Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Sprawdzić Czy Samochód Nie Jest Obciążony?

Jak Sprawdzić Czy Samochód Nie Jest Obciążony?

0 Comments

Jak Sprawdzić Czy Samochód Nie Jest Obciążony
Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie? 14 kwi 08 01:00 Od dłuższego czasu nie wpisuje się do dowodów rejestracyjnych informacji, że auto jest zastawione. A to w praktyce oznacza, że brak częstego kiedyś wpisu w dowodzie rejestracyjnym o treści “samochód jest przedmiotem zastawu” nie mówi nam nic o ewentualnych wadach prawnych pojazdu. Foto: Auto Świat Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie? Zastaw oznacza, że np. auto jestniespłacone. Wierzycielem zazwyczaj jest bank, w którym poprzedni właściciel zaciągnął kredyt na zakup samochodu. A ów bank może, w przypadku braku terminowej spłaty kredytu, obciążyć właśnie nas – nowych właścicieli auta.

Wprawdzie ryzykujemy najwyżej utratę samochodu, nawet jeśli dług jest wyższy od jego wartości, ale to i tak przykra niespodzianka. I nie ma znaczenia fakt, że to nie my podpisaliśmy umowę kredytową. Jako nabywcy jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnej staranności w weryfikowaniu dokumentów pojazdu, a nasza niewiedza nie jest tutaj żadnym wytłumaczeniem.Informacje o zastawach, odpisyi zaświadczenia można uzyskać osobiście lub pocztą z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych (Warszawa, ul.Czerniakowska 100, tel.022 39 76 515, 39 76 517) lub osobiście w ekspozyturach Centralnej Informacji znajdujących się w każdym Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów.Maszprawo do.

Otrzymania oświadczenia lub odpisu z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych za pośrednictwem, Aby otrzymać oświadczenie lub odpis, trzeba jednak wcześniej uiścić opłatę: 15 lub 20 zł w zależności od dokumentu, jaki jest nam potrzebny. Szczegółowe informacje znajdziecie w internecie na stronie http://www.cors.gov.pl/rzII3.htm.

Możesz wybrać się po zaświadczenie osobiście. Wykaz sądów rejonowych prowadzących rejestr zastawów zamieszczamy poniżej. Aby otrzymać informacje, powinniśmy zaopatrzyć sięw kserokopię dowodu rejestracyjnego. Jeśli jej nie mamy, zapiszmy numer nadwozia samochodu, rodzaj samochodu (osobowy, ciężarowy) oraz numer PESEL właściciela.

W przypadku, gdy nieświadomie kupisz samochód obciążony prawem osób trzecich, masz prawo do dochodzenia swoich roszczeń od sprzedawcy. Jeśli zostałeś oszukany, nie wahaj się równolegle złożyć zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. W przypadku kupna samochodu w komisie lub od profesjonalnego sprzedawcy masz prawo żądać odstąpienia od umowy na podstawie stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Białystok, ul. Mickiewicza 103,tel. (0-85) 66 56 264, faks (0-85) 66 56 310 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10,tel. (0-58) 32 13 657, faks (0-58) 32 13 658 Katowice, ul. Wita Stwosza 31,tel. (0-32) 251 89 57, faks (0-32) 251 87 24 Kraków, ul. Przy Rondzie 7,tel. (0-12) 619 50 15, faks (0-12) 619 50 17 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4d,tel. (0-81) 477 51 96, faks (0-81) 477 51 97 Łódź, ul. Pomorska 37,tel. (0-42) 630 34 10 wew.112, faks (0-42) 630 39 98 Poznań, ul. Wawrzyniaka 40tel. (0-61) 64 73 730, faks (0-61) 64 73 729 Rzeszów, ul. Hetmańska 15,tel. (0-17) 853 70 41, faks (0-17) 853 70 41 wew.24 Szczecin, Plac Żołnierza 16,tel. (0-91) 460 34 91, faks (0-91) 460 34 91 Wrocław, ul. Poznańska 16-20,tel. (0-71) 334 82 82, faks (0-71) 334 82 81 Warszawa, ul. Barska 28/30,tel. (0-22) 570 51 09, faks (0-22) 570 51 09/12

: Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie?

