Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Wyrejestrować Samochód Bez Umowy Sprzedaży?

Jak Wyrejestrować Samochód Bez Umowy Sprzedaży?

0 Comments

Jak Wyrejestrować Samochód Bez Umowy Sprzedaży
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu a brak umowy sprzedaży W aktualnym stanie sprawy, jeśli w żaden sposób nie może Pan udokumentować, iż nie jest Pan właścicielem pojazdu i że został on zbyty, istnieją dwa rozwiązania niniejszej sytuacji. Po pierwsze może Pan wystąpić do urzędu właściwego dla nabywcy o wydanie kopii dokumentu umowy.

Nabywca rejestrując pojazd musiał bowiem przedłożyć umowę do wglądu organowi, a organ wykonał kopię tegoż dokumentu. Jeśli więc, osoba dokonująca nabycia pojazdu dokonała jego rejestracji w danym urzędzie, nie powinno być większych przeszkód w uzyskaniu kopii tegoż dokumentu. Najkorzystniej będzie więc skontaktować się z urzędem miasta – wydziałem komunikacji, właściwym dla kupującego i uzyskać informacje czy i w jaki sposób można uzyskać taką kopię – nie jest wykluczone, iż będzie tego można dokonać także listownie.

Innym rozwiązaniem będzie wytoczenie powództwa (cywilnego) o stwierdzenie nieistnienia prawa własności do niniejszego pojazdu. Jest to jednak droga skomplikowana oraz kosztowna. W takim przypadku konieczne będzie jednak posiadanie danych nabywcy pojazdu – przeciwko niemu musi Pan bowiem wystąpić z pozwem o ustalenie, iż nie jest Pan właścicielem pojazdu.

Wytaczając powództwo na podstawie przepisu art.189 k.p.c., konieczne będzie wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu takiego orzeczenia – takim interesem będzie konieczność wykazania nie istnienia prawa własności przy zgłaszaniu faktu sprzedaży pojazdu. Dokument sądowy będzie także niezbędny do zgłoszenia okoliczności zbycia pojazdu ubezpieczycielowi, jak dotąd Pan bowiem również pozostaje zobowiązany do uiszczenia składki solidarnie z nabywcą pojazdu.

W takim przypadku pomocne mogłyby okazać się zeznania świadków, potwierdzające okoliczność zbycia pojazdu. : Zawiadomienie o zbyciu pojazdu a brak umowy sprzedaży

Czy można wyrejestrowac auto bez sprzedaży?

Czy trzeba wyrejestrować samochód po sprzedaży pojazdu? – Jeśli sprzedamy samochód, to nie mamy obowiązku wyrejestrować auta. Jednak w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, faktury lub aktu darowizny, musimy powiadomić o zbyciu pojazdu wydział komunikacji właściwy dla miejsca rejestracji.

 1. Wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela, wybrać zakładkę „Kierowcy i pojazdy”, oraz „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”.
 2. Zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.
 3. Wybrać usługę „Mój Pojazd” i wyświetlić z listy własny pojazd.
 4. Przy wybranej pozycji kliknąć „Zgłoś zbycie pojazdu”.
 5. Dodać wymagane załączniki.
 6. Zakończyć procedurę zgłoszenia zbycia pojazdu.

Jak zglosic sprzedaz auta bez umowy?

Podsumowanie: –

 • Podpisanie ważnej umowy kupna pojazdu jest niezwykle istotne. Bez ważnego dokumentu przeniesienia własności, dopełnienie reszty obowiązków wynikłych z nabycia pojazdu będzie niemożliwe.
 • Kupujący powinien zgłosić nabycie pojazdu do Urzędu Skarbowego i zapłacić 2% podatek od wartości pojazdu. Nowy właściciel powinien niezwłocznie przerejestrować auto w Wydziale komunikacji, aby uzyskać nowy dowód rejestracyjny.
 • Trzeba pamiętać także o poinformowaniu ubezpieczyciela o zmianie właściciela, a także przekazaniu tej informacji do WK. Zwyczajowo powinien tego dokonać poprzedni właściciel auta, natomiast przepisy nie określają tego wprost. Niepoinformowanie odpowiednich instytucji o zmianie własności może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami (np. karą finansową) i dodatkowymi formalnościami.
 • Jeśli zgubiłeś umowę kupna sprzedaży, spróbuj ponownie się skontaktować ze starym właścicielem pojazdu i poprosić o ponownie spisanie umowy lub przesłanie kopii dokumentu.
 • W przypadku utrudnionego kontaktu z poprzednim właścicielem możesz złożyć wniosek o sądowe ustalenie własności.
 • Bez umowy kupna sprzedaży nie będzie możliwe zarejestrowaniem auta w Wydziale komunikacji. Utrudnione będzie także zawarcie kolejnej polisy OC.
 • Brak ciągłości umów OC może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej, a w przypadku szkody bardzo wysokimi kosztami, które sprawca będzie zobowiązany do uregulowania bez pomocy ubezpieczyciela.

Czy można Zezlomowac auto z miekkim dowodem?

Jakie dokumenty potrzebne są do zezłomowania pojazdu? – Zezłomowanie pojazdu może odbyć się, jeżeli zostaną okazane odpowiednie dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba jest właścicielem pojazdu lub posiada upoważnienie do jego zezłomowania. Koniecznym dokumentem jest dowód rejestracyjny pojazdu,

Czy wydzial komunikacji zabiera umowę?

Nie zdziw się jak przed rejestracją auta wydział komunikacji zażąda od ciebie przedstawienia umów kupna-sprzedaży zawartych przez poprzednich właścicieli.

Czy trzeba płacić za wyrejestrowanie samochodu?

Ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu? – Koszt wyrejestrowania pojazdu nie jest duży – wynosi 10 zł (w przypadku jednego właściciela). Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, każdy z nich musi dodatkowo zapłacić 17 zł (nie dotyczy to członków najbliższej rodziny – małżonka, rodzica, dziecka albo rodzeństwa).

Jak wyrejestrować stary samochód?

Złomowanie i wyrejestrowanie samochodu – nie sprzedawaj na szrot Złomowisko, Marek Kępa Samochód, który nie nadaje się do użytku, lepiej zezłomować i wyrejestrować. Podpowiadamy, jak to zrobić legalnie i bez zbędnych kosztów. Jak Wyrejestrować Samochód Bez Umowy Sprzedaży Złomowisko, Marek Kępa Sprzedajesz samochód – musisz to zgłosić Sprzedaż samochodu trzeba zawsze zgłosić w wydziale komunikacji odpowiedniego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Zgodnie z literą prawa, zbywca czyli szczęśliwy były właściciel ma na to 30 dni.

Kierowcy często o tym zapominają. A jest kilka powodów, dla których warto to zrobić. Nabywca samochodu może nie mieć zamiaru go rejestrować, tylko rozmontować na części. A to jest w Polsce prawnie niedozwolone. Po drugie, jeśli nabywca nie przerejestruje na siebie samochodu według Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nadal będziemy właścicielem pojazdu.

To może skończyć się karą za brak ubezpieczenia OC w wysokości nawet 3000 zł. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czuwa i kontroluje CEPiK. Poza tym samochód może być użyty do przestępstwa. – Takie historie zdarzają się częściej niż może się wydawać, dlatego po sprzedaży pojazdu, jego były właściciel powinien zgłosić jego zbycie w urzędzie, dołączając kopie dokumentów, na podstawie których nastąpiła sprzedaż pojazdu – tłumaczy Roman Gołębiowski z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Lublinie.

 1. Natomiast samochód, którym nie nadaje się do jazdy i nie chcemy go remontować, lepiej wyrejestrować.
 2. Jeśli pozostanie zarejestrowany, to zgodnie z prawem powinien posiadać ubezpieczenie OC.
 3. Ary za jego brak – jak już wspomnieliśmy – są dotkliwe i można je dostać nawet, gdy auto nie wyjeżdża na drogi.

