Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jak Sprawdzić Czy Samochód Jest Zajęty Przez Komornika?

Jak Sprawdzić Czy Samochód Jest Zajęty Przez Komornika?

0 Comments

Jak Sprawdzić Czy Samochód Jest Zajęty Przez Komornika
Gdzie sprawdza się, czy samochód nie jest zajęty przez komornika? – Weryfikacja tego, czy samochód nie jest zajęty przez komornika, leży po stronie jego aktualnego nabywcy. Mimo iż zgodnie z art.169 Kodeksu cywilnego nabywca działający w dobrej wierze nie powinien ponosić odpowiedzialności za zatajenie faktycznego stanu przez sprzedawcę, w praktyce kupno pojazdu z zajęciem komorniczym to same kłopoty.

 • Ich rozwiązanie zależy często od dobrej woli komornika.
 • Jak można sprawdzić stan prawny samochodu? Na szczęście nie trzeba angażować do tego baz dłużników czy,
 • Najważniejsze informacje znajdują się w bazie danych CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
 • To specjalny system informatyczny, który gromadzi rozmaite informacje nie tylko o samochodach, lecz także ich właścicielach oraz osobach posiadających dokument prawa jazdy.

W CEPiK znajdziemy również dane dotyczące przeszłości konkretnego pojazdu. W efekcie istnieje możliwość poznania liczby poprzednich właścicieli auta w kraju, aktualności ubezpieczenia OC czy zaznajomienia się z parametrami technicznymi i elementami wyposażenia.

Jak sprawdzić czy samochód jest zadłużony?

Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie? 14 kwi 08 01:00 Od dłuższego czasu nie wpisuje się do dowodów rejestracyjnych informacji, że auto jest zastawione. A to w praktyce oznacza, że brak częstego kiedyś wpisu w dowodzie rejestracyjnym o treści “samochód jest przedmiotem zastawu” nie mówi nam nic o ewentualnych wadach prawnych pojazdu. Foto: Auto Świat Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie? Zastaw oznacza, że np. auto jestniespłacone. Wierzycielem zazwyczaj jest bank, w którym poprzedni właściciel zaciągnął kredyt na zakup samochodu. A ów bank może, w przypadku braku terminowej spłaty kredytu, obciążyć właśnie nas – nowych właścicieli auta.

Wprawdzie ryzykujemy najwyżej utratę samochodu, nawet jeśli dług jest wyższy od jego wartości, ale to i tak przykra niespodzianka. I nie ma znaczenia fakt, że to nie my podpisaliśmy umowę kredytową. Jako nabywcy jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnej staranności w weryfikowaniu dokumentów pojazdu, a nasza niewiedza nie jest tutaj żadnym wytłumaczeniem.Informacje o zastawach, odpisyi zaświadczenia można uzyskać osobiście lub pocztą z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych (Warszawa, ul.Czerniakowska 100, tel.022 39 76 515, 39 76 517) lub osobiście w ekspozyturach Centralnej Informacji znajdujących się w każdym Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów.Maszprawo do.

Otrzymania oświadczenia lub odpisu z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych za pośrednictwem, Aby otrzymać oświadczenie lub odpis, trzeba jednak wcześniej uiścić opłatę: 15 lub 20 zł w zależności od dokumentu, jaki jest nam potrzebny. Szczegółowe informacje znajdziecie w internecie na stronie http://www.cors.gov.pl/rzII3.htm.

Możesz wybrać się po zaświadczenie osobiście. Wykaz sądów rejonowych prowadzących rejestr zastawów zamieszczamy poniżej. Aby otrzymać informacje, powinniśmy zaopatrzyć sięw kserokopię dowodu rejestracyjnego. Jeśli jej nie mamy, zapiszmy numer nadwozia samochodu, rodzaj samochodu (osobowy, ciężarowy) oraz numer PESEL właściciela.