Contents

You might be interested:  Jak Sprzedać Samochód W Trakcie Leasingu?

Jak sprawdzic czy samochód jest zadłużony?

Jak sprawdzić czy samochód nie jest zadłużony?- Zastaw skarbowy – Sprawa jest już o wiele prostsza, niż w przypadku pierwszego rejestru. Wystarczy wejść na stronę i wpisać w formularz numer VIN lub numer rejestracyjny samochodu, który chcesz sprawdzić. Jak Sprawdzić Czy Samochód Nie Jest Obciążony

Jak sprawdzić czy coś jest w rejestrze zastawów?

Rejestr zastawów, czyli gdzie, jak i za ile sprawdzić rzecz publikacja 2005-04-21 08:44 Rzecz, którą chcemy kupić, np. maszyna czy samochód może być obciążona zastawem rejestrowym, podobnie jak nieruchomości bywają obciążone hipoteką. Zanim zdecydujemy się na niemały wydatek, warto to wcześniej sprawdzić.

 • Po co sprawdzać? Aby uniknąć przykrej niespodzianki.
 • Może okazać się później, że osoba, która rzecz nam sprzedała sama kupiła ją na kredyt, a zabezpieczeniem spłaty kredytu był zastaw rejestrowy ustanowiony na tej rzeczy.
 • Zastaw taki jest wpisywany do specjalnego rejestru.
 • Obciąża on rzecz niezależnie od tego, kto stanie się jej kolejnym właścicielem.

Konsekwencją kupna np. samochodu obciążonego zastawem rejestrowym jest to, że jeśli kredyt nie zostanie przez kredytobiorcę spłacony, bank będzie mógł pozwać do sądu nowego właściciela i wyegzekwować należności z kupionego przez niego pojazdu obciążonego zastawem.

Bez znaczenia będzie, że nabywca o kredycie i zastawie nic nie wiedział. Nie zawsze informacja o obciążeniu auta zastawem znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Pewność daje tylko sprawdzenie w rejestrze zastawów. Przepisy są tu bezwzględne – nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze (art.38 ust.1 ustawy).

Dzięki sprawdzeniu w rejestrze dowiemy się, czy osoba sprzedająca nam rzecz nie jest w nim wpisana jako zastawca (czyli dłużnik). Jak to zrobić? Udzielaniem informacji z rejestru zastawów zajmuje się wchodząca w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych,

Wydaje ona odpisy i zaświadczenia mające moc dokumentów wydawanych przez, Wnioski o wydanie odpisu czy zaświadczenia składa się na urzędowych formularzach. Można je otrzymać w sądach lub ściągnąć ze strony internetowej ministerstwa (www.ms.gov.pl). Wnioski niezłożone na formularzach, źle wypełnione lub nieopłacone nie są rozpatrywane.

Wnioski można składać w:

Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych w Warszawie, ul. Ostrobramska 75 C (gmach PROMENADA) – osobiście lub pocztą; opłatę za wnioski należy wówczas wnieść na rachunek bankowy: Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa Konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, ekspozyturach Centralnej Informacji znajdujących się przy każdym sądzie rejonowym wydziale gospodarczym – rejestru zastawów (patrz: wykaz) – tylko osobiście; w takim przypadku opłatę uiszcza się na miejscu w kasie sądu lub na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura.

Ustalone zostały cztery formularze wniosków: wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1), wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2), wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów (DW-3), wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW4).

Wzory poprawnie wypełnionych formularzy są wywieszone w ekspozyturach Centralnej Informacji, można je też przeglądać na stronie internetowej www.cors.gov.pl/wzorydw.htm. Osoba, która nie ma pewności, czy sprzedawca figuruje w zastawie czy nie, powinna wypełnić formularz DW-1 lub DW-2. Osobiste udanie się do ekspozytury Centralnej Informacji ma tę zaletę, że na zaświadczenie nie trzeba długo czekać, a pracownik od razu sprawdzi, czy formularz został poprawnie wypełniony.

Ile to kosztuje? Za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń pobierane są opłaty w następującej wysokości:

You might be interested:  Ile Czasu Na Zapłatę Akcyzy Za Samochód?

