Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany Od Osoby Prywatnej?

Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany Od Osoby Prywatnej?

0 Comments

Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany Od Osoby Prywatnej
Rękojmia na auto używane. Najważniejsze zapisy prawne – Gdy analizuje się temat rękojmi, warto oprzeć się na konkretnych przepisach z Kodeksu Cywilnego. Dlaczego? Bo często nawiązuje się do nich bezpośrednio w treści umowy. Rękojmi dotyczy cały dział II w Kodeksie Cywilnym, który obejmuje artykuły od 556 do 576 k.c.

Z art.556(3) k.c. dowiesz się, że rękojmia obowiązuje także wtedy, gdy sprzedawca sprzeda samochód, do którego nie ma w pełni uregulowanego prawa własności, To bardzo istotna ochrona w przypadku nieuczciwych sprzedawców, którzy mogą zbyć auto, które w pewnej części należy do osoby trzeciej. Z kolei z art.558 k.c.

dowiesz się, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi może zostać zmodyfikowana (rozszerzona lub ograniczona). Bardzo istotny jest także art.559 k.c., w którym wskazane jest to, że sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w momencie sprzedaży,

Art.560 k.c. jasno wskazuje, jakie są uprawnienia kupującego w przypadku pojawienia się wady. Otóż może on złożyć oświadczenie o obniżenie ceny, Może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak zdecydować się na naprawienie sprzedawanej rzeczy – co może zakończyć cały proceder.

Z tego artykułu dowiesz się także, że odstąpienie od umowy nie jest możliwe, jeżeli wada jest nieistotna. Z punktu widzenia kupującego bardzo istotne jest to, aby wiedzieć, jak działa rękojmia. Samochód używany może bowiem uszkodzić się tydzień po zakupie, ale wada zatajona przez sprzedającego może wyjść na jaw nawet po kilku miesiącach czy latach.

 • Ile trwa rękojmia na samochód używany ? Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, są to 2 lata,
 • Jednak okres ten może zostać skrócony przez sprzedającego, jeżeli zostanie to uwzględnione w umowie kupna-sprzedaży.
 • Istnieje coś takiego jak bezterminowa rękojmia na auto (opisana w art.564 k.c.).
 • Jednak obowiązuje ona wyłącznie w wybranych sytuacjach.

Z takiej ochrony możesz skorzystać wtedy, gdy sprzedawca wiedział o wadzie technicznej pojazdu i celowo ją zataił, Co bardzo istotne, żeby powołać się na taką rękojmię, kupujący nie mógł wiedzieć o takiej wadzie. W związku z tym nie ma możliwości skorzystania z rękojmi, gdy kupujący decydował się np.

Ile czasu na zwrot auta od osoby prywatnej?

Czym jest wada ukryta? – Wada ukryta samochodu to jak sama nazwa wskazuje usterka, o której nie wiedział nabywca w momencie zakupu. Zalicza się do nich także to, że sprzedawca nie poinformował kupującego o fakcie, że prawa do pojazdu ma także inna osoba.

 1. Iedy nowy właściciel zacznie użytkować pojazd i okaże się, że występują usterki techniczne, to może on żądać od swojego poprzednika ich naprawy na podstawie rękojmi.
 2. Warto jednak nadmienić, że nieistotne jest to, czy sprzedawca zdawał sobie sprawę z istnienia usterki, czy może nie był jej świadomy.
 3. Za to bardzo ważne jest to, aby wada ukryta powstała przed zakupem pojazdu, a nie np.

z winy nabywcy lub osób trzecich. Zresztą z tytułu rękojmi można żądać naprawy zarówno od osoby prywatnej, jak i komisu. Można również odstąpić od umowy zawartej na odległość i dokonać zwrotu auta w ciągu 14 dni.

Czy można zwrócić samochód kupiony od osoby prywatnej?

Auto od osoby prywatnej – Kupując samochód od osoby prywatnej z ogłoszenia, na giełdzie, czy od znajomego, mamy takie same prawa, jak gdybyśmy kupowali od firmy. W okresie dwóch lat możemy żądać od sprzedającego naprawy auta, wymiany na egzemplarz wolny od wad, obniżenia ceny, czy zwrotu pieniędzy.

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy ma charakter absolutny i nie zwalniają z niej takie przesłanki, jak subiektywne okoliczności — np.
 2. Brak wiedzy o wadzie.
 3. Jak dokonać reklamacji? Bez względu na to, w jaki sposób i od kogo kupiliśmy samochód, reklamację najlepiej składać pisemnie.
 4. Najgorszym sposobem jest zawiadomienie o wadzie telefonicznie lub ustnie, ponieważ taki sposób nie zostawia żadnego śladu.

