Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jaka Jest Kara Za Niezapłacenie Akcyzy Za Samochód?

Jaka Jest Kara Za Niezapłacenie Akcyzy Za Samochód?

0 Comments

Jaka Jest Kara Za Niezapłacenie Akcyzy Za Samochód
Obowiązek zapłaty akcyzy – Obowiązek zapłaty akcyzy pojawia się przy:

produkcji wyrobów akcyzowych, wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, imporcie wyrobów akcyzowych, wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych, wyprowadzeniu ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, które nie są własnością osoby prowadzącej skład.

Podatnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty akcyzy, musi składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  • Dodatkowo pewna grupa towarów, która jest objęta podatkiem akcyzowym, musi posiadać znaki akcyzy.
  • Zaliczamy do nich m.in.
  • Piwo otrzymane ze słodu, wino ze świeżych winogron, alkohol etylowy, oleje ropy naftowej czy też gaz ziemny oraz wyroby tytoniowe.
  • Ich nabywca jest zobowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby.

Bez takich znaków i wniesienia opłaty towary te nie mogą być sprzedawane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Znaki akcyzowe są jednocześnie dowodem na to, że podmiot zapłacił podatek akcyzowy. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na obrót towarami, które takich znaków nie posiadają, naraża się na sankcje, które przewiduje kodeks karno skarbowy.

Co jeśli nie zaplace akcyzy za samochód?

Pierwszym obowiązkiem nałożonym na importera po przywiezieniu auta z zagranicy jest zgłoszenie do odprawy celnej. Wypełnioną deklarację nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U należy złożyć w urzędzie celnym w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Liczy się go od momentu przemieszczenia samochodu przez granicę. Za przekroczenie tego terminu grozi grzywna do 2200 zł. Jej wysokość zależy od czasu zwłoki i statusu materialnego osoby, która sprowadziła pojazd. Najczęściej wahają się one w granicach 120-150 zł. Kolejny ważny termin, o którym musimy pamiętać to okres 30 dni na zapłacenie podatku akcyzowego.

You might be interested:  Samochód Sprowadzony Z Francji Jakie Opłaty?

Przywożąc samochód z zagranicy zwróć też uwagę na datę wygaśnięcia ważności wywozowych tablic rejestracyjnych. Za poruszanie się takim autem po przekroczeniu wyznaczonego terminu grozi mandat w wysokości 50-500 zł. Dotyczy to również pojazdów z wykupioną w Polsce polisą OC.

Po wygaśnięciu ważności tymczasowych tablic rejestracyjnych sprowadzony samochód do czasu nowej rejestracji w kraju nie jest dopuszczony do ruchu. Przy zakupie samochodu w Polsce fiskus nakłada na nowego właściciela obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Jego stawka wynosi 2 proc.

od wartości rynkowej pojazdu. Podatek należy uiścić w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu naliczane są karne odsetki. Podatek ten nie dotyczy aut o wartości poniżej 1000 zł. Nabywca samochodu ma 30 dni na przerejestrowanie auta od daty na umowie.

Od jakiej kwoty akcyza za samochód?

105 ustawy o podatku akcyzowym. Są uzależnione od pojemności silnika auta i wynoszą: 3,1% wartości pojazdu w przypadku samochodów z silnikiem o pojemności do 2000 cm3, 18,6% wartości pojazdu w przypadku pojazdów z silnikiem powyżej 2000 cm3.

Jak zarejestrować auto bez akcyzy?

Akcyza za auta z dużym silnikiem jest wysoka – Zainteresowanie autami pochodzącymi z Niemiec zapewne byłoby jeszcze większe, gdyby osoba lub firma sprowadzająca takie pojazdy przed ich pierwszą rejestracją w Polsce nie musiała płacić akcyzy. Koszt związany z akcyza zależy od pojemności silnika.

Wynosi on 3,1% ceny auta z silnikiem o pojemności skokowej do 2 litrów oraz 18,6% ceny w przypadku samochodów posiadających większe jednostki napędowe. Fiskus może samodzielnie podnieść szacunkową wartość pojazdu służącą jako podstawę do ustalenia akcyzy, jeżeli stwierdzi, że cena transakcyjna auta jest zaniżona.

Warto też pamiętać, że czas na złożenie odpowiedniej deklaracji akcyzowej (AKC-U/S) w urzędzie skarbowym oraz zapłatę należnej akcyzy wynosi odpowiednio 14 dni oraz 30 dni (od daty powstania obowiązku podatkowego, czyli sprowadzenia samochodu do kraju).

You might be interested:  Jak Jest Naliczana Akcyza Za Samochód?

Jakie samochody są zwolnione z akcyzy?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwolnienia z akcyzy na samochód – FAQ – Kiedy możesz być zwolniony z zapłacenia akcyzy za samochód? Zwolnieniu z zapłacenia akcyzy za samochód podlegają osoby fizyczne, przewożące ten samochód na terytorium kraju, w którym przebywają na pobyt stały, pod warunkiem, iż samochód ten przeznaczony jest do użytku osobowego.

  • Ponadto muszą zostać spełnione inne, mniej istotne warunki, które są określone w artykule 110, 111 i 112 ustawy z dnia 6.12.2008 r.
  • O podatku akcyzowym.
  • To ma prawo do zwolnienia od akcyzy od auta? Zwolnienie od akcyzy przysługuje przede wszystkim, zgodnie z ustawą, osobie fizycznej.
  • Osoba ta musi być osobą, która przybywa do kraju na pobyt stały lub powraca z pobytu czasowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Jakie samochody są zwolnione z opłaty akcyzowej? Zwolnieniu z opłaty akcyzowej podlegają przede wszystkim samochody osobowe, które przewożone są przez osobę fizyczną na terytorium kraju na pobyt stały. Ponadto akcyzie nie podlegają samochody osobowe, które należą do członków służby zagranicznej oraz żołnierzy zawodowych, którzy pełnią służbę wojskową poza granicami kraju, pod warunkiem, że przedstawią oni odpowiednie dokumenty.

Related Post