Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Kiedy Można Odholować Samochód Z Parkingu?

Kiedy Można Odholować Samochód Z Parkingu?

0 Comments

Kiedy Można Odholować Samochód Z Parkingu
Jeszcze niedawno policja i straż miejska mogły zlecić odholowanie zaparkowanego auta tylko w sytuacji, gdy stało w miejscu zabronionym i utrudniało ruch lub w inny sposób zagrażało bezpieczeństwu. Obecnie, zostanie sholowane także gdy pod znakiem zakazu parkowania widnieje tabliczka wskazująca, że samochód zostanie usunięty na koszt właściciela.

Wczoraj około godziny 20.00 do policjantów ruchu drogowego podeszła kobieta z dzieckiem w wózku, która wskazała im pojazd utrudniajacy osobom pieszym poruszanie się po chodniku. Samochód marki BMW nie dość że zaparkowany był zbyt blisko skrzyżowania i w miejscu gdzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju, to również stojąc na chodniku zajmował jego większą część ( dla osób pieszych pozostało mniej niż 1,5m).

W związku z zaistniałą sytuacją policjanci wezwali na miejsce lawetę, która miała odholować pojazd na parking strzeżony. Wtedy to pojawił się właściciel bwm, który mimo, że przestawił samochód to i tak został zobowiązany do pokrycia kosztów wezwania holownika.

Dodatkowo mężczyzna został ukarany mandatem karnym, a na jego koncie pojawiły się punkty karne. Policjanci przypaminają jak kosztowne może być zaparkowanie samochodu w miejscu niedozwolonym. Kierowca musi liczyc się z mandatem karnym oraz pokryciem kosztów lawety i parkingu. Jest to koszt sięgający nawet kilkuset złotych.

Kiedy policjanci mają prawo odholować auto? 1. Gdy auto jest zaparkowane w miejscu oznaczonym tabliczką informującą o możliwości odholowania – nawet, jeśli samochód zaparkowany w tym miejscu nie powoduje zagrożenia.2. Gdy auto jest zaparkowane w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu – nawet gdy nie ma tabliczki.3.

 • Gdy auto stoi na miejscu dla inwalidów bez kartyparkingowej.4.
 • Gdy stan auta zagraża bezpieczeństwu, powoduje uszkodzenie drogi lub zagraża środowisku.5.
 • Gdy właściciel nie ma potwierdzenia opłacenia składki OC, a samochód jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem UE, EFTA lub Konfederacją Szwajcarską.6.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów, masy lub nacisku osi.7. Gdy autem kierowała osoba nietrzeźwa i nie da się zabezpieczyć go w inny sposób.8. Gdy autem kieruje osoba nieposiadająca uprawnień do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go innej osobie.

Czy można odholować samochód z prywatnego parkingu?

Odholowanie samochodu. Ile to kosztuje i kiedy może do tego dojść? Sytuacje, w których samochód może być odholowany, jasno określa prawo. Pojazd jest usuwany z drogi, jeżeli np. utrudnia przejazd i stwarza zagrożenie. Według art.130a, ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym dochodzi do tego w sytuacjach, które wymieniamy niżej.

Gdy pozostawisz samochód w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w iny sposób zagraża bezpieczeństwu. Gdy brak możliwości udokumentowania, że posiadasz obowiązkowe ubezpieczenie ppm. Gdy przekroczysz normy związane z gabarytami samochodu – samochód ma zbyt dużą masę całkowitą, wykazuje zbyt duży nacisk osi lub przekracza dopuszczalne wymiary. Gdy bezprawnie zaparkujesz w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Gdy pozostawisz samochód w miejscu, w którym postawiono znak informujący, że pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela. Gdy kierujesz samochodem w stanie nietrzeźwości. Gdy kierujesz samochodem, mimo że nie posiadasz do tego uprawnień lub Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane, a w pojeździe nie znajduje się inna osoba, która mogłaby poprowadzić samochód. Gdy zły stan techniczny Twojego samochodu zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Ponadto samochód może być odholowany na koszt właściciela, jeśli nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że jest nieużywany. W zależności od sytuacji policjant, strażnik miejski (gminny) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą może wydać dyspozycję, by przetransportować pojazd na parking depozytowy.

