Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Co Trzeba Zrobić Jak Się Sprzeda Samochód?

Co Trzeba Zrobić Jak Się Sprzeda Samochód?

0 Comments

Co Trzeba Zrobić Jak Się Sprzeda Samochód
Formalności po sprzedaży auta. Sprzedałeś samochód – co dalej? Podobno właściciel auta cieszy się dwa razy: gdy kupi samochód i kiedy uda mu się go w końcu sprzedać. Tym razem jednak nie będziemy się zajmować tym, jak najkorzystniej pozbyć się takiej skarbonki na kołach, lecz raczej podpowiemy, jak uniknąć kłopotów po sprzedaży.

Spisanie umowy i zainkasowanie gotówki to nie koniec przygody z waszym starym autem. Żeby uniknąć kłopotów, a przynajmniej zabezpieczyć się na przyszłość, trzeba odwiedzić kilka urzędów i przede wszystkim odpowiednio sporządzić umowę sprzedaży pojazdu. I nie chodzi tu o jej formę, bo w świetle prawa można ją spisać nawet na serwetce, ale o to, co się w niej znajduje.

Mówimy tu m.in. o dokładnej identyfikacji pojazdu, informacji o jego ewentualnych wadach (żeby nabywca nie mógł zarzucić, że go oszukano), czy też o zapisie określającym, kto zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych. Sprawdźcie też, komu sprzedajecie samochód – dane w dowodzie muszą zgadzać się z danymi kupującego w umowie.

 • Zachowajcie też jeden egzemplarz umowy – przyda się, gdy np.
 • Przyjdzie wezwanie od służb obsługujących fotoradary.
 • Poniżej szczegółowo wyjaśniamy, gdzie i co musicie załatwić po sprzedaży auta, żeby nie wpaść w tarapaty.
 • Na stronach wydziałów komunikacji można przeczytać: „właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie 30 dni o zbyciu (np.

sprzedaży, darowiźnie) pojazdu. Zawiadomienia dokonuje właściciel, na którego pojazd był zarejestrowany w urzędzie, który dokonał tej rejestracji.” Tyle teorii. Za przekroczenie terminu nikt was nie będzie ścigał, co więcej, nie dostaniecie też żadnej kary ani nawet upomnienia – po prostu nie ma odpowiednich przepisów wykonawczych.

 1. Nie oznacza to jednak, że nie grożą z tego powodu żadne problemy.
 2. Sporo zależy od nowego właściciela.
 3. Jeśli i on postanowi nie informować swojego wydziału komunikacji o zakupie auta, to wówczas wszelkie jego wykroczenia będą obciążały wasze konto.
 4. Oczywiście, większość sytuacji da się wyjaśnić, ale znane są przypadki skierowania do sądu wniosków o ukaranie za niedopełnienie tego obowiązku.

Wniosek? Lepiej tego nie lekceważyć. Przypominamy, że zrobić to może właściciel, jeden ze współwłaścicieli lub osoba przez nich upoważniona. Transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu. Wyjątkiem są sytuacje, w których przedmiotem umowy jest auto o wartości niższej niż 1000 zł.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie płacą osoby kupujące samochód od komisanta, czyli firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Według powszechnej (i błędnej!) opinii podatkiem jest obciążony wyłącznie nabywca pojazdu. Prawda jest jednak taka, że zgodnie z ustawą nie ma przeszkód, żeby obciążyć nim obie strony bądź tylko sprzedającego.

Wszystko zależy od zapisów w umowie. Co prawda, w praktyce utarło się, że podatek od czynności cywilnoprawnych płaci kupujący, ale musicie pamiętać, że trzeba określić to jasno w umowie sprzedaży. Jeśli jednak zdecydujecie się rozłożyć podatek po połowie lub zapłacić go sami, pamiętajcie, żeby zachować dowód wpłaty (przez 5 lat).

Obowiązek podatkowy powstaje też, jeśli auto sprzedaliście drożej, niż je kupiliście, przed upływem 6 miesięcy od dnia nabycia. W tym przypadku różnicę należy uwzględnić w rocznej deklaracji podatkowej. Skończyły się czasy, kiedy po sprzedaży auta można było odzyskać część składki OC (nie dotyczy to assistance).

Aktualnie polisa OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Sprzedając auto, musicie przekazać nabywcy ubezpieczenie (dokumenty potwierdzające zawarcie umowy), a także w ciągu 30 dni zawiadomić firmę o zmianie właściciela. Radzimy jednak zrobić to jak najszybciej, zwłaszcza gdy tuż po sprzedaży pojazdu zbliża się termin opłacenia kolejnej raty składki OC.

You might be interested:  Jaki Samochód Na Dojazdy Do Pracy?

