Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Kupiłem Samochód I Co Dalej Urzad Skarbowy?

Kupiłem Samochód I Co Dalej Urzad Skarbowy?

0 Comments

Kupiłem Samochód I Co Dalej Urzad Skarbowy
FAQ – najczęściej zadawane pytania o podatek od kupna samochodu –

 1. Dlaczego muszę zapłacić podatek skoro wydałem pieniądze na samochód? Uregulowanie kwoty należnego podatku przy nabyciu używanego samochodu nie oznacza opłaty od wzbogacenia się, lecz jest podatkiem dotyczącym czynności cywilnoprawnych. Podatek dotyczy więc dopełnienia koniecznych formalności, jakie muszą podjąć urzędnicy w związku z zakupem i zarejestrowaniem samochodu. Na zapłacenie podatku każdy ma 14 dni.
 2. Zapłaciłem za samochód 1000 zł – czy muszę zapłacić podatek? To zależy od tego, czy cena pojazdu pokrywa się z prawdziwą wartością samochodu. W sytuacji, gdy tak właśnie jest – nie trzeba płacić podatku PCC. Jeśli jednak cena przy sprzedaży została celowo zaniżona, aby uniknąć opłaty, podatek dotyczyć będzie faktycznej wartości pojazdu. Należy zatem sprawdzić, jak wyliczana jest wartość auta.
 3. Jestem osobą z niepełnosprawnością i właśnie kupiłem swój pierwszy samochód – co z podatkiem? Osoby z niepełnosprawnością, które zakupują sprzęt na własne potrzeby – tj.: sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie czy samochody osobowe, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku. Warunkiem jest natomiast orzeczenie o znaczącym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez względu na schorzenie) lub o stopniu lekkim, które ma związek z narządami ruchu.
 4. Kupiłem nowy samochód w salonie, gdzie do ceny doliczony był VAT. Czy powinienem zapłacić również PCC? Nie. Podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić tylko w przypadku zakupu używanego samochodu od osoby prywatnej. Sam podatek nie dotyczy bowiem przedmiotu sprzedaży, ale czynności cywilnoprawnych niezbędnych dla stwierdzenia zmiany właściciela dobra. Jeśli kupujesz pojazd w salonie, który płaci podatek VAT, nie ponosisz dodatkowych kosztów.
 5. Jakie mogą być konsekwencje zaniżenia wartości pojazdu? Jeżeli cena pojazdu zadeklarowana na umowie, będzie bardzo odbiegać od rynkowej wartości pojazdu, to urząd skarbowy może nie tylko zażądać dopłaty brakującej kwoty podatku, ale i naliczy stosowne odsetki. Należy także pamiętać, że kwota na umowie jest kwotą, do której możemy domagać się odpowiedzialności ze strony nieuczciwego sprzedającego, w momencie dostrzeżenia w pojeździe wad ukrytych.
 6. Jaka jest kara za spóźnienie z opłaceniem podatku PCC? Kara za opóźnienie w płatności podatku od czynności cywilno-prawnych to od 1/10 minimalnej płacy brutto do j2j 20-krotności. W 2022 r. oznacza to karę od 301 zł do 60 200 zł,
 7. Jak zapłacić podatek od kupna samochodu przez internet? Znajdź i wypełnij formularz PCC-3. Formularze podatkowe są dostępne na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Można je podpisać: danymi autoryzującymi lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wysłać od US przez internet. Wyślij formularz PCC-3 do urzędu skarbowego i zapłać podatek przelewem na konto urzędu.
 8. Gdzie zapłacić podatek od kupna samochodu? Podatek od kupna samochodu musi zostać zapłacony w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprzedaży do urzędu skarbowego odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania.
 9. Czy muszę zapłacić podatek od kupna samochodu? Zakup samochodu jest objęty opodatkowaniem podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wyjątkiem jest podstawa prawna uprawniająca do wyłączenia konieczności zapłaty PCC bądź zwolnienie z podatku. Obowiązek płatności PCC powstaje w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 10. Czy zakup samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Jeżeli wartość samochodu nie przekracza 1000 zł i jest zgodna z wartością rynkowa pojazdu, to nie trzeba składać druku PCC-3 i płacić podatku. Jednak jeśli wartość rynkowa auta jest wyższa niż 1000 zł, należy złożyć formularz PCC-3 oraz zapłacić podatek od kupna samochodu.
 11. Ile czasu na PCC od samochodu? Deklarację PCC-3 należy wypełnić i wpłacić podatek od kupna samochodu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Pieniądze trzeba wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 12. Kto jest zwolniony od podatku od kupna samochodu? Nie trzeba płacić podatku od kupna samochodu, jeśli wartość rynkowa pojazdu nie przekracza 1000 zł. W takim przypadku nie musisz wypełniać i składać w urzędzie deklaracji PCC-3 oraz płacić podatku.
 13. Jak obliczyć PCC od samochodu? Stawka podatku od kupna samochodu wynosi 2%. Aby obliczyć wysokość PCC, należy od wartości rynkowej pojazdu (np.10 000 zł) obliczyć 2%. Czyli 2% podatku z 10 000 zł = 200 zł.
 14. Gdzie zapłacić PCC od kupna samochodu? PCC należy wpłacić na konto urzędu skarbowego, w którym złożyłeś deklarację podatkową. Możesz wypełnić druk PCC-3 i dostarczyć do urzędu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Druga możliwość to formularz PCC-4, w którym można zgłosić więcej niż jedną czynność cywilnoprawną. Należy go złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Można to zrobić przez e-Urząd Skarbowy.
You might be interested:  Jak Zarejestrować Samochód Na Mienie Przesiedleńcze?

