Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Ile Czasu Na Zapłacenie Podatku Za Samochód?

Ile Czasu Na Zapłacenie Podatku Za Samochód?

0 Comments

Ile Czasu Na Zapłacenie Podatku Za Samochód
FAQ – najczęściej zadawane pytania o podatek od kupna samochodu –

 1. Dlaczego muszę zapłacić podatek skoro wydałem pieniądze na samochód? Uregulowanie kwoty należnego podatku przy nabyciu używanego samochodu nie oznacza opłaty od wzbogacenia się, lecz jest podatkiem dotyczącym czynności cywilnoprawnych. Podatek dotyczy więc dopełnienia koniecznych formalności, jakie muszą podjąć urzędnicy w związku z zakupem i zarejestrowaniem samochodu. Na zapłacenie podatku każdy ma 14 dni.
 2. Zapłaciłem za samochód 1000 zł – czy muszę zapłacić podatek? To zależy od tego, czy cena pojazdu pokrywa się z prawdziwą wartością samochodu. W sytuacji, gdy tak właśnie jest – nie trzeba płacić podatku PCC. Jeśli jednak cena przy sprzedaży została celowo zaniżona, aby uniknąć opłaty, podatek dotyczyć będzie faktycznej wartości pojazdu. Należy zatem sprawdzić, jak wyliczana jest wartość auta.
 3. Jestem osobą z niepełnosprawnością i właśnie kupiłem swój pierwszy samochód – co z podatkiem? Osoby z niepełnosprawnością, które zakupują sprzęt na własne potrzeby – tj.: sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie czy samochody osobowe, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku. Warunkiem jest natomiast orzeczenie o znaczącym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez względu na schorzenie) lub o stopniu lekkim, które ma związek z narządami ruchu.
 4. Kupiłem nowy samochód w salonie, gdzie do ceny doliczony był VAT. Czy powinienem zapłacić również PCC? Nie. Podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić tylko w przypadku zakupu używanego samochodu od osoby prywatnej. Sam podatek nie dotyczy bowiem przedmiotu sprzedaży, ale czynności cywilnoprawnych niezbędnych dla stwierdzenia zmiany właściciela dobra. Jeśli kupujesz pojazd w salonie, który płaci podatek VAT, nie ponosisz dodatkowych kosztów.
 5. Jakie mogą być konsekwencje zaniżenia wartości pojazdu? Jeżeli cena pojazdu zadeklarowana na umowie, będzie bardzo odbiegać od rynkowej wartości pojazdu, to urząd skarbowy może nie tylko zażądać dopłaty brakującej kwoty podatku, ale i naliczy stosowne odsetki. Należy także pamiętać, że kwota na umowie jest kwotą, do której możemy domagać się odpowiedzialności ze strony nieuczciwego sprzedającego, w momencie dostrzeżenia w pojeździe wad ukrytych.
 6. Jaka jest kara za spóźnienie z opłaceniem podatku PCC? Kara za opóźnienie w płatności podatku od czynności cywilno-prawnych to od 1/10 minimalnej płacy brutto do j2j 20-krotności. W 2022 r. oznacza to karę od 301 zł do 60 200 zł,
 7. Jak zapłacić podatek od kupna samochodu przez internet? Znajdź i wypełnij formularz PCC-3. Formularze podatkowe są dostępne na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Można je podpisać: danymi autoryzującymi lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wysłać od US przez internet. Wyślij formularz PCC-3 do urzędu skarbowego i zapłać podatek przelewem na konto urzędu.
 8. Gdzie zapłacić podatek od kupna samochodu? Podatek od kupna samochodu musi zostać zapłacony w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprzedaży do urzędu skarbowego odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania.
 9. Czy muszę zapłacić podatek od kupna samochodu? Zakup samochodu jest objęty opodatkowaniem podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wyjątkiem jest podstawa prawna uprawniająca do wyłączenia konieczności zapłaty PCC bądź zwolnienie z podatku. Obowiązek płatności PCC powstaje w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 10. Czy zakup samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Jeżeli wartość samochodu nie przekracza 1000 zł i jest zgodna z wartością rynkowa pojazdu, to nie trzeba składać druku PCC-3 i płacić podatku. Jednak jeśli wartość rynkowa auta jest wyższa niż 1000 zł, należy złożyć formularz PCC-3 oraz zapłacić podatek od kupna samochodu.
 11. Ile czasu na PCC od samochodu? Deklarację PCC-3 należy wypełnić i wpłacić podatek od kupna samochodu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Pieniądze trzeba wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 12. Kto jest zwolniony od podatku od kupna samochodu? Nie trzeba płacić podatku od kupna samochodu, jeśli wartość rynkowa pojazdu nie przekracza 1000 zł. W takim przypadku nie musisz wypełniać i składać w urzędzie deklaracji PCC-3 oraz płacić podatku.
 13. Jak obliczyć PCC od samochodu? Stawka podatku od kupna samochodu wynosi 2%. Aby obliczyć wysokość PCC, należy od wartości rynkowej pojazdu (np.10 000 zł) obliczyć 2%. Czyli 2% podatku z 10 000 zł = 200 zł.
 14. Gdzie zapłacić PCC od kupna samochodu? PCC należy wpłacić na konto urzędu skarbowego, w którym złożyłeś deklarację podatkową. Możesz wypełnić druk PCC-3 i dostarczyć do urzędu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Druga możliwość to formularz PCC-4, w którym można zgłosić więcej niż jedną czynność cywilnoprawną. Należy go złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Można to zrobić przez e-Urząd Skarbowy.