Należy pamiętać, aby w pisemnej reklamacji zawrzeć:

wady z ich dokładnym opisem i momentem powstania, żądanie reklamacyjne — naprawa, wymiana na egzemplarz wolny od wad, oświadczenie o obniżeniu ceny i kwoty, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żądanie zwrotu całej ceny, termin na spełnienie żądania — nie będzie on wiązał sprzedawcy, ale może go zdyscyplinować do sprawniejszego działania.

Składając reklamację do rąk sprzedającego należy wziąć dla siebie drugi jej egzemplarz, na którym sprzedawca odnotuje, że danego dnia przyjął korespondencję. Wysyłając pismo reklamacyjne pocztą, powinno się nadać je listem poleconym, zachowując potwierdzenie.

Kiedy nie obejmuje rękojmia?

Rękojmia na używane auto. Sędzia: “trzeba używać zdrowego rozsądku” Kupujący samochody używane coraz chętniej dochodzą swoich praw z tytułu rękojmi. Niestety, obserwując grupy dyskusyjne, mam wrażenie, że przesadzają w drugą stronę. Podobnie jest w sądach. Decydując się na auto używane, nie można przecież spodziewać się nowego, jeszcze na gwarancji. Obserwując motoryzacyjne grupy dyskusyjne w mediach społecznościowych, coraz częściej trafiam na pytania dotyczące rękojmi. Niestety, odnoszę wrażenie, że spora grupa osób wie coś o rękojmi, ale kompletnie nie rozumie jej istoty. Przykładowo, jakiś czas temu osoba, która kupiła ok.30-letniego pick-upa, zapytała, czy może oddać auto sprzedającemu, bo się złamała rama. W każdej z opisanych sytuacji można coś zdziałać, ale w każdej z nich nabywca pojazdu musi udowodnić (to na nim spoczywa ten ciężar), że doszło do zaistnienia wady lub niezgodności z zapewnieniem sprzedającego. W najlepszej sytuacji byłaby ostatnia osoba, ale pod warunkiem, że sprzedawca wymienił niedawno przed sprzedażą rozrząd i zapewniał o tym kupującego (na umowie lub fakturami).

Upujący może w związku z takim zapewnieniem zakładać, że nie musi w najbliższym czasie wymieniać rozrządu i oczekiwać, że w tym obszarze nie dojdzie do awarii. W innych sytuacjach może jednak nie być tak łatwo. Do obowiązku kupującego należy bowiem sprawdzenie stanu pojazdu. W przypadku 30-letniego auta trudno oczekiwać, że zawsze będzie w dobrym stanie.

Gdyby natomiast pęknięcie – czy to ramy, czy mocowania zawieszenia – nastąpiło dzień lub dwa dni po zakupie albo na skutek naprawy (np. spawanie), o której kupujący nie został poinformowany, to już można próbować dochodzić swoich praw w sądzie. O tym, że nie da się tak łatwo wyłudzić pieniędzy od sprzedającego, przekonała się osoba, która wniosła o zwrot kosztów wymiany akumulatora, naprawy układu paliwowego i wspomagania kierownicy w kilkunastoletnim samochodzie z silnikiem Diesla i z przebiegiem blisko 400 tys.

km. Jakby tego było mało, auto “z kratką” (typu VAT-1) zostało przed sprzedażą wyposażone w siedzenia z tyłu i pozbawione kratki, czego osoba kupująca “nie zauważyła”. Ostatecznie zamiast “odzyskać” pieniądze, musiała zapłacić 1800 zł kosztów sądowych. Sędzia był bezlitosny. “Przede wszystkim powódka powinna używać zdrowego rozsądku, kupując samochód o przebiegu takim, jaki nierzadko mają tiry, 370 000 km.

trzeba włączyć zdrowy rozsądek. Nie można wymagać, że nie pojawi się żadna usterka przez – nie wiem – miesiąc, dwa, trzy, cztery. To są normalne kwestie eksploatacyjne. pojazd był sprzedawany jako sprawny, ale trudno oczekiwać, by pozwany przed sprzedażą tego pojazdu wymienił wszystkie elementy na nowe” – powiedział sędzia, uzasadniając wyrok. Podobny przypadek został opisany na blogu Autoprawo.pl przez Oskara Możdżynia, specjalistę w dziedzinie prawa samochodowego i prawnika czynnie biorącego udział w sprawach dotyczących m.in. rękojmi. Jego kancelaria tym razem stanęła po stronie sprzedawcy, od którego kupujący zażądał zwrotu ponad 3,8 tys.

zł kosztów wymiany sprzęgła i koła dwumasowego, W 13-letnim fordzie focusie kupionym za 9 tys. zł. Sąd orzekł, że “usterka pojazdu ma charakter eksploatacyjny i usterka powinna zostać zauważona przez kupującego samochód, który jest przeciętnym użytkownikiem pojazdu”. Co więcej, “skoro usterkę powinien zauważyć kupujący, to i powinien zauważyć ją sprzedający, poprzednik użytkujący auto.

