Auto Blog-Pomóc drogowa Nowości samochodowe Kto Może Odliczyć Ulgę Rehabilitacyjną Na Samochód?

Kto Może Odliczyć Ulgę Rehabilitacyjną Na Samochód?

0 Comments

Kto Może Odliczyć Ulgę Rehabilitacyjną Na Samochód

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę.
 • W 2022 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT za 2021 r.
 • Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu. To m.in. kwoty przeznaczone na zakup paliwa czy ubezpieczenie OC,
 • W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest konieczne udokumentowanie wydatków. W razie kontroli wystarczy złożyć oświadczenie.
 • Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest uzależnione od posiadania prawa jazdy. Osoba niepełnosprawna musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.
 • Ulgę rehabilitacyjną na samochód rozlicza się w rozliczeniu rocznym PIT. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę? Możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym PIT. Dowiedz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2021 rok. Poniżej znajdziesz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą ulgi rehabilitacyjnej na auto.

Czy można otrzymać ulgę rehabilitacyjna na samochód współmałżonka?

Ulga rehabilitacyjna a właściciel samochodu – Do ulgi rehabilitacyjnej niepełnosprawni mogą uwzględniać wydatki na używanie samochodu, nawet gdy podatnik nie jest wymieniony w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu, ale jest jego współwłaścicielem.

 1. Zgodnie z art.26 ust.7a pkt 14 ustawy o PIT odliczane mogą być wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, np.
 2. Małżonka, dzieci, rodziców czy rodzeństwo.
 3. Należy jednak zaznaczyć, że odliczenie to jest limitowane i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zostało to potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2022 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.1236.2021.2.SR, w której wyjaśnił, że regulacje podatkowe dotyczące ulgi rehabilitacyjnej nie pozbawiają podatnika prawa do jej skorzystania, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko, np.

współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym podatnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, a samochód stanowi wspólny składnik majątku małżonków Ponadto w tym zakresie ulga obejmuje wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych, np. na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, ale i również odliczeniu podlegają też wydatki dotyczące utrzymania samochodu takie jak: przegląd techniczny, naprawa czy zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC.

O Autorze: Karolina Kuropka [email protected] : Ulga rehabilitacyjna dla współwłaścicieli aut

Kto może odliczyć ulgę na rehabilitację?

Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na współmałżonka, który też odlicza ulgę rehabilitacyjną? – Jeżeli oboje małżonkowie ponoszą wydatki rehabilitacyjne na jednego z nich, to małżonek, który nie jest osobą niepełnosprawną może odliczyć ulgę, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 15 010,56 zł.

You might be interested:  Jak Dostać Dofinansowanie Na Samochód Elektryczny?

Czy ulga rehabilitacyjna zależy od dochodu?

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:43 (aktualizacja: 17.10.2022 12:59 ) Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2022 roku osoby niepełnosprawne.

Jak dokumentować wydatki na cele rehabilitacyjne?

Dokumentowanie wydatków – Wydatki na cele rehabilitacyjne muszą zostać udokumentowane – należy przedstawić urzędowi skarbowemu dokumenty stwierdzające ich poniesienie. Dokument potwierdzający wydatek musi zawierać dane kupującego i sprzedającego, towar lub usługę oraz kwotę zapłaty i być wystawiony na osobę, która będzie dokonywała odliczenia.

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymanie psa asystującego,
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia.

Jednakże na żądanie organów podatkowych należy przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Jeśli nasz poradnik był pomocny – prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej oraz przekazanie na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy! Publikacja jest finansowana przez – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

Copyright © SPES 1999 – 2022. Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu “Twoje Prawa” nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

: Odliczenia na cele rehabilitacyjne

Na czym polega ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna jest odliczeniem od uzyskanych dochodów kwot, przeznaczonych na cele rehabilitacyjne, a także inne cele służące ułatwieniu wykonywania czynności życiowych osoby z niepełnosprawnością.

Czy osoba niepełnosprawna ma zniżki na ubezpieczenie samochodu?

