Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jak Sprawdzić Czy Za Samochód Zapłacono Akcyzę?

Jak Sprawdzić Czy Za Samochód Zapłacono Akcyzę?

0 Comments

Jak Sprawdzić Czy Za Samochód Zapłacono Akcyzę
Jeśli sprawdzasz samochód po numerze VIN, to z systemu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) możesz otrzymać: Komunikat, który oznacza, że podatek akcyzowy za samochód został zapłacony o treści: „Od samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy’.

Jak sprawdzić potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód?

Aby zarejestrować samochód osobowy zgodnie z przepisami o ruchu drogowym muszą zostać dopełnione:

 • formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód przywieziony został do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód przywieziony został do kraju z innego państwa Unii Europejskiej.

Jeżeli znasz numer VIN pojazdu to możesz sprawdzić w systemach Krajowej Administracji Skarbowej czy formalności zostały dopełnione. Sprawdź, jak to zrobić.

 1. Załóż konto na PUESC – sprawdź, jak to zrobić w usłudze „Załóż konto lub sprawdź swoje dane”,
 2. Przygotuj numer VIN pojazdu, który chcesz sprawdzić.
 3. Wybierz formularz PZAS (Zapytanie dla potwierdzenia zapłaty akcyzy za samochód) i wprowadź w nim numer VIN pojazdu (podpowiedzi znajdziesz przy polach formularza)
 4. Kliknij „wygeneruj formularz” (na dole po prawej stronie).
 5. Przejdź do zakładki „Mój pulpit – „Do wysyłki i robocze”. Na liście dokumentów– kliknij „wyślij”
 6. Przejdź do zakładki „Moje sprawy i dokumenty” i sprawdź czy otrzymałeś komunikat na temat sprawdzanego samochodu. Znajdziesz w nim interesujące Cię informacje.

Wypełnij interaktywny formularz dedykowany deklaracji i następnie wyślij deklarację. Deklarację możesz wysłać online z portalu PUESC,

 • Wybierz właściwy formularz deklaracji.
 • Wypełnij formularz korzystając z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza.

Uwaga! Jeśli na formularzu podasz swój adres e-mail to otrzymasz informację e-mail o zakończeniu procesu rozliczenia podatku akcyzowego i możliwości udania się do wydziału komunikacji w celu dokonania rejestracji samochodu.

 • Po wypełnieniu formularza kliknij „wygeneruj formularz” (na dole po prawej stronie).
 • Przejdź do zakładki „Mój pulpit – „Do wysyłki i robocze”. Na liście dokumentów znajdziesz wygenerowany formularz – kliknij „podpisz” – wybierz rodzaj podpisu i postępuj wg komunikatów na ekranie.
 • Po zmianie statusu dokumentu na liście do wysyłki na „podpisany” wybierz AKCJĘ „wyślij”.
 • Przejdź do zakładki „Moje sprawy i dokumenty” i sprawdź czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO to dowód i potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej.
You might be interested:  Kupiłem Samochód I Co Dalej Urzad Skarbowy?

Zapłać podatek. Jeśli twoja deklaracja będzie złożona poprawnie to otrzymasz informację o możliwości udania się do wydziału komunikacji w celu rejestracji samochodu.

Komunikaty z systemu Krajowej Administracji Skarbowej:

 • „Od samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy” – komunikat oznacza, że za samochód został zapłacony podatek akcyzowy. Z pozycji tego komunikatu możesz zapisać potwierdzenie zapłaty akcyzy w formacie pdf.
 • „Akcyza niezapłacona – nabycie na zasadach szczególnych”, „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód elektryczny/napędzany wodorem”, „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód specjalistyczny”, „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód hybrydowy” lub „Zwolnienie od podatku akcyzowego – pozostałe zwolnienia” – komunikaty oznaczają, że samochód spełnia wymogi zwolnienia z podatku akcyzowego – informacje na temat zwolnień znajdziesz w ustawie o podatku akcyzowym. KAS nie udziela informacji szczegółowych o warunkach udzielonych zwolnień w odniesieniu do sprawdzanego samochodu.
 • „W bazie systemu brak informacji o zapłacie podatku akcyzowego” – komunikat oznacza, że samochód został zarejestrowany w systemie KAS, ale nie została jeszcze rozliczona wpłata podatku akcyzowego.
 • „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE zostały dopełnione”, „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE zostały dopełnione. Import na zasadach szczególnych.” lub „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE nie zostały dopełnione” – komunikaty oznaczają, że samochód sprowadzony został spoza UE.
 • inne stosowne komunikaty, jeżeli samochód nie zostanie odnaleziony w systemie KAS lub naliczony podatek akcyzowy będzie wymagać dodatkowej weryfikacji.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe. W takim przypadku skontaktuj się z właściwym urzędem skarbowym, aby otrzymać potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zaczekaj, aż usługa będzie dostępna. Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk Zaloguj do Help Desk SISC
 • e-mail: [email protected]
  • w polu temat wpisz nazwę usługi
  • w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC)
 • telefon – 33 483 20 55;
You might be interested:  Czy Komornik Może Zająć Samochód Jak Jest Współwłaściciel?

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut. Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii- przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii- przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

1. Czy z otrzymaną informacją o samochodzie mogę udać się do wydziału komunikacji? Czy muszę ją okazywać przy rejestracji pojazdu? Organowi rejestracyjnemu nie będą potrzebne dodatkowe informacje otrzymane z systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów.

Organ rejestracyjny zweryfikuje je samodzielnie.2. Co oznacza komunikat „ Brak VIN w bazie” ? Komunikat „ Brak VIN w bazie” oznacza brak w systemie złożonej deklaracji dla samochodu o wskazanym numerze VIN.3. Co oznacza komunikat „Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem skarbowym”? Komunikat „Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem skarbowym” oznacza, że złożona deklaracja dla samochodu o wskazanym numerze VIN podlega dodatkowej weryfikacji.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz.722, z późn. zm.). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz.110 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz.2130). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty akcyzy (Dz.U.

z 2019r, poz.887 z późn. zm.).

You might be interested:  Jak Sprawdzić Czy Samochód Jest Zarejestrowany?

Jak sprawdzic zapłaty akcyzy?

Jak sprawdzić czy została opłacona akcyza? nie ma nic prostszego rejestrujemy się w portalu puesc.gov.pl i sprawdzamy nasz wymarzony samochód. Jeśli chcesz nam powierzyć sprawdzenie opłaty za akcyzę kliknij w LINK, jeśli nie to zarejestruj konto w systemie e-Zefir.

Kiedy dostanę potwierdzenie zaplaty akcyzy?

Czas oczekiwania – Jeżeli wpłata jest dokonana do godz.16, to potwierdzenie będzie dostępne najwcześniej po godz.10 w następnym dniu roboczym, Natomiast w przypadku gdy przelew nie będzie prawidłowo opisany, to potwierdzenie będzie dostępne najwcześniej po godz.16 w następnym dniu roboczym.

W przypadku złożenia deklaracji AKC-U w formie papierowej w urzędzie celnym jest dokonywane na dotychczasowych zasadach.Zobacz też: Informacja pochodzi z programu

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

rzetelna i aktualna wiedza darmowa wysyłka od 50 zł

Elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu po zaksięgowaniu wpłaty

Related Post