Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany?

Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany?

0 Comments

Ile Trwa Rękojmia Na Samochód Używany
Rękojmia na auto używane. Najważniejsze zapisy prawne – Gdy analizuje się temat rękojmi, warto oprzeć się na konkretnych przepisach z Kodeksu Cywilnego. Dlaczego? Bo często nawiązuje się do nich bezpośrednio w treści umowy. Rękojmi dotyczy cały dział II w Kodeksie Cywilnym, który obejmuje artykuły od 556 do 576 k.c.

Z art.556(3) k.c. dowiesz się, że rękojmia obowiązuje także wtedy, gdy sprzedawca sprzeda samochód, do którego nie ma w pełni uregulowanego prawa własności, To bardzo istotna ochrona w przypadku nieuczciwych sprzedawców, którzy mogą zbyć auto, które w pewnej części należy do osoby trzeciej. Z kolei z art.558 k.c.

dowiesz się, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi może zostać zmodyfikowana (rozszerzona lub ograniczona). Bardzo istotny jest także art.559 k.c., w którym wskazane jest to, że sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w momencie sprzedaży,

 1. Art.560 k.c.
 2. Jasno wskazuje, jakie są uprawnienia kupującego w przypadku pojawienia się wady.
 3. Otóż może on złożyć oświadczenie o obniżenie ceny,
 4. Może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca może jednak zdecydować się na naprawienie sprzedawanej rzeczy – co może zakończyć cały proceder.

Z tego artykułu dowiesz się także, że odstąpienie od umowy nie jest możliwe, jeżeli wada jest nieistotna. Z punktu widzenia kupującego bardzo istotne jest to, aby wiedzieć, jak działa rękojmia. Samochód używany może bowiem uszkodzić się tydzień po zakupie, ale wada zatajona przez sprzedającego może wyjść na jaw nawet po kilku miesiącach czy latach.

 1. Ile trwa rękojmia na samochód używany ? Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, są to 2 lata,
 2. Jednak okres ten może zostać skrócony przez sprzedającego, jeżeli zostanie to uwzględnione w umowie kupna-sprzedaży.
 3. Istnieje coś takiego jak bezterminowa rękojmia na auto (opisana w art.564 k.c.).
 4. Jednak obowiązuje ona wyłącznie w wybranych sytuacjach.

Z takiej ochrony możesz skorzystać wtedy, gdy sprzedawca wiedział o wadzie technicznej pojazdu i celowo ją zataił, Co bardzo istotne, żeby powołać się na taką rękojmię, kupujący nie mógł wiedzieć o takiej wadzie. W związku z tym nie ma możliwości skorzystania z rękojmi, gdy kupujący decydował się np.

Ile wynosi rękojmia na używany samochód?

Podsumowanie –

 • Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania kupującego o wszystkich ewentualnych wadach używanego samochodu. Jeśli nie spełni tego obowiązku, kupujący może skorzystać z rękojmi w celu dochodzenia roszczeń.
 • Przepisy dotyczące rękojmi reguluje Kodeks cywilny.
 • Używane auto może mieć wadę fizyczną lub prawną. Ta pierwsza obejmuje przede wszystkim wady mechaniczne. Natomiast druga odnosi się do ukrycia sytuacji prawnej, w jakiej znajduje się auto.
 • W przypadku wykrycia wady kupujący ma prawo do zażądania odstąpienia od umowy, usunięcia wady, a także może rościć o obniżenie ceny lub wymianę rzeczy na pozbawioną wad.
 • Rękojmia na wady fizyczne przedawnia się po 2 latach, natomiast w sytuacji wykrycia wady prawnej termin obowiązywania rękojmi liczy się od dnia wykrycia tej wady.
 • Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli kupujący został uprzedzony o wadach.
 • Sprzedaż pojazdu powinna zostać zgłoszona do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni.

