Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Oc?

Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Oc?

0 Comments

Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Oc
Jak sprawdzić czy auto jest ubezpieczone? – To bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową www.ufg.pl i w części „Sprawdź OC dla pojazdu” wpiszesz w wolne pole numer rejestracyjny albo numer VIN pojazdu. W przypadku zdarzenia drogowego należy podać także dzień i kraj, w jakim miało ono miejsce.

ważności polisy OC; terminie wygaśnięcia ubezpieczenia; numerze aktualnej polisy; marce i modelu samochodu; nazwie towarzystwa ubezpieczeniowego (wraz z adresem).

Baza UFG pozwala zweryfikować zarówno ubezpieczenie swojego samochodu, jak też pojazdu sprawcy kolizji drogowej czy sprzedawcy, co może być przydatne podczas zakupu używanego auta. Co więcej, znajdziesz w niej także informacje na temat AC samochodów. Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Oc Baza danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) powstaje w oparciu o informacje przekazywane przez ubezpieczycieli. Dzięki temu jest wiarygodnym źródłem informacji. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pomimo wykupienia polisy, informacja o ubezpieczeniu nie zostanie zaktualizowana na stronie UFG.

Jak sprawdzić czy auto ma OC po numerze rejestracyjnym?

Sprawdź numer polisy po numerze rejestracyjnym w serwisie UFG krok po kroku – Jak sprawdzić ubezpieczenie auta w UFG ? Wystarczy:

wejść na stronę internetową www.ufg.pl ; w sekcji „Sprawdź OC dla pojazdu” wpisać w wolne pole numer rejestracyjny albo numer VIN pojazdu; przepisać kod weryfikacyjny.

Te trzy proste kroki pozwolą Ci uzyskać mnóstwo informacji. Dzięki UFG dowiesz się nie tylko tego, do kiedy ważna jest polisa OC i w jakim dniu następuje jej wygaśnięcie, ale również sprawdzisz numer polisy po numerze rejestracyjnym, nazwę i adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a nawet markę czy model samochodu.

Jak sprawdzić czy jest OC samochodu?

Sprawdzenie OC można dokonać na stronie www.ufg.pl i www.historiapojazdu.gov.pl. Ważność polisy OC można również sprawdzić za pomocą aplikacji mobilnych – „Na Wypadek’ i „UFG Kup Auto’.

Czy samochód ma ubezpieczenie OC?

Wejdź na stronę www.ufg.pl i wybierz opcję Sprawdź OC dla pojazdu. Wpisz numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu. Kliknij przycisk Sprawdź.

Jaka ubezpieczalnia po numerze rejestracyjnym?

Sprawdzenie polisy OC po numerze rejestracyjnym krok po kroku: Wejdź na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl). W głównym menu strony na górze kliknij zakładkę ‘Baza OC i AC’. Kliknij zakładkę ‘Sprawdzenie ubezpieczenia OC’, która znajduje się pośrodku strony.

Jak sprawdzić czy dany pojazd jest ubezpieczony?

Jak sprawdzić ważność ubezpieczenia OC? – Baza danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie jest jedyną metodą, dzięki której zweryfikujesz ważność polisy. Jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony w inny sposób? Możesz np. skorzystać także z bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

 • Również ona dostępna jest za darmo i przez internet.
 • Jej popularność wśród właścicieli pojazdów wynika z tego, że pozwala nie tylko zweryfikować ważność ubezpieczenia OC, ale także sprawdzić stan licznika samochodu, rok produkcji, datę wydania dowodu rejestracyjnego oraz dotychczasowe zmiany właścicieli.

Jest to opcja szczególnie wartościowa dla osób, które kupują używany samochód, choć możesz skorzystać z niej również do własnych celów albo w przypadku zdarzenia drogowego. Jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony przy pomocy bazy danych CEPIK? Wejdź na stronę www.historiapojazdu.gov.pl, podaj numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji samochodu i kliknij przycisk „Sprawdź pojazd”.

Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kary za brak OC 2022 –

 1. Czy karę za brak OC płaci kierowca czy właściciel samochodu? Jeżeli kierowca nieubezpieczonego samochodu będzie sprawcą kolizji lub wypadku, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z właścicielem pojazdu. UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od dwóch osób. Natomiast karę za brak OC zapłaci jedynie właściciel auta.
 2. Czy można karę za brak OC naliczyć za kilka lat? Nie. UFG za brak OC może nas ukarać jedynie w roku, w którym została przeprowadzona kontrola. Na przykład, właściciel auta nie posiada ważnego obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od 2019 r. do 2022 r., a Fundusz wykrył to dopiero w 2022 r. W takim przypadku kierowca zapłaci grzywnę tylko za 2022 rok.
 3. Czy wykupienie OC na nieubezpieczony samochód na początku roku zwolni mnie z opłaty karnej za poprzedni rok? Niekoniecznie. Niekiedy wręcz może to przynieść odwrotny efekt. Wysokość opłaty karnej zależy bowiem od tego, w jakim dniu została przeprowadzona kontrola UFG – Fundusz może nałożyć karę na właściciela pojazdu za rok, w którym ją przeprowadził. Przykład 1 : Samochód nie był objęty ubezpieczeniem OC od 01.12 2021 r. do 05.01.2022 r. UFG przeprowadziło kontrolę w grudniu 2021 roku, a następnie 10.01.2022 r. właściciel pojazdu został wezwany do zapłaty kary:
  • maksymalnej za brak OC w 2021 roku (w związku z brakiem polisy powyżej 14 dni), czyli 5600 zł;
  • za brak OC przez 5 dni w 2022 roku (w związku z brakiem polisy od 4 do 14 dni), czyli 3010 zł.

  Przykład 2: Samochód nie był objęty ubezpieczeniem OC od 01.12 2021 r. do 05.01.2022 r. UFG przeprowadziło kontrolę 10.01.2022 r. Właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty kary za brak OC przez 5 dni w 2022 roku, czyli 3010 zł.

