Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Długo Można Amortyzować Używany Samochód?

Jak Długo Można Amortyzować Używany Samochód?

0 Comments

Jak Długo Można Amortyzować Używany Samochód
Amortyzacja liniowa samochodu – Podstawową metodą amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, jest amortyzacja liniowa 20%. Okres amortyzacji trwa wówczas 5 lat. Podatnik ma obowiązek stosowania jej w przypadku środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł.

Czy używany samochód można amortyzować jednorazowo?

Amortyzacja samochodu na zasadach ogólnych – Podatnik, który nabył samochód o wartości poniżej 10 000 zł, może również zdecydować się na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych firmy i dokonywanie comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Podstawową metodą amortyzacji samochodów osobowych jest amortyzacja liniowa. W przypadku dokonywania odpisów amortyzacyjnych tą metodą, stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%. Co oznacza, że pojazd amortyzowany jest przez okres 5 lat. Natomiast w przypadku samochodów używanych lub ulepszonych możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

Wartość tej stawki wynosi maksymalnie 40% w skali roku. Oznacza to skrócenie okresu amortyzacji do 2,5 roku. Co ostatecznie zmniejsza czas amortyzacji o połowę. Przedsiębiorca ma również możliwość wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych i dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Jaki jest limit amortyzacji samochodu osobowego?

Amortyzacja samochodu osobowego w 2022 roku – Od 2019 r. ustawodawca wprowadził m.in. maksymalny limit 150.000 zł amortyzacji wyłącznie dla samochodów osobowych (limit ten nie obowiązuje dla samochodów zidentyfikowanych, jako ciężarowe). Limit 150.000 zł oznacza, że podatnik może ująć w koszty – odpisy amortyzacyjne, ale liczone maksymalnie do wartości tego limitu, (jeżeli wartość początkowa samochodu przewyższy kwotę 150.000 zł).

Po wejściu nowych przepisów w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okazało się, że nie ma żadnych przepisów przejściowych formułujących jak postępować w odniesieniu do zakupionych przed zmianami samochodami osobowymi. Dokładnie chodzi o to jak rozliczyć odpisy amortyzacyjne względem tych samochodów osobowych, które posiada podatnik a których wartość wynosi powyżej 20.000 euro.

W tym miejscu należałoby odnotować, iż brak przepisów przejściowych odnośnie rozliczenia amortyzacji względem posiadanych już samochodów osobowych wskazywałoby, że ustalenie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy i koszt niepodatkowy nie uległo w żaden sposób zmianie.

Do jakiej kwoty jednorazowa amortyzacja 2022?

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis – kto może skorzystać? – Jak wskazuje art.22k ust.7 ustawy o PIT jednorazowa amortyzacja w ramach może być wykorzystywana przez podatników, którzy w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz małych podatników.

 • Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro (w 2022 roku wynosi 230 tys.
 • Zł a w 2023 roku wynosi 241 tys. zł).
 • Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym.

Małym podatnikiem określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 2 000 000 EUR. W 2022 roku limit ten wynosi 9.188.000 zł a w 2023 roku limit wynosi 9.654.000 zł.

 • Wystawiaj bezpieczne e-faktury
 • Prowadź ewidencję środków trwałych i pojazdów
 • Stosuj schematy wydatków i księguj przez OCR
 • Generuj i wysyłaj JPK, PIT-36, PIT-36L, PIT-28

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Co z samochodem po zakończeniu amortyzacji?

Zamortyzowany samochód ponownie wprowadzony do ewidencji – Może się zdarzyć, że przedsiębiorca zdecyduje się wycofany z prowadzonej działalności gospodarczej samochód ponownie wykorzystywać w firmie. Wówczas można wcześniej zamortyzowany samochód ponownie wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy.

Oczywiście pojazd powinien spełniać warunki środka trwałego opisane wcześniej. W związku z tym, że podatnik decyduje się zamortyzowany samochód ponownie wprowadzić do ewidencji majątku firmy, nie może go jeszcze raz amortyzować. W takim wypadku należy ustalić, Jeśli był on całkowicie zamortyzowany, wtedy samochód ponownie wprowadzony do ewidencji powinien mieć zerową wartość początkową.

