Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Ominąć Podatek Od Wzbogacenia Samochód?

Jak Ominąć Podatek Od Wzbogacenia Samochód?

0 Comments

Jak Ominąć Podatek Od Wzbogacenia Samochód
Nie ma obowiązku płacenia podatku PCC, jeśli kupujemy samochód nowy, wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł, zakupu dokonujemy na fakturę lub za granicą. Podatek od kupna samochodu wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu.

Jak nie płacić podatku od wzbogacenia przy kupnie samochodu?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o podatek od kupna samochodu –

 1. Dlaczego muszę zapłacić podatek skoro wydałem pieniądze na samochód? Uregulowanie kwoty należnego podatku przy nabyciu używanego samochodu nie oznacza opłaty od wzbogacenia się, lecz jest podatkiem dotyczącym czynności cywilnoprawnych. Podatek dotyczy więc dopełnienia koniecznych formalności, jakie muszą podjąć urzędnicy w związku z zakupem i zarejestrowaniem samochodu. Na zapłacenie podatku każdy ma 14 dni.
 2. Zapłaciłem za samochód 1000 zł – czy muszę zapłacić podatek? To zależy od tego, czy cena pojazdu pokrywa się z prawdziwą wartością samochodu. W sytuacji, gdy tak właśnie jest – nie trzeba płacić podatku PCC. Jeśli jednak cena przy sprzedaży została celowo zaniżona, aby uniknąć opłaty, podatek dotyczyć będzie faktycznej wartości pojazdu. Należy zatem sprawdzić, jak wyliczana jest wartość auta.
 3. Jestem osobą z niepełnosprawnością i właśnie kupiłem swój pierwszy samochód – co z podatkiem? Osoby z niepełnosprawnością, które zakupują sprzęt na własne potrzeby – tj.: sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie czy samochody osobowe, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku. Warunkiem jest natomiast orzeczenie o znaczącym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez względu na schorzenie) lub o stopniu lekkim, które ma związek z narządami ruchu.
 4. Kupiłem nowy samochód w salonie, gdzie do ceny doliczony był VAT. Czy powinienem zapłacić również PCC? Nie. Podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić tylko w przypadku zakupu używanego samochodu od osoby prywatnej. Sam podatek nie dotyczy bowiem przedmiotu sprzedaży, ale czynności cywilnoprawnych niezbędnych dla stwierdzenia zmiany właściciela dobra. Jeśli kupujesz pojazd w salonie, który płaci podatek VAT, nie ponosisz dodatkowych kosztów.
 5. Jakie mogą być konsekwencje zaniżenia wartości pojazdu? Jeżeli cena pojazdu zadeklarowana na umowie, będzie bardzo odbiegać od rynkowej wartości pojazdu, to urząd skarbowy może nie tylko zażądać dopłaty brakującej kwoty podatku, ale i naliczy stosowne odsetki. Należy także pamiętać, że kwota na umowie jest kwotą, do której możemy domagać się odpowiedzialności ze strony nieuczciwego sprzedającego, w momencie dostrzeżenia w pojeździe wad ukrytych.
 6. Jaka jest kara za spóźnienie z opłaceniem podatku PCC? Kara za opóźnienie w płatności podatku od czynności cywilno-prawnych to od 1/10 minimalnej płacy brutto do j2j 20-krotności. W 2022 r. oznacza to karę od 301 zł do 60 200 zł,
 7. Jak zapłacić podatek od kupna samochodu przez internet? Znajdź i wypełnij formularz PCC-3. Formularze podatkowe są dostępne na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Można je podpisać: danymi autoryzującymi lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wysłać od US przez internet. Wyślij formularz PCC-3 do urzędu skarbowego i zapłać podatek przelewem na konto urzędu.
 8. Gdzie zapłacić podatek od kupna samochodu? Podatek od kupna samochodu musi zostać zapłacony w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprzedaży do urzędu skarbowego odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania.
 9. Czy muszę zapłacić podatek od kupna samochodu? Zakup samochodu jest objęty opodatkowaniem podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wyjątkiem jest podstawa prawna uprawniająca do wyłączenia konieczności zapłaty PCC bądź zwolnienie z podatku. Obowiązek płatności PCC powstaje w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 10. Czy zakup samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Jeżeli wartość samochodu nie przekracza 1000 zł i jest zgodna z wartością rynkowa pojazdu, to nie trzeba składać druku PCC-3 i płacić podatku. Jednak jeśli wartość rynkowa auta jest wyższa niż 1000 zł, należy złożyć formularz PCC-3 oraz zapłacić podatek od kupna samochodu.
 11. Ile czasu na PCC od samochodu? Deklarację PCC-3 należy wypełnić i wpłacić podatek od kupna samochodu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Pieniądze trzeba wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 12. Kto jest zwolniony od podatku od kupna samochodu? Nie trzeba płacić podatku od kupna samochodu, jeśli wartość rynkowa pojazdu nie przekracza 1000 zł. W takim przypadku nie musisz wypełniać i składać w urzędzie deklaracji PCC-3 oraz płacić podatku.
 13. Jak obliczyć PCC od samochodu? Stawka podatku od kupna samochodu wynosi 2%. Aby obliczyć wysokość PCC, należy od wartości rynkowej pojazdu (np.10 000 zł) obliczyć 2%. Czyli 2% podatku z 10 000 zł = 200 zł.
 14. Gdzie zapłacić PCC od kupna samochodu? PCC należy wpłacić na konto urzędu skarbowego, w którym złożyłeś deklarację podatkową. Możesz wypełnić druk PCC-3 i dostarczyć do urzędu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Druga możliwość to formularz PCC-4, w którym można zgłosić więcej niż jedną czynność cywilnoprawną. Należy go złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Można to zrobić przez e-Urząd Skarbowy.