 4. Czy nabycie nieubezpieczonego samochodu i wykupienie polisy na początku roku może uchronić poprzedniego właściciela przed zapłatą maksymalnej kary za brak OC? Istnieje taka szansa, ale pod warunkiem, że kontrola UFG zostanie przeprowadzona tylko w nowym roku. Przykład: Pan Adam kupił 02.01.2022 r. samochód, który nie był ubezpieczony od 8 lat. Kierowca w tym samym dniu wykupił polisę OC. Wobec tego, nie może on być obciążony karą za brak OC. Jeśli jednak UFG przeprowadzi kontrolę:
  • w 2022 roku – poprzedni właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty najniższej kary za brak OC (do 3 dni), czyli 1200 zł;
  • w grudniu 2021 r. oraz w styczniu 2022 r. – poprzedni właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty maksymalnej kary za brak OC w 2021 r. (5600 zł) oraz najniższej kary za brak OC w 2022 r. (do 3 dni), czyli 1200 zł.
 5. Czy potwierdzenie posiadania OC trzeba wozić w samochodzie? Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić w samochodzie papierowego potwierdzenia ważności polisy OC. W razie kontroli drogowej, policja może sprawdzić aktualność ubezpieczenia pojazdu w bazie CEPiK.
 6. Co z karą za brak OC po śmierci właściciela? Zgodnie z art.922 Kodeksu cywilnego, § 2. ” Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami “. Oznacza to, że spadkobierca nie dziedziczy kary za brak OC, jednak w momencie odziedziczenia pojazdu powinien natychmiast wykupić OC.
 7. Czy kara za brak OC jest jednorazowa? Jest uzależniona od liczby posiadanych pojazdów mechanicznych. Jeśli np. nie ubezpieczyliśmy samochodu osobowego i motocykla powyżej 14 dni, to zapłacimy podwójną karę za brak OC (odpowiednio 6020 zł i 1000 zł).
 8. Co grozi za brak OC? Za brak OC w przypadku właścicieli samochodów osobowych grozi kara za brak OC w wysokości: do 3 dni wynosi 1200 zł, od 4 do 14 dni wynosi 3010 zł, powyżej 14 dni wynosi 6020 zł.
 9. Co w przypadku braku ubezpieczenia OC? W 2022 roku wzrosła kara za brak OC. W przypadku nieważnego obowiązkowego ubezpieczenia przez dłużej niż 14 dni właściciele samochodów osobowych płacą grzywnę w wysokości 6020 zł. Pamiętaj, że kara za brak OC jest nakładana nawet za jeden dzień przerwy pomiędzy kolejnymi umowami, a jej wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia w danym roku, rodzaju pojazdu i długości przerwy w historii OC.
 10. Co grozi za brak ciągłości OC? Kara za brak ciągłości OC w 2022 roku wynosi od 200 do 9030 złotych. Wysokość opłaty karnej zależy od pojazdu oraz czasu, w jakim jego właściciel pozostawał bez polisy. Maksymalna kara grozi za brak OC powyżej 14 dni. Dla posiadaczy samochodów osobowych wzrosła ona w br. z 5200 zł do 6020 zł, aut ciężarowych z 7800 zł do 9030 zł, a pozostałych pojazdów (np. motocykli) z 870 zł do 1000 zł.
 11. Ile czasu można jeździć bez ubezpieczenia? Bez obowiązkowego OC nie można jeździć autem nawet przez jeden dzień. Mandat podczas kontroli drogowej to nie jedyna kara dla nieubezpieczonego kierowcy. Poza tym, będzie on musiał zapłacić karę za brak OC do UFG. Ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku? W przypadku samochodu osobowego: 1200 zł za brak polisy do 3 dni, 3010 zł: od 4 do 14 dni oraz 6020 zł – powyżej 14 dni.
 12. Jaka kara za 1 dzień bez OC? Kara za brak OC przez 1 dzień do 3 dni wynosi od 200 zł do 1810 zł i zależy od rodzaju pojazdu (samochody ciężarowe 1810 zł, osobowe 1200 zł, a pozostałe pojazdy 200 zł). Im dłużej pojazd pozostaje bez OC, tym kara jest wyższa: gdy okres bez OC wynosił od 4 do 14 dni odpowiednio: 4520 zł, 3010 zł i 500 zł, a przy braku OC przez okres dłuższy niż 14 dni: 9030 zł, 6020 zł oraz 1000 zł.
 13. Czy da się uniknąć kary za brak OC? Z reguły, jeśli nie została opłacona polisa obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, kary za brak OC nie można uniknąć. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek ukaranego właściciela pojazdu UFG może podjąć decyzję o umorzeniu opłaty karnej lub rozłożeniu jej na raty. Powodem tego może być np. bardzo trudna sytuacja materialna lub życiowa.
 14. Co jeśli spóźnię się z OC? Opóźnienie w zapłacie za polisę OC (np. drugiej raty) może przytrafić się każdemu. Brak zapłaty składki ubezpieczeniowej nie wpływa jednak na brak ochrony pojazdu. Ubezpieczyciel będzie odpowiedzialny za spowodowaną przez Ciebie szkodę do końca ustalonego okresu ochrony. Jeśli jednak spóźnisz się z zawarciem umowy i powstanie przerwa w ciągłości OC, zapłacisz karę do UFG.

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia?

Kupiłem samochód bez OC. Czy zapłacę karę? – Zawsze przestrzegamy przed zakupem samochodu bez OC. To, czy samochód jest ubezpieczony, można sprawdzić na stronie UFG, na portalu historiapojazdu.gov.pl lub w aplikacji mPojazd. Ale jeżeli mimo to tego nie zrobiłeś i, co gorsza, kupiłeś auto bez OC, unikniesz kary, jeśli wykupisz ubezpieczenie tego samego dnia,

 1. Odpowiadasz za ubezpieczenie samochodu tylko za okres, w którym go posiadasz.
 2. Jeśli zatem w dniu nabycia wykupisz OC, unikniesz kary.
 3. Nie ma czasu do stracenia! Porównaj polisy OC/AC To warto wiedzieć 1.
 4. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC mają wszyscy właściciele pojazdów.2.
 5. Wysokość kary za brak OC w 2019 roku wynosi maksymalnie 4500 zł dla posiadaczy samochodów osobowych.3.