Warto tu podkreślić, że funkcjonariusze tych służb mogą interweniować nie tylko na zwykłych ulicach, lecz także na parkingach osiedlowych czy sklepowych (czyli wszędzie tam, gdzie znajduje się tabliczka „strefa ruchu”). W praktyce oznacza to, że odholowanie pojazdu z terenu prywatnego jest zgodne z prawem.

Jeśli nie zastaniesz auta w miejscu, w którym zostało zaparkowane, nie panikuj, ale działaj szybko. W przypadku, gdy samochód nie był prawidłowo zaparkowany, istnieje duże prawdopodobieństwo, że został odholowany (a nie np. skradziony). W pierwszej kolejności warto skontaktować się ze strażą miejską (986) lub policją (997).

Tam dowiesz się czy Twój pojazd został odholowany na parking. Jeśli tak się stało, funkcjonariusz poinformuje Cię, na którym parkingu został zaparkowany. Pojazd, który stwarza zagrożenie na drodze lub uniemożliwia na niej ruch, zawsze jest odholowywany na koszt właściciela. Wysokość opłaty jest ustalana przez władze lokalne, ale nie może być wyższa od stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów.

Te stawki są ogłaszane co roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W 2022 roku wynoszą:

● 128 zł – rower lub motorower, hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego (24 zł za dobę przechowywania na parkingu);● 251 zł – motocykl (33 zł za dobę przechowywania na parkingu);● 542 zł – pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony (46 zł za dobę przechowywania na parkingu);● 677 zł – pojazd o DMC powyżej 3,5 do 7,5 tony (60 zł za dobę przechowywania na parkingu);● 956 zł – pojazd o DMC powyżej 7,5 do 16 ton (86 zł za dobę przechowywania na parkingu);● 1409 zł – pojazd o DMC powyżej 16 ton (154 zł za dobę przechowywania na parkingu);● 1714 zł – pojazd przewożący materiały niebezpieczne (225 zł za dobę przechowywania na parkingu);

Jak widać opłata za odholowanie pojazdu nie jest jedynym kosztem, jaki trzeba ponieść, aby odebrać samochód z parkingu. Do opłaty za holowanie należy dodać mandat za popełnione wykroczenie (np. jazdę pod wpływem alkoholu czy zaparkowanie w miejscu dla osób niepełnosprawnych) oraz koszty przechowania pojazdu na parkingu depozytowym.

W przypadku właściciela samochodu osobowego za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 1204 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 3010 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 6020 zł. W przypadku właściciela samochodu ciężarowego za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 1806 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 4515 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 9030 zł. W przypadku właściciela innych pojazdów za przerwę w okresie ubezpieczenia do 3 dni zapłacisz 201 zł; za przerwę od 4 do 14 dni – 502 zł; za przerwę powyżej 14 dni – 1003 zł.

Warto tu wspomnieć, że kary finansowe za brak ciągłości OC ppm są waloryzowane co roku. To, ile będą wynosić, zależy od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła ona do 3010 zł brutto, co zmieniło również wysokość opłat za brak polisy OC ppm. Aktualne wysokości kar Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zawsze publikuje na swojej stronie: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page116.jspx?_afrLoop=161896171816492&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=fcg67fmhk_59.

Aby odebrać samochód z parkingu depozytowego mogą być potrzebne:

dowód uiszczenia opłaty za odholowanie pojazdu i – zależnie od powodu odholowania pojazdu – dowód uiszczenia kaucji.

