Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Przepisać Samochód Na Inną Osobę?

Jak Przepisać Samochód Na Inną Osobę?

0 Comments

Jak Przepisać Samochód Na Inną Osobę
Chcesz przepisać samochód na kogoś? Sprawdź, jak przebiega darowizna samochodu. Interesuje Cię darowizna samochodu na kogoś bliskiego? Zastanawiasz się, czy trzeba za to zapłacić? Na pewno musisz dopełnić kilku formalności, aby przekazanie odbyło się zgodnie z prawem. Zobacz, jak przebiega darowizna samochodu. Darowizna samochodu to nic innego jak przekazanie auta na rzecz innej osoby,

Może to być np. syn, zięć, wnuk, teść czy synowa. Przepisy w naszym kraju związane z darowizną samochodu są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym. Te regulują jednak postępowanie właściciela samochodu w stosunku do swoich najbliższych. Umowa darowizny pojazdu może być spisana także na osobę niespokrewnioną,

Niezależnie od tego czy samochód został przekazany krewnemu, czy osobie niespokrewnionej, trzeba pamiętać o spisaniu dokumentów, formalnościach w wydziale komunikacji, a także przepisaniu OC. Co ciekawe, samochód można przekazać komuś w całości albo tylko w jakiejś części.

 1. Oznacza to, że właściciel auta nie pozbywa się go w pełni, tylko w konkretnie zaznaczonej części.
 2. Przykładowo, jest to 50% praw do auta, kiedy współwłaścicieli jest dwóch.
 3. Jeśli liczba osób rośnie, wtedy każdemu przysługuje mniejszy procent udziałów.
 4. W takiej sytuacji konieczna jest umowa darowizny części samochodu, o której wspominamy w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny pojazdu powinna być spisana w obecności notariusza, jednak można też dokonać tej formalności samodzielnie. W prawie, a konkretnie w art.890 Kodeksu cywilnego, jest zawarta informacja, że jeśli dojdzie do spełnienia przyrzeczonego świadczenia, nie jest konieczny akt notarialny,

W praktyce oznacza to, że możesz przekazać komuś pojazd po wcześniejszym spisaniu umowy. Szczególnie jeśli dotyczy to przekazania auta komuś bliskiemu. Tego typu umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, może być drukowana albo pisana ręcznie. Prawo nie określa też wprost, co powinno się na niej znaleźć.

Możesz bez problemu przygotować formularz darowizny samochodu samodzielnie, bez pomocy notariusza czy prawników. Nie wiesz, jak napisać dokument samodzielnie? Oto druk darowizny samochodu do pobrania, który wystarczy tylko wypełnić odpowiednimi danymi.

 1. Umowa darowizny samochodu to dokument, dzięki któremu można przekazać bezpłatnie pojazd osobie trzeciej.
 2. Zasady podczas stosowania tego dokumentu są dokładnie opisane i regulowane w Kodeksie Cywilnym (art.888-902).
 3. Do sporządzenia przydadzą Ci się dowody osobiste obojga osób, aby dobrze wypełnić dane osobowe.

Umowa darowizny samochodu ważna jest od momentu przekazania przedmiotu darowizny i przeniesienia praw własności na obdarowanego. Jest wiele więcej istotnych aspektów, jeśli interesuje Cię u mowa darowizny samochodu. Wzór dokumentu wymaga wpisania wartości pojazdu.

Obdarowywana osoba jest zobowiązana do obliczenia wysokości podatku, złożenia zeznania w Urzędzie Skarbowym, a także uiszczenia opłaty. Oczywiście, o ile akt darowizny samochodu i przedmiot spisanej umowy tego wymaga. Nie zawsze jest to konieczne. W dalszej części artykułu dowiesz się więcej na ten temat.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie ma jednego konkretnego wzoru umowy darowizny samochodu. Powinna ona jednak zawierać podstawowe informacje, takie jak: Co ważne, darowizna połowy samochodu lub jego całości nie musi oznaczać, że auto jest od razu przekazywane osobie obdarowywanej.

 • Można ustalić termin i wpisać go do umowy.
 • Darowizna udziału we współwłasności samochodu powinna też zawierać w umowie informację o stopniu pokrewieństwa.
 • Dzięki temu łatwiej będzie zweryfikować, czy trzeba zgłaszać to w Urzędzie Skarbowym.
 • Wniosek o darowiznę samochodu w Wydziale Komunikacji, a raczej o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, będzie wymagać przedstawienia tego dokumentu.

A co jeśli interesuje Cię umowa darowizny samochodu między małżonkami? Wzór dokumentu jest taki sam. Oto kilka ważnych informacji, o których warto jeszcze pamiętać: Darowizna samochodu w rodzinie jest bardzo częstym zabiegiem. Przede wszystkim, kiedy pojawia się młody kierowca i nie ma jeszcze wyrobionych zniżek na obowiązkowe ubezpieczenie OC.

 1. Dlaczego tego typu polisa jest droższa? Według towarzystw ubezpieczeniowych młody kierowca (najczęściej poniżej 25 roku) to osoba o mniejszym doświadczeniu, a co za tym idzie, jest większe ryzyko wypadku albo kolizji.
 2. Jednym ze sposobów na obniżenie ceny za ubezpieczenie OC jest porównywanie ofert.
 3. Zakres ochrony jest taki sam w każdym towarzystwie, dlatego możesz zaoszczędzić dzięki kalkulacji np.

poprzez kalkulator online. Aby zmniejszyć koszty, można stać się w pełni właścicielem np. starego auta dziadka albo współwłaścicielem samochodu ojca, brata czy innej bliskiej osoby. Tak jak w przypadku przekazania samochodu w całości, tak samo umowa darowizny samochodu dla syna czy innego młodego kierowcy z rodziny, powinna zostać spisana przez dwie osoby, w dwóch egzemplarzach.

