Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Sprawdzić Czy Samochód Nie Jest Zastawem Bankowym?

Jak Sprawdzić Czy Samochód Nie Jest Zastawem Bankowym?

0 Comments

Jak Sprawdzić Czy Samochód Nie Jest Zastawem Bankowym
Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie? 14 kwi 08 01:00 Od dłuższego czasu nie wpisuje się do dowodów rejestracyjnych informacji, że auto jest zastawione. A to w praktyce oznacza, że brak częstego kiedyś wpisu w dowodzie rejestracyjnym o treści “samochód jest przedmiotem zastawu” nie mówi nam nic o ewentualnych wadach prawnych pojazdu. Foto: Auto Świat Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie? Zastaw oznacza, że np. auto jestniespłacone. Wierzycielem zazwyczaj jest bank, w którym poprzedni właściciel zaciągnął kredyt na zakup samochodu. A ów bank może, w przypadku braku terminowej spłaty kredytu, obciążyć właśnie nas – nowych właścicieli auta.

Wprawdzie ryzykujemy najwyżej utratę samochodu, nawet jeśli dług jest wyższy od jego wartości, ale to i tak przykra niespodzianka. I nie ma znaczenia fakt, że to nie my podpisaliśmy umowę kredytową. Jako nabywcy jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnej staranności w weryfikowaniu dokumentów pojazdu, a nasza niewiedza nie jest tutaj żadnym wytłumaczeniem.Informacje o zastawach, odpisyi zaświadczenia można uzyskać osobiście lub pocztą z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych (Warszawa, ul.Czerniakowska 100, tel.022 39 76 515, 39 76 517) lub osobiście w ekspozyturach Centralnej Informacji znajdujących się w każdym Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów.Maszprawo do.

Otrzymania oświadczenia lub odpisu z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych za pośrednictwem, Aby otrzymać oświadczenie lub odpis, trzeba jednak wcześniej uiścić opłatę: 15 lub 20 zł w zależności od dokumentu, jaki jest nam potrzebny. Szczegółowe informacje znajdziecie w internecie na stronie http://www.cors.gov.pl/rzII3.htm.

 • Możesz wybrać się po zaświadczenie osobiście.
 • Wykaz sądów rejonowych prowadzących rejestr zastawów zamieszczamy poniżej.
 • Aby otrzymać informacje, powinniśmy zaopatrzyć sięw kserokopię dowodu rejestracyjnego.
 • Jeśli jej nie mamy, zapiszmy numer nadwozia samochodu, rodzaj samochodu (osobowy, ciężarowy) oraz numer PESEL właściciela.

W przypadku, gdy nieświadomie kupisz samochód obciążony prawem osób trzecich, masz prawo do dochodzenia swoich roszczeń od sprzedawcy. Jeśli zostałeś oszukany, nie wahaj się równolegle złożyć zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. W przypadku kupna samochodu w komisie lub od profesjonalnego sprzedawcy masz prawo żądać odstąpienia od umowy na podstawie stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Białystok, ul. Mickiewicza 103,tel. (0-85) 66 56 264, faks (0-85) 66 56 310 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10,tel. (0-58) 32 13 657, faks (0-58) 32 13 658 Katowice, ul. Wita Stwosza 31,tel. (0-32) 251 89 57, faks (0-32) 251 87 24 Kraków, ul. Przy Rondzie 7,tel. (0-12) 619 50 15, faks (0-12) 619 50 17 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4d,tel. (0-81) 477 51 96, faks (0-81) 477 51 97 Łódź, ul. Pomorska 37,tel. (0-42) 630 34 10 wew.112, faks (0-42) 630 39 98 Poznań, ul. Wawrzyniaka 40tel. (0-61) 64 73 730, faks (0-61) 64 73 729 Rzeszów, ul. Hetmańska 15,tel. (0-17) 853 70 41, faks (0-17) 853 70 41 wew.24 Szczecin, Plac Żołnierza 16,tel. (0-91) 460 34 91, faks (0-91) 460 34 91 Wrocław, ul. Poznańska 16-20,tel. (0-71) 334 82 82, faks (0-71) 334 82 81 Warszawa, ul. Barska 28/30,tel. (0-22) 570 51 09, faks (0-22) 570 51 09/12

: Zastaw bankowy, jak sprawdzić czy nie ciąży na aucie?

Jak sprawdzic czy na aucie nie ma zastawu?

Jak sprawdzić, czy rzecz jest obciążona zastawem skarbowym? – Dla kupującego samochód czy inną rzecz bardzo ważne jest sprawdzenie, czy nie jest ona obciążona zastawem skarbowym. Można to zrobić w prosty sposób, za darmo, przez Internet. Należy wejść na, Następnie w polu wyszukiwarki wpisać numer identyfikacyjny (dla samochodu – np. numer rejestracyjny).