Zasadniczo, jeżeli nie została opłacona polisa, nie można uniknąć kary za brak OC.4. UFG jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek ukaranego, może podjąć decyzję o umorzeniu lub rozłożeniu opłaty na raty. Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia.

Jak sprawdzić swoje ubezpieczenie?

Jak sprawdzić wysokość swoich składek – Na Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz informację na temat Twoich składek, a także kosztów świadczeń, które otrzymałeś/aś z NFZ, Żeby to sprawdzić:

zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta

Sprawdź, jak się zalogować

wybierz „Moje konto” tuż pod swoimi danymi znajdziesz „Twoje ubezpieczenie zdrowotne” wraz z informacją o tym, czy NFZ potwierdza Twoje prawo do świadczeń. Kliknij na kafelek „Zobacz składki”

Sprawdź, co robić, jeśli system nie potwierdza Twojego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego

pod „Twoje składki ubezpieczeniowe” zobaczysz dane wszystkich pracodawców, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zdrowotnego oraz datę ostatnio zarejestrowanej składki pod „Podsumowanie składek na ubezpieczenie i kosztów refundacji” znajdziesz informację „Suma składek na ubezpieczenie zdrowotne”, a także kwotę wpłaconej składki w poszczególnych miesiącach. Możesz wybrać rok.

Pamiętaj, że ostatnio zarejestrowana składka zwyczajowo dotyczy miesiąca poprzedzającego bieżący.

Gdzie pojazd ma OC?

Sprawdzenie polisy OC krok po kroku – baza UFG – Sprawdzenie OC pojazdu jest możliwe m.in. na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Procedura nie jest skomplikowana, ale może sprawiać trudności, np. kierowcom mniej obytym z takimi serwisami. Przygotowaliśmy krótką instrukcję, która przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku.

 1. Wejdź na stronę UFG ( www.ufg.pl ), rozwiń zakładkę „Baza OC i AC” i wybierz „Sprawdzenie ubezpieczenia OC”.
 2. Na dole strony kliknij odnośnik „Sprawdź OC dla pojazdu”.
 3. Na stronie wyświetli Ci się prosty formularz. Musisz w nim wpisać:
 • numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu,
 • dzień zdarzenia (do wyboru z rozwijanego kalendarza),
 • kraj, w którym doszło do zdarzenia (do wyboru z rozwijanej listy).
 1. Zatwierdź dane, przepisując kod weryfikacyjny (ciąg losowych znaków na grafice), a następnie kliknij przycisk „Dalej”.
 2. Otrzymasz komplet informacji o ubezpieczeniu konkretnego pojazdu na dany dzień, czyli:
 • numer aktualnej polisy OC,
 • nazwę towarzystwa, w którym jest ubezpieczony,
 • adres firmy ubezpieczeniowej, do której trzeba się zwrócić w przypadku roszczenia,
 • markę pojazdu.

Jeśli w systemie nie ma OC sprawcy, zostaniesz o tym poinformowany poprzez specjalny komunikat. Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Oc

Jak można sprawdzic numer polisy?

Co warto wiedzieć –

 • Numer polisy po numerze rejestracyjnym najłatwiej ustalić, korzystając z serwisu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
 • Do ustalenia numeru polisy po numerze rejestracyjnym służą też aplikacje mobilne UFG – „Na wypadek” i „Kup auto”.
 • Za pośrednictwem e-usługi Historia Pojazdu nie można sprawdzić numeru polisy, ale można dowiedzieć się, do kiedy polisa jest ważna.
 • Informacje zgromadzone przez UFG mogą okazać się błędne. Dzieje się tak np. wówczas, gdy ubezpieczyciel nie przekazał do UFG wszystkich danych.