W przypadku, gdy nieświadomie kupisz samochód obciążony prawem osób trzecich, masz prawo do dochodzenia swoich roszczeń od sprzedawcy. Jeśli zostałeś oszukany, nie wahaj się równolegle złożyć zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. W przypadku kupna samochodu w komisie lub od profesjonalnego sprzedawcy masz prawo żądać odstąpienia od umowy na podstawie stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Białystok, ul. Mickiewicza 103,tel. (0-85) 66 56 264, faks (0-85) 66 56 310 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10,tel. (0-58) 32 13 657, faks (0-58) 32 13 658 Katowice, ul. Wita Stwosza 31,tel. (0-32) 251 89 57, faks (0-32) 251 87 24 Kraków, ul. Przy Rondzie 7,tel. (0-12) 619 50 15, faks (0-12) 619 50 17 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4d,tel. (0-81) 477 51 96, faks (0-81) 477 51 97 Łódź, ul. Pomorska 37,tel. (0-42) 630 34 10 wew.112, faks (0-42) 630 39 98 Poznań, ul. Wawrzyniaka 40tel. (0-61) 64 73 730, faks (0-61) 64 73 729 Rzeszów, ul. Hetmańska 15,tel. (0-17) 853 70 41, faks (0-17) 853 70 41 wew.24 Szczecin, Plac Żołnierza 16,tel. (0-91) 460 34 91, faks (0-91) 460 34 91 Wrocław, ul. Poznańska 16-20,tel. (0-71) 334 82 82, faks (0-71) 334 82 81 Warszawa, ul. Barska 28/30,tel. (0-22) 570 51 09, faks (0-22) 570 51 09/12

: Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie?

Jak sprawdzić czy samochód nie ma obciążony kredytem?

Samochód może być obciążony kredytem. – Aby sprawdzić czy samochód nie jest obciążony kredytem należy dokonać sprawdzenia samochodu w Rejestrze Zastawów – Rejestr Zastawów samochodów można w tym celu udać się do sądu lub zamówić sprawdzenie przez internet.

You might be interested:  Jaki Jest Najdroższy Samochód Na Świecie?

Jak sprawdzic sprawę u komornika?

Rachunek bankowy a zajęcie komornicze – Wróćmy do punktu czwartego. Czy rachunek bankowy może być zajęty w ramach postępowania komorniczego? Czy komornik może zająć konto bez zawiadomienia? Niestety – tak. I brak środków na koncie bankowym nie stanowi żadnej wymówki – może się zdarzyć tak, że o zajęciu konta dowiesz się dopiero wtedy, kiedy dostaniesz wypłatę.

 1. Zgodnie z tym, co pisaliśmy wcześniej, instytucje mogą zajmować część wynagrodzenia z pracy w przypadku trwającego postępowania komorniczego.
 2. W istocie, konto bankowe jest pierwszym krokiem w podróży do skutecznego wyegzekwowania świadczenia.
 3. Dlaczego tak jest? Z konta najłatwiej jest ściągnąć pieniądze.

Dopiero potem (po zajęciu rachunku) następuje zajęcie innych dóbr dłużnika, które trzeba wystawić na licytację. Pamiętaj jednak, że może się zdarzyć sytuacja, w której egzekucja komornicza jest dla Ciebie całkowitym zaskoczeniem. Wtedy koniecznie skontaktuj się z kancelarią komornicza, która prowadzi Twoją sprawę.

 • Dobrze jest posiadać sygnaturę akt – dzięki temu będzie Ci o wiele łatwiej, kiedy będziesz chciał uzyskać określoną informację.
 • Wystarczy, że skontaktujesz się z sądem rejonowym, który wydał nakaz zapłaty i poprosisz o dane komornika.
 • Natomiast jeśli nie masz sygnatury akt, musisz wystosować zapytanie do wierzyciela.

Warto też pamiętać o tym, że każdy rodzaj konta podlega egzekucji komorniczej, zarówno konto osobiste, jak i konto firmowe. Blokada następuje na skutek zawiadomienia banku o zajęciu egzekucyjnym.

Czy mogę sprzedać samochód zajęty przez komornika?

Sprzedaż auta z zajęciem komorniczym – Bez względu na to, czy dłużnik rozporządzi w jakiś sposób ruchomością, czy też nie, nie ma to znaczenia dla dalszego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie bowiem z art.848 K.p.c. „zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy.

Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze”. Jak wynika z powyższego artykułu, zbycie przez dłużnika zajętej ruchomości po dokonaniu zajęcia nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania egzekucyjnego i może być ono kontynuowane przeciwko nabywcy (art.848 K.p.c.), którego komornik ma obowiązek poinformowania o stanie postępowania (§ 107 rozporządzenia w sprawie czynności komorników).

