Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Jakie Siły Działają Na Samochód Podczas Jazdy?

Jakie Siły Działają Na Samochód Podczas Jazdy?

0 Comments

Jakie Siły Działają Na Samochód Podczas Jazdy
Siły działające na samochód

 • Opory toczenia. Opory toczenia to strata energii w czasie ruchu, która wynika z budowy opony.
 • Opory aerodynamiczne. Wynikają z ruchu pojazdu w powietrzu.
 • Siła bezwładności. Występuje podczas przyspieszania i hamowania pojazdu.
 • Siła odśrodkowa.

Jakie siły działają na samochód podczas jazdy po łuku?

Data publikacji: 2017-10-20 – W artykule omówimy siły działające podczas jazdy po łuku Gdy samochód porusza się po łuku (T, rys.18), na jego środek ciężkości SC działa przyspieszenie dośrodkowe aD. Można również powiedzieć, że to przyspieszenie dośrodkowe aD powoduje zakrzywienie toru ruchu samochodu.

 • Reakcją na występowanie przyspieszenia dośrodkowego aD, jest działanie na samochód siły odśrodkowej FOP, która jest zwrócona przeciwnie do przyspieszenia dośrodkowego aD.
 • Aby pojazd jechał po łuku, siła odśrodkowa FOP musi być równoważona przez sumę sił bocznych, od FB1 do FB4 (rys.18), występujących na styku opon z nawierzchnią.

Każda z sił bocznych, jest prostopadła do płaszczyzny koła, na które działa. Jeśli suma sił bocznych, od FB1 do FB4 nie jest w stanie zrównoważyć siły odśrodkowej FOP, samochód zostaje wyrzucony w stronę zewnętrzną łuku, czyli w kierunku działania siły odśrodkowej.

Jaka siła działa na samochód na zakręcie?

Rolę siły dośrodkowej w przypadku skręcającego samochodu spełnia siła tarcia kół o nawierzchnię. Jest to siła rzeczywista, która występuje w każdym układzie odniesienia i utrzymuje samochód po torze jazdy. Natomiast siła odśrodkowa jest siłą pozorną związaną z bezwładnością samochodu.

Dlaczego samochód jedzie Fizyka?

Jakie siły oporu działają na samochód? Odpowiada prof. Piotr Sułkowski Gdyby podczas ruchu nie występowały siły oporu i tarcia, to oba samochody toczyłyby się ze stałą, początkową prędkością – żaden z nich by nie zwalniał i teoretycznie mogłyby jechać aż do nieskończoności.

Natomiast w praktyce zawsze występują siły oporu i tarcia, z powodu których samochód zwalnia. W przypadku ruchu pojazdów najistotniejsze są opory kół toczących się po asfalcie (odpowiadają one nawet za 70-90% wszystkich oporów ruchu) oraz opory powietrza. Za opory toczących się kół odpowiada tzw. ; w tym wypadku siła toczenia jest proporcjonalna do siły nacisku na podłoże, czyli do masy całego pojazdu.

Zatem im cięższy jest pojazd (z pasażerami), tym siła tarcia tocznego jest większa. Z kolei zależą od (kwadratu) prędkości i przekroju poprzecznego samochodu, ale nie zależą od jego masy. Wynika z tego, że większe siły oporu wystąpią dla samochodu z 4 pasażerami, toteż pojazd z jednym pasażerem zajedzie dalej.

Od czego zależą opory toczenia działające na pojazd?

Oporami ruchu nazywamy wszystkie siły działające na pojazd będący w ruchu, przeciwdziałające temu ruchowi. Do oporów ruchu zaliczamy następujące siły:

Opory toczenia Opory aerodynamiczne (powietrza) Opory wzniesienia Opory bezwładności

Opory wynikające z warunków drogowych nazywamy oporami drogowymi i należą do nich opór toczenia i wzniesienia. Opory toczenia. Opory toczenia F t są następstwem współpracy ogumionych kół samochodu z nawierzchnią drogi i zależą od siły ciężkości G samochodu i współczynnika oporów toczenia f t : Na wartość współczynnika oporów toczenia ma wpływ wiele czynników, z których najważniejsze to:

stan i rodzaj nawierzchni drogi, konstrukcja i wymiary ogumienia, ciśnienie w ogumieniu.

Trochę teorii: Współpraca ogumionego koła z nawierzchnią drogi jest zjawiskiem bardzo złożonym, przede wszystkim ze wględu na odkształcanie się opony pod wpływem sił zewnętrznych. Analizując współpracę koła z nawierzchnią możemy stwierdzić, że wskutek nierównomiernego rozkładu nacisków na powierzchni styku opony z nawierzchnią jezdni reakcja pionowa przesuwa się o wielkość „e”. Promień dynamiczny koła jest to promień koła będącego w ruchu i ma on wartość nieco większą niż promień statyczny dla pojazdu nieporuszającego się. Z praktyki: Ze względu na wzrost oporów toczenia przy zbyt niskim ciśnieniu w oguminiu, należy bezwzględnie pamiętać o okresowej kontroli ciśnienia, Co oczywiste, im większe nachylenie drogi tym większy opór. Gdy poruszamy sie po terenie płaskim wówczas opór wzniesienia nie występuje (bo sin0 o =0). W praktyce naychlenie drogi podaje się w procentach. Przyjmuje się, że nachylenie 100%=45 o Opory aerodynamiczne, Decydujące znaczenie dla wartości oporu powietrza ma prędkość pojazdu. Przy prędkościach rzędu kilku czy kilkunastu km/h opór powietrza jest niewielki i nie ma istotnego wpływu na poruszający się pojazd. Sytuacja zmienia się gdy prędkość wzrasta – wówczas gwałtownie rośnie opór aerodynamiczny znacząco utrudniając pouruszanie się pojazdu.