Pięć przyczyn wyrejestrowania według kodeksu drogowego Zgodnie z art.79.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela w pięciu przypadkach. Te przypadki to złomowanie w Stacji Demontażu Pojazdów. Druga sytuacja, to kradzież pojazdu. Trzecia przyczyna, to wywóz pojazdu z kraju, jego sprzedaż i rejestracja w innym państwie. Czwarta, losowa, jest stosowana w przypadku, gdy konieczna jest kasacja samochodu, chociażby w wyniku wypadku czy podpalenia.

No i piąta, czyli udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu. Złomowanie Samochód czy inny pojazd przeznaczony do złomowania musi być w miarę kompletny. Podstawową sprawą jest waga, która nie może być mniejsza niż 90 proc. masy własnej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. Ten wymóg dotyczy tylko samochodów osobowych.

Stacja Demontażu Pojazdów może domagać się do złotówki kary za każdy brakujący kilogram. Może, ale nie musi. – W dobrych profesjonalnych stacjach odbywa się wycena starego pojazdu. Na ogół płacimy do 400 złotych za samochód, minus złotówkę za każdy brakujący kilogram.

Zapewniamy także transport starego pojazdu do stacji oraz odwozimy do domu zaświadczenie o zezłomowaniu i unieważniony dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, o ile taka była wydana. Z takim kompletem można już udać się do wydziału komunikacji, aby wyrejestrować pojazd – wyjaśnia Marek Kępa, właściciel SDP Kępa Auto-Centrum w Lublinie.

Oczywiście właściciel pojazdu spisuje z SDP umowę kupna-sprzedaży, bo niektóre, nadające się części po demontażu trafią do sprzedaży. – A zatem musimy mieć udokumentowane pochodzenie tych podzespołów – wyjaśnia Kępa. Zobacz też: Stacje Demontażu Pojazdów muszą posiadać zezwolenie wojewody.

Zanim powierzy się im samochód, warto to sprawdzić. Lepiej nie korzystać z usług nielegalnych złomowisk czy szrotów. Tylko Stacje Demontażu Pojazdów – zgodnie z prawem – mogą dokonywać kasacji, pozwalającej na wycofanie samochodu z ruchu i unieważnić jego dowód rejestracyjny. Wprawdzie nielegalne złomowiska oferują lepsze ceny za stare auta, 100-200 złotych więcej.

Jednak taka transakcja jest obarczona ryzykiem konfliktu z fiskusem. Takie firmy zazwyczaj kupują samochody na tzw. słupów, czyli bezdomnych czy osoby z zaburzeniami psychicznymi. – Skarbówka musi otrzymać 2-proc. podatek od wartości auta, jeśli samochód sprzedano za więcej niż tysiąc złotych.

Skoro nabywca nie ma zdolności prawnej, jest psychicznie chory lub nie można ustalić jego adresu, wówczas w ciągu pięciu lat urzędnik może się zgłosić się do zbywcy, aby ten zapłacił podatek wraz z odsetkami – tłumaczy Marek Kępa. Aby wyrejestrować pojazd, trzeba dostarczyć do urzędu zaświadczenie o zezłomowaniu, unieważniony dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, o ile była wydana.

Wyrejestrowanie auta kosztuje w urzędzie 10 zł. Ukradną, wywiozą, skasują Druga sytuacja, w której możemy wyrejestrować pojazd, to jego kradzież. – W takim przypadku trzeba dostarczyć stosowne zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie kradzieży na policję oraz oświadczenie właściciela o utracie pojazdu lub postanowienie prokuratorskie o umorzeniu śledztwa – dodaje Roman Gołębiowski.

 1. Oszt wyrejestrowania w tym przypadku to również 10 zł.
 2. Trzecia przyczyna, to wywóz samochodu czy motocykla z kraju, jego sprzedaż i rejestracja w innym państwie.
 3. Aby taki pojazd zniknął z ewidencji, należy przedstawić zaświadczenie o rejestracji w innym państwie lub ksero nowego, zagranicznego dowodu (oba dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

Koszt wyrejestrowania – jak w poprzednich przypadkach – wynosi 10 zł. Czwarta, losowa, jest stosowana w przypadku, gdy dojdzie do kasacji samochodu, chociażby w wyniku wypadku. Gdy zdarzenie nastąpiło w Polsce, to procedura jest taka sama, jak w przypadku złomowania starego samochodu.

Gdy do nieszczęścia dojdzie za granicą, wówczas musimy przedstawić zaświadczenie o zezłomowaniu z tamtejszej stacji SDP plus pozostałe dokumenty samochodu. Oczywiście zaświadczenie musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Koszt wyrejestrowania wynosi 10 zł. Samochód zabrany z ogródka Piąta sytuacja, w której kodeks przewiduje, to udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

Załóżmy, że w ogródku stało stare, zniszczone auto. Pojawił się złomiarz, który za kilkaset złotych zabrał pojazd, bez zawierania umowy kupna-sprzedaży. Formalnie samochód nadal jeździ. Choćby dlatego, żeby nie dostać kary za brak OC, lepiej go wyrejestrować.

 1. Tu sprawa jest trudniejsza.
 2. W takim przypadku właściciel pojazdu musi złożyć oświadczenie o jego utracie oraz wnieść opłatę na rzecz gminy na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości.
 3. Średnia opłata za wyrejestrowanie pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty bez zmiany w prawie własności wynosi od 800 do1000 zł i dotyczy samochodu osobowego plus 10 zł opłaty skarbowej – tłumaczy Roman Gołębiowski.

Stare, niekompletne auto można także zezłomować, o ile mamy na niego papiery. Wówczas w urzędzie, poza posiadanymi papierami, trzeba przedstawić zaświadczenie z SDP o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Wyrejestrowanie w urzędzie kosztuje 10 złotych. Czasowe wycofanie z ruchu Dotyczy ono wyłącznie pojazdów powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.

Właściciel wycofanego czasowo pojazdu musi złożyć do depozytu w urzędzie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, zapewnić postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania oraz zabezpieczyć przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowanie innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.Instytucja czasowego wycofania pojazdu z ruchu nie jest tożsama z wyrejestrowaniem pojazdu, co w ocenie ekspertów ubezpieczeniowych przemawia za koniecznością posiadania polisy OC. Paweł Puzio

Ile płacą za samochód na złomie?

Ile dostane za auto na złomie? – To często pojawiające się pytanie. Cena złomowa samochodu zależy od jego typu. Najniższa stawka za kg złomu dotyczy pojazdów osobowych. Cennik skupu często osiąga 0,30 – 0,40 zł za kg masy. W przypadku autokarów i samochodów ciężarowych możemy już liczyć na stawkę 0,40 do 0,60 zł za kg.

Najatrakcyjniejszy okazuje się koszt złomowania samochodu dostawczego. Cennik skupu auta dostawczego może wynosić nawet 0,70 zł za kg masy pojazdu. Dzięki temu kasacja samochodów dostawczych okazuje się najbardziej opłacalna. Cena złomu samochodowego będzie też silnie uzależniona od lokalizacji skupu. Lokalne cenniki zazwyczaj różnią się o kilka procent.

You might be interested:  Jak Myć Samochód Na Myjni Z Aktywną Piana?

Jeszcze większe różnice odnotujemy pomiędzy poszczególnymi województwami. Dlatego poniżej przybliżymy poglądowy cennik skupu złomu samochodowego w różnych rejonach naszego kraju.

Kiedy można wyrejestrować samochód?

Wyrejestrowanie pojazdu – kiedy i jak to zrobić? Często kierowcy, którzy posiadali pojazd i go sprzedali, są przekonani, że muszą go wyrejestrować. Nie jest to jednak poprawne określenie czynności, którą zobligowani są wykonać. Ich obowiązkiem jest zgłoszenie zbycia pojazdu.

 1. Taka sama powinność pojawia się w przypadku przekazania pojazdu w ramach darowizny.
 2. Zatem: czy sprzedany samochód trzeba wyrejestrować? Nie, należy tylko poinformować właściwy wydział komunikacji o tym, że pojazd zmienił właściciela.
 3. Warto pamiętać, że od początku 2020 roku obowiązują nowe przepisy.
 4. Na zgłoszenie masz 30 dni od daty zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, a przekroczenie tego terminu jest karane.