20 zł za wydanie zaświadczenia, 15 zł za wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów,10 zł za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów.

Wykaz sądów rejonowych prowadzących rejestr zastawów

Białystok – ul. Łąkowa 3, tel. (0-85) 732-52-04
Gdańsk – ul. Piekarnicza 10, tel. (0-58) 321-36-57
Katowice – ul. Wita Stwosza 31, tel. (0-32) 251-89-57
Kraków – ul. Przy Rondzie 7, tel. (0-12) 619-50-15
Lublin – ul. Plac Czechowicza 1, tel. (0-81) 535-94-71/61
Łódź – ul. Pomorska 37, tel. (0-42) 630-34-10 wew.112
Poznań – ul. Wawrzyniaka 40, tel. (0-61) 856-64-45
Rzeszów – ul. Hetmańska 15, tel. (0-17) 853-70-41
Warszawa – ul.Barska 28/30, tel. (0-22) 570-51-09
Wrocław – ul. Komandorska 16, tel. (0-71) 334-45-00
źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl)

Czy będzie szybciej i wygodniej? Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrach przez Internet, bez ruszania się z domu czy biura – o zaletach takiego rozwiązania nikogo nie trzeba przekonywać. Obecnie nie jest to możliwe, ale ma się to zmienić. Do Sejmu trafił projekt przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego nowelizacji przepisów ustawy o zastawie rejestrowym.

Przewiduje on rewolucyjne zmiany w dostępie do informacji zgromadzonych w rejestrze zastawów. Z jednej strony tak jak obecnie ma działać w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, która pozostanie jedyną właściwą instytucją w zakresie wydawania dokumentów (odpisów i zaświadczeń) mających walor sądowy.

Nowością będzie natomiast dopuszczenie do danych zewnętrznego, komercyjnego podmiotu, tzw. dystrybutora, z którym umowę podpisze Ministerstwo Sprawiedliwości. Dystrybutor będzie odpłatnie udzielał takich samych informacji jak Centralna Informacja. Różnica ma polegać na tym, że dostęp do danych za pośrednictwem dystrybutora ma być znacznie bardziej dostępny, szybszy i prostszy, gdyż będzie się odbywać przede wszystkim za pośrednictwem Internetu.

 • Nie trzeba więc będzie osobiście udawać się do sądów ani czekać na korespondencję z Centralnej Informacji.
 • Na te zmiany trzeba będzie jednak jeszcze poczekać – Sejm musi najpierw uchwalić nowelizację ustawy, a następnie Ministerstwo Sprawiedliwości – podpisać umowę z dystrybutorem.
 • Od wejścia w życie ustawy minie też zapewne kilka miesięcy na przygotowania techniczne całego projektu.

Jeśli nowe rozwiązanie sprawdzi się w praktyce, kolejnym krokiem, na który czekają przedsiębiorcy powinno być wprowadzenie podobnych rozwiązań umożliwiających dostęp przez Internet do danych o przedsiębiorcach zgromadzonych w najważniejszym rejestrze – Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Ze względu jednak na rozmiary tego rejestru byłaby to operacja droższa i znacznie bardziej czasochłonna.
 2. Na razie pozostaje mieć nadzieję, że pomysł z internetowym dostępem do rejestru zastawów zostanie jak najszybciej wcielony w życie.
 3. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6.12.1996 r.
 4. O zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.

nr 149, poz.703 ze zm.). autor: Andrzej Janowski Gazeta Podatkowa Nr 134 z dnia 2005-04-21 Źródło: Tematy Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu : Rejestr zastawów, czyli gdzie, jak i za ile sprawdzić rzecz

Ile kosztuje wpis do rejestru zastawów?

Opłaty ( Rejestr Zastawów ): – od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów : wpis stały w kwocie 200 zł, – od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów : wpis stały w kwocie 100 zł, – od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów : wpis stały w kwocie 100 zł.

Czy mogę sprzedać samochód na raty?