Z ustawy wynika bowiem, że sprzedający wraz z nabywcą solidarnie odpowiadają wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki do dnia powiadomienia firmy o zbyciu auta. W składanym ubezpieczycielowi zawiadomieniu powinny znaleźć się dane starego i nowego właściciela (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL), a w wypadku firm – adres siedziby i numer REGON.

Sprzedający może starać się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia komunikacyjnego wyłącznie w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę umowy OC w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Zgłoszenie sprzedaży w wydziale komunikacji i u ubezpieczyciela nic nie kosztuje i zajmuje dosłownie chwilę.

Kogo trzeba powiadomić o sprzedaży samochodu?

Co warto wiedzieć? –

 • Przy zakupie lub sprzedaży samochodu nie trzeba spisywać umowy ręcznie, można skorzystać ze wzorów dostępnych w internecie.
 • Kupując auto, należy pamiętać o obowiązku rejestracji w wydziale komunikacji, opłaceniu podatku PCC (jeśli samochód sprzedała nam osoba fizyczna) oraz sprawdzeniu ważności polisy OC.
 • Sprzedawca samochodu powinien poinformować wydział komunikacji o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Sprzedaż samochodu należy również zgłosić ubezpieczycielowi (w ciągu 14 dni).

Gdzie zgłosić sprzedaż auta 2022?

Sprzedaż samochodu należy zgłosić w odpowiednim urzędzie, a także u ubezpieczyciela. Obowiązek ten spoczywa na byłym właścicielu czyli zbywcy pojazdu. To ważne – nie tylko ze względu na sankcje, które grożą, jeśli się nie dopełni tych formalności. Osoby, które zbyły pojazd, mogą jednak załatwić wszystko online! Wyjaśniamy, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu, dlaczego to tak ważne oraz w jakim czasie po sprzedaży trzeba to zrobić! Jeśli sprzedajesz samochód, to spoczywa na Tobie obowiązek zgłoszenia tego faktu w odpowiednim urzędzie (o czym piszemy niżej) i towarzystwie ubezpieczeniowym.

Z tego obowiązku nie zwalnia Cię nawet to, że nowy właściciel pojazdu zarejestrował go tuż po nabyciu. Warto pamiętać, że jeżeli pojazd jest współwłasnością, to dokumenty składane w celu zgłoszenia jego sprzedaży powinni podpisać wszyscy właściciele. Zgłoszenie sprzedaży samochodu to obowiązek byłego właściciela.

Powinien on zgłosić sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty (zwykle w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania). Ten obowiązek wynika z art.78 ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W wyniku nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje przepis, że za brak zawiadomienia starosty w ciągu 30 dni o zbyciu (sprzedaży) lub nabyciu (kupnie) samochodu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

You might be interested:  Co To Znaczy Wziąć Samochód W Leasing?

Wynika to z art.140mb punkt 2) ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi: „będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art.78 pojazdu ust.2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”.

Ta sankcja może być zastosowana również, gdy zbyt późno zgłosisz sprzedaż, czyli gdy przekroczysz obowiązujące terminy – nawet o 1 dzień. Pamiętaj też, że jeśli nie zgłosisz sprzedaży, a nowy nabywca nie zarejestruje samochodu, wciąż będziesz uznawany za jego właściciela.

 1. Jeżeli więc osoba, której sprzedałeś samochód, złamie przepisy drogowe, np.
 2. Przekroczy prędkość w miejscu kontrolowanym przez fotoradar, możesz zostać poproszony o wskazanie, kto prowadził samochód, a nawet o stawienie się na komendę policji w celu złożenia wyjaśnień.
 3. Zawiadomienie o sprzedaży samochodu pozwala Ci więc uniknąć, jako byłemu właścicielowi wielu konsekwencji – nie tylko kary pieniężnej.

Dlatego, nawet jeśli znasz nowego nabywcę i wiesz, że szybko zarejestruje samochód, nie zwalnia Cię to z obowiązku zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Gdy sprzedajesz swój pojazd, szukasz informacji, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu. Okazuje się, że to zależy od wydziału komunikacji, w jakim jest on zarejestrowany.

starostwo powiatowe, urząd miasta, urząd dzielnicy.

Formalności zgłoszenia dopełnisz bez ponoszenia opłat. Wydział komunikacji nie jest jedynym miejscem, gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu osobowego, O zbyciu pojazdu trzeba poinformować także towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym opłacasz składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm)(tj.

imię i nazwisko osoby sprzedającej, adres zamieszkania lub stałego pobytu tej osoby, data sprzedaży samochodu, marka i numer rejestracyjny samochodu, numer polisy OC ppm, imię, nazwisko, adres i numer PESEL nabywcy pojazdu, nazwa, adres siedziby i numer REGON, jeśli nabywcą jest osoba prawna.

