Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Pobrać Potwierdzenie Zapłaty Akcyzy Za Samochód?

Jak Pobrać Potwierdzenie Zapłaty Akcyzy Za Samochód?

0 Comments

Jak Pobrać Potwierdzenie Zapłaty Akcyzy Za Samochód
Pobieranie elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych – Centrum Rozliczeń – Izba Celna w Krakowie

 • Pobieranie elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych
 • Uprzejmie informujemy, iż w przypadku:
 • · złożenia przez Podatnika deklaracji AKC-U w formie elektronicznej
 • · dokonania zapłaty podatku akcyzowego na rachunek bankowy Izba Celnej w Krakowie al. Krasińskiego 11B 31-111 Kraków nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
 • ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ZAPŁATY będzie dostępne do pobrania na stronie po zaksięgowaniu wpłaty z przesłaną deklaracją.
 • W praktyce:

· jeżeli wpłata na ww. rachunek jest dokonana do godz.16.00 to POTWIERDZENIE ZAPŁATY będzie dostępne najwcześniej po godz.10.00 w następnym dniu roboczym, pod warunkiem, że podatnik prawidłowo wypełni standard przelewu* · jeżeli wpłata na ww. rachunek jest dokonana do godz.16.00, ale przelew NIE będzie prawidłowo opisany* to POTWIERDZENIE ZAPŁATY będzie dostępne najwcześniej po godz.16.00 w następnym dniu roboczym, · jeżeli wpłata na ww.

rachunek jest dokonana po godz.16.00 to POTWIERDZENIE ZAPŁATY będzie dostępne najwcześniej po godz.10.00 po dwóch dniach roboczych, pod warunkiem, że podatnik prawidłowo wypełni standard przelewu* (np. jeżeli wpłata jest dokonana w poniedziałek po godz.16.00 to potwierdzenie będzie dostępne najwcześniej w środę po godz.10.00) · jeżeli wpłata na ww.

rachunek jest dokonana po godz.16.00, ale przelew NIE będzie prawidłowo opisany* to POTWIERDZENIE ZAPŁATY będzie dostępne najwcześniej po godz.16.00 po dwóch dniach roboczych (np. jeżeli wpłata jest dokonana w poniedziałek po godz.16.00 to potwierdzenie będzie dostępne najwcześniej w środę po godz.16.00)

 1. Uwaga: Proszę o zwrócenie uwagi na godziny sesji elixir (wychodzących) w poszczególnych bankach komercyjnych
 2. W przypadku:
 3. · złożenia przez Podatnika deklaracji AKC-U w formie papierowej w urzędzie celnym
 4. · dokonania zapłaty podatku akcyzowego w kasie urzędu POTWIERDZENIE ZAPŁATY będzie można odebrać w urzędzie celnym na dotychczasowych zasadach
 5. * Jak prawidłowo wypełnić standard przelewu
 6. 1. W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 7. 2. Wybrać rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

3. Wpisać nazwę i adres organu podatkowego: Izba Celna w Krakowie al. Krasińskiego 11B 31-111 Kraków 4. Wpisać nazwę i adres zobowiązanego 5. Identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej) 6.

Jak wydrukować akcyzę za auto?

Jak uzyskać elektroniczne potwierdzenie opłacenia akcyzy? – Pod koniec 2014 roku wprowadzono przepis umożliwiający zapłacenie akcyzy bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę www.e-clo.pl (Portal Systemów Służby Celnej), wypełnić elektroniczną deklarację AKC-U, dokonać przelewu i wejść w zakładkę „potwierdzenie zapłaty”.

 1. Algorytm przewidział możliwość wygenerowania potwierdzenia w formacie PDF i wydrukowania.
 2. Jeśli ktoś nie dysponuje drukarką, może zapisać plik na przenośnym nośniku pamięci i udać się do punktu ksero, gdzie za 20-30 groszy wirtualny dokument zmieni się w papierowy.
 3. Drukowanie można też przeprowadzić w przeznaczonym do tego punkcie w Wydziale Komunikacji, ale trzeba się wówczas liczyć z kilkukrotnie wyższą opłatą.