Ponieważ gęstość powietrza zmienia się w stosunkowo niewielkim zakresie (zależnie od temperatury i ciśnienia) powyższy wzór można przekształcić do postaci: Fp= 0,047 ⋅ v 2 ⋅ A ⋅ Cx zakładając, że gęstość ρ=1,293 w temperaturze T= 273 i ciśnieniu p=0,1 oraz podstawiając prędkość w, a powierzchnię czołową w,

Im większa powierzchnia czołowa tym większy opór, dlatego ten parametr ma szczególne znaczenie w przypadku autobusów i samochodów ciężarowych. Współczynnik Cx zależny od kształtu nadwozia charakteryzuje „opływowość” nadwozia. Im bardziej opływowe tym niższy Cx, a zatem również niższa wartość oporów powietrza.

 1. W pojazdach samochodowych wartość Cx wynika najczęściej z kompromisu pomiędzy możliwie małym współczynnikiem, a funkcjonalnością i wymiarami nadwozia.
 2. Więcej informacji na temat aerodynamiki pojazdów znajdziecie w zakładce dotyczącej aerodynamiki nadwozi samochodowych.
 3. Opory bezwładności.
 4. Opory bezwładności przeciwdziałają zmianom prędkości ruchu – występują przy przyspieszaniu (a) lub hamowaniu (opóźnianiu, przyspieszaniu ujemnym -a).

Opór bezwładności zależy od iloczynu masy pojazdu i przyspieszenia. We wzorze uwzględnia się także bezwładność wszystkich wirujących mas pojazdu (np. wału napędowego, kół) w postaci bezwymiarowego współczynnika mas wirujących. Szczególnie niebezpieczna jest bezwładność pojazdu w czasie hamowania, która „pcha” samochód do przodu wydłużając drogę hamowania.

 1. Opór bezwładności może być przyczyną utraty przyczepności kół pojazdu, a także niekontrolowanego przemieszczania się obiektów wewnątrz samochodu.
 2. Z tego względu należy pamiętać o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i właściwym zabezpieczeniu przewożonych towarów.
 3. Siła odśrodkowa Siła odśrodkowa (bo trudno ją nazwać oporem) występuje w czasie jazdy po torze krzywoliniowym.

Ruch po torze krzywoliniowym można rozpatrywać jako ruch po okręgu – zakładając że każda krzywa jest zbiorem wycinków okręgów. Siła odśrodkowa działa w kierunku na zewnątrz zakrętu i powoduje „wypychanie” pojazdu z toru jazdy. Wartość siły zależy od masy pojazdu, jego prędkości i promienia zakrętu. Im wyższa prędkość pojazdu tym większa siła odśrodkowa, zwiększenie promienia łuku drogi powoduje zmniejszenie siły odśrodkowej. Ponieważ prędkość występuje „w kwadracie” to ona ma największy wpływ na wartość siły odśrodkowej.

 1. Siła odśrodkowa może spowodować poślizg lub wywrócenie się pojazdu.
 2. Onstruktorzy w różny sposób radzą sobie z ograniczaniem wpływu siły odśrodkowej m.in.
 3. Poprzez obniżanie środka ciężkości, zwiększenie rozstawu kół oraz odpowiednią konstrukcję zawieszenia.
 4. Również drogowcy budując łagodne i odpowiednio wyprofilowane zakręty mają istotny wpływ na zmniejszenie wartości siły odśrodkowej.

Od kilkunastu lat w większości samochodów stosuje się różnego typu systemy wspomagające (np. ESP, ABS, BAS itp.), których celem jest ograniczenie wpływu „niepożądanych” sił na bezpieczeństwo jazdy. Należy bezwzględnie podkreślić, że wszystkie te systemy ograniczają wpływ tych sił, ale nie eliminują ich występowania.

Jakie siły działają na pojazd w obciążeniu dynamicznym?

Jakie siły oporu działają na samochód podczas jazdy W danych technicznych samochodów często możemy natrafić na współczynnik oporu powietrza Cx, uwzględniany m.in. przy obliczeniach. Czy to wszystkie opory, jakie występują podczas jazdy autem? W danych technicznych samochodów często możemy natrafić na współczynnik oporu powietrza Cx, uwzględniany m.in. przy obliczeniach. Czy to wszystkie opory, jakie występują podczas jazdy autem? Opory ruchu to wszystkie siły przeciwdziałające ruchowi pojazdu. Możemy zaliczyć do nich przede wszystkim:

siłę oporu aerodynamicznego (zależna od wspomnianego współczynnika oporu aerodynamicznego Cx danego pojazdu, prędkości ruchu i powierzchni czołowej pojazdu);siłę oporu toczenia;siłę oporu związanego z pokonywaniem wzniesień;siłę bezwładności (zależną od masy pojazdu i zmian prędkości występujących w czasie przyśpieszenia);siłę tarcia wewnętrznego (tarcia występujące w układzie przeniesienia napędu, czyli w mechanizmie różnicowym, skrzyni biegów, łożyskach kół itd.).

You might be interested:  Jak Sprawdzić Czy Samochód Był Po Wypadku?