Jeśli nie zgłosisz sprzedaży w tym czasie, to grozi ci kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Ile konkretnie ona wyniesie? To już ustali urzędnik, który weźmie pod uwagę to, czy przekroczenie terminu zdarzyło ci się po raz pierwszy, czy jednak masz już na koncie takie przewinienie.

 1. Co musisz zrobić, żeby skutecznie zgłosić zmianę właściciela pojazdu? Przygotuj dane nabywcy oraz kopię umowy sprzedaży, fakturę lub umowę darowizny, tj.
 2. Dokument potwierdzający zawarcie transakcji.
 3. Żeby dokonać zgłoszenia, nie musisz iść do urzędu – możesz to zrobić przez Internet.
 4. Podejmij następujące kroki: 1.

Odwiedź portal Usługi dla obywatela, następnie wybierz „Kierowcy i pojazdy” i dalej „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”.2. Wybierz, jak chcesz się zalogować.3. Wybierz usługę Mój Pojazd i wybierz z wyświetlonej listy swoje auto.4.

 1. Przy właściwej pozycji kliknij „Zgłoś zbycie pojazdu”.5.
 2. Musisz dodać wymagane załączniki i potwierdzić operację.6.
 3. Zakończenie procesu oznacza dopełnienie obowiązku zgłoszenia sprzedaży.
 4. Oczywiście możesz też dokonać zgłoszenia stacjonarnie, w wydziale komunikacji, pod który podlegasz.
 5. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

Uwaga: jak wspomnieliśmy, ustawowy termin na zgłoszenie wynosi 30 dni, ale w związku z epidemią COVID‑19 wydłużono go do 180 dni. Jeśli jednak zamierzasz wywiązać się z tego obowiązku po upływie 30 dni, to najpierw sprawdź, czy w dalszym ciągu możesz to zrobić bez ryzyka otrzymania kary finansowej.

Czy można sprzedać niezarejestrowany pojazd?

Mariusz 2022-02-27 07:05 IP: 5.173.x.x Witam kupiłem samochód 30 sierpnia 2021r. Kiedy mogę sprzedać samochód aby uniknąć sytuacji zapłacenia podatku, czy 1 marca 2022 jest już data właściwą sprzedaży ? Odpowiedz Wojtek 2022-02-15 09:20 IP: 176.111.x.x Witam, Kupiłem od znajomego auto na miękkim dowodzie. W momencie kupna spisaliśmy stosowną umowę po czym auto trafiło w moje ręce. Umówiliśmy się, że jak tylko twardy dowód będzie do odbioru wybierzemy się aby go odebrać i tak też zrobiliśmy. Odpowiedz Tom 2022-02-10 17:35 IP: 165.225.x.x Dzień dobry, kupiłem samochód 5 lat temu z Niemiec. Niestety nie opłaciłem cła/akcyzy, a chciałbym go teraz zarejestrować. Jakie są obecnie konsekwencie? Pozdrawiam Odpowiedz Ola 2021-11-09 18:08 IP: 5.173.x.x Czy istnieje możliwość wyrejestowania pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego czyli złomu które nie nadaje się do rejestracji i dopuszczenia do ruchu drogowego przez spadkobierców po dziale spadku i wyroku sądu? Odpowiedz Ubea.pl 2021-11-10 07:14 IP: 178.37.x.x Dzień dobry, wyrejestrowanie auta jest możliwe w kilku określonych sytuacjach. Jedną z nich jest zezłomowanie samochodu. Po zezłomowaniu pojazdu będzie więc można je wyrejestrować. Nie można jednak wyrejestrować samochodu (nawet uszkodzonego), póki stoi on gdzieś na placu czy w garażu. Odpowiedz Wiesław 2021-10-20 19:41 IP: 5.172.x.x Kto zapłaci karę za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego w tym roku z zagranicy /200-1000zł/ gdy minęło już 180dni jeśli ktoś go kupi. Czy osoba która sprowadziła samochód i nie dokonała w terminie rejestracji czy nabywca tego samochodu? Odpowiedz Ubea.pl 2021-10-22 07:15 IP: 178.37.x.x Po pierwsze należy zaznaczyć, że w tym roku termin został skrócony do zapisanego w ustawie, czyli 30 dni. Po protestach kierowców wydłużono go od 1 lipca 2021 r. do 60 dni. Termin na zarejestrowanie auta dotyczy wszystkich nabywców auta. Odpowiedz Karl 2021-10-19 12:02 IP: 83.24.x.x Czy mogę sprzedać samochód z którego skradziono obie tablicę rejestracyjne? Czy przed sprzedażą muszę wyrobić nowe tablicę czy może się zając tym osoba które kupi ode mnie samochód? Fakt ten zgłosiłem na Policję mam stosowne zaświadczenie. Samochód dwa tygodnie wcześniej nie przeszedł przeglądu. Odpowiedz Ubea.pl 2021-10-20 09:15 IP: 81.219.x.x Dzień dobry, w polskim prawie nie ma zapisu zabraniającego sprzedaż auta bez tablic rejestracyjnych. Należy jednak pamiętać, że auto bez tablic nie spełnia wymogów technicznych, więc nie można się nim poruszać po drogach. Odpowiedz Karl 2021-10-20 12:50 IP: 83.24.x.x Dziekuję za odpowiedź. Tak, samochód będzie przewieziony na lawecie. Mam jeszcze pytanie. Czy osoba która kupi samochód bez tablic i otrzyma wszystkie dokumenty do samochodu tj( dowód rejestracyjny,kartę pojazdu oraz zaświadczenie z policji o kradzieży tablic rejestracyjnych) może sama bez mojej obecności złożyć wniosek o nowy dowód lub wtórnik tablic w swoim wydziale komunikacji co za tym idzie w innym mieście? Odpowiedz Ubea.pl 2021-10-20 16:38 IP: 81.219.x.x Dzień dobry, powinno być to możliwe, ale najlepiej zadzwonić jeszcze do tego konkretnego Wydziału Komunikacji i zapytać o opinię tamtejszych urzędników. Odpowiedz Monika 2021-08-30 10:37 IP: 89.64.x.x Dzień dobry, B. proszę i odpowiedź na piątą z 28.08, 28:13 Pozdraeiam Odpowiedz Monika 2021-08-28 18:13 IP: 89.64.x.x Witam, Proszę o radę. Mam problem. Z majątku wspólnego zakupiliśmy dwa samochody osobowe. W dowodach rejestracyjnych właścicielem jest mój były mąż. Od 2013 r. nie wykupował polis OC. Aktualnie sąd przy podziale majątku przyznał mi oba auta, ponieważ ex mąż nie przebywa na wolności, a trzeba się ich pozbyć- ich wartość wynosi “zero” czy też wartość złomu. Odpowiedz Ubea.pl 2021-08-30 08:41 IP: 78.8.x.x Dzień dobry, za ubezpieczenie OC odpowiada właściciel auta. UFG może natomiast ukarać za brak OC, który miał miejsce w roku kontroli. Pani może więc otrzymać karę za brak OC w 2021 r. od momentu, kiedy sąd przyznał auta Pani, dzieląc majątek.

Istnieją miesięczne polisy OC, ale tego typu ubezpieczenia można wykupić jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Może natomiast wykupić Pani OC na raty, zapłacić pierwszą z nich i sprzedać / zezłomować samochód, zanim nadejdzie termin płatności drugiej raty. Dodatkowo, po zezłomowaniu i wyrejestrowaniu auta zyskuje Pani prawo do zwrotu niewykorzystanej części składki OC.