Ile mam czasu na opłatę skarbową za samochód?

Podatek od kupna samochodu – do kiedy musisz zapłacić? – Jeśli dokonałeś transakcji z osobą fizyczną, na dokonanie opłaty w urzędzie skarbowym za kupno auta masz 14 dni liczonych od podpisania umowy, Pieniądze przelewa się na konto wskazane przez urząd skarbowy. W tym samym czasie musisz złożyć do urzędu deklarację zakupu. Nie zwlekaj, ponieważ za przekroczenie terminu grozi grzywna.

Co się stanie jak nie zapłacę podatku od kupna samochodu?

NIEZAPŁACONY PODATEK OD KUPNA SAMOCHODU – Co się stanie, jeśli zapomnisz zapłacić podatek samochodowy? Wówczas będzie to uznane za wykroczenie. W takim przypadku urząd skarbowy ma prawo nałożyć na ciebie karę w wysokości od 1/10 kwoty minimalnego wynagrodzenia do nawet jego dwudziestokrotności.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to 2800 zł brutto, co oznacza, że kara za niezapłacenie podatku może wynieść nawet 56 000 zł. Co jednak jeśli nie opłacisz podatku w terminie? W takim przypadku powinieneś złożyć do urzędu wyjaśnienie, czyli tzw. czynny żal. Przyznaj się do winy i uzasadnij, z jakiego powodu nie opłaciłeś podatku w wyznaczonym czasie.

You might be interested:  Jak Sprawdzić Samochód Po Numerze Vin Bezpłatnie?

Zobowiąż się również do zapłacenia karnych odsetek. Być może naczelnik urzędu skarbowego pozytywnie rozpatrzy pismo i unikniesz kary.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od kupna samochodu?

Warto pamiętać, że podatek od zakupu auta należy opłacić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

Jak zapłacić opłatę skarbową za samochód?

Wypełniony formularz PCC-3 trzeba złożyć w centrum obsługi w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną. Z kolei kwotę podatku od kupna samochodu można wpłacić w kasie urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania bądź wysłać przelewem na konto urzędu.

Ile czasu na zapłatę podatku PCC?

Jak zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – Podatnicy zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Uwaga! Jeżeli podatek dotyczy czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego, podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3 i opłaty podatku. Robi to za niego notariusz. Deklarację możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu lub złożyć w systemie e-Deklaracje i podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Przeczytaj, jak podpisać e-Deklaracje,

Co najpierw rejestracja samochodu czy podatek?

