Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Do Kiedy Trzeba Zarejestrować Kupiony Samochód?

Do Kiedy Trzeba Zarejestrować Kupiony Samochód?

0 Comments

Do Kiedy Trzeba Zarejestrować Kupiony Samochód
Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? – Jeśli Twoje pierwsze pytanie dotyczy tego, czy trzeba przerejestrować samochód po jego zakupie, to odpowiedź brzmi – tak. Zgodnie z przepisami na przerejestrowanie pojazdu masz 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Pamiętaj o tym, że niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się dla Ciebie karą w wysokości do 1000 zł.
 2. To, jak wysoka będzie opłata, zależy m.in.
 3. Od tego, czy taka sytuacja zdarzyła Ci się po raz pierwszy i po jakim czasie pojawiłeś się w wydziale komunikacji.
 4. Obowiązek przerejestrowania samochodu wiąże się z pewnymi wydatkami.

Koszty, choć są zbliżone, będą się różnić w zależności od tego, czy chodzi o pojazd zarejestrowany w Polsce czy sprowadzony z zagranicy, nowy czy używany. Różnice dotyczą również dokumentów, które musisz obowiązkowo dostarczyć do urzędu – zanim się tam wybierzesz, koniecznie sprawdź, czy aby na pewno przygotowałeś wszystkie, które są wymagane.

tablice rejestracyjne – 80 zł, dowód rejestracyjny – 54 zł, znaki legalizacyjne – 12,5 zł, nalepkę kontrolną – 18,5 zł, opłaty ewidencyjne – 2 zł, pozwolenie czasowe na 30 dni – 13,5 zł.

Koszt przerejestrowania samochodu będzie niższy wówczas, gdy kupisz pojazd zarejestrowany w tym samym powiecie, w którym mieszkasz. W takiej sytuacji mamy także do czynienia z przerejestrowaniem samochodu bez zmiany tablic. Ta sama zostanie także naklejka kontrolna. Po uwzględnieniu wszystkich oszczędności, opłata za przerejestrowanie samochodu wyniesie wówczas 82 zł.

Ile mamy czasu na przerejestrowanie samochodu 2022?

Przerejestrowanie samochodu – Nie należy jednak zapomnieć o przerejestrowaniu samochodu na nowego właściciela. Nabywca zakupionego pojazdu musi zgłosić swój zakup w ciągu 30 dni. Również osoba zbywająca pojazd zobligowana jest do poinformowania o tym fakcie Wydział Komunikacji urzędu właściwego dla jej miejsca zamieszkania w terminie 30 dni.

 1. Czas ten, w przypadku samochodu zakupionego na terytorium naszego kraju liczony jest od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży czy darowizny.
 2. Natomiast w przypadku samochodu, który został sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jego właściciel zobowiązany jest zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

W związku z epidemią COVID-19 rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy, od 1 lipca 2021 roku została ułatwiona. Czas na rejestrację został wydłużony do 60 dni i obowiązuje do momentu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Pamiętaj! Nowe prawo to tylko udogodnienie, nie obowiązek.

Czy muszę przerejestrować auto po zakupie 2022?

Od 31 stycznia 2022 zmiana tablic rejestracyjnych przy wymianie auta nie będzie konieczna. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym’ z 14 sierpnia 2020 roku umożliwi zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu pojazdu.

Ile jest czasu na zarejestrowanie auta po zakupie?

Wymaga skompletowania kilku ważnych dokumentów oraz wniesienia niezbędnych opłat. Nowy właściciel ma 30 dni na zgłoszenie nabycia samochodu i jego zarejestrowanie w urzędzie. W przeciwnym razie naraża się na karę finansową. Sprawdź kiedy należy przerejestrować pojazd oraz jak i gdzie to zrobić.

Czy Prawo działa wstecz z rejestracja samochodu?

Kara za niezarejestrowanie samochodu w 2021 r. – ile wynosi? – Do Kiedy Trzeba Zarejestrować Kupiony Samochód Wraz z początkiem 2020 r. wprowadzono następujące kary:

 • za niepoinformowanie urzędników o zbyciu lub nabyciu auta grozi kara wynosząca od 200 do 1000 zł. O dokładnej wysokości opłaty decyduje starosta, a kara jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej. Pamiętaj, że obowiązek zgłoszenia transakcji dotyczy Cię niezależnie od tego, czy auto zmieniło właściciela drogą kupna, darowizny czy też otrzymano je w spadku.
 • kara od 200 do 1000 zł grozi także osobom, które sprowadzą pojazd z innego kraju należącego do Unii Europejskiej i nie zarejestrują go w ciągu 30 dni.
You might be interested:  Jak Ukrainiec Może Zarejestrować Samochód W Polsce?

