Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jak Zarejestrować Samochód Z Irlandii W Polsce?

Jak Zarejestrować Samochód Z Irlandii W Polsce?

0 Comments

Jak Zarejestrować Samochód Z Irlandii W Polsce
Co warto wiedzieć? –

 • Samochód sprowadzony z zagranicy należy zarejestrować do 30 dni od przywiezienia do Polski w urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy lub starostwie – w zależności od miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.
 • Rejestracji można dokonać online lub umówić się na wizytę w urzędzie.
 • Koszt rejestracji samochodu kupionego za granicą wynosi w 2022 roku 256 zł (1176 zł, jeśli wykupimy indywidualne tablice rejestracyjne).
 • Ubezpieczenie OC krótkoterminowe wykupione na samochód sprowadzony z zagranicy nie przedłuża się automatycznie. Przed jego wygaśnięciem należy nabyć polisę całoroczną.

Czy można zarejestrować samochód z Irlandii w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt.18.10.2021 r.) Ustawodawca dopuścił do rejestracji na terenie Polski pojazdy z kierownicą po prawej stronie wyłącznie kategorii M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła i nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy.

 • Oprócz tego pojazdy te musza być w stanie rozwinąć prędkość większa niż 40 km/h.
 • Nie można zatem zarejestrować sprowadzonego z Irlandii np.
 • Pojazdu ciężarowego, autobusu ani samochodu dostawczego (kategoria N1).
 • Samochód, który właściciel chce zarejestrować w Polsce może być sprowadzony wyłącznie z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdzie uprzednio był zarejestrowany.

Nie można zatem rejestrować samochodów sprowadzonych z innych państw, gdzie obowiązuje ruch lewostronny takich jak np. Japonia, Nowa Zelandia, Australia itd. Osoby posiadające pojazd sprowadzony np. z Irlandii z kierownicą po prawej stronie muszą dokonać kilku przeróbek, by dokonać rejestracji.

Bez przystosowania pojazdu do ruchu prawostronnego nie będzie możliwe uzyskanie pozytywnego wyniku badań technicznych, a to z kolei jest wymagane przy rejestracji pojazdu. Obowiązkowo należy dostosować do ruchu prawostronnego światła pojazdu, lusterka zewnętrzne, a także prędkościomierz. Procedura rejestracji samochodów uzywanych sprowadzonych z krajów UE, została opisana w artykule,

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Jak zarejestrować samochód sprowadzony z UE?

Kupowanie samochodu w 2022 r. z zagranicy to ciągle dobry sposób na znalezienie pojazdu w korzystnej cenie. Wybór marki, modelu i odpowiedniego egzemplarza to jednak nie wszystko, bo taki samochód będzie trzeba jeszcze zarejestrować. I to w miarę szybko. Inaczej grozi nam nawet 1000 zł kary. Rejestracja auta z zagranicy – co warto wiedzieć?

Samochód kupiony za granicą należy zarejestrować w ciągu 30 dni od przywiezienia do Polski. Przed rejestracją należy m.in. opłacić akcyzę, przetłumaczyć wymagane dokumenty i przeprowadzić badanie techniczne. Zarejestrowanie samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy kosztuje 256 zł. Dla nieubezpieczonego pojazdu z zagranicy, który jeszcze nie jest zarejestrowany w Polsce, należy wykupić polisę OC krótkoterminową. Polisa krótkoterminowa kończy się po 30 dniach i nie przedłuża się automatycznie. Przed jej wygaśnięciem należy nabyć całoroczne OC.

Jeśli chodzi o sprowadzenie samochodu, to opcje są dwie: możemy to zlecić pośrednikowi lub zająć się tym osobiście. W tym drugim przypadku powinno być taniej, ale należy liczyć się z wieloma urzędowymi formalnościami.

Ile kosztuje przerejestrowanie auta z Irlandii do Polski?

