Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Przerejestrować Samochód Ciężarowy Na Osobowy 2020?

Jak Przerejestrować Samochód Ciężarowy Na Osobowy 2020?

0 Comments

Jak Przerejestrować Samochód Ciężarowy Na Osobowy 2020
Chcąc przerejestrować samochód ciężarowy na auto osobowe należy przedstawić w wydziale komunikacji świadectwo homologacji i zaświadczenie o przebudowie pojazdu. Nie obejdzie się też bez wizyty na stacji kontroli pojazdów.

Ile kosztuje zmiana samochodu ciężarowego na osobowy?

Zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy – najważniejsze wiadomości – Przerobienie samochodu zarejestrowanego jako ciężarowy nie jest skomplikowane. Jak zawsze musimy pamiętać jednak, że tę kwestie regulują przepisy prawa. Zmiany powinniśmy rozpocząć od wizyty w wykwalifikowanym zakładzie, następnie powinniśmy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a na koniec do Wydziału Komunikacji.

Pamiętajmy, że zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy oznacza zmianę jego przeznaczenia. Zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy to koszt około 181 zł. Zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy oznacza konieczność wizyty w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i w wydziale komunikacji.

: Zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy

Jak zmienić auto z ciężarowego na osobowe?

Zmiany konstrukcyjne przekładają się na zmiany w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli dany pojazd przestaje być samochodem ciężarowym, a staje się osobowym, to należy to zgłosić ubezpieczycielowi OC. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe zapisują w warunkach ubezpieczenia taki obowiązek.

Jak pozbyć się kratki w samochodzie?

Do 2011 r. na polskich drogach jeździło bardzo dużo samochodów osobowych z kratką. Zarejestrowanie takiego pojazdu jako ciężarowy pozwalało skorzystać z wielu ulg podatkowych, które już nie obowiązują. Czy kupując obecnie auto z kratką warto zmienić jego przeznaczenie? Z tego artykułu dowiesz się: Zgodnie z przepisami, kratkę można usunąć jedynie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, która posiada specjalne uprawnienia.

Jakie są konsekwencje za jazdę samochodem bez kratki?

Wprowadzenie zmian w samochodzie niegdyś ciężarowym – demontaż kratki – Zatem powinna Pani udać się na stację diagnostyczną, zapłacić za badanie techniczne, a diagnosta swoim wpisem „robi” z ciężarówki osobówkę. Jest jeden problem, kratkę powinien demontować osobiście diagnosta, a jeśli nie ma stosownych uprawnień, to firma, która prowadzi działalność w zakresie zmian konstrukcyjnych pojazdów.

Podmiot do tego upoważniony powinien być oznaczony kodem PKD 50.20.A, który potwierdza prowadzenie działalności w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. Może trafi Pani na osobę, która nie będzie robiła problemu z powodu braku kratki, w innym przypadku należałoby zamontować kratkę, aby uprawniony serwis mógł ją fachowo zdemontować.

Zmiany w konstrukcji pojazdu nie polegają jednakże tylko na usunięciu kratki. Zakładając, że samochód ma już tylne siedzenia, których nie trzeba kupować, należy zamontować dodatkowy zagłówek i pasy bezpieczeństwa dla piątej osoby (na środku tylnego fotela).

zaświadczenie przedstawiające zakres wykonanych zmian konstrukcyjnych, oświadczenie, że podmiot ma uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, paragon lub fakturę.

Jak zatem widać, wprowadzenie zmian w samochodzie wymaga zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i musi być wykonane w zakładach do tego uprawnionych. Jeśli zdemontowała Pani kratkę bez zmian w dowodzie rejestracyjnym, nie należało tego robić, gdyż jest to niezgodne z prawem o ruchu drogowym.

W przypadku kontroli drogowej samochód zostanie zatrzymany albo zatrzymany zostanie dowód rejestracyjny lub też otrzyma Pani mandat za niekompletny pojazd i skierowanie na badanie techniczne po jej wcześniejszym zamontowaniu, gdyż obowiązek jej posiadania wynika z przepisów Prawa o ruchu drogowym. Zgłoszenie usunięcia kratki w wydziale komunikacji Po dokonaniu zmiany i otrzymaniu badania ze stacji diagnostycznej ma Pani 30 dni, aby zawiadomić wydział komunikacji Urzędu Miasta o zmianie, jeżeli wiąże się ona ze zmianą danych w dowodzie rejestracyjnym.

