Auto Blog-Pomóc drogowa Autopomoc Samochód Jak Wypełnić Pcc 3 Kupno Samochodu Wzór?

Samochód Jak Wypełnić Pcc 3 Kupno Samochodu Wzór?

0 Comments

Samochód Jak Wypełnić Pcc 3 Kupno Samochodu Wzór
Jak wypełnić PCC-3? – Jeśli zastanawiamy się, jak wypełnić formularz PCC-3, mamy do wyboru dwie możliwości: można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej, poprzez portal podatkowy. W pierwszym przypadku należy wydrukować formularz, a następnie wypełnić go drukowanymi literami i dostarczyć do urzędu skarbowego, dokonując przy tym opłaty.

Jeśli wybierzemy wersję online, dokument można znaleźć na stronie portalu podatkowego (https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/). Tam, po kliknięciu pola „2021 PCC-3(5)”, zostaniemy przekierowani na stronę portalu, gdzie musimy się zalogować, Ważne, aby jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania formularza przygotować umowę kupna sprzedaży samochodu, ponieważ zawarte w niej informacje będę istotne w kolejnych krokach.

Oto przykład, jak krok po kroku poprawnie wypełnić PCC-3 :

 1. Podajemy okres rozliczeniowy (data zakupu pojazdu).
 2. Klikamy „Przejdź do deklaracji”.
 3. Podajemy swój identyfikator płatnika, czyli nr PESEL lub NIP (punkt 1).
 4. W polu oznaczonym jako „Data dokonania czynności” wpisujemy datę zakupu auta, zawartą w umowie. Przy wcześniejszym wypełnieniu okresu rozliczeniowego data uzupełni się automatycznie (punkt 4).
 5. W polu A5 wybieramy urząd skarbowy odpowiedni ze względu na nasz adres zamieszkania.
 6. W kolejnym kroku – w zależności od czynności – wybieramy opcję „złożenie deklaracji” lub „korekta deklaracji”.
 7. Jeśli nabywca pojazdu jest tylko jeden, w punkcie 7 w polu B1 wybieramy kwadrat 5. („inny podmiot”). Jeśli właścicieli pojazdu jest więcej, należy wybrać kwadrat 1. („podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”).
 8. Następnie w punkcie 8. w polu B1 wybieramy kwadrat „osoba fizyczna” lub – w przypadku spółek – „podatnik niebędący osobą fizyczną”.
 9. W punkcie 9. i 10. należy kolejno wpisać swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia, a następnie imiona rodziców.
 10. Pole B.2 to miejsce na uzupełnienie aktualnego adresu zamieszkania płatnika.
 11. W polu C, w punkcie 21., wybieramy kwadrat „umowa”, w punkcie 22. i 23. ten, który odpowiada miejscu, w jakim znajdował się pojazd we wskazanym momencie, a w 24. – uzupełniamy dane nt zakupionego pojazdu (marka i model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa, przebieg, nr rejestracyjny i nr VIN, czy uwagi o stanie technicznym).
 12. W kolejnym polu oznaczonym jako D, tak naprawdę interesuje nas jedynie punkt 27. Należy wpisać w nim rynkową wartość samochodu (zapłacona kwota), która będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wysokości podatku. Wypełniając formularz elektronicznie, automatycznie obliczona wartość powinna pojawić się w punkcie 47. Jeśli wypełniamy papierowy egzemplarz, należy wyliczyć ją samodzielnie. Tę samą wartość należy wpisać w punkcie 54. w polu F.
 13. Jeżeli pojazd ma więcej niż jednego właściciela, w polu H trzeba wpisać liczbę osób (współwłaścicieli), którzy składają deklarację PCC-3/A.
 14. Jeśli wypełniamy dokument ręcznie, w części I konieczny będzie odręczny podpis oraz wpisanie daty wypełnienia deklaracji. W przypadku formularza elektronicznego wystarczy elektroniczny podpis kwalifikowany, lub kwota przychodu za konkretny rok, w celu weryfikacji danych podatnika.

Uwaga! Deklaracja PCC-3 dotyczy wyłącznie kierowców, którzy są jedynymi nabywcami pojazdu. Jeśli właścicieli jest więcej, zamiast PCC-3 należy wypełnić formularz PCC-3/A, dostępny na tej samej stronie ( https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/ ).

Jakie dane samochodu w PCC 3?

Jak wypełnić PCC-3? Instrukcja krok po kroku – E-deklaracja PCC-3 jest dość prostym do uzupełnienia dokumentem, ale nie zmienia to faktu, że warto poświęcić jej kilka minut skupienia, aby nie popełnić w niej żadnego błędu. Rozpoczynając wypełnianie druku PCC-3, warto wcześniej przygotować sobie umowę kupna-sprzedaży, jako że znajduje się tam wiele informacji, które należy wprowadzić do PCC-3.

 1. Jak wypełnić druk krok po kroku dla osoby fizycznej? Podpowiadamy.
 2. Dwa pierwsze kroki już opisaliśmy – podanie daty dokonania czynności oraz formy wypełnienia wniosku.
 3. Po wybraniu drugiej formy („Wiem, jak wypełnić deklarację.
 4. Wybieram formę zbliżoną do wyglądu oficjalnego wzoru”), zobaczymy od razu cały druk PCC-3.

Wzór ma oznaczone czerwoną obwódką elementy, które są obowiązkowe do wypełnienia. Dzięki temu mamy pewność, że niczego nie pominiemy. Zaczynamy od podania identyfikatora podatnika – będzie to numer NIP lub PESEL. Datę dokonania czynności podaliśmy już wcześniej, więc została ona automatycznie uzupełniona przez system.

 1. W punkcie A5 wybieramy z listy nasz Urząd Skarbowy.
 2. Jeśli składamy deklarację dla danego zakupu po raz pierwszy, w punkcie 6.
 3. Wybieramy podpunkt 1.
 4. Jeśli składamy korektę wcześniej złożonej deklaracji PCC-3, zaznaczamy podpunkt 2.
 5. W części B druku PCC-3 uzupełniamy swoje dane osobowe.
 6. W obszarze B1, podpunkt 7., wybieramy opcję „5.

inny podmiot”, a następnie w podpunkcie 8. zaznaczamy „2. osoba fizyczna”. Jeżeli nie jesteśmy jedynym właścicielem pojazdu, w podpunkcie 7. musimy wybrać opcję pierwszą – „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku” – każdy współwłaściciel musi wypełnić druk PCC-3/A, który należy dołączyć do druku PCC-3.