Contents

Co trzeba zrobić po zakupie samochodu 2022?

Rejestracja auta – W przypadku nowego samochodu sprawa jest prosta. Musimy tylko pojawić się w urzędzie z dowodem zakupu auta w postaci faktury i od ręki dostaniemy nowe tablice oraz tymczasowy dowód rejestracyjny. W ciągu 30 dni zostaniemy poinformowani o wystawieniu stałego dokumentu.

W przypadku zakupu auta używanego, od 1 stycznia 2022, zgodnie z przepisami zawartymi w art.78 ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni urząd starostwa powiatowego lub urząd miasta o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Pamiętaj, że za niedopełnienie tego obowiązku we wskazanym terminie możesz zostać ukarany grzywną. W celu przerejestrowania auta musimy mieć ze sobą: dowód zakupu pojazdu (umowa bądź faktura), dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli była wydana) oraz potwierdzenie aktualniej polisy OC,

Koszt przerejestrowania samochodu i wyrobienia nowych dokumentów oraz dowodu rejestracyjnego od tego roku (2022r.) ulegnie zmianie, ponieważ Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że z dniem 31.01.2022r. zniesiony jest obowiązek zarejestrowania tablic rejestracyjnych na powiat, w którym auto będzie użytkowane,

Jednak, należy pamiętać, że nie jest to nakaz, a udogodnienie dla kierowców. Koszt rejestracji, zależy od tego czy samochód jest z nowy z salonu, nabyty na terenie Polski lub sprowadzany z zagranicy, a także czy zdecydujesz się na nową tablicę rejestracyjną i nalepkę kontrolną.

Pozwolenie czasowe, ważne 30 dni – 13,50 zł Dowód rejestracyjny – 54 zł Tablice rejestracyjne – 80 zł – niewymagane Nalepka kontrolna – 18,50 zł – niewymagana Opłata ewidencyjna – 2 zł

You might be interested:  Off Road Jaki Samochód Na Początek?

Więcej o tym dlaczego nie musisz zmieniać tablicy rejestracyjnej w samochodzie używanym, możesz przeczytać tutaj,

Jak rozliczyć podatek od kupna samochodu?

Podatek od wzbogacenia wynosi 2% od wartości pojazdu. Uwaga: nie ma znaczenia kwota, jaka została wpisana na umowie sprzedaży samochodu, ale realna wartość rynkowa. Masz 14 dni na złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3 lub PCC-3/A (w przypadku, gdy nabywców jest dwóch).

Kiedy należy zarejestrować samochód po zakupie?

Jak zarejestrować samochód kupiony w Polsce

Przerejestrowanie samochodu jest procedurą podobną do rejestracji pojazdu. Wymaga skompletowania kilku ważnych dokumentów oraz wniesienia niezbędnych opłat. Nowy właściciel ma 30 dni na zgłoszenie nabycia samochodu i jego zarejestrowanie w urzędzie. W przeciwnym razie naraża się na karę finansową.

Czy trzeba rejestrować samochód po zgłoszeniu nabycia?