Co warto wiedzieć? –

 • Samochód sprowadzony z zagranicy należy zarejestrować do 30 dni od przywiezienia do Polski w urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy lub starostwie – w zależności od miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.
 • Rejestracji można dokonać online lub umówić się na wizytę w urzędzie.
 • Koszt rejestracji samochodu kupionego za granicą wynosi w 2022 roku 256 zł (1176 zł, jeśli wykupimy indywidualne tablice rejestracyjne).
 • Ubezpieczenie OC krótkoterminowe wykupione na samochód sprowadzony z zagranicy nie przedłuża się automatycznie. Przed jego wygaśnięciem należy nabyć polisę całoroczną.

Jak zarejestrować samochód z Irlandii?

Sprowadzanie pojazdu do Irlandii Informacje Wszystkie nowe pojazdy mechaniczne i pojazdy wwożone do Irlandii podlegają opodatkowaniu podatkiem rejestracyjnym (Vehicle Registration Tax-VRT) i muszą zostać zarejestrowane w urzędzie skarbowym (Revenue Commissioners).

 1. Urzędy skarbowe odpowiadają w Irlandii za pobieranie podatków w imieniu rządu Irlandii.) Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym dotyczy każdego pojazdu mechanicznego w kraju (z wyjątkiem pojazdów wwożonych czasowo przez osoby z zagranicy – patrz „Zwolnienia” poniżej),
 2. Osoba, która przeprowadza się do Irlandii lub już tu mieszka i sprowadza samochód osobowy lub inny pojazd, będzie musiała dopełnić trzech obowiązków zanim będzie mogła jeździć tym pojazdem w Irlandii: – zapłacić podatek rejestracyjny (VRT) (o ile nie jest z niego zwolniona), – ubezpieczyć pojazd, – zapłacić podatek drogowy (motor tax).

Wszyscy kierowcy prowadzący pojazdy na terenie Irlandii mają obowiązek posiadania przy sobie ważnego prawa jazdy. Prawa jazdy obejmują zezwolenia szkoleniowe, pełne prawa jazdy oraz międzynarodowe prawa jazdy, Co to jest podatek rejestracyjny? Podatek rejestracyjny (VRT) to podatek, który należy zapłacić w momencie pierwszej rejestracji pojazdu mechanicznego w Irlandii.

Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym dotyczy każdego pojazdu mechanicznego w kraju (z wyjątkiem pojazdów wwożonych czasowo przez osoby z zagranicy – patrz „Zwolnienia” poniżej), Osoba, która sprowadziła pojazd musi zapłacić podatek rejestracyjny i uzyskać dowód rejestracyjny (registration certificate) pojazdu z adnotacją o opłaceniu tego podatku.

Wszelka zwłoka w zarejestrowaniu pojazdu lub wpłaceniu podatku rejestracyjnego skutkować będzie narażeniem się na poważne kary – w tym konfiskatę pojazdu i wniesieniem oskarżenia do sądu. Rejestracji samochodu można dokonać w lokalnym urzędzie rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Office – VRO) i tam też opłacić podatek rejestracyjny.

Urząd rejestracji pojazdów obliczy kwotę podatku rejestracyjnego. W przypadku samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych kwota podatku rejestracyjnego do zapłaty obliczana jest jako procent sugerowanej ceny detalicznej zawierającej wszystkie podatki. Cena ta zwana jest ceną rynkową samochodu (Open Market Selling Price – OMSP).

Co zrobić, jeśli kwota nałożonego podatku wydaje się za wysoka? Jeśli naliczona kwota wydaje się zbyt wysoka, można powiadomić o tym pracownika urzędu rejestracji pojazdów w momencie uiszczania opłaty. Broszura jest także dostępna w każdym urzędzie rejestracji pojazdów.