Bibliografia: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U.1964 nr 16 poz.93. I C 435/18 – wyrok z uzasadnieniem, Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2021-04-21

Jak działa rękojmia na samochód używany?

Czym jest rękojmia? – Rękojmia jest ustawową odpowiedzialnością sprzedającego za wady rzeczy, którą sprzedaje i trwa 2 lata. Jeśli zatem okaże się, że nawet leciwy samochód będzie miał wady, w okresie działania rękojmi jako kupujący możemy dochodzić swoich praw z odstąpieniem od umowy włącznie.

 • Okres rękojmi ustawodawca określił na dwa lata.
 • W przypadku samochodów używanych sprzedawca może jednak ograniczyć okres rękojmi do jednego roku, jednak musi wyraźnie o tym poinformować kupującego.
 • Najlepiej takie ograniczenie wpisać do umowy.
 • UWAGA! Między nieprzedsiębiorcami możliwe jest całkowite wyłączenie rękojmi oraz jej skrócenie nawet poniżej roku, jednak strony muszą to zgodnie ustalić.

Ustawa Kodeks Cywilny reguluje zasadę odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego z tytułu wady fizycznej oraz prawnej rzeczy nabytej. Należy jednak pamiętać, że rękojmia może zostać zrealizowana jedynie w razie zaistnienia przesłanek odpowiedzialności, które zostały ściśle określone w przepisach.

Po jakim czasie można zwrócić samochód kupiony od osoby prywatnej?

Auto od osoby prywatnej – Kupując samochód od osoby prywatnej z ogłoszenia, na giełdzie, czy od znajomego, mamy takie same prawa, jak gdybyśmy kupowali od firmy. W okresie dwóch lat możemy żądać od sprzedającego naprawy auta, wymiany na egzemplarz wolny od wad, obniżenia ceny, czy zwrotu pieniędzy.

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy ma charakter absolutny i nie zwalniają z niej takie przesłanki, jak subiektywne okoliczności — np.
 2. Brak wiedzy o wadzie.
 3. Jak dokonać reklamacji? Bez względu na to, w jaki sposób i od kogo kupiliśmy samochód, reklamację najlepiej składać pisemnie.
 4. Najgorszym sposobem jest zawiadomienie o wadzie telefonicznie lub ustnie, ponieważ taki sposób nie zostawia żadnego śladu.
You might be interested:  Jak Zapłacić Opłatę Skarbową Za Samochód Przez Internet?

Należy pamiętać, aby w pisemnej reklamacji zawrzeć:

wady z ich dokładnym opisem i momentem powstania, żądanie reklamacyjne — naprawa, wymiana na egzemplarz wolny od wad, oświadczenie o obniżeniu ceny i kwoty, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żądanie zwrotu całej ceny, termin na spełnienie żądania — nie będzie on wiązał sprzedawcy, ale może go zdyscyplinować do sprawniejszego działania.

Składając reklamację do rąk sprzedającego należy wziąć dla siebie drugi jej egzemplarz, na którym sprzedawca odnotuje, że danego dnia przyjął korespondencję. Wysyłając pismo reklamacyjne pocztą, powinno się nadać je listem poleconym, zachowując potwierdzenie.

Po jakim czasie można zwrócić samochód używany?

Długość odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od daty wydania samochodu kupującemu. W przypadku wykrycia wady masz 2 miesiące na to, by zgłosić niezgodność towaru z opisem. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady samochodu powinno się rozpocząć od razu, by nie przegapić określonych terminów.

Co obejmuje rękojmia samochodu?

Co warto wiedzieć? –

 1. Sprzedawca samochodu odpowiada wobec kupującego w ramach rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Rękojmia używanego samochodu jest ważna 2 lata.
 3. Kupujący po stwierdzeniu usterki auta, musi zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem w ramach rękojmi w ciągu roku od wykrycia wady.
 4. W ramach rękojmi można dochodzić roszczeń po upływie 2 lat od zakupu auta, jeśli kupujący udowodni celowe zatajenie wad przez sprzedawcę.