Wystarczy wysłać wniosek do ubezpieczyciela. Jeżeli natomiast sprzeda Pani auto, to OC przejdzie automatycznie na nowego właściciela. W takim przypadku zwrot niewykorzystanej składki będzie Pani mogła otrzymać tylko wtedy, jeśli nowy właściciel zdecyduje się wypowiedzieć tę polisę OC. Odpowiedz Monika 2021-08-30 10:40 IP: 89.64.x.x Odpowiedz wieslaw 2021-08-26 06:42 IP: 93.105.x.x witam jak kupilem auto 30 maje to kiedy mogie je sprzedac Odpowiedz Ubea.pl 2021-08-26 08:29 IP: 78.8.x.x Auto może Pan sprzedać w dowolnym momencie. Jeśli jednak w dniu sprzedaży nie minie jeszcze 6 miesięcy od zakupu samochodu, to trzeba się liczyć z koniecznością zapłaty podatku. Okres 6 miesięcy liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym podpisano umowę. Odpowiedz Mariusz 2022-02-27 07:09 IP: 5.173.x.x Zakup samochodu fakt.30 sierpień czy 1 marca następnego roku jest już data właściwą aby uniknąć płacenie podatku? Odpowiedz mirek 2021-07-06 18:09 IP: 62.69.x.x Dzień dobry. Zakupiłem auto od firmy na FV. Od razu sprzedałem go na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Czy taki fakt muszę zgłosić w urzędzie? Odpowiedz SebastianM 2021-05-24 18:33 IP: 5.173.x.x Witam, jeśli nabyłem auto w ubiegłym roku w sierpniu i zgłosiłem nabycie bodajże w grudniu i faktycznie przyszło potwierdzenie nabycia,ale do tej pory nie przerejestrowałem auta(auto krajowe), to czy jak bym teraz udał się do wydziału komunikacji-choć jest to utrudnione nadal,bo obsługa funkcjonuje tylko telefonicznie na konkretną godzinę,to czy dostał bym karę do 1000zł? i kolejne pytanie,czy jeśli planuję w tym roku sprzedaż auta, to z tego co orientuję się mogę sprzedać bez przerejestrowania ale muszę dać nowemu właścicielowi poprzednią umowę kupna/sprzedaży ale czy wówczas, nowy nabywca podczas rejestracji mojego pojazdu nie poniesie za mnie kary lub nie poniosę jej ja? Odpowiedz Ubea.pl 2021-05-25 09:14 IP: 178.36.x.x W przypadku zakupu auta w kraju trzeba przede wszystkim zgłosić nabycie auta. Ten obowiązek Pan wykonał. Jeśli więc teraz uda się Pan do Wydziału Komunikacji, to nie otrzyma Pan kary. W kwestii sprzedaży samochodu: może Pan sprzedać auto bez przerejestrowania. Odpowiedz SebastianM 2021-05-25 11:24 IP: 5.173.x.x Odpowiedz Dawid 2021-05-10 11:48 IP: 31.161.x.x Dzień dobry. Mieszkam na stałe za granicą (holandia) I od ponad roku mam tu zarejestrowany na siebie samochód który chce przekazać kuzynce w polsce jako darowiznę. Mam umowę z poprzednim właścicielem, autko ma nowy przegląd techniczny (w holandii),

 1. Obecnie przyjechałem tym samochodem do Polski i chciałbym to teraz załatwić.
 2. Przyjechałem na normalnych tablicach holenderskich a nie zjazdowych,mam komplet dokumentów od samochodu i w dalszym ciągu jest zarejestrowane i opłacane na mnie w Nl.
 3. Czy muszę specjalnie wracać tym autem do holandii i to zgłaszać żeby móc to auto darować w polsce? Czy wystarczy że wrócę z tablicami rejestracyjnymi? Moim głównym pytaniem jest to czy w polskich urzędach będzie potrzebny jakiś dokument o eksporcie auta (którego nie mam bo nie wiedziałem że auto zostanie w polsce)które teoretycznie nie eksportowalem tylko przyjechałem nim jako właściciel i teraz chce zostawić tu auto a kuzynka je sobie przerejestruje na polskie tablice.

? Jak to wygląda względem prawa ? Bardzo wdzięczny bede za wszelkie informacje, dzięki pozdrawiam Odpowiedz Ubea.pl 2021-05-10 15:42 IP: 78.8.x.x Do rejestracji auta w Polsce będzie na pewno potrzebny dokument potwierdzający wyrejestrowanie auta w Holandii. Musi się więc Pan najpierw zorientować, czy w holenderskim urzędzie wystarczy, jak wróci Pan z samymi tablicami. Odpowiedz Andrew 2021-05-09 07:35 IP: 31.1.x.x W dniu 08.05.2021 zakupiłem w komisie samochód. Do faktury otrzymałem umowę komisową w której Pani X oświadcza, że jest właścicielem pojazdu. Pani X otrzymała samochód od małżonka jako darowiznę, wcześniej była współwłaścicielem. Odpowiedz Ubea.pl 2021-05-10 08:43 IP: 78.8.x.x Jako że ma Pan również umowę darowizny, to będzie mógł Pan wykazać ciągłość umów między danymi zawartymi w dowodzie a Panem. Nie powinno więc być problemów z przerejestrowaniem pojazdu. Odpowiedz tup 2021-05-06 10:34 IP: 159.205.x.x “Wystarczy, że przekażemy nabywcy, oprócz standardowo wymaganych dokumentów (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa), także umowę kupna-sprzedaży zawartą przez nas z poprzednim właścicielem.” Jak rozumiem chodzi o oryginał? Kiedyś sprzedałem tak samochód i przekazałem kupującemu oryginał swojej umowy z poprzednim właścicielem, zachowując dla siebie jedynie wcześniej wykonany skan umowy. Odpowiedz Ubea.pl 2021-05-06 14:26 IP: 78.8.x.x Można przekazać albo oryginał, albo skan umowy. Jeśli uznał Pan, że oryginał już się do niczego Panu nie przyda, to można go było przekazać kupującemu. Odpowiedz tup 2021-05-18 14:18 IP: 159.205.x.x Na kilku innych stronach internetowych znalazłem informację, że muszą zostać przekazane oryginały – na niektórych jest to wręcz pogrubione – “oryginał, a nie kserokopia”. Więc jak to wygląda dokładnie? Odpowiedz Ubea.pl 2021-05-18 16:19 IP: 178.36.x.x Dzień dobry, faktycznie nabywcy powinno się przekazać oryginały umów. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na tę kwestię. Wprowadziliśmy już odpowiednie uściślenie w artykule. Odpowiedz SebastianM 2021-05-24 18:32 IP: 5.173.x.x Ubea.pl czy mogę liczyć na odpowiedź z pytania zadanego 15.04.2021r ??? Pytanie brzmiało; Witam, jeśli nabyłem auto w ubiegłym roku w sierpniu i zgłosiłem nabycie bodajże w grudniu i faktycznie przyszło potwierdzenie nabycia,ale do tej pory nie przerejestrowałem auta(auto krajowe), to czy jak bym teraz udał się do wydziału komunikacji-choć jest to utrudnione nadal,bo obsługa funkcjonuje tylko telefonicznie na konkretną godzinę,to czy dostał bym karę do 1000zł? i kolejne pytanie,czy jeśli planuję w tym roku sprzedaż auta, to z tego co orientuję się mogę sprzedać bez przerejestrowania ale muszę dać nowemu właścicielowi poprzednią umowę kupna/sprzedaży ale czy wówczas, nowy nabywca podczas rejestracji mojego pojazdu nie poniesie za mnie kary lub nie poniosę jej ja? Odpowiedz Ubea.pl 2021-05-25 09:15 IP: 178.36.x.x Dzień dobry, przepraszamy za przeoczenie pytania. Odpowiedź znajdzie Pan przy poście na samej górze. Odpowiedz kuba 2021-05-06 00:04 IP: 176.58.x.x W sprawie przerejestrowania – taki obowiązek jest, ale nie obejmuje go termin i ew. kara administracyjna. To w odróżnieniu od zgłoszenia nabycia i zbycia, bo taki obowiązek swój termin już ma – jest to 30 dni od daty zakupu, a same zgłoszenie można zrobić online bez wizyty w WK.