W obszarze B.2. podajmy swoje dane adresowe (aktualny adres zamieszkania). W rubryce C wybieramy w podpunkcie 21. opcję pierwszą – „umowa”, w podpunkcie 22., jeśli auto będzie użytkowane w Polsce, opcję pierwszą – „terytorium RP” (jeśli nie, zaznaczamy punkt „poza terytorium RP”), a w podpunkcie 23., jeśli auto zakupiliśmy w Polsce, opcję pierwszą „terytorium RP” (chyba, że kupiliśmy je za granicą, wtedy wybieramy „poza terytorium RP”).

W podpunkcie 24. opisujemy samochód, podając takie dane jak: marka i model samochodu, jego rok produkcji, pojemność silnika, numer rejestracyjny, numer nadwozia, przebieg, rodzaj paliwa oraz, jeśli auto takowe ma, uszkodzenia. W rubryce D deklaracji PCC-3 obliczamy wysokość podatku, co nie jest bardzo trudne, mimo że sama tabela może na pierwszy rzut oka nieco przytłaczać.

 • Wystarczy, że w polu 27.
 • Podamy kwotę, jaką zapłaciliśmy za samochód.
 • Resztę pól pozostawiamy pustą.
 • Jeśli druk wypełniamy online, w polu 28.
 • Pojawi się obliczona kwota podatku, którą system sam obliczy i automatycznie wstawi.
 • Ta sama kwota pojawi się automatycznie w polu 47.
 • Jeśli robimy to ręcznie, kwotę podatku (2 procent od ceny samochodu) musimy obliczyć i wpisać w te pola samodzielnie.

W przypadku wypełniania druku PCC-3 po zakupie samochodu przez osobę fizyczną, nie wypełniamy żadnego pola w obszarze E. W rubryce F, w polu 54., znajdziemy wpisaną już przez system kwotę podatku. Jeśli druk wypełniamy ręcznie, musimy wpisać ją samodzielnie.

Będzie ona identyczna, jak kwota w polach 28. i 47. rubryki D. W rubryce G zaznaczamy „żadne z powyższych”. W rubryce H, jeśli auto będzie mieć współwłaścicieli, wpisujemy ich liczbę. Każdy współwłaściciel pojazdu musi mieć oddzielny dla siebie druk PCC-3/A. Na koniec wystarczy kliknąć „Dalej”. Pojawi się pytanie o wysłanie deklaracji PCC-3 online, przez portal podatnik.gov.pl.

Pamiętajmy, że PCC-3 można złożyć online z użyciem danych autoryzacyjnych (np. trzeba podać wysokość zapłaconego podatku w roku poprzednim), ale nie można tego zrobić z użyciem profilu zaufanego czy Platformy ePUAP. Mamy nadzieję, że ta instrukcja dotycząca tego, jak wypełnić PCC-3, jeszcze bardziej uprości wypełnienie dokumentu dla podatku od kupna samochodu.

Jak wypełnić PCC 3 dwóch właścicieli?

Jak wypełnić PCC-3 po kupnie samochodu krok po kroku? – Wypełnienie formularz PCC-3 nie jest bardzo skomplikowane, jednak należy zrobić to dokładnie. Przed przystąpieniem do jego uzupełniania warto przygotować umowę kupna-sprzedaży, w której znajduje się wiele przydatnych do PCC-3 informacji. Samochód Jak Wypełnić Pcc 3 Kupno Samochodu Wzór Pola 1 i 4 : W tym miejscu należy podaj swój numer PESEL i datę zakupu pojazdu. Uwaga: Pole 4 nie służy do wpisania daty wypełniania deklaracji PCC-3, o czym zapomina wiele osób. Tutaj należy umieścić tę samą datę, która znajduje się w umowie kupna-sprzedaży pojazdu.

 • Rubryka A : wpisz Urząd Skarbowy, któremu podlegasz.
 • Jeśli wypełniasz wniosek po raz pierwszy, zaznacz pole „złożenie deklaracji”.
 • Rubryka B1 : w pierwszej kolejności w polu 7 zaznacz kwadrat „inny podmiot”, a następnie w polu 8 wybierz „osoba fizyczna”.
 • Jeżeli samochód będzie miał więcej niż jednego właściciela, w polu 7 należy zaznaczyć kwadrat „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”, a do druku PCC-3 należy dołączyć formularz PCC-3/A, w którym znajdą się informacje nt.

współwłaściciela pojazdu. W polu 9 podaj swoje imię i nazwisko, a w 10 – imię ojca i matki. Uwaga: sposób wypełniania formularz przedstawiony jest dla osoby fizycznej! Rubryka B2 : w tej rubryce podaj swój aktualny adres zamieszkania. Rubryka C : w tej rubryce musisz opisać przedmiot opodatkowania i treść umowy cywilnoprawnej. Samochód Jak Wypełnić Pcc 3 Kupno Samochodu Wzór Rubryka D : to pole sprawia kupującym wiele problemów. W polu 27 podaj wartość pojazdu w momencie zakupu, czyli cenę, jaką zapłaciłeś za pojazd. Będzie to podstawa opodatkowania. W pola 28, 47 i 54 (Rubryka F) wpisz wartość podatku, którą musisz samodzielnie obliczyć. Samochód Jak Wypełnić Pcc 3 Kupno Samochodu Wzór Rubryka H : jeśli pojazd będzie miał właścicieli, w tym miejscu musisz umieścić informację o załączniku PCC-3/A. Każdy ze współwłaścicieli musi mieć oddzielny druk PCC-3/A. Rubryka I : w tym miejscu podaj swoje imię i nazwisko, datę wypełnienia deklaracji i złóż czytelny podpis. Jeśli reprezentuje Cię osoba trzecia, podaj jej dane w Rubryce I2.