Rejestracja to ostatni krok, by stać się pełnoprawnym właścicielem samochodu. Dlatego warto się wcześniej przygotować do tego. Rejestracja to ostatni krok, by stać się pełnoprawnym właścicielem samochodu. Dlatego, aby nie być odprawionym z kwitkiem, warto się wcześniej przygotować.

Załóżmy, że kupiliśmy juz samochód i co dalej? Najpierw powinniśmy się udać do urzędu skarbowego, w którym uiścimy opłatę z tytułu kupna-sprzedaży. Pozostałe sprawy załatwimy w wydziale komunikacji. Kolejność jest dowolna, jednak warto pamiętać, że na załatwienie sprawy w urzędzie skarbowym mamy tylko 14 dni od momentu kupienia auta.

Na wizytę w WK mamy nieco więcej czasu, bo aż 30 dni. Ile Czasu Na Zapłacenie Podatku Za Samochód Fot. Archiwum Wcześniej warto się dowiedzieć, jakie dokładnie dokumenty są nam potrzebne. Do zarejestrowania auta niezbędne jest wypełnienie spec-jalnego wniosku – ten znajdziemy w wydziale komunikacji – na podstawie którego urząd będzie mógł rozpocząć proces rejestracji naszego auta.

I tutaj pojawiają się różne drogi w zależności od tego, gdzie kupiliśmy auto: w Polsce czy zagranicą, oraz czy jest ono nowe czy też używane. Pamiętajmy również o tablicach rejestracyjnych. Scenariusz numer jeden – nabyliśmy samochód w Polsce, nie jesteśmy jego pierwszym właścicielem. Potrzebne są więc: dowód własności pojazdu, może to być faktura, rachunek, umowa sprzedaży, darowizny, zamiany itp., dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu _pojazdu z ruchu, karta pojazdu – jeśli została wydana, tablice rejestracyjne (bez względu na miasto, gdzie pojazd był wcześniej zarejestrowany, polisa ubezpieczeniowa OC, dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo wypis z właściwego rejestru.

Scenariusz numer dwa – kupujemy nowe auto od dealera. Udajemy się więc do WK z następującymi dokumentami: dowodem własności pojazdu, kartą pojazdu, wyciągiem ze świadectwa homologacji, w przypadku auta z zagranicy w imporcie prywatnym -dowód zapłacenia akcyzy lub dokument SAD potwierdzający dokonanie odprawy celnej.

Scenariusz numer trzy – w przypadku aut używanych kupionych za granicą: faktura (lub rachunek) zakupu albo umowa kupna-sprzedaży, dokument identyfikacji pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji lub dowód rejestracyjny, ewentualnie też potwierdzenie wyrejestrowania w kraju zakupu, potwierdzenie zapłaty akcyzy, w przypadku aut kategorii M1 i N1 potwierdzenie uiszczenia tzw.

opłaty recyklingowej, wyjątek stanowią auta zabytkowe, potwierdzenie z urzędu skarbowego o zapłacie VAT-u lub braku konieczności jego uiszczenia, potwierdzenie dokonania odprawy celnej – gdy auto pochodzi spoza UE, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych.

Następnie wystarczy udać się do urzędu. Po okresie od 3 do 4 tygodni czeka nas jeszcze jedna wycieczka do wydziału komunikacji, w celu odebrania stałego dowodu rejestracyjnego. Na _stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej otrzymamy wszelkie potrzebne informacje, czas również same wnioski i numery kont.

Dowiedzmy się od której urząd pracuje (zwykle jest to siódma rano) i nie atakujmy budynku tuż przed końcem dnia pracy. Często wydawane numerki kończą się już grubo na godzinę przed zamknięciem urzędu. Materiały promocyjne partnera

Czy urząd skarbowy sprawdza zakup samochodu?

Urzędy skarbowe coraz skrupulatniej sprawdzają nasze zeznania podatkowe z zakupami podlegającymi rejestracji. Chodzi głównie o nieruchomości i samochody. W każdym z tych przypadków płacimy od ich kupna podatek w urzędzie i nabytek przestaje być anonimowy.