Po wysłaniu wniosku o przepisanie umowy OC samochodu czyli OC ppm ubezpieczyciel skontaktuje się z nabywcą pojazdu. Wniosek ten należy złożyć w terminie14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, to będziesz ponosił solidarną odpowiedzialność z nowym właścicielem za zapłatę składki należnej ubezpieczycielowi.

osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, który powinien mieć przy sobie odpowiednie upoważnienie, pocztą – wystarczy dołączyć kopię dowodu osobistego, za pośrednictwem Internetu (on-line), jeśli ubezpieczyciel daje taką możliwość (również dotyczy to zgłoszenia do wydziału komunikacji, jeśli posiadasz profil zaufany lub certyfikat kwalifikacyjny).

Na zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji masz 30 dni. Czas liczy się od momentu zawarcia umowy sprzedaży pojazdu. Z kolei ubezpieczyciela, u którego posiadasz ubezpieczenie OC ppm, należy poinformować o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wynika to z art.32 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgłoszenie sprzedaży samochodu przez osobę, która użytkowała go prywatnie, nie jest skomplikowane. Na pytanie, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu firmowego, odpowiedź jest równie prosta.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i sprzedajesz samochód firmowy, postępowanie jest niemal identyczne, jak w przypadku osoby prywatnej. Informujesz wydział komunikacji i ubezpieczyciela, który wystawił Ci polisę OC ppm. Różnica dotyczy wyłącznie płatników VAT.

You might be interested:  Jaka Jest Akcyza Za Sprowadzony Samochód?

Ile kosztuje zgłoszenie sprzedaży samochodu?

W jakim terminie trzeba przerejestrować samochód? – Choć nie są bardzo skomplikowane, trzeba pamiętać, że to, w jakim czasie należy zgłosić sprzedaż samochodu, jest ściśle określone przepisami. Niewypełnienie tego obowiązku może doprowadzić do uciążliwych sytuacji.

Obowiązkowo informację o zbyciu pojazdu trzeba przekazać do swojego wydziału komunikacji, a otrzymany dokument potwierdzający to zgłoszenie zachować na przyszłość. Sprzedający pojazd powinien dopełnić tego obowiązku w terminie 30 dni od dokonania transakcji. Zgłoszenie sprzedaży auta odbywa się na podstawie umowy kupna-sprzedaży pojazdu i jest bezpłatne.

To niezbędna czynność. Dzięki temu kierowca zabezpiecza się przed przykrą sytuacją, kiedy kolejny właściciel nie zdecyduje się na rejestrację samochodu. W takim przypadku wszelkie mandaty i wezwania na policję trafiać będą do osoby, która była ostatnim zarejestrowanym właścicielem samochodu.

Ile kosztuje zgloszenie sprzedaży samochodu?

Jak osobiście zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji? – Jednym ze sposobów na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu, jest osobista wizyta w wydziale komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, może od znajdować się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub dzielnicy. Na miejscu należy okazać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, którym posłużyliśmy się przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu,
 • oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu,
 • wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które można pobrać ze strony internetowej urzędu lub osobiście w jego siedzibie.

Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, wszyscy muszą udać się osobiście do wydziału komunikacji. Można tego uniknąć, jeśli wystawią pisemne pełnomocnictwo jednej osobie. W takim przypadku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (może wzrosnąć do 22 zł, gdy składamy pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem). Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważnionej do otrzymania pełnomocnictwa,
 • markę, model, numer rejestracyjny i VIN pojazdu,
 • informację, jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo, czyli zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Uwaga! Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa nie jest pobierana, jeśli współwłaścicielem pojazdu jest członek najbliższej rodziny. Zaliczamy do nich męża, żonę, syna, córkę, ojca, matkę, brata i siostrę.

Jakich formalności trzeba dopełnić przy sprzedaży samochodu?

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży – na czym polega? – Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w ciągu 30 dni od zbycia auta, powinieneś zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji w urzędzie, w którym było zarejestrowane. Nie powinno Ci to zająć dużo czasu – wystarczy tylko, że wcześniej przygotujesz takie dokumenty, jak:

 • swój dowód osobisty lub paszport,
 • dokument, który poświadcza zbycie pojazdu – czyli umowę kupna-sprzedaży czy też umowę darowizny,
 • zaświadczenie o zbyciu pojazdu – otrzymasz je do wypełnienia na miejscu lub też możesz zrobić to wcześniej, pobierając je ze strony internetowej urzędu i drukując. Pamiętaj o tym, że jeśli auto miało więcej niż jednego współwłaściciela, wszyscy muszą podpisać zaświadczenie. Więcej informacji na temat współwłasności samochodu znajdziesz tutaj: Współwłasność auta – co warto wiedzieć? Jak ustalić, jak znieść?

Related Post