Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Jaka Ulga Na Samochód Dla Osoby Niepełnosprawnej 2019?

Jaka Ulga Na Samochód Dla Osoby Niepełnosprawnej 2019?

0 Comments

Jaka Ulga Na Samochód Dla Osoby Niepełnosprawnej 2019
Ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2020 rok i w jaki sposób można odliczyć samochód? Ulga rehabilitacyjna jest skierowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ich opiekunów. Na jej podstawie można od podatku odliczyć m.in. wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego. Co to dokładnie oznacza? Ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2020 rok i w jaki sposób można odliczyć samochód? Ulga rehabilitacyjna to rodzaj ulgi podatkowej.

 1. Uprawnia do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w związku z rehabilitacją lub ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 2. Przysługuje podatnikom, którzy są osobami niepełnosprawnymi oraz ich opiekunom.
 3. Istnieją dwa rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne i związane z wykonywaniem czynności życiowych: Do wydatków nielimitowanych zalicza się m.in.

przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, a więc np. przerobienia bagażnika, by mieścił wózek inwalidzki. Natomiast koszty poniesione w związku z użytkowaniem samochodu osobowego zaliczają się do wydatków limitowanych – jest to tzw.

 1. Ulga rehabilitacyjna na samochód.
 2. To sposób rekompensaty dość wysokich kosztów utrzymania pojazdu osobowego, który w przypadku osób niepełnosprawnych często jest jedynym sposobem na w miarę swobodne poruszanie się i np.
 3. Docieranie na zabiegi rehabilitacyjne.
 4. Wysokość ulgi rehabilitacyjnej jest waloryzowana co roku.

Ulga PIT na samochód w 2019 roku była nieco niższa niż obecnie. W roku podatkowym 2020 jest to 2280 zł. Oznacza to, że w zakresie użytkowania samochodu podatnicy mogą odliczyć od dochodu maksymalnie taką kwotę. Należy jednak również zwrócić uwagę na dokładne warunki, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z odliczenia! Ulga rehabilitacyjna na samochód nie zawsze jest w stanie pokryć wszystkie koszty utrzymania auta, ale stanowi niewątpliwą pomoc w często napiętym budżecie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

 • Nie jest jednak dostępna dla każdego.
 • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2020 roku przysługuje ona podatnikom, którzy: Do osób będących na utrzymaniu można zaliczyć niepełnosprawnych: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.

Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, świadczenia uzupełniającego czy też zasiłku pielęgnacyjnego. Niemniej ważna jest również kwestia własności pojazdu. Ulga rehabilitacyjna może być przyznana tylko jego właścicielowi, a zatem uprawniony podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu.

Dokumenty takie jak umowa najmu czy umowa leasingowa nie upoważniają do skorzystania z ulgi na samochód dla niepełnosprawnych, To nie koniec warunków. Aby ulga mogła zrekompensować wydatki na samochód dla osoby niepełnosprawnej, trzeba również: Rozliczenie wydatków na samochód należy przedstawić w formularzu PIT/O stanowiącym załącznik do „zasadniczego” PIT-u, czyli PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Należy pamiętać, że ulga rehabilitacyjna na samochód jest skierowana wyłącznie do tych podatników, którzy faktycznie wykorzystują pojazd w celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych. Chodzi tu np. o dowóz na terapię, do lekarza, do pracy czy szkoły.

Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe wyłącznie kwocie faktycznie poniesionej lub maksymalnie 2280 zł. Co ważne, limit przysługuje podatnikowi bez względu na liczbę samochodów. Uwzględnić w nim można wydatki związane z utrzymaniem pojazdu, a więc np. koszty: W skrócie wszystkie te, które są niezbędne do normalnego użytkowania samochodu.

Aby ulga na samochód dla osoby niepełnosprawnej mogła zostać naliczona, niezbędne jest przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto trzeba mieć dowód na to, że właścicielem pojazdu jest osoba niepełnosprawna lub podatnik, który ją utrzymuje.

Może to być np. umowa kupna-sprzedaży lub zawarcia polisy OC. Warto zadbać o to, by konkretne wydatki na cele rehabilitacyjne również były udokumentowane. Znacząco ułatwi to postępowanie w razie kontroli. Trzeba jednak zaznaczyć, że przechowywanie potwierdzeń kosztów podlegających odliczeniu nie jest wymagane zgodnie z prawem podatkowym.

