Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Obliczyć Akcyzę Za Samochód Z Niemiec?

Jak Obliczyć Akcyzę Za Samochód Z Niemiec?

0 Comments

Jak Obliczyć Akcyzę Za Samochód Z Niemiec
Akcyza od samochodów w 2022 roku – stawki i regulacje – W Polsce akcyza od samochodów osobowych obliczana jest w zależności od pojemności silnika. W 2016 roku powstał plan nowelizacji ustawy, która miała wejść w życie w 2017 roku (finalnie nie weszła, można o niej poczytać w dalszej części tej strony.

 • wartość samochodu
 • pojemność skokowa silnika pojazdu

Ważne! Pamiętaj o prawidłowym przeliczeniu wartości samochodu na polskie złote. Kupując pojazd w innej walucie, na złotówki najlepiej przeliczać posiłkując się bieżącym kursem złotówki względem obcej waluty. Kurs ten znajdziemy na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

 • w przypadku samochodów z silnikami o pojemności do 2000 cm³ – podatek akcyzowy wynosi 3,1% od wartości rynkowej samochodu z systemu Eurotax.
 • w przypadku samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2000 cm³- podatek akcyzowy wynosi 18,6% od wartości rynkowej z systemu Eurotax.

Podstawy prawne

 • Ustawa z 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 29, poz.257) obowiązująca od 1 maja 2004 do 28 lutego 2009
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1114) obowiązująca od 1 marca 2009

Jak obliczyć akcyzę na samochód wzór?

Obowiązujące aktualnie stawki podatku wynoszą 3,1% wartości samochodu (silniki o pojemności do 2000 cm3) i 18,6% wartości samochodu (silniki o pojemności powyżej 2000 cm3). Akcyza na samochody hybrydowe i elektryczne jest mniejsza – wynosi połowę normalnej stawki, czyli 1,55% lub 9,3% wartości auta.

Ile akcyzy za auto z niemiec kalkulator?

Kalkulator kosztów sprowadzenia auta z Niemiec – W celu obliczenia dokładnych kosztów sprowadzenia samochodu musisz znać finalną cenę zakupu auta. Wszystko zależy, od tego jaka kwota znajdzie się na zawartej umowie. Istotnym elementem, który powinieneś wziąć pod uwagę jest przewalutowanie i aktualny kurs euro.

 • W zależności od wysokości aktualnego kursu kwota do zapłaty może nieco się wahać i wpływać na ostateczny koszt.
 • Alkulator kosztów sprowadzenia auta z Niemiec bierze również pod uwagę wyliczenie ceny akcyzy, jaką objęty zostanie koszt sprowadzenia samochodu z zagranicy.
 • Wysokość kwoty uzależniona jest tak naprawdę od pojemności silnika.

Akcyza dla pojazdu o pojemności poniżej 2.0 wynosi 3,1% od wartości auta, dla silników osiągających pojemność powyżej 2.0 doliczona cena to 18,6% wartości samochodu.

Jak ustalić wartość samochodu do akcyzy?

Jak sprawdzić wartość samochodu do akcyzy – Wiemy już, jaką stawkę podatku akcyzowego musimy zapłacić. Teraz musimy ustalić, jak wyliczyć wartość samochodu, na podstawie której obliczymy należną akcyzę. Jak sprawdzić wartość samochodu do akcyzy? * Za pomocą internetu.

 • W sieci znaleźć można wyspecjalizowane portale internetowe, które pozwalają na darmową wycenę wartości auta.
 • Należy podać markę, model, rocznik i dane, dotyczące silnika.
 • Takie portale zazwyczaj wyliczają średnią cenę danego modelu auta, na podstawie ofert sprzedaży z internetu.
 • Za pomocą internetu, ale samodzielnie.

Na podstawie ogłoszeń z portali motoryzacyjnych. Wystarczy wybrać konkretny model samochodu, z danego rocznika, w takiej samej wersji silnikowej i z takim samym napędem. Następnie, na podstawie danych, zebranych np. z 50 ogłoszeń, wyliczyć średnią wartość danego modelu auta.

 1. Pracownicy urzędu skarbowego powinni udzielić informacji o wartości danego modelu auta.
 2. Pracownicy urzędów skarbowych dysponują dostępem do corocznie uaktualnianych cen pojazdów.
 3. Trudno wymagać od osoby, sprowadzającej auto do kraju, aby ta zwiększała wartość pojazdu.
 4. To bowiem będzie oznaczało wyższy podatek.
You might be interested:  Jak Obliczyć Akcyzę Za Samochód 2017?