Jeśli samochód nie zostałby zamortyzowany do końca, wprowadzając go ponownie do ewidencji, niezamortyzowana część będzie stanowiła wartość początkową. Możliwa będzie ponowna amortyzacja poprzez kontynuację wcześniej wybranej metody amortyzacji. Samochód będzie widniał w ewidencji środków trwałych.

Księgowość – Fakturowanie – CRM Generowanie i wysyłka JPK_V7 Integracja z e-ZUS

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Czy można nie amortyzować samochodu?

Sposoby amortyzacji samochodu – Amortyzacji można dokonywać na kilka sposobów, dobierając ją do rodzaju pojazdu i sposobu użytkowania. Amortyzacja liniowa – samochody osobowe Samochody osobowe, szczególnie nowe, amortyzujemy liniowo ze stałą stawką 20 proc. Odpisy roczne dzielimy przez liczbę miesięcy i w ten sposób otrzymujemy wysokość raty odpisu amortyzacyjnego.

 • Jeśli samochód kosztuje 100 000 zł, to ratę policzymy w następujący sposób:
 • 100 000 x 20% = 20 000 zł 20 000 : 12 = 1666,66 zł
 • A więc każdego miesiąca będziemy mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 1666,66 zł.

Obliczając wysokość odpisu, należy wziąć jeszcze pod uwagę limit 150 000 zł lub 225 000 zł dla samochodów elektrycznych. Kupując samochód za 300 000 zł, moglibyśmy odliczyć 5000 zł miesięcznie, ale według tego limitu możemy stosować odpisy wynoszące maksymalnie 2500 zł.

 1. Amortyzacja przyspieszona – samochody intensywnie używane Samochody, które są intensywnie używane, jak na przykład samochody używane w terenie, mogą być amortyzowane szybciej.
 2. Amortyzację liniową mnożymy wtedy przez współczynnik 1.4 i możemy w ten sposób przyjąć stawkę 28 proc. rocznie.
 3. Amortyzacja samochodów używanych Samochody używane można amortyzować stawkami indywidualnymi.

Przysługuje nam prawo do zastosowania stawki wynoszącej 40 proc. w skali roku. Kupując w takiej sytuacji używany samochód warty 150 000 zł za gotówkę, możemy odpisać miesięcznie 5000 zł i sprzedać go po 2,5 roku amortyzacji, co będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem dla tych, którym zależy na podwyższeniu kosztów prowadzenia działalności i obniżenia podatku dochodowego.

Amortyzacja jednorazowa – dla tanich samochodów Za środki trwałe uznaje się przedmioty warte powyżej 10 tys. zł netto w przypadku płatników VAT i 10 tys. zł brutto w przypadku osób zwolnionych z VAT. To znaczy, że kupując samochód, którego wartość jest mniejsza, niż 10 tys. zł, nie musimy go amortyzować.

Wystarczy jednorazowo uwzględnić go w kosztach firmy.

Jak najszybciej amortyzować samochód?

Amortyzacja indywidualna – Ustalenie indywidualnej stawki amortyzacji jest możliwe dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, które zostały wprowadzone do ewidencji przedsiębiorcy po raz pierwszy. Należy mieć na uwadze, że okres amortyzacji samochodu osobowego nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

You might be interested:  Jaki Samochód Do 30 Tys 2018?

Kiedy można amortyzować samochód?

Amortyzacji auta osobowego, co do zasady, dokonuje się stosując roczną stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych w wysokości 20%. Jednak w pewnych warunkach ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania współczynnika podwyższającego tę stawkę albo indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

 • Samochód osobowy podlega amortyzacji, gdy stanowi własność lub współwłasność podatnika, został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, a przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok.
 • Ponadto musi być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu (art.22a ust.1 ustawy o pdof i art.16a ust.1 ustawy o pdop).

Gdy auto osobowe odpowiada przytoczonej definicji środka trwałego, to podatnik powinien wprowadzić je do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania do używania.

Czy można amortyzować samochód prywatny?