O wykonaniu powyższego obowiązku komornik czyni wzmiankę w aktach sprawy.

Co zrobić żeby komornik nie zajął samochodu?

To co zrobić, żeby komornik nie zajął samochodu? – Jeśli dłużnik nie posiada całej kwoty na spłatę długu i komornik chce zająć auto, to trzeba postarać się wtedy o ugodę z wierzycielem, Podpisanie ugody, w której dłużnik deklaruje się spłacać co miesiąc ustaloną z wierzycielem kwotę pieniędzy, zmusza komornika do odstąpienia od zajęcia samochodu i umorzenie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela.

Co grozi za sprzedaż samochodu zajętego przez komornika?

Rozporządzenie przez dłużnika ruchomością dokonane po zajęciu komorniczym – Bez względu na to, czy dłużnik rozporządzi w jakiś sposób ruchomością, czy też nie, nie ma to znaczenia dla dalszego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie bowiem z art.848 K.p.c., zajęcie komornicze ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy.

Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze. Jak wynika z powyższego artykułu, zbycie przez dłużnika zajętej ruchomości po dokonaniu zajęcia komorniczego nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania egzekucyjnego i może być ono kontynuowane przeciwko nabywcy (art.848 K.p.c.), którego komornik ma obowiązek poinformować o stanie postępowania (§ 107 rozporządzenia w sprawie czynności komorników).

O wykonaniu powyższego obowiązku komornik czyni wzmiankę w aktach sprawy.

Jak sprawdzić auto czy nie jest zastawione?

Jak sprawdzić czy samochód nie jest zadłużony? – Warto dodatkowo dowiedzieć się, jak sprawdzić czy samochód nie jest zadłużony, to znaczy, czy auto zostało w pełni spłacone i nie jest przypadkiem przedmiotem należącym prawnie do banku. Jeśli samochód nie został w pełni spłacony, bank może obciążyć spłatą kredytu właśnie nowego właściciela.

Ryzykujemy w ten sposób utratę nowego auta, a co za tym idzie, także stratę czasu i pieniędzy. Informacje o zastawionych autach możemy uzyskać z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. Pamiętaj, że każdorazowo to obowiązkiem kupującego jest upewnić się, czy auto nie jest kradzione lub zadłużone i to właśnie on będzie ponosił ewentualnie konsekwencje pochopnych decyzji.

Jeśli już po zakupie okazałoby się, że samochód jest kradziony, może zostać postawiony nam zarzut paserstwa, grozi nam więc odpowiedzialność karna. Nawet jeśli nasz zakup wynika z nieświadomości, nie jest to wystarczające wytłumaczenie. Właśnie dlatego, jeśli nie jesteś pewien historii używanego auta, sprowadzasz samochód z zagranicy lub nie masz czasu na rzetelne sprawdzenie wszystkich informacji o nim, warto skorzystać z usług rzeczoznawców Autotesto, którzy mają na tym polu wieloletnie doświadczenie.

Czy można sprzedać samochód z zastawem rejestrowym?

Sprzedaż samochodu z zastawem rejestrowym – W teorii niemożliwa jest sprzedaż samochodu, kiedy ustanowiono na nim zastaw rejestrowy, W takiej sytuacji do sprzedaży powinno dochodzić już po spłacaniu kredytu. Ewentualnie kupujący i nabywca mogą zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży samochodu,

Jak sprawdzić stan prawny samochodu?

Sprawdź samochód w CEPiK i rejestrze zastawów! Regina Skibińska 29 sierpnia 2014, 11:07 Fot. Archiwum Polskapresse Sprawdzenie auta w bazie CEPiK i rejestrze zastawów pozwoli uniknąć niektórych problemów z samochodem w przyszłości. Jak Sprawdzić Czy Samochód Jest Zajęty Przez Komornika Fot. Archiwum Polskapresse Centralna Ewidencja Pojazdów i kierowców to baza danych, w której znajdują się informacje o pojazdach, ich właścicielach oraz osobach, które posiadają, W bazie CEPiK wprowadzono niedawno usługę Historia pojazdu, w ramach której dostępne są takie informacje jak liczba poprzednich właścicieli w Polsce, aktualność ubezpieczenia OC, ważność badania technicznego oraz daty poprzednich badań technicznych (od 2010 roku), przebieg pojazdu (dane gromadzone od 2014 roku) i ogólne dane techniczne pojazdu.