W razie kontroli możliwe jest napisanie oświadczenia z deklaracją wysokości poniesionych wydatków (pod rygorem odpowiedzialności karnej). Osoba niepełnosprawna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, nie musi mieć prawa jazdy, by skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne,

Wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności. Dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem nie jest również potrzebny w przypadku odliczenia przysługującemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Jeśli jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu oraz ponosi wydatki na jego użytkowanie dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, ulga może zostać naliczona.

Ulga rehabilitacyjna związana z używaniem samochodu to nie jedyna korzyść finansowa, na jaką mogą liczyć osoby niepełnosprawne chcące poruszać się własnym pojazdem. Można również skorzystać z niewielkiej ulgi dla niepełnosprawnych przy rejestracji samochodu,

 • Polega ona na zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
 • Nie jest to typowa ulga na zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej, ale pozwala zredukować poniesione koszty.
 • Także i w tym przypadku istnieją jednak pewne warunki.
 • Zwolnieniu z PCC podlegają osoby zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Podatnik, który ma prawo do tego zwolnienia, nie tylko nie musi płacić podatku, ale również jest zwolniony z obowiązku składania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej PCC. Należy jednak pamiętać, że ulgadla niepełnosprawnych przy rejestracji samochodu może zostać przyznana tylko wtedy, gdy to niepełnosprawny jest nabywcą pojazdu.

Ponadto obowiązuje ona przy kupowaniu na własne potrzeby sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, motorowerów lub motocykli. Kwesta tego, ile wynosi ulga rehabilitacyjna, czyli jaką kwotę można odliczyć od dochodu, jest jasna. Sprawa jednak nieco się komplikuje w przypadku rozliczenia małżonków, w przypadku gdy jedno lub oboje z nich mają oświadczenie o niepełnosprawności.

W zależności od sytuacji, rozwiązania są różne. Zasadniczo, zgodnie z przepisami, każda osoba niepełnosprawna lub osoba posiadająca na utrzymaniu niepełnosprawnego dysponuje własnym limitem w ramach odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, Jak więc może wyglądać jej rozliczenie w przypadku małżonków? Wielu podatników interesuje również to, czy ulga podatkowa na samochód dla osoby niepełnosprawnej przysługuje również po sprzedaży auta.

Nie ma powodu, by rezygnować z możliwości odliczenia, jeśli sprzedaż miała miejsce np. w połowie roku. Poniesione do tej pory wydatki nadal można odliczyć od dochodu – pamiętając, by uwzględnić kwotę faktyczną. Odliczenie ulgi na samochód dla osoby niepełnosprawnej nie jest trudne. Najważniejsze jest spełnienie warunków, które do niej uprawniają.

Należy mieć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą ten stan (orzeczenie o niepełnosprawności, umowa potwierdzająca własność pojazdu itd.). Nie można zapominać, że odliczenia może dokonać tylko właściciel pojazdu, niezależnie od tego, czy jest to osoba niepełnosprawna, czy też podatnik, który ma ją na utrzymaniu.

Ten rodzaj ulgi podatkowej dla niepełnosprawnych obejmuje tylko faktyczne wydatki niezbędne do użytkowania samochodu w odniesieniu do z celów rehabilitacyjnych lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. Maksymalna wartość odliczenia wynosi 2280 zł. Kwota ta dotyczy każdego niepełnosprawnego lub osoby, która go utrzymuje i nie jest zależna od liczby posiadanych samochodów.

Kwotę odliczenia należy wskazać w standardowym formularzu PIT (PIT-37, PIT-36 lub PIT-28), a rozliczenie wydatków na samochód w załączniku PIT/O. Należy zawsze liczyć się z kontrolą organu podatkowego w zakresie prawidłowości dokonanych obliczeń. Dlatego warto zadbać o komplet dokumentów uprawniających do ulgi, a także umożliwiających wykazanie, że określone wydatki zostały poniesione i spełniają warunki niezbędne do zastosowania odliczenia.

You might be interested:  Jak Zmienić Samochód Ciężarowy Na Osobowy?

Contents

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2019 rok?