Do urzędu zgłaszamy się z następującymi dokumentami:

dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli była wydana – dotyczy pojazdów rejestrowanych w kraju od lipca 1999), polisa OC – ważna, tablice rejestracyjne (numery zostają, zmienią się znaki legalizacyjne czyli świecąca naklejka na tablicach) – tylko w przypadku gdy pojazd nie jest zarejestrowany na Pani dane lub Pani firmy, faktura + oświadczenie z uprawnionej firmy dokonującej zmiany rodzaju, dokumenty rejestrowe firmy (REGON, zaświadczenie o działalności, odpis z KRS), zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego, dowód osobisty właściciela lub paszport w przypadku osób fizycznych.

Urząd komunikacji dokona zmiany danych technicznych pojazdu, wydając pozwolenie czasowe (potocznie znane jako: dowód rejestracyjny próbny lub miękki dowód), a po kilku tygodniach będzie w tym urzędzie do odbioru dowód stały. Ponadto skoro zmieni się status pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, o tym fakcie musi zostać poinformowana firma ubezpieczeniowa.

Czy musi być kratka w samochodzie?

Kratka już niekoniecznie potrzebna – Źródło: https://www.toyotanews.pl/ Po zmianie przepisów, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 roku, można pokusić się o stwierdzenie, iż auta z kratką to przeżytek. Niestety ustawodawca mocno ograniczył rodzaje samochodów, które traktuje jako z zasady przeznaczone do wyłącznego użytku służbowego.

Samochody czteromiejscowe z kratką oddzielającą przestrzeń pasażerską od bagażnika już do nich nie należą. Obecnie, aby samochód o karoserii osobowej mógł zostać uznany za przeznaczony do celów służbowych, musi mieć tylko dwa miejsca, oddzielone kratką od przestrzeni bagażowej powiększonej o miejsce po usuniętej tylnej kanapie.

Dotyczy to wszystkich samochodów, których normalna ładowność (przed przeróbką) nie przekracza 493 kg. Jeśli samochód osobowy w firmie nie spełnia tych warunków, a przedsiębiorca chce skorzystać z pełnego odliczenia VAT od finansowania samochodu, serwisu i zakupu paliwa, musi zgłosić takie przeznaczenie samochodu urzędowi skarbowemu, prowadzić ewidencję przebiegu i zapisać wyłącznie służbowe wykorzystanie samochodu w wewnętrznych regulaminach, wraz ze sposobami jego weryfikacji i egzekucji.

 • Ażde, nawet najmniejsze uchybienie grozi poważnymi sankcjami ze strony fiskusa.
 • Podstawowym rozwiązaniem przewidzianym przez ustawodawcę jest natomiast odliczanie jedynie 50% VAT od finansowania samochodu i wydatków eksploatacyjnych.
 • Wówczas auto może być używane także do celów prywatnych, a właściciel nie musi niczego udowadniać.
You might be interested:  Dlaczego Samochód Jest Bezpieczny Podczas Burzy?

Jednak co najmniej do końca czerwca 2015 roku przedsiębiorcy nie mogą odliczać VAT od kupowanego do niego paliwa.

Kiedy można uznać samochód za ciężarowy?

Definicja samochodu osobowego na gruncie VAT – Definicja samochodu osobowego na gruncie ustawy o VAT jest analogiczna jak w podatku PIT/CIT. Również – analogicznie jak w PIT/CIT – za samochody ciężarowe uznaje się te, których DMC jest większa niż 3,5 tony. Oznacza to, że przy definiowaniu samochodu dla celów VAT sam zapis w dowodzie rejestracyjnym nie ma znaczenia (liczy się definicja ustawowa). Zapis ten będzie miał jednak znaczenie w niektórych przypadkach, gdy będzie chodziło o pełne odliczanie VAT. Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Dodatkowe badanie techniczne jako warunek pełnego odliczenia VAT od wydatków na pojazd samochodowy >

Jakie Prawo jazdy na samochód zarejestrowany jako ciężarowy?

C – uprawnienia na samochody ciężarowe.

Co daje homologacja ciężarowa?

Materiał Partnera Co oznacza „homologacja ciężarowa”? Jest to prawne przyzwolenie, aby przedsiębiorcy mogli zarejestrować samochód osobowy jako ciężarowy i dzięki temu móc odliczać od kosztów zakupu podatek VAT. Potocznie na samochody takie mówi się „samochody z kratką” ze względu na fakt, że w samochodach takich montuje się metalowe kratki oddzielające przestrzeń pasażerską od bagażowej.