 1. Zwolnienia Zwolnienia czasowe W niektórych przypadkach pojazdy zarejestrowane za granicą mogą być sprowadzane do Irlandii na pewien określony czas przez osobę niezamieszkałą w Irlandii bez konieczności uiszczenia podatku rejestracyjnego (VRT) lub zarejestrowania pojazdu.
 2. Osobą niezamieszkałą jest osoba, która posiada normalne miejsce zamieszkania poza Irlandią przez co najmniej 185 dni każdego roku, a zwolnienie czasowe przysługuje na okres do 12 miesięcy.
You might be interested:  Na Jak Długo Kredyt Na Samochód?

Studiujący w Irlandii studenci z zagranicy mogą przywieźć do Irlandii pojazd zarejestrowany za granicą i w tym przypadku okres 12 miesięcy zostanie w razie konieczności przedłużony do końca trwania ich kursu. Więcej informacji można znaleźć w broszurze urzędu skarbowego o zwolnieniach czasowych dla pojazdów zarejestrowanych za granicą VRT2.

 1. OSOBY POSIADAJĄCE NUMER PPS, POMIMO ŻE NA STAŁE MIESZKAJĄ W POLSCE LUB INNYM KRAJU, SĄ UZNAWANE ZA OSOBY MIESZKAJĄCE NA TERYTORIUM IRLANDII I MAJĄ OBOWIĄZEK PRZEREJESTROWAĆ AUTO I OPŁACIĆ WSZYSTKIE PODATKI.
 2. Zwolnienia z podatku rejestracyjnego Istnieją możliwości skorzystania z różnych ulg i zwolnień z podatku rejestracyjnego.

Nawet jeśli jest się zwolnionym z obowiązku zapłacenia podatku rejestracyjnego, należy po przyjeździe do Irlandii zarejestrować pojazd (patrz „Zasady” poniżej). Następującym grupom osób przysługuje zwolnienie z płacenia podatku rejestracyjnego: – niektórym niepełnosprawnym kierowcom – osobom, które były właścicielami danego pojazdu za granicą przez ponad 6 miesięcy, a które przenoszą się do Irlandii na stałe – osobom skierowanym do pracy w Irlandii w placówkach korpusu dyplomatycznego UWAGA: Osoba, która przenosi się do Irlandii i należy do grupy zwolnionej z płacenia podatku rejestracyjnego nie może sprzedać tego pojazdu przed upływem 12 miesięcy od zarejestrowania pojazdu.

 • Jeżeli dana osoba ma obowiązek uiszczenia podatku rejestracyjnego, może sprzedać swój pojazd w Irlandii, w dowolnym momencie po dokonaniu rejestracji.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie rejestracji pojazdów – patrz „Jak się ubiegać” poniżej.
 • Przepisy Przy sprowadzaniu pojazdu z zagranicy do Irlandii należy przede wszystkim być w stanie przedstawić dowód własności tego pojazdu.

Może to być np. dokument rejestracji pojazdu, dowód ubezpieczenia samochodu itp. Należy także posiadać zaświadczenie o stałym eksporcie (Certificate of Permanent Export) (albo wspomniany wyżej dokument rejestracji pojazdu). Przed wwiezieniem samochodu do Irlandii należy koniecznie sprawdzić, czy ten dokument lub zaświadczenie są właściwymi dokumentami dla danego pojazdu.

Rejestracji samochodu i opłaty podatku rejestracyjnego należy dokonać do końca następnego dnia roboczego po dniu wwiezienia pojazdu do Irlandii. Samochód należy przywieźć do urzędu rejestracji pojazdów przy urzędzie skarbowym (Revenue Vehicle Registration Office – VRO) nie później niż w następnym dniu roboczym po wwiezieniu go do Irlandii – patrz „Jak się ubiegać” poniżej.

Naliczony podatek rejestracyjny płaci się po skontrolowaniu pojazdu przez urząd rejestracji pojazdów. Po zarejestrowaniu pojazdu w urzędzie skarbowym i opłaceniu podatku rejestracyjnego otrzymacie Państwo (lub wasz dealer samochodowy): – pokwitowanie zapłaty podatku rejestracyjnego z podaniem przyznanego pojazdowi numeru rejestracyjnego – formularz RF 100 do wykorzystania przy załatwianiu spraw związanych z podatkiem drogowym Numer rejestracyjny musi być uwidoczniony w ciągu 3 dni.