Co wpisać w polu zwięźle określenie treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej?

Jak wypełnić PCC-3? – Poza zapłaceniem podatku naszym obowiązkiem jest również złożenie deklaracji PCC-3 lub wraz z nią załącznika w postaci PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch. Na dopełnienie tych formalności mamy 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży pojazdu. Deklarację możemy złożyć na kilka sposobów:

Stacjonarnie – w urzędzie skarbowym, pod który podlegamy.Za pomocą poczty tradycyjnej – wystarczy wypełnić i wysłać formularz.Przez internet – czyli bez wychodzenia z domu.

Należy również wpłacić kwotę wyliczonego podatku na numer rachunku bankowego danego urzędu skarbowego. Druk PCC-3 znajdziemy na stronie urzędu. Możemy go pobrać, wydrukować i wpisać wymagane informacje. Jak wypełnić deklarację PCC-3? Każde pole, które może się wydawać niejednoznaczne, opatrzone jest wskazówkami, jakie dane należy tam wprowadzić.

 • Zanim rozpoczniemy wypełnianie formularza, warto przygotować sobie umowę kupna samochodu, w której możemy znaleźć wiele potrzebnych nam informacji.
 • Na ppuslugi.mf.gov.pl można skorzystać z kreatora, który krok po kroku przeprowadzi nas przez wypełnienie deklaracji PCC-3.
 • Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania druk zostanie wypełniony danymi.

Jeśli jednak wiemy, jak uzupełnić ten dokument, możemy to zrobić bez korzystania z podpowiedzi. Oto, jakie informacje należy podać w poszczególnych rubrykach:

Identyfikator podatkowy – jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy zarejestrowani jako płatnicy podatku VAT, nie jesteśmy płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – wówczas podajemy PESEL. W pozostałych przypadkach – NIP.Data dokonania czynności – czyli data zawarcia umowy sprzedaży pojazdu, a nie data wypełniania dokumentu.Miejsce składania deklaracji – czyli urząd skarbowy, pod który podlegamy.Cel złożenia deklaracji PCC-3 – osoby, które nie wiedziały, jak wypełnić PCC-3, mogły popełnić błąd. Muszą zatem złożyć korektę. Jeśli jednak w przypadku danego pojazdu składamy deklarację po raz pierwszy, to zaznaczamy: złożenie deklaracji.Podmiot składający deklarację – w przypadku zakupu samochodu wybierzmy z dostępnych opcji: „inny podmiot”.Rodzaj podatnika – do wyboru są: „podatnik niebędący osobą fizyczną” i „osoba fizyczna”. Wybierzmy drugą z opcji.Adres siedziby/adres zamieszkania – należy wprowadzić swoje dane.Przedmioty opodatkowania – wybierzmy wariant: „umowa”.Miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa majątkowego – należy wybrać „terytorium RP”.Miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej – należy zaznaczyć, gdzie została zawarta umowa – w Polsce czy za granicą?Zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej – dokładnie należy opisać pojazd, który kupiliśmy, tj. podać markę, model, rodzaj, numer VIN, pojemność silnika, numer rejestracyjny, rodzaj nadwozia czy opis ewentualnych uszkodzeń.Obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyjątkiem umowy spółki lub jej zmiany – ta część może sprawić najwięcej problemów. W polu 27. należy wpisać wartość pojazdu, czyli najczęściej kwotę wynikającą z umowy sprzedaży. W polu 28. trzeba podać wysokość podatku, czyli 2 proc. od wartości auta. Kwotę podatku należy ponownie wpisać w pole 47.Podatek do zapłaty – wyliczoną kwotę podatku należy zapisać ponownie w polu 54.Informacja o załącznikach – jeśli pojazd będzie miał więcej niż jednego właściciela, to w tym polu należy to zaznaczyć.Oświadczenie o podpisie podatnika – tzn. trzeba potwierdzić podpisem zapis „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. Żeby deklaracja mogła być uznana, musi być podpisana.

You might be interested:  Co Zrobić Żeby Kot Nie Wchodził Na Samochód?

Jak najbardziej można wypełniać papierowy formularz, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości zrobienia tego online. Kreator przeprowadza krok po kroku przez kolejne pola deklaracji i informuje nas, jeśli jakieś dane się nie zgadzają. Dzięki temu minimalizujemy do zera ryzyko, że wyślemy dokument błędnie wypełniony i zostaniemy wezwani do złożenia korekty.

Jak obliczyc PCC od samochodu?

Jak obliczyć podatek – Wysokość PCC wyliczasz przy zastosowaniu stawki 2% – od umowy sprzedaży pojazdu. Przykład: Przedmiotem umowy sprzedaży jest samochód osobowy. Wartość rynkowa samochodu to 18 000. Kwota podatku wyniesie więc: 18 000 zł × 2% = 360 zł.

Co należy zrobić po zakupie samochodu?

FAQ – najczęściej zadawane pytania – O jakich formalnościach należy pamiętać po zakupie samochodu używanego? Przede wszystkim trzeba kupić ubezpieczenie OC oraz zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji. Należy także sprawdzić, czy pojazd ma ważne badanie techniczne, a także opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 • Ile wynosi podatek PCC i w jakim czasie trzeba go opłacić? Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu samochodu używanego wynosi 2% wartości rynkowej samochodu.
 • Na jego opłacenie masz 14 dni.
 • Czy mogę korzystać z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela? Tak, jeśli samochód ma ważne ubezpieczenie OC, nabywca może z niego korzystać.

Należy jednak poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o tym, że pojazd zmienił właściciela – może bowiem okazać się, że ubezpieczyciel zechce dokonać rekalkulacji składki. O jakich dodatkowych formalnościach należy pamiętać w przypadku zakupu samochodu z innego kraju? W takiej sytuacji konieczne będzie dodatkowe opłacenie podatku akcyzowego.

Czy wypełnić oświadczenie i podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika?

Część I. Podpis – W ostatniej części I podatnik podpisuje deklarację, podając swoje imię, nazwisko oraz datę jej wypełnienia. W przypadku wystąpienia osoby reprezentującej należy zawrzeć jej dane wraz z podpisem.