W razie braku płatności organy samorządowe wszczynają postępowanie egzekucyjne. Podstawę do odbioru pojazdu stanowi m.in. zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Aby otrzymać to zezwolenie musisz m.in. okazać swój dowód tożsamości oraz dokument, który upoważnia Cię do używania pojazdu.

 • Jednym z zadań policji i straży miejskiej jest dbanie o porządek na drodze.
 • Oznacza to, że mogą z niej usunąć pojazdy zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi.
 • Nie mogą jednak zlecić odholowania każdego źle zaparkowanego samochodu.
 • Odholowanie pojazdu i zabezpieczanie go na parkingu depozytowym na koszt właściciela jest czynnością ostateczną.
You might be interested:  Ile Dostanę Za Samochód Na Złomie?

Oznacza to, że jeśli pojazd nie zagraża bezpieczeństwu lub wyraźnie nie hamuje ruchu, nie może zostać wywieziony. Policja lub straż miejska w przypadku złego parkowania może zastosować mniej dotkliwe kary, takie jak:

blokada samochodu czyli założenie klamry na koło, wezwanie do zgłoszenia się na komisariat lub w biurze straży miejskiej, mandat.

Jeśli z Twojego punktu widzenia doszło do bezpodstawnego odholowania pojazdu, zawsze możesz złożyć odwołanie. Kierowca powinien w nim wskazać, że samochód był zaparkowany we właściwym miejscu. Kiedy organ odwoławczy uzna przedstawioną argumentację, może podjąć decyzję o odstąpieniu od egzekwowania opłaty.

 • Właściciel odholowanego pojazdu może się też starać o umorzenie opłaty, jeśli np.
 • Złe zaparkowanie wynikało z wyjątkowych okoliczności.
 • Ierowca np.
 • Nie mógł zabrać auta, ponieważ przebywał w szpitalu lub właśnie przywiózł rodzącą kobietę do ośrodka medycznego i nie miał czasu, by poszukać właściwego miejsca do parkowania.

Nawet jeśli samochód został źle zaparkowany i blokuje ruch, nie zawsze musi dojść do jego odholowania. Może się zdarzyć, że kierowca wróci do auta, zanim dojdzie do wezwania holownika lub tuż przed jego odjazdem. Wtedy nie dochodzi do odholowania pojazdu, natomiast kierowca otrzymuje mandat i jest obciążany powstałymi kosztami.

 1. Odholowanie pojazdu na parking depozytowy oznacza, że należy go stamtąd odebrać.
 2. Najlepiej jak najszybciej.
 3. Im szybciej się to zrobi, tym niższe będą koszty.
 4. Opłaty są naliczane za każdą dobę przebywania pojazdu na parkingu.
 5. Aby odebrać auto, należy posiadać specjalne zezwolenie.
 6. Wydaje je podmiot, który zadecydował o odholowaniu pojazdu, czyli np.

straż miejska (gminna) lub policja. Z takim dokumentem należy udać się na parking – trzeba pamiętać, że niektóre parkingi są czynne tylko do godz.16.00. Po ich zamknięciu odebranie auta będzie niemożliwe. Opłaty za holowanie pojazdu i jego pobyt na parkingu trzeba uiścić do 7 dni od chwili jego wydania.

Warto pamiętać, że jeśli odholowany pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych, to na parking depozytowy należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości i dokumentem uprawniającym do używania samochodu. Zgodnie z ust.10 art.130a Prawa o ruchu drogowym, jeśli nie odbierzesz auta po upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, starosta może zwrócić się do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.

Nieodebranie samochodu w żaden sposób nie zwolni Cię jednak z konieczności pokrycia kosztów holowania czy przechowywania pojazdu. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 lipca 2021 rokuUstawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

: Odholowanie samochodu. Ile to kosztuje i kiedy może do tego dojść?

Gdzie zglosic auto ktore stoi?

