Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Odzyskać Pieniądze Za Zakupiony Samochód?

Jak Odzyskać Pieniądze Za Zakupiony Samochód?

0 Comments

Jak Odzyskać Pieniądze Za Zakupiony Samochód
Zakup od osoby prywatnej a odzyskanie pieniędzy – Jako że kupiła go Pani, jak zrozumiałam, od osoby prywatnej, nie można skorzystać z domniemania, iż wada tkwiła w rzeczy sprzedanej, jednakże nadal nie zmienia to faktu, że może Pan korzystać z uprawnień dotyczących reklamacji.

Opisano je w art.560 Kodeksu cywilnego. Tak więc kupujący ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca wymieni rzecz na taką wolną od wad albo usunie wadę. Dodatkowo, na podstawie art.561 1, można żądać demontażu i ponownego zamontowania na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady, a w razie niewykonania tego kupujący może tego dokonać na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Tutaj istotne jest, że sprzedający zapewnił Panią, że podwozie było w dobrym stanie. Żądanie naprawy nie jest akurat raczej celowe w tej sytuacji, tak więc mogłaby Pani domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Należałoby w tym celu wysłać pismo do sprzedającego, gdzie będzie zawarte albo żądanie obniżenia ceny z powodu wady fizycznej zatajonej przez sprzedającego, albo też oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wezwanie do zwrotu pieniędzy oraz wyrażenie woli zwrotu samochodu sprzedającemu.

 1. Należy wyznaczyć jakiś termin, np.14 dni, pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego w razie braku zapłaty.
 2. Wysłała Pani już pismo, jak widzę, jednakże tak naprawdę nie wystarczy samo żądanie.
 3. Aby było to skuteczne, należy wskazać, że samochód ma wadę i jest niezgodny z umową oraz oświadczeniami sprzedającego i w związku z tym odstępuje Pani od umowy.

Skutkiem odstąpienia zaś jest żądanie zwrotu zapłaconej ceny.

Czy osoba prywatna musi przyjąć zwrot samochodu?

Jak się zachować w przypadku wady ukrytej? Czy można zwrócić zakupiony samochód od osoby prywatnej? – Pierwszym krokiem, który powinien wykonać nabywca auta z wadą ukrytą, jest zgłoszenie tego faktu do poprzedniego właściciela. Najlepiej zrobić to oficjalnie, czyli na piśmie, w którym wyraźnie zostaną wskazane nasze żądania.

W takiej sytuacji ma trzy możliwości. Jedną z nich jest wcześniej wspomniana naprawa. Osoba, która nadal chce być w posiadaniu kupionego auta używanego, może zażądać usunięcia usterki bądź pokrycia kosztów. W drugim przypadku nabywca może oczekiwać, że poprzedni właściciel zwróci część pieniędzy otrzymanych za pojazd, czyli obniży jego cenę.

Jeśli sprzedawca spełni żądania nowego właściciela, to w tym momencie nie będzie miał obowiązku przyjąć zwrotu auta. Natomiast jeśli uzna, że nie chce wykonać żadnej z tych czynności, to kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu używanego auta.

Czy można odstąpić od umowy kupna samochodu bez podania przyczyny?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – reklamacja i prawo zwrotu – Na podstawie zawartej umowy sprzedaży kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Odpowiedzialność ta ponoszona jest niezależnie od tego, czy sprzedającym jest osoba prywatna, czy też przedsiębiorca, który para się sprzedażą w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

 1. W wypadku tego ostatniego odpowiedzialność jest szersza i w Kodeksie cywilnym zawarto pewne ułatwienia dla konsumentów.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność, gdy samochód ma wadę fizyczną.
 3. Występuje ona w sytuacji, gdy jest niezgodna z zawartą umową, co może się np.
 4. Przejawiać w tym, że rzecz nie ma właściwości, jakie powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, gdy nie ma właściwości, o jakich sprzedawca zapewnił kupującego, lub też nie nadaje się do celu, o jakim kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia.