 • Niedopełnienie obowiązku uwidocznienia nowego numeru rejestracyjnego jest wykroczeniem i może spowodować nałożenie mandatu przez An Garda Síochána (policję irlandzką).
 • Tablice rejestracyjne można nabyć u każdego dealera samochodowego.
 • Broszurę określającą prawidłowy, zgodny z prawem format tablic rejestracyjnych, który musi być stosowany, można uzyskać w każdym urzędzie rejestracji pojazdów.

Indywidualne/spersonalizowane tablice rejestracyjne są prawnie niedozwolone. Kiedy otrzymam dowód rejestracyjny? Dowód rejestracyjny pojazdu wydaje Ministerstwo Transportu. Zostanie on przesłany pocztą po złożeniu w lokalnym oddziale urzędu ds. podatku drogowego (motor tax office) wniosku w sprawie zapłaty podatku drogowego – patrz poniżej.

VAT Przy sprowadzaniu nowego samochodu z innego państwa UE należy zapłacić VAT (podatek od wartości dodanej), zwykle przy rejestracji samochodu. Nowy samochód oznacza samochód, który był użytkowany przez 6 miesięcy lub krócej albo który ma przebieg 6000 kilometrów lub mniejszy. VAT należy zapłacić nawet, jeśli zapłaciło się VAT w tym drugim kraju.

W przypadku sprowadzania nowego lub używanego samochodu spoza UE należy zapłacić VAT (i opłatę celną) – patrz „Jak się ubiegać” poniżej. Ubezpieczenie pojazdu Prawo irlandzkie wymaga posiadania ubezpieczenia motoryzacyjnego przez osobę, która chce prowadzić pojazd mechaniczny w miejscu publicznym.

Podatek drogowy Podatek drogowy w Irlandii to opłata od pojazdów mechanicznych nakładana przez rząd Irlandii. Przychód z tego podatku wykorzystywany jest na utrzymanie i rozbudowę sieci dróg. Jego wysokość jest proporcjonalna do pojemności silnika. Niektóre pojazdy są z tego podatku zwolnione. Obowiązkowy przegląd stanu technicznego pojazdu Pojazdy, które mają 4 lata lub starsze, muszą przejść obowiązkowy przegląd stanu technicznego (National Car Test – NCT).

Dotyczy to nawet pojazdów, które otrzymały wcześniej urzędowe świadectwo badania technicznego MOT lub przeszły jakiekolwiek inne przeglądy za granicą. Świadectwo przeglądu technicznego będzie ważne do wyznaczonego terminu kolejnego przeglądu. Jeżeli po upływie tego terminu pojazd pozostaje w Irlandii, musi zostać poddany następnemu przeglądowi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej Obowiązkowego przeglądu stanu technicznego pojazdu (NCT). Wycofanie pojazdu z eksploatacji Wycofując pojazd z eksploatacji z powodu jego wieku (zwykle ok.12-14 lat) lub poważnego uszkodzenia na skutek wypadku drogowego, należy oddać go do autoryzowanego zakładu przetwarzania odpadów.

Stawki Podatek rejestracyjny (VRT) obliczany jest na podstawie ceny rynkowej pojazdu (OMSP). (Nie jesteśmy w stanie zamieścić dokładnych informacji na temat tego, jak będzie kształtować się ta cena – zależy to od wartości rynkowych, pojemności silnika, rocznika, modelu oraz stanu technicznego pojazdu).

 • Wotę podatku rejestracyjnego oblicza pracownik urzędu rejestracji pojazdów po przeprowadzeniu kontroli pojazdu.
 • Płatności można dokonać przekazem bankowym, przekazem pieniężnym lub kartą debetową Laser.
 • W przypadku płatności kartą debetową Laser dzienny limit transakcji wynosi 1500 euro.
 • Jeżeli podatek rejestracyjny jest wyższy od tej kwoty, pozostałą część można zapłacić przekazem bankowym.