Opona samochodu poddawana jest cyklicznym odkształceniom, które powodują, że w czasie jej obrotu każdy punkt opony się odkształca. Pozwala to na amortyzację nierówności drogi, a co najważniejsze, zapewnia przyczepność opony do nawierzchni. W wyniku cyklicznych odkształceń dochodzi do rozpraszania energii, które jest,

To rozproszenie energii stanowi w 90% o oporach toczenia. Odkształcenia związane z oponą dzieli się przy tym na: ściskanie bieżnika, zginanie czoła i boków opony, ścinanie bieżnika i boków oraz tzw. mikropoślizg. Objaśnienia etykiety opony (fot. skleponon.com) Zjawisko mikropoślizgu występuje m.in. między oponą i nawierzchnią drogi.

Jest ono związane bezpośrednio ze zjawiskiem przyczepności. Udział tego zjawiska w oporze toczenia, przy ruchu jednostajnym samochodu, nie przekracza 5%. Jest on znacznie większy w przypadku zmian ruchu pojazdu (przyspieszenie, hamowanie). Oporem związanym z oporami toczenia jest też opór aerodynamiczny opony. ft – współczynnik oporów toczenia Współczynnik oporów toczenia obliczamy ze stosunku przesunięcia reakcji podłoża na oponę f oraz promienia dynamicznego opony rd: f – punkt przyłożenia siły reakcji podłoża, rd – promień dynamiczny opony. Do obliczeń wykorzystywany jest promień dynamiczny opony. Umożliwia on większą dokładność prowadzonych obliczeń. Podczas ruchu opona zmienia swój rzeczywisty promień. Jest to spowodowane np. obciążeniem opony masą pojazdu (), mieszanką opony, średnicą zewnętrzną opony, ciśnieniem wewnętrznym czy prędkością pojazdu. Promień dynamiczny obliczany jest z poniższego uproszczonego wzoru: H – wysokość opony, którą można wyznaczyć jako iloczyn szerokości opony i jej profilu Poniższy rysunek przedstawia odkształcenia powstające podczas styku opony z nawierzchnią jezdni oraz występujące w takim przypadku siły. Rys.1 Odkształcenia i siły występujące podczas styku opony z nawierzchnią jezdni Należy podkreślić ważność oporu toczenia opony na mokrej nawierzchni.

Jest to zjawisko spotykane przy gorszej pogodzie (podczas opadów deszczu), w szczególności na drogach, na których występują koleiny. Opór toczenia to to siła potrzebna do usunięcia wody spod koła pojazdu, Jest ona zależna od objętości cieczy usuwanej spod koła pojazdu w czasie: Wartość wykładnika potęgi prędkości w powyższym wzorze zmienia się zależnie od wartości grubości warstwy wody zgromadzonej na jezdni.

Na przykład dla grubości warstwy wody do 0,5 n = 1.6. Opory toczenia są istotnymi oporami ruchu samochodu. Od nich w dużym stopniu zależy m.in. zużycie paliwa, przyczepność samochodu i jego prowadzenie. Ze względów bezpieczeństwa, a także ekonomicznych zalecane jest minimum raz w miesiącu sprawdzenie ciśnienia w oponach,

 1. Warto też kontrolować stan ogumienia, ponieważ ma on wpływ na nasze bezpieczeństwo.
 2. Gęstość powietrza zależy od temperatury i ciśnienia otoczenia.
 3. Wzór na siłę oporu aerodynamicznego: Fp – siła oporu aerodynamicznego ρ – gęstość powietrza (1,293 kg/m3 przy T= 273 K i P=0,1 MPa) A – powierzchnia czołowa pojazdu Cx – współczynnik oporu powietrza Jak można zauważyć, im większa powierzchnia czołowa pojazdu, tym większy opór aerodynamiczny,

Szczególne znaczenie ma to w przypadku drogowych pojazdów ciężkich. Dlatego większość firm produkujących samochody dąży do osiągnięcia jak najmniejszego współczynnika oporu powietrza. Ze względów konstrukcyjnych największy wpływ na wartość Cx mają:

opory profilowe (kształt pojazdu w przekroju wzdłużnym), ok.60% całkowitego oporu aerodynamicznego;opory indukcyjne (kształt powierzchni bocznej), ok.8% całkowitego oporu aerodynamicznego;opory tarcia, ok.10% całkowitego oporu aerodynamicznego;opory \zakłóceń\ (nierówności karoserii), ok.12% całkowitego oporu aerodynamicznego;opory układu chłodzenia i wentylacji, ok.10% całkowitego oporu aerodynamicznego.

Ciekawostka: skrzydło samolotu ma współczynnik oporu powietrza Cx = 0,05, Dla porównania samochód typu coupé ma współczynnik oporu powietrza Cx równy 0,3-0,4. Badania aerodynamiki pojazdu w tunelu aerodynamicznym W terenie górskim (ale nie tylko) często trzeba pokonywać wzniesienia.

Jakie siły działają na pojazd podczas ruchu na wzniesieniu? Na rys.2 przedstawiono rozkład sił przy pokonywaniu wzniesienia przez pojazd (opór pokonywania wzniesień przyjęło się rozpatrywać na wzniesieniu nachylonym pod kątem α, wysokości h oraz długości 100 m). Rys.2 Rozkład sił podczas pokonywania wzniesienia przez pojazd.

Siła oporu wzniesienia to nic innego jak składowa ciężaru samochodu równoległa do nawierzchni jezdni: Podczas poruszania się pojazdu pod górę siła oporu toczenia ma postać: Dwie powyższe siły można zsumować. Ich sumę nazywa się potocznie oporem drogi.

Pominiecie funkcji cos jest możliwe do nachyleń drogi do 30%, ponieważ funkcja cosinusa takiego kąta jest bliska jedności. Wynika z tego, że siła oporów wzniesienia jest zależna od ciężaru pojazdu oraz współczynnika oporów drogi: Według przepisów w zależności od rodzaju drogi dopuszczalne są maksymalne wzniesienia drogi.