Czy trzeba rejestrowac kampera?

Jak krok po kroku przebudować furgon w kampera? – Krok 1. Wybierz pojazd i zleć przeróbkę No dobrze, zainwestowaliśmy w nienagannego blaszaka z homologacją „ciężarowy” o DMC 3,5 t (kategorii N₁), który w naszym mniemaniu idealnie spełni rolę kempingowego łazika, więc zacznijmy od znalezienia firmy, która zajmuje się profesjonalną adaptacją dostawczaków i przeróbką na kampera,

Co ciekawe, przepisy definiują kampera jako „pojazd specjalny – przeznaczenie: pojazd kempingowy”, który wymaga odpowiedniej homologacji, a ta obejmuje m.in. siedzenia. Dlatego w przeróbce tak ważne jest zastosowanie wymaganego (homologowanego) rodzaju foteli, których ceny, z racji boomu na caravaning, poszybowały i obecnie cena za sztukę to zwykle od 1000 zł wzwyż.

Do tego dochodzą co najmniej dwa mocowania typu ISOFIX, pasy bezpieczeństwa z kotwiczeniem o określonych parametrach, modyfikacja ściany grodziowej itd. Pamiętajmy, że montaż elementów konstrukcyjnych zgodnych z przepisami musi dokonać firma zarejestrowana w ewidencji przedsiębiorców lub Krajowym Rejestrze Sądowym pod kodem (lub jednym z wielu kodów definiujących działalność) PKD 50.20.A lub 45.20.Z, co oznacza, że dany podmiot zajmuje się m.in.

 1. Konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych “.
 2. Nie zapomnij o paragonie/fakturze oraz zaświadczeniu, w którym opisano zakres wykonanych prac.
 3. Toś zapyta: a może nie bawić się w formalną przeróbkę auta ciężarowego tylko zostawić jego homologację? Wszystko byłoby w prawie porządku, gdyby nie to, że takimi samochodami nie wolno przewozić osób na „pace”, a ponadto takie „ciężarówki” mają ograniczony wjazd i parkowanie do miejsc, w których chcielibyśmy się zatrzymać na dłużej np.

podczas urlopu. Nie mówiąc już o zdarzeniu drogowym, gdzie byliby ranni Krok 2. Wizyta u motorzeczoznawcy Nasz furgon wygląda już jak rasowy kamper, więc udajmy się do najbliższego rzeczoznawcy samochodowego, który ustali nowe parametry techniczne oraz sprawdzi, czy wszystko jest zgodne z przepisami o wyposażeniu pojazdów.

 • I najczęściej jest to formalność, która tuż po weryfikacji, od razu pozwala jechać do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
 • Ale i tutaj są wyjątki.
 • Jeśli w naszym blaszaku dokonaliśmy większych zmian jak np.
 • Dodanie nowych miejsc siedzących, wydłużenie ramy czy innych, poważniejszych ingerencji w konstrukcję pojazdu, to jesteśmy zobligowani zwrócić się do Przemysłowego Instytutu Motoryzacyjnego w Warszawie (w skrócie PIMOT ) lub do Instytutu Transportu Samochodowego również w stolicy (ITS), aby uzyskać stosowne zaświadczenie o spełnieniu wymogów do zmiany homologaccji.

Tutaj również spodziewajmy sie opłat. Krok 3. Akcyza i Urząd Skarbowy: przeróbka zwolniona do 30.06.2022 r. To najbardziej kontrowersyjny etap całego procesu. Najnowsze zmiany w prawie akcyzowym (luty/marzec 2021 r.) mają w swym założeniu ukrócić proceder omijania przepisów przy sprowadzaniu luksusowych aut, jednak tym sposobem oberwało się również kamperom,

 • Chodzi o to, że kiedy ktoś sprowadzał do Polski bardzo drogi samochód o dużej pojemności, musiałby zapłacić nawet 18,6% akcyzy.
 • Dla 2-letniego Bentleya Bentayga z silnikiem W12 6.0 TwinTurbo TSI, który kosztuje blisko 1 mln zł, akcyza wyniosłaby ok.186 000 zł.
 • Dlatego takie osoby/firmy, dokonując zakupu np.

w Niemczech robiły tam „formalną przeróbkę” na pojazd specjalny (zwolniony z akcyzy) i tym sposobem wwoziły go do Polski. W efekcie w kieszeni zostawała pokaźna suma. Wszystko wyglądałoby dobrze – cwaniacy mieliby trudniej, a budżet państwa otrzymałby większe wpływy, ale diabeł tkwi w szczegółach.