Ulga rehabilitacyjna 2019 – ważne zmiany – Przede wszystkim w PIT 2019 za rok 2018 ulga rehabilitacyjna obowiązuje do wyższego limitu dochodów. Kwota została podniesiona do 12 357,60 zł w skali roku, co stanowi dwunastokrotność miesięcznej kwoty renty socjalnej. Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści. Sortuj według Popularne Najnowsze Najstarsze czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z odliczenia ulgi jeśli nie posiada samochodu, ani żadnych faktur. Swoim artykułem wprowadzanie czytelników w błąd,

 1. Wywnioskować można z niego że na leki przysługuje tylko odliczenie 2280zł A jest to nieprawdą( proszę uważnie przeczytać ulotkę do pit O).
 2. I drugi błąd to kwota dochodu która obowiązuje tylko gdy odliczenie robi opiekun osoby niepełnosprawnej której dochód ma się mieścić w limicie, a gdy odliczenie robi sama osoba niepełnosprawna to limit do dochdu nie obowiązuje.

Czy mogę odliczyć od podatku wydatki poniesione na zakup pieluchomajtek dla osoby niepełnosprawnej w I grupie ? Opiekun osoby z niepełnosprawnością, która pobierała w 2018 rentę socjalną może odliczyć ulgę rehabilitacyjną w kwocie 2280 zł. nie musi mieć żadnych faktur, wystarczy że ma na siebie zarejestrowany samochód. Dlaczego piszecie, że prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przysługuje niepełnosprawnemu lub jego opiekunowi, gdy w ciągu roku jego dochód będzie mniejszy niż 12 357,60 zł co jest częściowo zgodne z prawdą, bo niepełnosprawny może mieć duży wyższy dochód i odliczyć sobie ulgę rehabilitacyjną : PIT 2019.

Ile można odliczyć za paliwo osobę niepełnosprawną?

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę.
 • W 2022 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT za 2021 r.
 • Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu. To m.in. kwoty przeznaczone na zakup paliwa czy ubezpieczenie OC,
 • W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest konieczne udokumentowanie wydatków. W razie kontroli wystarczy złożyć oświadczenie.
 • Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest uzależnione od posiadania prawa jazdy. Osoba niepełnosprawna musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.
 • Ulgę rehabilitacyjną na samochód rozlicza się w rozliczeniu rocznym PIT. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę? Możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym PIT. Dowiedz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2021 rok. Poniżej znajdziesz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą ulgi rehabilitacyjnej na auto.

Jaką kwotę można odliczyć za samochód?

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód? – Koszty poniesione na samochód zalicza się do kategorii wydatków limitowanych. Z tego powodu można odliczyć maksymalnie kwotę 2 280 00 zł, natomiast wystarczy złożyć tylko oświadczenie o poniesionych wydatkach.

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2019?

Wydatki, które można odliczyć – Za wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej uważa się wydatki poniesione na:

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł; utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł; odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach, o których mowa w pkt 6 oraz na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

W przypadku wydatków, o których mowa w pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia do odliczenia, w szczególności:1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Wszystkie wymienione powyżej wydatki wolno odliczyć, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r.

Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202. Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł! : PIT za 2019 rok: Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

You might be interested:  Egzamin Na Prawo Jazdy Warszawa Jaki Samochód?

Czy rachunki za leki można odliczyć od podatku?

Odliczenie wydatków na zakup leków od podatku w zeznaniu rocznym Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków na leki, na które lekarz specjalista wydał zaświadczenie potwierdzające konieczność ich stosowania.

Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje zakup samochodu?

Ulga rehabilitacyjna a właściciel samochodu – Do ulgi rehabilitacyjnej niepełnosprawni mogą uwzględniać wydatki na używanie samochodu, nawet gdy podatnik nie jest wymieniony w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu, ale jest jego współwłaścicielem.

Zgodnie z art.26 ust.7a pkt 14 ustawy o PIT odliczane mogą być wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, np. małżonka, dzieci, rodziców czy rodzeństwo. Należy jednak zaznaczyć, że odliczenie to jest limitowane i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zostało to potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2022 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.1236.2021.2.SR, w której wyjaśnił, że regulacje podatkowe dotyczące ulgi rehabilitacyjnej nie pozbawiają podatnika prawa do jej skorzystania, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko, np.

 • Współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym podatnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, a samochód stanowi wspólny składnik majątku małżonków Ponadto w tym zakresie ulga obejmuje wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych, np.
 • Na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, ale i również odliczeniu podlegają też wydatki dotyczące utrzymania samochodu takie jak: przegląd techniczny, naprawa czy zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC.