Przerejestrowanie samochodu – czy trzeba to zrobić i jaki jest termin na zgłoszenie zmiany właściciela? – UWAGA! Przerejestrowanie samochodu jest obowiązkowe. Termin na przerejestrowanie pojazdu: to 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży (albo darowizny).

 • Co grozi za niepowiadomienie urzędu o zmianie właściciela używanego samochodu? Brak przerejestrowania pojazdu w wymaganym terminie może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości od 200 do 1000 zł.
 • Wysokość kary będzie zależna od tego, o ile termin został przekroczony i czy było to pierwsze przewinienie ze strony kupującego auto lub inny pojazd.

Trzeba pamiętać o tym, że także sprzedający ma 30 dni na zgłoszenie faktu sprzedaży auta lub innego pojazdu, w Wydziale Komunikacji.

Ile dni na zgłoszenie nabycia pojazdu 2022?

Uwagi –

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary w wysokości od 200 PLN do 1000 PLN. Z uwagi na ogłoszony na terytorium RP stan epidemii powyższy termin został wydłużony do 60 dni, licząc od dnia nabycia lub zbycia pojazdu. Wydłużony termin obowiązuje od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Obowiązek przedstawienia dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Sił Zbrojnych RP, Służby Celnej. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego przed ponowną rejestracją należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie. Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

You might be interested:  Jak Zarejestrować Samochód Zabytkowy Bez Dokumentów?

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Kto musi zgłosić nabycie pojazdu?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu –

 1. Jaki jest czas na zgłoszenie zbycia pojazdu? Należy zgłosić zbycie pojazdu w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny lub wystawienia faktury VAT. Niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w wyznaczonym terminie oznacza karę od 200 do 1000 zł.
 2. Dlaczego muszę zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu? W Polsce istnieje obowiązek rejestracji każdego dopuszczonego do ruchu pojazdu. Samochód musi być identyfikowalny, gdyż może służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Stanowi także majątek danej osoby, który podlega egzekucji komorniczej. Jeśli nie zgłosisz sprzedaży auta, a fotoradar złapie nabywcę, mandat przyjdzie pod Twój adres. Złożenie zawiadomienia uchroni Cię przed tymi konsekwencjami.
 3. Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta. Jaka kara mi grozi? Kiepska pamięć to równie kiepskie usprawiedliwienie w urzędzie. Za spóźnienie w zgłoszeniu sprzedaż auta grozi kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł, więc warto je złożyć w terminie.
 4. Czy w przypadku nabycia pojazdu też muszę to zgłosić? Tak. Zbycie pojazdu rodzi nieco innego obowiązki wobec Urzędu Skarbowego czy ubezpieczyciela, ale nadal trzeba to zgłosić. Przy każdym zbyciu lub nabyciu pojazdu trzeba to zgłosić do Wydziału Komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania zbywcy lub nabywcy pojazdu. Sprzedający zgłasza zbycie w swoim urzędzie, a nowy właściciel pojazdu – w swoim.
 5. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela? Ustawa nie przewiduje sankcji za zaniedbanie tego obowiązku, jednak jeśli nie zgłosisz sprzedaży do Twojego zakładu ubezpieczeń, mogą Cię czekać nieprzyjemności. Ubezpieczyciel nie wie, czy nadal masz pojazd, czy nie. Gdy skończy się polisa, a nabywca też tego nie zgłosi, dostaniesz polisę automatyczną i będziesz musiał za nią zapłacić. Podobnie za raty, których nie zapłaci kupujący.
 6. Gdzie znajdę wzór umowy kupna-sprzedaży? Wzór umowy kupna-sprzedaży znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak ją wypełnić, jakie dane umieścić na umowie kupna-sprzedaży i na co uważać, przeczytaj ten artykuł Sprzedaż / kupno auta – obowiązki stron, co w umowie?
 7. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela? Ustawa nie przewiduje sankcji za zaniedbanie tego obowiązku, jednak jeśli nie zgłosisz sprzedaży do Twojego zakładu ubezpieczeń, mogą Cię czekać nieprzyjemności. Ubezpieczyciel nie wie, czy nadal masz pojazd, czy nie. Gdy skończy się polisa, a nabywca też tego nie zgłosi, dostaniesz polisę automatyczną i będziesz musiał za nią zapłacić. Podobnie za raty, których nie zapłaci kupujący.

Related Post