Czy PCC można złożyć przez internet?

Do podpisania PCC-3 w 2022 r. korzystać należy z kwoty przychodu wskazanego za 2020 r. w jednej z niniejszych pozycji: –

PIT-28 (23) – poz.46 PIT-36 (22) – poz.63 lub 65 lub 120, albo poz.64 lub 66 lub 177, jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek, PIT-36L (17) – poz.22 lub poz.27, PIT-37 (27) – poz.36 lub 38 lub 69, albo poz.37 lub 39 lub 102, jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek PIT-38 (14) – poz.24, PIT-39 (10) – poz.20, PIT-40A (19)- poz.38.

W przypadku, gdy podatnik posiadał kilka różnych deklaracji podatkowych – np. PIT-36 i PIT-28 – kwot nie sumuje – właściwym będzie podanie jednej z tych kwot. Nie ma znaczenia, czy PCC-3 dotyczyć będzie stanu zaistniałego w roku poprzedzającym jego złożenie, czy też zdarzenie i deklaracja składane są w tym samym roku.

Użyć należy danych identyfikacyjnych dotyczących przychodu wskazanych w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok złożenia PCC-3 lub wartość „0″. Pozostałe dane identyfikacyjne – NIP, PESEL, imię, nazwisko – musi być aktualne na dzień złożenia deklaracji PCC-3, a nie na dzień wykazywania przychodów dwa lata wstecz.

Przy tych danych należy posługiwać się zasadą, że organ skarbowy identyfikuje nas przekazanymi mu informacjami zaktualizowanymi. W przypadku, gdy PCC-3 składany jest przez przedstawiciela lub pełnomocnika, podpis pod deklaracją musi być opatrzony danymi tej osoby.

Przed złożeniem druku za pośrednictwem pośrednika należy obowiązkowo złożyć standardową metodą druk UPL-1. Złożyć go można bezpośrednio w urzędzie, wysyłając pocztą lub też elektronicznie – jednak podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym (e-podpisem). Co istotne – ani złożenie druku, ani późniejsze korzystanie z pełnomocnictwa do deklaracji PCC-3 w formie elektronicznej nie spowoduje obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

Natomiast tradycyjna forma złożenia PCC-3 za pośrednikiem osoby trzeciej będzie z reguły zmuszała do zapłaty 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa – UPL-1 oraz wzór odwołania pełnomocnictwa dostępny jest w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2011 r.

Co trzeba dołączyć do deklaracji PCC-3?

J ak wypełnić PCC-3? – Poz.1. Identyfikator podatkowy W poz.1 należy podać identyfikator podatkowy podatnika składającego deklarację. PESEL, jeśli osoba fizyczna:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli osoba fizyczna:

prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Poz.4. Data dokonania czynności cywilnoprawnej W poz.4 należy podać dzień, miesiąc i rok dokonania czynności cywilnoprawej, czyli datę zawarcia umowy lub jej zmiany, złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, uprawomocnienia się orzeczenia sądu np.

 1. O odpłatnym zniesieniu współwłasności, doręczenia wyroku sądu polubownego, zawarcia ugody, W poz.5.
 2. Należy podać urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja.
 3. W poz,6 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego czy składana jest deklaracja (kwadrat 1), czy też korekta deklaracji (kwadrat 2).

Korektę zeznania podatkowego składa się na zasadach ogólnych określonych w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa. Poz.7. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) W poz.7 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od kategorii podatnika.

 • gdy po stronie podatnika (nabywcy) występuje więcej niż jeden podmiot – należy zaznaczyć kwadrat 1 (podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku), np. kupujący samochód na współwłasność,
 • strony umowy zamiany – należy zaznaczyć kwadrat 2,
 • wspólnika spółki cywilnej – należy zaznaczyć kwadrat 3,
 • podmiotu, o którym mowa art.9 pkt 10 lit. b ustawy, czyli pożyczkobiorcy, który otrzymał pożyczkę od osoby najbliższej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) i chce skorzystać ze zwolnienia od podatku – należy zaznaczyć kwadrat 4,
 • innego podmiotu niż wyżej wymieniony będący jedynym kupującym ( wymienionym w umowie sprzedaży ) lub składający oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości stanowiącej jego wyłączną własność – należy zaznaczyć kwadrat 5.

W poz.8 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego czy podatnik jest osobą niebędącą osobą fizyczną (kwadrat 1), czy też osobą fizyczną (kwadrat 2). W poz.9 w zależności od rodzaju podatnika należy wpisać:

 • w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną – pełną nazwę,
 • w przypadku osoby fizycznej – nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia.

Poz.10. Nazwa skrócona/Imię ojca, imię matki W poz.10 podobnie jak w poz.9 w zależności od rodzaju podatnika należy podać skróconą nazwę w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną albo imię ojca i matki – w przypadku osób fizycznych.B.2. ADRES SIEDZIBY/ AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA W części tej należy podać adres siedziby albo aktualny adres zamieszkania podatnika na dzień dokonania czynności (zawarcia umowy albo jej zmiany, złożenia oświadczenia, dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody).

CZĘŚĆ C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA I TREŚĆ CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ Zgodnie z art.1 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są: – rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP, – rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność została dokonana na terytorium RP.

Umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poz.21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat) W pozycji tej należy zaznaczyć właściwy kwadrat odnośnie do przedmiotu opodatkowania, jeśli jest to:

 • umowa – należy zaznaczyć kwadrat 1,
 • zmiana umowy – należy zaznaczyć kwadrat 2,
 • orzeczenie sądu lub ugoda – należy zaznaczyć kwadrat 3,
 • inny (np. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki) – należy zaznaczyć kwadrat 4.

W poz.22 należy zaznaczyć właściwy kwadrat:

 • jeżeli rzeczy położone są na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane są na terytorium RP – należy zaznaczyć kwadrat 1,
 • jeżeli rzeczy położone są poza terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane poza terytorium RP – należy zaznaczyć kwadrat 2.