Konsekwentnie uzasadnione może być twierdzenie, że skoro powód (kupujący – przyp. red.) jej nie zauważył, to mógł tego nie zauważyć sprzedający”. Inna sprawa, że powód złożył pozew o nienależyte wykonanie zobowiązania, a nie z tytułu rękojmi. I jednym z istotnych błędów, jakie popełnił, było samodzielne wykonanie naprawy bez informowania o tym sprzedawcy.

Kupujący w niektórych sprawach zachowują się tak, jakby sprzedawca nie istniał – mówi Oskar Możdżyń. – Nie pozwalają mu niczego dowiedzieć się o wadzie, nie sporządzają opinii rzeczoznawcy, w sądzie nie wnoszą o biegłego i liczą na to, że same rachunki za naprawę sprzęgła, rozrządu czy silnika wystarczą do wygrania sprawy. Jeśli reprezentujemy kupujących, to niemal nigdy nie kierujemy spraw do sądu bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy i mechaników – podkreśla prawnik.

You might be interested:  Polisa Samochód Osobowy Ile W Koszty?

Rękojmia obejmuje wady prawne i fizyczne, a wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Ważny jest zapis art.557. § 1. Kodeksu cywilnego, mówiący że: “sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy”. Wyłącza on odpowiedzialność sprzedającego nawet za te wady, które zostały wskazane wyżej, jeśli poinformuje o nich kupującego.

To, kiedy można uznać, że kupujący wiedział o wadzie, bada się w każdej sprawie odrębnie. Przykładem bardzo korzystnej interpretacji dla kupującego jest orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie V CKN 66/00, który w wyroku z 29 czerwca 2000 r. stwierdził, że “w myśl art.557 kc, aby nastąpiło zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z rękojmi, kupujący musi wiedzieć o wadzie i nie podlega badaniu kwestia, czy powinien był wiedzieć np.

dlatego, że wada rzeczy była jawna”. Wynika stąd, że – biorąc pod uwagę zapisy Kodeksu cywilnego – nie ma znaczenia podział na wady jawne i ukryte. Czy kupujący ma obowiązek zbadania rzeczy (sprawdzenia pojazdu) w celu wykrycia wad?

W tej kwestii punktem wyjścia jest reguła, że takiego obowiązku nie ma, chyba że zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte (art.563 kc) – mówi Oskar Możdżyń. – To oznacza, że kupujący, mając oczywiście prawo zbadania nabytej rzeczy, nie jest obciążony prawnym obowiązkiem czujności ani szczególnego badania rzeczy. Pogląd ten został powtórzony w niedawnym orzeczeniu Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. w sprawie II CSK 762/17 – wskazuje prawnik.

Jak jednak wyżej wskazałem, sądy powszechne prezentują bardzo różne podejście do tego, o czym kupujący w momencie sprzedaży wiedział, czego efektem jest drobiazgowe postępowanie dowodowe i korzystanie z pomocy biegłego ze specjalizacją z zakresu motoryzacji – dodaje. – Biorąc pod uwagę, jak skomplikowane jest prawo, a postępowanie sądowe kosztowne, jedno jest pewne – żaden przepis nie zastąpi zdrowego rozsądku, o którym musimy pamiętać przy kupowaniu używanego samochodu – konkluduje prawnik.

: Rękojmia na używane auto. Sędzia: “trzeba używać zdrowego rozsądku”

Jaki jest czas na zwrot używanego samochodu?

Długość odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od daty wydania samochodu kupującemu. W przypadku wykrycia wady masz 2 miesiące na to, by zgłosić niezgodność towaru z opisem. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady samochodu powinno się rozpocząć od razu, by nie przegapić określonych terminów.

Czy branie oleju to wada ukryta?

Producenci Aut sami potwierdzają konieczność dolewania oleju z racji takiej konstrukcji danego silnika i nie jest to żadna wada ukryta. Jeśli dany producent o tym mówi, to nikogo nie ukarasz że jest to wada silnika, tylko dana jednostka tak ma i tyle.

