Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jak Zapłacić Akcyzę Za Samochód Online?

Jak Zapłacić Akcyzę Za Samochód Online?

0 Comments

Jak Zapłacić Akcyzę Za Samochód Online
Krok 3 – obliczenie wysokości akcyzy – Równie proste jest obliczenie samego podatku akcyzowego. W Polsce stawek akcyzy jest kilka. To już nie tylko 3,1 proc. dla samochodów z silnikami o pojemności poniżej 2000 cm3 i 18,6 proc. dla samochodów z silnikami o pojemności większej niż 2000 cm3, Jak Zapłacić Akcyzę Za Samochód Online

Czy można zapłacić akcyzę za samochód przez Internet?

Jak zapłacić akcyzę za samochód i wypełnić deklarację akcyzową? – Obecnie można już złożyć deklarację akcyzową i zapłacić akcyzę za sprowadzony samochód w trybie online. Warto podkreślić, że od 2017 roku organem zajmującym się pobieraniem podatku akcyzowego nie jest urząd celny, ale urząd skarbowy.

Wypełniasz deklarację AKC-U/S – to uproszczona deklaracja dla podatku akcyzowego płaconego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Płacisz podatek akcyzowy w określonej kwocie na rachunek urzędu skarbowego. Pobierasz potwierdzenie zapłaty akcyzy – będzie to możliwe po podaniu,

Deklaracja akcyzowa wymaga wpisania danych osoby importującej auto z zagranicy oraz informacji dotyczących zakupionego pojazdu. Podaje się w niej także samodzielnie wyliczoną wysokość akcyzy. Jeśli samochód ma więcej niż jednego właściciela, każdy współwłaściciel musi złożyć osobny wniosek.

 1. Po dokonaniu takich formalności otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.
 2. Potwierdzenie zapłaty akcyzy jest niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu w urzędzie, w wydziale komunikacji.
 3. Do rejestracji auta będą także potrzebne wszystkie dokumenty auta w wersji polskojęzycznej.
 4. Musisz przetłumaczyć je na język polski u tłumacza, mieć do rejestracji dowód osobisty, dowód własności samochodu, potwierdzenie pozytywnego wyniku badania technicznego i zawarcia obowiązkowej polisy OC.

trzeba wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. : Akcyza za samochód – jak ją zapłacić?

Jak zapłacić podatek akcyzowy za samochód przelewem?

Arkusz do generowania dużej liczby pojazdów – Jeśli chcesz wskazać w deklaracji dużą liczbę samochodów, możesz wykorzystać przygotowany arkusz do generowania dużej liczby pojazdów – plik xls. Dzięki niemu wygenerujesz plik xml z listą pojazdów, które należy zaimportować do formularza AKC-US.

 • w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:
  • NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub
  • PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),
 • wybierz Typ okresu: J-dzień a następnie:
  • wpisz datę powstania obowiązku podatkowego/datę przekroczenia granicy, np.25 października 2021 r., tj.21J2510;
  • w przypadku deklaracji wielopozycyjnych (więcej niż jeden samochód) – wpisz najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego),
 • wybierz symbol formularza AKC-US.

Jak sprawdzić czy jest zapłacona akcyza za auto?

Aby zarejestrować samochód osobowy zgodnie z przepisami o ruchu drogowym muszą zostać dopełnione:

 • formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód przywieziony został do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód przywieziony został do kraju z innego państwa Unii Europejskiej.

Jeżeli znasz numer VIN pojazdu to możesz sprawdzić w systemach Krajowej Administracji Skarbowej czy formalności zostały dopełnione. Sprawdź, jak to zrobić.

 1. Załóż konto na PUESC – sprawdź, jak to zrobić w usłudze „Załóż konto lub sprawdź swoje dane”,
 2. Przygotuj numer VIN pojazdu, który chcesz sprawdzić.
 3. Wybierz formularz PZAS (Zapytanie dla potwierdzenia zapłaty akcyzy za samochód) i wprowadź w nim numer VIN pojazdu (podpowiedzi znajdziesz przy polach formularza)
 4. Kliknij „wygeneruj formularz” (na dole po prawej stronie).
 5. Przejdź do zakładki „Mój pulpit – „Do wysyłki i robocze”. Na liście dokumentów– kliknij „wyślij”
 6. Przejdź do zakładki „Moje sprawy i dokumenty” i sprawdź czy otrzymałeś komunikat na temat sprawdzanego samochodu. Znajdziesz w nim interesujące Cię informacje.
You might be interested:  Jak Blisko Wody Można Parkować Samochód?

Wypełnij interaktywny formularz dedykowany deklaracji i następnie wyślij deklarację. Deklarację możesz wysłać online z portalu PUESC,

 • Wybierz właściwy formularz deklaracji.
 • Wypełnij formularz korzystając z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza.

Uwaga! Jeśli na formularzu podasz swój adres e-mail to otrzymasz informację e-mail o zakończeniu procesu rozliczenia podatku akcyzowego i możliwości udania się do wydziału komunikacji w celu dokonania rejestracji samochodu.