Wyszukiwanie w Rejestrze Zastawów Skarbowych – co wpisać?
w odniesieniu do pojazdów – jeden z poniższych numerów:

VIN, rejestracyjny, nadwozia, podwozia, ramy,

w odniesieniu do maszyn i urządzeń – jeden z poniższych numerów:

seryjny, fabryczny, tabliczki znamionowej,

w odniesieniu do statków:
w odniesieniu do zbywalnych praw majątkowych – jeden z poniższych numerów:

akcji, obligacji, patentu.

Jak sprawdzić w rejestrze zastawów?

Gdzie i jak sprawdzić zastaw rejestrowy samochodu używanego? – Aby zweryfikować, czy na dane auto nałożono zastaw, należy wysłać wniosek (DW-2) do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych (CIZR). Dokumenty można składać osobiście lub pocztą na adres: ul.

You might be interested:  Jak Bezpiecznie Kupić Samochód Z Zagranicy?
Sąd Rejonowy Adres ekspozytury Telefon kontaktowy
Białystok ul. Mickiewicza 103 15-950 Białystok

(0-85) 66-56-510

Gdańsk – Północ ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

(0-58) 32 13 666 (0-58) 32 13 655 (sekretariat)

Katowice-Wschód ul. Lompy 14 40-040 Katowice

(0-32) 604 74 51

Kraków-Śródmieście ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków

(0-12) 619 50 13 (0-12) 619 50 15 (sekretariat)

Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik

(81) 464 87 82 (biuro podawcze) (81) 464 87 76 lub (81) 464 87 77 (sekretariat) (81) 464 87 18 (kierownik sekretariatu

Łódź-Śródmieście ul. Pomorska 37 90-203 Łódź

(42) 66 46 200 (centrala) (42) 66 46 220 (obsługa interesantów)

Poznań-Nowe Miasto i Wilda ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań

(0-61) 64 73 730 (kierownik sekretariatu) (0-61) 64 73 722 lub (0-61) 64 73 750 (wydział rejestru zastawów)

Rzeszów ul. gen.J. Kustronia 4 35-303 Rzeszów

(0-17) 71 52 391 (biuro podawcze) (0-17) 71 52 390 (wydział rejestru zastawów) (0-17) 71 52 419 (kierownik sekretariatu)

Szczecin-Centrum ul. Kaszubska 42 70-227 Szczecin

(0-91) 485 55 49 (biuro obsługi interesantów) (0-91) 485 52 81 (Sekretariat)

Warszawa ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa

(22) 44 00 300 (centrala) (22) 44 00 673 lub (22) 44 00 674 (obsługa interesantów) (22) 44 01 734 (kierownik RZ)

Wrocław-Fabryczna ul. Poznańska 20 50-950 Wrocław

(0-71) 74 89 200 (biuro obsługi interesantów) (0-71) 74 89 203 (biuro podawcze) (0-71) 74 89 230 (sekretariat)

Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia także przesłanie wniosku w formie elektronicznej. Resort wymaga jednak w tym przypadku posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem. Przy składaniu dokumentów należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu formularza i opłaceniu usługi w odpowiedniej kwocie.

Od jakiej kwoty zastaw skarbowy?

Czym jest zastaw skarbowy? – Odpowiedź na tak postawione pytanie odnajdziemy w art.41 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że organom państwowym oraz samorządom z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych na skutek doręczenia decyzji podatkowej, a także z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących własność podatnika i jego małżonka (współwłasność łączna małżeńska) rzeczach ruchomych, oraz zbywalnych prawach majątkowych.

Zastaw skarbowy jest możliwy, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 13900 zł. W kontekście tak przedstawionej definicji warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Po pierwsze zastaw skarbowy przysługuje zarówno co do zobowiązań podatkowych (powstałych na skutek wydania i doręczenia decyzji podatkowej), jak i co do zaległości podatkowych,

Po drugie zastaw skarbowy dotyczy wyłącznie rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych, Przedmiotem zastawu skarbowego nie mogą być przykładowo nieruchomości. Dodatkowo wprowadzono dolną granicę zastawu skarbowego w postaci minimalnej wartości rzeczy, na której można ustanowić zastaw.

Limit ten wynosi 13900 zł. Po trzecie przedmiotem zastawu skarbowego mogą być nie tylko rzeczy ruchome stanowiące własność podatnika, ale też i takie, które objęte są współwłasnością łączną wynikającą z ustroju wspólności małżeńskiej. Zastaw skarbowy nie może zatem obejmować rzeczy stanowiących majątek osobisty drugiego małżonka.

Zastaw skarbowy jest ustanawiany w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych obciążających podatnika. Zastaw może dotyczyć rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych.

Kiedy powstaje i wygasa zastaw skarbowy?

Zastaw skarbowy wygasa : a) z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego albo b) z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych, albo c) z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu.

