Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jak Opłacić Akcyzę Za Samochód 2016?

Jak Opłacić Akcyzę Za Samochód 2016?

0 Comments

Jak Opłacić Akcyzę Za Samochód 2016
Od 2017 roku opłat z tytułu akcyzy dokonuje się w Urzędzie Skarbowym. Można to zrobić osobiście lub wygodnie online wykonać przelew akcyzy za samochód za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych: https://puesc.gov.pl/.

Jak sprawdzić czy jest zapłacona akcyza za samochód?

Akcyza za samochód – gdzie sprawdzić czy została opłacona? – Akcyza za samochód to podatek, który regulowany jest ustawą z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym. Jest to podatek obowiązkowy, którego wysokość w przypadku aut osobowych uzależniona jest pojemności silnika i jego rodzaju (np. Jak Opłacić Akcyzę Za Samochód 2016 Zobacz: Akcyza za sprowadzony samochód – gdzie należy ją opłacić? Aby sprawdzić czy auto ma opłaconą akcyzę, należy najpierw odwiedzić stronę „ Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w skrócie PUESC ). W międzyczasie warto przygotować dowód rejestracyjny i odnaleźć w nim numer VIN auta (na pierwszej stronie).

Skąd wziąć identyfikator zobowiązania?

Przelew do urzędu skarbowego – symbol formularza – Symbol podatkowy to oznaczenie, które przypisane jest do podatku lub rodzaju wpłaty, Wynikają one z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu numerów bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Są to m.in.: – KP, czyli przelew z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, – PIT-37, czyli przelew w związku z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, – PPL, czyli zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanych podatkiem liniowym, – PPE, czyli zryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, – PCC-3, czyli deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

You might be interested:  Jaki Numer Ma Miejsce Parkingowe Zajęte Przez Samochód?

Akty prawne: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu numerów bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku Dz. Urz. Min. Fin.2020 poz.2, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego Dz.U.2017 poz.391.

Ile dni na opłacenie akcyzy?

Sprowadziłeś samochód z zagranicy? Musisz dopilnować kilku formalności. Jeśli auto zostało sprowadzone przez pośrednika, to obowiązek ten spoczywa na nim, jeśli jednak zajmowałeś się tym sam, to samodzielnie musisz złożyć odpowiednią deklarację i zapłacić akcyzę.

import samochodów osobowych, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu, który nigdy nie był zarejestrowany w Polsce; pierwszą sprzedaż samochodu na terytorium kraju (wyprodukowanego na jego terytorium lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w punktach 1 i 2).

Na zapłatę podatku akcyzowego masz dokładnie 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu z zagranicy, Podatek ten należy przelać na konto urzędu skarbowego, ale wcześniej trzeba jeszcze złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S, która obowiązuje od października 2017 roku.

wypełnioną deklarację AKC-U/S, dowód zapłaty za wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, umowę kupna-sprzedaży auta, dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu, przetłumaczone dokumenty, zaświadczenie o badaniu technicznym, potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym został kupiony.

Na tej podstawie uzyskasz zaświadczenie o uiszczeniu akcyzy. Żeby je otrzymać, musisz najpierw uiścić opłatę skarbową za jego wydanie. To, jak wysoki podatek akcyzowy zapłacisz, jest uzależnione od wartości samochodu oraz pojemności jego silnika. I tak w przypadku:

samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 – 18,6 proc. podstawy opodatkowania; w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych – 3,1 proc. podstawy opodatkowania.

You might be interested:  Jak Otworzyć Samochód Z Rozładowanym Akumulatorem?

Konkretny przykład:

podatek akcyzowy w przypadku samochodu o pojemności silnika 2100 cm3, którego wartość wynosi 20 tysięcy złotych, to 18,6% z 20 tysięcy, czyli 3360 zł. samochód o tej samej wartości, ale z silnikiem o pojemności 1800 cm³, będzie wiązać się z podatkiem akcyzowym 3,1% z 20 tysięcy, czyli 620 zł.

Różnica w zależności od pojemności silnika jest znacząca, zatem wybierając samochód, warto również brać pod uwagę to, jak wysoki podatek akcyzowy będziesz musiał zapłacić od jego wartości. Uzyskanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy jest niezbędne w celu rejestracji samochodu.

Jak dokonać wpłaty podatku do urzędu skarbowego?

Jak zapłacić podatek – Jeżeli ze złożonego zeznania wynika, że masz zapłacić podatek, możesz to zrobić:

  • gotówką – m.in. w kasie urzędu skarbowego lub w kasie podmiotu obsługującego urząd skarbowy, lub w placówce pocztowej,
  • bezgotówkowo – m.in. na podstawie polecenia przelewu lub dokonując zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu z twojego rachunku bankowego.

Podatek wpłacasz na mikrorachunek podatkowy. Swój mikrorachunek podatkowy sprawdzisz w zakładce Mikrorachunek podatkowy, Jeśli wpłacasz podatek przelewem wybierasz opcję „przelew podatkowy” oraz wskazujesz:

  • numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika (indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek),
  • kwotę podatku do zapłaty,
  • okres (miesiąc, kwartał, rok),
  • symbol formularza płatności (np. PIT-37).

Jeżeli składasz zeznanie korzystając z usługi Twój e-PIT i z zeznania wynika kwota do zapłaty, podatek możesz zapłacić wybierając opcję „zapłać podatek” znajdującą się w tej usłudze.

Related Post