I tak na przykład:

dla dróg lokalnych h = 10%;dla dróg krajowe h = 5%;dla autostrad h = 4%.

H > 10 % dopuszczalne jest dla górskich dróg. Siły bezwładności, z jakimi możemy się spotkać podczas ruchu pojazdu, to:

siła bezwładności podczas ruszania pojazdu,siła bezwładności podczas hamowania pojazdu,siła odśrodkowa,siła Coriolisa – pojawia się, gdy opisujemy ruch ciała z poziomu obracającego się układu odniesienia.

Siła oporu bezwładności opisana jest wzorem (przy przyspieszeniu): d = 1 + 0,07 * is2 is2 – przełożenie skrzyni biegów Dążenie inżynierów firm motoryzacyjnych do ograniczenia oporów ruchu pojazdów sprawia, że samochody idące z duchem czasu mają coraz bardziej aerodynamiczne kształty (dla obniżenia współczynnika Cx) i coraz bardziej innowacyjne rozwiązania techniczne mechanizmów przeniesienia napędu (zmniejszanie sił tarcia wewnętrznego).

Dlaczego samochód się porusza?

Projektowanie samochodu to skomplikowane zadanie. Dla jego użytkownika liczy się design, osiągi i bezpieczeństwo. Jednak od pomysłu do gotowego samochodu droga jest bardzo długa. Całość mogłaby być opisana cyframi i wzorami. Duża część z nich poświęcona byłaby siłom, które na pojazd działają. Są one kluczowe z punktu widzenia ekonomii i bezpieczeństwa jazdy. Fot. Skoda Znajomość sił działających na pojazd pozwala zrozumieć, co może się wydarzyć na drodze, jak opory wpływają na zużycie paliwa i dlaczego niewielka różnica prędkości decyduje o tym, czy utrzymamy się na drodze czy też nie. Poniżej krótka charakterystyka najważniejszych.

Opory toczenia – tak określa się stratę energii w czasie ruchu. Wynika ona z budowy opony, która w trakcie ruchu i kontaktu z nawierzchnią odkształca się. W wyniku tarcia energia zamienia się w ciepło. Odkształcalność opony gwarantuje przyczepność, powoduje, że jazda jest komfortowa i nie czujemy każdej nierówności na drodze.

Z drugiej strony opór ten decyduje o zużyciu paliwa. Na opory toczenia składają się trzy elementy: ścinanie, ściskanie i zginanie opony. Kierowcy powinni pamiętać, by przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić ciśnienie w oponach, Za niskie powoduje zwiększenie oporów toczenia, a w konsekwencji zwiększenie zużycia paliwa oraz niewłaściwe zużywanie się bieżnika.

Opory aerodynamiczne – wynikają z ruchu pojazdu w powietrzu. Jest to opór, który stawia powietrze jadącemu pojazdowi. Opór ten jest zależny od gęstości powietrza (gęstość zależy od temperatury i ciśnienia), prędkości i kształtu pojazdu. Przy mniejszych prędkościach, rzędu kilku km/h nie jest istotny, przy wyższych prędkościach należy pamiętać, że opór dynamiczny rośnie z kwadratem prędkości.

Oznacza to, że dwukrotny wzrost prędkości spowoduje wzrost oporów aerodynamicznych aż czterokrotnie. Kierowcy powinni pamiętać, by nie zakłócać linii aerodynamicznej, chociażby bagażnikiem dachowym, który założony na wakacje często towarzyszy im później długie miesiące.

Czy praktyczny samochód musi być drogi? Kierowcy-seniorowi przypadnie do gustu UConnect. Przyjazny kierowcy system multimedialny

Siły bezwładności, w ramach których występuje : Siła bezwładności – występuje podczas przyspieszania i hamowania. Przy przyspieszaniu samochodu siła bezwładności jest skierowana przeciwnie do kierunku jego ruchu Jeżeli samochód hamuje, wówczas siła bezwładności przeciwdziała zjawisku hamowania.

To właśnie ze względu na działanie siły bezwładności powinniśmy zapinać pasy i chować przewożone rzeczy w schowkach. „Gwałtowne zatrzymanie pojazdu spowoduje, że ludzie i przedmioty zaczną przemieszczać się przeciwnym kierunku nabierając zabójczej masy chwilowej. – Jadąc 50 km/h, gwałtowne hamowanie może spowodować, że w tej chwili niezabezpieczona 1,5-litrowa butelka wody będzie ważyła 60 kg.

Kierowcy powinni pamiętać, że zapinanie pasów to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych – tłumaczy Radosław Jaskulski, instruktor Skoda Auto Szkoły. Siła odśrodkowa – występuje podczas jazdy w zakręcie, powoduje wypychanie samochodu z toru jazdy.

 • Wartość siły odśrodkowej zależy od masy pojazdu, prędkości, z którą się porusza, i promienia skrętu.
 • Największy wpływ na działanie siły odśrodkowej ma prędkość, natomiast zmniejszenie promienia skrętu spowoduje zmniejszenie siły odśrodkowej.
 • Działanie siły odśrodkowej może być przyczyną poślizgu lub wywrócenia się pojazdu.

Mimo iż producenci samochodów modyfikują je pod kątem zapewnienia większego bezpieczeństwa, wyposażając je w systemy stabilizujące tor jazdy czy poprzez ustawianie środka ciężkości pojazdu minimalizującego poślizg, należy pamiętać starą zasadę – nie sztuką jest wjechać w zakręt – sztuką jest z niego bezpiecznie wyjechać.

Od czego zależy przyczepność samochodu?