 1. Należy się spodziewać, że w 2012 roku wysokość zapłaconych podatków od zatajonych dochodów jeszcze wrośnie.
 2. Tym bardziej, że nawet na rynku nowych samochodów osobowych zanotowano wzrost sprzedaży o 11 proc.
 3. W stosunku do 2011 roku.
 4. Sporo zakupów dokonywanych jest w systemie 50/50, czyli wystarczy płacić połowę wartości auta, by wyjechać nim z salonu, a drugą połowę płaci się po roku.

PAŃSTWO ZDZIERA Z CIEBIE WIĘCEJ NIŻ KOMUNIŚCI. ZOBACZ GDZIE SIEDZI FISKUS – Czasem sprawdzamy po zapłacie drugiej raty, czy podatnik miał szansę, biorąc pod uwagę wydatki na bieżące życie, uzbierać taką sumę. To standardowa procedura, a nie złośliwość urzędników.

 • Jeśli w papierach wszystko się zgadza, sprawa przebiega dla obu stron bezbólowo i szybko jest zamykana – mówi Michał Kasprzak, rzecznik Izby Skarbowej, apelując jednocześnie, by skrupulatnie zbierać i przechowywać przez lata dokumenty potwierdzające oszczędności, darowizny, spadki, itd.
 • Prawie 8,5 mln zł podwyższonego podatku od nieujawnionych dochodów zapłacili mieszkańcy naszego województwa tylko w 2011 roku.

W ciągu dwóch lat Izba Skarbowa w Katowicach zanotowała wzrost o jedną trzecią. – To oznacza, że coraz lepiej typujemy podatników do kontroli – mówi Michał Kasprzak, ale dodaje, że parametry, według których typowani są mieszkańcy naszego regionu do kontroli, to tajemnica.

Czy można zarejestrować samochód bez opłacenia podatku?

Kupiłem auto – co dalej? Formalności po zakupie nie takie straszne! – Jak widać, formalności po kupnie pojazdu wcale nie są tak wymagające. Wystarczy wizyta w Urzędzie Skarbowym, Wydziale Komunikacji, zakup OC i sprawdzenie wyposażenia auta. Osoby, które kupiły samochód w salonie, nie muszą płaci podatku od kupna samochodu.

Jak uniknąć kary w urzędzie skarbowym?

Przed karą uratuje nas czynny żal – Co jednak zrobić, gdy podatnik spóźnił się ze złożeniem zeznania? Katalog czynności jest następujący – musi on najpierw złożyć zaległe zeznanie, później uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami, a w dalszej kolejności złożyć czynny żal do urzędu skarbowego.

Czynny żal to jedyny sposób na uniknięcie sankcji karno-skarbowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, jednak przy spełnieniu kilku warunków dla tej procedury. – Zacznijmy od tego, że konieczne jest w tym przypadku popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, czyli niezłożenie zeznania w terminie.

Oznacza to, że z procedury tej nie można korzystać z wyprzedzeniem. Ponadto, podatnik musi osobiście zawiadomić odpowiedni organ o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia – najlepiej na piśmie albo ustnie do protokołu – informuje ekspert. W tej sytuacji adresatem naszego „żalu” jest Urząd Skarbowy.

 1. Co istotne, zawiadomienie musi też zawierać kluczowe informacje i okoliczności dotyczące popełnionego czynu, czyli na przykład wskazywać osoby uczestniczące w popełnionym czynie bądź przyczyny złożenia po terminie.
 2. Wyjaśnienie musi być prawdziwe i może dotyczyć przypadku losowego albo sytuacji osobistej.
You might be interested:  Dlaczego Samochód Nie Odpala Na Ciepłym Silniku?

Równie ważne jest to, żeby złożenie donosu odbyło się przed wykryciem przestępstwa przez „skarbówkę” lub jego zgłoszeniem przez osobę trzecią. Trzeba też pamiętać, że z funkcji czynnego żalu można skorzystać tylko wtedy, jeśli wcześniej uiściliśmy w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Co należy zrobić po zakupie auta?