Można także dokonać płatności czekiem pod pewnymi warunkami. Od 1 lipca 2008 r. podatek rejestracyjny od samochodów osobowych (kategoria A) nie będzie już zależał od pojemności silnika tylko od poziomu emisji CO2 wydalanych przez samochód. Na stronie internetowej organizacji Sustainable Energy Ireland (SEI) można sprawdzić poziomy emisji CO2 dla różnych modeli samochodów.

You might be interested:  Jaki Prąd Powinien Pobiera Samochód Na Postoju?
Poziomy emisji CO2 Wysokość podatku rejestracyjnego
Przedział A poniżej 120 gramów na km 14% ceny rynkowej (min.280 €)
Przedział B 121-140 gramów na km 16% ceny rynkowej (min.320 €)
Przedział C 141-155 gramów na km 20% ceny rynkowej (min.400 €)
Przedział D 156-170 gramów na km 24% ceny rynkowej (min.480 €)
Przedział E 171-190 gramów na km 28% ceny rynkowej (min.560 €)
Przedział F 191-225 gramów na km 32% ceny rynkowej (min.640 €)
Przedział G powyżej 225 gramów na km 36% ceny rynkowej (min.720 €)

Stawki podatku rejestracyjnego

Kategoria Rodzaj pojazdu Wysokość podatku rejestracyjnego
B Samochody dostawcze na bazie samochodu osobowego i jeepa 13,3% ceny rynkowej (min.125 €)
C Inne pojazdy, takie jak ciągniki, duże samochody dostawcze, samochody ciężarowe, samochody zabytkowe (mające ponad 30 lat), mikrobusy (minimum 12 siedzeń dla pasażerów) Opłata zryczałtowana w wysokości 50 euro
Motocykle (nowe) 2 € za 350 cm3 plus 1 euro za każdy dodatkowy cm3
Motocykle (używane) Jak za nowe. Całkowita kwota jest następnie zmniejszana o pewną wartość procentową zależną od rocznika (powyżej 30 lat 100% zniżki)
Pojazdy z hybrydowym napędem elektrycznym i pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne (tzw. FFV)* Ulga VRT w wysokości do 2500 €, zależnie od wieku pojazdu z danej serii produkcyjnej, do 31 grudnia 2010*
Pojazdy z napędem elektrycznym i motocykle z napędem elektrycznym** Zwolnione z podatku rejestracyjnego do 31 grudnia 2010 r.

Pojazd z hybrydowym napędem elektrycznym czerpie moc z połączenia silnika elektrycznego i silnika spalinowego oraz jest w stanie funkcjonować wyłącznie na napędzie elektrycznym przez znaczną część jazdy. Pojazd wykorzystujący paliwa alternatywne (FFV) wyposażony jest w silnik zdolny do spalania mieszanki etanolu (minimum 80%) i benzyny.

 • Pojazd/motocykl z napędem elektrycznym jest napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym.
 • Jak składać podanie Wypełniony formularz deklaracji należy przedstawić wraz z pojazdem w lokalnym urzędzie rejestracji pojazdów (w całym kraju jest ich 23),
 • W przypadku nowego samochodu należy wypełnić deklarację o rejestracji (Declaration for Registration) formularz VRT 3 i przedłożyć go wraz z dokumentem rejestracji pojazdu lub zaświadczeniem o stałym eksporcie.

Jeżeli rejestrowany pojazd jest pojazdem używanym, należy wypełnić deklarację o rejestracji formularz VRT 4, W przypadku motocykla należy wypełnić deklarację o rejestracji formularz VRT 5, Formularze deklaracji można pobrać w każdym urzędzie rejestracji pojazdów.

 • W przypadku sprowadzania nowego samochodu z innego państwa UE oprócz podatku rejestracyjnego należy jeszcze zapłacić VAT – patrz „VAT” powyżej.
 • Płaci się go przy rejestracji pojazdu.
 • W przypadku sprowadzania nowego lub używanego samochodu spoza UE należy zapłacić VAT i opłatę celną.
 • Opłatę celną uiszcza się w momencie pierwszego wjazdu na terytorium UE w punkcie wjazdu.