You might be interested:  Kupiłem Samochód Z Niemiec I Co Dalej?

Bowiem są ludzie, których często nie stać na nowego kampera, ale chcieliby kupić używanego lub przebudować dostawczaka, jednak zmiany w prawie obejmą szeroką gamę pojazdów specjalnych z kamperami włącznie, Nieważne czy są sprowadzane, czy przerabiane na miejscu, od 01.07.2022 r. akcyza będzie naliczana dodatkowo od pojazdów przebudowywanych na kampery,

Pół biedy, jeśli załapiemy się na 3,1% (auta o pojemności do 2000 cc), ale przy stawce 18,6% (auta o poj. pow.2000 cc) marzenia mogą legnąć w gruzach, przynajmniej dla tych, którzy nie są zbyt zamożni. Dlatego zalecamy realizację planów o budowie własnego kampera najpóźniej do 30.06.2022 r., bowiem rządzący w ramach uszczelnienia poboru z podatku akcyzowego przewidują objęcie nim również zmianę przeznaczenia pojazdu na pojazd specjalny typu kamper,

Zatem w tym kroku na razie nie musimy płacić akcyzy od przeróbki, jednak gdy na własną rękę sprowadzimy gotowego kampera, to naszym obowiązkiem jest zawitać do lokalnego Urzędu Skarbowego w celu zapłaty wspomnianej akcyzy. Jest na to 30 dni, od dnia zakupu auta za granicą (wtedy będzie potrzebne też złożenie deklaracji AKC-U/S w ciągu 14 dni od przekroczenia granicy – więcej info tutaj ).

Nie zwlekaj z tym do ostatniego momentu oraz nie zapomnij o pokwitowaniach i opłaceniu podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) w wysokości 2% od rynkowej wartości pojazdu. Krok 4. Jedź do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zapewne dobrze znasz to miejsce, jednak tym razem przygotuj siebie i swój nowy nabytek na rozszerzoną inspekcję składającą się z dwóch badań technicznych.

 1. Pierwsze dotyczy sprawdzenia dokonanych modyfikacji w konstrukcji samochodu, co wiąże się z kosztem 82 zł.
 2. Natomiast drugie badanie to klasyczny przegląd rejestracyjny, za który zapłacisz 99 zł, czyli razem 181 zł.
 3. Bądź wyczulony na porcję kolejnych zaświadczeń z badania, gdyż tutaj ważne jest, abyś otrzymał potwierdzenie, że pojazd spełnia wszelkie wymogi techniczne i może zostać dopuszczony do ruchu.

Sprawdź, czy zgadza się nowa liczba osób, które możesz przewozić przyszłym kamperem, Krok 5. Ubezpieczyciel i wydział komunikacji Generalnie to jest formalność, ponieważ wykup polisy OC w tym przypadku nie różni się od tej, którą zawieramy np. dla osobówki.

Dla świętego spokoju możemy pokusić się o pełny pakiet. Następna wycieczka to wydział komunikacji (masz na to 30 dni od dnia wykonania badania technicznego), gdzie najpierw będziemy musieli zebrać całą dotychczasową dokumentację (z poprzednich kroków) i dostarczyć ją do urzędu miasta/starostwa w celu zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym i ogólnie zarejestrowania pojazdu na nowego właściciela, czyli Ciebie.

Koszty – standardowo zapłacisz 180,5 zł (przerejestrowanie z innego powiatu) lub 81 zł (ten sam powiat). Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym to wydatek 54,5 zł, a jeśli rejestrujesz pojazd z zagranicy, to przygotuj 256 zł i tłumaczenia dokumentów ok.300 zł.

Czy można przerobić auto z kratką na osobowe?

Jak zmienić auto ciężarowe z kratką w samochód osobowy? Samochód ciężarowy z kratką można zmienić w osobowy pod warunkiem dokonania zmian technicznych i prawnych w dokumentach pojazdu. Sprawdźcie jak to zrobić. Korzystne przepisy podatkowe dla przedsiębiorców sprawiły, że na rynku wtórnym jest wiele samochodów zarejestrowanych jako ciężarowe, choć ich konstrukcyjnym przeznaczeniem jest przewóz osób. Okazuje się, że nietrudno zmienić taką “ciężarówkę” w auto osobowe.