Co ważne, kara może zostać nałożona zarówno na osoby fizyczne, jak i firmy, które nie dotrzymają terminu. Zauważ, że w przypadku zakupu auta w Polsce kara grozi za niezgłoszenie zbytu lub zakupu samochodu, a nie za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie.

 1. Wystarczy więc, że w ciągu 30 pierwszych dni poinformujesz Wydział Komunikacji o kupnie lub sprzedaży auta, a to możesz bez problemu wykonać przez Internet.
 2. Samym przerejestrowaniem pojazdu, co jest nieco bardziej skomplikowaną procedurą, możesz zająć się później bez narażania się na karne opłaty.
 3. Należy także pamiętać, że kara ta nie obowiązuje wstecz,

Jeśli ktoś zakupił auto jeszcze przed 1 stycznia 2020 r., urząd nie może na niego nałożyć kary za niedotrzymanie terminu na zgłoszenie nabycia samochodu.

Czy ktoś dostał karę za Nieprzerejestrowanie auta 2022?

UWAGA – Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce, czas na dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art.140mb Ustawy został wydłużony do 180 dni. Przedłużenie to obowiązywało jednak do końca 2020 roku – ci, którzy sprowadzili auto przed 31 grudnia nadal mieli 180 dni na powiadomienie starosty powiatowego.

 • Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, właściciele samochodów mają z powrotem krótszy termin 30 dni na zarejestrowanie pojazdu.
 • Ara za nieprzerejestrowanie samochodu 2022 się nie zmieniła, więc kierowcy, którzy nie dopełnią tego bezwzględnego obowiązku, muszą się liczyć z mandatem wynoszącym od 200 do 1000 zł.

Tak samo, jak mandat za brak przeglądu 2022 nie podlega dyskusji, tak i w przypadku zaniechania przerejestrowania auta, trudno o uniknięcie grzywny. Na szczęście cała procedura jest dość prosta, a w tej chwili zgłoszenie do urzędu można wykonać online, więc nie stanowi to problemu.

Najlepiej zrobić to od razu po zakupie pojazdu. Kara za nieprzerejestrowanie auta w 2022 może wynieść tyle, ile kwota polisy OC. Opłaca się więc dopełnić obowiązków, by jej uniknąć, a po zakupie auta nie zapomnieć także o tym, że obowiązkowa polisa OC nie ulegnie samoczynnemu przedłużeniu i nowy kierowca musi dokładnie sprawdzić termin, kiedy wygasa.

Dzięki Kioskpolis.pl można sporo zaoszczędzić na samej polisie, a zapominalscy kierowcy, którzy nie zadbali o zakup nowej polisy na czas, mogą nawet na ostatnią chwilę wykupić nowe ubezpieczenie OC online, by uniknąć grzywny za brak ciągłości ubezpieczenia.

Co po zgłoszeniu nabycia pojazdu?

Czy konieczna jest rejestracja samochodu w świetle nowych przepisów, czy wystarczy zgłoszenie kupna ? Czy konieczne jest zgłoszenie pojazdu nieposiadającego ciągłości umów ? Jakie dokumenty załączyć ? Dlaczego niektóre wydziały komunikacji błędnie interpretują obowiązujące przepisy? Do Kiedy Trzeba Zarejestrować Kupiony Samochód Podstawą prawną zgłoszenia jest art.78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz.110), który stanowi, że zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Zgłaszając nabycie pojazdu, kupujący nie musi udowadniać faktu, że zakupiony przez niego pojazd posiada ciągłość umów, gdyż dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu wymagane są wyłącznie do rejestracji.

 1. Oświadcza więc on wyłącznie o jego zbyciu lub nabyciu.
 2. Warto podkreślić tutaj fakt, że przedstawienie chociażby zdjęcia ostatnio zawartej umowy kupna-sprzedaży spełnienia zadość wymaganiom obowiązku zgłoszenia pojazdu, co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury na stronie www.gov.pl.
 3. Rejestracja pojazdu, a zgłoszenie jego zbycia lub nabycia nie jest tożsame, ponieważ przedstawiając wyłącznie kopię dokumentu przeniesienia prawa własności pojazdu nie można byłoby go zarejestrować.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia ma charakter porządkowy, natomiast do przerejestrowania pojazdu potrzebne są oryginały dokumentów, bądź ich poświadczone kopię notarialne. Warto wskazać, również, że Art.78 ust.2 pkt.1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, mówi jedynie, że właściciel jest obowiązany jest zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, nie precyzuje on jednak w jaki sposób ma to zrobić.

You might be interested:  Jaki Samochód Dla 5 Osobowej Rodziny?

Błędna jest natomiast interpretacja w/w przepisu przez niektóre wydziały komunikacji, jakoby zawiadamiający sprzedaż lub zakup pojazdu był obowiązany udowodnić, iż nabyty pojazd nie posiada wady prawnej w postaci braku ciągłości umów. Osoba nabywająca w ten sposób samochód również obowiązana jest zawiadomić o jego nabyciu, mimo iż w świetle obowiązujących przepisów pozbawiony on jest do prawa rejestracji.