Posiadam prywatny samochód osobowy, który chciałbym przekazać na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jak tego poprawnie dokonać? Michał, Głogów Przedsiębiorca ma prawo przekazać swój prywatny samochód osobowy na potrzeby firmy. Na tę okoliczność co do zasady powinien Pan przygotować stosowne oświadczenie o przekazaniu majątku do firmy,

Jeżeli prywatny samochód osobowy jest kompletny i zdatny do użytku, stanowi Pańską własność lub współwłasność oraz przewidywany okres użytkowania do celów działalności gospodarczej jest dłuższy niż jeden rok, to może Pan go wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz amortyzować w czasie. Co ważne, podczas ustalania wartości początkowej podstawowym wyznacznikiem będzie dokument zakupu (faktura, rachunek, umowa) przy czym brana jest wartość z dokumentu jeśli ta jest niższa od ceny rynkowej.

W przypadku braku dowodu zakupu wartość początkową należy ustalić w oparciu o ceny rynkowe. Kolejny krok to wybór metody amortyzacji samochodu osobowego. Standardową jest metoda liniowa, w ramach której podatnik stosuje stawkę z wykazu – 20% w skali roku.

 • Jednak jeżeli przed zakupem samochód był użytkowany przez okres min.6 miesięcy, wówczas przedsiębiorca może zastosować liniową indywidualną metodę amortyzacji z max.
 • Stawką 40%.
 • Trzecim rozwiązaniem jest metoda liniowa przyspieszona, którą można zastosować do środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych, albo wymagających szczególnej sprawności technicznej.

Wówczas można podwyższyć stawkę z wykazu przy zastosowaniu współczynnika nie większego niż 1,4 – max. stawka wynosi 28% w skali roku. Równie ważna jest kwestia odliczenia VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego wprowadzonego do firmy.

zgłoszenie samochodu do US na druku VAT-26, prowadzenie szczegółowej kilometrówki dla celów VAT wprowadzenie regulaminu (zasad) użytkowania pojazdu w firmie.

Co ważne, z prowadzonej kilometrówki powinno jasno wynikać, że wprowadzony do majątku firmy prywatny samochód osobowy jest użytkowany jedynie do celów służbowych. W przeciwnym razie US zakwestionuje prawo do pełnego odliczenia VAT oraz pełnego ujęcia kosztu.

Czy amortyzacja też 75 w koszty?

Przy czym limit 75 % wydatków nie dotyczy kosztów amortyzacji samochodu osobowego. W przypadku amortyzacji obowiązuje jednak inne ograniczenie wynikające z art.23 ust.1 pkt 4 ustawy o pdof.

Czy można amortyzować używany środek trwały?

Amortyzacja używanych środków trwałych – dostępne metody – Przyspieszona amortyzacja używanych środków trwałych jest możliwa pod warunkiem, że składnik ten został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych danego podatnika. Wykorzystywanie przez podatnika składnika majątku jako jego prywatną własność a następnie wprowadzenie go do środków trwałych nie uprawnia do skorzystania ze stawki amortyzacji przeznaczonej dla używanych środków trwałych ponieważ składnik ten nie jest uznany za używany.

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Wysyłka elektroniczna JPK V7
 • Ewidencja środków trwałych i pojazdów
 • Schematy wydatków i księgowanie przez OCR
 • Automatyczne rozliczanie kosztów pojazdów

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

 • Przykład 3.
 • Podatnik używał danego środka trwałego w ramach umowy, a następnie wykupił go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Składnik majątku wykupiony z leasingu operacyjnego nie jest traktowany jak używany, bowiem przez okres umowy leasingu operacyjnego był wykorzystywany przez podatnika, a nie przez osobę trzecią pomimo tego, że spełniony jest natomiast drugi warunek – składnik majątku jest po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych danego podatnika, ponieważ wcześniej był on ujęty w ewidencji leasingodawcy, a nie leasingobiorcy.
 • Zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest możliwe tylko wtedy, gdy składnik majątkowy spełnia definicję środka używanego oraz zostaje po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika.
 • Stawkę amortyzacji przedsiębiorca ustala indywidualnie, zwracając jednak uwagę na ograniczające go przepisy. Według nich okres amortyzacji używanego środka trwałego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji danego przedsiębiorcy nie może być krótszy niż:
 • – dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji:
 • 24 miesiące (2 lata) – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,
 • 36 miesięcy (3 lata) – gdy ich wartość początkowa jest wyższa niż 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,
 • 60 miesięcy (5 lat) – w pozostałych przypadkach;

– dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy (2,5 roku); – dla budynków (lokali) i budowli 10 lat, z pewnymi wyjątkami m.in.:

 • trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 klasyfikacji, trwale związanych z gruntem – dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata,
 • kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych – dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata;

– dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia oddania ich po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Ograniczenia dotyczą więc okresu trwania amortyzacji, a ten zależy bezpośrednio od zastosowanej stawki. Im wyższa stawka amortyzacyjna, tym szybsza amortyzacja, czyli krótszy jej okres. Dlatego też w przypadku samochodów, gdy przedsiębiorca zakupi nowy samochód, standardowa stawka z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 20%, a okres amortyzacji 5 lat.

Jeżeli nabyty samochód spełniałby definicję samochodu używanego, przedsiębiorca mógłby podwyższyć amortyzację do 40% – wówczas okres amortyzacji zostałby skrócony do 2,5 roku, co jest zgodne z przepisami. A zatem zastosowanie stawek indywidualnych pozwala podatnikowi na amortyzację dwukrotnie szybszą niż w przypadku zastosowania stawek standardowych.

Jak udowodnić że samochód był używany?

Posiadam prywatny używany samochód i chcę wprowadzić go do majątku firmy, stosując podwyższoną stawkę amortyzacji samochodu (40%). Był on sprowadzony z Niemiec i jestem jego pierwszym właścicielem w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że aby móc zastosować amortyzację w wysokości 40%, muszę udowodnić, że auto było wykorzystywane przez poprzednich właścicieli co najmniej 6 miesięcy.

Jak mam udowodnić ten fakt? Jest to o tyle trudne, że samochód nabyłem od handlarza w Polsce, który sprowadził go z Niemiec, nie otrzymałem do niego karty pojazdu, została wyrobiona nowa. Maciej, Łódź Środki trwałe uznaje się za używane jeśli zostanie udowodnione, że przed nabyciem poprzedni właściciel wykorzystywał je przez okres co najmniej 6 miesięcy, wówczas możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 40%.

You might be interested:  Jak Dodać Samochód Do Nfs Underground 2?

Czas amortyzacji skraca się wtedy do 2,5 roku. Przepisy nie precyzują za pomocą jakich środków dowodowych przedsiębiorca ma udowodnić okres w jakim prywatny samochód był użytkowany. Dla zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej samochodu nie ma też znaczenia, czy został on nabyty w kraju, czy też za granicą.

 1. Ważne jest, by w sposób wiarygodny dla urzędu skarbowego określić, że prywatny samochód był używany wcześniej.
 2. Westia udowodnienia, że prywatny używany samochód był wcześniej faktycznie używany, leży zatem po stronie podatnika.
 3. Najlepszym i najbardziej oczywistym dokumentem jest z pewnością karta pojazdu bądź książka serwisowa.

Jeśli takiego dokumentu przedsiębiorca nie posiada, to może również zwrócić się do osoby, od której auto zostało nabyte o poświadczenie tego, że samochód był wcześniej użytkowany. Jednak wystarczającym dowodem dla organów skarbowych powinna być informacja o roku produkcji i przebiegu pojazdu.

Czy użyczony samochód można amortyzować?

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT. PIT rozliczam się na zasadach ogólnych. Aby sfinansować zakup nowego lokalu handlowego zamierzam sprzedać samochód, który niedawno kupiłem.

 • PIT – kiedy przedsiębiorca nie musi odprowadzić podatku w związku z użyczeniem mu samochodu?
 • VAT – czy wolno odliczać VAT od paliwa kupowanego do napędu użyczonego auta osobowego?