Za nie wywiązanie się z obowiązku zgłoszenia zbycia/nabycie trzeba się liczyć z możliwością kary administracyjnej w kwocie od 200 do 1000zł. Wniosek? Zgłoszenie nabycia/zbycia tak, przerejestrowanie – nie. Warto pamiętać o tym, że w takiej sytuacji potrzebny jest ciąg umów kupna/sprzedaży do osoby wpisanej w dowód rejestracyjny, bez tego mogą być problemy z ew.

rejestracją pojazdu. Odpowiedz SebastianM 2021-04-15 16:51 IP: 5.173.x.x Witam, jeśli nabyłem auto w ubiegłym roku w sierpniu i zgłosiłem nabycie bodajże w grudniu i faktycznie przyszło potwierdzenie nabycia,ale do tej pory nie przerejestrowałem auta(auto krajowe), to czy jak bym teraz udał się do wydziału komunikacji-choć jest to utrudnione nadal,bo obsługa funkcjonuje tylko telefonicznie na konkretną godzinę,to czy dostał bym karę do 1000zł? i kolejne pytanie,czy jeśli planuję w tym roku sprzedaż auta, to z tego co orientuję się mogę sprzedać bez przerejestrowania ale muszę dać nowemu właścicielowi poprzednią umowę kupna/sprzedaży ale czy wówczas, nowy nabywca podczas rejestracji mojego pojazdu nie poniesie za mnie kary lub nie poniosę jej ja? Odpowiedz Arur 2021-04-13 14:05 IP: 176.221.x.x Witam, kupiłem motocykl 4 lata temu z Francji Posiadam do niego umowę kupna-sprzedaży Dowód rejestracyjny Tablicę rejestracyjną Tłumaczenie dowodu Motocykl dopiero teraz udało mi się naprawić. Czy mogę go jeszcze zarejestrować? Czy wystarczy zrobić przegląd i iść do wydziału komunikacji ? Odpowiedz Ubea.pl 2021-04-13 15:23 IP: 83.3.x.x Tak, może Pan zarejestrować ten motocykl. Trzeba jedynie zebrać wszystkie potrzebne dokumenty i można ruszać z procedurą. Odpowiedz Rafał 2021-04-13 09:26 IP: 5.184.x.x Dzień dobry. Jeśli od zakupu samochodu nie minęło jeszcze 30 dni a już zgłosiłem ten fakt do starostwa. Pytanie czy muszę wyrobić się w terminie 30 z rejestracja czy wystarczy samo zgłoszenie Odpowiedz m84748 2021-04-13 13:06 IP: 217.173.x.x Dzwoniłem dzisiaj w tej sprawie do WK. Przepisy określają tylko czas na powiadomienie o nabyciu pojazdu (30 dni), natomiast przerejestrowanie nie jest już określone czasowo (można go dokonać w dowolnym czasie). Dotyczy to aut, które są zarejestrowane w Polsce. Sprowadzone (niezarejestrowane w Polsce) należy zarejestrować w odpowiednim terminie. Odpowiedz Michał 2021-04-10 06:49 IP: 185.119.x.x Witam odkupiłem auto z firmy w której pracuje 22.03. Wypowiedziałem umowę z ubezpieczycielem z dniem 22.04. zgłosiłem do starosty nabycie ale jeszcze nie przerejestrowałem. Czy mogę teraz go sprzedać i co z ubezpieczeniem Odpowiedz Ubea.pl 2021-04-12 07:40 IP: 83.3.x.x Dzień dobry, auto może Pan sprzedać. Proszę jedynie pamiętać, że sprzedaż trzeba będzie zgłosić w rozliczeniu podatkowym i zapłacić podatek, o ile osiągnie Pan zysk na sprzedaży. Wynika to z faktu, że sprzedaż nastąpi przed upływem 6 miesięcy od nabycia auta. Odpowiedz Andrzej 2021-03-31 21:01 IP: 77.255.x.x Witam! Kupiłem auto 27 grudnia 2020 r. Nie zgłaszałem jeszcze do starosty ( miałem na to 180 dni) więc jeszcze mam termin na zgłoszenie. Nie przerejestrowywałem go. Sprzedałem go 15 marca (na zgłoszenie zbycia mam 30 dni. Czy wobec tego musze zgłaszac nabycie i zbycie? Kupujący zrobi to przede mną. Dzięki za odpowiedź. Odpowiedz Ubea.pl 2021-04-01 08:16 IP: 83.3.x.x Aby uniknąć wszelkich niejasności w urzędzie, lepiej zgłosić nabycie oraz zbycie tego samochodu. Obecnie można to zrobić online, więc nie zajmuje to dużo czasu. Odpowiedz Hondo 2021-03-25 18:08 IP: 46.215.x.x Witam auto kupiłem 14.10.2020 za jakies 4600zł jak data na umowie sprzedarzy zwolni mnie zpodatku czzy bedzie to 14.04.2021 ? jęzeli uda mi sie go sprzedac za 10000zł bo toroche go wyremontowałem moge wpisac np. amortyzatory wahacze do zeznania po cenach sparagonu jako koszty? Odpowiedz Ubea.pl 2021-03-29 09:01 IP: 178.36.x.x Pół roku liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie samochodu. W przypadku auta kupionego 14 października pół roku liczy się zatem dopiero od końca października. Jeżeli więc sprzeda Pan auto na początku maja, nie będzie Pan musiał płacić podatku. Do kosztów nabycia może Pan wliczyć wydatki na naprawę auta, części zamienne itp. Odpowiedz JACK 2021-03-19 09:47 IP: 83.25.x.x Witam. Kupiłem auto w niemieckim autohausie. Auto jest wyrejestrowane w Niemczech. Stoi w Niemczech na placu już ponad 6 miesięcy. Nie zostało przywiezione do Polski. Co mogę zrobić z tym autem. Mogę je sprzedać w takim stanie komuś w Polsce? On sobie je przywiezie i pozałatwia wszystkie formalnosći. Odpowiedz Ubea.pl 2021-03-29 08:55 IP: 178.36.x.x Dzień dobry, może Pan sprzedać takie auto. Najlepiej jednak przekazać nabywcy także kopię umowy kupna-sprzedaży zawartej przez Pana. Na opłacenie akcyzy i załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją nowy właściciel będzie miał 30 dni od momentu sprowadzenia auta do Polski. Odpowiedz Sebastian 2021-03-12 21:01 IP: 93.105.x.x Dobry wieczór, sprowadziłem samochód z USA, opłaciłem akcyzę teraz planuję jego sprzedaż bez pierwszej rejestracji czy przeglądu. Czy taka sprzedaż na Umowę K-S jest na pewno możliwa? W przypadku sprzedaży którą kwotę się zgłasza do US przy transakcji przed upływem 6 miesięcy, wartość samochodu wyliczoną przez rzeczoznawcę czy fakturę od importera plus wszystkie podatki i koszty sprowadzenia? Odpowiedz Ubea.pl 2021-03-15 08:55 IP: 83.3.x.x Tak, taka sprzedaż jest możliwa. Proszę jednak pamiętać, że na rejestrację samochodu jest 30 dni od momentu dopuszczenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej. W przypadku podatku od sprzedaży auta przed upływem 6 miesięcy liczy się kwota nabycia wraz z poniesionymi wydatkami. Odpowiedz Sebastian 2021-03-15 09:26 IP: 93.105.x.x Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam jednak pytanie o 30 dni. Zgodnie z informacją na stronach Urzędu Gminy ten termin nie obowiązuje w przypadku samochodów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Odpowiedz Ubea.pl 2021-03-15 16:05 IP: 83.3.x.x Samochodów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej nie dotyczy kara do 1000 zł za niezarejestrowanie w terminie.30-dniowy termin na zarejestrowanie od momentu dopuszczenia pojazdu do obrotu jednak obowiązuje. Odpowiedz JW 2021-03-17 19:31 IP: 89.74.x.x Dzień dobry, czy w przypadku jak powyżej auta sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych, które zostało sprzedane bez I rejestracji w kraju, istnieje obowiązek zgłoszenia jego sprzedaży? Odpowiedz Dawid 2021-03-07 20:22 IP: 109.196.x.x Dobry wieczór, kupiłem samochód, który chciałbym oddać na złom z powodu usterki. Auta nie zdążyłem jeszcze przerejestrować na siebie ponieważ minęło zaledwie kilka dni od kupna. W aucie jest wykupiona polisa OC na cały rok przez poprzedniego właściciela. Jak wygląda sprawa z zwrotem za składkę OC, otrzymuje ją poprzedni właściciel czy ja? Odpowiedz Ubea.pl 2021-03-08 08:20 IP: 83.3.x.x W przypadku zezłomowania, a następnie wyrejestrowania auta zwrot składki przysługuje Panu, jako osobie która oddała auto na złom. Proszę jednak pamiętać, by od stacji demontażu pojazdu wziąć zaświadczenie o złomowaniu, a nie podpisywać z nią umowę sprzedaży auta. Odpowiedz Pawel 2021-03-02 10:55 IP: 89.64.x.x 6 lat temu kupiłem pojazd na licytacji komorniczej. Auto było niesprawne, kupiłem raz miesięczną polisę. Samochodu nie przerejestrowałem – nie było dokumentów, mam tylko umowę kupna z licytacji. Jak sprzedać bezpiecznie auto by nie było problemów z UFG? Zezłomować? Odpowiedz Ubea.pl 