Co można sprawdzić po numerze rejestracyjnym samochodu?

Czy można sprawdzić po numerze rejestracyjnym do kogo należy samochód? Czy istnieje coś takiego, jak wyszukiwarka tablic rejestracyjnych? Czy można w internecie znaleźć serwisy typu “sprawdź rejestrację”? Dlaczego ludzie, chcący kupić samochód używany, szukają informacji do kogo należy samochód? Czego można dowiedzieć się z tablicy rejestracyjnej? Każdy samochód i każda przyczepa musi posiadać swój niepowtarzalny numer rejestracyjny.

 1. Czy jednak można sprawdzić po numerze rejestracyjnym do kogo należy samochód? Nie można.
 2. Nietrudno zauważyć, że wiele osób wpisuje w wyszukiwarkach internetowych słowa kluczowe typu “numer rejestracyjny sprawdź”, “numery rejestracyjne wyszukiwarka” albo “sprawdź rejestrację”.
 3. To na nic.
 4. Nie ma takich serwisów (dodajmy – działających uczciwie, bo oszustów w sieci nie brak).

Nie ma możliwości sprawdzenia w sieci, do kogo należy samochód, znając numer rejestracyjny auta. In Vitrio, CC BY-SA 4.0


<h3 data-lazy-src=

PODSUMOWANIE: –

W dzisiejszych czasach nie już jesteśmy skazani tylko na „obstukiwanie” auta ze znajomych mechanikiem – warto sprawdzić historię auta online. Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym jest dostępna pod adresem historiapojazdu.gov.pl. Potrzebujesz numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. W przypadku aut sprowadzanych zza granicy, szczególnie z Ameryki Północnej, warto zamówić szczegółowy płatny raport. Wówczas możliwa jest pełna identyfikacja samochodu po numerze rejestracyjnym. W wielu krajach historia pojazdu na podstawie numeru rejestracyjnego nie jest dostępna online – wtedy warto skorzystać z internetowych dekoderów VIN albo sprawdzić co na temat danego auta wiedzą w ASO.

: Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym.

Jak sprawdzić do kogo należy samochód po numerach rejestracyjnych?

Jak sprawdzić, czy samochód należy do danego człowieka i czy jest ubezpieczony? – Żeby legalnie posiadać i prowadzić samochód należy mieć prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz wykupioną polisę OC. Do niedawna, prowadząc pojazd trzeba było mieć ze sobą wszystkie te dokumenty.

Za brak jakiegokolwiek z nich groził kierowcy mandat w wysokości 50 złotych. Warto jednak wiedzieć, że w tej materii prawo zmieniło się 1 października 2018 roku. Od tamtego czasu, podczas prowadzenia pojazdu wystarczy posiadać wyłącznie prawo jazdy – dowód rejestracyjny i polisa OC mogą zostać w domu.

Sprawia to, że w przypadku małej stłuczki nie będzie możliwości napisania oświadczenia na podstawie dokumentów i oddalenia się w swoim kierunku. Potrzebne będzie wezwanie policji, co poskutkuje mandatem dla winnego. W przypadku niewielkiej kolizji nadal istnieje możliwość uzyskania pewnych informacji na temat danego samochodu.

 1. Podobnie w przypadku kupowania używanego pojazdu – można samodzielnie sprawdzić jego historię.
 2. Jak to zrobić? Niestety nie jest to najprostsze, ale da się to zrobić.
 3. Mianowicie, należy uruchomić stronę internetową Centralnej Ewidencji Pojazdów.
 4. W dziale e-usługi wybrać „Historia Pojazdu”.
 5. Jest to bezpłatna usługa, za pomocą której można poznać historię danego pojazdu przed zakupem lub w razie ewentualnej stłuczki.