Jak udowodnić wadę ukryta samochodu?

Czym jest wada ukryta pojazdu? – Wada ukryta jest wadą pojazdu, o której kupujący nie wiedział w momencie zakupu pojazdu, Została ona zatajona przez sprzedającego w celu sprzedaży samochodu po wyższej cenie. Wada ukryta obniża bowiem wartość samochodu, a także jego użyteczność.

 • wady fizyczne – usterki techniczne, samochody powypadkowe, zmieniony przebieg,
 • wady prawne – sprzedaż pojazdu pochodzącego z kradzieży lub brak możliwości zarejestrowania samochodu.

Zdecydowanie częściej zdarzają się wady fizyczne, które nie rzucają się na pierwszy rzut oka dla zwykłych kupujących. Osoby, które na co dzień nie zajmują się samochodami nie odróżnią od razu bez niezbędnych przyrządów większej ilości lakieru na elemencie czy innych powypadkowych elementów.

Czy auto po powodzi to wada ukryta?

Jak się zabezpieczyć przed zakupem samochodu popowodziowego? – Niestety zalanie nie jest wadą ukrytą i w myśl kodeksu cywilnego, nie stanowi czynnika, który obniża wartość pojazdu. Jeśli kupimy samochód używany, a dopiero po czasie odkryjemy, że został on zalany, to nie możemy już nic zrobić.

 • Natomiast możemy się przed takim zakupem odpowiednio zabezpieczyć.
 • Przede wszystkim zalecamy sprawdzenie historii samochodu po numerze VIN i daty ostatniego przeglądu technicznego.
 • Dodatkowo, na umowie ze sprzedającym, możemy poprosić o wpisanie informacji, iż samochód w czasie jego posiadania nie został zalany na skutek powodzi.

Jeśli z czasem okaże się, że zapis nie był prawdziwy, a nasze nowe auto ma za sobą powodziową przeszłość, to mamy podstawę do tego, by unieważnić umowę i oddać samochód sprzedającemu – informuje Marcin Korzeniewski Kupując używany samochód należy się odpowiednio przygotować merytorycznie, a także wiedzieć, co dokładnie sprawdzić na spotkaniu ze sprzedającym.

Jakie są wady ukryte w samochodzie?

Wada ukryta samochodu – prawa kupującego Wada ukryta samochodu to defekt pojazdu, o którym kupujący nie został poinformowany przez sprzedawcę. Oczywiście przed sfinalizowaniem transakcji powinniśmy dokładnie zapoznać się ze stanem pojazdu. Wadą ukrytą będzie jednak coś, czego nie mogliśmy zauważyć na pierwszy rzut oka. Wady ukryte samochodu można podzielić na:

wady fizyczne – dotyczące technicznych wad/usterek, np. „cofnięty licznik” lub zatuszowanie uszkodzeń powypadkowych;wady prawne, np. brak możliwości zarejestrowania zakupionego pojazdu lub zakup pojazdu pochodzącego z kradzieży.

Najczęściej jednak, mówiąc o wadzie ukrytej samochodu, mamy na myśli uszkodzenie fizyczne. Wadą ukrytą samochodu używanego będzie brak właściwości, o których sprzedawca nas zapewniał, np. bezwypadkowość.

Ile czasu na zwrot auta z wada ukryta?

Czym jest wada ukryta samochodu? Okazuje się, że zarówno samochód używany, jak i nowy, może mieć tzw. wady ukryte. Podczas zakupu kierowca nie jest w stanie ich rozpoznać. Co to jest wada ukryta samochodu, ile czasu jest na jej zgłoszenie i jakie są prawa w tej sytuacji? Sprawdzamy. Wada ukryta samochodu to taka nieprawidłowość, o której kupujący w dniu zakupu nie wie i nie może jej rozpoznać na pierwszy rzut oka.