 1. Pamiętaj o tym, aby w dokumencie zawrzeć informacje, jaki dokładnie samochód jest przekazywany oraz kiedy miało to miejsce.
 2. Umowę musi podpisać zarówno darczyńca, jak i obdarowany.
 3. Umowa darowizny pojazdu to jeszcze nie wszystko.
 4. Musisz pamiętać także o dowodzie rejestracyjnym.
 5. Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji jest obowiązkowe.

Trzeba zatem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, a do niego dołączyć umowę darowizny. W wydziale komunikacji trzeba też okazać aktualny dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli jest) i aktualną polisę OC. Konieczne jest też pokazanie dowodu osobistego, aby zidentyfikować kierowcę.

W wydziale komunikacji muszą pojawić się obydwoje właściciele samochodu, jeśli przekazano tylko część auta. Zastanawiasz się czy musisz ponosić jakieś opłaty związane z darowizną samochodu ? Wiele zależy od stopnia spokrewnienia. Zwolnione z podatku są osoby takie jak mąż, żona, córka, syn, ojciec, matka, babcia, dziadek, pasierb, pasierbica, brat, siostra, macocha, ojczym.

Niestety, w pozostałych wypadkach jest konieczność zapłaty podatku od darowizny samochodu. Ile on wynosi? Kwotę oblicza się na podstawie kwoty wolnej od podatku, ta wynosi: Kto należy do jakiej grupy? Podpowiadamy: Na tej podstawie można stwierdzić, że darowizna samochodu w rodzinie bardziej się opłaca niż jeśli chodzi o osoby obce.

 1. Duże znaczenie ma tu stopień pokrewieństwa.
 2. Zobaczmy teraz, ile będzie wynosił podatek dla I grupy podatkowej : Podatek dla II grupy podatkowej za darowiznę samochodu wygląda następująco: Z kolei podatek dla III grupy podatkowej za darowiznę samochodu wynosi: Jako nowy właściciel samochodu, musisz dopełnić formalności, w tym między innymi ubezpieczenie OC.

Tak jak w przypadku zakupu auta używanego, masz do dyspozycji przejęcie obowiązkowej polisy po poprzednim właścicielu i korzystanie z niej aż do końca umowy. Co ważne, taka umowa nie przedłuża się automatycznie. Drugim rozwiązaniem jest znalezienie samodzielnie polisy OC i podpisanie nowej umowy.

Jak przekazać komuś auto?

Co to jest darowizna samochodu? – Umowa darowizny samochodu polega na bezpłatnym przekazaniu własności pojazdu innej osobie (np. członkowi najbliższej rodziny). Często za pomocą tego dokumentu darczyńca (np. rodzic) zobowiązuje się do oddania swojego auta obdarowanemu (np.

 • Dziecku). W ten sposób również początkujący kierowcy czynią współwłaścicielem samochodu doświadczonego kierowcę, który ma wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę.
 • Dzięki temu mogą obniżyć składkę ubezpieczenia OC,
 • Uwaga! Zgodnie z art.890 Kodeksu cywilnego umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Jednak w przypadku darowizny samochodu nie jest to konieczne, aby przekazać całość lub część własności auta innej osobie. Umowę darowizny można zawrzeć z członkiem najbliższej rodziny, ale także z dopiero poznaną osobą. Ważne natomiast, żeby poprawnie skonstruować umowę.

Czy umowę darowizny samochodu trzeba zgłosić w wydziale komunikacji?

Umowa darowizny samochodu – najważniejsze pytania i odpowiedzi –

 1. Co z ubezpieczeniem OC po darowiźnie samochodu? W związku z tym, że darowizna pojazdu wiąże się z przeniesienie jego własności, to w ciągu 14 dni od przekazania auta, darczyńca musi zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela pojazdu, z którym zawarł polisę OC.
 2. Czy umowa darowizna auta wymaga aktu notarialnego? Nie, w celu zawarcia umowy darowizny samochodu nie trzeba odwiedzać notariusza. Jednakże umowę darowizny należy udokumentować na piśmie (wystarczy odręcznie). Jeśli jednak umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, to wówczas kwestiami podatkowymi zajmie się notariusz.
 3. Jakie dane powinny się znaleźć na umowie darowizny pojazdu? Umowa darowizny samochodu powinna zawierać: datę zawarcia umowy, dane obdarowującego i obdarowywanego, przedmiot darowizny, datę przekazania auta, wartość przedmiotu darowizny, podpisy obu stron.
 4. Czy umowa darowizny auta w obrębie najbliższej rodziny wymaga przerejestrowania auta? Tak. W ciągu 30 dni obdarowany musi udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o przerejestrowanie samochodu.

Co lepsze darowizna czy sprzedaż samochodu?