O Autorze: Karolina Kuropka karolina.[email protected] : Ulga rehabilitacyjna dla współwłaścicieli aut

Co można odliczyć od podatku jako osoba niepełnosprawną?

W rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik może korzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Jaką kwotę można odliczyć na cele rehabilitacyjne?

Ulga rehabilitacyjna – wysokość – Jaką kwotę ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć?

 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii nielimitowanych – w PIT można odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków.
 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii limitowanych – w PIT można odliczyć maksymalnie 2 280 zł dla każdego z czterech rodzajów wydatków.
 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii leków – w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Co wliczamy do ulgi rehabilitacyjnej?

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:43 (aktualizacja: 17.10.2022 12:59 ) Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2022 roku osoby niepełnosprawne.

Kto może odliczyć okulary od podatku?

ROCZNE ROZLICZENIE PIT A KWESTIA KWOTY WOLNEJ OD PODATKU Kwota wolna od podatku wynosi 3.091 zł w rozliczeniach za 2020 rok. Dochody poniżej owej sumy nie są opodatkowane i nie ma konieczności wpisywania ich w PIT. Co jeszcze powinieneś wiedzieć na ten temat? Przeczytaj poniższy tekst.

Odliczenie kwoty wolnej od podatku Aby skorzystać z możliwości rozliczenia kwoty wolnej od podatku w PIT2019 istotne jest, czy dane przychody są opodatkowane wedle skali podatkowej, a nie od źródeł. Podatnik płacący więc ryczałtowy podatek giełdowy nie skorzysta z tego rozliczenia, natomiast osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą i opodatkowana według stawki 18% lub 32%, może już to uczynić.

Kilka źródeł dochodów W przypadku osób, które osiągają dochody z kilku źródeł o różnych formach opodatkowania, istnieje możliwość skorzystania z kwoty wolnej tylko raz w rocznym rozliczeniu podatkowym – czy to podczas składania PIT-u w placówce Urzędu Skarbowego, czy też wysyłania go drogą internetową poprzez właściwy do PIT-ów 2019 program komputerowy.

Należy mieć na uwadze, iż ową kwotę odlicza się nie od dochodu, a od podatku. Teoretycznie więc kwota 3.091 zł to zarobek, od którego podatku się nie płaci, w rzeczywistości, jednakże od wyliczonego podatku odlicza się kwotę 556,02 zł. Podatek ulegnie więc obniżeniu, natomiast samo podatkowe zobowiązanie nie będzie miało miejsca.

Niskie dochody Podatnicy, którzy osiągają rocznie dochody poniżej 3.091 zł, również złożą zeznanie podatkowe, jednakże wspomniane przychody będą zwolnione z opodatkowania. Tylko w przypadku, kiedy dana osoby nie ma żadnych przychodów albo też otrzymuje innego rodzaju kwoty zwolnione z podatku, takie jak przykładowo alimenty w wysokości do 700 zł na miesiąc, nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego.

Rozliczanie przez rok Co ciekawe, kwotę wolną od podatku można rozliczać przez cały rok, np. w każdym miesiącu zmniejszać zaliczkę na podatek o wysokość 1/12 z kwoty wolnej, albo też na koniec danego roku, przez co można zyskać nadpłatę w kwocie 556,02 zł. Rozliczanie małżonków Warto pamiętać, że również małżeństwa, które składają wspólny PIT, mają możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku odrębnie, czyli zarówno żona, jak i mąż.

Jeśli oboje rozliczają się według wspomnianej wyżej skali podatkowej, to każde z nich może odliczyć od podatku sumę 556,02 zł. ODLICZENIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH W ROCZNEJ DEKLARACJI PIT Osoby noszące okulary korekcyjne mogą odliczyć ich wartość w rocznym rozliczeniu podatkowym.

 1. Nie w każdym przypadku jest to możliwe, jednakże osoby, które spełniają konkretne wymagania, jak najbardziej powinny to zrobić.
 2. W tym tekście wyjaśniamy dokładniej owo zagadnienie.
 3. Dla kogo jest odliczenie okularów korekcyjnych? Kto może skorzystać ze wspomnianego odliczenia, wpisując je w program do PIT 2019 albo formularz papierowy? Przede wszystkim osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i jedną (albo jedyną) przyczyną owego jest choroba narządu wzroku.