2021-03-02 15:44 IP: 83.3.x.x Obecnie grozi Panu kara za brak OC i z tym już nic Pan nie zrobi. Jeśli UFG skontroluje to auto, nałoży karę. Pozostaje więc jedynie uporządkować sytuację z autem (sprzedać je / zezłomować / kupić nowe OC i zostawić sobie) i czekać, czy UFG przyśle wezwanie do zapłaty kary czy też nie. Odpowiedz filip 2021-02-28 19:00 IP: 185.93.x.x Dzień dobry Czy sprzedajac auto kupione dzięń,dwa dni wczesniej za tę samą kwotę należy wykazać to w zeznaniu rodatkowym ? Odpowiedz Ubea.pl 2021-03-01 08:18 IP: 93.159.x.x Tak, taką sprzedaż należy wykazać w zeznaniu. Jako że finansowo nic Pan nie zyskał na tej transakcji, to nie zapłaci Pan żadnego podatku, ale w zeznaniu należy wykazać. Odpowiedz SebastianAp 2021-02-25 15:04 IP: 217.171.x.x Dzień dobry. Kupiłem auto na fakturą (od firmy) i chcę je od razu sprzedać w tej samej kwocie (tesciowi). Co w takiej sytuacji mam zrobić? Czy musze zgłaszać kupno-sprzedaż auta w urzędzie czy też kupujący załatwia wszystkie formalności. Odpowiedz Ubea.pl 2021-02-25 15:37 IP: 83.3.x.x Pan powinien zgłosić zbycie auta w urzędzie. Sprzedaż auta będzie też trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym, ponieważ sprzedaje Pan auto przed upływem 6 miesięcy od kupna. Jeśli nie zyskuje się nic na sprzedaży, to podatku nie trzeba będzie płacić, ale i tak trzeba wykazać zbycie. Odpowiedz Krystyna 2021-02-22 09:19 IP: 185.175.x.x Witam. Kupiłam samochód za granicą. Zapłaciłam podatek akcyzowy. Samochód jest w trakcie rejestracji. Z pewnych względów chcę go sprzedać i nie mogę czekać 6 miesięcy. Czy poniesione koszty zapłaconego podatku wchodzą w cenę samochodu? Nie chcę na nim zarobić tylko odzyskać wartość zakupionego samochodu, poniesionego podatku. Odpowiedz Ubea.pl 2021-02-22 15:51 IP: 83.3.x.x Udokumentowany koszt podatku akcyzowego wlicza się do kosztów nabycia samochodu. Odpowiedz Adrian 2021-02-14 20:51 IP: 5.173.x.x Witam, czy jeżeli kupiłem samochód i sprzedałem w okresie krótszym niż 30 dni, muszę zgłaszać ten fakt w Wydziale Komunikacji? Odpowiedz Ubea.pl 2021-02-15 08:26 IP: 83.3.x.x Czy wie Pan, czy poprzedni właściciel zgłaszał Wydziałowi Komunikacji sprzedaż auta Panu? Odpowiedz Adrian 2021-02-16 21:21 IP: 5.173.x.x Nie wiem, natomiast ten co kupił zdążył już przerejestrować Odpowiedz Ubea.pl 2021-02-17 08:38 IP: 83.3.x.x W takim przypadku, aby nie narazić się na żadne kary, najlepiej zgłosić sprzedaż. Może Pan to zrobić online. Wystarczy profil zaufany i skan umowy kupna-sprzedaży z nabywcą. Odpowiedz tom 2021-02-13 23:31 IP: 83.4.x.x Dzień dobry. Auto zostało sprzedane na fakturę 11 lat temu. Niestety nie została zgłoszona do WK, a nowy właściciel nie przerejstrował do dziś i nie ma z nim kontaktu bo faktura została już zniszczona. Jak sie z tego wyplątać? Odpowiedz Ubea.pl 2021-02-15 08:24 IP: 83.3.x.x Rozumiem, że nie ma Pan żadnych danych osobowych nowego właściciela, które mógłby przekazać Pan do urzędu? Odpowiedz Zbyszek 2021-02-07 17:38 IP: 89.64.x.x Dzień dobry, Planuję zakup auta od osoby która sprowadziła go z niemiec na umowę cywilno prawną. Auto nie zostało zarejestrowane w Polsce. Sprzedający chce zapłacić akcyzę na siebie a następnie sprzedać mi samochód na umowę cywilno prawną. Odpowiedz Zbyszek 2021-02-07 17:39 IP: 89.64.x.x Dodam że na umowie widniałby obecny właściciel (nie Niemiec od którego kupił samochód). Odpowiedz Ubea.pl 2021-02-08 08:19 IP: 83.3.x.x Mogą Państwo zrobić to w ten sposób, ale najlepiej by było, by sprzedawca przekazał Panu także kopię umowy zawartej z Niemcem. Odpowiedz Robson 2021-01-27 18:13 IP: 62.122.x.x Witam.Kupiłem samochód w grudniu 2020 z ważnym OC do 05.2021 i ze względu na Covid mam 180 dni na jego przerejestrowanie,czy muszę wykupić nową polisę OC Odpowiedz Ubea.pl 2021-01-28 07:17 IP: 83.3.x.x Ubezpieczenie OC jest całkowicie niezależne od terminów na przerejestrowanie auta. W momencie nabycia pojazdu OC przeszło automatycznie na Pana i może Pan z niego korzystać do maja 2021. Warto jednak skontaktować się z ubezpieczycielem, by ustalić, czy i jaka rekalkulacja składki zostanie przeprowadzona, by nie został Pan zaskoczony pod koniec obowiązywania polisy. Odpowiedz harti 2021-01-27 08:57 IP: 170.61.x.x Witam, Kupuje auto, ktore bylo zakupione w grudniu 2020 od firmy na FV za kwote 50 tyś. Odkupuje te auto dokladnie za ta sama kwote, 50 tyś, aczkolwiek juz na umowe kupno-sprzedazy jako osoba prywnatna i od osoby prywatnej. Odpowiedz Ubea.pl 2021-01-27 15:49 IP: 78.8.x.x Dzień dobry, co rozumie Pan przez sformułowanie: “jest w trakcie przerejestrowania”? Jeśli obecny właściciel rozpoczął już w urzędzie procedurę przerejestrowania, to najlepiej, aby ją dokończył i dopiero sprzedał auto Panu. Odpowiedz harti 2021-01-27 18:58 IP: 79.110.x.x Dzień dobry, Auto zostało kupione od firmy przez osobę, od której kupuję teraz samochód. Osoba ta, złożyła już dokumenty do rejestracji samochodu ale jeszcze fizycznie auto nie jest na nią zarejestrowane. Odpowiedz Ubea.pl 2021-01-28 07:12 IP: 83.3.x.x Jeśli dokumenty do rejestracji zostały już złożone, lepiej zakończyć tę procedurę i dopiero rozpocząć procedurę zakupu auta. Uniknie się dzięki temu niepotrzebnego zamieszania w urzędzie. Może Pan też skontaktować się bezpośrednio ze swoim Wydziałem Komunikacji i zapytać, jak tamtejsi urzędnicy zapatrują się na taką sytuację. Odpowiedz Jakub 2021-01-20 22:32 IP: 5.173.x.x witam kupilem auto w pazdzierniku nieprzerejestrowujac go jezdze nim na codzien. moje pytanie czy decydujac sie teraz na rejestracje czeka mnie jakas kara za zwloke,? czy moge dalej go uzytkowac w ten spodob ( oczywiscie z waznym oc)i sprzedac bez rejestracji. przekazujac komplet umow. Odpowiedz Ubea.pl 2021-01-21 07:58 IP: 83.3.x.x Ze względu na koronawirusa termin 30 dni na rejestrację lub przerejestrowanie auta przedłużono do 180 dni. Co prawda, od 1 stycznia powrócono do miesięcznego terminu, ale skoro Pan zakupił auto jeszcze w październiku, to może Pan na spokojnie udać się teraz do Wydziału Komunikacji załatwić formalności. Odpowiedz Jakub 2021-01-21 18:20 IP: 194.150.x.x a czy obecnie mozna zostac przy starych tablicach rejestracyjnych podczas rejestracji czy nadal musimy wykupowac nowe ze wzgledu na rejon zamieszkania? Odpowiedz Ubea.pl 2021-01-22 08:41 IP: 83.3.x.x Obecnie trzeba jeszcze zmienić tablice rejestracyjne. Od czerwca 2021 powinna wejść w życie zmiana w prawie pozwalająca pozostać przy dotychczasowych tablicach rejestracyjnych bez względu na miejsce zamieszkania. Odpowiedz Sebastian 2021-01-19 23:13 IP: 188.146.x.x Witam, Dostałem w spadku z siostrą i matką samochód po ojcu. Właśnie załatwiliśmy u notariusza poświadczenia dziedziczenia. Teraz chcielibyśmy go sprzedać, bo ubezpieczenie się kończy. Czy musimy go przerejestrowywać?? czy możemy sprzedać tylko na podstawie poświadczenia?? Jeśli tak to jakie dokumenty dać kupującemu, ksero poświadczeń?? I druga sprawa czy musimy odprowadzać podatek po sprzedaży, bo nie minęło pół roku od otrzymania spadku?? Jeśli tak to każdy z osobna czy można ustalić, że będzie na jedną osobę?? Z góry Dziękuję za odpowiedź Odpowiedz Ubea.pl 2021-01-20 08:52 IP: 83.3.x.x Dzień dobry, samochodu nie trzeba przerejestrowywać. Nabywca będzie jednak musiał w Wydziale Komunikacji udowodnić ciągłość między sobą a danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym. Potrzebna więc będzie umowa kupna-sprzedaży spisana między nabywcą a Państwem oraz ksero poświadczenia udowodniającego dziedziczenie.