Czy można zwrócić zakupiony samochód od osoby prywatnej forum?

Odpowiedzialność za rzecz sprzedaną – rękojmia – Zgodnie z treścią art.556. § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie natomiast z treścią art.560: „§ 1.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 • Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. § 3.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna”. Mając także na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r., „odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art.556) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży.

Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art.564). Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności), nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art.557 § 1)” (sygn. akt I ACA 820/12). Zobacz też: Czy można zwrócić samochód kupiony na fakturę

Czy kupujący ma prawo zwrócić samochód?

Sprzedał stare auto, kupujący chce od niego zwrotu pieniędzy i kosztów. Ma prawo? 19 paź, 11:14 Sprzedajesz używany samochód – domyślnie udzielasz rękojmi za jego wady! Kupujący może wrócić nawet po dwóch latach i zażądać zwrotu części albo całości zapłaconej kwoty. Foto: Marek Korlak / Auto Świat Treść umowy jest ważna – decyduje o tym, jakie prawa ma kupujący i w jakim zakresie sprzedawca odpowiada za stan używanego samochodu

Domyślnie każdy sprzedawca – także osoba fizyczna – odpowiada za wady towaru (w tym samochodu) przed kupującym Rękojmią za wady objęte są także rzeczy używane Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru, jeśli kupujący o niej wiedział w chwili zawierania transakcji

Najpierw były nieprzyjemne telefony od nabywcy, który groził sądem. Sytuacja zaczęła wyglądać naprawdę poważnie, gdy były właściciel 14-letniego Volkswagena dostał pismo z kancelarii prawnej zawierającej wypowiedzenie umowy sprzedaży. Do zapłaty (według nabywcy) sprzedawca ma: 8 tys.

zł (zwrot pieniędzy zapłaconych za samochód) plus 246 zł (koszty rejestracji) plus 500 zł (usługa warsztatu, który wypunktował usterki samochodu i zrobił wycenę naprawy) plus 1000 zł (koszty pisma procesowego) – razem prawie 10 tys. zł. Ignorować takie żądanie? Nie radzę – należy (jakkolwiek) zareagować i potraktować je poważnie.

Każdy bowiem sprzedawca używanego samochodu domyślnie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Każdy – także osoba fizyczna, która nie zajmuje się handlem samochodami! Rzecz nie ma właściwości wynikających z okoliczności lub przeznaczenia? W przypadku samochodu powinien on nadawać się do jazdy bez nadmiernych, niespodziewanych i trudnych do przewidzenia przez kupującego kosztów.

 • Czy 14-letni samochód nadaje się do intensywnej eksploatacji i gwarantuje niezawodność? Nie do końca – raczej należy spodziewać się różnych usterek, jakkolwiek istotne są zapewnienia sprzedawcy.
 • Duże znaczenie ma treść ogłoszenia – jeśli sprzedawca nie nakłamał w nim za bardzo, wychodzące na jaw w trakcie eksploatacji usterki, których nikt nie mógł precyzyjnie przewidzieć, raczej nie podlegają rękojmi.

Co innego usterki, które istnieją w chwili wydania samochodu. Samochód nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego? Sprawa jasna: silnik miał być sprawny, a wymaga remontu, miało nie być korozji, a okazuje się, że jest, samochód miał mieć system ESP a nie ma go – w tym przypadku rękojmia z całą pewnością ma zastosowanie bez względu na wiek auta. Foto: Marek Korlak / Auto Świat Jeśli strony nie wyłączyły rękojmi, nabywca samochodu ma prawo domagać się usunięcia wad istniejących w chwili wydania samochodu. W ostateczności może zażądać rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich poniesionych kosztów Kupujący ma prawo domagać się obniżenia ceny, usunięcia wady (naprawy auta) albo odstąpienia od umowy, przy czym sprzedawca ma prawo zdecydować, że wadę usunie i wtedy rozwiązanie umowy nie jest możliwe.

W zaistniałej sytuacji pierwsze, co należy zrobić, to przeanalizować ogłoszenie, które przyciągnęło uwagę kupującego. Wraz ze wzrostem świadomości kupujących pisanie w ogłoszeniu, że auto jest w stanie idealnym, że w pełni sprawne i że nie ma żadnych wad, to postępowanie. bardzo odważne. Możemy nawet nie być świadomi istniejących usterek, a w praktyce.

w ten sposób niemalże udzielamy kupującemu gwarancji. W naszym przypadku jednak sprzedający niczego takiego nie zrobił, wypisał nawet w ogłoszeniu kilka usterek, nie wspomniał jednak o wadliwej klimatyzacji, bo w chwili, gdy wydawał samochód, klima działała.