Podatnicy ci mają możliwość dokonać tego odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wymagane dokumenty Aby skorzystać z omawianego odliczenia, trzeba przedstawić konkretne dokumenty, które poświadczą dokonanie zakupu okularów korekcyjnych, czyli np. fakturę albo rachunek.

Należy też posiadać wspomniane wyżej orzeczenie o niepełnosprawności I, II lub III stopnia, albo też decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej, z tytułu niezdolności do pracy (częściowej lub zupełnej) lub też orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyznane na podstawie innych, odrębnych przepisów w przypadku osób do 16.

You might be interested:  Jak Rozliczyć Samochód Prywatny W Firmie?

roku życia. Uwaga – konieczny jest również fakt częściowego lub całkowitego braku refundacji poniesionych na okulary kosztów (np. już wcześniej przez pracodawcę). Należy też mieć na uwadze, że wspomniane okulary powinny posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne.

 • Jak skorzystać z ulgi? Osoby spełniające podane wyżej wymagania, które chcą skorzystać z odliczenia okularów korekcyjnych od podatku, muszą złożyć rozliczenie roczne 2020 – czy to przez program do rozliczania PIT 2019, czy też osobiście w Urzędzie Skarbowym.
 • Należy zaznaczyć i wypełnić odpowiednie rubryki poświadczające chęć skorzystania z odliczenia.

Pamiętajmy, że w przypadku ewentualnej kontroli skarbówki, może być konieczne ewentualne udowodnienie, czemu owe okulary są niezbędne do rehabilitacji. Można to zrobić przede wszystkim przez odpowiednią dokumentację medyczną. DOCHODY DZIECKA W PIT – SPRAWDŹ, JAK JE PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ Każda osoba osiągająca dochody ma obowiązek rozliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym.

 1. Dzieje się tak również w przypadku osób małoletnich.
 2. Składają one PIT samodzielnie albo z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
 3. Poniższy artykuł zawiera więcej informacji na ten temat.
 4. Iedy dziecko składa własny PIT? W niektórych przypadkach osoba małoletnia osiągająca dochód nie rozlicza się wspólnie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, ale wypełnia własny PIT, czy to poprzez komputerowy program do rozliczania PIT, czy też składając deklarację osobiście w Urzędzie Skarbowym.

W jakich przypadkach ma miejsce taka sytuacja? Dzieje się tak wówczas, kiedy przychody nieletniego pochodzą z pracy (przede wszystkim z umów o dzieło i zleceń), że stypendiów i z przedmiotów, które dziecko otrzymało do swobodnego użytkowania. Dochody z pracy traktuje się dosyć szeroko – są to zarobki uzyskane w wyniku umowy zlecenie, o dzieło i o pracę, ale także z praw autorskich, licencji a nawet prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Samodzielnie rozliczy się też nieletni, którego rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej (kiedy tylko jeden rodzic został jej pozbawiony, dochody dziecka wlicza się do dochodów drugiego, niepozbawionego władzy rodzica). W pozostałych wypadkach małoletni rozlicza się włącznie z prawnymi opiekunami albo rodzicami.

Kiedy dziecko kończy 18 lat Dziecko z chwilą ukończenia 18. roku życia staje się pełnoletnie i w związku z tym ma obowiązek samodzielnie rozliczyć swoją deklarację, wykorzystując do tego odpowiedni do PIT 2019 program lub po prostu wypełniając formularz papierowy.

 1. Co istotne, przychody osiągnięte do dnia uzyskania pełnoletności wlicza się jeszcze do przychodów rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Przychody uzyskane natomiast po dniu 18.
 3. Urodzin, są już rozliczane samodzielnie.
 4. Małżeństwo nieletniego Przypadek zawarcia przez osobę małoletnią związku małżeńskiego sprawia, że staje się ona pełnoletnia.

Mimo swojego wieku musi się więc rozliczać osobno. Nawet unieważnienie tego małżeństwa nie sprawia, że dziecko staje się znowu, wedle prawa, nieletnie. W JAKI SPOSÓB UNIKNĄĆ ODRZUCENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ PRZEZ FISKUSA? Wypełnianie rocznego rozliczenia podatkowego wymaga od nas dokładności i skrupulatności.