Czy samochód osobowy lepiej darować, czy sprzedać Zakupiono samochód osobowy na firmę. Odliczono VAT 50%. Jak najlepiej go wycofać z firmy i jak rozliczyć VAT? Czy lepiej darować synowi, czy też sprzedać go na fakturę VAT? Jakie dokumenty należy sporządzić w przypadku darowizny? RADA Z punktu widzenia podatku od towarów i usług nie ma różnicy między darowizną na rzecz syna przedmiotowego samochodu a jego sprzedażą.

 1. Obie te transakcje w przypadku Czytelnika będą zwolnione z,
 2. Z punktu widzenia pozostałych przepisów podatkowych korzystniejsza będzie jednak,
 3. UZASADNIENIE Dostawy samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów, przy których nabyciu odliczył częściowo VAT, są zwolnione z podatku (§ 8 ust.1 pkt 5 rozporządzenia wykonawczego).

Chodzi tutaj o samochody, z tytułu nabycia których podatnik podatku odliczył 50/60% VAT z faktury, nie więcej niż 5000/6000 zł. Limity 50% i 5000 zł obowiązywały do 21 sierpnia 2005 r. Od 22 sierpnia 2005 r. obowiązują limity 60% i 6000 zł. Warunkiem zwolnienia z VAT dostawy samochodów używanych jest, aby przed dokonaniem dostawy okres użytkowania samochodu przez podatnika wyniósł co najmniej pół roku.

You might be interested:  Jak Sprawdzić Czy Samochód Ma Isofix?

Jeśli warunek ten nie jest spełniony, obowiązuje stawka podstawowa 22%. Dotyczy to odpłatnych dostaw samochodów (w uproszczeniu – sprzedaży). Ale również dotyczy to również ich nieodpłatnych dostaw (np. darowizn). W konsekwencji zarówno darowizna przedmiotowego samochodu synowi, jak i jego sprzedaż (synowi czy jakiemukolwiek innemu podmiotowi) będzie w omawianej sytuacji zwolniona z podatku.

Darowizna samochodu Darowizna samochodu używanego musi być potwierdzona poprzez wystawienie faktury wewnętrznej ze stawką „zw.”. Sprzedaż samochodu Sprzedaż samochodu używanego synowi bądź innemu podmiotowi winna być udokumentowana poprzez wystawienie zwykłej faktury VAT ze stawką „zw.”.

Przy czym jeśli syn nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi taką działalność, lecz samochód kupi „prywatnie”, można nie wystawiać zwykłej faktury ze stawką „zw.” (art.106 ust.4 ustawy o VAT). W przypadku sprzedaży samochodu może również wystąpić konieczność zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej – jeśli nie korzysta Pan ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

WAŻNE! Sprzedaż używanego samochodu synowi, który prowadzi działalność gospodarczą, bądź innemu podmiotowi powinna być udokumentowana przez wystawienie zwykłej faktury VAT ze stawką „zw.”. Podatnik powinien również pamiętać o tym, że brzmienie przepisów art.91 ust.4-7 ustawy o VAT powoduje, że skutkiem zwolnienia z podatku dostaw samochodów, w przypadku których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50%/60% podatku naliczonego na fakturze dokumentującej ich nabycie, nie więcej jednak niż 5000/6000 zł, zachodzi konieczność skorygowania części odliczonego przy nabyciu podatku naliczonego.

Orekta ta dokonywana jest za pozostały okres korekty (cały okres korekty dla samochodów wynosi 5 lat), przy hipotetycznym założeniu, że samochody te były wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 kwietnia 2008 r.

– nr IP-PP2-443-120/08-2/TLO czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 maja 2008 r. – nr ITPP1/443-177/08/BK. Należy dodać, że korekta ta będzie musiała zostać w omawianej sytuacji dokonana (przy założeniu, że nie upłynął jeszcze 5-letni okres korekty) zarówno w przypadku sprzedaży samochodu, jak i w przypadku jego darowizny.

WAŻNE! Skutkiem zwolnienia z podatku dostaw samochodów, od których odliczono częściowo VAT, nie więcej jednak niż 5000/6000 zł, jest konieczność skorygowania części odliczonego przy nabyciu podatku naliczonego. Trzeba tu wyjaśnić, że z punktu widzenia VAT nie ma różnicy między darowizną samochodu a jego sprzedażą.

W obu bowiem przypadkach dojdzie do zwolnionej z podatku dostawy. Jednocześnie podatnik będzie musiał skorygować część odliczonego podatku. Darowizna dla syna będzie natomiast korzystniejsza z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

W przypadku darowizny nie dojdzie również do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (pod warunkiem zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym (art.4a ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Ponieważ jest Pan podatnikiem VAT, zarówno sprzedaż, jak i darowizna samochodu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Udokumentowanie transakcji Jeśli chodzi o udokumentowanie tej transakcji, to przede wszystkim powinna być sporządzona umowa darowizny (w przypadku darowizny) albo umowa sprzedaży (w przypadku sprzedaży). Ponadto powinna zostać wystawiona wewnętrzna ze stawką „zw.” (w przypadku darowizny) lub zwykła faktura ze stawką „zw.” (w przypadku sprzedaży).

 1. Wystawienie faktury nie będzie konieczne, jeśli syn nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi taką działalność, lecz kupi prywatnie.
 2. Ponadto w przypadku sprzedaży może wystąpić konieczność wystawienia paragonu (jeśli nie korzysta Pan ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących).

Z kolei w przypadku darowizny (dla celów zwolnienia z podatku od spadków i darowizn) konieczne jest sporządzenie i przekazanie do urzędu skarbowego (w ciągu miesiąca od dnia dokonania darowizny) zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z1.