Jeśli sprzedającym jest przedsiębiorca, a kupującym konsument, wada zaś ujawniła się w ciągu roku od wydania pojazdu, domniemywa się, że wada czy też jej przyczyna tkwiła już uprzednio w samochodzie i to sprzedający powinien udowodnić, że jest inaczej.

żądanie obniżenia ceny, żądanie naprawy, odstąpienie od umowy, chyba że sprzedawca wymieni rzecz na wolną od wad albo usunie wadę.

Odstąpienie od umowy to najdalej idące uprawnienie, dlatego można je zrealizować jedynie wówczas, gdy wada jest poważna, a sprzedający nie dokona naprawy lub nie obniży ceny. Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wówczas powinien zwrócić samochód, a sprzedający pieniądze.

 1. Jeśli jednak tego nie dokona dobrowolnie, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu.
 2. Możliwe jest rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ale nie może to dotyczyć wad podstępnie zatajonych przez sprzedającego.
 3. Wobec konsumentów takie ograniczenie jest możliwe tylko wówczas, gdy przewidują to przepisy szczególne.

Zasadniczo nie występuje tu prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa zostaje zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przez internet). Dotyczy to jedynie umów zawartych przez konsumentów z przedsiębiorcami dokonującymi sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

You might be interested:  Jaki Podatek Za Samochód Z Niemiec?

WAŻNE! Kupującemu przysługują uprawnienia jak przy każdej umowie sprzedaży z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, czyli niezgodność towaru z umową. Odpowiedzialność taką ponosi nie tylko przedsiębiorca, ale również osoba prywatna, z tym że konsumenci mają ułatwioną procedurę dochodzenia roszczeń wobec przedsiębiorców.

Nie przysługuje prawo do zwrotu bez podania przyczyny (poza określonymi przypadkami), a w przypadku zaistnienia wady fizycznej kupujący może żądać naprawy, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy i domagać się zwrotu pieniędzy.

Czy jest możliwość zwrotu samochodu?

Kupiłeś złom? Radzimy jak zwrócić sprzedawcy auto którego już nie chcemy Tylko jak to zrobić, skoro już zarejestrowaliśmy na siebie ten samochód? Sprawdziliśmy: w wydziałach komunikacji tego typu pytanie budzi popłoch. A sprawa jest prosta: albo zwyczajnie sprzedajemy auto poprzedniemu właścicielowi, albo piszemy umowę anulującą poprzednią umowę.

Musi być to dokument, który zaakceptuje wydział komunikacji przy kolejnej rejestracji auta. Zwykła sprzedaż budzi mniej wątpliwości. Dla nas nie ma to jednak żadnego znaczenia. Przede wszystkim chodzi przecież o to, aby odzyskać pieniądze. Ponieważ formalności leżą po stronie nabywcy, tym razem czeka nas tylko wizyta u ubezpieczyciela.

Co będzie, gdy 1. komis nie przerejestruje w terminie samochodu na siebie lub nie sprzeda go osobie, która to zrobi? Nie martwmy się – nie jest to już nasz problem. Strata może wiązać się z ubezpieczeniem OC, jeśli nabywca samochodu (komis) nie zrezygnuje z korzystania z naszej polisy.2.

 1. Pracownicy komisu lub jakakolwiek osoba spowodują wypadek autem przed przerejestrowaniem go? Czy stracimy zniżki na OC? Nie mamy się czego obawiać.
 2. W takim wypadku od chwili przekazania auta nowemu właścicielowi na niego przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem.
 3. Oznacza to, że w razie wystąpienia tego rodzaju problemów nie zostaniemy obciążeni zwyżkami ubezpieczeniowymi za spowodowanie kolizji.