Nawet najmniejsza pomyłka skutkuje bowiem koniecznością wykonania korekty, w przeciwnym wypadku narażeni jesteśmy na kary nałożone przez fiskusa, m.in. karę grzywny. Jakie są najczęstsze pomyłki popełniane w zeznaniach podatkowych? Na co zwracać uwagę, składając PIT? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Nieprawidłowe dane identyfikacyjne Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby składające PIT – czy to przez program PIT 2019 online, czy też osobiście w Urzędzie Skarbowym, jest wpisywanie danych identyfikacyjnych niezgodnych z informacjami posiadanymi przez fiskusa.

 • Chodzi tu przede wszystkim o wszelkiego rodzaju literówki, podwójne spacje, niepotrzebne znaki w danych personalnych i kontaktowych.
 • Źle wpisany przychód Kolejną często popełnianą przez podatników pomyłką podczas wypełniania rozliczenia, jest wpisanie nieprawidłowej kwoty przychodu z roku ubiegłego.
 • Zdarzają się tu błędy w obliczeniach, wpisanie złych cyfr, zaokrąglenie kwoty (pamiętajmy, że suma musi być podana bez zaokrągleń) albo też łączenie przychodów małżonków (jest to niedopuszczalne, w program PIT 2019wpisujemy jedynie łączną wysokość przychodu osoby, która składa zeznania podatkowe).

Nie ta skarbówka Ludzie często błędnie adresują swój PIT, to znaczy przesyłają go do niewłaściwego Urzędu Skarbowego. A który jest odpowiedni? To placówka właściwa dla miejsca zamieszkania, a nie zameldowania podatnika. Jeśli nie jesteśmy pewni, która skarbówka jest tą prawidłową dla nas, możemy sprawdzić to np.

 1. W Internecie.
 2. W jaki sposób wystrzegać się błędów? Wyżej wymienione przykłady to tylko niektóre z często popełnianych przez podatników błędów.
 3. Urzędnicy skarbowi na co dzień spotykają się jeszcze z wieloma innymi pomyłkami i przeoczeniami.
 4. Jak ich uniknąć? Pamiętajmy, żeby wypełniać PIT dokładnie i w skupieniu.

Przed jego wysyłką sprawdźmy go przynajmniej raz jeszcze, a najlepiej przekażmy również komuś innego do sprawdzenia – być może inna osoba wychwyci ewentualne pomyłki, których my nie zauważyliśmy. Dobrym rozwiązaniem jest także program do rozliczeń w rodzaju PITax.pl – wiecej informacji na https://www.youtube.com/watch?v=k0N9-ZmVwt8 ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE – DOWIEDZ SIĘ, Z JAKIEJ ULGI MOŻESZ SKORZYSTAĆ Oprócz obowiązku corocznego składania deklaracji podatkowej, ustawodawca umożliwił nam, podatnikom, korzystanie z różnych rodzajów ulg i odliczeń.

W poniższym artykule przedstawiamy najpopularniejsze z nich. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się, z których ulg możesz skorzystać. Ulga internetowa Ulga ta powoli jest wycofywana, dlatego też warto z niej skorzystać, póki jeszcze obowiązuje. Na czym ona polega i komu się należy? Osobom, które poniosły w danym roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem Internetu.

Nie przysługuje ona natomiast na koszty poniesione na instalację albo serwisowanie modemu czy sprzętu internetowego. Można z niej skorzystać tylko jeden raz, przez dwa następujące po sobie lata. Aby z niej skorzystać – zarówno drogą tradycyjną, jak i internetową poprzez program do rozliczania PIT, trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty (w szczególności faktury), dokumentujące poniesione wydatki.

 • Ulga prorodzinna Inaczej nazywana ulgą na dzieci.
 • Mogą z niej skorzystać osoby, które wychowują dzieci w wieku poniżej 18 lat lub do 25.
 • Roku życia (kiedy młodzież uczy się), a także potomstwo w każdym wieku, jeżeli dzieci lub młodzież otrzymały rentę socjalną, zasiłek czy dodatek pielęgnacyjny.
 • Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości dzieci, jednakże można z niej skorzystać już w przypadku posiadania jednego dziecka.

Z możliwości skorzystania z ulgi wyłączone są osoby, które zostały pozbawione praw rodzicielskich. Ulga na lekarstwa Osoba chcąca skorzystać ze wspomnianego odliczenia – czy to poprzez odpowiedni do PIT 2019 program, czy też osobiście w skarbówce – musi posiadać zaświadczenie od lekarza o obowiązku stosowania lekarstw, jak również musi przedstawić dokumenty, które potwierdzą zakup leków (najlepiej, jeśli będą to faktury).

Related Post