Warto dodać, że taka procedura dotyczy tylko pojazdów nabytych wewnątrzwspólnotowo. Przeczytaj także: Rejestracja samochodu z zagranicy. Krok po kroku.

You might be interested:  Jak Wyrejestrować Samochód Bez Złomowania 2018?

Jak sprawdzić czy została zapłacona akcyza?

Akcyza za samochód – gdzie sprawdzić czy została opłacona? – Akcyza za samochód to podatek, który regulowany jest ustawą z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym. Jest to podatek obowiązkowy, którego wysokość w przypadku aut osobowych uzależniona jest pojemności silnika i jego rodzaju (np. Jak Pobrać Potwierdzenie Zapłaty Akcyzy Za Samochód Zobacz: Akcyza za sprowadzony samochód – gdzie należy ją opłacić? Aby sprawdzić czy auto ma opłaconą akcyzę, należy najpierw odwiedzić stronę „ Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w skrócie PUESC ). W międzyczasie warto przygotować dowód rejestracyjny i odnaleźć w nim numer VIN auta (na pierwszej stronie).

Jak długo czeka się na potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód?

KROK 5 – Odbierz potwierdzenie zapłaty (PZAS)

 1. Potwierdzenie zapłaty (PZAS) w PDF otrzymasz wraz z informacją o tym, że możesz udać się do wydziału komunikacji, żeby zarejestrować pojazd:
  • pocztą elektroniczną – jeżeli podczas rejestracji deklaracji podałeś adres
  • e-mail,
  • znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty Uwaga! Potwierdzenie zapłaty (PZAS) otrzymasz do dwóch dni roboczych po zapłaceniu podatku akcyzowego, wykazanego w deklaracji. W przypadku nie otrzymania Potwierdzenia zapłaty (PZAS) we wskazanym terminie, przejdź do kolejnego kroku.
 2. Wypełnij formularz PZAS. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument i przejdź do Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki,
 4. Wyślij zapytanie.
 5. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i sprawdź, czy otrzymałeś komunikat na temat sprawdzanego samochodu.

Więcej o potwierdzeniu zapłaty i formularzach PZAS dowiesz się z opisu usługi Sprawdź czy akcyza za samochód została zapłacona. strona otwiera się w nowym oknie

 1. Złóż deklarację w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Wskaż w niej właściwy urząd skarbowy, do którego ma trafić twoja deklaracja. W ciągu 30 dni zapłać podatek – licz od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 2. Obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego może powstać w trzech różnych momentach (art.100 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym):
  • z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju,
  • z dniem nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju,
  • z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.
 3. Obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem zmian konstrukcyjnych w pojeździe powstaje z dniem dokonania w pojeździe samochodowym innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (art.100 ust.1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).
 4. Obowiązek podatkowy powstaje także w związku z nabyciem lub posiadaniem pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (art.100 ust.1a pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Czy można zarejestrować samochód bez potwierdzenia zapłaty akcyzy?

Termin i sposób załatwienia – W dniu rejestracji otrzymasz:

tablice rejestracyjne; pozwolenie czasowe, które będzie ważne 30 dni.

W tym czasie będzie przygotowywany dla Ciebie dowód rejestracyjny, który musisz odebrać przed upływem daty ważności pozwolenia czasowego. O tym, że dowód rejestracyjny jest do odbioru powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.info-car.pl Uwaga! Rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku akcyzy lub odprawy celnej, pod warunkiem dostarczenia w/w dokumentu przed odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty rejestracji.

You might be interested:  Ile Samochód Traci Na Wartości Po Wyjeździe Z Salonu?

Jaki druk do zapłaty akcyzy za samochód?

Page 21 –

Deklarację AKC-ST/AKC-STn należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy. Liczba pobrań: Deklarację AKC-WG należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę. Liczba pobrań: Deklarację AKC-ST/AKC-STn należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy. Liczba pobrań: Deklarację AKC-WG należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę. Liczba pobrań: Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu. Liczba pobrań: Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania. Liczba pobrań: Formularz przeznaczony dla każdej osoby nabywającej wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy niezarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgo dnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Liczba pobrań: Formularz AKC-WW należy składać do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Deklarację AKC-WW należy złożyć w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce. Liczba pobrań: Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego należy złożyć Naczelnikowi Urzędu Celnego. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden. Liczba pobrań: Wniosek o udzielenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych chcących uzyskać wiążącą informację akcyzową w zakresie wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego. Dane jakie wnioskodawca powinien. Liczba pobrań:

: Akcyza

Co jesli nie zaplace akcyzy za samochód?