Warunkiem jest wylegitymowanie się przez nas umową sprzedaży lub innym dokumentem potwierdzającym zbycie auta. Musi na nim być data – nie gódźmy się na podpisanie umowy bez niej! 3. kupiliśmy samochód w komisie za 25 tys. zł i zgodziliśmy się na podpisanie umowy na 20 tys.

zł? Czy możemy zmusić komis do zwrotu całej kwoty, którą zapłaciliśmy za samochód? Nie! Godzenie się na podpisywanie umów z wpisanymi zaniżonymi kwotami to wielki błąd nabywcy auta, gdyż w przypadku, gdy po kupnie ujawnią się jakiekolwiek ukryte wady tego pojazdu, możemy dochodzić swoich roszczeń tylko do wysokości kwoty, która jest na umowie.

Teoretycznie – gdybyśmy całą kwotę wpłacili komisowi za pomocą przelewu bankowego – moglibyśmy udowodnić, jaka była rzeczywista cena samochodu. Jednak przy tej okazji musielibyśmy ujawnić, że wspólnie ze sprzedawcą oszukaliśmy urząd skarbowy. A to może oznaczać poważne kłopoty.4.

po kupnie używanego samochodu w komisie lub w salonie stwierdzamy, że ma poważne wady, zgłaszamy się do sprzedawcy, a ten nie godzi się na zaspokojenie naszych roszczeń? Przede wszystkim musimy upewnić się, że wada samochodu jest poważna – bo tylko w takiej sytuacji chroni nas ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Jeśli wada jest poważna, wysyłamy do sprzedawcy list polecony, w którym domagamy się obniżenia ceny, usunięcia wad lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma dwa tygodnie na odpowiedź. Jeśli nie odpowie lub odpowiedź nie jest dla nas satysfakcjonująca, kierujemy sprawę do sądu.

 • Musimy jednak wcześniej postarać się o opinię niezależnego rzeczoznawcy, która formalnie potwierdza nasze zarzuty wobec samochodu i określa rodzaj wad.5.
 • Odkryjemy poważne wady w samochodzie kupionym od osoby fizycznej? Jeżeli nie padliśmy ofiarą typowego oszustwa ze strony sprzedawcy (np.
 • Mamy dowody na to, że on osobiście przekręcił licznik w aucie), nie możemy nic zrobić.

Jesteśmy sami sobie winni, bo nie zachowaliśmy staranności i nie sprawdziliśmy stanu auta przed kupnem. Oświadczenia sprzedawcy (nawet na umowie) o dobrym stanie samochodu nie mają właściwie żadnego znaczenia. Podatek Ponieważ kupując samochód od firmy, nie płacimy podatku od czynności cywilnoprawnych, zwracając tej firmie auto, nie mamy problemu z zapłaconym podatkiem, który chcielibyśmy odzyskać.

 • Problem z opodatkowaniem transakcji teraz będzie leżał po stronie nabywcy – komisu! Zwrot auta kupionego od osoby fizycznej z powodu ukrytych usterek nie jest możliwy wbrew woli sprzedawcy.
 • Ubezpieczenie Jeżeli korzystaliśmy z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela, nie ma mowy o stratach finansowych.

Natomiast jeśli kupiliśmy nowe OC, to nie odzyskamy automatycznie zapłaconych pieniędzy. Powinniśmy z komisem, któremu zwracamy auto, ustalić sprawę ewentualnego pokrycia strat. Jeśli chodzi o AC, to w większości przypadków odzyskamy niewykorzystaną składkę.

Zbycie auta zgłośmy ubezpieczycielowi! Rejestracja Sprawdziliśmy: nie da się „odwołać” rejestracji. Przestaniemy figurować w urzędowym rejestrze jako właściciel samochodu, dopiero gdy kolejny właściciel go zarejestruje na siebie. Nie liczmy na to, że będzie to komis. Prawdopodobnie komis przekaże kolejnemu nabywcy auto zarejestrowane na nas i dopiero wówczs zostanie ono przerejestrowane.

W praktyce nie ma to jednak dla nas żadnego znaczenia. : Kupiłeś złom? Radzimy jak zwrócić sprzedawcy auto którego już nie chcemy

You might be interested:  Co Zrobić Żeby Samochód Nie Odpalił?

Co zrobić gdy sprzedający nie chce przyjąć zwrotu samochodu?