Samochody dla osób niepełnosprawnych wymagają wyjątkowych nakładów zarówno na etapie zakupu jak i późniejszego utrzymania, ponieważ wyposażone są niejednokrotnie np. w platformy hydrauliczne, które są przeglądane raz do roku przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • Ubezpieczenie samochodu do przewozu specjalnego, a do takich zaliczyć trzeba busiki i samochody osób niepełnosprawnych, często są obwarowane dodatkowymi wymogami w serwisowaniu i przeglądach.
 • Dlatego tak ważnym jest, aby wykorzystać wszystkie możliwe zniżki OC dla niepełnosprawnych, jakie tylko są dostępne.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC dla właścicieli samochodów, niestety nie ma ustawowych przepisów nakazujących odgórnie sprzedaż ubezpieczenia samochodu osobie niepełnosprawnej z konkretnymi upustami. Ubezpieczyciel przed wyliczeniem konkretnej stawki zawsze sprawdza te same informacje – od stanu technicznego, przebiegu i roku produkcji samochodu, przez informacje o samym kierowcy, na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kończąc.

 1. Wszystkie one razem służą do oceny przez ubezpieczyciela realnego ryzyka, jakim jest podróżowanie pojazdem przez konkretnego klienta.
 2. Ubezpieczenie OC dla osoby niepełnosprawnej można jednak znaleźć w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko skorzysta się z porównywarki Kioskpolis.pl.
 3. Porównywarka OC AC umożliwia szybkie sprawdzenie wszystkich ofert czołowych ubezpieczycieli działających na polskim rynku.
You might be interested:  Jak Holować Samochód Z Automatyczną Skrzynią Biegów?

Dzięki algorytmowi porównywarka błyskawicznie znajdzie najtańsze oferty z zakresu obowiązkowego OC, a także opcjonalnego Auto Casco i szeregu innych produktów ubezpieczeniowych. Najbardziej opłacalne będzie kupienie kilku polis jednocześnie, gdyż w ten sposób można uzyskać atrakcyjne zniżki, więc cena jednostkowa polisy będzie dużo mniejsza, niż jej regularna cena.

 1. Sprawdzając wszystkie oferty na rynku, można kupić OC samochodu osoby niepełnosprawnej nawet kilkadziesiąt procent taniej.
 2. W przypadku osoby niepełnosprawnej będącej jednocześnie kierowcą, problemem może być sprawne kierowanie pojazdem nawet jeśli ten został w pełni przystosowany do ograniczeń konkretnego kierowcy.

Dlatego nie wszyscy ubezpieczyciele na rynku zdecydowali się na potraktowanie osób z orzeczoną niepełnosprawnością w jakikolwiek uprzywilejowany finansowo sposób. Są jednak na rynku pojedyncze firmy ubezpieczeniowe, które proponują zniżki oc dla niepełnosprawnych.

Co można odliczyć od podatku jako osoba niepełnosprawna?

W rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik może korzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Co to znaczy umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień – Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:

czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 3, w okresach wynikających ze stanu zdrowia; częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza wystąpienie co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w pkt 3.

Czy oboje rodzice mogą odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy też nie), każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku.

Czy żona może jeździć samochodem męża?

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię – Pozwem z dnia 13 grudnia powódka K.K. (1) wniosła pozew przeciwko K.K. (2) o „umożliwienie korzystania z autaosobowego marki M.(.) rok produkcji 1995, samochodu V.(.) rok produkcji 1986, przyczepy kempingowej KIP i przyczepy towarowej lekkiej N., których na podstawie wspólności majątkowej jest właścicielem wspólnie z mężem K.K.

2)” oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. Wskazała, że została pozbawiona dostępu do przedmiotowych pojazdów, które stanowią wspólną własność stron. Pozwany przywłaszczył sobie kluczyki oraz dowody rejestracyjne, a z samochodów i pojazdów korzysta wyłącznie sam. Poza przyczepą kempingową powódka nie wie nawet, gdzie są przechowywane.