W poz.23 należy zaznaczyć miejsce dokonania czynności cywilnoprawej, czyli miejsce zawarcia umowy, w przypadku, gdy:

czynność została dokonana na terytorium RP – należy zaznaczyć kwadrat 1, – czynność została dokonana poza terytorium RP – należy zaznaczyć kwadrat 2.

W poz.24 należy wskazać rodzaj umowy, jej przedmiot i cechy charakterystyczne tego przedmiotu, np. umowa sprzedaży samochodu osobowego, w tym jego marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny. CZĘŚĆ D. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM UMOWY SPÓŁKI I JEJ ZMIANY W poz.25 należy podać podstawę opodatkowania, którą zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa, którą zgodnie z ust.2 tego artykułu określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Wota podana w umowie sprzedaży (cena) powinna być wpisana w poz.25 tylko w przypadku, gdy odpowiada wartości rynkowej prawa majątkowego będącego przedmiotem tej umowy. Przykład: Podatnik nabył udziały w spółce z o.o. po okazyjnej cenie, która odpowiada ich nominalnej wartości i wynosi 5.000 zł. Wartość rynkowa tych udziałów wynosi 8.000 zł.

Podstawę opodatkowania stanowi kwota 8.000 zł, a nie cena za którą nabyto udziały, W poz.25 deklaracji powinna więc być wpisana kwota 8.000 zł. Jeśli za podstawę opodatkowania przyjmie się wartość niższą niż rynkowa – w efekcie zostanie zaniżony podatek.

 1. Podatnik może zostać poproszony o poprawienie wartości, a wtedy trzeba będzie dopłacić brakujący podatek i odsetki,
 2. W poz.26 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i 1% stawki podatku umowy sprzedaży praw majątkowych (np.
 3. Wierzytelności).
 4. W poz.27 należy podać podstawę opodatkowania, którą stanowi zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży wartość rynkowa, którą zgodnie z ust.2 tego artykułu określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
You might be interested:  Co Zrobić Żeby Samochód Odpalił Na Mrozie?

W przypadku umowy sprzedaży, w której nie wyodrębniono wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki w poz.27 należy wpisać łączną wartość tych rzeczy lub praw majątkowych. Kwota podana w umowie sprzedaży (cena) powinna być wpisana w poz.27 tylko w przypadku, gdy odpowiada wartości rynkowej rzeczy będącej przedmiotem tej umowy.

 1. Jeśli za podstawę opodatkowania przyjmie się wartość niższą niż rynkowa – w efekcie zostanie zaniżony podatek.
 2. Podatnik może zostać poproszony o poprawienie wartości, a wtedy trzeba będzie dopłacić brakujący podatek i odsetki,
 3. W poz.28 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i 2% stawki podatku od umowy sprzedaży rzeczy (np.

samochodu). Przykład: Zawarta została umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą rzeczy i prawa majątkowe. W umowie nie wyodrębniono ceny poszczególnych składników, tylko określono ją jedną kwotą. W takim przypadku zastosowanie znajdzie reguła, w świetle której jeżeli nie wyodrębniono wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki podatek pobiera się od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych przy zastosowaniu 2% stawki.

W poz.29 należy podać podstawę opodatkowania, którą stanowi zgodnie z art.6 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek. Jeśli za podstawę opodatkowania przyjmie się wartość niższą niż rynkowa – w efekcie zostanie zaniżony podatek.

Podatnik może zostać poproszony o poprawienie wartości, a wtedy trzeba będzie dopłacić brakujący podatek i odsetki, W poz.30 należy podać stawkę podatku, która wynosi w zależności od przedmiotu umowy: – 2% przy przeniesieniu własności rzeczy, -1% przy przeniesieniu własności, innych niż związane z nieruchomościami, praw majątkowych.

 • 2% stawki podatku, gdy przedmiotem umowy jest przeniesienie własności rzeczy,
 • 1% stawki podatku, gdy przedmiotem umowy jest przeniesienie własności prawa majątkowego.

W poz.32 należy podać podstawę opodatkowania, którą stosownie do art.6 ust.1 pkt 7 ustawy stanowi:

 • kwota lub wartość pożyczki albo depozytu,
 • w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych;

W przypadku pożyczki zwolnionej na podstawie art.9 pkt 10 lit. b ustawy (od osób najbliższych) w poz.32 należy wpisać kwotę udzielonej pożyczki. W poz.33 należy podać stawkę podatku, która od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego wynosi 0,5%. W przypadku pożyczki zwolnionej na podstawie art.9 pkt 10 lit.

b ustawy (od osób najbliższych) w poz.33 należy wpisać 0. W poz.34 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania oraz stawki podatku. W przypadku pożyczki zwolnionej na podstawie art.9 pkt 10 lit. b ustawy (od osób najbliższych) w poz.34 należy wpisać 0. W poz.35 należy podać podstawę opodatkowania, którą stosownie do art.6 ust.1 pkt 3 ustawy, stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego.

W poz.36 należy podać stawkę, która wynosi w zależności od przedmiotu umowy:

 • 2% przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
 • 1% przy przeniesieniu własności, innych niż związane z nieruchomościami, praw majątkowych.

W poz.37 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i stawki wskazanej w poz.36 W poz.38 należy podać podstawę opodatkowania, którą stosownie do art.6 ust.1 pkt 6 ustawy stanowi wartość świadczeń użytkownika – za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione.

Jeżeli z treści umowy, wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:

 1. wartość świadczeń za lat 10 albo
 2. wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

W poz.39 należy podać stawkę, która wynosi od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego – 1%, W poz.40 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatku, która w tym przypadku wynosi 1%.

W poz.41 należy podać podstawę opodatkowania, którą stosownie do art.6 ust.1 pkt 10 stanowi kwota zabezpieczonej wierzytelności. W poz.42 należy podać obliczoną kwotę podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatkowej 0,1% określonej na zabezpieczenie wierzytelności istniejących. W poz.43 należy wpisać kwotę 19 zł, czyli wysokość podatku odpowiadającą stawce podatku w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej,

Rubryka „Inna” (wymienić jaka) W rubryce tej należy wymienić rodzaj czynności cywilnoprawnej, jeżeli nie jest ona wymieniona w powyższych pozycjach deklaracji, np.: – umowa o dział spadku oraz umowa o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat.

