Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Wyrejestrować Samochód Bez Złomowania 2018?

Jak Wyrejestrować Samochód Bez Złomowania 2018?

0 Comments

Jak Wyrejestrować Samochód Bez Złomowania 2018
Jak wyrejestrować samochód bez złomowania. Kiedy jest to możliwe? Galopujące ceny polis OC sprawiły, że wielu kierowców zastanawia się, jak można wyrejestrować samochód bez złomowania. Przy obecnie obowiązujących przepisach, wyrejestrowanie, czyli wycofanie pojazdu z ruchu jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach. Możliwość czasowego wycofania pojazdów z ruchu przewidziano dla:

samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tonyautobusówpojazdów specjalnychciągników samochodowych.

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza (na wniosek zarządcy drogi). Wyrejestrowanie jest realizowane na wniosek właściciela pojazdu złożony w urzędzie, w którym pojazd jest zarejestrowany.

wypełnienie wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,dostarczenie do urzędu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) oraz tablic rejestracyjnych.

Dowód i tablice rejestracyjne będą przechowywane przez urząd do momentu złożenia wniosku o przywrócenie pojazdu do ruchu.

Jak wyrejestrować samochód bez złomowania forum?

Jeśli sprzedajemy samochód w Polsce, nie możemy go wyrejestrować – składamy tylko w Wydziale Komunikacji pisemne zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Koszt wyrejestrowania pojazdu to 10 zł, a okres to najdłużej dwa miesiące (w szczególnych przypadkach).

Jak wyrejestrować samochód którego już nie ma?

Wyrejestrowanie samochodu: bez się nie obejdzie – Najprostszą i w zasadzie jedyną legalną opcją pozbycia się starego auta – nie licząc sytuacji kradzieży, zniszczenia czy wywozu za granicę – jest oddanie go na złom. Jak wyrejestrować pojazd? Stacja demontażu po odebraniu od Ciebie wraku zobowiązana jest wystawić zaświadczenie o jego przyjęciu.

Czy można wyrejestrować samochód na części?

Samochód można wyrejestrować po zezłomowaniu go na części Ten tekst przeczytasz w 2 minuty Właściciel pojazdu może zdaniem sądu trwale i zupełnie utracić jego posiadanie (w rozumieniu p.r.d.), zachowując przy tym prawo własności, a dopiero następnie, po pewnym czasie, utracić własność nad daną rzeczą (pojazdem). / ShutterStock Właściciel pojazdu miał wypadek drogowy, który spowodował trwałe uszkodzenie auta.

Zamiast jednak oddać je do stacji demontażu, pociął samochód, a części sprzedał na złom, co wykazał fakturą. Następnie złożył w starostwie wniosek o wyrejestrowanie auta z uwagi na jego zupełną utratę. Czy starosta powinien wydać decyzję o wyrejestrowaniu samochodu? Tak, starosta powinien wydać decyzję o wyrejestrowaniu auta.

Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 4 września 2019 r. (sygn. akt II SA/Go 399/19). Sąd orzekł, że sprzedaż części pojazdu do skupu złomu (zamiast oddania całości pojazdu do stacji demontażu albo zbierania pojazdów) nie wyklucza możliwości wyrejestrowania auta na podstawie art.79 ust.1 pkt 5 o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.).

 1. Podobnie orzekł WSA w Poznaniu w wyroku z 14 grudnia 2016 r. (sygn.
 2. Akt IV SA/Po 664/16).
 3. Sąd wskazał, że zniszczenie pojazdu, w sytuacji gdy jego właściciel nie jest w stanie przedstawić wymaganego zaświadczenia o przekazaniu go do stacji demontażu lub punktu zbierania, nie może prowadzić do wykluczenia możliwości wyrejestrowania pojazdu, jeśli możliwe jest ustalenie, że ten samochód został pocięty i oddany do skupu złomu.

Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do dożywotniego utrzymania stanu zarejestrowania pojazdu, w sytuacji gdy faktycznie on już nie istnieje. Dodatkowo gorzowski WSA w wyroku z 4 września 2019 r. stwierdził, że wniesienie przez właściciela opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na podstawie art.79 ust.1 pkt 5 p.r.d., które zgodnie z art.79 ust.5 p.r.d.

jest warunkiem wyrejestrowania auta, to odrębna kwestia. Odmowa wyrejestrowania samochodu w takiej sytuacji nie może być sankcją za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art.18 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, kary z tego tytułu są bowiem kwestią odrębną. WAŻNE Auto podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania tego pojazdu bez zmiany w zakresie własności.

Ponadto gorzowski sąd administracyjny wyjaśnił, jak należy rozumieć przesłankę wyrejestrowania samochodu, określoną w art.79 ust.1 pkt 5 p.r.d. Zgodnie z tym przepisem pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Zdaniem sądu zawarta w tym przepisie przesłanka „posiadania” dotyczyć może również funkcjonalności auta, czyli możliwości jego użytkowania jako całości. Ponadto sąd podał, że przesłanka z art.79 ust.1 pkt 5 p.r.d. jest spełniona także wówczas, gdy ze względu na stan danego pojazdu dalsze z niego korzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie było możliwe.

Mogą to być zatem takie sytuacje, w których wprawdzie auto nie uległo całkowitemu zniszczeniu, jednak ze względu na stopień uszkodzeń i jego stan techniczny dalsza eksploatacja w dotychczasowym charakterze nie była możliwa. Gorzowski sąd podkreślił, że organy błędnie przyjęły, iż stan, o którym mowa w art.79 ust.1 pkt 5 p.r.d., musi mieć miejsce w dacie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Właściciel pojazdu może zdaniem sądu trwale i zupełnie utracić jego posiadanie (w rozumieniu p.r.d.), zachowując przy tym prawo własności, a dopiero następnie, po pewnym czasie, utracić nad daną rzeczą (pojazdem). W ocenie sądu taka sytuacja również wyczerpuje dyspozycję art.79 ust.1 pkt 5 p.r.d. (por.

też wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 19 września 2018 r., sygn. akt II SA/Go 557/18). • art.79 ust.1 pkt 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1990; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz.1818) • art.18 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu wycofanych z eksploatacji (t.j. W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę. Uwzględniono przy tym najnowsze : Samochód można wyrejestrować po zezłomowaniu go na części

Czy można wyrejestrować samochód na jakiś czas?