8 lipca 2021 Polacy chętnie korzystają z kredytów, które pozwalają na zakup pojazdu bez konieczności obciążania domowych finansów. Zdarza się jednak tak, że w trakcie okresu finansowania samochód przestaje spełniać oczekiwania. Jak w takim przypadku doprowadzić do jego sprzedaży i czy jest to w ogóle możliwe? Zmiana motoryzacyjnych preferencji, konieczność przesiadki do większego samochodu – to tylko kilka powód, dla których pojazd spłacany kredytem przestaje wystarczać.

 1. Na szczęście istnieje możliwość jego sprzedaży, jednak procedury uzależnione są od rodzaju zaciągniętego zobowiązania.
 2. Sprzedaż samochodu sfinansowanego kredytem gotówkowym Jeśli zakup pojazdu nastąpił w oparciu o kredyt gotówkowy, sprawa jest oczywista – samochód możesz sprzedać bez problemu.
 3. Istotą tej formy finansowania jest możliwość przeznaczenia kwoty na dowolny cel.
You might be interested:  Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Autoalarm?

W takim przypadku wystarczy sfinalizować transakcję z nabywcą i dalej spłacać raty kredytu gotówkowego. Sprzedaż auta sfinansowanego kredytem samochodowym Jeżeli pojazd został zakupiony w oparciu samochodowego sprawa jest bardziej skomplikowana. Główną przeszkodę stanowi bowiem ustanowione zabezpieczenie – szczególnie przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy.

wcześniejsza spłata kredytu samochodowego i następnie sprzedaż pojazdu, przejęcie wierzytelności przez kupującego.

Spłata finansowania przed czasem oznacza konieczność uregulowania pozostałej części zobowiązania. W tym przypadku można umówić się z nowym nabywcą na wpłatę „zaliczki”, co ze środkami własnymi pozwoli na spłatę należności. Warto jednak wcześniej upewnić się, że bank daje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.

Druga opcja oznacza podpisanie cesji wierzytelności przez kupującego, dzięki czemu całe zobowiązanie przechodzi na nowego właściciela. Trzeba jednak upewnić się, że bank zezwala na takie rozwiązanie oraz że nabywca spełnia warunki kredytowe obowiązujące w danej instytucji finansowej. Pomyśl o kredycie z opcją cyklicznej wymiany auta Jeśli chcesz płacić niższe miesięczne raty, nie musisz wiązać się z bankiem na wiele lat.

Ciekawą opcją jest kredyt z opcją cyklicznej wymiany samochodu, dzięki któremu otworzysz sobie drogę do nowego pojazdu zaledwie po 3-4 latach finansowania. A to wszystko przy niskiej miesięcznej racie oraz braku konieczności przedwczesnej spłaty kredytu czy przekazywaniu wierzytelności osobie trzeciej.

daje swobodę w zakresie wyboru wpłaty własnej, gwarantuje niskie miesięczne raty, pozwala na wymianę auta po 3-4 latach bez angażowania środków własnych.

W tym przypadku kredytobiorca ma dużą swobodę w zakresie parametrów finansowania. Zaś krótki okres trwania kredytu i opcja wymiany samochodu na nowy to ukłon w stronę osób, które lubią testować różne pojazdy.

Czy można sprzedać samochód na kredyt?

Sprzedaż samochodu z kredytem – Sprzedaż auta z kredytem jest możliwa, choć może wymagać dopełnienia większych formalności. Jeśli masz kredyt gotówkowy na samochód, to sprzedaż pojazdu nie stanowi żadnego problemu – możesz po prostu wystawić auto na sprzedaż, a następnie dalej spłacać raty.

 • Banku nie interesuje bowiem, na jaki cel wziąłeś pożyczkę.
 • Inaczej przedstawia się natomiast sprawa z kredytem samochodowym.
 • To bardzo popularna forma finansowania pojazdu, na którą decyduje się wiele osób ze względu na atrakcyjne warunki – kredyty te są zazwyczaj tańsze niż pożyczki gotówkowe.
 • Jednak w przypadku chęci sprzedaży pojazdu, sposób ten czasami okazuje się problematyczny.

Od formy zabezpieczenia zależy bowiem, czy w ogóle możesz sprzedać spłacane jeszcze auto.

Jak sprawdzić czy samochód jest zajęty przez komornika?

Osobiście lub drogą pocztową w centrali Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, osobiście w ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w formularzu Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG.

Related Post