Dobrą praktyką jest wysuwanie swoich tez na podstawie wyroków Sądów. Do 2021 roku, nabyte i zbyte pojazdy należało zgłaszać do Wydziału Komunikacji według właściwości miejscowej, natomiast Zgodnie z Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 r.

O sygn. akt I OW 97/20 zawiadomienia zbycia i nabycia należy dokonać wobec organu, który dokonał rejestracji, a nie jak dotychczas zgodnie z miejscem zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. Warto zaznaczyć, że na podstawie art.65 Dz.U.2020.0.256 t.j. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Wydział Komunikacji obowiązany jest do przekazania sprawy Organowi właściwemu.

Kupujący nie odpowiada za architekturę programu CEPIK 2.0 i trudności związane z zarejestrowaniem zbycia lub nabycia, a opiera się jedynie na przepisach prawa. Jeżeli Starostwo chciałoby poznać wcześniejszych właścicieli pojazdów w celu analizy dotrzymania terminów, może zawsze wezwać ostatniego właściciela z dowodu rejestracyjnego do wskazania na kogo przeniósł własność przedmiotowego pojazdu. Do Kiedy Trzeba Zarejestrować Kupiony Samochód W świetle obowiązującego art.78 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997 Nr 98 poz.602) wraz z przeniesieniem własności pojazdu, zbywający przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne, bowiem wszystkie te przynależności (łącznie) są niezbędne do przerejestrowania pojazdu.

 • Ponadto, w świetle ust.2 powołanego przepisu, w związku ze zmianami obowiązującymi od stycznia 2021 roku, zbywca pojazdu jest obowiązany zawiadomić wydział komunikacji urzędu właściwego miejsca zamieszkania w terminie 30 dni o dokonanym zbyciu pojazdu.
 • Celem dokonania zgłoszenia należy przedstawić w odpowiednim urzędzie dane pojazdu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazać nabywcę pojazdu oraz przedstawić skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.

Wszystkie te informacje, pozwalają na ustalenie stanu faktycznego przeniesienia własności pojazdu. Trzeba podkreślić, że obowiązek, o którym mowa powyżej ma charakter porządkowy, Nie ma on wpływu na skuteczność zawartej umowy przenoszącej prawo własności pojazdu ( tak WSA z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 8.5.2014 r.

W sprawie o sygnaturze II SA/Go 237/14). Należy zaznaczyć, że istotne dla ustalenia aktualnego stanu własności pojazdu ma jedynie ostatnia zawarta umowa kupna-sprzedaży pojazdu, Pozwala ona wykazać przeniesienie prawa własności pomiędzy ostatnim i nowym właścicielem pojazdu. To postępowanie, nie służy ustaleniu pierwotnego stanu własności.

W świetle obowiązujących przepisów, każdorazowo zbywca i nabywca mają obowiązek poinformować właściwy urząd o dokonanej zmianie własności pojazdu. Oznacza to, że nie można obciążać (aktualnego zbywcy lub nabywcy pojazdu) obowiązkiem ustalenia wstecznego stanu prawnego, ponieważ są to informacje, którymi powinien dysponować właściwy urząd.

Na marginesie wskazuję, że w internetowym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (pod adresem strony internetowej www.gov.pl ) Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło listę dokumentów koniecznych do zgłoszenia zbycia pojazdu wskazując, że przedstawienie chociażby zdjęcia ostatnio zawartej umowy kupna-sprzedaży spełnienia zadość wymaganiom obowiązku zgłoszenia pojazdu,

Jest to informacja, która pozwala odtworzyć aktualny stan faktyczny i prawny przedmiotowego pojazdu, co spełnia założony porządkowy charakter regulacji. PONIŻEJ MOŻESZ POBRAĆ WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU:

Co zrobić po kupnie samochodu 2022?

Jakie formalności są konieczne, gdy chcesz kupić samochód z zagranicy ? – Różnice pomiędzy zakupem pojazdu w kraju a zakupem pojazdy za granica nie są bardzo duże. Postaramy się je Wam przybliżyć. Na pewno niezbędny będzie dowód rejestracyjny pojazdu oraz umowa kupna-sprzedaży bądź faktura.

 • Jednak przede wszystkim musisz mieć dokument, który potwierdzi, że samochód został wyrejestrowany w kraju, w którym go kupiłeś.
 • Upując samochód używany za granicą, musisz też pamiętać o konieczności opłacenia akcyzy.
 • Akcyza wynosi 3,1% lub 18,6% wartości auta w zależności od pojemności skokowej silnika.
You might be interested:  Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Badanie Techniczne?