Tymczasowe wyrejestrowanie pojazdu – dla kogo? – Zgodnie z art.78a. Prawo o ruchu drogowym czasowe wyrejestrowanie pojazdu od 31 stycznia 2022 roku możliwe jest nie tylko w przypadku wspomnianych pojazdów. Otóż podlegają mu również samochody osobowe, które zostały unieruchomione z powodu konieczności wykonania naprawy, która wynika z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.

 1. Chodzi tutaj o przypadki, w których będzie to czasochłonne.
 2. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu osobowego w 2022 roku jest możliwe na okres od 3 do 12 miesięcy i nie ma możliwości jego przedłużenia.
 3. Dostępne jest to wyłącznie w przypadku poważnych uszkodzeń, np.
 4. Konstrukcji nadwozia.
 5. Czas tymczasowego wyrejestrowania jest okresem na wykonanie niezbędnych napraw.

Powtórzenie tego będzie możliwe kolejny raz dopiero po 3 latach od dnia, w którym upłynął okres wskazany w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Tymczasowe wyrejestrowanie pojazdu może trwać dłużej w przypadku wspomnianych wcześniej pojazdów, tj.

Jak wyrejestrować samochód nie oddając go na złom?

Kiedy możliwe jest wyrejestrowanie samochodu bez złomowania? – Zamiast na złom, możesz przekazać swój samochód do jednej z legalnie działających stacji demontażu pojazdów. Innym przykładem, który umożliwia wycofanie auta z ruchu bez złomowania go, jest kradzież pojazdu, potwierdzona oś wiadczeniem policyjnym.

Bez kasacji wyrejestrować możesz także samochód, który uległ zniszczeniu lub został wywieziony za granicę, W tym ostatnim przypadku konieczne jest przedstawienie dowodu sprzedaży lub zaświadczenie o rejestracji auta w innym kraju. Jeżeli jednak chcesz oddać auto do skupu, wybierz uczciwą firmę, która zaproponuje Ci atrakcyjną zapłatę za zezłomowany samochód.

Auto kasacja Warszawa to miejsce, w którym bez problemu możesz oddać swoje auto.

Co warto wyjąć z auta przed złomowaniem?

Cała karoseria, nawet jeśli niektóre jej części są uszkodzone (musi być element z wybitym numerem VIN zgodnym z tym, który znajduje się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu), podwozie, kompletny silnik wraz ze skrzynią biegów, układ hamulcowy i jezdny wraz z kolami.

Jak zostawić samochód na części?

/td> Mawerix Grupa Podkarpacka Auto: Muek C20NE, Zafira Z19DT Pomg: 701 razy Doczy: 29 Sie 2010 Posty: 11101 Skd: Zabierzw

Wysany: 2012-06-22, 05:28
Musisz zaatwi papierek ze zomu e auto poszo do recyklingu i z tym do wydziau komunikacji i ubezpieczalni.

/td>

/td>

/td> Jonecky Grupa Podkarpacka Auto: Lanos 1,5 8v LPG Imie: Micha Pomg: 322 razy Wiek: 33 Doczy: 21 Maj 2009 Posty: 7232 Skd: ok Dbica RDE

/td>

/td> Volfodzio Auto: Renault Megane 1.6 K4M Pomg: 31 razy Doczy: 03 Sty 2010 Posty: 2096 Skd: Wa-wa

Wysany: 2012-06-22, 13:21
Prdzej sprzedasz wszystkie czci przed kocem OC i badania, a pniej resztki na allegro BCM od 1pln. A to co zrobi nowy waciciel to ju jego problem i jego konsekwencje.

/td>

/td>

/td> zuku Auto: espero 1.5 Imie: Tomasz Pomg: 3 razy Wiek: 60 Doczy: 11 Cze 2012 Posty: 88 Skd: Warszawa

Wysany: 2012-06-22, 13:31
sprawa jest prosta, zgo rezygnacj OC, nie musisz podawa przyczyny i spokojnie moesz sprzedawa na czci, karoserie z papierami tez moesz sprzeda.

/td>

/td>

/td> Linker #2 Reklama Auto: brak Wiek: 30 Posty: 140 Maciekx Grupa Podkarpacka Auto: Lanos C30YER Imie: Maciek Pomg: 26 razy Wiek: 31 Doczy: 06 Lip 2010 Posty: 1958 Skd: Rzeszw / Krakw

Wysany: 2012-06-22, 15:04
zuku, Nie jest prosta, bo moesz oc wymwi, jeli kupisz auto i chcesz przenie polis, kradzie auta i jego kasacja.

/td>

/td>

/td> Volfodzio Auto: Renault Megane 1.6 K4M Pomg: 31 razy Doczy: 03 Sty 2010 Posty: 2096 Skd: Wa-wa

Wysany: 2012-06-22, 16:04
zuku napisa/a:
sprawa jest prosta, zgo rezygnacj OC, nie musisz podawa przyczyny i spokojnie moesz sprzedawa na czci, karoserie z papierami tez moesz sprzeda.

Musi by cigo OC, inaczej prawo przewiduje grzywny, chyba e zezomujesz auto i opacisz ew. dni bez OC, pytanie po co si w to bawi ? Silnik, elementy zawieszenia, skrzyni, elektronik i co z wntrza sprzedasz na pniu, bud i reszt kupi jaki cwaniak na allegro i on ju bdzie dobrze wiedzia jak “przerobi” auto na wiartki i “niby” zezomowa bez poowy rzeczy.