 • Usługa dostępna jest pod adresem,
 • Do uzyskania informacji o pojeździe potrzebne są: numer rejestracyjny, numer VIN pojazdu i data pierwszej rejestracji.
 • Z kolei zastaw służy zabezpieczeniu wierzytelności, a w rejestrze zastawów ujawniane są informacje o obciążeniu danej rzeczy lub prawa zastawem rejestrowym.
You might be interested:  Jak Zapłacić Akcyzę Za Samochód Online?

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być m.in. pojazdy, dlatego przed zakupem używanego auta warto sprawdzić, czy nie figuruje ono w tym rejestrze. Zastaw obniża wartość auta, gdyż swoboda dysponowania nim jest ograniczona, zastawione auto można natomiast normalnie użytkować.

Zastaw jest skuteczny wobec osób trzecich, co oznacza w praktyce, że dopóki zastaw nie wygaśnie, wierzyciel może żądać zaspokojenia z przedmiotu zastawu niezależnie od tego czyją ten przedmiot stał się własnością. Jeśli więc kupimy samochód obciążony zastawem, a dłużnik nie spłaci długu, który był w ten sposób zabezpieczony, to możemy stracić nasze auto.

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego (tu samochodu) powoduje wygaśnięcie tego zastawu tylko wówczas, gdy nabywca nie wiedział i nie mógł wiedzieć, nawet przy zachowaniu należytej staranności, o istnieniu zastawu rejestrowego w chwili wydania mu rzeczy.

 • Od momentu dokonania wpisu w rejestrze zastawów nikt nie może się zasłaniać nieznajomością danych, które tam zostały ujawnione, chyba że pomimo zachowania należytej staranności nie mógł o nich wiedzieć.
 • Z tego powodu ważne jest sprawdzenie przed zakupem, czy pojazd figuruje w rejestrze zastawów.
 • Adnotacja o zastawie znajduje się wprawdzie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, ale ma ona jedynie charakter informacyjny i może okazać się nieaktualna.

Informacje o wpisie można bez problemu znaleźć, gdyż rejestr jest jawny i można z niego otrzymać odpisy i zaświadczenia. Wnioski można składać w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych – osobiście lub pocztą albo w ekspozyturach Centralnej Informacji znajdujących się przy każdym Wydziale Gospodarczym – Rejestru Zastawów – tylko osobiście.

Onieczne jest wypełnienie formularza oraz uiszczenie opłaty: za zaświadczenie 20 zł, a za odpis – 15 zł. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, ale do tego konieczne jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem. Uzyskane odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Dobrze jest też, w miarę możliwości, zapoznać się z umową zastawniczą – o pokazanie umowy możemy poprosić osobę, która sprzedaje auto. Niekiedy w umowie tej znajduje się zastrzeżenie, że właściciel auta zobowiązuje się, że nie sprzeda go osobom trzecim.

Jak długo komornik może ściągać długi?

Przedawnienie długów u komornika: czy jest mozliwe? – Tytuł egzekucyjny może przedawnić się po upływie 6 lat, ale w praktyce, przedawnienie długów u komornika, w dosłownym rozumieniu, nie jest w ogóle możliwe, Wynika to z faktu, że w okresie od dnia rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego do dnia jego zakończenia zawieszeniu ulega bieg przedawnienia.

Co komornik widzi w cepik?

Jak komornik zajmuje samochód dłużnika? – Zajęcie samochodu osoby zadłużonej przez komornika sądowego dokonywane jest zdalnie. Komornik odnajduje informacje o pojeździe w bazie CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Dzięki temu komornik posiada wiarygodną wiedzę o tym czy dłużnik jest właścicielem albo współwłaścicielem pojazdu mechanicznego.

odstawienie pojazdu na parking strzeżony,odstawienie pojazdu komornikowi,pozostawienie pojazdu pod nadzorem dłużnika.