Od czego zależy przyczepność opon – Przyczepność zależy od siły nacisku pojazdu na nawierzchnię oraz tarcia między oponą a drogą. Nacisk zależny jest nie tylko od masy pojazdu, czy konstrukcji układów, takich jak zawieszenie, ale również jego aerodynamiki – powietrze przepływające przez odpowiednio zaprojektowane elementy karoserii ma duży wpływ na siłę nacisku.

 1. Na tarcie opony i drogi wpływa temperatura oraz struktura jezdni – jej chropowatość i materiał, z jakiego jest zbudowana – ale również samo ogumienie.
 2. Istotny jest nie tylko wzór bieżnika, wiek opony, czy,
 3. Mieszanka gumowa, z której powstała opona jest tak ważna, że liczą się nie tylko jej składniki, ale również struktura cząsteczek i ich połączeń.
You might be interested:  Jak Sprzedać Samochód Firmowy Bez Podatku?

Dlatego projektowanie opon jest tak zaawansowanym technologicznie procesem, pochłaniającym olbrzymie nakłady finansowe. Droższe modele klasy premium absorbują większe nakłady finansowe podczas badań, dlatego mogą być bardziej wszechstronne – lepiej przystosowane do pracy zarówno na suchej, jak i mokrej jezdni.

Jak poprawić przyczepność samochodu?

Jak zwiększyć przyczepność auta zimą? Kierowcy, którzy chcą zwiększyć przyczepność swojego samochodu zimą muszą pamiętać o tym, że bezpieczeństwo ich jazdy zależy przede wszystkim od odpowiednio dobranych opon zimowych. Jednak w najtrudniejszych warunkach nasze auto może potrzebować dodatkowego wyposażenia.

Ierowcy, którzy chcą zwiększyć przyczepność swojego samochodu zimą muszą pamiętać o tym, że bezpieczeństwo ich jazdy zależy przede wszystkim od odpowiednio dobranych opon zimowych. Jednak w najtrudniejszych warunkach nasze auto może potrzebować dodatkowego wyposażenia. Zima w naszej części Europy ma różne oblicza.

Mimo że nie jesteśmy zmuszeni do stosowania podobnych rozwiązań jak Skandynawowie, to również na polskich drogach spotkać można naprawdę trudne warunki zimowe. Dobre opony zimowe o odpowiedniej głębokości bieżnika poradzą sobie z większością napotykanych zimą warunków drogowych.

 1. Czasami jednak konieczne jest dodatkowe wyposażenie kół, aby sprostać najbardziej ekstremalnym warunkom pogodowym.
 2. Ponieważ opony kolcowane są w Polsce niedozwolone, stabilną i pewną jazdę w czasie ostrych warunków zimowych zapewnią nam łańcuchy śnieżne.
 3. Łańcuchy śnieżne nie zastąpią opon zimowych, a jedynie pomogą kierowcom w nagłych i trudnych warunkach.

Na drogach miejskich najczęściej są to sytuacje gwałtownych, niespodziewanych opadów śniegu lub oblodzenie, wówczas rozwiązanie to ułatwi kierowcom dojazd z domu do głównej drogi. W przypadku podróżowania po górskich trasach często używanie łańcuchów jest wskazywane przez znaki drogowe umieszczane na drodze.

Aby być w pełni przygotowanym na nagłe pogorszenie warunków na drodze, warto zimą cały czas przewozić łańcuchy w bagażniku. Łańcuchy śniegowe montuje się na koła osi napędowej. Ich dużą zaletą jest zwiększenie przyczepności kół na wyjątkowo niebezpiecznej drodze. Do wad tego rozwiązania kierowcy zaliczają czasem zbyt skomplikowany montaż i konieczność jazdy do 40 km/h.

Od niedawna kierowcy coraz częściej zamiast tradycyjnych stalowych łańcuchów wybierają ich tekstylny odpowiednik – AutoSock (zaakceptowany w 2008 r. przez TÜV i GS – organizację badającą czy produkt spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa). AutoSock to tekstylna nakładka o specjalnym wzorze materiału, dużej wytrzymałości, elastyczności oraz charakterystycznym włoskom, która stwarza powierzchnię odpowiednio przyczepną w warunkach zimowych.

AutoSock wspierają wiodący producenci aut. Jego sprzedaż prowadzą już takie firmy, jak: BMW, VW Group, Peugeot, Citroen, Fiat Group, Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Mazda czy Lexus – mówi Filip Fischer, Kierownik Działu Obsługi Klienta Oponeo.pl – dlatego coraz więcej kierowców decyduje się właśnie na to rozwiązanie – kontynuuje.

Założenie „skarpet” śniegowych (tak potocznie nazywany jest tekstylny ekwiwalent stalowych łańcuchów) zajmuje chwilę, a po przejechaniu kilkudziesięciu metrów nakładki same się wycentrują, poza tym jest to rozwiązanie lżejsze i zajmujące mniej miejsca, a ubrudzony produkt można po prostu wyprać w pralce.

Jak skręcają się koła w samochodzie?

Kierowanie nie tylko przednimi kołami Jerzy Dyszy 6 października 2011, 9:04 Renault Laguna GT, Fot: Renault Jeżeli samochód ma zmienić kierunek jazdy, należy skręcić w odpowiednią stronę jego przednie koła. To wydaje się pewne i oczywiste. ale wcale takie nie jest. Renault Laguna GT, Fot: Renault sztywna oś (przednia lub tylna), albo dwie osie na raz. To drugie rozwiązanie pozwala bardzo zacieśnić promień skrętu pojazdu, o ile oczywiście koła przedniej osi skręcane są w jedną stronę, a drugiej w przeciwną. Taki system pojawiał się początkowo tylko w dawnych pojazdach terenowych (4×4) o przeznaczeniu wojskowym, np.