You might be interested:  Co Oznacza Samochód Opłacony Przygotowany Do Rejestracji?

Upujący podpisał też umowę, w którym znalazł się zapis: „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie będzie wnosił pretensji z tego tytułu”. Nasza rada: jeśli sprzedałeś auto i nabywca ma pretensje, a zwłaszcza gdy przysyła pisma z żądaniem rozwiązania umowy, nie ignoruj ego. Jeśli nie chcesz zwrócić pieniędzy i uważasz, że pretensje kupującego są nieuzasadnione, wyjaśnij to w odpowiedzi – najlepiej listem poleconym.

Bądź świadom, że brak odpowiedzi albo agresja wyrażona na piśmie będą wykorzystane w sądzie przeciwko tobie. Nie przestrasz się jednak pism procesowych, gdy pretensje są nieuzasadnione. Pamiętaj, że kupujący musi pozwać się w sądzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania, a ponadto ponieść koszty sądowe – i dopóki sprawy nie wygra, ty nie ponosisz żadnych kosztów.

To zniechęca do kontynuacji z góry przegranej sprawy. To mogą być zatem tylko pogróżki, ale. nie jest tak, że z góry nabywca samochodu jest bez szans w sporze przeciwko prywatnemu sprzedawcy. Widziały gały co brały? Takie prawo już dawno nie obowiązuje! Z drugiej strony zapis w umowie „kupujący zapoznał się.” tak naprawdę niewiele wnosi.

Rękojmia, co do zasady, dotyczy odpowiedzialności sprzedającego za wady poważne, które nie są znane kupującemu w chwili zawierania transakcji i przy zachowaniu staranności nie mogą być znane. Rysa na błotniku? Na pewno nie! Krańcowe zużycie skrzyni biegów, która rozpada się po miesiącu? To już tak.

Domyślnie rękojmia za wady towaru trwa dwa lata. Sprzedawca profesjonalny (handlarz, komis) może ją skrócić do roku w przypadku, gdy rzecz jest używana, ale musi o tym wyraźnie (w formie pisemnej) poinformować kupującego. Jeżeli kupującym jest konsument (czyli np. osoba fizyczna kupiła samochód w komisie na fakturę) i kupujący stwierdzi istnienie wady w ciągu roku od zawarcia transakcji, w wypadku sporu przed sądem to sprzedawca będzie musiał udowadniać, że auto było sprawne w chwili wydania, tylko kupujący je zepsuł. Sprzedający nie ma prawa wyłączyć działania rękojmi – może chronić się jedynie w ten sposób, że na umowie/fakturze ujawni usterki występujące w sprzedawanym aucie – wady, o których kupujący wiedział, nie są podstawą do reklamacji

Strony mogą czas trwania rękojmi dowolnie skrócić albo wręcz odpowiedzialność rozszerzyć (w formie zapisu na umowie). Strony mogą też odpowiedzialność z tytułu rękojmi całkowicie wyłączyć. Jeśli w umowie nie zaznaczono wyraźnie wyłączenia rękojmi, ona obowiązuje przez dwa lata To kupujący musi udowodnić, że sprzedana rzecz miała wadę w chwili wydania. W praktyce dowodem w sprawie może być opinia rzeczoznawcy albo choćby szczegółowa wycena koniecznych napraw przygotowana przez warsztat. Sprzedawca może upierać się, żeby w umowie wprowadzić zapis: „przepisy dotyczące rękojmi nie mają zastosowania do niniejszej umowy” – wtedy rękojmia nie obowiązuje. Kupujący i tak jest stosunkowo bezpieczny: jeśli okaże się, że sprzedawca podstępnie zataił wadę albo wręcz dopuścił się oszustwa (np. cofnął licznik), taki zapis traktuje się jako nieistniejący. Strony mogą dowolnie obowiązywanie rękojmi rozszerzyć lub ograniczyć (np. w odniesieniu do skrzyni biegów auta)

Foto: Istockphoto Środek wyciszający wlany do silnika przed sprzedażą? Ryzykowne – za to sprzedawca odpowiada niezależnie od treści umowy Ważne: Na zgłoszenie roszczenia kupujący ma rok od wykrycia wady, co w praktyce oznacza, że jeśli rękojmia trwa dwa lata, a kupujący wykryje wadę w ostatnim dniu jej trwania, sprzedawca może dostać oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod koniec trzeciego roku od zawarcia transakcji! Bez szans na udowodnienie czegokolwiek po takim czasie? To wyobraźcie sobie, że kupujący dowie się np.