Jeżeli odesłana przez ciebie paczka z towarem wróci, ponieważ sprzedawca odmówi jej przyjęcia albo nie odebrał jej w terminie, powinieneś się z nim skontaktować (np. list polecony za potwierdzeniem odbioru) i zażądać zwrotu należnych ci z tytułu odstąpienia od umowy pieniędzy.

Możesz też wstrzymać się z ponownym odesłaniem paczki do czasu zwrotu ceny i kosztów przesyłki towaru do ciebie. Kolejny raz możesz odesłać towar do sprzedawcy na jego koszt albo zażądać zwrotu kosztów kolejnego wysłania paczki. Możesz także żądać zwrotu poniesionych przez ciebie kosztów odebrania zwróconej paczki.

Jeżeli otrzymujesz przesyłkę z towarem, mimo że odstąpiłeś od umowy już przed otrzymaniem towaru od sprzedawcy, możesz nie odbierać przesyłki. Możesz też odebrać przesyłkę, a następnie odesłać ją do sprzedawcy. Warto w takiej sytuacji skontaktować się ze sprzedawcą i uzgodnić sposób postępowania.

Może się bowiem okazać, że sprzedawca nie zdążył już wycofać towaru z dostawy po odebraniu od ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie może obciążyć cię kosztami większymi, niż zwykłe koszty odesłania towaru (jeżeli przed zawarciem umowy uprzedził cię o konieczności poniesienia przez ciebie kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia przez ciebie od umowy).

Jeżeli sprzedawca nie uzna wykonanego przez ciebie odstąpienia od umowy lub nie zwróci ci należnych pieniędzy, możesz wezwać go do zapłaty. Możesz dochodzić zwrotu należnych ci pieniędzy oraz szkody poniesionej z tytułu niezgodnego z przepisami zachowania sprzedawcy.

Czy muszę przyjąć sprzedany samochód?

Po sprzedaży używanego auta nawet przez dwa lata musimy przyjąć reklamację w przypadku problemów z pojazdem. Przeczytaj, co trzeba wiedzieć o rękojmi i odpowiedzialności za wady pojazdu – zarówno sprzedając, jak i kupując używany samochód. Gdy kupujemy nowy samochód, jest on objęty dobrowolną gwarancją, ale sprzedawca odpowiada również za awarie w pojeździe na zasadzie rękojmi, która jest obowiązkowym świadczeniem.

Czy można wycofać się z umowy kupna samochodu?

Odstąpienie od umowy kupna samochodu a ubezpieczenie OC – Ubezpieczenie OC przypisane jest do konkretnego pojazdu, a nie jego właściciela. W związku z tym, w momencie sprzedaży auta, dotychczasowy właściciel wraz z pojazdem, zbywa się także ważnej ochrony OC.

Co jednak najistotniejsze – w przypadku zmiany właściciela pojazdu, polisa nie przedłuży się automatycznie, a ochrona wygaśnie ostatniego dnia trwania umowy. Co jednak w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy kupna samochodu będzie miało miejsce dokładnie wtedy, co koniec umowy ubezpieczenia OC? Tutaj warto wziąć pod uwagę różne możliwości.

Także te, w których sprzedający nie zgodzi się z naszymi roszczeniami, w związku z czym sprawa trafi do sądu. Aby uniknąć więc problemów z brakiem OC i przerwą w ubezpieczeniu, warto pomyśleć o tym wcześniej i wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Sprzedawcę samochodu obowiązuje tak zwana rękojmia, na podstawie której odpowiada on przed kupującym za wszelkie wady fizyczne czy prawne. W przypadku wystąpienia wady fizycznej czy wady prawnej, masz pełne prawo do odstąpienia od umowy kupna samochodu. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest skierowanie pisma do osoby, od której pojazd został kupiony. W przypadku wystąpienia wady fizycznej, możliwe jest wnioskowanie o obniżenie ceny pojazdu lub też pokrycie kosztów niezbędnej naprawy samochodu. Wysyłając do sprzedającego pismo informujące o odstąpieniu od umowy, własność automatycznie przechodzi na poprzedniego właściciela. Jako strona odstępująca tracimy więc prawo do użytkowania pojazdu.