Najczęściej nowy nabywca będzie starał się obniżyć wartość auta, aby zapłacić niższy podatek. W jakich sytuacjach można obniżyć wartość pojazdu, stanowiącą podstawę do obliczenia akcyzy? * Kiedy pojazd jest powypadkowy albo pokolizyjny. * Kiedy pojazd jest mocno zużyty – ma bardzo wysoki przebieg itd. Jak Obliczyć Akcyzę Za Samochód Z Niemiec Autorstwa M 93 – Praca własna, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15587105

Jak obliczyć akcyzę z opinii rzeczoznawcy?

Akcyza – Polski podatek liczony od pojemności silnika. Jeśli mamy auto z silnikiem do 2.0l to zapłacimy tylko 3,1%, niestety jeśli nasze auto ma silnik powyżej 2.0l obowiązuje nas podatek 18,6 %. Mamy zapytania od jakiej kwoty liczy się akcyzę, Odpowiedz jest od wyższej.

Polski urząd zawsze bierze wyższą kwotę do obliczenia akcyzy. Jeśli kwota na fakturze jest wyższa niż wycena rzeczoznawcy trzeba przyjąć kwotę z faktury, jeśli jest na odwrót bierzemy kwotę z wyceny. Zawsze zachęcamy klientów aby robili wycenę, inaczej urząd naliczy akcyzę od kwoty katalogowej !! Trzeba udowodnić że auto było rozbite.

Wycena powinna być zbliżona do kwoty z faktury ( nie mniejsza niż 30 % wartości auta), jeśli będzie za niska w urzędzie mogą stwierdzić że jest to odpad !! Akcyzę liczy się od wartości auta powiększoną o cło. Do podstawy obliczenia akcyzy nie wchodzi podatek VAT ! Do opłacenia akcyzy jest zobowiązany ten kto wprowadził auto na teren Polski.

Jaki podatek akcyzowy za samochód 2022?

Ile wynosi akcyza za samochód z silnikiem spalinowym? – W 2022 roku obowiązują następujące stawki podatku akcyzowego dla samochodów wyposażonych w silnik spalinowy:

 • 3,1% wartości samochodu dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 2000 cm 3,
 • 18,6% wartości samochodu dla samochodów osobowych o pojemności silnika przekraczającej 2000 cm 3,

Chociaż samochody sprowadzane z zagranicy często są okazjami cenowymi, koszt ich zakupu musi mieścić się w pewnych ramach. Jeśli kwota na fakturze będzie mocno rozbieżna z wartością rynkową pojazdu, urząd skarbowy może zakwestionować Twój formularz akcyzowy, a następnie naliczyć wyższy podatek.

Co zrobić żeby nie płacić akcyzy za samochód?

Kto może zostać zwolniony z akcyzy za samochód? – Z takiego prawa może skorzystać osoba, która zdecydowała się na powrót do Polski na pobyt stały (mieszka tutaj co najmniej 185 dni) i chce przywieźć ze sobą swój majątek, w tym oczywiście samochód (tzw. mienie przesiedleńcze). Przysługuje jej wtedy zwolnienie z akcyzy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak obliczyc podstawe opodatkowania do akcyzy?

Art.104.1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 1) kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego; 2) kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy – w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art.101 ust.2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 3) wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło – w przypadku importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust.2-5.2.

W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy dotyczące procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło.3.

Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty procedurą dopuszczenia do obrotu.4.

Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany.5.

You might be interested:  Jak Dodać Samochód Do Nfs Underground 2?

Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli urzędy celno-skarbowe mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu.6. Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość, o której mowa w ust.1 pkt 3, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną.6a.

 1. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.6b.
 2. Podstawą opodatkowania z tytułu dokonania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, o których mowa w art.100 ust.1a, jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.7.

Jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, w szczególności w przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę opodatkowania przyjmuje się średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.8.

Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności lub stanów faktycznych, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 2 i 3, ust.1a oraz 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.9.

W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ podatkowy określi wysokość podstawy opodatkowania.10.

Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym w dniu powstania obowiązku podatkowego średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co samochód osobowy odpowiednio: 1) nabyty na terytorium kraju; 2) nabyty wewnątrzwspólnotowo; 3) nabyty lub posiadany w przypadkach, o których mowa w art.100 ust.1a pkt 2; 4) powstały w wyniku dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy.12.

Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku podatkowego.13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego nie został wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się ostatni, przed dniem powstania obowiązku podatkowego, bieżący kurs średni wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

Jak obliczyć akcyzę z opinii rzeczoznawcy?

Akcyza – Polski podatek liczony od pojemności silnika. Jeśli mamy auto z silnikiem do 2.0l to zapłacimy tylko 3,1%, niestety jeśli nasze auto ma silnik powyżej 2.0l obowiązuje nas podatek 18,6 %. Mamy zapytania od jakiej kwoty liczy się akcyzę, Odpowiedz jest od wyższej.