 1. W warsztacie, że samochód miał cofnięty licznik – wtedy po dwóch latach jeżdżenia samochodem może śmiało wrócić do sprzedawcy i poprosić go np.
 2. O zwrot podwyższonych kosztów eksploatacji samochodu, a jeśli ten jest wyjątkowo kosztowny i kłopotliwy w użytkowaniu – poprosić o zwrot pieniędzy.
 3. Szansa na wygraną w sądzie? Bardzo wysoka! W sytuacji naszego czytelnika, który sprzedał (uważa, że uczciwie) 14-letni samochód, sprawa zapewne trafi do sądu.

Będziemy ją monitorować, jakkolwiek w tym przypadku nabywca nie ma wielkich szans na wygranie sporu. : Sprzedał stare auto, kupujący chce od niego zwrotu pieniędzy i kosztów. Ma prawo?

Czy można oddać auto kupione od handlarza?

Rękojmia. Handlarze samochodów nie są bezkarni! Niewiele osób wie, że osoby kupujące używany samochód są prawnie chronione przed oszustwami sprzedających. Warto poznać jakie mamy w tym zakresie prawa.

 • Zakup używanego samochodu zawsze jest loterią, gdyż nigdy nie mamy pewności czy:
 • nie dolano do oleju „doktora” aby „uciszyć panewki” i „zwiększyć szczelność pierścienie-gładź”;
 • nie wymieniono oleju w skrzyni biegów na gęstszy, aby „wyciszyć” niepoprawną pracę łożysk i synchronizatorów;
 • nie „dopakowano smaru” do osłon przegubów homokinetycznych, aby stukot nie był słyszalny;
 • nie dokręcono na ścisk łożysk, aby zlikwidować szum.
 • W wyniku takich zabiegów „uszlachetniających wizerunek samochodu”, po przejechaniu kilkuset kilometrów, gdy nadmiar smaru „wypłynie z mechanizmu” lub gdy wymienimy olej, okaże się, że samochód jest skarbonką do której musimy sporo dołożyć, żeby był to model zbliżony do wersji jaką chcieliśmy nabyć.
 • Jeszcze gorzej jeżeli życzliwy handlarz „skorygował nam przebieg”, aby uatrakcyjnić ofertę, a po 10 000 km zerwał się pasek rozrządu, rozleciało koło dwumasowe, lub odmówiło współpracy sprzęgło, a każde z tych podzespołów powinno – wg danych producenta – wytrzymać jeszcze kilkadziesiąt tysięcy.

W takim wypadku pozostaje tylko „wbić zęby w mur i ryczeć”, albo dochodzić swoich praw. Niewiele osób wie bowiem o tym, że osobom kupującym używany samochód także przysługuje RĘKOJMIA. Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany Od Osoby Prywatnej Fot. Pixabay.com Reguluje to Kodeks Cywilny, a konkretnie: Art.556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Art.556. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (); 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

() § 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Przepis ten oznacza zatem nie mniej ni więcej tylko, że sprzedający samochód używany także odpowiada za sprzedawany pojazd. Oczywiście nie odpowiada on za wady będące efektem normalnego zużycia eksploatacyjnego, jednakże gdy sprzedawca składał odmienne zapewnienia co do stanu towaru (np. zapewnienie o wymianie rozrządu, wymiany oleju na nowy wg zaleceń producenta, który okazał się „zasilony doktorem”, potwierdzenie napraw których nie było itd.) to odpowiedzialność sprzedawcy, wobec odmiennych zapewnień, może wynikać z podkreślonego art.556 § 1 pkt 2).

Co w przypadku stwierdzenia takich nieścisłości? Nie wystarczy udać się do sprzedawcy i zawiadomić go o wykrytej wadzie. Należy zawiadomić go o tym fakcie pisemnie. Tylko to bowiem umożliwia dalszą drogę prawną. Niezmiernie ważne jest też, że sam fakt wykrycia wad fizycznych (czyli wspomniane „przekręcenie licznika”, dolanie dodatków zwiększających sprawność silnika) nie musi nastąpić momentalnie po zakupie pojazdu, lub w terminie 14 dni, jaki jest narzucony w przypadku transakcji dokonywanych przez Internet.

 • Czas jaki mamy na wykrycie wady i zawiadomienia sprzedawcy, znowu jest określony w przepisach.
 • Dokładnie reguluje to Kodeks Cywilny w Art.168: Art.568. § 1.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. § 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 1. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1. § 3.
 2. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.
 3. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
You might be interested:  Jak Wziąć Samochód W Leasing Na Firmę?