: Odstąpienie od umowy kupna samochodu

Jak anulowac umowę kupna sprzedaży?

Jak wycofać się z umowy kupna samochodu? – W przypadku sprzedaży samochodu masz naprawdę sporo czasu, by odstąpić od umowy. Ile dni? Cóż, to aż dwa lata, chociaż w przypadku samochodu używanego może to być rok, z tym, że taki zapis powinien znaleźć się w umowie.

Dokładnie tyle wynosi odpowiedzialność sprzedawcy w ramach rękojmi. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że może okazać się, że po jakimś czasie pozostaniesz bez możliwości zwrotu. Po kilku tygodniach czy miesiącach trudno będzie ci udowodnić, że wady techniczne nie są wynikiem twojego zaniedbania, ale poprzedniego właściciela.

Rozwiązanie umowy jest możliwe na podstawie opinii rzeczoznawcy. Pierwszym krokiem procedury jest uzgodnienie warunków odstąpienia od umowy ze sprzedawcą. Najczęściej ci chętnie idą na ugodę. Jeśli tak się nie stanie, oczywiście możesz wystąpić do sądu.

 1. Aby odstąpienie od umowy było pełne, należy przygotować stosowny dokument.
 2. Jest to orzeczenie woli, które nie musi mieć konkretnej formy.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży możesz przekazać sprzedawcy osobiście, jednakże unieważnienie można także wysłać pocztą, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
 4. Opię listu z potwierdzeniem nadania należy zachować.

Następnie następuje zwrot samochodu i pieniędzy. Sprzedawca powinien zwrócić kupującemu koszt ubezpieczenia OC, rejestracji i transportu. Radcy prawni – gdzie szukać? Poniżej przedstawiamy ponad 1 500 radców prawnych w serwisie Fixly w poszczególnych miastach:

Czy można zrezygnować z zamówionego samochodu?

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu – Oświadczenie o uchyleniu powinno być złożone w zwykłej formie pisemnej (art.61 i 73 § 1) osobie będącej adresatem oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby, a w razie braku konkretnego adresata – osobie zainteresowanej nim.

 • Jest to forma dla celów dowodowych ( ad probationem – art.74).
 • Uchylenie może też nastąpić w drodze powództwa; w takim wypadku pozew spełnia wymaganie formy pisemnej.
 • Może ono nastąpić także w drodze zarzutu w procesie w piśmie procesowym albo do protokołu sądowego.
 • Jeśli został Pan wprowadzony w błąd, może Pan uchylić się od skutków oświadczenia.
You might be interested:  Kiedy Można Sprzedać Samochód Otrzymany W Spadku?

Zasadność i podstawy uchylenia się od skutków oświadczenia woli są przedmiotem oceny sądu w sprawie, w której pozwany podniósł zarzut, że nie było podstaw do uchylenia. Badanie dopuszczalności uchylenia się od oświadczenia woli złożonego w ugodzie sądowej może być dokonane także w postępowaniu, w którym to oświadczenie zostało złożone (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 16 lutego 1968 r., II CZ 129/67, OSNCP 8-9/68, poz.158).

Badając zasadność uchylenia się od umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, sąd nie jest związany decyzją administracyjną uchylającą po zawarciu tej umowy ostateczną decyzję o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, jednakże powody jej uchylenia mogą mieć znaczenie dla oceny – w świetle prawa cywilnego – dopuszczalności uchylenia się od skutków prawnych zawartego w niej oświadczenia woli (wyrok SN z 17 września 1974 r., I CR 168/74, OSNCP 10-11/75, poz.150).

W konkretnych okolicznościach sprawy odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia auto-casco w połączeniu z zarzutem podstępnego działania może zostać zakwalifikowana (art.65 § 1 K.c.) jako uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem podstępu (art.88 K.c.