 1. Pierwszym etapem modyfikacji jest zakup odpowiednich siedzeń i,
 2. Ich montaż zależy od tego, jakie mamy auto bazowe.
 3. Może być problem w samochodach produkowanych jako dostawcze (kombivany, duże vany), ponieważ w fabryce niekiedy nie pozostawia się technologicznych miejsc montażu siedzeń i pasów.
 4. Jeżeli auto jest tylko przerobione lub ma kratkę za drugim rzędem siedzeń, to nie powinno być kłopotów.

Na liście zadań jest więc usunięcie kraty, montaż siedzeń i pasów, a w autach z pozostawioną kanapą zwykle montaż jednego pasa, zagłówka kanapy i usunięcie podłokietnika blokującego miejsce dla piątego pasażera. Teoretycznie wszystkie te zabiegi powinny być wykonane w warsztacie samochodowym z wpisem do PKD o kodzie 45.20Z, czyli “naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli”. W praktyce modyfikacje można wykonać samodzielnie, pod warunkiem, że warsztat wystawi fakturę oraz dokument opisujący zmiany techniczne wykonane w tym zakresie, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowego, bezpiecznego montażu,

 • Potrzebny będzie również dokument potwierdzający fakt, że wystawca faktury prowadzi działalność w zakresie opisanym kodem PKD 45.20Z.
 • Olejny etap to badanie techniczne w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie zostanie potwierdzone, że powyższe zmiany są zgodne z warunkami opisanymi w “Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”.

Warto zwrócić uwagę na to, co napisał diagnosta na dokumencie, ponieważ jedno niedopatrzenie – np. wpis, że samochód jest 4-osobowy zamiast – przekreśla szanse na dokonanie tej zmiany w urzędzie. Trzeba będzie wracać na stację. Koszt badania to 82 zł. Po przeglądzie, z dokumentem ze stacji diagnostycznej należy udać się do Wydziału Komunikacji w ciągu 30 dni od wykonania badania, w miejscu zarejestrowania pojazdu i zgłosić zmiany. Urzędnik będzie potrzebował następujących dokumentów:

dowód rejestracyjny,karta pojazdu – jeśli była wydana,ważna polisa OC,tablice rejestracyjne (zmienią się tylko znaki legalizacyjne),faktura z warsztatu i oświadczenie o dokonanych zmianach,dokumenty rejestrowe firmy (REGON, zaświadczenie o działalności, odpis z KRS),zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego,dowód osobisty właściciela lub paszport w przypadku osób fizycznych,dowód osobisty osoby z KRS w przypadku spółek z osobowością prawną,upoważnienie jeżeli zamiast właściciela pojazdu sprawę prowadzi pełnomocnik.

You might be interested:  Gdzie Można Kupić Zielony Listek Na Samochód?

Urząd odbiera, ponieważ musi on być zmieniony, a wydaje pozwolenie czasowe. Po około dwóch tygodniach dostaniemy nowe dokumenty i nowe oblicze samochodu, który staje się autem osobowym. : Jak zmienić auto ciężarowe z kratką w samochód osobowy?

Jak nie płacić akcyzy za kampera?

Skip to content Jak to w końcu jest z tymi kamperami? Stało się, 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania zmiany rodzaju użytkowania samochodu – chodzi o popularne przeróbki na kampery, głównie sprowadzonych aut dostawczych z homologacją ciężarową.

To gorący temat, który budził i wciąż budzi wiele emocji, ponieważ przez ostatnie miesiące toczyły się batalie o kształt nowych przepisów, które – nie łudźmy się – uderzają nie tylko w nieuczciwych handlarzy i różnej maści cwaniaków (i słusznie), ale też zwykłych Kowalskich, którzy chcieliby po prostu nieco taniej zrealizować marzenie o posiadaniu własnego kampera.

Na pocieszenie pozostało jedynie to, że termin obowiązkowej zapłaty podatku akcyzowego do skarbówki wydłużono do 1 lipca 2022 r. (tzw. „okres przejściowy”) i będzie dotyczył tylko tych osób, które między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. zdecydują się na przeróbkę sprowadzonego z zagranicy auta dostawczego na kampera lub samą przeróbkę.

A jak będzie to wyglądało w praktyce? Zapowiadano, że głosy środowiska caravaningowego zostaną uwzględnione przy zmianie przepisów i zostały, ale tylko okruszki w postaci wspomnianego okresu przejściowego, który tak naprawdę rodzi dodatkowe problemy wynikające z wyższej ceny zakupu oraz rejestracji takiego pojazdu.