 1. § 8 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r.
 2. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U.
 3. Nr 97, poz.970; ost.zm. Dz.U. z 2008 r.
 4. Nr 89, poz.541 • art.91 ust.4-7 oraz art.106 ust.4 ustawy z 11 marca 2004 r.
 5. O podatku od towarów i usług – Dz.U.

Nr 54, poz.535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz.888 • art.4a ust.1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz.1514; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz.1629 Tomasz Krywan konsultant podatkowy : Czy samochód osobowy lepiej darować, czy sprzedać

Jak przepisać samochód na jednego właściciela?

Darowizna połowy samochodu. Jak przerejestrować auto tylko na siebie? Przez kilka lat byłaś współwłaścicielem samochodu. Teraz zostajesz jego samoistnym właścicielem. Jakie urzędy musisz odwiedzić i jakich formalności dopełnić? Kilka lat temu kupowałaś swoje pierwsze auto.

Ponieważ według przepisów, byłaś wtedy niedoświadczonym kierowcą (nie szkodzi, że miałaś prawo jazdy i regularnie jeździłaś już od dziesięciu lat wcześniej), nie miałaś żadnych zniżek przy zakupie polisy OC. Gdy kupowałaś swój samochód, czekała Cię zapłata kwoty ubezpieczenia znacznie większej niż w przypadku osób, które posiadają auto już od dobrych paru lat i przysługują im zniżki za bezszkodową jazdę.

Może nie byłoby to dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem finansowym, gdyby nie fakt, że w Polsce kwota ubezpieczenia zależy nie od wartości, czy rocznika pojazdu, ale od pojemności jego silnika. To nic, że kupowałaś niemłode już auto, ale ponieważ miało silnik 2.0, ubezpieczyciel wyliczył Ci kolosalną opłatę za OC.

Chcesz się usamodzielnić Umowa darowizny Dowód rejestracyjny Polisa OC Podatek od darowizny W drogę!

Po sześciu latach posiadania samochodu i bezszkodowej jazdy sama możesz już korzystać z pełnych zniżek. Postanowiłaś więc usamodzielnić się i stać się samoistnym właścicielem pojazdu. Jak to zrobić? Jakie urzędy odwiedzić i jakich formalności dopełnić? Po pierwsze – konieczna jest umowa darowizny.

Abyś mogła stać się samoistnym właścicielem samochodu, współwłaściciel musi przekazać Ci w formie darowizny swoje udziały. Przyjmuje się, że współwłaściciele mają po 50% udziałów we własności auta, które zarejestrowane jest na ich oboje. Darczyńca (w tym przypadku Twój dziadek) musi zatem przekazać Ci nieodpłatnie swoje 50% – podpisując umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się bezpłatnie przekazać na rzecz obdarowanego swoją własność / udział we własności.

Umowa? Faktura? Jak kupić samochód? #MOTO DORADCA

W przypadku podarowania pojazdu nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy spisanie umowy darowizny, w której Ty jako osoba obdarowana potwierdzisz, że nastąpiło przekazanie świadczenia, tzn. samochód został Ci wydany i masz pełne prawo do rozporządzania nim.

Pamiętaj! Poza informacją o przekazaniu udziałów we własności samochodu, umowa darowizny powinna zawierać dane obu stron spisujących umowę oraz dokładny opis samochodu, który jest przedmiotem darowizny – markę, model, rok produkcji, numery rejestracyjne, numery nadwozia. Umowa darowizny musi być podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kolejnym krokiem jest zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W tym celu musisz udać się do właściwego Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Do wniosku jako załącznik musisz dołączyć umowę darowizny. Ponadto należy okazać dotychczasowy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli była wydana), aktualną polisę OC, dowód osobisty.

Po dokonaniu opłat za rejestrację, otrzymujesz najpierw pozwolenie czasowe, a po 2-4 tygodniach odbierasz nowy dowód rejestracyjny. Darczyńca ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu. Wówczas polisa OC automatycznie obejmuje obdarowanego. Ty, jako osoba obdarowana, możesz złożyć wypowiedzenie polisy OC i wykupić ją u innego ubezpieczyciela (oczywiście koniecznie przed wygaśnięciem wypowiedzianej umowy), albo kontynuować ją, będąc już samoistnym właścicielem pojazdu.

Przy ubezpieczeniu przysługują Ci zniżki, które sama posiadasz za bezszkodową jazdę. Towarzystwo ubezpieczeniowe przelicza składki, uwzględniając Twoje zniżki i wystawia polisę na Twoje nazwisko. Jeśli masz pełne zniżki, tak samo jak Twój dziadek, który podarował Ci swoje udziały w pojeździe, nie będziesz płacić więcej za OC.

Należy pamiętać, że przekazanie na drodze darowizny udziałów we własności pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku lub ewentualne zupełne zwolnienie z jego płacenia zależy od stopnia spokrewnienia stron oraz od wartości przekazywanych udziałów. Zwolnieniem od podatku objęte są darowizny otrzymane od małżonka, dzieci (także adoptowanych), wnuków, prawnuków, rodziców (także adopcyjnych), dziadków, rodzeństwa, pasierba, ojczyma i macochy.

Jest to tzw. zerowa grupa podatkowa, w której w przypadku otrzymania darowizny od dziadka oczywiście się mieścisz. Niestety nie obejmuje ona już zięcia, synowej, teściów, zatem za darowiznę między członkami rodziny na linii np. teściowie – zięć/synowa konieczne jest zapłacenie podatku.