 1. Jeśli auto zostanie sprzedane przed upływem 6 miesięcy, trzeba będzie wykazać sprzedaż w zeznaniu podatkowym oraz odprowadzić podatek.
 2. Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży auta, a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie jego posiadania (np.
You might be interested:  Ile Się Czeka Na Potwierdzenie Zapłaty Akcyzy Za Samochód?

koszty ewentualnych napraw). Podatek powinien zapłacić każdy ze współwłaścicieli, biorąc pod uwagę swój przychód ze sprzedaży auta. Przychód odpowiada temu, jaką część auta posiada dana osoba. Jeśli każdy z Państwa posiada 1/3 auta, to przychód także należy podzielić na trzy i od tej kwoty zapłacić odpowiedni podatek. Odpowiedz Sebastian 2021-01-20 19:37 IP: 188.146.x.x Dziękuję za odpowiedź. Intryguje mnie jeszcze jedna rzecz. Jeśli samochód był na ojca, męża mojej matki to ona miało prawo do jego połowy. Więc tak naprawdę odziedziczyła 1/6 samochodu, bo połowa była jej, a druga połowa spadkiem. Czy w tym wypadku musi zapłacić podatek od 4/6 otrzymanej kwoty czy 1/6?? Odpowiedz Ubea.pl 2021-01-21 07:46 IP: 83.3.x.x W tym przypadku radzimy skontaktować się już z doradcą podatkowym, aby ustalić, czy i jaki podatek od sprzedaży powinna zapłacić pani mama. Odpowiedz Marlo 2021-01-03 20:02 IP: 37.47.x.x Witam, prosze o rade, co w sytuacji kiedy auto zostalo zakupione za kwote ponizej 1000zl i nie bylo przerejestrowane (wiec ani skarbowka ani wydzial komunikacji o kupnie nie byly poinformowane), a nastepnie sprzedane za kwote wieksza niz 1000zl przed uplywem 6 miesiecy, to czy w takim wypadku trzeba zaplacic podatek? Pozdrawiam Odpowiedz Ubea.pl 2021-01-04 09:08 IP: 83.3.x.x Sprzedaż przed upływem 6 miesięcy powinna zostać wykazana w zeznaniu podatkowym. W przypadku sprzedaży za kwotę większą niż zakup należy też zapłacić odpowiedni podatek od niej. Proszę pamiętać, że nawet jeśli Pan nie przerejestrował auta na siebie, to sprzedawca samochodu powinien zgłosić sprzedaż do Wydziału Komunikacji. Odpowiedz Andrzej 2020-12-14 22:50 IP: 188.146.x.x witam, odziedziczyłem auto razem z siostrą i uzyskaliśmy notarialny akt poświadczenia dziedziczenia 3 października. Czy sprzedając auto 2 miesiące później, (bez uprzedniego przerejestrowania na nas), musimy zapłacić podatek wpisując ten przychód w zeznaniu podatkowym za ten rok, jak to się dzieje przy sprzedaży auta kupionego w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Odpowiedz Ubea.pl 2020-12-15 08:19 IP: 83.3.x.x Tak, jeśli odziedziczone auto sprzeda się przed upływem 6 miesięcy od otrzymania pojazdu, trzeba zapłacić podatek. Odpowiedz Marti 2020-12-10 19:33 IP: 146.120.x.x Sprzedałem samochód 3 lata temu, sprzedaż nie została zgłoszona a ostatnio zorientowałem się że samochód prawnie dalej należy do mnie. dodam że umowy i papiery zostały zgubione! Co mam robić w takiej sytuacji? Odpowiedz Ubea.pl 2020-12-11 08:18 IP: 83.3.x.x Czy ma Pan możliwość skontaktowania się z osobą, która zakupiła auto? Może ona mogłaby Panu przekazać kopię umowy kupna-sprzedaży samochodu. Odpowiedz Operator 2020-12-08 20:57 IP: 77.115.x.x Witam. Kupiłem auto 27 listopada (nie zapłaciłem podatku) i sprzedałem 8 grudnia, Jeśli sprzedałem auto w tej samej cenie w ciągu miesiąca od zakupu muszę zapłacić podatek? musiałem pilnie sprzedać auto bo Żona została bez pracy. Odpowiedz Ubea.pl 2020-12-09 08:13 IP: 83.3.x.x Jeżeli sprzedaje się auto przed upływem 6 miesięcy od kupna, trzeba wykazać to w zeznaniu podatkowym. Taki obowiązek istnieje, nawet jeżeli nie zarobi się nic na sprzedaży. Zbycie samochodu należy wykazać w zeznaniu PIT-36 w pozycji „Dochody i straty”. Odpowiedz Gorgoroth 2020-12-02 16:03 IP: 158.233.x.x Witam, niedawno skradziono mi tablice rejestracyjne. Sprawę od razu zgłosiłem na policję, udałem się na posterunek i otrzymałem specjalne oświadczenie z policji. Czy mogę teraz sprzedać takie auto bez tablic rejestracyjnych? Czy konieczne jest przerejestrowanie auta? Dzięki! Odpowiedz Ubea.pl 2020-12-03 08:18 IP: 83.3.x.x Powinien Pan najpierw udać się do Wydziału Komunikacji z zaświadczeniem o zgłoszeniu kradzieży tablic otrzymanym na policji. W Wydziale Komunikacji może Pan albo poprosić o wydanie wtórników tablic rejestracyjnych, albo ponownie zarejestrować samochód. To drugie rozwiązanie jest droższe, ale bezpieczniejsze. Odpowiedz pytający 2020-11-30 12:35 IP: 83.26.x.x dzień dobry. nie potrafię obliczyć kiedy mija 6 miesięcy od zakupu pojazdu. przykład: Jeżeli auto kupie i zarejestruje 10.11.2020 to w którym dniu upływa 6 miesięcy (aby go sprzedać bez płacenie podatku)? w dniu 01.06.2021? czy dopiero 01.07.2021. Jaka ustawa czy rozp. omówi jak to liczyć? dziekuje za odp. Odpowiedz Ubea.pl 2020-11-30 15:56 IP: 83.3.x.x Dzień dobry, czas 6 miesięcy liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po zakupie auta. Jeśli więc auto kupiono 10 listopada, to 6 miesięcy jest liczone od 1 grudnia.6 