Przy rejestrowaniu samochodu w Irlandii należy posiadać dowód uiszczenia tej opłaty. W przypadku pytań dotyczących stawek podatku rejestracyjnego należy podać określone informacje o swoim pojeździe. Urzędy skarbowe przygotowały także broszurę informacyjną VRT1, która zawiera pomocną listę często zadawanych pytań dotyczących podatku rejestracyjnego w Irlandii.

Ile jest czasu na rejestrację auta 2022?

Przerejestrowanie samochodu – Nie należy jednak zapomnieć o przerejestrowaniu samochodu na nowego właściciela. Nabywca zakupionego pojazdu musi zgłosić swój zakup w ciągu 30 dni. Również osoba zbywająca pojazd zobligowana jest do poinformowania o tym fakcie Wydział Komunikacji urzędu właściwego dla jej miejsca zamieszkania w terminie 30 dni.

Czas ten, w przypadku samochodu zakupionego na terytorium naszego kraju liczony jest od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży czy darowizny. Natomiast w przypadku samochodu, który został sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jego właściciel zobowiązany jest zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

W związku z epidemią COVID-19 rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy, od 1 lipca 2021 roku została ułatwiona. Czas na rejestrację został wydłużony do 60 dni i obowiązuje do momentu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Pamiętaj! Nowe prawo to tylko udogodnienie, nie obowiązek.

Czy obywatel UE może zarejestrować samochód w Polsce?

Rejestracja w Polsce auta sprowadzonego z kraju macierzystego obcokrajowca – Częstym przypadkiem jest przyjazd cudzoziemca do Polski własnym samochodem. Jeśli będziesz chciał to zrobić i poruszać się nim po polskich drogach przez okres dłuższy niż pół roku, w związku z pobytem stałym na terytorium RP, powinieneś złożyć wniosek o wraz z wymaganymi w takim przypadku załącznikami:

świadectwo zgodności – to dokument krajowy lub europejski wydawany przez koncern, który wyprodukował samochód, potwierdzający spełnianie przez niego parametrów technicznych, wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska; – dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie OC; dowód opłacenia podatku VAT – zasady dotyczące uiszczenia podatku VAT różnią się zależnie od tego, czy pojazd jest nowy czy używany; dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego – dowód przejścia badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu drogowego; dokument potwierdzający własność pojazdu; dowód rejestracyjny z kraju pochodzenia; tablice rejestracyjne; karta pojazdu, jeśli została wydana.

Najczęściej dokumenty pojazdu cudzoziemca są sporządzone w języku obcym. Dlatego przy dołączaniu ich do wniosku o rejestrację samochodu w polskim urządzenie musisz przedłożyć ich tłumaczenia przysięgłe. Możliwa jest rejestracja samochodu przez cudzoziemca bez meldunku w miejscu stałego zamieszkania. : Jak zarejestrować auto nie posiadając meldunku w Polsce?

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu w Irlandii?

Ubezpieczenie samochodu w Irlandii Ubezpieczenie samochodu jest obowiązkiem każdego kierowcy. Na początek musimy opłacić podatek rejestracyjny Vehicle Registration Tax. Mamy na to 24 godziny licząc od czasu sprowadzenia samochodu do Irlandii, czy kupna auta na miejscu.

 • Jeśli nie dotrzymamy tego terminu, policja zatrzyma samochód do czasu dokonania przez nas wpłaty.
 • Na tym niestety nie skończą się opłaty.
 • Musimy wykupić ubezpieczenie OC (możemy wybierać spośród 3 wariantów) oraz podatek drogowy.
 • Dopiero wtedy możemy poznawać uroki Zielonej Wyspy na własnych czterech kółkach.