Jak uniknąć podatku od sprzedaży samochodu 2022?

Wykup samochodu z leasingu – zmiany Polskiego Ładu – Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły niekorzystną dla podatników zmianę w zakresie wykupu samochodu z leasingu, Od stycznia 2022 roku wykup prywatny leasingowanego auta skutkuje rozpoznaniem przychodu z działalności gospodarczej, a tym samym zapłatą podatku.

 • Zwolniona z podatku dochodowego będzie dopiero sprzedaż, która nastąpiła po upływie sześciu lat do momentu wykupienia auta z leasingu na cele prywatne.
 • Wykupiony z leasingu na cele prywatne samochód można nadal wykorzystywać w działalności gospodarczej.
 • W takiej sytuacji jednak kosztem uzyskania przychodu będzie jedynie 20% kwoty widniejącej na fakturze związanej z eksploatacją takiego samochodu (np.
You might be interested:  Jak Sprzedać Samochód W Forza Horizon 4?

faktura za benzynę).

Jak nie płacić podatku od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia nie dotyczy osób, które kupują samochód osobowy na fakturę. Oznacza to, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, nie ma takiej potrzeby. Nie trzeba też go zapłacić, jeśli umowa kupna-sprzedaży jest zawierana za granicą i auto nie było rejestrowane w Polsce.

Jak sprzedać auto żeby nie płacić podatku?

Kiedy można sprzedać samochód bez podatku? – Blog InFakt.pl Kupujemy samochód użytkujemy go do swoich potrzeb, a po pewnym czasie chcemy go sprzedać. Kiedy sprzedamy samochód bez podatku? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Osoba prywatna sprzeda samochód bez podatku, gdy sprzedaż nastąpi po upływie co najmniej pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Jeśli osoba prywatna sprzeda pojazd przed upływem 6 miesięcy od zakupu, to będzie musiała zakup i sprzedaż wykazać na PIT-36.

Kiedy kupujacy auto nie płaci podatku?

Co jest zwolnione z podatku – Zwolniona z PCC jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. WAŻNE: Umowa sprzedażysamochodu, którego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od PCC. Jeśli cena samochodu ustalona na 1000 zł lub mniej, odpowiada jego wartości rynkowej, nie musisz składać deklaracji PCC‑3 i płacić podatku.

Czy można kupić samochód i zaraz go sprzedać?

Po jakim czasie można sprzedać samochód bez podatku? – Jak już wiadomo, podatek od sprzedaży samochodu trzeba zapłacić, jeśli sprzedaje się auto przed upływem 6 miesięcy od jego kupna. Jednak trzeba mieć świadomość, że musi upłynąć pełne pół roku dokładnie od dnia jego zakupu. Czyli liczą się pełne miesiące. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić datę zapisaną w umowie kupna – sprzedaży. Dopiero jeśli minie od niej 6 miesięcy, można sprzedać samochód bez odprowadzania podatku dochodowego.

Czy mogę sprzedać samochód przed upływem 6 miesięcy?