Strony pozostają obecnie w konflikcie i toczy się między nimi sprawa o rozwód. Brak możliwości korzystania przez powódkę z przedmiotowych pojazdów spowodowany jest ukryciem przez pozwanego przed powódką tych pojazdów, jak również ich kluczyków i dokumentów. Były mąż albo żona uniemożliwia lub utrudnia korzystanie i używanie wspólnego samochodu auta Poznań Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego, w zakresie, w jakim wskazał, że strony umówiły się, w jaki sposób będą korzystać z pojazdów wchodzących do ich majątku wspólnego.

You might be interested:  Ile Wynosi Akcyza Za Samochód Z Niemiec?

Takie twierdzenia pozwanego pozostają w sprzeczności z treścią zeznań powódki, a nie zostały poparte żadnym innym materiałem dowodowym. Są przy tym nielogiczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze w przypadku samochodów osobowych małżonkowie mogą się umówić, że jedno korzystać będzie z jednego auta a drugie z innego, tak w przypadku pojazdów służących do celów rekreacyjnych czy towarowych z istoty swej mają one służyć całej rodzinie i trudno przypuszczać, że małżonkowie umawiali się, że korzysta z nich tylko jeden z małżonków.

Sąd nie dał również wiary zeznaniom pozwanego, w których wskazał, że powódka nie powinna w ogóle posiadać uprawnień do kierowania pojazdami, z uwagi na swoją chorobę, której istnienie zataiła w trakcie badań mających na celu ustalenie, czy może nadal prowadzić pojazdy mechaniczne.

Pozostały zebrany w sprawie materiał dowodowy w żaden bowiem sposób nie potwierdza tych twierdzeń pozwanego. Sąd zważył, co następuje: Powódka została bowiem pozbawiona możliwości korzystania z przedmiotowych pojazdów przez pozwanego, a pozwany nie wykazał, by strony umówiły się, iż jedynie on będzie korzystał z przedmiotowych pojazdów z wyłączeniem powódki.

Powódce przysługuje więc uprawnienie do żądania dopuszczenia jej do współposiadania tych pojazdów w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozwanego. W ocenie Sądu przedstawiony przez powódkę zakres współkorzystania przez nią z przedmiotowych pojazdów daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozwanego. Oczywistym jest bowiem, iż strony, pozostając obecnie w konflikcie, nie są w stanie korzystać z tych pojazdów łącznie, w tym samym czasie.

Stąd zasadnym jest, by powódka korzystała z nich przez 2 tygodnie albo tydzień w każdym miesiącu, a pozwany w pozostałym czasie. By powódka miała możliwość korzystania z tych pojazdów niezbędne jest przy tym nie tylko wydanie jej samych pojazdów ale również kluczyków do tych pojazdów oraz ich dokumentów, na czas, gdy będzie z nich korzystać.

Do korzystania z pojazdu mechanicznego niezbędne jest bowiem nie tylko dysponowanie samym pojazdem ale też kluczami do niego i dokumentami uprawniającymi do poruszania się nimi po drogach publicznych. Stąd na podstawie art.34 1 KRO w zw. z art.222 § 1 KC Sąd, w punktach 1 do 4 wyroku, nakazał pozwanemu dopuszczenie do współposiadania tychże pojazdów, szczegółowo określając terminy, w jakich ma dochodzić do wydania powódce tych pojazdów, kompletu kluczyków do nich oraz dokumentów oraz miejsce, w którym ma do tego dochodzić.

 • Jest to przy tym parking położony przed wspólnym mieszkaniem stron, co z pewnością stanowić będzie najdogodniejsze dla nich miejsce.
 • Sąd nie podzielił przy tym twierdzeń pozwanego, iż żądanie powódki pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, wobec wielości spraw sądowych między stronami i konfliktu między nimi.

Powódka, jako współwłaścicielka pojazdów, ma bowiem uprawnienie do korzystania z nich, wynikające z treści art.222 § 1 KC i art.34 1 KRO, a pozbawienie jej tego uprawnienia, wobec uznania jej roszczenia za niezgodne z zasadami współżycia społecznego, mogłoby nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, które w przedmiotowej sprawie nie występują.

Related Post