Co grozi za niezapłacenie akcyzy? – Niezapłacenie podatku akcyzowego wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Co grozi za przekroczenie terminów? Podatku akcyzowego nie ma się uniknąć, dlatego trzeba pamiętać o dopełnieniu tej formalności. Brak zapłaty akcyzy za samochód grozi grzywną do 2200 zł.

Co grozi za niezapłacenie akcyzy w terminie?

Obowiązek zapłaty akcyzy – Obowiązek zapłaty akcyzy pojawia się przy:

produkcji wyrobów akcyzowych, wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, imporcie wyrobów akcyzowych, wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych, wyprowadzeniu ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, które nie są własnością osoby prowadzącej skład.

Podatnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty akcyzy, musi składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 • Dodatkowo pewna grupa towarów, która jest objęta podatkiem akcyzowym, musi posiadać znaki akcyzy.
 • Zaliczamy do nich m.in.
 • Piwo otrzymane ze słodu, wino ze świeżych winogron, alkohol etylowy, oleje ropy naftowej czy też gaz ziemny oraz wyroby tytoniowe.
 • Ich nabywca jest zobowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby.
You might be interested:  Jakie Siły Działają Na Samochód Podczas Jazdy?

Bez takich znaków i wniesienia opłaty towary te nie mogą być sprzedawane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Znaki akcyzowe są jednocześnie dowodem na to, że podmiot zapłacił podatek akcyzowy. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na obrót towarami, które takich znaków nie posiadają, naraża się na sankcje, które przewiduje kodeks karno skarbowy.

Gdzie się płaci akcyzę za samochód 2022?

Jak zapłacić akcyzę za samochód? – Od momentu sprowadzenia samochodu z zagranicy do Polski w ciągu 14 dni musimy wypełnić i złożyć deklarację AKC-U/S. Dokument można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

 • nr PESEL lub NIP w rubryce identyfikator podatkowy,
 • właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • cel złożenia formularza,
 • rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podatnik niebędący osobą fizyczną),
 • imię i nazwisko,
 • status podatnika (np. osoba fizyczna będąca jedynym właścicielem lub współwłaściciel),
 • adres zamieszkania lub siedziby firmy,
 • wysokość podatku akcyzowego,
 • informacje związane z samochodem osobowym (m.in. stan, marka, model, rok produkcji, nr VIN, moc silnika, pojemność silnika, przebieg, rodzaj skrzyni biegów, sposób napędu, stan techniczny, rodzaj nadwozia),
 • dowód własności (umowa kupna-sprzedaży lub faktura).

Natomiast na wpłacenie podatku akcyzowego na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu pod numerem: 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000, mamy 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu do Polski. Aby uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy, które będzie potrzebne podczas rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji, musimy podać nr VIN.

Co oznacza brak VIN w bazie?

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – Czy z otrzymaną informacją o samochodzie mogę udać się do wydziału komunikacji? Czy muszę ją okazywać przy rejestracji pojazdu? Organowi rejestracyjnemu potrzebny będzie wydruk PZAS. Co oznacza komunikat „Brak VIN w bazie”? Komunikat „ Brak VIN w bazie ” oznacza brak w systemie nie ma złożonej deklaracji dla samochodu o wskazanym numerze VIN.

Co oznacza komunikat „Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem skarbowym”? Komunikat „ Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem skarbowym ” oznacza, że złożona deklaracja dla samochodu o wskazanym numerze VIN podlega dodatkowej weryfikacji i zgodnie z treścią należy skontaktować się z urzędem, do którego została złożona deklaracja.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty akcyzy od niektórych pojazdów samochodowych oraz wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego Źródło: puesc.gov.pl

Related Post