/td>

/td>

/td> zuku Auto: espero 1.5 Imie: Tomasz Pomg: 3 razy Wiek: 60 Doczy: 11 Cze 2012 Posty: 88 Skd: Warszawa

Wysany: 2012-06-22, 16:08
Jeli OC si koczy masz prawo wypowiedzie, bez podania przyczyny,choby po to ze chcesz zmieni Ubezpieczyciela, nie jeste zwizany z jednym ubezpieczycielem, po za tym 11,02, 2012 weszy nowe przepisy dotyczce OC, ktre maj na celu uregulowanie sprawy dotyczcej zawarcia OC na 1 rok, dublowania OC, po tym okresie samo wygasa( dotyczy nowych nabywcw), nie przedua si automatycznie jak dotychczas, po za tym nowy nabywca moe wypowiedzie umow w kadej chwili, nie jak dotychczas do 30dni, oczywicie ustawa dotyczy ubezpiecze zawartych po okresie wejcia ustawy w ycie, Kary te zwikszyli.

/td>

/td>

/td> Go

Wysany: 2012-06-22, 17:56
zuku napisa/a:
Jeli OC si koczy masz prawo wypowiedzie, bez podania przyczyny,choby po to ze chcesz zmieni Ubezpieczyciela,

Zgadza sie ale

Volfodzio napisa/a:
Musi by cigo OC, inaczej prawo przewiduje grzywny,

Od kontrolowania tego jest UFG, a uwie e takie wypowiedzenie sprawdzaj w pierwszej kolejnoci i przypominaj sobie jak troche odsetek ju nabije, Masz kilka rozwiza,1. Sprzedajesz na czci przed dat wyganicia polisy, oczywicie bude na umowe,2. Zalatwiasz kwit z utylizacji,3. Zaatwiasz sup,

/td> arkadius657 Auto: Audi A3 Pomg: 10 razy Doczy: 21 Maj 2009 Posty: 658 Skd: Katowice Go

Wysany: 2012-06-22, 22:18
arkadius657 napisa/a:
no ale to ju nie zgodne z prawem wic nie namawiam bo nie po to jest to forum

Niestety nie ma legalnego sposobu eby zostawi tego Lanosa, To znaczy jest opaca OC do mierci,

/td> Magda M. Matiz Racing Team Auto: Matiz Imie: Magda Wiek: 39 Doączya: 16 Sty 2012 Posty: 155 Skd: Bydgoszcz

Wysany: 2012-06-23, 00:35
dobra dobra, jest jeszcze jedna opcja. w miar legalna, pytanie na ile opacalna. Sprzeda co sprzeda si da, go bud wyzomowa. Dopaca si za kady brakujcy kilogram do penej masy po cenie zomu, wic jeeli jest co sprzeda za dobre pienidze, to moe si to opyla. Poza tym s punkty, ktre dopaca sobie nie ka. daj kwit i tyle. Wane zdoby kwit, a jakie s moliwoci u ciebie w okolicy to ju tam si musisz sam dowiedzie
My cars, my choice, my pride – K.I.T.T. & Mati

/td>

/td>

/td> Bradley

Wysany: 2012-06-23, 08:23
Sprzedajesz co sie da, a reszte wystawiasz na Alledrogo od 1zl. W ciagu 15min bedziesz juz mial kupca. Licytuja wlasnie tacy co maja swoje zlomowiska spisujecie K-S i baj baj.

/td> Zielony Prezes Auto: Lanos SE 1.5 8V 86 KM LPG Imie: Wojtek Pomg: 33 razy Wiek: 41 Doczy: 27 Lut 2011 Posty: 3168 Skd: WPN

Wysany: 2012-06-23, 08:47
Mona to zrobi w inny sposb. Sprzedajesz poprostu samochd komu z rodziny (brat, ona itp.). Ty masz go z gowy zanoszc umow do wydziau komunikacji e sprzedae pojazd. A osoba ktra go nabya nie idzie eby go zarejestrowa i adnych konsekwencji z tego nie ma.
Nie spa, zwiedza, zapier.

/td>

/td>

/td> Robaszek127 Auto: Getz 1.3 + LPG Pomg: 114 razy Doczy: 16 Wrz 2010 Posty: 2363 Skd: Przedbrz

Wysany: 2012-06-23, 12:10
Najprociej i w peni leglnie szukasz zomowiska gdzie za drobn opat wezm sam karoseri z numerami i dadz kwit. Czsto tak ludzie robi by nie oddawa za bezcen jakim stacj demontau. Tak samo za ok 150z robi myk e pisz umow na jakiego pijaczka i gotowe. Pijaczkowi i tak guzik zrobi a ty masz umow i jeste czysty. W taki sposb w Polsce wiele aut poszo na czci. Nawet Unia co tak sprawdza bo u nas chyba co 1,5 mln samochodw jest tylko na papierze bo po sprzeday nikt ich nie zarejestrowa ponownie.

/td>

Jak legalnie rozebrać samochód na części?

Gdzie sprzedać samochód na części? – Jedyną opcją na legalną rozbiórkę auta na części jest stacja demontażu pojazdów, Takie punkty znajdują się w każdym większym mieście na terenie całego kraju. Przepisy, które nakazują taki sposób pozbywania się wraków zostały wprowadzone z myślą o ochronie środowiska.

Wynika to z faktu, iż nieumiejętna rozbiórka samochodu może spowodować skażenie gruntu lub wód. Dzieje się tak w przypadku, kiedy podczas rozbierania auta wyciekną oleje, płyny lub paliwo. Stacja demontażu posiada odpowiednio do tego dostosowane systemy, które pozwalają uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Sprzedając samochód takiej stacji, upewnij się, że działa ona legalnie. W innym wypadku sprzedając auto nieuczciwym ludziom, możesz mieć poważne problemy. „Koszt demontażu jednego pojazdu w szarej strefie jest o ok.500–600 zł niższy niż w legalnie działającej stacji.

 • Nielegalne szroty nie muszą kłopotać się kosztami zagospodarowania niezyskownych odpadów, bo zwyczajnie pozbywają się ich w lasach.
 • Pracowników zatrudniają na czarno i nie zajmują się pozyskiwaniem jakichkolwiek zezwoleń.
 • Nie ponoszą też kosztów związanych z przystosowaniem zakładów do rygorystycznych wymogów środowiskowych.

O płaceniu podatków nie wspomnę”. mówi Adam Małyszko prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów „FORS”

Czy auto na złom musi mieć przegląd?