You might be interested:  Jak Wprowadzić Samochód Do Środków Trwałych?

W praktyce zapłacił więc za pojazd więcej, bo tak naprawdę jego wartość jest mniejsza. Jeśli okazuje się, że samochód ma wadę ukrytą, można skorzystać z prawa rękojmi, według przepisów Kodeksu Cywilnego dot. wad ukrytych art.556 – art.576 k.c. Aby jednak tak się stało, pojazd musi zostać sprzedany kupującemu niezgodnie z umową, czyli muszą być spełnione następujące warunki: Wbrew powszechnie szerzącym się mitom oraz informacjom wśród kupujących, rękojmia nie dotyczy wyłącznie nowych przedmiotów zakupu, czyli w naszym przypadku, aut z salonu.

Powodem do roszczeń mogą być zarówno wady ukryte samochodu używanego, jak i nowego. Nie da się ukryć, że prawo częściej staje po stronie konsumenta. Zawierając umowę kupna-sprzedaży, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę to, że kupującego obowiązują przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

I warto z nich korzystać. O co można się starać, jeśli zostaną wykryte wady w samochodzie tuż po zakupie ? Rękojmia obejmuje: Jeśli sprzedającym jest przedsiębiorca, kupujący ma status konsumenta. Z tego tytułu przysługuje mu więcej praw i łatwiej jest dochodzić roszczeń. Jeśli sprzedającym jest osoba prywatna, wtedy sytuacja jest nieco trudniejsza, bo może być problem z porozumieniem stron.

W każdym z przypadków jest jednak prawo do rękojmi. Zastanawiasz się: kupiłem auto z wadą ukrytą, co robić? Pierwszym krokiem jest udowodnienie, że samochód faktycznie nie jest tym, za który zapłaciłeś, czyli ma wady ukryte. Aby to nie było bezpodstawne, najlepiej zgłosić się po opinię eksperta, a może być nim mechanik samochodowy.

W tym czasie nie można też nic zmieniać w aucie, czyli np. nie podejmować się samodzielnych prób pozbycia się usterki czy awarii. Opinia eksperta powinna być sporządzona na piśmie. Niestety, dla kupującego jest to usługa odpłatna, ale warto mieć taki dowód, aby dochodzić swoich praw. Jednocześnie, wady ukryte nie mogą być nieprawidłowościami, które są związane z eksploatacją samochodu albo wiekiem pojazdu.

Właśnie dlatego opinia eksperta jest tu niezbędna. Kupujący musi też zdecydować, czego oczekuje od sprzedającego. Może być to zwrot samochodu po zakupie albo żądanie usunięcia wad. W przypadku auta używanego nie można jednak ubiegać się o wymianę na pojazd wolny od wad,

To jednak jest możliwe w przypadku samochodu z salonu. Z kolei jeśli sprzedawca zdecyduje, że usunie wady, kupujący nie będzie mógł żądać obniżenia ceny za samochód. O tym, że auto ma być naprawione, powinien wcześniej wiedzieć nowy właściciel, który zdecyduje, czy taka forma zadośćuczynienia mu odpowiada.

W przypadku aut z salonu może zażądać wymiany na nowy, aby samochód nie był naprawiany w pierwszych tygodniach jego użytkowania. Zastanawiasz się, ile czasu na zwrot samochodu używanego ma kupujący? W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi są to 2 lata od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a jeśli jest ona zawarta z przedsiębiorcą, czas ten skrócony jest do roku.

 • Od momentu odkrycia wady ukrytej samochodu jest dwa miesiące na poinformowanie sprzedającego, czyli np. komis.
 • Ten ma 14 dni na odpowiedź, a jeśli nie odniesie się do oświadczenia, sprzedawca musi spełnić żądanie kupującego.
 • Oczywiście najlepiej jest zgłosić jak najszybciej wady ukryte sprzedającemu.
 • Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia stron, trzeba będzie wejść na drogę sądową.