 • Po wypełnieniu formularza kliknij „wygeneruj formularz” (na dole po prawej stronie).
 • Przejdź do zakładki „Mój pulpit – „Do wysyłki i robocze”. Na liście dokumentów znajdziesz wygenerowany formularz – kliknij „podpisz” – wybierz rodzaj podpisu i postępuj wg komunikatów na ekranie.
 • Po zmianie statusu dokumentu na liście do wysyłki na „podpisany” wybierz AKCJĘ „wyślij”.
 • Przejdź do zakładki „Moje sprawy i dokumenty” i sprawdź czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO to dowód i potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej.

Zapłać podatek. Jeśli twoja deklaracja będzie złożona poprawnie to otrzymasz informację o możliwości udania się do wydziału komunikacji w celu rejestracji samochodu.

Komunikaty z systemu Krajowej Administracji Skarbowej:

 • „Od samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy” – komunikat oznacza, że za samochód został zapłacony podatek akcyzowy. Z pozycji tego komunikatu możesz zapisać potwierdzenie zapłaty akcyzy w formacie pdf.
 • „Akcyza niezapłacona – nabycie na zasadach szczególnych”, „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód elektryczny/napędzany wodorem”, „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód specjalistyczny”, „Zwolnienie od podatku akcyzowego – samochód hybrydowy” lub „Zwolnienie od podatku akcyzowego – pozostałe zwolnienia” – komunikaty oznaczają, że samochód spełnia wymogi zwolnienia z podatku akcyzowego – informacje na temat zwolnień znajdziesz w ustawie o podatku akcyzowym. KAS nie udziela informacji szczegółowych o warunkach udzielonych zwolnień w odniesieniu do sprawdzanego samochodu.
 • „W bazie systemu brak informacji o zapłacie podatku akcyzowego” – komunikat oznacza, że samochód został zarejestrowany w systemie KAS, ale nie została jeszcze rozliczona wpłata podatku akcyzowego.
 • „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE zostały dopełnione”, „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE zostały dopełnione. Import na zasadach szczególnych.” lub „Formalności celne niezbędne do zwolnienia pojazdu do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE nie zostały dopełnione” – komunikaty oznaczają, że samochód sprowadzony został spoza UE.
 • inne stosowne komunikaty, jeżeli samochód nie zostanie odnaleziony w systemie KAS lub naliczony podatek akcyzowy będzie wymagać dodatkowej weryfikacji.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe. W takim przypadku skontaktuj się z właściwym urzędem skarbowym, aby otrzymać potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zaczekaj, aż usługa będzie dostępna. Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk Zaloguj do Help Desk SISC
 • e-mail: [email protected]
  • w polu temat wpisz nazwę usługi
  • w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC)
 • telefon – 33 483 20 55;

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut. Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii- przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii- przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
You might be interested:  Akcyza Za Samochód Który Urząd Skarbowy?

1. Czy z otrzymaną informacją o samochodzie mogę udać się do wydziału komunikacji? Czy muszę ją okazywać przy rejestracji pojazdu? Organowi rejestracyjnemu nie będą potrzebne dodatkowe informacje otrzymane z systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów.

Organ rejestracyjny zweryfikuje je samodzielnie.2. Co oznacza komunikat „ Brak VIN w bazie” ? Komunikat „ Brak VIN w bazie” oznacza brak w systemie złożonej deklaracji dla samochodu o wskazanym numerze VIN.3. Co oznacza komunikat „Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem skarbowym”? Komunikat „Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem skarbowym” oznacza, że złożona deklaracja dla samochodu o wskazanym numerze VIN podlega dodatkowej weryfikacji.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz.722, z późn. zm.). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz.110 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 września 2003 r.

 • W sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r.
 • Poz.2130).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r.
 • W sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty akcyzy (Dz.U.

z 2019r, poz.887 z późn. zm.).

Na jaki rachunek płacimy akcyzę?

To właśnie w PUESC możesz zapłacić akcyzę – Przeważająca większość zainteresowanych motoryzacją internautów spotyka się z nazwą tej platformy w kontekście opłacania akcyzy za samochód z zagranicy. Kiedy chcemy ściągnąć auto np. z Francji, wówczas do jego rejestracji w Polsce potrzebne będzie nam zaświadczenie o dokonaniu wpłaty koniecznej przy wwożeniu do kraju samochodu niezarejestrowanego nad Wisłą.

 1. Elektroniczna baza Służby Celnej pozwoli nam to zrobić naprawdę szybko, a przy okazji wypełnić również Deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego, czyli obligatoryjny druk AKC-U.
 2. Podobnie jak w przypadku rejestracji, również opłacenie akcyzy nie zajmie nam długo.
 3. Oprócz działającego w obrębie PUESC systemu e-ZEFIR, który umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, potrzebne będzie nam do tego również konto bankowości elektronicznej.