PIT Nieodpłatne korzystanie z cudzego samochodu skutkuje przychodem podatkowym Umowa użyczenia jest umową nazwaną, która została uregulowana w przepisach art.710-719 Kodeksu cywilnego (dalej: kc). Na jej podstawie użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 • Chociaż forma zawarcia tego rodzaju umowy jest dowolna – co oznacza, że wolno ją zawrzeć nawet ustnie – to do celów dowodowych (w tym także pod kątem podatkowym) zasadne jest zachowanie formy pisemnej.
 • Przedmiotem użyczenia mogą być zarówno rzeczy ruchome (np.
 • Samochód, maszyna), jak i nieruchomości (np.

budynek, lokal użytkowy w tym budynku albo działka). Jeśli chodzi o skutki fiskalne tego rodzaju umowy pod kątem PIT, powstają one zarówno na gruncie przychodów podatkowych, jak i kosztów ich uzyskania. Trzeba przy tym zaznaczyć, że u osoby oddającej na jej podstawie samochód do nieodpłatnego używania przychód nie wystąpi, ponieważ nie przewidują tego obowiązujące przepisy.

 1. Na to, że oddanie rzeczy (w tym samochodu) w użyczenie nie stanowi źródła przychodów, zwracały również organy podatkowe, w tym m.in.
 2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w piśmie z 8 grudnia 2003 r.
 3. Nr US.I 415/20/2003).
 4. Inaczej przedstawia się sytuacja podatkowa przedsiębiorcy, który wykorzystuje cudzy samochód na podstawie omawianej umowy.

Ponieważ jej cechą jest nieodpłatność, podmiot korzystający z użyczonego mu samochodu uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art.14 ust.2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Co istotne, zobowiązanie się przedsiębiorcy w umowie do ponoszenia kosztów utrzymania użyczonego mu samochodu nie przesądza o ekwiwalentności wynikających z niej świadczeń.

 1. Nie powoduje tym samym, że w takiej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniami o charakterze odpłatnym, tj.
 2. Wyłączającym stosowanie art.14 ust.2 pkt 8 updof.
 3. Takie wnioski nasuwają się m.in.
 4. Z treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 marca 1999 r. (sygn.
 5. Akt I SA/Gd 1866/97).
 6. Warto użyczyć auto od członka najbliższej rodziny Trzeba również zaznaczyć, że użyczenie podatnikowi rzeczy (w tym także samochodu) na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą nie w każdym przypadku będzie się wiązać z powstaniem przychodu do opodatkowania.

Przepisy stanowią bowiem, że wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń jest wolna od podatku, w przypadku świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn (art.21 ust.1 pkt 125 updof).

 • do I grupy – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
 • do II grupy – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych (art.14 ust.3).

Zatem jeśli podatnik otrzyma w użyczenie samochód od którejś z tych osób, to wartość takiego nieodpłatnego świadczenia będzie wprawdzie dla niego stanowić przychód podatkowy, jednakże zwolniony od podatkowania podatkiem dochodowym. Nie ma przy tym znaczenia, że chodzi tutaj o podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Jak bowiem wynika z wyjaśnień fiskusa, zwolnienie przewidziane w art.21 ust.1 pkt 125 updof ma zastosowanie także w stosunku do przedsiębiorców (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r., nr IPPB1/415-1/07-2/ES). Nie stosuje się go natomiast w odniesieniu do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do działalności wykonywanej osobiście (art.21 ust.20 updof).

Natomiast w przypadku, gdy samochód osobowy zostanie użyczony od innych osób (tj. nienależących do wcześniej wymienionych grup podatkowych), to wartość otrzymanego z tego tytułu świadczenia będzie dla przedsiębiorcy przychodem z nieodpłatnych świadczeń podlegającym opodatkowaniu PIT.

Wartość tę należy ustalić z uwzględnieniem regulacji art.11 ust.2a updof. Oznacza to, że trzeba wziąć tutaj pod uwagę ceny rynkowe stosowane przy udostępnianiu takich samochodów, z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Należy także zauważyć, że jeśli samochód stanowi współwłasność małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa – w celu wykorzystywania go do działalności prowadzonej przez jednego z nich nie muszą oni zawierać umowy użyczenia.