W niektórych Mercedesach z okresu II Wojny światowej i w prototypach późniejszego amerykańskiego Jeep’a. Nowoczesne podejście do kwestii 4WS (4 Wheel Steering – czterech skręcanych kół) zaproponowali w latach 70. XX wieku inżynierowie Hondy. Chcieli oni zastosować dwa rozwiązania połączone w jedno: przy niewielkich prędkościach jazdy koła samochodu miały skręcać się w przeciwne strony, a dzięki teku samochód miał być znacznie bardziej zwrotny od standardowego, w którym skręcane będą tylko koła przednie.

Przy większych prędkościach tylne koła miały być skręcane w tę samą stronę co przednie, ale o znacznie mniejszy kąt. Takie rozwiązanie redukuje znoszenie tylnej osi wywołane odkształceniem opon i elementów zawieszenia przy dynamicznej jeździe. W efekcie prowadzenie auta staje się bezpieczniejsze, a jazda w zakrętach bardziej płynna. 4 Wheel Steering, Fot: Renault Group Specjaliści Hondy opracowali podstawy teoretyczne, a potem przez co najmniej 10 lat szukali praktycznego rozwiązania – jak spowodować, żeby dwa układy kierownicze w jednym samochodzie płynnie ze sobą współpracowały, jednak w różny sposób przy różnych prędkościach jazdy.

 • Skonstruowali w końcu niezwykle skomplikowany mechaniczny układ przeniesienia “napędu” z przedniego do tylnego układu kierowniczego.
 • Premiera tak wyposażonego samochodu, Hondy Prelude, miała miejsce w 1987 roku.
 • Niestety, podwójny mechaniczny układ kierowniczy nie pracował na tyle płynnie, by jego działanie podobało się ludziom, lubiącym dynamiczną jazdę.

W tym samym okresie nad układami 4WS o zmiennym działaniu pracowały też inne firmy japońskie, Mazda, Nissan i Mitsubishi, osiągając nieco lepsze rezultaty. Ich rozwiązania opierały się już na użyciu w tylnej kierowanej osi siłowników hydraulicznych sterowanych już elektronicznie.

 1. CZYTAJ TAKŻE ** Układy kierownicze 4WS trafiły do Europy w znacznie prostszej formie.
 2. Firma Citroen, wprowadzając w roku 1991 do produkcji model ZX zastosowała w tylnej osi z wahaczami wleczonymi innowacyjne elastyczne mocowanie, które pod bocznym obciążeniem na zakręcie pozwalało na samoczynny skręt tylnego zewnętrznego koła “do środka zakrętu”.

Efektem miała być korzystna stabilizacja toru jazdy samochodu i zmniejszenie tendencji do nadsterowności 4 Wheel Steering, Fot: Renault Group oraz bocznych uślizgów. Rozwiązanie to działało, ale przez niektórych krytykowane było za nieco skokową, czyli niepłynną charakterystykę. Citroen z czasem dopracował swoje elastyczne mocowanie tylnej osi i w kolejnej wersji tego samochodu (Citroen Xsara) prowadzenie było już bez zarzutu.

 • Obecnie praktycznie w każdym nowo konstruowanym samochodzie znaleźć można elementy tego pomysłu Citroena, niezależnie od konstrukcji tylnego zawieszenia.
 • Oczywiście nie jest to pełne, aktywne 4WS i przede wszystkim brakuje tu funkcji zacieśniania zakrętów przy niewielkich prędkościach.
 • Dziś w pełni aktywne 4WS ma od roku 2001 w swej ofercie dla pickupów dostawca podzespołów dla motoryzacji, firma Delphi.

Nazywa się ono Quadrasteer – układy kierownicze przodu i tyłu są tam już całkowicie rozdzielone, a ten tylny obsługiwany jest oddzielnym siłownikiem sterowanym komputerowo. Podobnie działa system stabilizacji toru jazdy opracowany przez firmę Teves. Szczególne jest to, że Niemcy skręcają tylne koła tylko w ramach elastyczności gumowo – metalowych mocowań zawieszenia.

 1. Podobne rozwiązanie opracował Hyundai i nazwał je AGCS.
 2. Obecnie na naszym rynku znajdują się trzy modele aut wyposażone w całkowicie aktywne sterowanie kół tylnej osi.
 3. Są to najnowsza BMW serii 7 oraz Infiniti M i Renault Laguna GT.
 4. We wszystkich trzech samochodach jest to wyposażenie opcjonalne.
 5. Działanie systemów jest podobne – w tylnej osi zamontowano swego rodzaju zwrotnice o ograniczonym kącie skrętu, oraz układ kierowniczy obsługiwany siłownikiem.

W Lagunie i Infiniti jest to w praktyce identyczny siłownik posługujący się silnikiem elektrycznym, który przemieszcza “popychacz” działający na drążki układu kierowniczego. Istotą tych nowoczesnych systemów jest powiązanie ich działania z klasycznymi układami ABS i ESP.

Przy niewielkich prędkościach (np. w Lagunie do 60 km/h) tylne koła skręcają się o 3,5 stopnia w ten sposób, by wspomagać zwrotność samochodu (w tym przypadku średnica skrętu spada z 12,05 do 10,8 m). Powyżej 60 km/h skręt kół tylnych jest mniejszy i odbywa się w przeciwną stronę, tak aby poprawić prowadzenie auta.