miesięcy upłynie więc 1 czerwca. Podstawa prawna znajduje się w art.10 ust.1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedz MATEUSZ 2020-11-19 16:01 IP: 212.109.x.x witam podarowałem synowi auto zawarłem umowę darowizny minęło 6 mc i syn zdecydował się auto sprzedać jednak jeszcze go nie przerejestrował ma siebie czy musi go zarejestrować czy nie Odpowiedz Ubea.pl 2020-11-20 07:13 IP: 83.3.x.x Pana syn nie musi przerejestrować auta na siebie przed sprzedażą. Proszę jedynie pamiętać, by nabywcy samochodu przekazać także kopię umowy darowizny między Panem a synem. Dzięki temu w Wydziale Komunikacji nowy właściciel będzie mógł udowodnić ciągłość danych między danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym a sobą. Odpowiedz Kamil 2020-11-16 21:45 IP: 91.207.x.x Kupiłem samochód końcem sierpnia, nie przerejestrowałem go.2 dni temu go sprzedałem. Co muszę zrobić? Odpowiedz Ubea.pl 2020-11-17 08:10 IP: 83.3.x.x Sprzedaż auta powinien Pan zgłosić do ubezpieczyciela, podając mu dane nabywcy samochodu. Jako że sprzedał Pan auto przed upływem 6 miesięcy od zakupu, musi Pan także wykazać sprzedaż w zeznaniu podatkowym (nawet jeśli nic Pan nie zarobił na sprzedaży). Odpowiedz Jarosław cichy 2020-11-12 08:18 IP: 5.173.x.x Jeśli ja nie zarejestrowałem auta na siebie a kupiłem je 1 stycznia a sprzedałem 20 co mam teraz zrobic Odpowiedz Ubea.pl 2020-11-16 08:20 IP: 83.3.x.x Niezależnie od tego, czy auto zarejestrowało się na siebie czy nie, jego sprzedaż przed upływem 6 miesięcy od zakupu należy wykazać w zeznaniu podatkowym. Jeśli auto posiadało OC w styczniu, warto także skontaktować się z ubezpieczycielem. Odpowiedz Adrian 2021-02-09 12:09 IP: 5.173.x.x Witam, mam podobną sytuację, czyli zakup i sprzedaż pojazdu, bez przerejestrowywania, w okresie krótszym niż 30 dni. Na jakiej podstawie jestem zwolniony z kontaktowania się z Wydziałem Komunikacji? Z góry dziękuję za odpowiedź Odpowiedz Daniel 2020-11-02 13:57 IP: 31.179.x.x Witam. Jeśli autko sprowadziłem i zakupiłem w lipcu lecz nie było na nim już rejestracji (wyrejestrowany we Włoszech). Naprawiłem i zarejestrowałem, opłaciłem OC, przegląd w październiku. To czas tych 6 miesięcy liczy się od lipca czy października? Odpowiedz Ubea.pl 2020-11-02 15:48 IP: 83.3.x.x W przypadku podatku ważna jest data zakupu. Zatem w Pana sytuacji czas 6 miesięcy liczy się od końca lipca. Odpowiedz Martyna 2020-11-02 12:46 IP: 5.173.x.x Witam, chciałabym sprzedać auto, które nie przerejstrowalam na siebie, czy o jego zbyciu w takim przypadku też muszę powiadomić o tym urząd? Odpowiedz Ubea.pl 2020-11-02 15:44 IP: 83.3.x.x Dzień dobry, zawiadomienie o zbyciu pojazdu składa się w tym Wydziale Komunikacji, w którym dokonywało się zarejestrowania / przerejestrowania pojazdu. Jeśli nie zrobiła Pani tego, to nie musi też Pani składać zawiadomienia o zbyciu. Odpowiedz Michał 2020-10-22 11:59 IP: 94.42.x.x Witam! Jeśli kupiłem samochód 20 maja br. i chciałbym go sprzedać nie płacąc podatku – nawet jeśli sprzedam za mniejszą kwotę niż kupiłem, to czy mogę go sprzedać juz od 1 listopada, czy dopiero od 1 grudnia? Dziękuje za odpowiedź z poważaniem Michał Odpowiedz Ubea.pl 2020-10-22 16:12 IP: 83.3.x.x Dzień dobry, jeśli sprzeda Pan auto za mniejszą kwotę, czyli nie zarobi Pan nic na sprzedaży, nie będzie Pan płacił podatku. W przypadku sprzedaży przed upływem 6 miesięcy będzie Pan musiał jedynie wykazać sprzedaż w zeznaniu podatkowym. Odpowiedz Michał 2020-10-22 21:07 IP: 94.42.x.x Swietnie! Rzetelne, jasne i szybkie informacje. Dziękuję bardzo! Pozdrawiam i zdrowia życzę w tym trudnym czasie. Odpowiedz Ubea.pl 2020-10-23 09:17 IP: 83.3.x.x Dziękujemy i nawzajem dużo zdrowia 🙂 Odpowiedz Sylwia 2020-07-21 11:10 IP: 87.239.x.x Witam. Cudzoziemiec (Ukrainiec) oczekujący na wydanie karty pobytu w Polsce (jego wiza straciła już ważność) kupił używany samochód. Czy może go zarejestrować przed otrzymaniem karty? Jeśli nie to czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji? Jakie są konsekwencje niedochowania 30 dniowego terminu na rejestrację? Z góry dziękuję Odpowiedz Lech 2020-07-17 22:41 IP: 79.185.x.x Witam. Syn podarował mi samochód który odkupił od firmy w której pracuje. Podarował mi go w ciągu tygodnia od zakupu nie przerejestrowując go na siebie. Czy nie będę miał problemu z zarejestrowaniem go na siebie i jakie czekają mnie opłaty od podarowanego auta, Odpowiedz S. Lidia 2020-06-04 12:28 IP: 5.184.x.x Bardzo dziękuje za odpowiedz chciałam spłacić spatkobiercę czyli dać 250 zł niestety sprawy spadkowe trwają już 2 lata w grę wchodzą dość duże pieniądze jest to złośliwe że strony spadkobiercy. Czy pozostaję mi sądowe postępowanie. Proszę o podpowiedź. Odpowiedz Ubea.pl 2020-06-04 15:39 IP: 83.3.x.x Proponujemy przed rozpoczęciem postępowania sądowego rozważyć opcję mediacji. Nic innego nie jesteśmy w stanie doradzić w tej kwestii. Odpowiedz

Related Post