Bez znaczenia jest, która z tych osób figuruje na dowodzie zakupu auta i na którą ten pojazd został zarejestrowany. Użyczony samochód nie może być środkiem trwałym w firmie Ważne jest również to, że auta wykorzystywanego w firmie na podstawie umowy użyczenia podatnik nie ma prawa zaliczyć do środków trwałych i amortyzować.

 1. W ten sposób nie staje się on bowiem jego właścicielem ani współwłaścicielem, a zatem nie zostanie spełniona jedna z zasadniczych przesłanek uzasadniających zaliczenie określonego składnika majątku do środków trwałych w rozumieniu art.22a ust.1 updof.
 2. W konsekwencji po stronie używającego cudze auto brak jest w takim przypadku możliwości pomniejszania przychodów z działalności o wartość odpisów amortyzacyjnych.

Co istotne, jeśli użyczającym jest przedsiębiorca, w czasie trwania umowy wspomniana możliwość będzie wyłączona również w jego przypadku. Znajdzie tu bowiem zastosowanie reguła, w myśl której nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania (art.23 ust.1 pkt 45a lit.

C updof). Dla takiego podmiotu oddanie samochodu w nieodpłatne użyczenie może się więc okazać całkowicie nieopłacalne z podatkowego punktu widzenia (jako ograniczające koszty, a tym samym zwiększające podatek do zapłaty). Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych Przedsiębiorcy, który otrzymał auto osobowe w ramach nieodpłatnego użyczenia, wolno będzie natomiast potrącać w kosztach typowe wydatki związane z jego eksploatacją.

You might be interested:  Gdzie Można Kupić Naklejki Na Samochód?

Ma to związek z treścią art.713 kc, która stanowi, że biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Ponadto po zakończeniu użyczenia jest on zobowiązany zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem właściwego używania (art.718 kc).

 1. W przypadku użytkowania samochodu będą to więc np.
 2. Koszty związane z zakupem paliwa, bieżących napraw czy jego konserwacji.
 3. Oczywiście taka kwalifikacja przedmiotowych wydatków będzie możliwa pod warunkiem ich związku z przychodami, o którym mowa w art.22 ust.1 updof.
 4. Fiskus na ogół przyjmuje, że możliwość potrącania w kosztach podatkowych przedsiębiorcy użytkującego takie auto nie dotyczy natomiast wydatków niemieszczących się w zakresie określonym przez powołane wcześniej przepisy.

Dotyczy to np. kosztów ubezpieczenia pojazdu, ewentualnego podatku od środków transportu czy spłaty rat kredytu zaciągniętego na jego zakup. Nie są to bowiem wydatki związane ze zwykłymi kosztami utrzymania rzeczy (por. pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie z 22 stycznia 2006 r., nr USPDF-I/415/19/2006 PBB1/415-162/06).

 • Wydatki na samochód osobowy są limitowane W przypadku wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej użyczonego (a więc niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych) samochodu osobowego, przedsiębiorca powinien pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii.
 • Mianowicie kosztami podatkowymi będą wydatki związane z eksploatacją takiego auta, ale tylko do wysokości limitu ustalonego jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (art.23 ust.1 pkt 46 updof).

W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (zawierającej dane określone w art.23 ust.7 updof). Jej brak uniemożliwi zaliczanie omawianych wydatków do kosztów podatkowych (art.23 ust.5 updof).

Ważne pismo IS Wnioskodawczyni może do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zaliczyć wszelkie poniesione i udokumentowane wydatki związane z eksploatacją użyczonego jej samochodu, w kwocie nie wyższej jednak niż obliczona zgodnie z () art.23 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismo IS w Poznaniu z 3 kwietnia 2009 r., ILPB1/415-53/09-6/AA VAT Kolejne ograniczenia związane z eksploatacją samochodu wskazanego w pytaniu wynikają z przepisów o VAT. Należy bowiem pamiętać o tym, że tak jak w ostatnich latach, również w 2013 r. nie ma możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu m.in.

 • art.710-719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz.93 ze zm.),
 • art.9 ust.1, art.11 ust.1 i ust.2a, art.14 ust.2 pkt 8, art.22a ust.1, art.23 ust.1 pkt 45a lit. c i pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361 ze zm.),
 • art.4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz.1652 ze zm.),
 • art.10 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz.1456).