 • 2%, jeżeli przedmiotem umowy jest przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
 • 1%, przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych.

W poz.46 należy podać obliczoną kwotę podatku, którą stanowi iloczyn podstawy opodatkowania oraz odpowiedniej stawki podatkowej. W poz.47 należy wpisać kwotę należnego podatku stanowiącą sumę kwot obliczonego w kol. d podatku. CZĘŚĆ E. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD UMOWY SPÓŁKI / ZMIANY UMOWY SPÓŁKI E.1.

OKREŚLENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA W poz.48 należy zaznaczyć właściwy kwadrat, jeżeli przedmiotem opodatkowania jest: – umowa spółki osobowej lub zmiana umowy takiej spółki należy zaznaczyć kwadrat 1. Spółka osobowa, – umowa spółki kapitałowej lub zmiana umowy takiej spółki należy zaznaczyć kwadrat 2.

Spółka kapitałowa. W poz.49 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego jakiej czynności dotyczy podstawa opodatkowania, jeżeli:

 • zawarcia umowy spółki należy zaznaczyć kwadrat 1,
 • zwiększenia majątku spółki albo podwyższenia kapitału zakładowego należy zaznaczyć kwadrat 2,
 • dopłaty należy zaznaczyć kwadrat 3,
 • pożyczki udzielonej spółce osobowej przez wspólnika należy zaznaczyć kwadrat 4,
 • oddania spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania należy zaznaczyć kwadrat 5,
 • przekształcenia spółek należy zaznaczyć kwadrat 6,
 • łączenia spółek należy zaznaczyć kwadrat 7,
 • przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby, należy zaznaczyć kwadrat 8.

W poz.50 należy podać podstawę opodatkowania, którą przy umowie spółki stanowi: – przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego,

 • przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
 • przy dopłatach – kwota dopłat,
 • przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki,
 • przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,
 • przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia,
 • przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby – wartość kapitału zakładowego.

W przypadku zawarcia umowy oddania spółce rzeczy do nieodpłatnego używania na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika: – wartość świadczeń za lat 10 albo – wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.E.2. OBLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA – Art.6 UST.9 USTAWY W poz.51 należy wpisać sumę kwot z tytułu:

 • wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego,
 • opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wyżej wskazanych wpisach.

E.3. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU Poz.52. Podstawa obliczenia podatku (Od kwoty z poz.50 należy odjąć kwotę z poz.51. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0) W poz.52 należy podać podstawę obliczenia podatku, którą stanowi różnica między kwotą wykazaną w poz.50 jako podstawa opodatkowania, a kwotą opłat i kosztów wykazaną w poz.51.

W przypadku, gdy kwota opłat i kosztów przewyższa kwotę podstawy opodatkowania w poz.52 należy wpisać 0. Poz.53. Kwota należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Podatek obliczony według stawki określonej w art.7 ust.1 pkt 9 ustawy od podstawy z poz.52 W poz.53 należy podać kwotę obliczonego należnego podatku stanowiącą iloczyn podstawy jego obliczenia wykazanej w poz.52 oraz stawki podatkowej określonej w art.7 ust.1 pkt 9 ustawy, która wynosi 0,5%.

CZĘŚĆ F. PODATEK DO ZAPŁATY Poz.54 Kwota podatku do zapłaty Należy wpisać kwotę z poz.47 albo 53, W poz.54 należy podać kwotę wykazaną w poz.47 albo w poz.53. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach (np. dwie osoby kupują samochód) albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej – są oni solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku.

 • umowy spółki należy podać adres siedziby spółki (rzeczywistego ośrodka zarządzania), – umowy sprzedaży, gdy kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, należ podać miejsce zamieszkania lub siedzibę sprzedawcy, a jeżeli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium RP, należ podać miejsce dokonania czynności (zawarcia umowy),
 • umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części należy podać siedzibę przedsiębiorstwa albo miejsce położenia jego zorganizowanej części.

Wypełnienie tej części deklaracji jest niezbędne dla dokonania prawidłowej dystrybucji podatku od czynności cywilnoprawnych przez organy podatkowe, bowiem zgodnie z art.16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz.23, 374, 1086 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest:

 • umowa spółki – przekazywane są na rachunek gminy, na terenie której ma siedzibę ta spółka, – przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, niezwiązanych z nieruchomościami – przekazywane są na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy, jeżeli natomiast jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju – przekazywane są na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zbywcy, w przypadku zaś, gdy żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce dokonania czynności,
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część.

CZĘŚĆ H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Poz.64, Liczba dołączonych załączników PCC-3/A W poz.64 rubrykę należy wypełnić i podać liczbę załączników, w przypadku:

 • gdy po stronie nabywcy występuje więcej niż jeden podmiot,
 • umowy zamiany,

– umowy spółki cywilnej, wszystkie wyżej wskazane podmioty są podatnikami solidarnie zobowiązanymi do zapłaty podatku, stosownie do art.5 ust.2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. CZĘŚĆ I. PODPIS PODATNIKA ALBO OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA Ta część jest przeznaczona do podania imienia i nazwiska podatnika (poz.65 i 66), daty wypełnienia deklaracji (poz.67) i popisu podatnika (poz.68) albo imienia (poz.68 i 73) i nazwiska (poz.70 i 74) osób reprezentujących podatnika i data wypełnienia deklaracji (poz.71 i 75) oraz ich podpisów (poz.72 i poz.76).

You might be interested:  Jak Odpalić Samochód Bez Kluczyków Spryciarze?

Jaka kara za niezłożenie PCC-3?

Od 1 stycznia 2022 roku aż o 420 zł wzrosła kara, jaką zapłaci właściciel samochodu osobowego bez ważnej polisy OC. Z kolei kara za brak deklaracji PCC – 3 przy zakupie auta może wynieść nawet do 60 200 zł.

Ile jest czasu na złożenie PCC-3?