Złomowanie samochodu – Co zrobić z samochodem bez przeglądu? – Samochód przeznaczony do złomowania nie musi mieć ważnego przeglądu gdyż złomowanie kończy jego eksploatację. Właściciel nie musi robić przeglądu samochodowi, który nie jest używany i postanowiono już o jego kasacji.

 1. Stacja demontażu nie ma obowiązku sprawdzać aktualnego przeglądu i nie sprawdza tego.
 2. Transport auta lawetą, do kasacji sprawia że samochód samodzielnie nie wyjeżdża na drogę.
 3. Ale jeśli sami przyjeżdżamy do stacji demontażu, to znaczy przejeżdżamy przez drogi naszym autem, to musimy mieć aktualny przegląd techniczny.

Mimo że do złomowania, przegląd techniczny nie jest potrzebny to wiele samochodów przeznaczonych do zezłomowania wciąż jest sprawnych z ważnym przeglądem i może bez przeszkód dojechać do stacji demontażu.

Co musi mieć auto do złomowania?

Złomowanie i wyrejestrowanie samochodu – nie sprzedawaj na szrot Złomowisko, Marek Kępa Samochód, który nie nadaje się do użytku, lepiej zezłomować i wyrejestrować. Podpowiadamy, jak to zrobić legalnie i bez zbędnych kosztów. Złomowisko, Marek Kępa Sprzedajesz samochód – musisz to zgłosić Sprzedaż samochodu trzeba zawsze zgłosić w wydziale komunikacji odpowiedniego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Zgodnie z literą prawa, zbywca czyli szczęśliwy były właściciel ma na to 30 dni.

Ierowcy często o tym zapominają. A jest kilka powodów, dla których warto to zrobić. Nabywca samochodu może nie mieć zamiaru go rejestrować, tylko rozmontować na części. A to jest w Polsce prawnie niedozwolone. Po drugie, jeśli nabywca nie przerejestruje na siebie samochodu według Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nadal będziemy właścicielem pojazdu.

To może skończyć się karą za brak ubezpieczenia OC w wysokości nawet 3000 zł. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czuwa i kontroluje CEPiK. Poza tym samochód może być użyty do przestępstwa. – Takie historie zdarzają się częściej niż może się wydawać, dlatego po sprzedaży pojazdu, jego były właściciel powinien zgłosić jego zbycie w urzędzie, dołączając kopie dokumentów, na podstawie których nastąpiła sprzedaż pojazdu – tłumaczy Roman Gołębiowski z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Lublinie.

Natomiast samochód, którym nie nadaje się do jazdy i nie chcemy go remontować, lepiej wyrejestrować. Jeśli pozostanie zarejestrowany, to zgodnie z prawem powinien posiadać ubezpieczenie OC. Kary za jego brak – jak już wspomnieliśmy – są dotkliwe i można je dostać nawet, gdy auto nie wyjeżdża na drogi.

Pięć przyczyn wyrejestrowania według kodeksu drogowego Zgodnie z art.79.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela w pięciu przypadkach. Te przypadki to złomowanie w Stacji Demontażu Pojazdów. Druga sytuacja, to kradzież pojazdu. Trzecia przyczyna, to wywóz pojazdu z kraju, jego sprzedaż i rejestracja w innym państwie. Czwarta, losowa, jest stosowana w przypadku, gdy konieczna jest kasacja samochodu, chociażby w wyniku wypadku czy podpalenia.

No i piąta, czyli udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu. Złomowanie Samochód czy inny pojazd przeznaczony do złomowania musi być w miarę kompletny. Podstawową sprawą jest waga, która nie może być mniejsza niż 90 proc. masy własnej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. Ten wymóg dotyczy tylko samochodów osobowych.

Stacja Demontażu Pojazdów może domagać się do złotówki kary za każdy brakujący kilogram. Może, ale nie musi. – W dobrych profesjonalnych stacjach odbywa się wycena starego pojazdu. Na ogół płacimy do 400 złotych za samochód, minus złotówkę za każdy brakujący kilogram.

Zapewniamy także transport starego pojazdu do stacji oraz odwozimy do domu zaświadczenie o zezłomowaniu i unieważniony dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, o ile taka była wydana. Z takim kompletem można już udać się do wydziału komunikacji, aby wyrejestrować pojazd – wyjaśnia Marek Kępa, właściciel SDP Kępa Auto-Centrum w Lublinie.

Oczywiście właściciel pojazdu spisuje z SDP umowę kupna-sprzedaży, bo niektóre, nadające się części po demontażu trafią do sprzedaży. – A zatem musimy mieć udokumentowane pochodzenie tych podzespołów – wyjaśnia Kępa. Zobacz też: Stacje Demontażu Pojazdów muszą posiadać zezwolenie wojewody.

 1. Zanim powierzy się im samochód, warto to sprawdzić.
 2. Lepiej nie korzystać z usług nielegalnych złomowisk czy szrotów.
 3. Tylko Stacje Demontażu Pojazdów – zgodnie z prawem – mogą dokonywać kasacji, pozwalającej na wycofanie samochodu z ruchu i unieważnić jego dowód rejestracyjny.
 4. Wprawdzie nielegalne złomowiska oferują lepsze ceny za stare auta, 100-200 złotych więcej.

Jednak taka transakcja jest obarczona ryzykiem konfliktu z fiskusem. Takie firmy zazwyczaj kupują samochody na tzw. słupów, czyli bezdomnych czy osoby z zaburzeniami psychicznymi. – Skarbówka musi otrzymać 2-proc. podatek od wartości auta, jeśli samochód sprzedano za więcej niż tysiąc złotych.

 1. Skoro nabywca nie ma zdolności prawnej, jest psychicznie chory lub nie można ustalić jego adresu, wówczas w ciągu pięciu lat urzędnik może się zgłosić się do zbywcy, aby ten zapłacił podatek wraz z odsetkami – tłumaczy Marek Kępa.
 2. Aby wyrejestrować pojazd, trzeba dostarczyć do urzędu zaświadczenie o zezłomowaniu, unieważniony dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, o ile była wydana.