Podsumowanie

 1. Na podstawie umowy użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
 2. Obowiązek zapłaty podatku nie powstanie, jeśli auto zostanie użyczone podatnikowi przez członka jego najbliższej rodziny.

Kiedy można amortyzować samochód?

Amortyzacji auta osobowego, co do zasady, dokonuje się stosując roczną stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych w wysokości 20%. Jednak w pewnych warunkach ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania współczynnika podwyższającego tę stawkę albo indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

Samochód osobowy podlega amortyzacji, gdy stanowi własność lub współwłasność podatnika, został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, a przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok. Ponadto musi być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu (art.22a ust.1 ustawy o pdof i art.16a ust.1 ustawy o pdop).

Gdy auto osobowe odpowiada przytoczonej definicji środka trwałego, to podatnik powinien wprowadzić je do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania do używania.

Jak udowodnić że samochód był używany?

Posiadam prywatny używany samochód i chcę wprowadzić go do majątku firmy, stosując podwyższoną stawkę amortyzacji samochodu (40%). Był on sprowadzony z Niemiec i jestem jego pierwszym właścicielem w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że aby móc zastosować amortyzację w wysokości 40%, muszę udowodnić, że auto było wykorzystywane przez poprzednich właścicieli co najmniej 6 miesięcy.

Jak mam udowodnić ten fakt? Jest to o tyle trudne, że samochód nabyłem od handlarza w Polsce, który sprowadził go z Niemiec, nie otrzymałem do niego karty pojazdu, została wyrobiona nowa. Maciej, Łódź Środki trwałe uznaje się za używane jeśli zostanie udowodnione, że przed nabyciem poprzedni właściciel wykorzystywał je przez okres co najmniej 6 miesięcy, wówczas możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 40%.

Czas amortyzacji skraca się wtedy do 2,5 roku. Przepisy nie precyzują za pomocą jakich środków dowodowych przedsiębiorca ma udowodnić okres w jakim prywatny samochód był użytkowany. Dla zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej samochodu nie ma też znaczenia, czy został on nabyty w kraju, czy też za granicą.

 1. Ważne jest, by w sposób wiarygodny dla urzędu skarbowego określić, że prywatny samochód był używany wcześniej.
 2. Westia udowodnienia, że prywatny używany samochód był wcześniej faktycznie używany, leży zatem po stronie podatnika.
 3. Najlepszym i najbardziej oczywistym dokumentem jest z pewnością karta pojazdu bądź książka serwisowa.

Jeśli takiego dokumentu przedsiębiorca nie posiada, to może również zwrócić się do osoby, od której auto zostało nabyte o poświadczenie tego, że samochód był wcześniej użytkowany. Jednak wystarczającym dowodem dla organów skarbowych powinna być informacja o roku produkcji i przebiegu pojazdu.

Czy żona ma prawo do samochodu męża?

FAQ: –

Czy mąż może zabrać żonie samochód i na odwrót? Jeśli samochód został kupiony w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnego majątku i obowiązuje wspólność majątkowa (nie dokonano podziału majątku przed ślubem), to oboje współmałżonków mają takie sama prawa do samochodu i jeden drugiego nie może go pozbawić, także po rozwodzie (bez stosownej umowy lub wyroku). Kiedy samochód należy tylko do jednego ze współmałżonków? Z wyłączeniem rozdzielności majątkowej taki stan rzeczy ma miejsce z reguły tylko w dwóch przypadkach: jeżeli samochód został zakupiony przed ślubem i małżonek nie przeniesie na drugiego prawa własności lub w trakcie trwania małżeństwa, gdy zakup auta jest finansowany z majątku osobistego jednego z małżonków.

Rejestracja samochodu – współwłaściciel: żona. Czy ma ona wtedy takie sama prawa do auta? Tak, samochód kupiony ze wspólnego majątku w trakcie trwania małżeństwa należy do obojga małżonków. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy i jako który właściciel figuruje nazwisko małżonka w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. : Współwłasność samochodu w małżeństwie a rozwód – współwłaściciel auta

Related Post