Gdy nie masz ubezpieczenia Brak ubezpieczenia samochodu może skutkować: • Grzywną do 2 500 euro, • Odebraniem przez policję prawa jazdy, • Karą więzienia (w przypadku, gdy sprawa braku ubezpieczenia kończy się w sądzie). Za prowadzenie samochodu bez ubezpieczenia, grozi nam zatrzymanie przez policję naszego prawa jazdy.

You might be interested:  Jak Sprzedać Samochód W Trakcie Leasingu?

Często policja odstępuje od wymierzenia tej kary, ale za to nie obejdzie się bez 5 punktów karnych. W przypadku, gdy policja zatrzymuje nas ponownie bez ubezpieczenia, grożą nam większe sankcje: zatrzymanie prawa jazdy i samochodu. VRT (Vehicle Registration Tax) – podatek rejestracyjny samochodu w Irlandii Nie obowiązuje on osób, które używają samochodu w celach turystycznych (i to do 90 dni).

Poza wspomnianymi już turystami, zwolnione są osoby uczące się na Zielonej Wyspie (do 12 miesięcy), a także osoby zatrudnione w Irlandii na czas określony zapisany w kontrakcie. Nie zapłacą VRT, jeśli w biurze rejestracji pojazdów (VRO, Vehicle Registration Office) złożą dokumenty poświadczające ich status.

W Irlandii takich placówek jest 24, dlatego z uwagi na wielkość kraju nie powinniśmy mieć problemu z dotarciem do nich. Po sprawdzeniu dokumentów VRO wyda zaświadczenie pozwalające na jazdę po irlandzkich drogach bez VRT. W praktyce wszyscy stali mieszkańcy Irlandii muszą go opłacić. Zwolnieni są jedynie: • Kierowcy o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności, • Członkowie korpusu dyplomatycznego.

Zwolnienie z VRT ma swoje zastrzeżenia – nie możemy sprzedać samochodu w przeciągu roku. Obowiązek rejestracji należy wypełnić w przeciągu 24 godzin (dotyczy to posiadaczy PPS –jest to odpowiednik polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej) w przeciwnym razie policja ma prawo zatrzymać samochód do czasu uiszczenia VRT.

Third Party – ubezpieczenie najbardziej podstawowe, jest to ubezpieczenie obowiązkowe, bezwzględnie wymagane od każdego kierowcy. Jego specyfika polega na tym, że to nie ubezpieczony otrzyma rekompensatę w razie wypadku, ale osoba trzecia. Jest to więc klasyczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Roczna składka ubezpieczenia wynosi około 1 500 euro. Jest to minimalne ubezpieczenie, dlatego osoba poszkodowana będzie zmuszona pokryć część kosztów, nie możemy również liczyć na rekompensatę w razie kradzieży pojazdu, czy jego podpalenia. Ubezpieczenie nie pokryje kosztów naprawy samochodu. Third Party “Fire And Thet” – ubezpieczenie rozszerzone o zabezpieczenie przed kradzieżą i utratą auta w pożarze, Comprehensive – ubezpieczenie uniwersalne, dotyczy praktycznie wszelkich szkód, które związane są z eksploatacją samochodu, jest to zarazem ubezpieczenie najdroższe. Pokryje ono wszelkie szkody, które dotyczą naszego samochodu, bez względu na ich przyczynę. W pakiecie dostaniemy także ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Otrzymamy również rekompensatę w razie kradzieży przedmiotów osobistych,

Kto zapłaci większe OC:

Kierowca do 25 roku życia (z powodu mniejszego doświadczenia oraz – jak mówią statystyki – większej brawury na drodze), Osoby posiadające samochód z kierownicą po lewej stronie, Osoby posiadające zagraniczne prawo jazdy (stąd popularna jest wymiana dokumentów na irlandzkie), Właściciele starszych samochodów.