 1. Na szczęście najniższego.
 2. Członkowie najbliższej rodziny (zerowa grupa podatkowa) będą zwolnieni z płacenia podatku pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłoszą otrzymanie darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
 3. Jeśli o tym zapomnisz, darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość darowizny nie przekracza 9637 zł (pod uwagę brane są wszystkie darowizny, jakie obdarowany otrzymał od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat) lub gdy przekazanie darowizny odbyło się na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Od jakiej kwoty należy zgłosić darowiznę?

Najbliżsi wolni od podatku – Jeżeli kwota darowizny od najbliższej osoby (np. od rodzica) przekroczyła w ciągu ostatnich pięciu lat kwotę 9 637 zł, należy zgłosić ten fakt w ciągu sześciu miesięcy w urzędzie skarbowym. Właściwym formularzem w takiej sytuacji jest,

 • złożone zostanie zgłoszenie o nabyciu własności środków pieniężnych (wyłączając art.4a ust.4 ustawy o podatku od spadku i darowizn),
 • darowizna zostanie udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy nabywcy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
You might be interested:  Jak Zapłacić Akcyzę Za Samochód Przez Internet 2021?

– wówczas podlega ona całkowitemu zwolnieniu z opodatkowania. W przypadku przekroczenia limitu darowizny od osoby z drugiej lub trzeciej grupy zwolnienie nie przysługuje. Przykład 1. Ojciec podarował córce na wesele w 2021 r. pieniądze w wysokości 20.000 zł na rachunek bankowy.

Jaka jest kara za niezgłoszenie darowizny?

Niezgłoszenie darowizny a sankcyjna stawka podatkowa – Zastanówmy się jednak, co w przypadku, gdy obdarowany w ogóle nie dokonał żadnego zgłoszenia odnośnie darowizny. Czy w takim przypadku podatek ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że zgodnie z treścią art.15 ust.4 ustawy o podatku od spadków i darowizn – nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

 1. Luczowe jest tutaj sformułowanie odnoszące się do odnowienia obowiązku podatkowego na skutek powołania się przed organem podatkowym na fakt nabycia.
 2. Trzeba bowiem pamiętać, że w myśl art.6 ust.4 ustawy SD – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na darowiznę przed organem podatkowym.

Przepis ten mówi bowiem o nabyciu niezgłoszonym wcześniej do opodatkowania. Dotyczy on zatem obdarowanych, którzy – mimo obowiązku ustawowego – nie zgłosili organowi podatkowemu nabycia majątku. To zaś powoduje, że obowiązek podatkowy nie powstał z chwilą przyjęcia darowizn, ale z chwilą powołania się przez podatnika na nią przed organem podatkowym.

Zatem to oznacza, że w sytuacji kontroli podatkowej, gdy podatnik powołuje się na fakt otrzymania darowizny, to niezależnie od tego, kiedy otrzymał darowiznę, fiskus ma prawo do wymierzenia decyzji nakazującej zapłatę podatku według stawki 20%. Potwierdza to również treść pisma z dnia 10.10.2012 r. wydanego przez Izbę Skarbową w Katowicach, IBPBII/1/436-245/12/MCZ: „Skoro bowiem Wnioskodawca w 2007 r., z chwilą spełnienia świadczenia pieniężnego przez darczyńcę (przekazania darowizny), nie skorzystał ze zwolnienia podatkowego i nie złożył również zeznania podatkowego o nabyciu ww.

środków pieniężnych, a jak wynika z powyższych rozważań, obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy powstał na podstawie art.6 ust.4 tej ustawy, gdyż Wnioskodawca ujawnił ww. darowizny dopiero w trakcie kontroli podatkowej (powołał się na nie przed organem podatkowym), to wskazane darowizny podlegają opodatkowaniu wg stawki sankcyjnej, o której mowa w powołanym wyżej art.15 ust.4 ww.

Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek z tego tytułu Wnioskodawca będzie zobowiązany uregulować na podstawie decyzji ustalającej, wydanej przez właściwy organ podatkowy.” WAŻNE! Jeśli podatnik powołuje się przed organem podatkowym na fakt otrzymania darowizny, to fiskus ma prawo do opodatkowania tak otrzymanej darowizny sankcyjną stawką 20% niezależnie od tego, w którym roku miało miejsce otrzymanie darowizny.

Z przedstawionej analizy wynika zatem, że skutki podatkowe niezgłoszenia otrzymania darowizny są dla podatników bardzo dotkliwe. Po pierwsze, obdarowany naraża się na utratę prawa do całkowitego zwolnienia od podatku, a po drugie – grozi mu sankcyjna 20% stawka podatku.

Ile kosztuje darowizna samochodu?

JAKI PODATEK OD DAROWIZNY SAMOCHODU? – Przekazanie darowizny może wiązać się z koniecznością opłacenia podatku, ale nie musi. Kwota podatku zależy od przynależności do danej grupy podatkowej. Jeśli to darowizna samochodu w rodzinie, tzn. najbliższej rodzinie, zaliczanej do I grupy, wówczas nie zapłacisz podatku, ale musisz ją zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Do I grupy należą: małżonek, zstępni (np. córka, syn, wnuki), wstępni (matka, ojciec), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowa, zięć, synowa.Grupa II obejmuje: zstępnych rodzeństwa (np. siostrzeńca), rodzeństwo rodziców (np. ciotkę), zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków (np. męża siostry męża), małżonków innych zstępnych (np. żonę wnuka).Wszyscy pozostali, którzy nie zaliczają się do grupy I i II, tworzą grupę III.