Wizyta w Wydziale Komunikacji – Kolejnym krokiem, jaki czeka świeżego nabywcę samochodu, jest zarejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji. Najczęściej związane jest to także z wymianą tablic rejestracyjnych na nowe. Zastałe możemy zachować tylko wówczas, jeśli poprzedni właściciel zarejestrował samochód w tym samym powiecie.

 1. Do Wydziału Komunikacji, gdzie rejestruje się samochody, należy pójść w terminie 30 dni od daty zakupu auta osobowego czy użytkowego.
 2. Należy mieć przy sobie: dowód osobisty, umowę kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem, kartę pojazdu (jeśli została wydana) oraz stare tablice rejestracyjne.

Po wypełnieniu wniosków otrzymujemy tymczasowy dowód rejestracyjny obowiązujący przez 30 dni. W tym czasie wyrobione zostaną nowe tablice oraz „twardy” dokument samochodu. O jego nadejściu zostaniemy powiadomieni przed Wydział Komunikacji sms-em. Przed wizytą w Wydziale Komunikacji warto sprawdzić, czy posiadamy wszystkie dokumenty przy sobie.

 1. Zazwyczaj wiąże się ona z wielogodzinnym oczekiwaniem na swoją kolej, więc brak jednego dokumentu może oznaczać kolejną przeprawę przez mękę.
 2. Co ważne, samochody mogą być rejestrowane wyłącznie, gdy posiadają ważny przegląd techniczny.
 3. Jak jednak sporządzić przegląd samochodu, którym – z przyczyn prawnych – nie możemy jeździć po drogach publicznych? Opcje są dwie: transport samochodu lawetą do Stacji Kontroli Pojazdów lub wyrobienie w Wydziale Komunikacji czerwonych tablic tymczasowych.

Samochodem importowanym możemy podjechać na badanie do SKP na tablicach wywozowych.

Co jesli nie zaplace PCC-3?

Zł Od 1 stycznia 2022 roku aż o 420 zł wzrosła kara, jaką zapłaci właściciel samochodu osobowego bez ważnej polisy OC. Z kolei kara za brak deklaracji PCC – 3 przy zakupie auta może wynieść nawet do 60 200 zł.

Jak uniknąć 2 podatku od zakupu samochodu?

Podatek za zakup auta można obejść, ale ludzie się boją redakcja.gdp 23 marca 2012, 11:37 Podatek za zakup auta można obejść, ale ludzie się boją Wiosna to pora roku, gdy wielu ludzi decyduje się na kupno samochodu, a aura zachęca do samochodowych przejażdżek. Ile Czasu Na Zapłacenie Podatku Za Samochód Podatek za można obejść, ale ludzie się boją Stawka wynosi 2 procent wartości transakcji, przy czym urząd skarbowy nie musi honorować ceny wypisanej na umowie kupna-sprzedaży, tylko przyjąć za podstawę podatku średnią cenę rynkową. Podatek obciąża solidarnie obie strony transakcji, ale utarło się, że sprzedający i kupujący umawiają się, iż to ten ostatni bierze ten obowiązek na siebie.

Do niedawna wydziały komunikacji wymagały od kupujących potwierdzenia uiszczenia tego podatku w momencie, gdy zgłaszali się, aby przerejestrować auto na siebie. Jest sposób umożliwiający uniknięcie tej opłaty. Wystarczy, że sprzedawca i kupujący zawrą umowę kupna-sprzedaży poza granicami RP i tam nastąpi przekazanie auta.