To jeszcze nie koniec. Jako nowy właściciel musisz zadbać o przetłumaczenie dokumentów na język polski, wykonać obowiązkowe badanie techniczne i wykupić OC. Dopiero w kolejnym kroku i po dopełnieniu wymaganych formalności, możesz udać się do miejscowego Wydziału Komunikacji i przerejestrować samochód.

 1. Czy można poruszać się po Polsce, gdy kupiłem samochód za granicą? Odpowiedź brzmi tak, jeśli samochód ma wykupione OC i ważny przegląd techniczny.
 2. Wtedy możesz jeździć po Polsce przez 30 dni.
 3. W przeciwnym wypadku albo musisz wykupić tymczasowe ubezpieczenie, albo sprowadzić pojazd przy pomocy lawety.

Bez wątpienia są to spore koszty, ale biorąc pod uwagę to, że ceny samochodów za granica są niższe, to taki zakup może się opłacać. Co więcej, kiedy kupisz samochód za granicą, to nie będziesz musiał uiszczać podatku PCC w wysokości 2% od wartości pojazdu.

Ile jest dni na przerejestrowanie samochodu 60 dni?

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? – Jeśli Twoje pierwsze pytanie dotyczy tego, czy trzeba przerejestrować samochód po jego zakupie, to odpowiedź brzmi – tak. Zgodnie z przepisami na przerejestrowanie pojazdu masz 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Pamiętaj o tym, że niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się dla Ciebie karą w wysokości do 1000 zł. To, jak wysoka będzie opłata, zależy m.in. od tego, czy taka sytuacja zdarzyła Ci się po raz pierwszy i po jakim czasie pojawiłeś się w wydziale komunikacji. Obowiązek przerejestrowania samochodu wiąże się z pewnymi wydatkami.

Koszty, choć są zbliżone, będą się różnić w zależności od tego, czy chodzi o pojazd zarejestrowany w Polsce czy sprowadzony z zagranicy, nowy czy używany. Różnice dotyczą również dokumentów, które musisz obowiązkowo dostarczyć do urzędu – zanim się tam wybierzesz, koniecznie sprawdź, czy aby na pewno przygotowałeś wszystkie, które są wymagane.

tablice rejestracyjne – 80 zł, dowód rejestracyjny – 54 zł, znaki legalizacyjne – 12,5 zł, nalepkę kontrolną – 18,5 zł, opłaty ewidencyjne – 2 zł, pozwolenie czasowe na 30 dni – 13,5 zł.

Koszt przerejestrowania samochodu będzie niższy wówczas, gdy kupisz pojazd zarejestrowany w tym samym powiecie, w którym mieszkasz. W takiej sytuacji mamy także do czynienia z przerejestrowaniem samochodu bez zmiany tablic. Ta sama zostanie także naklejka kontrolna. Po uwzględnieniu wszystkich oszczędności, opłata za przerejestrowanie samochodu wyniesie wówczas 82 zł.

Jaka kara za Nieprzerejestrowanie auta 2022?

UWAGA – Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce, czas na dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art.140mb Ustawy został wydłużony do 180 dni. Przedłużenie to obowiązywało jednak do końca 2020 roku – ci, którzy sprowadzili auto przed 31 grudnia nadal mieli 180 dni na powiadomienie starosty powiatowego.

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, właściciele samochodów mają z powrotem krótszy termin 30 dni na zarejestrowanie pojazdu. Kara za nieprzerejestrowanie samochodu 2022 się nie zmieniła, więc kierowcy, którzy nie dopełnią tego bezwzględnego obowiązku, muszą się liczyć z mandatem wynoszącym od 200 do 1000 zł.

Tak samo, jak mandat za brak przeglądu 2022 nie podlega dyskusji, tak i w przypadku zaniechania przerejestrowania auta, trudno o uniknięcie grzywny. Na szczęście cała procedura jest dość prosta, a w tej chwili zgłoszenie do urzędu można wykonać online, więc nie stanowi to problemu.

Najlepiej zrobić to od razu po zakupie pojazdu. Kara za nieprzerejestrowanie auta w 2022 może wynieść tyle, ile kwota polisy OC. Opłaca się więc dopełnić obowiązków, by jej uniknąć, a po zakupie auta nie zapomnieć także o tym, że obowiązkowa polisa OC nie ulegnie samoczynnemu przedłużeniu i nowy kierowca musi dokładnie sprawdzić termin, kiedy wygasa.

Dzięki Kioskpolis.pl można sporo zaoszczędzić na samej polisie, a zapominalscy kierowcy, którzy nie zadbali o zakup nowej polisy na czas, mogą nawet na ostatnią chwilę wykupić nowe ubezpieczenie OC online, by uniknąć grzywny za brak ciągłości ubezpieczenia.

Related Post