Wysokość składki uzależniona jest od kilku czynników:

Prawo jazdy (tymczasowe, czy pełne), składka obniżona dotyczy pełnego prawa jazdy, osoby z prawem jazdy tymczasowym zapłacą nawet kilkaset euro więcej, Wiek samochodu, z reguły im samochód jest starszy, tym większe kwoty pochłonie jego ubezpieczenie, samochody starsze uważane są za bardziej wypadkowe, Wielkość samochodu, składka zwiększa się wraz ze wzrostem pojemności silnika, Wiek kierowcy: kierowca do 25. roku życia będzie płacić większe OC, Doświadczenie, jeśli wcześniej byliśmy już właścicielami polisy ubezpieczeniowej, zapłacimy mniej, Wartość samochodu, uwzględniana jest w wariancie rozszerzonym i uniwersalnym, niska wartość samochodu to niższa stawka ubezpieczenia i jednocześnie niższa kwota odszkodowania, Garażowanie samochodu obniża stawkę ubezpieczenia.

Podatek drogowy – Motor Tax Średnia roczna stawka podatku drogowego w Irlandii wynosi 350 euro. Jego wysokość uzależniona jest od pojemności silnika. Potwierdzeniem opłacenia podatku jest naklejka na przednią szybę samochodu. Otrzymamy ją (uprzednio opłaciwszy podatek) w Motor Tax Office. Lokalne biura MTO znajdują się na stronie:. Piotr Puczek

Ile kosztuje auto w Irlandii?

Niedrogie wypożyczalnie samochodów w Irlandii

Klasa ekonomiczna 115 zł/dzień
Klasa standardowa 146 zł/dzień
Klasa Mini 98 zł/dzień
Auto luksusowe 377 zł/dzień
Kompaktowy SUV 141 zł/dzień

Czy Irlandia jest w Unii Europejskiej?

Ireland wymowa ), nieoficjalnie Republika Irlandii (irl. Poblacht na hÉireann wymowa, ang. Republic of Ireland) – państwo wyspiarskie w zachodniej części Europy, zajmujące większość terytorium wyspy Irlandia, członek Unii Europejskiej.

Jak się jeździ w Irlandii?

Wydzielone pasy ruchu – W Irlandii obowiązuje ruch lewostronny. Autostrady

Po autostradzie można poruszać się tylko do przodu. Zabronione jest cofanie i zawracanie pojazdu. Kierowcy muszą poruszać się z taką prędkością i w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym użytkownikom ruchu. Na autostradzie wolno poruszać się tylko po pasach ruchu. Wjazd na pas wydzielony, np. na pobocze, dozwolony jest tylko w sytuacjach wyjątkowych. Nie wolno zatrzymywać się lub parkować na żadnej części autostrady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub zasygnalizowanego nakazu policji (irlandzka policja nazywa się Garda). Po pasie znajdującym się najbliżej środka jezdni (pas do wyprzedzania) nie wolno poruszać się pojazdami, dla których prędkość dopuszczalna wynosi 90 km/h lub mniej, z wyjątkiem sytuacji, gdy ogólne ograniczenie prędkości wynosi 90 km/h lub mniej. Na autostradzie nie wolno zabierać i wysadzać pasażerów. Należy poruszać się po lewym pasie jezdni, z wyjątkiem sytuacji, w których wyprzedzamy inny pojazd.

Ronda Zgodnie z prawem na rondo wjeżdża się skręcając w lewo. Rondo traktuje się jak skrzyżowanie i ustępuje się pierwszeństwa przejazdu pojazdom już się na nim znajdującym (nadjeżdżającym z prawej strony). Kierowcy nie mający doświadczenia w prowadzeniu pojazdów w ruchu lewostronnym powinni na rondach zachować szczególną uwagę.

Informacje na tej stronie internetowej, zgodnie z art.8 ust.1 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (), zostały dostarczone przez władze krajowe poszczególnych krajów. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tymi informacjami a przepisami obowiązującymi w danym kraju, te ostatnie mają pierwszeństwo.

Informacje podano wyłącznie do celów dokumentacyjnych i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub dokładność. : European Commission – Road Safety – Going abroad

Related Post