Aby zapłacić akcyzę, musimy:

Wybrać w systemie naszego banku opcję przelewu podatkowego. Jako formularz oznaczyć AKC-US. Wybrać nr konta 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000, należący do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ. Uzupełnić własne dane, jako okres wskazując dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli przekroczenia granicy wraz z samochodem. Wykonać przelew odpowiedniej kwoty za akcyzę na samochód sprowadzany z zagranicy.

Kolejność uzupełniania poszczególnych danych oraz wyboru formularzy może różnić się w zależności od systemu naszego banku (podany przykład jest reprezentatywny dla bankowości elektronicznej PKO BP).

Jak zapłacić akcyzę za samochód sprowadzony z zagranicy?

Sprowadziłeś samochód z zagranicy? Musisz dopilnować kilku formalności. Jeśli auto zostało sprowadzone przez pośrednika, to obowiązek ten spoczywa na nim, jeśli jednak zajmowałeś się tym sam, to samodzielnie musisz złożyć odpowiednią deklarację i zapłacić akcyzę.

import samochodów osobowych, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu, który nigdy nie był zarejestrowany w Polsce; pierwszą sprzedaż samochodu na terytorium kraju (wyprodukowanego na jego terytorium lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w punktach 1 i 2).

You might be interested:  Kredyt Na Samochód Co To Jest?

Na zapłatę podatku akcyzowego masz dokładnie 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu z zagranicy, Podatek ten należy przelać na konto urzędu skarbowego, ale wcześniej trzeba jeszcze złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S, która obowiązuje od października 2017 roku.

wypełnioną deklarację AKC-U/S, dowód zapłaty za wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, umowę kupna-sprzedaży auta, dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu, przetłumaczone dokumenty, zaświadczenie o badaniu technicznym, potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym został kupiony.

Na tej podstawie uzyskasz zaświadczenie o uiszczeniu akcyzy. Żeby je otrzymać, musisz najpierw uiścić opłatę skarbową za jego wydanie. To, jak wysoki podatek akcyzowy zapłacisz, jest uzależnione od wartości samochodu oraz pojemności jego silnika. I tak w przypadku:

samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 – 18,6 proc. podstawy opodatkowania; w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych – 3,1 proc. podstawy opodatkowania.

Konkretny przykład:

podatek akcyzowy w przypadku samochodu o pojemności silnika 2100 cm3, którego wartość wynosi 20 tysięcy złotych, to 18,6% z 20 tysięcy, czyli 3360 zł. samochód o tej samej wartości, ale z silnikiem o pojemności 1800 cm³, będzie wiązać się z podatkiem akcyzowym 3,1% z 20 tysięcy, czyli 620 zł.

Różnica w zależności od pojemności silnika jest znacząca, zatem wybierając samochód, warto również brać pod uwagę to, jak wysoki podatek akcyzowy będziesz musiał zapłacić od jego wartości. Uzyskanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy jest niezbędne w celu rejestracji samochodu.

Jak zapłacić akcyzę za samochód sprowadzony z zagranicy?

Sprowadziłeś samochód z zagranicy? Musisz dopilnować kilku formalności. Jeśli auto zostało sprowadzone przez pośrednika, to obowiązek ten spoczywa na nim, jeśli jednak zajmowałeś się tym sam, to samodzielnie musisz złożyć odpowiednią deklarację i zapłacić akcyzę.

import samochodów osobowych, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu, który nigdy nie był zarejestrowany w Polsce; pierwszą sprzedaż samochodu na terytorium kraju (wyprodukowanego na jego terytorium lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w punktach 1 i 2).

Na zapłatę podatku akcyzowego masz dokładnie 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu z zagranicy, Podatek ten należy przelać na konto urzędu skarbowego, ale wcześniej trzeba jeszcze złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S, która obowiązuje od października 2017 roku.

wypełnioną deklarację AKC-U/S, dowód zapłaty za wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, umowę kupna-sprzedaży auta, dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu, przetłumaczone dokumenty, zaświadczenie o badaniu technicznym, potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym został kupiony.

Na tej podstawie uzyskasz zaświadczenie o uiszczeniu akcyzy. Żeby je otrzymać, musisz najpierw uiścić opłatę skarbową za jego wydanie. To, jak wysoki podatek akcyzowy zapłacisz, jest uzależnione od wartości samochodu oraz pojemności jego silnika. I tak w przypadku:

samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 – 18,6 proc. podstawy opodatkowania; w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych – 3,1 proc. podstawy opodatkowania.

Konkretny przykład:

podatek akcyzowy w przypadku samochodu o pojemności silnika 2100 cm3, którego wartość wynosi 20 tysięcy złotych, to 18,6% z 20 tysięcy, czyli 3360 zł. samochód o tej samej wartości, ale z silnikiem o pojemności 1800 cm³, będzie wiązać się z podatkiem akcyzowym 3,1% z 20 tysięcy, czyli 620 zł.

Różnica w zależności od pojemności silnika jest znacząca, zatem wybierając samochód, warto również brać pod uwagę to, jak wysoki podatek akcyzowy będziesz musiał zapłacić od jego wartości. Uzyskanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy jest niezbędne w celu rejestracji samochodu.

Related Post