Każda z tych możliwości pozostaje do wyboru komornika. Wyłącznie od komornika sądowego zależy, czy auto podlegające egzekucji komorniczej pozostanie u dłużnika czy też zostanie mu odebrane i odstawione w inne miejsce.

Ile czasu ma komornik na ściągnięcie długu?

Ile trwa egzekucja komornicza? – Zajęcie komornicze środków na kontach następuje, gdy urzędnik rozpocznie czynności na podstawie wyroku sądu opatrzonego klauzulą wykonalności. Z kolei egzekucja komornicza z nieruchomości może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Wynika to z faktu, że ten sposób dochodzenia należności jest skomplikowany i długotrwały. Wiele zależy od tego, jak szybko uda się sprzedać nieruchomość oraz tego, czy dłużnik podejmie współpracę i wyprowadzi się z zajętego lub sprzedanego domu. Egzekucja komornicza z ruchomości zazwyczaj przebiega szybciej, jednak dokładny czas trwania takiego postępowania także jest trudny do oszacowania.

Niezależnie od tego, co jest licytowane, cały proces może być stresujący. W związku z tym warto nie dopuścić do tego, aby samemu się przekonać, jak wygląda egzekucja komornicza od strony dłużnika. W przypadku problemów ze spłatą należności trzeba działać szybko.

W jaki sposób komornik zajmuje samochód?

Zajęcie samochodu przez komornika: na czym polega? – Komornicy bardzo często odstępują od zlicytowania samochodu także w przypadku, w którym pojazd ma więcej niż jednego właściciela – a do tego właściciel ten nie jest małżonkiem (a jak jest to nie ma wspólnoty majątkowej).

 • W takim przypadku zajęcie może się pojawić, ale po udowodnieniu stanu faktycznego egzekucja zostanie umorzona.
 • Na czym polega zajęcie komornicze samochodu? Może przyjąć jedną z trzech form: oddanie auta komornikowi, odstawienie go na parking strzeżony lub pozostawienie pojazdu pod nadzorem osoby zadłużonej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź » PKPiR 2022 Tylko teraz Czy ten artykuł był przydatny? Dziękujemy za powiadomienie Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić. © Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. : Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?

You might be interested:  Samochód Na Firmę Kto Może Jeździć?

Czy komornik może zajac auto w wydziale komunikacji?

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – “jak komornik sprawdza czy dłużnik posiada pojazd”. Komornik sprawdza to w CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Jednak od uzyskania informacji że dłużnik jest właścicielem pojazdu, do zajęcia tegoż pojazdu, to nieraz jeszcze daleka droga.

Czy komornik może zająć samochód żony za długi męża?

Komornik zajął moje konto zamiast rachunku męża – co robić? – Wyobraź sobie, że dowiadujesz się o długach męża, które w swoim zaawansowaniu są już egzekwowane przez komornika. To z pewnością zła wiadomość, ale jeszcze gorsza może być taka, że to Twoje konto zostało zajęte.

Doskonale wiesz, że Ciebie komornik nie ściga za długi, a Twój mąż i Ty macie oddzielne konta. Czy zatem mówimy o złośliwości urzędniczej, czy o zwykłej pomyłce? Trudno z góry dopatrywać się złej woli komornika, natomiast odpowiedź jest jasna: komornik nie może zająć konta żony za długi męża. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, wyjaśnić sytuację, a następnie złożyć skargę na działania komornicze.

Warto pamiętać, że takie pomyłki mogą zdarzyć się także w odniesieniu do zstępnych dłużnika, czyli dzieciach i wnukach. Sprawdź także nasz wcześniejszy artykuł, w którym pisaliśmy o tym, czy komornik może zająć wynagrodzenie dzieci za długi rodziców.