Co z wrakiem znajdującym się poza miejscami publicznymi? – Trudniej jest pozbyć się wraku, który znajduje się poza miejscem publicznym. Obejmuje to między innymi prywatne parkingi. W przestrzeni miejskiej można taki wrak zgłosić do straży miejskiej. Służby mają uprawnienia, aby sprawdzić dane właściciela pojazdu, choćby sprawdzając ubezpieczenie OC,

 • Natomiast usunięcie wraku będzie trudne.
 • Działania służb ograniczają się w takiej sytuacji jedynie do skierowania prośby do właściciela, aby zając się porzuconym autem.
 • Jedną ze sztuczek, która pozwala skutecznie usunąć porzucony pojazd na parkingu, jest zamiana terenu na publiczne poprzez ustanowienie strefy ruchu.

Wówczas straż miejska lub policja mają możliwość zastosowania ustawy. Kiedy Można Odholować Samochód Z Parkingu

Ile kosztuje mandat za odholowanie?

Stawka za odholowanie zależy od rodzaju usuniętego z drogi pojazdu, a koszt przechowania go na parkingu dodatkowo od liczby dób tam przez niego spędzonych. Maksymalna stawka za holowanie wynosi w 2022 roku od 128 zł do 1714 zł, a za przechowanie pojazdu przez dobę na parkingu depozytowym – od 24 zł do 225 zł.

Czy właściciel parkingu może odholować samochód?

Czy można odholować samochód z prywatnego terenu? – To jednak nie wszystko. Samochód może zostać usunięty, jeśli nie ma tablic lub wygląda na porzucony. Jeśli w ciągu 6 miesięcy od przetransportowania na parking nie odnajdzie się właściciel takiego auta, to przechodzi ono na własność gminy.

Czy wspólnota może zabronić parkowania?

Page 3 – Moja mama ma możliwość uzyskania praw do działki na terenie rodzinnego ogrodu działkowego. Na jakich zasadach działkowiec korzysta z tego terenu? Jakie może czynić na nim inwestycje? Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

Umowa ta zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną, choć może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. W ten sposób można ustanowić prawo tylko do jednej działki. Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami oraz regulaminem. Musi pamiętać, że na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa niespełniająca wymagań, o których mowa w art.2 pkt 9a ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.

z 2021 r. poz.1073). Podobnie nie można posadowić obiektu gospodarczego o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m 2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich. Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Działkowiec jest uprawniony do korzystania z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w regulaminie.

Ma obowiązek utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych działkowców.

Prawo do działki może w pewnych przypadkach wygasnąć, np. na skutek wypowiedzenia umowy. Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, np. gdy działkowiec pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem.

Czy nieubezpieczone auto może stac na parkingu?

4. Jeżeli masz stare, niesprawne auto, którym i tak nie sposób jeździć – nie musisz kupować OC – Mit. Obowiązujące przepisy nakładają na właściciela pojazdu konieczność posiadania aktualnego OC, tak długo, jak pojazd jest zarejestrowany – i to bez względu na to czy jest on sprawny i używany, czy od miesięcy stoi w garażu lub warsztacie.

Jak pozbyć się samochodu z prywatnego parkingu?

Jak możemy pozbyć się samochodu porzuconego na parkingu prywatnym? Jesteśmy właścicielami obiektu biurowego, ogrodzonego, na którym znajduje się parking dla naszych klientów i ich gości. Przed wjazdem nie ma żadnego regulaminu, bramy są otwarte, z najemcami podpisujemy umowy i regulamin, w którym zawarty jest obowiązek zgłaszania aut pozostawionych na noc i od nich pobierana jest opłata.

 • Miesiąc temu ktoś porzucił auto na naszym parkingu i się po nie nie zgłasza.
 • Pytaliśmy najemców, nikt się nie przyznaje do tego samochodu.
 • Co możemy zrobić tej sytuacji, by pozbyć się go z parkingu? Czy żeby go odholować, musimy zadzwonić najpierw na policję/straż miejską? Czy gdyby przy wjeździe były jakieś znaki, procedury można by było uprościć? W opisanej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
You might be interested:  Kupując Samochód Używany Na Co Zwrócić Uwagę?