Jak zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – Podatnicy zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Uwaga! Jeżeli podatek dotyczy czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego, podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3 i opłaty podatku. Robi to za niego notariusz. Deklarację możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu lub złożyć w systemie e-Deklaracje i podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Przeczytaj, jak podpisać e-Deklaracje,

Jak sprawdzić wartość samochodu do urzędu skarbowego?

Pamiętaj –

 1. https://prowent.ebrokerpartner.pl/short/5gozrKupując samochód Z ZAGRANICY osobowy lub kempingowy musisz zapłacić akcyzę w terminie 14 dni od dnia przekroczenia granicy Polski. Składasz druk AKC-US.
 2. Urzędu nie interesuje cena jaką zapłaciłeś za pojazd. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami gdy cena kupna odbiega od ceny rynkowej o ok 20-30% urząd wylicza akcyzę od średniej ceny rynkowej w Polsce,
 3. Jedyna możliwość obrony niskiej ceny kupna to przedstawienie opinii rzeczoznawcy, którą celnicy lub urzędnicy skarbowi zwykle biorą pod uwagę jako uzasadnienie ceny niższej od rynkowej.
 4. Kupując ZAREJESTROWANY W POLSCE pojazd o wartości rynkowej powyżej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) musisz złożyć do urzędu skarbowego druk PCC-3 w terminie 14 dni od daty umowy i zapłacić 2% podatku od wartości rynkowej samochodu.
 5. Tu również liczy się porównanie ceny kupna ze średnią ceną takiego pojazdu w regionie gdzie mieszkasz. Jeżeli cena jest znacząco niższa to można liczyć się z kontrolą urzędu skarbowego i obowiązkiem uzasadnienia niższej ceny zakupu.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące wartości rynkowej Twojego pojazdu lub nie możesz znaleźć swojego modelu skontaktuj się z nami wyliczymy wartość samochodu przez telefon, mail lub podczas wizyty osobistej.

Od jakiej kwoty płaci się podatek przy kupnie samochodu?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o podatek od kupna samochodu –

 1. Dlaczego muszę zapłacić podatek skoro wydałem pieniądze na samochód? Uregulowanie kwoty należnego podatku przy nabyciu używanego samochodu nie oznacza opłaty od wzbogacenia się, lecz jest podatkiem dotyczącym czynności cywilnoprawnych. Podatek dotyczy więc dopełnienia koniecznych formalności, jakie muszą podjąć urzędnicy w związku z zakupem i zarejestrowaniem samochodu. Na zapłacenie podatku każdy ma 14 dni.
 2. Zapłaciłem za samochód 1000 zł – czy muszę zapłacić podatek? To zależy od tego, czy cena pojazdu pokrywa się z prawdziwą wartością samochodu. W sytuacji, gdy tak właśnie jest – nie trzeba płacić podatku PCC. Jeśli jednak cena przy sprzedaży została celowo zaniżona, aby uniknąć opłaty, podatek dotyczyć będzie faktycznej wartości pojazdu. Należy zatem sprawdzić, jak wyliczana jest wartość auta.
 3. Jestem osobą z niepełnosprawnością i właśnie kupiłem swój pierwszy samochód – co z podatkiem? Osoby z niepełnosprawnością, które zakupują sprzęt na własne potrzeby – tj.: sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie czy samochody osobowe, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku. Warunkiem jest natomiast orzeczenie o znaczącym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez względu na schorzenie) lub o stopniu lekkim, które ma związek z narządami ruchu.
 4. Kupiłem nowy samochód w salonie, gdzie do ceny doliczony był VAT. Czy powinienem zapłacić również PCC? Nie. Podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić tylko w przypadku zakupu używanego samochodu od osoby prywatnej. Sam podatek nie dotyczy bowiem przedmiotu sprzedaży, ale czynności cywilnoprawnych niezbędnych dla stwierdzenia zmiany właściciela dobra. Jeśli kupujesz pojazd w salonie, który płaci podatek VAT, nie ponosisz dodatkowych kosztów.
 5. Jakie mogą być konsekwencje zaniżenia wartości pojazdu? Jeżeli cena pojazdu zadeklarowana na umowie, będzie bardzo odbiegać od rynkowej wartości pojazdu, to urząd skarbowy może nie tylko zażądać dopłaty brakującej kwoty podatku, ale i naliczy stosowne odsetki. Należy także pamiętać, że kwota na umowie jest kwotą, do której możemy domagać się odpowiedzialności ze strony nieuczciwego sprzedającego, w momencie dostrzeżenia w pojeździe wad ukrytych.
 6. Jaka jest kara za spóźnienie z opłaceniem podatku PCC? Kara za opóźnienie w płatności podatku od czynności cywilno-prawnych to od 1/10 minimalnej płacy brutto do j2j 20-krotności. W 2022 r. oznacza to karę od 301 zł do 60 200 zł,
 7. Jak zapłacić podatek od kupna samochodu przez internet? Znajdź i wypełnij formularz PCC-3. Formularze podatkowe są dostępne na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Można je podpisać: danymi autoryzującymi lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wysłać od US przez internet. Wyślij formularz PCC-3 do urzędu skarbowego i zapłać podatek przelewem na konto urzędu.
 8. Gdzie zapłacić podatek od kupna samochodu? Podatek od kupna samochodu musi zostać zapłacony w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprzedaży do urzędu skarbowego odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania.
 9. Czy muszę zapłacić podatek od kupna samochodu? Zakup samochodu jest objęty opodatkowaniem podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wyjątkiem jest podstawa prawna uprawniająca do wyłączenia konieczności zapłaty PCC bądź zwolnienie z podatku. Obowiązek płatności PCC powstaje w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 10. Czy zakup samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Jeżeli wartość samochodu nie przekracza 1000 zł i jest zgodna z wartością rynkowa pojazdu, to nie trzeba składać druku PCC-3 i płacić podatku. Jednak jeśli wartość rynkowa auta jest wyższa niż 1000 zł, należy złożyć formularz PCC-3 oraz zapłacić podatek od kupna samochodu.
 11. Ile czasu na PCC od samochodu? Deklarację PCC-3 należy wypełnić i wpłacić podatek od kupna samochodu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Pieniądze trzeba wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 12. Kto jest zwolniony od podatku od kupna samochodu? Nie trzeba płacić podatku od kupna samochodu, jeśli wartość rynkowa pojazdu nie przekracza 1000 zł. W takim przypadku nie musisz wypełniać i składać w urzędzie deklaracji PCC-3 oraz płacić podatku.
 13. Jak obliczyć PCC od samochodu? Stawka podatku od kupna samochodu wynosi 2%. Aby obliczyć wysokość PCC, należy od wartości rynkowej pojazdu (np.10 000 zł) obliczyć 2%. Czyli 2% podatku z 10 000 zł = 200 zł.
 14. Gdzie zapłacić PCC od kupna samochodu? PCC należy wpłacić na konto urzędu skarbowego, w którym złożyłeś deklarację podatkową. Możesz wypełnić druk PCC-3 i dostarczyć do urzędu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Druga możliwość to formularz PCC-4, w którym można zgłosić więcej niż jedną czynność cywilnoprawną. Należy go złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Można to zrobić przez e-Urząd Skarbowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do opłacenia podatku za samochód?