Wyrejestrowanie auta kosztuje w urzędzie 10 zł. Ukradną, wywiozą, skasują Druga sytuacja, w której możemy wyrejestrować pojazd, to jego kradzież. – W takim przypadku trzeba dostarczyć stosowne zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie kradzieży na policję oraz oświadczenie właściciela o utracie pojazdu lub postanowienie prokuratorskie o umorzeniu śledztwa – dodaje Roman Gołębiowski.

 1. Oszt wyrejestrowania w tym przypadku to również 10 zł.
 2. Trzecia przyczyna, to wywóz samochodu czy motocykla z kraju, jego sprzedaż i rejestracja w innym państwie.
 3. Aby taki pojazd zniknął z ewidencji, należy przedstawić zaświadczenie o rejestracji w innym państwie lub ksero nowego, zagranicznego dowodu (oba dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

Koszt wyrejestrowania – jak w poprzednich przypadkach – wynosi 10 zł. Czwarta, losowa, jest stosowana w przypadku, gdy dojdzie do kasacji samochodu, chociażby w wyniku wypadku. Gdy zdarzenie nastąpiło w Polsce, to procedura jest taka sama, jak w przypadku złomowania starego samochodu.

Gdy do nieszczęścia dojdzie za granicą, wówczas musimy przedstawić zaświadczenie o zezłomowaniu z tamtejszej stacji SDP plus pozostałe dokumenty samochodu. Oczywiście zaświadczenie musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Koszt wyrejestrowania wynosi 10 zł. Samochód zabrany z ogródka Piąta sytuacja, w której kodeks przewiduje, to udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

Załóżmy, że w ogródku stało stare, zniszczone auto. Pojawił się złomiarz, który za kilkaset złotych zabrał pojazd, bez zawierania umowy kupna-sprzedaży. Formalnie samochód nadal jeździ. Choćby dlatego, żeby nie dostać kary za brak OC, lepiej go wyrejestrować.

 1. Tu sprawa jest trudniejsza.
 2. W takim przypadku właściciel pojazdu musi złożyć oświadczenie o jego utracie oraz wnieść opłatę na rzecz gminy na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości.
 3. Średnia opłata za wyrejestrowanie pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty bez zmiany w prawie własności wynosi od 800 do1000 zł i dotyczy samochodu osobowego plus 10 zł opłaty skarbowej – tłumaczy Roman Gołębiowski.

Stare, niekompletne auto można także zezłomować, o ile mamy na niego papiery. Wówczas w urzędzie, poza posiadanymi papierami, trzeba przedstawić zaświadczenie z SDP o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Wyrejestrowanie w urzędzie kosztuje 10 złotych. Czasowe wycofanie z ruchu Dotyczy ono wyłącznie pojazdów powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.

Właściciel wycofanego czasowo pojazdu musi złożyć do depozytu w urzędzie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, zapewnić postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania oraz zabezpieczyć przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowanie innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.Instytucja czasowego wycofania pojazdu z ruchu nie jest tożsama z wyrejestrowaniem pojazdu, co w ocenie ekspertów ubezpieczeniowych przemawia za koniecznością posiadania polisy OC. Paweł Puzio

Z jakich powodów można wyrejestrować samochód?

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży: Pisemne oświadczenie właściciela pojazdu o jego kradzieży. Należy pamiętać, że za poświadczenie nieprawdy grozi kara więzienia. Pismo z policji potwierdzające kradzież albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Czy wyrejestrowane auto musi być ubezpieczone?

FAQ – najczęściej zadawane pytania –

 1. Czy wyrejestrowany pojazd musi mieć OC? Tak. Ustawa nie zwalnia z obowiązku posiadania polisy, także pojazdów czasowo wycofanych z ruchu. Wyrejestrowanie pojazdu nie daje prawa do wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Jednak w związku z czasowym wycofaniem z ruchu towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj zmniejszają wysokość składki, często nawet o 95%.
 2. Czy kara za brak OC jest automatyczna? Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może zostać nałożona nie tylko podczas kontroli drogowej. Brak polisy zostanie wykryty przez odpowiedni algorytm, nazywany czasem “wirtualnym policjantem”. Wezwanie do zapłaty grzywny wystawi na nas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a zostanie ono nam doręczone listownie.
 3. Kiedy przychodzi kara za brak OC? Informacja o nałożeniu na nas kary za brak obowiązkowego OC może do nas wpłynąć w dowolnym momencie. Nie istnieje jeden okres kontroli pojazdów mechanicznych, a bazy są stale przeszukiwane przez odpowiedni algorytm. System w każdym momencie może wykryć lukę w historii obowiązkowego ubezpieczenia.
 4. Czy kara za brak OC może zostać naliczona za kilka lat? Nie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć adekwatną karę za brak obowiązkowej polisy OC tylko w roku przeprowadzenia kontroli. Nawet jeśli pojazd nie ma OC od kilku lat, to kara będzie nałożona tylko za okres braku ubezpieczenia w roku kontroli. Jeżeli więc pojazd nie był ubezpieczony od 2014 roku, ale dopiero w roku 2021 zostanie to wykryte, to kara będzie dotyczyć jedynie okresu od 1 stycznia 2021.
 5. Jak wycofać samochód z ruchu? Formalności związanych z dokonaniem czasowego wycofania pojazdu z ruchu dopełnimy w wydziale komunikacji, w którym zarejestrowany jest pojazd. Należy złożyć odpowiedni wniosek o wyrejestrowanie pojazdu oraz przekazać urzędnikowi dowód rejestracyjny i tablice wycofywanego z ruchu pojazdu. Należy też uiścić stosowną opłatę za wyrejestrowanie pojazdu.
 6. Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel? Kierowca nieubezpieczonego pojazdu, który spowodował wypadek lub kolizję, będzie pociągnięty do odpowiedzialności w takim samym stopniu jak właściciel pojazdu w kwestii odszkodowania. Odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wykorzystując regres ubezpieczeniowy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może domagać się zwrotu przekazanych środków zarówno od kierowcy, jak i od właściciela pojazdu. Niestety nawet jeśli kierowca pojazdu nie wiedział o tym, że prowadzone przez niego auto jest nieubezpieczone, to i tak złamał obowiązujące prawo i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. W kwestii kary za brak OC grzywną za brak ubezpieczenia OC zostanie obarczony jedynie właściciel samochodu.