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. § 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Analizując ten przepis widzimy, że w przypadku samochodu używanego rękojmia wynosi minimum jeden rok, a za datę początkową przyjmujemy datę wydania samochodu kupującemu tj.

datę przeniesienia jego posiadania (co następuje poprzez wydanie kluczy – art.348 k.c.).

 1. Od momentu stwierdzenia wady prawnej mamy rok na:
 2. złożenie oświadczenia o odstąpieniu lub o obniżeniu ceny pojazdu,
 3. wystąpienie do sprzedawcy z żądaniem naprawy lub żądaniem wymiany pojazdu lub skierowania jednego z tych żądań na drogę postępowania sądowego (złożenie pozwu spowoduje przerwanie tego terminu, bez względu na to kiedy zakończy się sprawa).
 4. W przypadku wystąpienia do sądu ważne jest jednak, aby pozew do sądu był poprzedzony złożeniem naszego

Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany Od Osoby Prywatnej Fot. Pixabay.com oświadczenia sprzedawcy, aczkolwiek nie zawsze będzie to możliwe (np. w sytuacji gdy sprzedawca unika kontaktu z kupującym). A jak wygląda sprawa w przypadku „kręcenia licznika” Tutaj wg prawa. rękojmia nie jest ograniczona przedziałem czasowym.

Jest to bowiem sytuacja „podstępnego zatajenia wady”, a to reguluje przedstawiony powyżej podkreślony art.568 §6. W takim przypadku nie obowiązuje więc nas określony termin na stwierdzenie wady od momentu zakupu. Problematyczne pozostaje jednak jak udowodnić, że handlarz specjalnie dolał specyfik do oleju silnikowego, aby poprawić kompresję i sprzedać nam „podrasowany samochód, gdy po trzech miesiącach zmieniamy olej i od tego czasu „samochód stracił werwę”? Zobacz także: Jak zadbać o akumulator? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do radcy prawnego Marcina Sűssa, którego kancelaria specjalizuje się m.in.

w sprawach rękojmi odnośnie pojazdów samochodowych i oszustw związanych z wprowadzaniem w błąd nabywców. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej zakupionego pojazdu, kupujący powinien zgłosić ten fakt sprzedającemu oraz wystąpić z jednym z przysługujących mu roszczeń tj.

 • Zażądać obniżenia ceny, naprawy lub wymiany, ewentualnie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Oczywiście może się okazać (zwłaszcza w przypadku wad podstępnie zatajonych), że sprzedający nie będzie chciał się zgodzić z tym, że sprzedany pojazd ma wadę, ewentualnie mógłby chcieć zarzucić kupującemu, że to kupujący tę wadę spowodował, albowiem pojazd w chwili wydania był wolny od wad.

Jeżeli kupującym jest konsument, to w powyższej sytuacji chroni go tzw. domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru, o jakim mowa w art.556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). Zgodnie z treścią powołanego przepisu „Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego”.

 1. Samo „przejście niebezpieczeństwa na kupującego” następuje zasadniczo z chwilą wydania rzeczy – art.548 k.c.
 2. Co powyższe oznacza? Mianowicie to, że stwierdzenie wady w ciągu roku od wydania pojazdu skutkować będzie domniemaniem prawnym, iż sprzedający wydał kupującemu pojazd już w stanie uszkodzonym.

W przypadku sporu pomiędzy sprzedającym a kupującym, to sprzedający musiałby udowodnić, że wada nie istniała w chwili wydania towaru, np. została spowodowana przez kupującego w toku eksploatacji pojazdu.Sprzedający – i to nie tylko pojazdy samochodowe – bardzo często po rozpatrzeniu reklamacji sugerują kupującemu, że to on spowodował wadę, pomimo istnienia w/w domniemania.

 1. W takiej sytuacji kupujący może się właśnie powołać na art.556k.c.
 2. I twierdzić, że zakupiona rzecz była wadliwa już w chwili, gdy kupujący uzyskał jej posiadanie.
 3. Jeżeli sprzedający po złożeniu przez kupującego reklamacji, w terminie o jakim mowa w w/w przepisie, bezzasadnie przyjął, że pojazd jest wolny od wad lub wadę spowodował kupujący, kupujący powinien się powołać na domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru (najlepiej w drodze pisemnej).

Jeżeli w takiej sytuacji sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, to sprzedający będzie musiał udowodnić, że wada nie istniała w chwili wydania pojazdu i powstała później. Jednocześnie kupujący nie będzie musiał udowadniać, że wada istniała w chwili wydania mu pojazdu.