Okazuje się bowiem, że bez zapłaconej akcyzy nie zarejestrujemy naszego wozu. Ponadto, zapowiadano, że kampery będą mogły mieć zwolnienie z akcyzy przy imporcie, ale wyszło jak zwykle – do jednego worka wrzucono wszystkie pojazdy specjalne z kamperami włącznie.

Nawet jak upatrzyliśmy krajowy furgon od pierwszego właściciela i tak dalej, to zmiana jego przeznaczenia na kamperową osobówkę również uderzy nas po kieszeni, akcyzą właśnie. I tak źle, i tak niedobrze. Jeśli mamy pocieszać „na siłę”, to warto pamiętać, że (póki co) gmina nie nalicza podatku od środków transportowych w przypadku kampera.

No dobrze, ale jak to będzie z akcyzą, jeżeli ktoś zdecyduje się na import blaszanego Ducato albo Sprintera np. zza zachodniej granicy i zechce uwić kamperowe gniazdko? Ano tak, że będzie musiał wcześniej jechać na saksy za tę zachodnią granicę, żeby było go stać na opłacenie akcyzy już po dokonaniu przeróbki, zwłaszcza jeśli kupi auto o pojemności pow.2000 cc (stawka 18,6%).

 • Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie („krok 3″), tylko przeróbki aut z silnikiem do dwóch litrów zostaną objęte mniejszą akcyzą, tj.3,1%.
 • Podsumowując część podatkową – płacimy za każde sprowadzone auto osobowe (w tym kampera) zależnie od pojemności (do 2000 cc wyniesie 3,1%, powyżej 2000 cc wyniesie 18,6%) lub auto kupione w Polsce, w którym będziemy chcieli dokonać zmiany przeznaczenia pojazdu, czyli konwersji np.

furgonu na kampera (stawki jak wyżej). Natomiast akcyzy nie zapłacimy przy sprowadzeniu z zagranicy auta ciężarowego o DMC do 3,5 t, jak również w przypadku zakupu w Polsce kampera nowego lub używanego, który posiada zgodną z przepisami homologację pojazdu specjalnego z przeznaczeniem pojazd kempingowy.

Co daje homologacja ciężarowa?

Materiał Partnera Co oznacza „homologacja ciężarowa”? Jest to prawne przyzwolenie, aby przedsiębiorcy mogli zarejestrować samochód osobowy jako ciężarowy i dzięki temu móc odliczać od kosztów zakupu podatek VAT. Potocznie na samochody takie mówi się „samochody z kratką” ze względu na fakt, że w samochodach takich montuje się metalowe kratki oddzielające przestrzeń pasażerską od bagażowej.

Jaki jest koszt zrobienia homologacji?

Ile kosztuje homologacja w Polsce? – Cena przeprowadzenia procedury homologacji jest uzależniona od jej typu. Uzyskanie świadectwa homologacji kosztuje:

 • 1600 zł – dla pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i motocykli,
 • 400 zł – dla części pojazdów lub pojedynczych elementów wyposażenia (np. hak do przyczepy),

200-250 zł – dla butli gazowej LPG.

Jak uzyskać homologację na samochód ciężarowy?

Skąd wziąć świadectwo homologacji pojazdu? – Zastanówmy się teraz, skąd wziąć świadectwo homologacji pojazdu. Jak łatwo się domyśleć, dokument taki wystawiany zostaje dla każdego pojazdu, który pozytywnie przejdzie proces homologacji. Informuje on o tym, że homologacja pojazdu została dokonana i spełnia on wszelkie niezbędne, by poruszać się po europejskich drogach.

Wniosek o wydanie świadectwa homologacji składają przede wszystkim producenci aut, maszyn rolniczych, części samochodowych, czy też przyczep i naczep, a także ich przedstawiciele. W naszym kraju za wystawienie takiego dokumentu odpowiada Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego (TDT). Aby uzyskać wyciąg ze świadectwa homologacji, musisz zgłosić się do uprawnionego do jego wydawania organu – listę znajdziesz na stronie internetowej Dyrektora Transportu Dozoru Technicznego.

Pamiętaj jednak, że zanim dokument zostanie Ci wydany, Twój pojazd będzie musiał przejść niezbędne badania techniczne. Powinieneś także przygotować wniosek o przeprowadzenie badań, a także dokument informacyjny pojazdu (lub jego części, co do której chciałbyś uzyskać świadectwo homologacji).

Related Post