Jak sprawdzić czy samochód był bity za darmo?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sprawdzanie historii pojazdu –

 1. Czy warto sprawdzić historię używanego samochodu przed jego zakupem? Zdecydowanie tak. Podczas zakupu używanego samochodu nieuczciwy sprzedawca może chcieć wprowadzić cię w błąd ukrywając istotne informacje, które mogą wpłynąć na cenę. Sprawdzając historię pojazdu możesz dowiedzieć się, czy auto nie ma przekręconego licznika, nie jest kradzione lub czy nie uczestniczyło w wypadku, a także czy ma ważne ubezpieczenie OC.
 2. Gdzie można znaleźć informacje o historii pojazdu? Na stronie historiapojazdu.gov.pl można bezpłatnie znaleźć informacje o samochodzie zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Natomiast odpłatnie więcej danych można znaleźć w internetowych serwisach, w których możesz wygenerować raport o historii auta. Warto również udać się do stacji diagnostycznej lub ASO, gdzie mechanik oceni stan techniczny samochodu.
 3. Jakie dane są potrzebne, aby sprawdzić historię samochodu? Aby sprawdzić historię samochodu na stronie historia.gov.pl, wystarczy podać numer rejestracyjny i numer VIN, a także datę pierwszej rejestracji. Można je znaleźć w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu (jeśli została wydana), które sprzedawca powinien ci udostępnić.
 4. Czy można sprawdzić historię samochodu z zagranicy? Tak, na stronie historia.gov.pl. Dane pochodzą z zewnętrznych systemów z innych krajów. Można je sprawdzić bezpłatnie, lecz musisz mieć Profil Zaufany. Ponadto w ciągu godziny można jedynie wyszukać dane na temat co najwyżej 20 aut z zagranicy.
 5. Jak założyć Profil Zaufany, aby sprawdzić historię samochodu z zagranicy? Aby zdalnie założyć Profil Zaufany, należy wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań. Jednocześnie musisz mieć konto internetowe w jednym z następujących banków: PKO BP, Pekao, Santander, mBank, ING Bank Śląski, Envelo, Bank Millennium, Alior Bank lub Banku Spółdzielczym.

Jak sprawdzić auto czy nie jest zastawione?

Jak sprawdzić czy samochód nie jest zadłużony? – Warto dodatkowo dowiedzieć się, jak sprawdzić czy samochód nie jest zadłużony, to znaczy, czy auto zostało w pełni spłacone i nie jest przypadkiem przedmiotem należącym prawnie do banku. Jeśli samochód nie został w pełni spłacony, bank może obciążyć spłatą kredytu właśnie nowego właściciela.

Ryzykujemy w ten sposób utratę nowego auta, a co za tym idzie, także stratę czasu i pieniędzy. Informacje o zastawionych autach możemy uzyskać z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. Pamiętaj, że każdorazowo to obowiązkiem kupującego jest upewnić się, czy auto nie jest kradzione lub zadłużone i to właśnie on będzie ponosił ewentualnie konsekwencje pochopnych decyzji.

Jeśli już po zakupie okazałoby się, że samochód jest kradziony, może zostać postawiony nam zarzut paserstwa, grozi nam więc odpowiedzialność karna. Nawet jeśli nasz zakup wynika z nieświadomości, nie jest to wystarczające wytłumaczenie. Właśnie dlatego, jeśli nie jesteś pewien historii używanego auta, sprowadzasz samochód z zagranicy lub nie masz czasu na rzetelne sprawdzenie wszystkich informacji o nim, warto skorzystać z usług rzeczoznawców Autotesto, którzy mają na tym polu wieloletnie doświadczenie.

Po czym poznać że auto było bite?

2. Stan lakieru – Przyjrzyj się dokładnie karoserii samochodu, koniecznie w dziennym świetle. Zwróć uwagę, czy wszystkie elementy nadwozia dokładnie do siebie pasują, czy zderzak równo schodzi się z nadkolem. Sprawdź, czy drzwi i klapy równo domykają się do reszty karoserii.

Wszystkie luzy i krzywizny mogą oznaczać stłuczkę. Zwróć uwagę na stan lakieru, jeśli zauważysz drobne pęcherzyki, wyczuwalne pod dłonią zgrubienia i zacieki, bądź czujny. Obejrzyj dokładnie progi, nadkola i plastikowe elementy sąsiadujące z blaszanymi. Na nich najłatwiej zobaczysz odpryski farby, świadczące o malowaniu elementu.

Popatrz też na kolor wszystkich części. Jeśli odcień lakieru któregoś z nich choćby subtelnie się różni, to powinno Cię zaniepokoić. Prawdopodobnie był naprawiany lub wymieniany. Twoje wątpliwości potwierdzi miernik grubości lakieru – miej go podczas każdej wizyty u sprzedawcy samochodów.

Related Post