Prawo o ruchu drogowym, które na początek zacytuję : „Art.50a.1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.2.

 1. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust.1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się.
 2. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
 3. Art.130a.1.
 4. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; 2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art.129 ust.2 pkt 8 lit.

c; 3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art.8 ust.1 i 2; 5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.1a.

Gdzie dzwonic w sprawie Odholowanego samochodu?

Co zrobić, gdy twoje auto zostało odholowane na parking depozytowy, bo było zaparkowane w niewłaściwym miejscu? Odzyskanie pojazdu będzie się niestety wiązało ze sporym ciosem dla naszego portfela i stratą czasu, który trzeba poświęcić na stanie w długich urzędowych kolejkach.

W programie “Biznes dla ludzi” wyjaśniamy, jak sprawnie przebrnąć przez całą procedurę. – Nasz samochód może być odholowany, gdy został zaparkowany w miejscu zabronionym i utrudnia ruch innych pojazdów bądź zagraża bezpieczeństwu. Odholowania auta możemy się także spodziewać, gdy zaparkujemy na miejscu dla niepełnosprawnych bez stosownych uprawnień lub w strefie oznaczonej zakazem parkowania pod groźbą odholowania – tłumaczy TVN24 Biznes i Świat Monika Niżniak, rzeczniczka prasowa straży miejskiej w Warszawie.

Co robić? Aby dowiedzieć się, czy nasz samochód został odholowany należy zadzwonić na numer alarmowy straży miejskiej (986) lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji. – Pod numerem 986 zostaniemy poinformowani, do której siedziby straży miejskiej się zgłosić.

 1. Tam funkcjonariusz poprowadzi czynności w sprawie o wykroczenie i zastosuje przewidziane prawem środki, takie jak mandat karny czy środki oddziaływania wychowawczego.
 2. Gdy sprawca wykroczenia nie przyznaje się do winy i odmawia przyjęcia mandatu, kierujemy wniosek o ukaranie do sądu – zaznacza Niżniak.

Po otrzymaniu od straży miejskiej zezwolenia na odbiór samochodu z parkingu, trzeba pojechać na wskazany parking strzeżony, gdzie gdzie firma holująca przywiozła nasz samochód. Jakie kary? Jak przypomina Magdalena Treter-Wiśniowska z Kancelarii Rąpała, od kwietnia b.r.

 1. Obowiązuje nowy taryfikator grzywien oraz nowe stawki za holowanie i parking.
 2. Parkowanie na tzw.
 3. Kopercie karane jest mandatem w wysokości 800 zł.
 4. Natomiast maksymalna stawka za odholowanie wynosi 485 zł.
 5. Ażdy dzień na parkingu depozytowym to koszt 37 zł – podkreśla Treter-Wiśniowska.
 6. Program “Biznes dla ludzi” od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 Biznes i Świat o godz.18.15.

Autor: tol / Źródło: TVN24 Biznes i Świat Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Gdzie zadzwonić w sprawie odholowania?

Co zrobić, gdy odholują Ci samochód? Każdemu kierowcy zdarzyło się kiedyś zaparkować w miejscu, w którym nie powinien. Brak czasu, brak miejsc postojowych Niezależnie od przyczyny zazwyczaj takie parkowanie kończy się mandatem lub blokadą, a w najgorszym – odholowaniem samochodu.

Jeśli więc wróciłeś na miejsce, w którym parkowałeś i nie możesz zlokalizować swojego auta, nie wpadaj w panikę, że je skradziono. Być może Twoje auto zostało odholowane. W pierwszej kolejności zadzwoń więc do straży miejskiej (tel.986) lub na policję (tel.997/112). Zarówno jedna, jak i druga jednostka prowadzi ewidencję odholowanych aut.

Gdy okaże się, że Twój samochód widnieje na liście, przygotuj się na wydatki.