Jak wspomnieliśmy, w przypadku pierwszej grupy obowiązuje zwolnienie z podatku od darowizny samochodu, o ile urząd skarbowy zostanie o niej poinformowany w terminie do 6 miesięcy. Zgłoszenia należy dokonać na druku SD-Z2. Jeśli jednak wartość darowizny uzyskanej od danej osoby w ciągu ostatnich 5 lat nie przekracza 9 637 zł, to nie ma obowiązku jej zgłaszania, ale mimo wszystko warto tego dokonać na wszelki wypadek.

3% od nadwyżki ponad kwotę wolną, jeśli wartość darowizny nie przekracza 10 278 zł,308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartość darowizny wynosi od 10 278 do 20 556 zł,822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

W przypadku II grupy podatkowej darowizna samochodu wiążę się już z wyższym podatkiem i koniecznością zgłoszenia w ciągu miesiąca do urzędu skarbowego i wypełnienia druku SD‑3. Kwota wolna dla tej grupy wynosi 7 276 zł. Jeśli wartość darowizny jest wyższa, wówczas musisz zapłacić podatek w wysokości:

7% od nadwyżki ponad kwotę wolną do 10 278 zł,719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartości darowizny wynosi od 10 278 zł do 20 556 zł,1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł, jeśli wartość darowizny wynosi więcej niż 20 556 zł.

W przypadku III grupy podatkowej kwota wolna wynosi 4 902 zł. Jeśli wartość darowizny przekracza tę kwotę, to zapłacisz podatek:

12% od nadwyżki ponad kwotę wolną, jeśli wartość darowizny nie przekracza 10 278 zł,1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartość darowizny wynosi od 10 278 zł do 20 556 zł,2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł, jeśli wartość darowizny wynosi więcej niż 20 556 zł.

Co się dzieje z samochodem po śmierci właściciela?

Jak wyrejestrować auto po śmierci właściciela? – Jeśli samochód właściciela zmarł nagle i nie pozostawił po sobie testamentu, to bez względu na to, w jakim celu ma zostać wykorzystany pojazd, konieczne jest przeprowadzenie w sądzie lub u notariusza stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

 • Dopiero po otrzymaniu postanowienia o nabyciu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia istnieje możliwość przerejestrowania, sprzedania lub zezłomowania i wyrejestrowania auta.
 • Chcąc przerejestrować samochód na siebie czy innego członka rodziny, należy udać się do wydziału komunikacji w odpowiednim urzędzie wraz z pakietem dokumentów: wypełnionym wnioskiem o rejestrację pojazdu, dokumentem tożsamości, dowodem własności pojazdu oraz ewentualnie kartę pojazdu, jeśli była wydana i dowód rejestracyjny, jeśli auto było wcześniej rejestrowane.

Za wydanie nowych dokumentów pobierane są ustalone przez dany urząd opłaty. Zgodnie z przepisami prawa drogowego samochód może być wyrejestrowany tylko na wniosek właściciela. Po jego śmierci zajmuje się tym spadkobierca, który nabył pojazd w spadku. Należy wtedy przekazać auto do stacji demontażu pojazdu lub punktu zbierania pojazdów, a do wydziału komunikacji udać się wraz z odpowiednim zaświadczeniem o demontażu pojazdu lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.

Kiedy darowizny nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Darowizna od rodziców o wartości poniżej 9637 zł nie musi być zgłoszona do urzędu skarbowego i jest zwolniona z podatku.

Ile wynosi podatek od darowizny 2022?

Ile wynosi podatek od spadku i darowizn? – Jeżeli nabywcę zalicza się do I grupy podatkowej, wówczas jest zobowiązany do uregulowania zobowiązania wobec urzędu skarbowego w następującej wysokości:

3% w przypadku kwoty nadwyżki 10 278 zł – po zmianach od nadwyżki 11 128 zł, 308 zł 39 gr i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł, nieprzekraczającej kwoty 20 556 zł – po zmianach będzie obowiązywała wartość 333 zł 90 gr i 5% od nadwyżki ponad 11 128 zł do 22 256 zł, 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł w przypadku darowizny przekraczającej 20 556 zł – po zmianach 890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn 2022 obowiązują również II grupę podatkową, Spójrzmy na porównanie obowiązujących dotychczas przepisów oraz nowych regulacji.

Kwota do 10 278 zł jest objęta podatkiem 7% – po zmianach będzie obowiązywał w przypadku wartości spadku lub darowizny wynoszącej nie więcej niż 11 128 zł. Jeżeli wartość nabycia jest wyższa od 10 278 zł i nie przekracza 20 556 zł, podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł. Po zmianach nadwyżka ponad 11 128 zł i nieprzekraczająca 22 256 zł będzie równa sumie 779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł. Kwoty ponad 20 556 zł są objęte podatkiem 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł. Po zmianach będzie obowiązywała kwota podatku równa 1780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Inni nabywcy, czyli III grupa podatkowa, są zobowiązani do uregulowania zobowiązania w wysokości:

12% w przypadku kwoty do 10 278 zł – po zmianach podatek będzie dotyczył kwot powyżej 11 128 zł, 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł w przypadku kwot powyżej 10 278 zł do 20 556 zł – po zmianach 1 335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł w przypadku kwot powyżej 11 128 zł i nieprzekraczających 22 256 zł, 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł – po zmianach 3 115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł.