Każda osoba, która kupuje samochód musi zapłacić podatek. Obowiązek uwzględnienia takiej transakcji w rozliczeniu dotyczy również osób, które sprzedały samochód – ale nie wszystkich. Sprawdź, kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży samochodu i jaka jest jego wysokość w 2021 roku! Sprzedajesz pojazd i zastanawiasz się, czy od sprzedaży samochodu płaci się podatek dochodowy ? Otóż zgodnie z „ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych” na osobach, które sprzedały samochód, również ciąży obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

 1. Jednak nie wszyscy sprzedający są zobligowani do uiszczenia opłaty.
 2. Podatek od sprzedaży samochodu należy opłacić, jeśli pojazd został zbyty przed upływem 6 miesięcy od momentu jego kupna.
 3. Takie transakcje są traktowane przez Urząd Skarbowy jak uzyskanie przychodu, dlatego podlegają opodatkowaniu.
 4. Warto zaznaczyć, że liczą się pełne miesiące, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po kupnie samochodu, zgodnie z datą widniejącą na umowie kupna-sprzedaży,

Jeśli więc w ciągu 6 kolejnych miesięcy po kupnie pojazdu zdecydujesz się na jego sprzedaż, będziesz mieć obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Wysokość podatku dochodowego od sprzedaży samochodu przed upływem pół roku wylicza się według zasad ogólnych.

 1. W zależności od zastosowanej skali podatkowej może być to 17 proc.
 2. Lub 32 proc.
 3. Wysokość procentu od dochodu ze sprzedaży zależy od tego, ile sprzedający pojazd zarobił ogółem w roku ubiegłym.
 4. Jeśli więc osoba składająca zeznanie podatkowe zarobiła poniżej 85 528 zł, obowiązuje ją 17 proc.
 5. Osoby zarabiające więcej będą musiały zapłacić podatek od sprzedaży samochodu w wysokości 32 proc.

Należy jednak zaznaczyć, że wysokość podatku liczy się nie na podstawie kwoty, za jaką sprzedajemy samochód, a na podstawie tego, ile na nim zarabiamy. Jeśli więc samochód został kupiony np. za 20 tysięcy zł, a sprzedany za 22 tysiące zł, kwota podlegająca opodatkowaniu wynosi 2 tysiące zł.

 1. Warto również zaznaczyć, że od kwoty przychodu można odliczyć poczynione nakłady.
 2. Jeśli więc w okresie posiadania samochodu, pojazd był przez Ciebie naprawiany czy wymieniano w nim części zamienne, możesz odjąć te koszty od przychodu.
 3. To wpłynie na zmniejszenie wysokości podatku od sprzedaży samochodu,

Pamiętaj jednak, że takie informacje muszą być zgodne z prawdą. Zdarza się, że nawet przed upływem pół roku sprzedajemy samochodu za niższą kwotę, a tym samym tracimy na transakcji. Czy w takich sytuacjach również trzeba płacić podatek od sprzedaży samochodu ? Nie.

W takich przypadkach nie pojawia się dochód ze sprzedaży, a tym samym Urząd Skarbowy nie wymaga zapłaty podatku. Jednak nie zwalnia to osoby sprzedającej z tego, żeby uwzględnić sprzedaż w rozliczeniu rocznym. Nawet jeśli podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, należy uwzględnić tę transakcję w deklaracji podatkowej.

Podatek od sprzedaży samochodu należy odprowadzić dopiero w roku następnym, przy okazji składania deklaracji. Każdy obywatel ma czas na rozliczenie go do końca kwietnia. Dochód ze sprzedaży samochodu wykazuje się na formularzu PIT-36. Należy odszukać pozycję „Dochody i straty” i wpisać odpowiednią kwotę w punkcie „Inne źródła”.

 • Wota, jaką wpisujemy, to różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna pojazdu pomniejszona o poczynione nakłady.
 • Również przedsiębiorcy mają obowiązek opłacenia podatku od sprzedaży samochodu firmowego, jeśli oczywiście sprzedawany samochód został wprowadzony do ewidencji i stanowi element majątku.
 • W takich sytuacjach od wysokości dochodu ze sprzedaży można odjąć koszty amortyzacji.

Czynni podatnicy VAT też muszą zapłacić podatek. Podatek od sprzedaży samochodu firmowego nie będzie wymagany, jeśli pojazd został zbyty po upływie 6 lat od chwili jego wycofania z firmy. Także podarowanie pojazdu firmowego członkowi rodziny zwalnia z obowiązku opłacenia podatku.

Jak handlować samochodami bez działalności?