Jeżeli w takiej sytuacji sprzedający nie udowodni, że wada lub jej przyczyna powstała po przejściu posiadania na kupującego, może liczyć się z przegraniem sporu. A jak wygląda sytuacja w przypadku stwierdzenia wady po upływie roku od wydania pojazdu lub w przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca?W takiej sytuacji nie działa już domniemanie z art.556 k.c.

i to kupujący będzie musiał wykazać, że sprzedany mu pojazd był wadliwy w chwili zakupu lub, że przyczyna wady istniała już w tej chwili. W takiej sytuacji warto zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego zajmującego się pojazdami mechanicznymi, który jako fachowiec będzie mógł stwierdzić, kiedy i w jakich okolicznościach wada powstała.

O taką opinię można zwrócić się jeszcze zanim zdecydujemy się skierować sprawę na drogę postępowania sądowego – w przypadku, gdy jej treść potwierdzi, że wada istniała w chwili wydania pojazdu, sprzedawca oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi, może także odpowiadać wobec kupującego na zasadach ogólnych (art.471 k.c.) za szkodę w postaci poniesionych kosztów sporządzenia takiej opinii.

Jeżeli zdecydujemy się na dochodzenie roszczeń przed sądem, kupujący będzie musiał wykazać okoliczność, iż sprzedający wydał mu wadliwy towar. W toku postępowania sądowego nie będziemy mogli wykorzystać naszej prywatnej opinii (ewentualnie będzie to tylko pomocniczy środek dowodowy), albowiem stwierdzenie istnienia wady wymaga wiadomości specjalnych, którymi sąd nie dysponuje.W takiej sytuacji stosownym środkiem dowodowym będzie opinia biegłego, o której wydanie kupujący powinien już zawnioskować w treści pozwu.

W myśl treści art.278 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 Nr 43 poz.296) „W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”.

Najistotniejsze jest, aby już w treści pozwu zawrzeć wniosek o wydanie takiej opinii oraz sformułować do biegłego pytania, które będą zmierzać do wykazania istnienia wady oraz chwili jej powstania. W naszym przykładzie pytanie do biegłego powinno dotyczyć tego, czy do oleju silnikowego w zakupionym samochodzie dolewane były płyny poprawiające kompresję oraz czy płyny takie mogły być lub zostały dolane jeszcze przed wydaniem pojazdu.

Niezbędnym może się okazać też posiadanie przez kupującego próbki takiego podejrzanego oleju, która będzie mogła być zbadana przez biegłego celem wykazania zawartości środków czasowo „ulepszających” pojazd. Należy jednak zaznaczyć, że zakres pytań do biegłego, każdorazowo powinien uwzględniać okoliczności danej sprawy, w tym charakter danej wady fizycznej oraz okoliczności w jakich wada taka mogła powstać.

W przypadku wygrania sprawy, sprzedający będzie obciążony kosztami procesu, w tym kosztami sporządzenia przez biegłego opinii (art.98 k.p.c.).

Czy awaria skrzyni biegów to wada ukryta?

Co to jest wada ukryta? – Wprawdzie przepisy nie definiują wprost pojęcia wada ukryta, jednak można przyjąć tu potoczne jego rozumienie. Zgodnie z nim za wadę ukrytą można przyjąć wszelkie braki w produkcie, o których nabywca w chwili podpisywania umowy nie wiedział.

Odpowiednie regulacje w tej materii możemy znaleźć przede wszystkim w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z tymi przepisami sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność za wadliwy produkt na zasadach rękojmi. Chodzi tu o sytuację, gdy produkt ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy.

Wadliwa będzie również rzecz, nie mająca właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo też wydana w stanie niezupełnym. W przypadku kupionego samochodu używanego, który poprawnie zachowywał się podczas jazdy testowej, z pewnością za taką wadę można uznać awarię silnika czy skrzyni biegów, która ujawni się już po dokonaniu transakcji.

Czy kupujący samochód może go zwrócić?

Co warto wiedzieć? –

 1. Sprzedawca samochodu odpowiada wobec kupującego w ramach rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Rękojmia używanego samochodu jest ważna 2 lata.
 3. Kupujący po stwierdzeniu usterki auta, musi zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem w ramach rękojmi w ciągu roku od wykrycia wady.
 4. W ramach rękojmi można dochodzić roszczeń po upływie 2 lat od zakupu auta, jeśli kupujący udowodni celowe zatajenie wad przez sprzedawcę.

Related Post