Część G-I: dodatkowe informacje oraz podpis – W większości przypadków nie ma konieczności podawania jakichkolwiek informacji w części G – chyba że kupujący nie jest mieszkańcem Polski. Analogicznie część H wypełniana jest jedynie wówczas, gdy do umowy nabycia pojazdu wpisani zostali współwłaściciele.

 1. W takiej sytuacji należy podać liczbę dołączanych druków PCC-3/A (dwoje współwłaścicieli to jeden formularz PCC 3 i jeden PCC-3/A).
 2. Ostatnim już elementem deklaracji jest jej podpisanie w części I.
 3. Niezależnie od tego, czy osobiście na miejscu czy bez wizyty w urzędzie skarbowym, złożenie PCC 3 jest naprawdę proste, a coraz bardziej powszechne e-deklaracje pozwalają dokonać wielu czynności bez wychodzenia z domu.

I choć konieczność opłacenia podatku od zakupu samochodu do najprzyjemniejszych nie należy, to miła niech będzie chociaż świadomość, że nie wiąże się ona z żadnymi dodatkowymi utrudnieniami. Podobał Ci się artykuł? Chcesz o coś zapytać w komentarzu? Zachęcamy Cię do podzielenia się swoją opinią i komentarzem na dole artykułu. Samochód Jak Wypełnić Pcc 3 Kupno Samochodu Wzór Article Name Jak wypełnić PCC 3 – opłata skarbowa za samochód Description Kiedy sprzedającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wymagane jest sporządzenie umowy sprzedaży oraz wypełnienie deklaracji PCC 3. Publisher Name autoDNA Publisher Logo Samochód Jak Wypełnić Pcc 3 Kupno Samochodu Wzór

Co jest potrzebne do opłacenia podatku od kupna samochodu?

Co warto wiedzieć? –

 • Obowiązek podatkowy (lub jego brak) zależy od kogo kupujemy samochód (patrz tabela).
 • Cena wpisana do umowy kupna-sprzedaży nie oznacza wartości auta, Jeśli urząd skarbowy uzna, że jest ona za niska, dokona korekty na podstawie specjalnych katalogów (od tej decyzji możemy się odwołać).
 • Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 (jeśli nabywców pojazdu jest dwóch, do deklaracji PCC-3 należy dołączyć załącznik PCC-3/A) i opłacenia podatku.
 • Kara za spóźnienie przy płaceniu podatku PCC to od 1/10 minimalnej płacy brutto (301 zł) do 20-krotności minimalnej płacy brutto (60 200 zł).
 • Na roszczenia dotyczące ewentualnego zaniżenia ceny pojazdu (lub nieopłacenia podatku) urząd skarbowy ma pięć lat.

Czy zarejestruje auto bez PCC 3?

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3 – Przy najbardziej typowej transakcji zakupu samochodu używanego – sprzedawcą i kupującym jest osoba fizyczna – pojawia się konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3,

 1. Podatek ten muszą odprowadzić także firmy, gdy nabędą samochód od osoby fizycznej.
 2. Jedynie, gdy sprzedającym jest firma, wówczas wystawia ona fakturę VAT i nie pojawia się obowiązek uiszczenia podatku PCC.
 3. Na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych oraz złożenie w US deklaracji PCC-3 kupujący ma 14 dni,

Jeżeli jest kilku nabywców, wówczas składa się dodatkowo deklarację PCC-3/A. Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania kupującego. Deklarację można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście, wysłać pocztą lub przesłać drogą internetową (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Podatek ten wynosi 2 proc. od wartości kupowanego samochodu, o ile przekracza on kwotę 1000 zł. Tak jak w przypadku akcyzy, także i tu urzędy skarbowe mogą powołać się na wartość rynkową przedmiotu transakcji. Jeśli więc wpiszemy na umowie dużo niższą kwotę, może się zdarzyć, że urzędnicy ją zakwestionują i każą zapłacić podatek od wyższej ceny.

Można naturalnie odwołać się od takiej decyzji, ale dobrze mieć wówczas mocne argumenty w postaci np. udokumentowanych uszkodzeń. W takiej sytuacji urząd może bowiem powołać biegłego rzeczoznawcę i w razie negatywnej dla nas wyceny (różnica o więcej niż 33 proc.

 • Od zadeklarowanej na umowie kwoty) do wyższego podatku dojdą jeszcze koszty samej wyceny.
 • Od niekorzystnej decyzji można się odwołać – najpierw do właściwej izby skarbowej, a następnie do sądu administracyjnego.
 • Pamiętajmy, że fiskus ma aż pięć lat, by upomnieć się o zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych,

Grozi wówczas nie tylko dodatkowo grzywna, ale także odsetki. Jeśli z jakichś względów nie zapłaciliśmy w terminie PCC, należy jak najszybciej dokonać płatności i złożyć tzw. czynny żal. Jest spora szansa, że obejdzie się bez dodatkowych kar.

Czy PCC 3 można złożyć przez internet?

Znajdź i wypełnij formularz PCC – 3. Formularze podatkowe są dostępne na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Można je podpisać: danymi autoryzującymi lub.

Related Post