Jak zostawić samochód na części?

/td> Mawerix Grupa Podkarpacka Auto: Muek C20NE, Zafira Z19DT Pomg: 701 razy Doczy: 29 Sie 2010 Posty: 11101 Skd: Zabierzw

Wysany: 2012-06-22, 05:28
Musisz zaatwi papierek ze zomu e auto poszo do recyklingu i z tym do wydziau komunikacji i ubezpieczalni.

/td>

/td>

/td> Jonecky Grupa Podkarpacka Auto: Lanos 1,5 8v LPG Imie: Micha Pomg: 322 razy Wiek: 33 Doczy: 21 Maj 2009 Posty: 7232 Skd: ok Dbica RDE

/td>

/td> Volfodzio Auto: Renault Megane 1.6 K4M Pomg: 31 razy Doczy: 03 Sty 2010 Posty: 2096 Skd: Wa-wa

Wysany: 2012-06-22, 13:21
Prdzej sprzedasz wszystkie czci przed kocem OC i badania, a pniej resztki na allegro BCM od 1pln. A to co zrobi nowy waciciel to ju jego problem i jego konsekwencje.

/td>

/td>

/td> zuku Auto: espero 1.5 Imie: Tomasz Pomg: 3 razy Wiek: 60 Doczy: 11 Cze 2012 Posty: 88 Skd: Warszawa

Wysany: 2012-06-22, 13:31
sprawa jest prosta, zgo rezygnacj OC, nie musisz podawa przyczyny i spokojnie moesz sprzedawa na czci, karoserie z papierami tez moesz sprzeda.

/td>

/td>

/td> Linker #2 Reklama Auto: brak Wiek: 30 Posty: 140 Maciekx Grupa Podkarpacka Auto: Lanos C30YER Imie: Maciek Pomg: 26 razy Wiek: 31 Doczy: 06 Lip 2010 Posty: 1958 Skd: Rzeszw / Krakw

Wysany: 2012-06-22, 15:04
zuku, Nie jest prosta, bo moesz oc wymwi, jeli kupisz auto i chcesz przenie polis, kradzie auta i jego kasacja.

/td>

/td>

/td> Volfodzio Auto: Renault Megane 1.6 K4M Pomg: 31 razy Doczy: 03 Sty 2010 Posty: 2096 Skd: Wa-wa

Wysany: 2012-06-22, 16:04
zuku napisa/a:
sprawa jest prosta, zgo rezygnacj OC, nie musisz podawa przyczyny i spokojnie moesz sprzedawa na czci, karoserie z papierami tez moesz sprzeda.

Musi by cigo OC, inaczej prawo przewiduje grzywny, chyba e zezomujesz auto i opacisz ew. dni bez OC, pytanie po co si w to bawi ? Silnik, elementy zawieszenia, skrzyni, elektronik i co z wntrza sprzedasz na pniu, bud i reszt kupi jaki cwaniak na allegro i on ju bdzie dobrze wiedzia jak “przerobi” auto na wiartki i “niby” zezomowa bez poowy rzeczy.

/td>

/td>

/td> zuku Auto: espero 1.5 Imie: Tomasz Pomg: 3 razy Wiek: 60 Doczy: 11 Cze 2012 Posty: 88 Skd: Warszawa

Wysany: 2012-06-22, 16:08
Jeli OC si koczy masz prawo wypowiedzie, bez podania przyczyny,choby po to ze chcesz zmieni Ubezpieczyciela, nie jeste zwizany z jednym ubezpieczycielem, po za tym 11,02, 2012 weszy nowe przepisy dotyczce OC, ktre maj na celu uregulowanie sprawy dotyczcej zawarcia OC na 1 rok, dublowania OC, po tym okresie samo wygasa( dotyczy nowych nabywcw), nie przedua si automatycznie jak dotychczas, po za tym nowy nabywca moe wypowiedzie umow w kadej chwili, nie jak dotychczas do 30dni, oczywicie ustawa dotyczy ubezpiecze zawartych po okresie wejcia ustawy w ycie, Kary te zwikszyli.

/td>

/td>

/td> Go

Wysany: 2012-06-22, 17:56
zuku napisa/a:
Jeli OC si koczy masz prawo wypowiedzie, bez podania przyczyny,choby po to ze chcesz zmieni Ubezpieczyciela,

Zgadza sie ale

Volfodzio napisa/a:
Musi by cigo OC, inaczej prawo przewiduje grzywny,

Od kontrolowania tego jest UFG, a uwie e takie wypowiedzenie sprawdzaj w pierwszej kolejnoci i przypominaj sobie jak troche odsetek ju nabije, Masz kilka rozwiza,1. Sprzedajesz na czci przed dat wyganicia polisy, oczywicie bude na umowe,2. Zalatwiasz kwit z utylizacji,3. Zaatwiasz sup,

/td> arkadius657 Auto: Audi A3 Pomg: 10 razy Doczy: 21 Maj 2009 Posty: 658 Skd: Katowice Go

Wysany: 2012-06-22, 22:18
arkadius657 napisa/a:
no ale to ju nie zgodne z prawem wic nie namawiam bo nie po to jest to forum

Niestety nie ma legalnego sposobu eby zostawi tego Lanosa, To znaczy jest opaca OC do mierci,

/td> Magda M. Matiz Racing Team Auto: Matiz Imie: Magda Wiek: 39 Doączya: 16 Sty 2012 Posty: 155 Skd: Bydgoszcz

Wysany: 2012-06-23, 00:35
dobra dobra, jest jeszcze jedna opcja. w miar legalna, pytanie na ile opacalna. Sprzeda co sprzeda si da, go bud wyzomowa. Dopaca si za kady brakujcy kilogram do penej masy po cenie zomu, wic jeeli jest co sprzeda za dobre pienidze, to moe si to opyla. Poza tym s punkty, ktre dopaca sobie nie ka. daj kwit i tyle. Wane zdoby kwit, a jakie s moliwoci u ciebie w okolicy to ju tam si musisz sam dowiedzie
My cars, my choice, my pride – K.I.T.T. & Mati

/td>

/td>

/td> Bradley

Wysany: 2012-06-23, 08:23
Sprzedajesz co sie da, a reszte wystawiasz na Alledrogo od 1zl. W ciagu 15min bedziesz juz mial kupca. Licytuja wlasnie tacy co maja swoje zlomowiska spisujecie K-S i baj baj.