Tak orz. SN z 12 lutego 1998 r., I CKN 497/97, nie publ.). W uzasadnieniu zaś orzeczenia z 19 lutego 1998 r., III CKN 372/97 („Prokuratura i Prawo” – dodatek 1999/5, poz.34) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że skuteczne uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu czyni umowę nieważną ex tunc,

Świadczenie spełnione w wykonaniu takiej umowy jest świadczeniem nienależnym (art.410 § 2 K.c.). Podstawą żądania jego zwrotu są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w związku z art.410 § 1 K.c., a nie art.494 K.c., który nie ma zastosowania w razie nieważności umowy, lecz dotyczy tylko odstąpienia od umowy.

 • Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 października 2005 r.
 • III CK 48/2005 LexPolonica nr 390986 „ 1.
 • Możliwość skorzystania z uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia zależy wyłącznie od decyzji składającego to oświadczenie, druga strona nie może przeszkodzić powstaniu skutków uchylenia ani też zapobiec unieważnieniu czynności prawnej.

Jeżeli jednak druga strona trwa przy stanowisku, że uchylenie się jest bezpodstawne, wówczas możliwe jest rozstrzygnięcie przez sąd, czy było ono uzasadnione “. Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej ▼▼▼ Zapytaj prawnika – porady prawne online,

Jak odstąpić od umowy kupna samochodu?

Jak odstąpić od umowy kupna samochodu? – Jeśli po zakupie auta zorientujemy się, że posiada ono którąś ze wspomnianych wad, pierwszym krokiem powinno być złożenie oświadczenia o chęci odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży. Takie oświadczenie należy przedstawić sprzedającemu.

Ważne, aby z dokumentu jasno wynikało, że naszym celem jest rozwiązanie umowy. W odstąpieniu powinna znaleźć się także informacja o wykrytej wadzie oraz wskazanie, że jest ona wadą istotną. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży była zawarta w formie pisemnej, również taką formę powinno przyjąć oświadczenie o odstąpieniu od niej.

Ważne jest również to, że na mocy takiego dokumentu nabywca samochodu musi zwrócić pojazd sprzedawcy. Dokument można przekazać sprzedawcy osobiście lub listownie, zachowując potwierdzenie. Nieuczciwa strona transakcji jest zobowiązana zwrócić nam nie tylko koszt samego zakupu, ale również pieniądze wydane na ubezpieczenie OC, rejestracją pojazdu i jego ewentualny transport.

Ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu?

Jak wycofać się z umowy kupna samochodu? – W przypadku sprzedaży samochodu masz naprawdę sporo czasu, by odstąpić od umowy. Ile dni? Cóż, to aż dwa lata, chociaż w przypadku samochodu używanego może to być rok, z tym, że taki zapis powinien znaleźć się w umowie.

Dokładnie tyle wynosi odpowiedzialność sprzedawcy w ramach rękojmi. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że może okazać się, że po jakimś czasie pozostaniesz bez możliwości zwrotu. Po kilku tygodniach czy miesiącach trudno będzie ci udowodnić, że wady techniczne nie są wynikiem twojego zaniedbania, ale poprzedniego właściciela.

Rozwiązanie umowy jest możliwe na podstawie opinii rzeczoznawcy. Pierwszym krokiem procedury jest uzgodnienie warunków odstąpienia od umowy ze sprzedawcą. Najczęściej ci chętnie idą na ugodę. Jeśli tak się nie stanie, oczywiście możesz wystąpić do sądu.

 1. Aby odstąpienie od umowy było pełne, należy przygotować stosowny dokument.
 2. Jest to orzeczenie woli, które nie musi mieć konkretnej formy.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży możesz przekazać sprzedawcy osobiście, jednakże unieważnienie można także wysłać pocztą, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
 4. Opię listu z potwierdzeniem nadania należy zachować.

Następnie następuje zwrot samochodu i pieniędzy. Sprzedawca powinien zwrócić kupującemu koszt ubezpieczenia OC, rejestracji i transportu. Radcy prawni – gdzie szukać? Poniżej przedstawiamy ponad 1 500 radców prawnych w serwisie Fixly w poszczególnych miastach:

Related Post