„Zgodnie z artykułem 1. ustęp 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegają mu umowy sprzedaży, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą, ale tylko w przypadku, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania w Polsce i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

Oba te warunki muszą być spełnione łącznie. W naszym przypadku umowa kupna-sprzedaży nie została zawarta w Polsce, lecz za granicą i w związku z tym nie może być ona objęta podatkiem PCC”, czytamy na portalu gazety „Europa Auto Handel”. Przy czym autor porady dodaje, że warto zawczasu zadbać o materiał dowodowy, potwierdzający zawarcie umowy w miejscu podanym na umowie, np.

o paragon ze stacji paliwowej, fotografię albo oświadczenia świadków. „Objazd” PCC może stanowić pokusę dla mieszkańców terenów przygranicznych. Strony mogą umówić się przecież na jazdę próbną do Niemiec. Jednak jak zorientowaliśmy się, praktycznie nikt nie korzysta z takiej możliwości.

Miesięcznie rejestrujemy 2200 aut. Sytuacje, gdy miejscem transakcji auta zarejestrowanego w Polsce jest zagranica, to pojedyncze przypadki – mówi Piotr Gonerko z Wydziału Komunikacji w Szczecinie. Dlaczego tak jest? Wystarczy pogadać z laweciarzami. Najprawdopodobniej większość tzw. osób fizycznych, które zawierają transakcje, po prostu panicznie boi się skarbówki.

Prędzej zaniżą kwotę na umowie, by obniżyć ten podatek, niż zdecydują się skorzystać z przepisów prawa, by zagrać fiskusowi na nosie i w ogóle go nie zapłacić. Marcin Barnowski Fot. Archiwum

Ile czasu na oplate skarbowa po kupnie auta 2022?

Gdzie i kiedy zapłacić podatek od kupna samochodu (PCC)? – Kupujący samochód ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie deklaracji PCC-3 (lub wraz z załącznikiem PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch), na podstawie której zapłaci podatek w wysokości 2 proc.

 • Wartości samochodu.
 • Uwaga! Niektórzy kierowcy zaniżają kwotę zakupu samochodu w umowie kupna-sprzedaży, aby obniżyć wysokość podatku.
 • Jeśli w ocenie urzędu skarbowego średnia wartość rynkowa auta jest wyższa niż suma zawarta w umowie zakupu pojazdu, to od niej zostanie naliczone 2% PCC,
 • W efekcie podatek do zapłaty wzrośnie.

W sytuacji, gdy zaniżenie będzie naprawdę wysokie, kupujący może ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. Niekiedy może się również zdarzyć, że kwota zakupu samochodu zostanie zawyżona w umowie kupna-sprzedaży. Wówczas urząd skarbowy może naliczyć od niej podatek, zamiast od średniej wartości rynkowej auta.

Ile kosztuje opłata skarbowa za auto?

Jak obliczyć podatek – Wysokość PCC wyliczasz przy zastosowaniu stawki 2% – od umowy sprzedaży pojazdu. Przykład: Przedmiotem umowy sprzedaży jest samochód osobowy. Wartość rynkowa samochodu to 18 000. Kwota podatku wyniesie więc: 18 000 zł × 2% = 360 zł.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od wzbogacenia?

Uzyskaj informacje na temat obowiązkowych opłat przy zakupie mienia. Według przepisów prawa, samo nabycie samochodu czy nieruchomości, to jeszcze nie koniec wydatków. Trzeba także zapłacić podatek od wzbogacenia, Zobacz, jaka jest to kwota oraz kiedy trzeba ją uiścić. Podatek od wzbogacenia to tak naprawdę podatek od czynności cywilnoprawnych.

 1. Okazuje się, że jeśli kupujesz auto, mieszkanie czy działkę, za które płacisz określoną kwotę, musisz jeszcze liczyć się z dodatkową opłatą do urzędu skarbowego.
 2. Według przepisów podatek od wzbogacenia trzeba zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży, np.
 3. Samochodu czy motocykla.
 4. Dotyczy to oczywiście nabywcy, a nie sprzedającego.
You might be interested:  Podatek Od Wzbogacenia Samochód Ile Procent?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to opłata, którą musi ponieść każdy, kto nie zapłacił podatku VAT podczas transakcji. Nie dotyczy ona zatem przedsiębiorców, którzy są płatnikami VAT. Opodatkowaniu podlegają nie tylko przedmioty, ale także pożyczka pieniędzy, spółki, darowizna czy depozyt notarialny,