Kiedy policja może zabrać samochód?

Przepadek pojazdu ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila; Jeśli spowoduje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi; W sytuacji recydywy.

Jak pozbyć się samochodu z prywatnego parkingu?

Jak możemy pozbyć się samochodu porzuconego na parkingu prywatnym? Jesteśmy właścicielami obiektu biurowego, ogrodzonego, na którym znajduje się parking dla naszych klientów i ich gości. Przed wjazdem nie ma żadnego regulaminu, bramy są otwarte, z najemcami podpisujemy umowy i regulamin, w którym zawarty jest obowiązek zgłaszania aut pozostawionych na noc i od nich pobierana jest opłata.

 • Miesiąc temu ktoś porzucił auto na naszym parkingu i się po nie nie zgłasza.
 • Pytaliśmy najemców, nikt się nie przyznaje do tego samochodu.
 • Co możemy zrobić tej sytuacji, by pozbyć się go z parkingu? Czy żeby go odholować, musimy zadzwonić najpierw na policję/straż miejską? Czy gdyby przy wjeździe były jakieś znaki, procedury można by było uprościć? W opisanej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym, które na początek zacytuję : „Art.50a.1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.2.

 1. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust.1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się.
 2. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
 3. Art.130a.1.
 4. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; 2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art.129 ust.2 pkt 8 lit.

c; 3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art.8 ust.1 i 2; 5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.1a.

Czy prywatny parking musi być oznakowany?

300 zł za wjazd na parkowanie – opłaty żądają po fakcie. Czy to legalne?

Każdy ma prawo zorganizować prywatny parking na swoim terenie i może żądać pieniędzy za korzystanie z niego Płatny parking musi być wyraźnie oznakowany, aby nikt nie miał wątpliwości, jakie zasady na nim obowiązują Właściciel płatnego parkingu nie może blokować kół ani samodzielnie egzekwować opłat – w razie sporu z „klientem” musi skorzystać z drogi sądowej

Opłata karna to 100 zł, ale po tygodniu rośnie do 300 zł – i taki rachunek przychodzi do domu wraz z „protokołem” przypominającym pismo urzędowe, albo jest zostawiany za wycieraczką. Właściciel auta dowiaduje się gdzie, w jakim dniu i o której godzinie skorzystał z płatnego parkowania, a ponieważ nie uiścił wskazanej w regulaminie opłaty za postój, to ma do zapłaty karę umowną w wysokości 300 zł.

Też dostałem podobne pisemko (na niższą kwotę) dotyczące parkingu pod sklepem Biedronka. Wierzę, że mój samochód był we wskazanym w wezwaniu miejscu i o podanej w wezwaniu porze, jednak to nie ja byłem tego dnia kierowcą mojego samochodu. Na szczęście mój samochód nie został upoważniony przeze mnie do zawierania umów cywilnoprawnych, a zatem ani ja, ani moje auto nie jesteśmy właściwymi adresatami roszczenia.

Po tych przemyśleniach pisemko wyrzuciłem do kosza. Owszem, mógłbym odpisać i poinformować firmę zarządzającą parkingiem, komu w danym dniu pożyczyłem samochód, ale nie muszę. Sądowego nakazu zapłaty nie dostałem (oczywiście może przyjść w każdej chwili), ale minął już pewnie rok – i nic.

Z ciekawości, przejeżdżając wkrótce potem niedaleko płatnego parkingu pod Biedronką, spojrzałem na jego organizację: status parkingu dyskusyjnie oznakowany, parkometr i tablica informacyjna umieszczone w taki sposób, że z łatwością można je przeoczyć. A zatem. wprost nie mogę doczekać się pisma z sądu, choć pewnie się nie doczekam.

Każdy ma prawo założyć prywatny parking. W miastach częstym powodem zamiany parkingu bezpłatnego w płatny jest potrzeba pozbycia się samochodów, które nie należą do klientów sklepu czy lokalu usługowego, a przez większą część dnia blokują miejsce, utrudniając prawdziwym klientom skorzystanie z usług właściciela terenu.