 • Polski urząd zawsze bierze wyższą kwotę do obliczenia akcyzy.
 • Jeśli kwota na fakturze jest wyższa niż wycena rzeczoznawcy trzeba przyjąć kwotę z faktury, jeśli jest na odwrót bierzemy kwotę z wyceny.
 • Zawsze zachęcamy klientów aby robili wycenę, inaczej urząd naliczy akcyzę od kwoty katalogowej !! Trzeba udowodnić że auto było rozbite.
You might be interested:  Ile Wynosi Akcyza Za Samochód W 2016?

Wycena powinna być zbliżona do kwoty z faktury ( nie mniejsza niż 30 % wartości auta), jeśli będzie za niska w urzędzie mogą stwierdzić że jest to odpad !! Akcyzę liczy się od wartości auta powiększoną o cło. Do podstawy obliczenia akcyzy nie wchodzi podatek VAT ! Do opłacenia akcyzy jest zobowiązany ten kto wprowadził auto na teren Polski.

Jak zapłacić akcyzę za samochód z Anglii?

Samochód z Wielkiej Brytanii – o jakich formalnościach trzeba pamiętać? – Jeśli jesteś zdecydowany na zakup auta z Wielkiej Brytanii i znajdziesz wymarzony egzemplarz, upewnij się, czy ma on ważne ubezpieczenie OC i opłacony podatek drogowy (MOT). Jeśli któraś z tych powinności nie jest dopełniona, a chcesz od razu wyjechać na ulicę, musisz ustalić ze sprzedawcą, kto opłaci OC i MOT.

 • W Anglii, tak samo jak w Polsce, nie można poruszać się pojazdami bez ważnego OC oraz za każdy samochód trzeba płacić podatek drogowy (u nas w kraju dotyczy on tylko aut ciężarowych).
 • Podatek drogowy można opłacić online na stronie: gov.uk/vehicle-tax,
 • Jego wysokość zależy od kilku czynników (wieku samochodu, pojemności silnika), ale można uśrednić, że dla większości angielskich samochodów wynosi około około 55 funtów.

Kolejny punkt do załatwienia w Wielkiej Brytanii to zadbanie o otrzymanie faktury lub umowy. Te dokumenty będą potrzebne do zarejestrowania samochodu w Polsce. Jeśli sporządzisz ze sprzedawcą umowę, upewnij się, żeby była w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

 • Jeśli zostajesz w Wielkiej Brytanii na dłużej, sprzedawca powiadomi o fakcie zbycia auta tutejszy urząd komunikacji (DVLA). DVLA wyśle Ci, pod adres, który wskażesz, dowód rejestracyjny V5 z Twoimi danymi. Po otrzymaniu dowodu powinieneś wypełnić część 5 (z jasnoczerwonym tłem), wpisując datę wyjazdu z Anglii i odesłać ją do DVLA. Możesz podróżować i wyjechać z Anglii na podstawie tej części dowodu, którą zachowasz.
 • Jeśli chcesz opuścić Anglię jak najszybciej, zbywca pojazdu wypełni część dowodu w rubryce „pernament export”, odseślę ją do DVLA, a Tobie przekaże resztę dokumentu. Na pozostałej części dowodu możesz wyjechać z Wielkiej Brytanii.

Jakie są opłaty za samochód sprowadzony z zagranicy?

FAQ – najczęściej zadawane pytania –

 1. Czy trzeba płacić podatek za samochód sprowadzony z zagranicy? Tak. Stawka akcyzy wynosi 3,1 % dla aut o pojemności silnika do 2000 cm3, a także 18,6% powyżej 2000 cm3. Podatek należy zapłacić w ciągu 30 dni.
 2. Czy trzeba tłumaczyć dokumenty po sprowadzeniu samochodu z zagranicy? Na język polski należy przetłumaczyć umowę kupna-sprzedaży. Jeśli sprowadzamy samochód z kraju należącego do Unii Europejskiej, nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeżeli została wydana).
 3. Czy samochód sprowadzony z zagranicy musi mieć ubezpieczenie OC? Nie, gdy przewozimy go na lawecie. Jeśli chcemy samodzielnie przyjechać samochodem do Polski, musi mieć ważne ubezpieczenie. Jeżeli poprzedni właściciel nie przekazał nam polisy, możemy za granicą kupić krótkoterminowe OC.
 4. Ile kosztuje rejestracja w Polsce samochodu sprowadzonego z zagranicy? 256 zł. Koszty rejestracji samochodu mogą wzrosnąć do 1176 zł, jeśli będziemy chcieli wyrobić indywidualne tablice rejestracyjne.
 5. Czy można sprowadzić samochód z zagranicy z instalacją LPG? Tak. Jeśli instalacja LPG jest wpisana do dowodu rejestracyjnego, a zbiornik gazowy posiada homologację unijną. Jeżeli jej nie ma, należy wymienić urządzenie.

Related Post