Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Długo Czeka Się Na Odszkodowanie Za Samochód?

Jak Długo Czeka Się Na Odszkodowanie Za Samochód?

0 Comments

Jak Długo Czeka Się Na Odszkodowanie Za Samochód
Czas, jaki ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania, określony jest w ustawie i standardowo wynosi 30 dni. W pewnych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak wydłużyć ten okres, o ile znajduje to uzasadnienie.

Kiedy autocasco ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie?

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania z AC? – W przypadku autocasco ubezpieczycieli obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym (art.817 § 1). Generalna zasada jest taka, że wypłacają oni odszkodowanie (bądź podejmują decyzję o odmowie jego wypłaty) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody,

 • W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) m.in. Allianz, InterRisk czy Link4 znajduje się deklaracja wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia o szkodzie.
 • Niektóre firmy, jak choćby Generali, zastrzegają w OWU możliwość ustalenia, że odszkodowanie zostanie wypłacone w krótszym terminie.

To prokonsumenckie działanie, które ma na celu zwiększyć atrakcyjność oferty ubezpieczyciela. Standardowy termin wypłaty odszkodowania z polisy AC na podstawie Kodeksu cywilnego wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. – Firmy ubezpieczeniowe oferujące autocasco mogą zaoferować klientom krótszy termin wypłaty odszkodowania, ale nie mogą go wydłużyć.

Kiedy wypłacić odszkodowanie z polisy AC?

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania z AC? – W przypadku autocasco ubezpieczycieli obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym (art.817 § 1). Generalna zasada jest taka, że wypłacają oni odszkodowanie (bądź podejmują decyzję o odmowie jego wypłaty) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody,

 • W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) m.in. Allianz, InterRisk czy Link4 znajduje się deklaracja wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia o szkodzie.
 • Niektóre firmy, jak choćby Generali, zastrzegają w OWU możliwość ustalenia, że odszkodowanie zostanie wypłacone w krótszym terminie.
You might be interested:  Jak Wprowadzić Samochód Prywatny Do Firmy?

To prokonsumenckie działanie, które ma na celu zwiększyć atrakcyjność oferty ubezpieczyciela. Standardowy termin wypłaty odszkodowania z polisy AC na podstawie Kodeksu cywilnego wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. – Firmy ubezpieczeniowe oferujące autocasco mogą zaoferować klientom krótszy termin wypłaty odszkodowania, ale nie mogą go wydłużyć.

Kiedy można wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia OC i AC?

Co warto wiedzieć –

 • Standardowy termin wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń OC i AC wynosi 30 dni. Terminy te regulują odpowiednio ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz Kodeks cywilny.
 • W skomplikowanych sprawach wypłata odszkodowania może odbyć się w ciągu 14 dni od ustalenia wszystkich okoliczności sprawy. Ubezpieczyciel musi jednak poinformować o tym poszkodowanego i wypłacić bezsporną część świadczenia.
 • W przypadku ubezpieczeń AC firma ubezpieczeniowa może skrócić termin wypłaty odszkodowania na korzystniejszy dla klienta, czyli krótszy niż 30 dni.
 • Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty świadczenia, poszkodowany może złożyć odwołanie lub dochodzić roszczenia na drodze sądowej.

Kiedy jest wypłata odszkodowania?

Co warto wiedzieć –

 • Standardowy termin wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń OC i AC wynosi 30 dni. Terminy te regulują odpowiednio ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz Kodeks cywilny.
 • W skomplikowanych sprawach wypłata odszkodowania może odbyć się w ciągu 14 dni od ustalenia wszystkich okoliczności sprawy. Ubezpieczyciel musi jednak poinformować o tym poszkodowanego i wypłacić bezsporną część świadczenia.
 • W przypadku ubezpieczeń AC firma ubezpieczeniowa może skrócić termin wypłaty odszkodowania na korzystniejszy dla klienta, czyli krótszy niż 30 dni.
 • Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty świadczenia, poszkodowany może złożyć odwołanie lub dochodzić roszczenia na drodze sądowej.

Related Post