Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Kiedy Trzeba Wyrejestrować Samochód Po Sprzedaży?

Kiedy Trzeba Wyrejestrować Samochód Po Sprzedaży?

0 Comments

Kiedy Trzeba Wyrejestrować Samochód Po Sprzedaży
Ile czasu na wyrejestrowanie pojazdu i jakie kary? – Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym każdy właściciel powinien wyrejestrować pojazd w ciągu 30 dni od jego kasacji, kradzieży czy sprzedaży za granicą. Zaniechanie tego obowiązku, zgodnie z art.140mb ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, może wiązać się z karą grzywny w wysokości od 200 do 1000 zł (ukarany otrzymuje 14 dni na jej zapłatę).

Czy sprzedający ma obowiązek wyrejestrować samochód?

Otóż wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży w kraju w ogóle nie jest konieczne, ponieważ obowiązek jego zarejestrowania w ciągu 30 dni ma nowy właściciel.

Ile czasu jest na przerejestrowanie samochodu 2022?

Przerejestrowanie samochodu – Nie należy jednak zapomnieć o przerejestrowaniu samochodu na nowego właściciela. Nabywca zakupionego pojazdu musi zgłosić swój zakup w ciągu 30 dni. Również osoba zbywająca pojazd zobligowana jest do poinformowania o tym fakcie Wydział Komunikacji urzędu właściwego dla jej miejsca zamieszkania w terminie 30 dni.

  1. Czas ten, w przypadku samochodu zakupionego na terytorium naszego kraju liczony jest od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży czy darowizny.
  2. Natomiast w przypadku samochodu, który został sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jego właściciel zobowiązany jest zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

W związku z epidemią COVID-19 rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy, od 1 lipca 2021 roku została ułatwiona. Czas na rejestrację został wydłużony do 60 dni i obowiązuje do momentu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Pamiętaj! Nowe prawo to tylko udogodnienie, nie obowiązek.

Related Post