Niestety sprawdzenie danego pojazdu będzie wymagało podania numeru rejestracyjnego, numeru VIN i daty pierwszej rejestracji. Dlaczego „niestety”? W przypadku zdarzenia drogowego, kiedy jeden z kierowców nie posiada przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC, informacjami jakie bez nich można uzyskać (ponieważ numery te są umieszczone fizycznie w samochodzie) będą: numer rejestracyjny i VIN.

Co można sprawdzić po numerze rejestracyjnym samochodu?

Czy można sprawdzić po numerze rejestracyjnym do kogo należy samochód? Czy istnieje coś takiego, jak wyszukiwarka tablic rejestracyjnych? Czy można w internecie znaleźć serwisy typu “sprawdź rejestrację”? Dlaczego ludzie, chcący kupić samochód używany, szukają informacji do kogo należy samochód? Czego można dowiedzieć się z tablicy rejestracyjnej? Każdy samochód i każda przyczepa musi posiadać swój niepowtarzalny numer rejestracyjny.

 1. Czy jednak można sprawdzić po numerze rejestracyjnym do kogo należy samochód? Nie można.
 2. Nietrudno zauważyć, że wiele osób wpisuje w wyszukiwarkach internetowych słowa kluczowe typu “numer rejestracyjny sprawdź”, “numery rejestracyjne wyszukiwarka” albo “sprawdź rejestrację”.
 3. To na nic.
 4. Nie ma takich serwisów (dodajmy – działających uczciwie, bo oszustów w sieci nie brak).

Nie ma możliwości sprawdzenia w sieci, do kogo należy samochód, znając numer rejestracyjny auta. In Vitrio, CC BY-SA 4.0


<h4 data-lazy-src=

PODSUMOWANIE: –

W dzisiejszych czasach nie już jesteśmy skazani tylko na „obstukiwanie” auta ze znajomych mechanikiem – warto sprawdzić historię auta online. Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym jest dostępna pod adresem historiapojazdu.gov.pl. Potrzebujesz numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. W przypadku aut sprowadzanych zza granicy, szczególnie z Ameryki Północnej, warto zamówić szczegółowy płatny raport. Wówczas możliwa jest pełna identyfikacja samochodu po numerze rejestracyjnym. W wielu krajach historia pojazdu na podstawie numeru rejestracyjnego nie jest dostępna online – wtedy warto skorzystać z internetowych dekoderów VIN albo sprawdzić co na temat danego auta wiedzą w ASO.

: Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym.

Jak znaleźć osobę po numerze rejestracyjnym samochodu?

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności OK 25 marca 2019 • Fakty, mity, stereotypy Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Oc Powody, dla których niekiedy potrzebujemy uzyskać informację na temat danego samochodu i jego właściciela mogą być różne. Niemniej, nasuwa się wtedy pytanie – jak to zrobić szybko, bez interwencji osób trzecich? Czy to w ogóle jest możliwe? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Jak sprawdzić do kogo należy samochód po numerach rejestracyjnych?

Czy sama tablica rejestracyjna wystarczy do zidentyfikowania właściciela pojazdu? – – Spisuj blachy, spisuj blachy! – takie okrzyki słyszymy często w filmach zamieszczanych w internecie, gdy pojazd, który spowodował kolizję lub wypadek, ucieka z miejsca zdarzenia.

 1. Czy tablice rejestracyjne wystarczą do zidentyfikowania właściciela pojazdu? Na podstawie jedynie numeru rejestracyjnego sami nie jesteśmy w stanie sprawdzić, kto jest właścicielem pojazdu. Taką możliwość ma m.in. policja, więc jeśli zgłosimy,
 2. Ile kosztują tablice rejestracyjne? Opłaty za tablice rejestracyjne: samochodowe – 80 zł, motocyklowe – 40 zł, motorowerowe – 30 zł, indywidualne – 1000 zł. Uwaga! Nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych ani za nie płacić, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chce go zarejestrować nowy właściciel.

: Tablice rejestracyjne auta – sprawdź do kogo należy samochód | Najtaniej u Agenta

Related Post