Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jakie Dokumenty Do Akcyzy Za Samochód?

Jakie Dokumenty Do Akcyzy Za Samochód?

0 Comments

Jakie Dokumenty Do Akcyzy Za Samochód
DEKLARACJA AKCYZOWA NA SAMOCHÓD – Jak już wiesz, termin opłacenia akcyzy za samochód wynosi 30 dni od dnia zakupu. Poza tą opłatą musisz jeszcze złożyć „Deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U”. Masz na to 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

wypełnioną deklarację AKC-U,wniosek o wydanie zaświadczenia,dowód wpłaty akcyzy,kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu,dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu,tłumaczenia dokumentów auta.

Po otrzymaniu zaświadczenia możesz już zarejestrować pojazd w Polsce. W przypadku auta sprowadzanego do Polski z zagranicy, używanego, które dotąd zarejestrowane było w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej musisz dostarczyć również następujące dokumenty:

wniosek o rejestrację pojazdu,kartę pojazdu (o ile została wydana),potwierdzenie pozytywnego badania technicznego,dowód rejestracyjny,potwierdzenie wszystkich spłat.

Pamiętaj również o, Najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu powinieneś zawrzeć roczną umowę takiego ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz, to grożą ci kary, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. : Akcyza za samochód – ile wynosi, jak ją opłacić?

Jak załatwić akcyzę na samochód?

Jak zapłacić akcyzę za samochód i wypełnić deklarację akcyzową? – Obecnie można już złożyć deklarację akcyzową i zapłacić akcyzę za sprowadzony samochód w trybie online. Warto podkreślić, że od 2017 roku organem zajmującym się pobieraniem podatku akcyzowego nie jest urząd celny, ale urząd skarbowy.

Wypełniasz deklarację AKC-U/S – to uproszczona deklaracja dla podatku akcyzowego płaconego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Płacisz podatek akcyzowy w określonej kwocie na rachunek urzędu skarbowego. Pobierasz potwierdzenie zapłaty akcyzy – będzie to możliwe po podaniu,

Deklaracja akcyzowa wymaga wpisania danych osoby importującej auto z zagranicy oraz informacji dotyczących zakupionego pojazdu. Podaje się w niej także samodzielnie wyliczoną wysokość akcyzy. Jeśli samochód ma więcej niż jednego właściciela, każdy współwłaściciel musi złożyć osobny wniosek.

 1. Po dokonaniu takich formalności otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.
 2. Potwierdzenie zapłaty akcyzy jest niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu w urzędzie, w wydziale komunikacji.
 3. Do rejestracji auta będą także potrzebne wszystkie dokumenty auta w wersji polskojęzycznej.
 4. Musisz przetłumaczyć je na język polski u tłumacza, mieć do rejestracji dowód osobisty, dowód własności samochodu, potwierdzenie pozytywnego wyniku badania technicznego i zawarcia obowiązkowej polisy OC.
You might be interested:  Co Zrobić Żeby Samochód Nie Kopał?

trzeba wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. : Akcyza za samochód – jak ją zapłacić?

Jakie dokumenty do zwolnienia z akcyzy?

KROK 2 – Wypełnij wniosek WZZA

Wybierz na PUESC formularz wniosku:

Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz z Urzędu Skarbowego, do którego złożyłeś wniosek dokument PZWA/PZHYB w formacie PDF.

 1. Do wniosku dołącz dokumenty dotyczące samochodu. W szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z zapłaty akcyzy na terytorium kraju oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Wygeneruj wniosek i przejdź do

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu sprowadzonego z Niemiec?

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji auta z Niemiec – Po uregulowaniu wszystkich opłat rozpoczyna się właściwa rejestracja. Niezbędne do tego procesu będą następujące dokumenty:

wniosek sporządzony na formularzu pobranym w urzędzie lub ze strony internetowej,karta pojazdu (jeśli została wydana),dowód własności pojazdu – umowa kupna sprzedaży lub faktura VAT potwierdzająca fakt nabycia,dokumenty potwierdzające dokonanie wszystkich opłat, w tym podatku akcyzowego,stare tablice rejestracyjne,zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym,dowód rejestracyjny samochodu – tzw. Brief niemiecki,dokument potwierdzający wykupienie, które jest obowiązkowe zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

Złożenie wniosku musi iść w parze z uzupełnieniem w nim wszystkich informacji dotyczących danego samochodu. Trzeba wpisać więc: Trzeba też uzupełnić dane osobowe właściciela samochodu, a także współwłaściciela, jeśli taki istnieje. Pamiętaj, że do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy konieczne jest przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Ile czasu czeka się na akcyzę za samochód?