/td> Zielony Prezes Auto: Lanos SE 1.5 8V 86 KM LPG Imie: Wojtek Pomg: 33 razy Wiek: 41 Doczy: 27 Lut 2011 Posty: 3168 Skd: WPN

Wysany: 2012-06-23, 08:47
Mona to zrobi w inny sposb. Sprzedajesz poprostu samochd komu z rodziny (brat, ona itp.). Ty masz go z gowy zanoszc umow do wydziau komunikacji e sprzedae pojazd. A osoba ktra go nabya nie idzie eby go zarejestrowa i adnych konsekwencji z tego nie ma.
Nie spa, zwiedza, zapier.

/td>

/td>

/td> Robaszek127 Auto: Getz 1.3 + LPG Pomg: 114 razy Doczy: 16 Wrz 2010 Posty: 2363 Skd: Przedbrz

Wysany: 2012-06-23, 12:10
Najprociej i w peni leglnie szukasz zomowiska gdzie za drobn opat wezm sam karoseri z numerami i dadz kwit. Czsto tak ludzie robi by nie oddawa za bezcen jakim stacj demontau. Tak samo za ok 150z robi myk e pisz umow na jakiego pijaczka i gotowe. Pijaczkowi i tak guzik zrobi a ty masz umow i jeste czysty. W taki sposb w Polsce wiele aut poszo na czci. Nawet Unia co tak sprawdza bo u nas chyba co 1,5 mln samochodw jest tylko na papierze bo po sprzeday nikt ich nie zarejestrowa ponownie.

/td>

Jak legalnie rozebrać samochód na części?

Gdzie sprzedać samochód na części? – Jedyną opcją na legalną rozbiórkę auta na części jest stacja demontażu pojazdów, Takie punkty znajdują się w każdym większym mieście na terenie całego kraju. Przepisy, które nakazują taki sposób pozbywania się wraków zostały wprowadzone z myślą o ochronie środowiska.

 1. Wynika to z faktu, iż nieumiejętna rozbiórka samochodu może spowodować skażenie gruntu lub wód.
 2. Dzieje się tak w przypadku, kiedy podczas rozbierania auta wyciekną oleje, płyny lub paliwo.
 3. Stacja demontażu posiada odpowiednio do tego dostosowane systemy, które pozwalają uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Sprzedając samochód takiej stacji, upewnij się, że działa ona legalnie. W innym wypadku sprzedając auto nieuczciwym ludziom, możesz mieć poważne problemy. „Koszt demontażu jednego pojazdu w szarej strefie jest o ok.500–600 zł niższy niż w legalnie działającej stacji.

 1. Nielegalne szroty nie muszą kłopotać się kosztami zagospodarowania niezyskownych odpadów, bo zwyczajnie pozbywają się ich w lasach.
 2. Pracowników zatrudniają na czarno i nie zajmują się pozyskiwaniem jakichkolwiek zezwoleń.
 3. Nie ponoszą też kosztów związanych z przystosowaniem zakładów do rygorystycznych wymogów środowiskowych.

O płaceniu podatków nie wspomnę”. mówi Adam Małyszko prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów „FORS”

Jak zezłomować samochód nie przerejestrowany?

Złomowanie i wyrejestrowanie samochodu – nie sprzedawaj na szrot Złomowisko, Marek Kępa Samochód, który nie nadaje się do użytku, lepiej zezłomować i wyrejestrować. Podpowiadamy, jak to zrobić legalnie i bez zbędnych kosztów. Złomowisko, Marek Kępa Sprzedajesz samochód – musisz to zgłosić Sprzedaż samochodu trzeba zawsze zgłosić w wydziale komunikacji odpowiedniego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Zgodnie z literą prawa, zbywca czyli szczęśliwy były właściciel ma na to 30 dni.

Kierowcy często o tym zapominają. A jest kilka powodów, dla których warto to zrobić. Nabywca samochodu może nie mieć zamiaru go rejestrować, tylko rozmontować na części. A to jest w Polsce prawnie niedozwolone. Po drugie, jeśli nabywca nie przerejestruje na siebie samochodu według Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nadal będziemy właścicielem pojazdu.

To może skończyć się karą za brak ubezpieczenia OC w wysokości nawet 3000 zł. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czuwa i kontroluje CEPiK. Poza tym samochód może być użyty do przestępstwa. – Takie historie zdarzają się częściej niż może się wydawać, dlatego po sprzedaży pojazdu, jego były właściciel powinien zgłosić jego zbycie w urzędzie, dołączając kopie dokumentów, na podstawie których nastąpiła sprzedaż pojazdu – tłumaczy Roman Gołębiowski z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Lublinie.

 1. Natomiast samochód, którym nie nadaje się do jazdy i nie chcemy go remontować, lepiej wyrejestrować.
 2. Jeśli pozostanie zarejestrowany, to zgodnie z prawem powinien posiadać ubezpieczenie OC.
 3. Ary za jego brak – jak już wspomnieliśmy – są dotkliwe i można je dostać nawet, gdy auto nie wyjeżdża na drogi.

Pięć przyczyn wyrejestrowania według kodeksu drogowego Zgodnie z art.79.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela w pięciu przypadkach. Te przypadki to złomowanie w Stacji Demontażu Pojazdów. Druga sytuacja, to kradzież pojazdu. Trzecia przyczyna, to wywóz pojazdu z kraju, jego sprzedaż i rejestracja w innym państwie. Czwarta, losowa, jest stosowana w przypadku, gdy konieczna jest kasacja samochodu, chociażby w wyniku wypadku czy podpalenia.

 1. No i piąta, czyli udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
 2. Złomowanie Samochód czy inny pojazd przeznaczony do złomowania musi być w miarę kompletny.
 3. Podstawową sprawą jest waga, która nie może być mniejsza niż 90 proc.
 4. Masy własnej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym.
 5. Ten wymóg dotyczy tylko samochodów osobowych.