Gdy sterownik systemu 4WS uzyska od ABS/ESP odpowiedni sygnał, tylne koła wspomagają działanie układu stabilizacji toru jazdy. Takich efektów nie można było osiągnąć w mechanicznym systemie 4WS zastosowanym 20 lat wcześniej w Hondzie Prelude.

Dlaczego koła samochodu kręcą się do tyłu?

W którą stronę kręcą się felgi w samochodzie? Odpowiada prof. Piotr Sułkowski Felgi w samochodzie (jadącym do przodu) kręcą się oczywiście w jedną i tę samą stronę. Wrażenie, że zmieniają one kierunek obrotu, jest złudzeniem optycznym. Nasze oczy i układ nerwowy są w stanie rejestrować i przetwarzać skończoną liczbę sygnałów w jednostce czasu.

Z tego też powodu ruch na oglądanych przez nas filmach sprawie wrażenie ciągłego, choć w rzeczywistości projekcja filmu to po prostu seria zmieniających się w krótkich odstępach czasu obrazów – standardowo składająca się 3o klatek na sekundę. W przypadku kręcącego się koła znaczenie ma zatem zmiana jego położenia w na tyle krótkim odstępie czasu, który jest w stanie zarejestrować nasz układ nerwowy.

Istotne jest też to, iż wykonując albo cały obrót, albo też jakąś jego część, koło wygląda tak samo jak w chwili początkowej – np. koło rowerowe z 36 szprychami wygląda tak samo po obrocie o kąt będący wielokrotnością 10 stopni. Jeśli zatem w najkrótszym odstępie czasu, jaki jesteśmy w stanie zarejestrować, koło dokonuje obrotu po którym wygląda tak samo jak w chwili początkowej, to sprawia ono wrażenie, jakby w ogóle się nie kręciło.

 1. Jeśli w takim samym czasie koło przekręci się o nieco większy kąt, to będzie sprawiać wrażenie obracania się do przodu – a jeśli o kąt nieco mniejszy, to zinterpretujemy to jako obrót w przeciwną stronę.
 2. Jeśli pojazd przyspiesza, to prędkość kątowa koła zmienia się, i w zależności od niej koła będą sprawiać wrażenie kręcenia się do przodu, do tyłu, lub – dla szczególnych wartości tej prędkości – stania w miejscu.
You might be interested:  Gdzie Tanio Pożyczyć Samochód W Krakowie?

: W którą stronę kręcą się felgi w samochodzie?

W jakim kierunku działa siłą bezwładności w przypadku hamowania na prostej drodze?

Podczas hamowania działa na nie siła skierowana w kierunku ruchu, podczas zwiększania prędkości – siła pozorna działa w kierunku przeciwnym do ruchu.

Jak sprawdzić opory toczenia?

Opory toczenia a etykieta opony – Wraz z początkiem listopada 2012 roku, na ternie Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące etykietowania opon. Kamieniem milowym było ujednolicona dla wszystkich producentów etykieta ogumienia, która zawiera takie najważniejsze informacje.

oporów toczenia (klasy energetycznej), hamowania na mokrej nawierzchni, generowanego hałasu zewnętrznego.

Dowiedz się więcej: Co to jest etykieta opony i jak ją czytać? Przykładowa etykieta opony, w której opór toczenia otrzymał klasę “A”

Co to są siły oporu ruchu podaj przykłady?

Jeśli wiatr wieje w żagiel, to działają te same siły, które są, gdy statek się cofa, a powietrze stawia żaglowi opór. Te właśnie siły wprawiają statek w ruch w wietrzny dzień.

Kiedy auto może zgasnąć?

Przyczyny gaśnięcia samochodu podczas jazdy – Jazda samochodem, który nie jest w pełni sprawny, jest stresująca i nieprzyjemna. Najczęściej do gaśnięcia silnika podczas jazdy dochodzi wówczas, gdy silnik jest zimny bądź auto porusza się na wolnych obrotach.

Do najczęstszych i najbardziej prozaicznych przyczyn gaśnięcia pojazdu podczas poruszania się po drodze eksperci zaliczają brak paliwa lub LPG. Przyczyną gaśnięcia samochodu może być alternator. Nieodpowiednie działanie i brak przepływu prądu odcinają zapłon. Informacja o tej usterce powinna wyświetlić się na desce rozdzielczej.

Kolejną przyczyną nieprawidłowego działania silnika jest problem z elektroniką. Obecne auta posiadają liczne rozwiązania zautomatyzowane, które podczas awarii mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pojazdu. Zniżka -15% Oblicz składkę ubezpieczenia OC Przyczyną gaśnięcia pojazdu podczas jazdy może być nieprawidłowe działanie pompy paliwowej.

Czy auto może zgasnac podczas jazdy?

W skrócie – Samochód gaśnie podczas jazdy? To nie tylko uciążliwe i stresujące (szczególnie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną), ale też niebezpieczne. Gdy auto gaśnie, wcześniej najczęściej się „dławi”. Powodów takiego stanu rzeczy może być bardzo wiele.

Ile jest praw Newtona?

Zasady dynamiki Newtona – trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona i opublikowane w Philosophiae Naturalis Principia Mathematica w 1687 roku. Zasady dynamiki określają związki między ruchem ciała a siłami działającymi na nie, dlatego zwane są też prawami ruchu.

Jak obliczyć przeciążenie przy zderzeniu?