You might be interested:  Co Brać Pod Uwagę Kupując Samochód?

Co jest korzystniejsze darowizna czy sprzedaż?

Przekazanie mieszkania najbliższej rodzinie w formie darowizny spowoduje, że obdarowany sprzedając je, zapłaci podatek. Lepiej więc sprzedać mieszkanie, a krewnemu podarować pieniądze. NOWE PRAWO Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r.

O podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz.1514 z późn. zm.), dotyczące opodatkowania darowizn dokonywanych wśród najbliższej rodziny. Zgodnie z dodanym art.4a, zwolnione z podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Zwolnieniem objęte są m.in. darowizny nieruchomości, ale też środków pieniężnych. Aby jednak skorzystać ze zwolnienia, trzeba poinformować o fakcie otrzymania darowizny organy podatkowe. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Gdy otrzymuje darowiznę pieniężną, konieczne jest przekazanie środków przelewem albo przekazem pocztowym. Korzyść podatkowa Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn jednakowo traktowana jest darowizna mieszkania, jak i środków pieniężnych. Podatnicy nie mogą jednak zapominać o przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.), które uległy zmianie w zakresie zwolnień dotyczących zbywania nieruchomości. Zwolnione z podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia własności lub praw majątkowych dotyczących nieruchomości mieszkalnych, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Jak zatem sprawdzić, czy w kręgu najbliższej rodziny bardziej korzystna podatkowo będzie sprzedaż mieszkania i przekazanie tej darowizny, czy też darowanie mieszkania, a następnie jego sprzedaż przez obdarowanego? Ważne 5 lat własności Zdaniem Elżbiety Koper, doradcy podatkowego z kancelarii Hogan&Hartson, to, który sposób przeprowadzenia transakcji będzie bardziej opłacalny, zależy przede wszystkim od tego, jaki jest stan prawny nieruchomości.

Sławomir Łuczak, radca prawny z kancelarii Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak, dodaje, że dla oceny, które z rozwiązań jest bardziej korzystne, niezbędne jest zbadanie okoliczności danej sprawy. – Jeżeli od końca roku, w którym dotychczasowy właściciel nabył lub wybudował nieruchomość, upłynęło 5 lat, wówczas korzystniej jest, aby to on dokonał sprzedaży nieruchomości, a następnie przekazał środki pieniężne w formie darowizny na rzecz członka rodziny – zauważa Elżbieta Koper.

 1. W takim przypadku nie zapłacimy podatku dochodowego od przychodu wynikającego z takiej sprzedaży – dodaje Bartosz Głowacki, konsultant podatkowy z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.
 2. Gdy 5-letni termin liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, upływa później niż za 12 miesięcy, korzystniej jest przekazać bliskiemu budynek lub lokal w formie darowizny.

Obdarowany po upływie 12 miesięcy od zameldowania się na pobyt stały będzie mógł sprzedać nieruchomość bez podatku. Jeżeli nie jest możliwe, aby obdarowany zameldował się w otrzymanym budynku lub lokalu na pobyt stały, darczyńca powinien odczekać 5 lat liczone od końca roku, w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość, i po upływie tego okresu sprzedać nieruchomość, a środki pieniężne przekazać krewnemu.

Pośpiech niewskazany Marcin Stanisław Fotel z Kancelarii Salans zauważa, że nie bez znaczenia dla obciążeń podatkowych jest kolejność dokonywanych przez podatnika czynności. Jeśli wkrótce po otrzymaniu mieszkania obdarowany zdecyduje się na jego sprzedaż, uzyskany w ten sposób dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19-proc.

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdy obdarowanym będzie małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, ojczym lub macocha darczyńcy, otrzymana przez niego darowizna nie będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Jeśli zatem przedmiotem sprzedaży będzie mieszkanie kupione po 1 stycznia 2007 r., korzystniejsza – zdaniem naszego rozmówcy – będzie najpierw sprzedaż mieszkania, a następnie darowizna pieniężna dla bliskich. Jak Przepisać Samochód Na Inną Osobę PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202. Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł!

Czy można zmienić wlasciciela samochodu?

Wniosek o przerejestrowanie samochodu można pobrać ze strony urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania nowego właściciela lub otrzymać w placówce. Opłata za rejestrację pojazdu zależy od kosztów cząstkowych. Zazwyczaj za przerejestrowanie trzeba zapłacić niecałe 200 zł (w przypadku samochodu z Polski).

Czy można dać darowiznę żonie?

Zasady dokonywania darowizn między małżonkami – Przepisy odnoszące się do darowizn nie różnicują sposobu zawierania umowy od okoliczności takiej, że stronami umowy są małżonkowie. Będziemy zatem opierać się na przepisach ogólnych. W myśl art.888 (K.c.) – darowizna to umowa, w ramach której jedna strona (będąca darczyńcą) zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej strony (będącej obdarowaną) kosztem swojego majątku.

Analiza powyższego zapisu prowadzi do wniosku, że podstawową cechą umowy darowizny jest jej nieodpłatność. Darczyńca dokonuje określonego świadczenia na rzecz obdarowanego, który otrzymuje przysporzenie majątkowe (w postaci zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów) i nie jest zobowiązany do żadnego świadczenia wzajemnego.