Przykładem takiej sytuacji jest sprzedaż auta, które po kilku tygodniach od zakupu uległo wypadkowi. Jeśli mechanik samochodowy stwierdził, że niezaprzeczalnie w aucie była wada ukryta, która miała na to wpływ, nowy właściciel ma prawo zgłosić się do sprzedającego.

 • Ten jednak nie zgodził się z tą opinią i stwierdził, że mechanik się mylił.
 • W drodze sądowej, kupujący nie musi udowadniać, że były wady ukryte w samochodzie,
 • Potwierdzeniem na to jest opinia eksperta po wypadku.
 • Decyzja o zwrocie pieniędzy za samochód leży oczywiście po stronie sądu, jednak najpewniej w tym przypadku zostałyby przyznane kupującemu.

Niestety, nie w każdej sytuacji przysługuje prawo np. na zwrot auta do komisu albo otrzymanie różnicy pomiędzy wartością rzeczywistą a ceną, którą zapłacił kupujący. Zgodnie z art.557 §1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca nie musi tego robić, jeśli w umowie był zapis, że kierowca zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, zgadza się z nim i nie wnosi żadnych uwag.

Taki zabieg jest bardzo częsty i zabezpiecza sprzedającego przed ewentualnymi skargami w jego stronę. Ponadto, jeśli powiadomił on kupującego o konkretnej wadzie przed zakupem, są na to dowody (np. w postaci korespondencji), także prawo do rękojmi nie działa. Najczęściej jednak wpisuje się wady ukryte do umowy kupna-sprzedaży jako dodatkowy zapis.

W ten sposób sprzedawca może się zabezpieczyć przed późniejszymi problemami. Oczywiście, prawo do rękojmi będzie działać, jeśli sprzedający zataił wadę ukrytą przed kupującego. Aby wiedzieć, jakie masz prawa oraz w jakim czasie można zwrócić zakupiony samochód, zawsze uważaj na to, z kim podpisujesz umowę.

W przypadku zawierania umowy sprzedaży, jako osoba prywatna z przedsiębiorcą, chroni Cię prawo konsumenckie. Jeśli stronami umowy kupna-sprzedaży są przedsiębiorcy, wtedy zapis wyłączenia odpowiedzialności będzie miał moc prawną i nie będzie możliwy zwrot zakupionego samochodu wady ukryte. Wada ukryta w samochodzie może okazać się bardzo niebezpieczna.

Jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, w pierwszej kolejności jako kierowca odpowiadasz, odpowiadasz za zdarzenie. Obowiązkiem każdego poruszającego się po drodze jest utrzymanie pojazdu w takim stanie, który nikomu nie zagraża. Po kolizji czy też wypadku trzeba odpowiednio zabezpieczyć samochód i zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego.

 1. Postępowanie niczym nie różni się od tradycyjnego.
 2. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: Uwaga, kolizja! Co zrobić, gdy ją spowodujesz?,
 3. Jeśli uda Ci się udowodnić, np.
 4. Na podstawie dokumentacji od mechanika samochodowego po wypadku, że była wada ukryta w aucie, możesz żądać zwrotu poniesionych kosztów od sprzedającego.
You might be interested:  Jak Przerobić Samochód Ciężarowy Na Specjalny 2020?

Sprawa ta jednak musi trafić do sądu.

Ile czasu na rękojmię?

Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. Warto podkreślić, że nie skraca to w żaden sposób okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.

Kiedy sprzedawca samochodu nie odpowiada z tytułu rękojmi?

Zgodnie z art.557 §1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Jakie są wady ukryte w samochodzie?

