasze produkty ubezpieczeniowe, zyskujesz gwarancję najlepszych cen i profesjonalnej obsługi. Zamów rozmowę z doradcą i dobierz odpowiedni pakiet polisy komunikacyjnej już dziś!

Related Post