Stacja Demontażu Pojazdów może domagać się do złotówki kary za każdy brakujący kilogram. Może, ale nie musi. – W dobrych profesjonalnych stacjach odbywa się wycena starego pojazdu. Na ogół płacimy do 400 złotych za samochód, minus złotówkę za każdy brakujący kilogram.

Zapewniamy także transport starego pojazdu do stacji oraz odwozimy do domu zaświadczenie o zezłomowaniu i unieważniony dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, o ile taka była wydana. Z takim kompletem można już udać się do wydziału komunikacji, aby wyrejestrować pojazd – wyjaśnia Marek Kępa, właściciel SDP Kępa Auto-Centrum w Lublinie.

Oczywiście właściciel pojazdu spisuje z SDP umowę kupna-sprzedaży, bo niektóre, nadające się części po demontażu trafią do sprzedaży. – A zatem musimy mieć udokumentowane pochodzenie tych podzespołów – wyjaśnia Kępa. Zobacz też: Stacje Demontażu Pojazdów muszą posiadać zezwolenie wojewody.

 • Zanim powierzy się im samochód, warto to sprawdzić.
 • Lepiej nie korzystać z usług nielegalnych złomowisk czy szrotów.
 • Tylko Stacje Demontażu Pojazdów – zgodnie z prawem – mogą dokonywać kasacji, pozwalającej na wycofanie samochodu z ruchu i unieważnić jego dowód rejestracyjny.
 • Wprawdzie nielegalne złomowiska oferują lepsze ceny za stare auta, 100-200 złotych więcej.

Jednak taka transakcja jest obarczona ryzykiem konfliktu z fiskusem. Takie firmy zazwyczaj kupują samochody na tzw. słupów, czyli bezdomnych czy osoby z zaburzeniami psychicznymi. – Skarbówka musi otrzymać 2-proc. podatek od wartości auta, jeśli samochód sprzedano za więcej niż tysiąc złotych.

 1. Skoro nabywca nie ma zdolności prawnej, jest psychicznie chory lub nie można ustalić jego adresu, wówczas w ciągu pięciu lat urzędnik może się zgłosić się do zbywcy, aby ten zapłacił podatek wraz z odsetkami – tłumaczy Marek Kępa.
 2. Aby wyrejestrować pojazd, trzeba dostarczyć do urzędu zaświadczenie o zezłomowaniu, unieważniony dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, o ile była wydana.

Wyrejestrowanie auta kosztuje w urzędzie 10 zł. Ukradną, wywiozą, skasują Druga sytuacja, w której możemy wyrejestrować pojazd, to jego kradzież. – W takim przypadku trzeba dostarczyć stosowne zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie kradzieży na policję oraz oświadczenie właściciela o utracie pojazdu lub postanowienie prokuratorskie o umorzeniu śledztwa – dodaje Roman Gołębiowski.

 • Oszt wyrejestrowania w tym przypadku to również 10 zł.
 • Trzecia przyczyna, to wywóz samochodu czy motocykla z kraju, jego sprzedaż i rejestracja w innym państwie.
 • Aby taki pojazd zniknął z ewidencji, należy przedstawić zaświadczenie o rejestracji w innym państwie lub ksero nowego, zagranicznego dowodu (oba dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

Koszt wyrejestrowania – jak w poprzednich przypadkach – wynosi 10 zł. Czwarta, losowa, jest stosowana w przypadku, gdy dojdzie do kasacji samochodu, chociażby w wyniku wypadku. Gdy zdarzenie nastąpiło w Polsce, to procedura jest taka sama, jak w przypadku złomowania starego samochodu.

 1. Gdy do nieszczęścia dojdzie za granicą, wówczas musimy przedstawić zaświadczenie o zezłomowaniu z tamtejszej stacji SDP plus pozostałe dokumenty samochodu.
 2. Oczywiście zaświadczenie musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 3. Oszt wyrejestrowania wynosi 10 zł.
 4. Samochód zabrany z ogródka Piąta sytuacja, w której kodeks przewiduje, to udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

Załóżmy, że w ogródku stało stare, zniszczone auto. Pojawił się złomiarz, który za kilkaset złotych zabrał pojazd, bez zawierania umowy kupna-sprzedaży. Formalnie samochód nadal jeździ. Choćby dlatego, żeby nie dostać kary za brak OC, lepiej go wyrejestrować.

 1. Tu sprawa jest trudniejsza.
 2. W takim przypadku właściciel pojazdu musi złożyć oświadczenie o jego utracie oraz wnieść opłatę na rzecz gminy na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości.
 3. Średnia opłata za wyrejestrowanie pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty bez zmiany w prawie własności wynosi od 800 do1000 zł i dotyczy samochodu osobowego plus 10 zł opłaty skarbowej – tłumaczy Roman Gołębiowski.

Stare, niekompletne auto można także zezłomować, o ile mamy na niego papiery. Wówczas w urzędzie, poza posiadanymi papierami, trzeba przedstawić zaświadczenie z SDP o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Wyrejestrowanie w urzędzie kosztuje 10 złotych. Czasowe wycofanie z ruchu Dotyczy ono wyłącznie pojazdów powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.

Właściciel wycofanego czasowo pojazdu musi złożyć do depozytu w urzędzie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, zapewnić postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania oraz zabezpieczyć przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowanie innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.Instytucja czasowego wycofania pojazdu z ruchu nie jest tożsama z wyrejestrowaniem pojazdu, co w ocenie ekspertów ubezpieczeniowych przemawia za koniecznością posiadania polisy OC. Paweł Puzio

Jak wyrejestrować samochód forum?

Musisz auto oddac na kasacje pojazdow. Oni wydadzą Ci zaswiadczenie o demontazu pojazdu. Z takim zaswiadczeniem, przebitymi tablicami i przecietym dowodem rej. (Zrobią Ci to na kasacji) udajesz sie do wydzialu komunikacji i piszesz wniosek o wyrejestrowaniu pojazdu.

Related Post