Handel autami jak zacząć? – Przede wszystkim, aby być w tym biznesie trzeba znać się na samochodach i jest to warunek konieczny. Bez dobrego obeznania w tym temacie będzie Ci się bardzo ciężko odnaleźć. Rynek samochodowy, a zwłaszcza rynek samochodów używanych ma to do siebie, że jest bardzo dużo oszustów i ludzi, którzy na każdym kroku będą podkładać Ci kłody pod nogi.

 • Jeśli znasz się na samochodach to drugą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć to miejsce gdzie szukać samochodów używanych.
 • Do wyboru masz 3 opcje – sprowadzać z zagranicy, otworzyć punkt skupu samochodu lub kupować samochody w Polsce przeszukując internet.
 • Pierwsza opcja wydaje się być najpopularniejsza.
You might be interested:  Drzewo Spadło Na Samochód Co Robić?

W Polsce najczęściej sprowadzamy samochody z Niemiec. Odwiedzając niemieckie portale ogłoszeniowe widzimy, że ceny samochodów nie są wcale takie tanie. Zdarzają się dobre oferty, ale to za mało, aby zarobić konkretne pieniądze. Tutaj przydają się kontakty, większość osób handlujących współpracuje z autokomisami itd.

 • Również przydadzą się umiejętności blacharskie, ponieważ właśnie auta po stłuczkach są bardzo tanie.
 • Punkt skupu samochodów to biznes, który wymaga dobrej reklamy, ponieważ istnieje on praktycznie w każdym większym mieście.
 • Za samochód oferujemy zazwyczaj 60-70% wartości rynkowej.
 • Ostatnim sposobem to wertowanie internetu w poszukiwaniu okazji.

Jest to bardzo czasochłonny proces, który zajmuje nie tylko czas, ale także posiada duże ryzyko. Często po samochód trzeba jechać po 100-150 km i nie zawsze samochód ten jest wart swojej ceny. Jeśli nadal zastanawiasz się jak zacząć handel autami to czytaj dalszą część naszego artykułu.

Jakiej kwoty nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Darowizna od rodziców o wartości poniżej 9637 zł nie musi być zgłoszona do urzędu skarbowego i jest zwolniona z podatku.

Od jakiej kwoty nie płaci się podatku od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia — czy można go uniknąć? – Podatku od wzbogacenia z całą pewnością nie zapłacisz w sytuacji, gdy podpisujesz akt notarialny. Wtedy należny podatek zapłacisz już u notariusza i nie ma potrzeby wnoszenia ponownej opłaty w US. Kiedy jeszcze możesz uniknąć płacenia podatku?

gdy kupujesz obce waluty, gdy pożyczasz nie więcej niż 9 637 zł (liczą się łącznie pożyczki z ostatnich 5 lat od jednej osoby) – jeśli jest to pożyczka prywatna od bliskiej rodziny (mamy, taty, zięcia, teściowej, dzieci, wnuków, pasierbów itd.), pożyczasz pieniądze od osób spoza bliskiej rodziny – jeśli wysokość pożyczki nie przekracza 1 000 zł.

Przypomnijmy, do jakiej kwoty nie płaci się podatku. Zgodnie z prawem, jeśli kupujesz rzeczy ruchome, których wartość rynkowa nie przekracza 1 000 zł, to również nie musisz martwić się o opłatę PCC.

Ile wynosi podatek od darowizny 100 tys?

Brak podatku przy darowiznach rodzinnych – Jeśli rzeczone 100 tys. zł jest przekazywane w ramach najbliższej rodziny, w formie darowizny, obowiązuje zwolnienie podatkowe. Nie ma przy tym znaczenia, jaką wartość ma darowizna i w jakiej postaci jest ona przekazywana.

 • Najbliższa rodzina w rozumieniu prawa podatkowego nie będzie jednak tym samym, co najbliższa rodzina w życiu.
 • Podatku od spadków i darowizn w przypadku przekazania kwoty 100 tys.
 • Zł nie zapłaci część osób z tzw.
 • Pierwszej grupy podatkowej, tj.: – Małżonkowie, – Rodzice, – Dziadkowie, – Dzieci, – Wnuki, – Pasierbowie, – Ojczym, – Macocha, – Rodzeństwo.

Zwolnienie podatkowe nie będzie natomiast obowiązywało, jeśli darowizna zostanie przekazana na przykład teściowej czy synowej podatnika.

Co lepsze darowizna czy kupno?

Przekazanie mieszkania najbliższej rodzinie w formie darowizny spowoduje, że obdarowany sprzedając je, zapłaci podatek. Lepiej więc sprzedać mieszkanie, a krewnemu podarować pieniądze. NOWE PRAWO Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r.

O podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz.1514 z późn. zm.), dotyczące opodatkowania darowizn dokonywanych wśród najbliższej rodziny. Zgodnie z dodanym art.4a, zwolnione z podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Zwolnieniem objęte są m.in. darowizny nieruchomości, ale też środków pieniężnych. Aby jednak skorzystać ze zwolnienia, trzeba poinformować o fakcie otrzymania darowizny organy podatkowe. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Gdy otrzymuje darowiznę pieniężną, konieczne jest przekazanie środków przelewem albo przekazem pocztowym. Korzyść podatkowa Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn jednakowo traktowana jest darowizna mieszkania, jak i środków pieniężnych. Podatnicy nie mogą jednak zapominać o przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.), które uległy zmianie w zakresie zwolnień dotyczących zbywania nieruchomości. Zwolnione z podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia własności lub praw majątkowych dotyczących nieruchomości mieszkalnych, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Jak zatem sprawdzić, czy w kręgu najbliższej rodziny bardziej korzystna podatkowo będzie sprzedaż mieszkania i przekazanie tej darowizny, czy też darowanie mieszkania, a następnie jego sprzedaż przez obdarowanego? Ważne 5 lat własności Zdaniem Elżbiety Koper, doradcy podatkowego z kancelarii Hogan&Hartson, to, który sposób przeprowadzenia transakcji będzie bardziej opłacalny, zależy przede wszystkim od tego, jaki jest stan prawny nieruchomości.

Sławomir Łuczak, radca prawny z kancelarii Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak, dodaje, że dla oceny, które z rozwiązań jest bardziej korzystne, niezbędne jest zbadanie okoliczności danej sprawy. – Jeżeli od końca roku, w którym dotychczasowy właściciel nabył lub wybudował nieruchomość, upłynęło 5 lat, wówczas korzystniej jest, aby to on dokonał sprzedaży nieruchomości, a następnie przekazał środki pieniężne w formie darowizny na rzecz członka rodziny – zauważa Elżbieta Koper.

W takim przypadku nie zapłacimy podatku dochodowego od przychodu wynikającego z takiej sprzedaży – dodaje Bartosz Głowacki, konsultant podatkowy z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Gdy 5-letni termin liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, upływa później niż za 12 miesięcy, korzystniej jest przekazać bliskiemu budynek lub lokal w formie darowizny.

Obdarowany po upływie 12 miesięcy od zameldowania się na pobyt stały będzie mógł sprzedać nieruchomość bez podatku. Jeżeli nie jest możliwe, aby obdarowany zameldował się w otrzymanym budynku lub lokalu na pobyt stały, darczyńca powinien odczekać 5 lat liczone od końca roku, w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość, i po upływie tego okresu sprzedać nieruchomość, a środki pieniężne przekazać krewnemu.

 1. Pośpiech niewskazany Marcin Stanisław Fotel z Kancelarii Salans zauważa, że nie bez znaczenia dla obciążeń podatkowych jest kolejność dokonywanych przez podatnika czynności.
 2. Jeśli wkrótce po otrzymaniu mieszkania obdarowany zdecyduje się na jego sprzedaż, uzyskany w ten sposób dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19-proc.
You might be interested:  Jak Poznać Że Samochód Był Malowany?

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdy obdarowanym będzie małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, ojczym lub macocha darczyńcy, otrzymana przez niego darowizna nie będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Jeśli zatem przedmiotem sprzedaży będzie mieszkanie kupione po 1 stycznia 2007 r., korzystniejsza – zdaniem naszego rozmówcy – będzie najpierw sprzedaż mieszkania, a następnie darowizna pieniężna dla bliskich. Jak Ominąć Podatek Od Wzbogacenia Samochód PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202. Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł!

Czy sprzedajac samochód muszę zapłacić podatek?

Kto musi zapłacić podatek od sprzedaży samochodu? – W pewnych sytuacjach zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą zapłacić podatek w związku ze sprzedażą samochodu. Sprzedający musi zapłacić podatek, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym samochód został nabyty.

Ile wynosi podatek od wzbogacenia przy sprzedaży auta?