Dodatkowo wskażmy, że owo uzyskanie przysporzenia majątkowego polega przeważnie na nabyciu prawa własności określonego składnika majątkowego. Darowizna polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.

 • Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.
 • Jak podaje art.890 K.c.
 • Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, przy czym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Zasadniczo zatem darowizny innych składników niż nieruchomości nie wymagają formy pisemnej. Darowizna staje się ważna już przez sam fakt jej dokonania. Należy zaznaczyć, że przepisy ustawy nie wymagają żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Pamiętajmy także, że darowizna jest dwustronną umową. Dla zaistnienia umowy darowizny konieczne jest złożenie oświadczenia darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. WAŻNE! Dla zawarcia umowy darowizny między małżonkami konieczne jest obustronne oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na dokonanie darowizny.

Ponadto istotne jest to, że na skutek darowizny dochodzi do przesunięcia majątkowego pomiędzy stronami umowy darowizny.

Na czym polega darowizna samochodu?

Na czym polega darowizna samochodu? – Darowizna samochodu, zgodnie z przepisami znajdującymi się w art.888 Kodeksu Cywilnego, to umowa, w ramach której jedna osoba (darczyńca) zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania należącej do niego rzeczy innej osobie (obdarowanemu).

Możliwe jest przekazania komuś nie tylko całego pojazdu, ale też jego części, co w praktyce oznacza przeniesienie udziału w prawie do własności. W efekcie samochód będzie miał co najmniej dwóch współwłaścicieli – co w przypadku posiadania przez jednego z właścicieli przebiegu historii ubezpieczenia pozwoli na skorzystanie z jego zniżek i uzyskanie niższej składki za ubezpieczenie.

O ile większość umów darowizn podpisywana jest w formie aktu notarialnego, o tyle w przypadku podarowania komuś samochodu nie jest to konieczne, o ile darczyńca rzeczywiście przekaże pojazd innej osobie. Najczęściej spotykana jest darowizna samochodu w rodzinie, ponieważ to najprostsza i jednocześnie najmniej kosztowna forma przekazania prawa własności.

Oczywiście możesz podarować pojazd osobie spoza rodziny, jednak w takiej sytuacji wiązać się to będzie z koniecznością zapłacenia przez obdarowanego podatku – jego wysokość będzie uzależniona od tego, w której grupie podatkowej znajduje się nowy właściciel. Uwaga! Choć umowa darowizny samochodu nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, warto się na to zdecydować, by uniknąć ewentualnych problemów i nieporozumień w przyszłości.

Jest to wskazane zwłaszcza w przypadku właścicieli aut, którzy obdarowują członków dalekiej rodziny albo osoby zupełnie z nimi niespokrewnione.

Jak zgłosić darowiznę w wydziale komunikacji?

Rejestracja w wydziale komunikacji -, Do wydziału komunikacji obdarowany powinien przynieść umowę darowizny, dowód osobisty, dowód rejestracyjny samochodu, kartę pojazdu, o ile była wydana, tablice rejestracyjne oraz ważną polisę OC. Jeśli pojazd nie posiadał ubezpieczenia OC, wówczas najpóźniej w dniu rejestracji należy opłacić to ubezpieczenie.

Również, gdyby się okazało, że auto nie posiada ważnego przeglądu, należy go dokonać przed rejestracją. W wydziale komunikacji otrzymamy nowe tablice rejestracyjne (chyba że posiadamy białe tablice z flagą UE i chcemy je zachować) i tzw. miękki dowód rejestracyjny. Maksymalnie do 30 dni nowy właściciel powinien otrzymać właściwy dowód rejestracyjny.

: Rejestracja samochodu z darowizny. Krok po kroku

Jak zgłoszenie darowizny do wydziału komunikacji?

Darowizna samochodu w najbliższej rodzinie bez podatku Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Do zgłoszenia nie załącza się umowy darowizny. Brak zgłoszenia darowizny w tym terminie może oznaczać konieczność zapłaty podatku od darowizny.

Kto zgłasza darowiznę samochodu?

 • Umowa darowizny nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Aby jednak stała się ważna, konieczne jest przekazanie obdarowanemu wskazanej w niej rzeczy.
 • Darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego, jeśli jej wartość przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku lub przekracza ją suma wszystkich darowizn otrzymanych od tej samej osoby w ciągu 5 lat.
 • W zależności od relacji łączących darczyńcę z obdarowanym, konieczne może być uiszczenie podatku.
 • Brak zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym może spowodować naliczenie podatku nawet dla najbliższej rodziny.
 • W ciągu 14 dni darczyńca powinien poinformować ubezpieczyciela o zmianie własności auta.
 • W ciągu 30 dni należy zgłosić darowiznę samochodu w wydziale komunikacji.

Jesteś właścicielem samochodu, który chciałbyś nieodpłatnie przekazać w użytkowanie bliskiej osobie? W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy o darowiźnie. Rozwiewamy wątpliwości dotyczące tej formy umowy i konieczności odprowadzenia podatku do fiskusa.

Czy darczyńca musi zgłosić darowiznę?

Obowiązek ten ciąży na nabywcy. W związku z tym dylemat, kto zgłasza darowiznę do urzędu skarbowego: darczyńca czy obdarowany, rozwiązuje się sam.

Related Post