You might be interested:  Jak Wystawić Samochód Na Sprzedaż Na Allegro?

Stawki w takich razach bywają zaporowe – np. pierwsze 15, 60 albo 90 minut parkowania jest darmowe, a każda kolejna godzina kosztuje 50 zł. I to jest w porządku, pod warunkiem jednak, że oznakowanie parkingu jako płatnego oraz cennik umieszczone są w dobrze widocznym miejscu przy każdym wjeździe. Czasem opłata za godzinę parkowania jest skromna, ale kara umowna za nieuiszczenie jej wysoka, a model biznesowy polega waśnie na tym, że ktoś nie zapłaci 2 czy 5 zł.

Optymalna, najbardziej oczywista sytuacja jest taka, że wjazd na parking jest blokowany szlabanem, który można otworzyć, pobierając bilet. Oczywiście szlaban nie jest obowiązkowy, ale wyraźna i czytelna informacja – już tak. Bywa, że właściciel terenu nie jest w stanie sam pilnować parkingu, który zamknął przed osobami innymi niż jego klienci – i wtedy może skorzystać z usług jednej z wielu firm zajmujących się obsługą takiego miejsca.

 1. Firma pilnuje parkomatu, sama sprzedaje bilety albo wystawia kary tym, co korzystają z parkingu bez zapłaty, choć nie są klientami sklepu czy fryzjera.
 2. Nierzadko okazuje się jednak, że kierowcy stają się celem oszustów – bo tak to należy nazywać – gdy nie chodzi o to, aby z parkingu przegonić przypadkowe osoby, lecz wręcz przeciwnie: o to, aby jak najwięcej kierowców skorzystało z parkingu, nie mając świadomości, że to kosztuje.

Jak to się robi? Umieszcza się tabliczkę z cennikiem i regulaminem gdzieś z boku, albo nawet przy wjeździe, ale za krzakami albo wysoko i na niewielkiej tabliczce – aby jak najwięcej kierowców nie zauważyło. Bywa, że na placu stale urzęduje dwóch ludzi, ale nie są od tego, aby informować klientów o opłatach, ale by wypisywać wezwania do zapłaty, jak tylko kierowcy oddalą się od auta, albo po upływie np.

 1. Regulaminowych 15 minut.
 2. Uwaga: prywatny przedsiębiorca nie może nałożyć na nas ani opłaty administracyjnej, ani mandatu, nie ma prawa także zakładać blokad na kół – za coś takiego to kierowca może go pozwać.
 3. Prywatny właściciel (zarządca) parkingu ma natomiast prawo i możliwość ustalić dane właściciela pojazdu, może też wysłać mu wezwanie do zapłaty.

Miejmy jednak świadomość, że właściciel auta nie musi być tym, kto korzystał z parkingu i w takiej sytuacji nie jest właściwym adresatem roszczenia. Właściciel auta nie ma też obowiązku pomagać domagającemu się pieniędzy w ustaleniu, kto jest właściwym adresatem – w każdym razie nie wcześniej, niż zobowiąże go do tego sąd.

Inaczej jest w przypadku wykroczeń, np. przekroczenia prędkości – ale wtedy mamy do czynienia z postępowaniem w sprawie o wykroczenie, a nie postępowaniem cywilnym o zapłatę opłaty parkingowej. Zanim jednak oświadczymy beztrosko „to nie my”, warto zdać sobie sprawę, że niemal na pewno na parkingu działa monitoring, panowie ukryci za krzakami mogą robić zdjęcia nie tylko pojazdom, ale i osobom.

W każdym razie dopiero po tym, jak zignorujemy wezwanie do zapłaty albo odpowiemy odmownie, zarządca albo właściciel parkingu ma prawo skorzystać z drogi sądowej. Najprostszym i domyślnym w tych sprawach rozwiązaniem jest postępowanie nakazowe: w efekcie pozwany dostaje do domu sądowy nakaz zapłaty.