Sprowadziłeś samochód z zagranicy? Musisz dopilnować kilku formalności. Jeśli auto zostało sprowadzone przez pośrednika, to obowiązek ten spoczywa na nim, jeśli jednak zajmowałeś się tym sam, to samodzielnie musisz złożyć odpowiednią deklarację i zapłacić akcyzę.

import samochodów osobowych, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu, który nigdy nie był zarejestrowany w Polsce; pierwszą sprzedaż samochodu na terytorium kraju (wyprodukowanego na jego terytorium lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w punktach 1 i 2).

You might be interested:  Jak Sprzedać Samochód W Trakcie Leasingu?

Na zapłatę podatku akcyzowego masz dokładnie 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu z zagranicy, Podatek ten należy przelać na konto urzędu skarbowego, ale wcześniej trzeba jeszcze złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S, która obowiązuje od października 2017 roku.

wypełnioną deklarację AKC-U/S, dowód zapłaty za wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, umowę kupna-sprzedaży auta, dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu, przetłumaczone dokumenty, zaświadczenie o badaniu technicznym, potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym został kupiony.

Na tej podstawie uzyskasz zaświadczenie o uiszczeniu akcyzy. Żeby je otrzymać, musisz najpierw uiścić opłatę skarbową za jego wydanie. To, jak wysoki podatek akcyzowy zapłacisz, jest uzależnione od wartości samochodu oraz pojemności jego silnika. I tak w przypadku:

samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 – 18,6 proc. podstawy opodatkowania; w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych – 3,1 proc. podstawy opodatkowania.

Konkretny przykład:

podatek akcyzowy w przypadku samochodu o pojemności silnika 2100 cm3, którego wartość wynosi 20 tysięcy złotych, to 18,6% z 20 tysięcy, czyli 3360 zł. samochód o tej samej wartości, ale z silnikiem o pojemności 1800 cm³, będzie wiązać się z podatkiem akcyzowym 3,1% z 20 tysięcy, czyli 620 zł.

Różnica w zależności od pojemności silnika jest znacząca, zatem wybierając samochód, warto również brać pod uwagę to, jak wysoki podatek akcyzowy będziesz musiał zapłacić od jego wartości. Uzyskanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy jest niezbędne w celu rejestracji samochodu.

Jak długo czeka się na akcyzę?

Opłat z tytułu akcyzy dokonuje się w Urzędzie Skarbowym. Odpowiedni wniosek należy złożyć do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, a zapłaty należy dokonać w ciągu 30 dni.

Ile czasu na złożenie akc u?

KROK 5 – Odbierz potwierdzenie zapłaty (PZAS)

 1. Potwierdzenie zapłaty (PZAS) w PDF otrzymasz wraz z informacją o tym, że możesz udać się do wydziału komunikacji, żeby zarejestrować pojazd:
  • pocztą elektroniczną – jeżeli podczas rejestracji deklaracji podałeś adres
  • e-mail,
  • znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty Uwaga! Potwierdzenie zapłaty (PZAS) otrzymasz do dwóch dni roboczych po zapłaceniu podatku akcyzowego, wykazanego w deklaracji. W przypadku nie otrzymania Potwierdzenia zapłaty (PZAS) we wskazanym terminie, przejdź do kolejnego kroku.
 2. Wypełnij formularz PZAS. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument i przejdź do Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki,
 4. Wyślij zapytanie.
 5. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i sprawdź, czy otrzymałeś komunikat na temat sprawdzanego samochodu.
You might be interested:  Jaki Biznes Otworzyć Mając Samochód Dostawczy?

Więcej o potwierdzeniu zapłaty i formularzach PZAS dowiesz się z opisu usługi Sprawdź czy akcyza za samochód została zapłacona. strona otwiera się w nowym oknie

 1. Złóż deklarację w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Wskaż w niej właściwy urząd skarbowy, do którego ma trafić twoja deklaracja. W ciągu 30 dni zapłać podatek – licz od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 2. Obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego może powstać w trzech różnych momentach (art.100 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym):
  • z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju,
  • z dniem nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju,
  • z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.
 3. Obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem zmian konstrukcyjnych w pojeździe powstaje z dniem dokonania w pojeździe samochodowym innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (art.100 ust.1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).
 4. Obowiązek podatkowy powstaje także w związku z nabyciem lub posiadaniem pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (art.100 ust.1a pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Related Post