Jak uzyskać zaświadczenie z rejestru zastawów?

Udzielanie informacji z Rejestru Zastawów – Ministerstwo Sprawiedliwości Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów.

 • – osobiście lub korespondencyjnie (Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100)
 • w ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych – wyłącznie osobiście (adresy sądów oraz numery telefonów, przy których mieszczą się ekspozytury – w tabeli poniżej)
 • przez internet w formie
 • Elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów zapewnia strona
 • Przez podaną stronę można złożyć drogą elektroniczną wniosek do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz odebrać korespondencję z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.
 • W celu skorzystania z komunikacji elektronicznej wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem.
 • Wydawane w formie elektronicznej zaświadczenia, odpisy oraz informacje są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika centrali Centralnej Informacji.
 • Wydawane zaświadczenia, odpisy i informacje mają moc dokumentów urzędowych.
 • Wnioski o wydanie zaświadczenia lub odpisu z rejestru zastawów składa się na formularzach:
 • DW-1
 • DW-2
 • DW-3
 • DW-4 Informacje dodatkowe
You might be interested:  Opłata Recyklingowa Za Samochód Kto Płaci?

W odpowiedzi na złożone wnioski Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji w zależności od danych ujawnionych w rejestrze zastawów oraz wydaje następujące zaświadczenia, informacje i odpisy:

 • DW-1 – wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów: – zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca, – zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca;
 • DW-2 – wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów: – zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego, – zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego;
 • DW-3 – wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów: – informację o braku w Centrali Rejestru Zastawów sprawy o danej sygnaturze akt, – informację o numerze pozycji rejestru zastawów właściwym dla danej sygnatury akt sprawy, – informację, że sprawa o danej sygnaturze akt jest w toku, wraz z określeniem daty złożenia wniosku, – informację, że pod daną sygnaturą akt sprawy wpisany był zastaw rejestrowy pod danym numerem pozycji rejestru zastawów, wraz z podaniem daty jego wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu;
 • DW-4 wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów. Odpis z rejestru zastawów może być:

– aktualny, zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze zastawów pod daną pozycją rejestru, – pełny, zawierający treść wszystkich wpisów w rejestrze zastawów dokonanych pod daną pozycją rejestru, przy czym na każdym odpisie z rejestru zastawów umieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy, albo następujące informacje: – o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru, – o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Czy można przeglądać rejestr zastawów?

Sprawdzenie w Rejestrze Zastawów

Sprawdzenie osoby lub firmy Sprawdzenie samochodu lub maszyny itp. Odpis z Rejestru Zastawów
wniosek DW-1 wniosek DW-2 wniosek DW-4
trzeba znaćregon firmy lub pesel osoby trzeba znaćregon firmy lub pesel osoby oraz nr vin / fabryczny / seryjny itp. trzeba znać nadanyprzez Sąd nr pozycji
koszt 81 zł* koszt 81 zł* koszt 81 zł*
skan/sms od 3h-24h* skan/sms od 3h-24h* skan/sms od 3h-24h*
wysyłka oryginału poleconym lub kurierem wysyłka oryginału poleconym lub kurierem wysyłka oryginału poleconym lub kurierem
otrzymasz zaświadczenie fot. poniżej, że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów lub, że figuruje pod danym numerem pozycji otrzymasz zaświadczenie fot. poniżej, że dana osoba lub firma nie figuruje w rejestrze zastawów jako zastawca przedmiotu o podanym vin / fabrycznym / seryjnym lub że figuruje pod danym numerem pozycji, bądź że inna osoba jest zastawcą sprawdzanego przedmiotu bądź że toczy się postępowanie w sprawie otrzymasz odpis z rejestru zastawów fot. poniżej, będzie wiadomo jaki bank, komu sfinansował zakup na jaką kwotę oraz będzie dokładny opis przedmiotu zabezpieczenia

do podanej ceny należy doliczyć koszt przesyłki jeśli taka wystąpi *skan tylko w dni r obocze w godzinach pracy urzędu W serwisie można zlecić sprawdzenie czy dowolna osoba fizyczna bądź firma ma zastawiony przedmiot taki jak samochód czy maszyna w oficjalnym Sądowym Polskim Rejestrze Zastawów.

 • Sprawdzenie – Rejestr Zastawów uwidoczni czy nie ciąży na nabywanym samochodzie lub maszynie nie spłacone zadłużenie.
 • Pozwoli to uniknąć problemów związanych w własnością samochodu w przyszłości i jego przerejestrowaniem.
 • Pamiętaj Rejestr Zastawów jest rejestrem jawnym i nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze art.38 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r.

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2017 poz.1278), czyli jeśli nabędziesz obciążony kredytem samochód nawet na drodze sądowej nie uda się wykazać, że zostałeś oszukany przez sprzedającego. „Art.38.1. Z zastrzeżeniem art.13 pkt 2, od dnia dokonania wpisu w rejestrze zastawów nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł o nich wiedzieć.”