 • Na tym etapie sąd nie sprawdza, czy żądanie zapłaty jest zasadne, ale wysyła pozwanemu nakaz zapłaty zgodnie z żądaniem powoda (tego, kto żąda pieniędzy).
 • Pozwany może zapłacić (to kończy sprawę) albo napisać sprzeciw.
 • Sprzeciw do nakazu zapłaty nie jest bardzo skomplikowany – chodzi o to, aby pozwany wskazał w określonym terminie, że z nakazem zapłaty się nie zgadza, może skorzystać z załączonego formularza (jeśli został on załączony).

Wtedy nakaz zapłaty automatycznie traci moc, a powód może skorzystać z normalnej ścieżki sądowej – ale musi za to zapłacić, a potem dowodzić swoich racji. I tu uwaga: profesjonalne firmy zarządzające parkingami, i te solidne, i te, które wyłudzają pieniądze, do momentu wystąpienia o wydanie nakazu zapłaty działają automatycznie, wręcz hurtowo.

Nie jest to dla nich żaden problem. Niektóre odpuszczają na etapie sprzeciwu od nakazu zapłaty, inne jeszcze wcześniej (gdy zignorujemy wezwanie), są jednak i takie, które dają spokój dopiero po przegranej w normalnym trybie – ale dotyczy to raczej tych, co mają rację. Na przełomie 2019 i 2020 r. „obrodziły” płatne parkingi, m.in pod sklepami Aldi i Biedronka – i od razu pojawiły się problemy kierowców, którzy wjechali na parking jak zwykle, nie zauważyli stojącego na środku placu albo gdzieś z boku parkometru i po powrocie z zakupów zobaczyli wezwanie za wycieraczką.

Do samego UOKiK-u trafiło wiele skarg, zresztą zacytujmy fragment pisma prezesa UOKiK: Dziś przynajmniej niektóre płatne parkingi pod w/w sklepami są na powrót bezpłatne, ale pozostało wiele innych prywatnych parkingów, których zarządcy postępują z kierowcami w sposób nieuczciwy.

 • Z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika wprost, że oferowanie usług „z zaskoczenia” – niech przykładem będzie płatny parking, który nie jest wyraźnie oznakowany jako płatny – jest zakazane.
 • Niewyraźne oznakowanie parkingu jako płatnego, a w szczególności nieumieszczenie w widocznym miejscu (przy wjeździe) cennika to argument, który nie tylko sprawdza się w sądzie, ale też może być podstawą do złożenia skargi do UOKiK-u.

Również zawyżona kwota do zapłaty może być argumentem przeciwko przedsiębiorcy – jeśli jest rażąco wyższa od rynkowej. Ale tu już wchodzimy na śliski grunt, bo przedsiębiorca ma prawo ustalać stawki za swoje usługi, a korzysta tylko ten, kto chce. Z drugiej strony właściciel parkingu, który jest oznakowany prawidłowo, teoretycznie może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przez kierowcę, który nie zapłacił, wykroczenia – ale musi udowodnić, że kierowca świadomie, z premedytacją „wyłudził” usługę z wcześniej podjętym zamiarem, że skorzysta i nie zapłaci.

 1. Jeśli wiedziałeś, że korzystasz z płatnego parkingu i nie zapłaciłeś, to teraz płać karę umowną albo bierz pod uwagę, że będą cię ciągać po sądach – i mogą odnieść sukces.
 2. Jeśli widzisz, że ktoś próbuje się naciągnąć (i oprócz ciebie wielu innych), to wyrzuć wezwanie do kosza.
 3. Ale w tym drugim przypadku nie zapomnij napisać sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty, jeśli przyjdzie, bo inaczej zapłacisz.

: 300 zł za wjazd na parkowanie – opłaty żądają po fakcie. Czy to legalne?

Related Post