 1. Właśnie dlatego do urzędu skarbowego możesz zapłacić nie tylko podatek od czynności cywilno-prawnych, ale także podatek od spadków i darowizn.
 2. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj umowy został sporządzony.
 3. W praktyce podatek od wzbogacenia auta wynosi 2% od wartości pojazdu.
 4. Urząd skarbowy, który jest uprawnioną instytucją do pobierania tego typu opłat, musi jednak zweryfikować, czy cena samochodu osobowego na umowie jest zgodna z rzeczywistością.

Jeśli została zaniżona, podatek od wzbogacenia auta będzie wyższy. To zabezpieczenie ze strony urzędu skarbowego, aby nie dochodziło do sytuacji, w której na umowie widnieje niższa wartość tylko dlatego, że trzeba zapłacić 2% od tej kwoty. Urząd skarbowy sprawdza kwotę według profesjonalnych katalogów.

 • Znajdują się tam wszystkie modele pojazdów oraz marki, a ceny zależne są od wielu czynników, między innymi rocznika i przebiegu.
 • Oczywiście są wyjątkowe sytuacje, w których podatek od wzbogacenia będzie się zgadzał z rzeczywistą wartością pojazdu, bo jest on np.
 • Po kolizji albo wypadku lub jego stan techniczny odbiega od normy.

Zapoznaj się z opłatami za kupno samochodu w artykule: Ile wynosi podatek od zakupu samochodu i kiedy trzeba go zapłacić? Do obowiązkowych opłat związanych z zakupem nieruchomości należą nie tylko taksa notarialna, wkład własny w razie kredytu hipotecznego czy założenie księgi wieczystej.

To także podatek od wzbogacenia. Mieszkanie, dom czy działka są opodatkowane wtedy, kiedy transakcja dotyczy rynku wtórnego. Kupując zatem mieszkanie od dewelopera, nie trzeba opłacać PCC, ponieważ w cenę nieruchomości jest wliczony podatek VAT. Podatek od wzbogacenia nieruchomości wynosi 2%, czyli tyle samo, co w przypadku zakupu samochodu.

Kwota zostaje w praktyce obliczona przez notariusza, który jednocześnie odbiera tę opłatę. Podatek od wzbogacenia, tak samo jak w przypadku nabywcy samochodu, nie jest obowiązkiem sprzedającego, a kupującego. Zastanawiasz się, od jakiej kwoty płaci się podatek od wzbogacenia? Dolny próg wartości samochodu, nieruchomości czy motocykla, nie jest zbyt wysoki.

 1. Podatek od wzbogacenia dotyczy tych przedmiotów, które mają wartość powyżej 1000 złotych,
 2. W przypadku umowy kupna-sprzedaży opłata ta jest obowiązkiem kupującego.
 3. Jeśli dochodzi do zamiany np.
 4. Samochodów albo mieszkań, osoba, która jej dokonuje, jest zobowiązana zapłacić podatek od wzbogacenia.
 5. W przypadku darowizny obdarowany musi pamiętać o wniesieniu konkretnej kwoty do urzędu skarbowego.

Jeśli nie zapłacisz podatku od wzbogacenia, zostanie nałożona kara pieniężna. Niestety, kwoty są dość wysokie, od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z kolei, kiedy przekroczysz termin 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży, możesz zgłosić do urzędu skarbowego tzw.

Jak uniknąć podatku od wzbogacenia samochód?

PCC, czyli podatek od czynności prawnych, potocznie nazywany jest podatkiem od wzbogacenia się. Często konieczność jego zapłaty pojawia się w przypadku samochodu. Musisz w takim przypadku złożyć odpowiednią deklarację do urzędu skarbowego i zapłacić podatek.

z komisu samochodowego, z salonu, od kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą.