Wada ukryta samochodu – prawa kupującego Wada ukryta samochodu to defekt pojazdu, o którym kupujący nie został poinformowany przez sprzedawcę. Oczywiście przed sfinalizowaniem transakcji powinniśmy dokładnie zapoznać się ze stanem pojazdu. Wadą ukrytą będzie jednak coś, czego nie mogliśmy zauważyć na pierwszy rzut oka. Wady ukryte samochodu można podzielić na:

wady fizyczne – dotyczące technicznych wad/usterek, np. „cofnięty licznik” lub zatuszowanie uszkodzeń powypadkowych;wady prawne, np. brak możliwości zarejestrowania zakupionego pojazdu lub zakup pojazdu pochodzącego z kradzieży.

Najczęściej jednak, mówiąc o wadzie ukrytej samochodu, mamy na myśli uszkodzenie fizyczne. Wadą ukrytą samochodu używanego będzie brak właściwości, o których sprzedawca nas zapewniał, np. bezwypadkowość.

Co obejmuje rękojmia samochodu?

Co warto wiedzieć? –

 1. Sprzedawca samochodu odpowiada wobec kupującego w ramach rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Rękojmia używanego samochodu jest ważna 2 lata.
 3. Kupujący po stwierdzeniu usterki auta, musi zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem w ramach rękojmi w ciągu roku od wykrycia wady.
 4. W ramach rękojmi można dochodzić roszczeń po upływie 2 lat od zakupu auta, jeśli kupujący udowodni celowe zatajenie wad przez sprzedawcę.

Czy można odstąpić od umowy kupna samochodu?

Kiedy można odstąpić od umowy kupna samochodu? – Podczas sporządzania umowy kupna-sprzedaży samochodu używanego, strony najczęściej zawierają w dokumencie zapis potwierdzający, że stan techniczny pojazdu jest znany kupującemu, a sprzedawca poinformował nowego właściciela o wszelkich wadach auta.

 1. Jeśli po finalizacji transakcji nabywca zorientuje się, że został wprowadzony w błąd, a samochód ma istotne usterki, lub jego stan techniczny czy prawny jest niezgodny z tym zadeklarowanym przed poprzedniego właściciela w umowie, może unieważnić zakup i odzyskać utracone pieniądze.
 2. Taką możliwość gwarantuje rękojmia, nawet jeśli nie jest opisana w umowie.

Jak czytamy w 1 paragrafie art.560 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

 • Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 • Rękojmia chroni kupującego zarówno w przypadku kupna pojazdu z komisu, jak i od handlarza czy osoby prywatnej.
 • Aby anulowanie transakcji było możliwe, nabywca musi jednak odpowiednio udokumentować odkryte wady i potwierdzić niezgodność.

Nie każda wada jest bowiem na tyle istotna, by stanowić prawną podstawę do zwrotu pieniędzy. Kiedy będzie to możliwe i jakie wady wyróżniamy?

Co to jest gwarancja z tytułu rękojmi?

Różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią – Rękojmia a gwarancja różnią się inną odpowiedzialnością za towar oraz odmiennymi terminami dochodzenia roszczeń. W ramach rękojmi za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, natomiast w ramach gwarancji odpowiedzialność ponosi producent,

 • Producent nie ma obowiązku wystawiania gwarancji, natomiast sprzedawca zawsze odpowiada za wydany towar z mocy prawa.
 • Lient może skorzystać z rękojmi w ciągu 2 lat od momentu odbioru przedmiotu.
 • Gwarancja obowiązuje do terminu w niej ustalonego,
 • Przy rękojmi klient ma prawo żądać wymiany towaru na nowy lub jego bezpłatną naprawę, a nawet zwrot pieniędzy.

Gwarancja obejmuje zakres określony w dokumencie. Bardzo ważną różnicą pomiędzy gwarancją a rękojmią jest termin ich ważności po wymianie wadliwej rzeczy, Rękojmia nie ulega wydłużeniu, jeżeli przedmiot zostanie wymieniony na nowy. Natomiast gwarancja w takim przypadku powoduje, że czas zostaje liczony od początku, od momentu wydania nowej rzeczy.

Related Post