Od czego zależą skutki zderzenia czołowego pojazdów? Co zwiększa szanse na przeżycie takiego wypadku? Zderzenie czołowe samochodów należy do najbardziej niebezpiecznych wypadków drogowych. To, czy pasażerowie przeżyją taki wypadek zależy od wielu czynników. © Sebastian Kaulitzki – stock.adobe.com Podczas zderzenia czołowego wyzwala się bardzo duża energia. Gdy zderzy się auto z nieruchomą przeszkodą, jego energia kinetyczna będzie równa iloczynowi siły z jaką samochód zadziała na przeszkodę i drogi, po której to auto zatrzyma się. Gdyby zderzenie było sprężyste, pojazd odbiłby się od przeszkody, nie niwelując w żaden sposób skutków zderzenia. Przyspieszenie jakiego doznaliby pasażerowie jest w takim przypadku ekstremalne, a szanse na przeżycie nikłe. Konstruktorzy pojazdów na szczęście tak projektują pojazdy, aby zderzenie nie było sprężyste i energia zderzenia rozpraszała się na zniekształcenia części pojazdu (poza wzmocnioną i sprężystą kabiną pasażerów).

 • Jest to tak zwana strefa kontrolowanego zgniotu, czyli droga, na której zatrzymuje się pojazd podczas zderzenia.
 • Uzyskanie tej dodatkowej “drogi hamowania”, może zniwelować skutki dużej prędkość pojazdu, a dokładniej: dwa razy większą prędkość jest w stanie zniwelować cztery razy większa strefa zgniotu.

I tutaj pojawia się pierwszy wniosek. Największy wpływ na skutki zderzenia czołowego ma tu prędkość pojazdu. Nie można dowolnie wydłużać strefy zgniotu w samochodzie. Zdjęcie nogi z gazu w zasadniczy sposób zwiększa szanse na przeżycie wypadku. Zastosowanie strefy zgniotu w pojazdach obniża do pewnego stopnia wartość przyspieszenia jakie działa na organizm człowieka.

Nie jest jednak w stanie całkowicie go zniwelować. Nadal przyspieszenie to może spowodować poważne dla naszego zdrowia skutki, w tym wewnętrzne obrażenia ciała, złamania kości i urazy kręgosłupa oraz uszkodzenia mózgu. Jakich przeciążeń doznaje ciało człowieka podczas tak zwanej czołówki? Jadąc zaledwie z prędkością około 36 km/h (to jest około 10 m/s) przy strefie zgniotu 25 cm, korzystając z wyżej wspomnianego wzoru, łatwo można obliczyć, że jest to aż 20 g, czyli dwadzieścia razy więcej, niż wynosi przyspieszenie ziemskie.

Co ciekawe, przy zderzeniu z nieruchomą przeszkodą, jak wynika z powyższego wzoru, przeciążenie jakiego doznają pasażerowie nie zależy od masy pojazdu. Nie jest więc prawdą, że skutki zderzenia ciężarówki z murem będą mniejsze od skutków zderzenia małego, osobowego samochodu z tą samą ścianą.

 1. Drugim czynnikiem, który wpływa na skutki wypadku jest więc konstrukcja pojazdu.
 2. To, jaką długość w pojeździe ma strefa zgniotu, i w jaki sposób energia jest rozpraszana podczas zderzenia z przeszkodą, ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa.
 3. We współczesnych samochodach jest to nawet kilkadziesiąt centymetrów.

Kiedyś taką strefę stanowiły wyłącznie zderzaki. Sytuacja pogarsza się znacznie, gdy zderzenie czołowe dotyczy dwóch poruszających się pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka. Jeżeli mamy identyczne samochody, poruszające się z tą samą prędkością, to energie kinetyczne tych aut należy zsumować i taka energia podczas zderzenia musi być rozproszona.

 • Mamy jednak dwa pojazdy i sumuje się także strefa zgniotu (podwaja się).
 • Gdy zderzają się samochody jadące z różnymi prędkościami, to działa tu trzecia zasada dynamiki Newtona i obaj kierowcy będą narażeni na takie same skutki zderzenia.
 • Nie jest tak, że kierowca, który jedzie wolniej dozna mniejszych obrażeń niż kierowca, który jedzie szybciej.

Obaj są narażeni na identyczne przeciążenia. Jeżeli zderzeniu ulegają pojazdy o różnej masie, to większym przeciążeniom ulega pojazd o mniejszej masie. Jak wykazują badania, ryzyko śmierci podczas zderzenia czołowego dwóch identycznych pojazdów z kierowcami o tej samej masie maleje aż o 9% w przypadku, gdy wieziemy ze sobą pasażera o masie 80 kg.

 1. Zderzenie małego samochodu z ciężarówką nie daje wiele szans dla tego pierwszego.
 2. Pasażerowie, w tym kierowca, nie ulegają takim samym przyspieszeniom (opóźnieniom) jak samochód.
 3. Pasy bezpieczeństwa dodatkowo zwiększają drogę wytracania prędkości, nie mówiąc już o ochronie przed zderzeniem z kierownicą, deską rozdzielczą itp.

Taką rolę też pełnią poduszki bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia są także “latające przedmioty” podczas wypadku. Słabo zamocowane bagaże mogą poczynić ogromne szkody pasażerom. Należy dbać o to, aby były dobrze zabezpieczone podczas jazdy. Podsumowując, dla zmniejszenia ryzyka obrażeń lub śmierci w wypadku zderzenia czołowego istotne są takie elementy jak:

prędkość, strefa zgniotu i konstrukcja pojazdu, masa pojazdu i pasażerów, stosowanie pasów bezpieczeństwa, wyposażenie pojazdu (poduszki bezpieczeństwa, mocowanie bagażu).

W jakim kierunku działa siłą bezwładności w przypadku hamowania na prostej drodze?

Podczas hamowania działa na nie siła skierowana w kierunku ruchu, podczas zwiększania prędkości – siła pozorna działa w kierunku przeciwnym do ruchu.

Related Post