Pytania i odpowiedzi –

 1. Do jakiego źródła przychodów powinienem zaliczyć przychód ze sprzedaży złomu? Jeżeli sprzedałeś zezłomowane składniki majątku, które pochodzą z twojego gospodarstwa domowego, po upływie pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym stałeś się ich właścicielem) – to dochód, który uzyskałeś nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli jeszcze nie upłynęło pół roku, to dochód ze sprzedaży będzie opodatkowany. Przychód, koszty i dochód (lub stratę) wpisujesz do zeznania PIT-36, w części E, w wierszu 8 „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit. d ustawy”. Natomiast jeżeli sprzedałeś złom, który nie pochodzi z twojego gospodarstwa domowego, lecz „ze zbieractwa”, to kwota uzyskana ze sprzedaży jest przychodem z innych źródeł – bez względu na okres pół roku. Przychód, ewentualne koszty i dochód (lub stratę) wpisujesz do zeznania PIT-36, w części E, w wierszu 10 „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 9″.
 2. Przeniosłem na inną osobę prawa do działki, która wchodzi w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Otrzymałem wynagrodzenie za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, które były na tej działce. Czy od otrzymanej kwoty mam zapłacić podatek dochodowy? Jeżeli zbyłeś nasadzenia, urządzenia, obiekty przed upływem pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym stałeś się właścicielem poszczególnych rzeczy), to wynagrodzenie, które za nie otrzymałeś należy do przychodów z odpłatnego zbycia innych rzeczy. Dochód będzie opodatkowany stawką 17% lub 32% (czyli według skali podatkowej). Połączysz go z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z dochodami z pracy, z emerytury, z umowy zlecenia. Zbycie wpiszesz w części E, w wierszu 8 „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit. d ustawy” zeznania PIT-36. Jeżeli natomiast od końca miesiąca, w którym stałeś się właścicielem poszczególnych rzeczy (nasadzeń, urządzeń, obiektów) minęło co najmniej pół roku, to wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie wykazujesz go w żadnym zeznaniu.

Co grozi za brak opłaty skarbowej?

Kara za niewykazanie dochodów podlegających opodatkowaniu – Wysokość kary w przypadku niewykazania dochodów do opodatkowania (np. niezłożenia PIT lub nieujawnienia w nim dochodów) zależy od wysokości należnego podatku do zapłacenia, czyli w języku urzędowym – wielkości narażenia budżetu państwa na uszczuplenie.

Jeżeli zaległość podatkowa jest wyższa niż 5-krotność minimalnego wynagrodzenia (w 2023 – 15 050 zł) – niezapłacenie podatku stanowi przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie. Jeżeli kwota podatku należnego fiskusowi jest małej wartości, czyli 200-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2023 – 602 000 zł), kara grzywny wynosi do 720 stawek dziennych.

Stawka dzienna ustalana jest przez sąd i nie może być niższa od jednej trzydziestej minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystokrotności (wymiar stawki dziennej w 2023: 100,33 zł – 1 204 000 zł). Jeżeli zaległość podatkowa jest niższa niż 5-krotność minimalnego wynagrodzenia – niezapłacenie podatku stanowi wykroczenie skarbowe, które podlega karze grzywny w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r.

są to odpowiednio kwoty od 301 zł do 60 200 zł). Uwaga! Wskaźniki minimalnego wynagrodzenia dotyczą czasu, w którym popełniono przestępstwo lub wykroczenie niewskazania dochodów podlegających opodatkowaniu. Za nieujawnienie dochodów podlegających opodatkowaniu, urząd skarbowy może nałożyć karę grzywny, jak i karną stawkę podatku wynoszącą 75% nieujawnionych dochodów.

Można zostać ukaranym podwójnie. Należy jednak pamiętać, że 75-procentowa stawka podatku jest na podatnika nakładana, gdy jego wydatki (znane urzędowi) znacznie przekraczają ujawnione w zeznaniu PIT przychody. Możliwość ukarania przez skarbówkę ustępuje:

 • po 10 latach – jeśli dane przestępstwo podlegało karze pozbawienia wolności powyżej trzech lat;
 • po 5 latach – jeśli dane przestępstwo podlegało karze pozbawienia wolności poniżej trzech lat;
 • po roku – jeśli czyn został zakwalifikowany jako wykroczenia skarbowe.

Jeśli przed upływem powyższych terminów administracja skarbowa rozpoczęła dochodzenie w danej sprawie – wówczas następuje przedłużenie biegu przedawnienia o odpowiednio kolejne 10, 5 i 2 lata. Samo zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 • przypadku niezłożenia zeznania podatkowego – złożyć czynny żal wraz z zeznaniem podatkowym i równoczesną wpłatą podatku;
 • w przypadku nieujawnienia wszystkich dochodów w złożonym PIT – złożyć korektę PIT oraz zapłacić podatek.

Related Post