You might be interested:  Jak Zarejestrować Samochód Bez Karty Pojazdu?

Czym się różni zastaw od zastawu rejestrowego?

Co stanowi istotę zastawu rejestrowego? – Zastaw rejestrowy to odmiana zastawu zwykłego, który uregulowany jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku (kc). Jest to ograniczone prawo rzeczowe, obciążające rzecz ruchomą w celu zabezpieczenia wierzytelności.

 • Na jego mocy wierzyciel ma możliwość zaspokojenia się z obciążonej rzeczy bez względu na zmiany jej własności i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dłużnika (takimi, którzy nie zabezpieczyli swojej wierzytelności zastawem).
 • Różnicę między zastawem rejestrowym a zwykłym stanowi przede wszystkim to, że strony umowy zastawniczej mogą postanowić, aby zastawiony przedmiot pozostawić osobie, która go zastawiła.

Ma ona zatem możliwość korzystania z niego, mimo tego, że zabezpiecza roszczenie wierzyciela. Zastaw rejestrowy zapewnia uprawnionemu (wierzycielowi) określone prawa do rzeczy. Podobnie jak hipoteka jest prawem akcesoryjnym, czyli jest ściśle związany z zabezpieczoną wierzytelnością, zatem powstaje i wygasa razem z nią.

 • Nieważność wierzytelności zabezpieczonej skutkuje nieważnością zastawu, nie może być on także przeniesiony bez tej wierzytelności.
 • Zastaw rejestrowy uregulowany jest w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku.
 • W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zastawu rejestrowego stosuje się odpowiednio, przepisy kc.

Zastawem rejestrowym można zabezpieczyć wierzytelność pieniężną wyrażoną w polskich złotych lub walucie obcej. Zabezpiecza on wierzytelność do najwyższej sumy zabezpieczenia, czyli do określonego pułapu. Prócz należności głównej, zabezpiecza także odsetki oraz roszczenia uboczne, jeśli takie zostaną wskazane przez strony w umowie zastawniczej oraz koszty zaspokojenia zastawnika mieszczące się w sumie wymienionej we wpisie zastawu.

Ile wynosi opłata za wykreślenie zastawu rejestrowego?

Od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów – 200 zł, od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów – 100 zł, od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów – 100 zł.

Jak zrobić zastaw skarbowy?

Zastaw skarbowy Jeden z rodzajów zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. Jest skuteczny wobec właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Stanowi on ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym.

Skarb państwa może przejąć przedmiot zastawu nawet jeśli zmieni on swojego właściciela obciążonej rzeczy. Dopiero później wierzyciele mogą dochodzić swoich praw. Zgodnie z art.41 Ordynacji podatkowej, zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych, stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10.000 zł.

Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe nie podlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Zastaw, który wpisany został do rejestru wcześniej, ma pierwszeństwo przed wpisanym później.

Jest on skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i posiada pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Zastaw skarbowy wygasa: – z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego albo – z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych, albo – z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu.

Wykreślenie z rejestru zastawów Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych następuje, wówczas kiedy rzecz albo prawo obciążone zastawem w dniu jego ustanowienia nie stanowiły własności podatnika, inkasenta czy następcy prawnego odpowiedzialnej za zaległości podatkowe.

Jak ustanowić zastaw na samochodzie?

Jak ustanowić zastaw rejestrowy na samochodzie? – Zastaw rejestrowy na samochodzie to jeden z najpopularniejszych sposobów na zabezpieczenie wierzytelności. Jak go ustanowić? Potrzebne do tego będzie stworzenie umowy o ustanowieniu takiego zastawu, czyli umowy zastawniczej.

pełne dane zastawnika; pełne dane zastawcy; przedmiot zastawu; zobowiązania zastawcy i zastawnika względem zastawu; data i miejsce sporządzenia umowy; podpisy obu stron transakcji.

W momencie ustanowienia zastawu wierzyciel nabywa prawo do dochodzenia roszczeń względem dłużnika. W sytuacji, gdy np. pożyczkobiorca nie spłaci na czas pożyczki, a wobec niego rozpocznie się postępowanie sądownicze, zastawiony samochód może zostać zlicytowany. Pieniądze z niego zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia.

Czy zastaw rejestrowy jest jawny?

Dz.U.2018.2017 t.j. – Akt obowiązujący Wersja od: 22 października 2018 r. Art.37.1. Rejestr zastawów, wraz z dokumentami złożonymi do rejestru, jest jawny.2. Odpisy z rejestru zastawów, stanowiące dowód wpisu, a także zaświadczenia o braku wpisu zastawcy lub zastawcy i przedmiotu zastawu wydawane są na wniosek każdego, kto tego zażąda.3.

Related Post