W takich transakcjach powinieneś otrzymać fakturę VAT lub fakturę VAT marża i jednocześnie nie musisz już regulować PCC. Natomiast konieczność zapłaty podatku pojawia się wtedy, kiedy samochód kupisz od osoby fizycznej na podstawie zawartej umowy. Możesz być zwolniony z podatku, jeśli kupiłeś auto, którego wartość jest niższa niż 1000 zł.

 • Olejna sytuacja, w której będziesz zwolniony z zapłaty PCC, to zakup samochodu poza Polską.
 • Na przykład jeśli kupisz auto w Niemczech i tam zostanie podpisana umowa, to transakcja nie będzie podlegać konieczności płacenia podatku od wzbogacenia.
 • Niezapłacenie PCC to wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe.

Co się dzieje, jeśli nie uregulowałeś podatku? Wiele zależy od tego, kto jako pierwszy zauważył, że o tym zapomniałeś. Jeśli urząd skarbowy, to sprawa może być bardzo kosztowna – wysokość kary to od 168 do 33 600 zł. Oczywiście taka kara może zostać nałożona, co nie oznacza, że tak się stanie.

 1. Jeśli sam zauważyłeś, że zapomniałeś dopełnić obowiązku, to powinieneś jak najszybciej uregulować podatek i złożyć do urzędu skarbowego tzw.
 2. Czynny żal”.
 3. Takie pismo kierowane do naczelnika urzędu skarbowego powinno być wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.
 4. Powinieneś napisać, z jakiego powodu nie dotrzymałeś terminu 14 dni.

Być może w takiej sytuacji nie zostanie nałożona na ciebie kara finansowa. Deklarację PCC musisz złożyć, jeśli kupiłeś samochód od osoby fizycznej, tj. transakcja nie została potwierdzona fakturą VAT. Zwolnione z PCC są również transakcje do 1000 zł i samochody kupione poza granicami Polski, gdzie również została zawarta umowa.

Na złożenie deklaracji i zapłatę podatku masz 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Jan Zomer, Podatek od zakupu samochodu w 2018 r. Spóźnienie może kosztować nawet 30 tys. zł, Moto.pl, 12 lutego 2018,, Podatek od kupna samochodu – kto i kiedy musi zapłacić?, Rankomat.pl,,, Anna Rychlewicz, Kupno samochodu a podatek od wzbogacenia: kto musi zapłacić podatek PCC?, Mfid Akademia, 24 października 2018,,,

Ibidem. Podatek od kupna samochodu – kto i kiedy musi zapłacić?, Rankomat.pl,,, Jan Zomer, Podatek od zakupu samochodu w 2018 r. Spóźnienie może kosztować nawet 30 tys. zł, Moto.pl, 12 lutego 2018,,

Jaka kara za niezapłacenie podatku PCC?

PCC-3, PCC-3/A po terminie – Niezłożenie deklaracji PCC-3 bądź PCC-3/A w terminie 14 dni naraża nas na odpowiedzialność karno-skarbową, gdyż niedopełnienie tego typu obowiązków stanowi wykroczenie skarbowe, które jest zagrożone karą grzywny ściśle powiązaną z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak uniknąć płacenia podatku od wzbogacenia?

Kto jest zwolniony z płacenia tego podatku? – Podatku od czynności cywilnoprawnych nie uiszcza się m.in. wtedy, gdy kupowane rzeczy ruchome mają wartość rynkową nieprzekraczającą kwoty 1000 złotych, podpisujemy akt notarialny bądź gdy kupujemy obce waluty.

Czy można zarejestrować samochód bez opłaty skarbowej?

Zwolnienie z PCC – Prawo przewiduje specjalny przywilej dla określonej grupy osób. Dotyczy on zwolnienia z konieczności płacenia podatku PCC, Chodzi tu o ludzi niepełnosprawnych, którzy kupują pojazd, żeby go samodzielnie wykorzystywać. Podatku PCC nie muszą też płacić wszyscy ci, którzy kupili samochód o wartości mniejszej niż 1000 złotych. Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści. Sortuj według Popularne Najnowsze Najstarsze : Opłata skarbowa za samochód. Kiedy należy ją zapłacić?

Related Post