Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Zarejestrować Samochód Na Dwóch Właścicieli?

Jak Zarejestrować Samochód Na Dwóch Właścicieli?

0 Comments

Jak Zarejestrować Samochód Na Dwóch Właścicieli
Pojawił się współwłaściciel auta i co dalej? – Aby złożyć wniosek o dopisanie współwłaściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, należy zgłosić współwłasność w wydziale komunikacji. Żeby dopełnić tego obowiązku, wybierz się do wydziału komunikacji, pod który podlegasz i okaż urzędnikowi:

Dokument potwierdzający współwłasność, czyli w tym przypadku umowę darowizny.Dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym.Kartę pojazdu (o ile była wydana).Dowód osobisty.Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC.Zaświadczenie z CEiDG lub KRS (w przypadku firm).

Co istotne, dodanie współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego wymaga obecności obu współwłaścicieli. Jeśli któryś z nich nie może się wtedy udać do urzędu, to wówczas powinien napisać pełnomocnictwo, dzięki któremu tego obowiązku będzie mogła dopełnić inna osoba.

Ile kosztuje dodanie współwłaściciela do samochodu?

Dopisanie /wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym jest bezpłatne.

Jak kupić auto na dwie osoby?

Wady umowy kupna samochodu ze współwłaścicielem – Czy to Ty jesteś bardziej doświadczonym kierowcą i masz pomóc młodszemu członkowi rodziny bądź znajomemu uzyskać atrakcyjniejsze OC ? Zastanów się nad konsekwencjami. Jeżeli masz zastrzeżenia do sposobu jazdy czy temperamentu potencjalnego współwłaściciela, może lepiej się wycofać.

Pamiętaj, że kiedy drugi właściciel auta wda się w kolizję lub doprowadzi do wypadku, zniżki za OC stracicie oboje. Mało tego, jeżeli wypadek będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami, również poniesiecie je oboje, W świetle prawa jesteście w równym stopniu odpowiedzialni za samochód, bez względu na to, kto prowadził.

Więcej trudności przysporzy także sprzedaż auta. O ile do zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu w Urzędzie Komunikacyjnym wystarczy pisemne upoważnienie współwłaściciela do dopełnienia formalności w jego imieniu, o tyle umowę kupna-sprzedaży auta współwłaściciel musi podpisać własnoręcznie,

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu dwóch właścicieli?

Jak wypełnić wniosek o zarejestrowanie samochodu? –

Dane właściciela/właścicieli pojazdu

Wniosek o rejestrację samochodu wymaga zidentyfikowania wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym każda osoba powinna podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. W przypadku przedsiębiorców wymaga się REGON-u, nazwy firmy oraz jej adresu. Jeżeli właścicielem pojazdu jest obcokrajowiec, powinien podać datę urodzenia zamiast PESEL-u.

Przedmiot rejestracji

Składając wniosek o rejestrację samochodu, musisz wskazać jego parametry. Podstawowe dane wymagane do rejestracji pojazdu to:

 • model,
 • marka,
 • rodzaj pojazdu,
 • rok produkcji,
 • numer VIN lub numer nadwozia,
 • numer silnika,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • numer karty pojazdu (jeżeli została wydana).

3. O co wnioskujesz? Składając wniosek o zarejestrowanie pojazdu musisz określić, czy zależy Ci na czasowym zarejestrowaniu, czy stałym. Złóż wniosek o czasową rejestrację pojazdu, która przyda Ci się w przypadku:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu w celu naprawy lub przeprowadzenia badania technicznego,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu na terenie Polski do miejsca Twojego zamieszkania lub warsztatu, w którym zostanie wykonane badanie techniczne.

Pamiętaj że czasowa rejestracja samochodu traci swoją ważność po upływie 30 dni od wizyty w wydziale komunikacji, co z kolei zmusza Cię do zwrócenia tablic tymczasowych oraz pozwolenia czasowego. Jedynym wyjątkiem jest wywiezienie samochodu za granicę.

Załączniki

Poprawnie złożony wniosek o zarejestrowanie samochodu osobowego to nie wszystko. Musisz do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu lub jego powierzenia, np. umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny czy fakturę,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dowód rejestracyjny, jeśli samochód był wcześniej już zarejestrowany,
 • kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
 • dowód opłacenia akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z opłaty w przypadku samochodu sprowadzanego zza granicy,
 • dowód opłacenia cła lub dokument potwierdzający zwolnienie z tej opłaty,
 • dowody uiszczenia opłat rejestracyjnych,
 • świadectwo homologacji w przypadku rejestracji nowego pojazdu.

Umowa kupna-sprzedaży sporządzona w języku angielskim lub innym powinna zostać przetłumaczona na język polski – niezależnie od kraju, w którym został zakupiony pojazd. Jeżeli auto zostało sprowadzone z kraju spoza Unii Europejskiej, tłumacz przysięgły powinien przełożyć także kartę pojazdu i dowód rejestracyjny na język polski.

 • Urzędnik musi zobaczyć zarówno oryginały, jak i przetłumaczone kopie.
 • Jeżeli nie masz tablic rejestracyjnych, ponieważ dotychczasowy właściciel pojazdu zwrócił je w zagranicznym urzędzie, musisz złożyć oświadczenie o ich braku.
 • Wyjątkiem jest sytuacja, w której samochód nie przyjechał na lawecie, bo ma legalne tymczasowe tablice.
You might be interested:  Jak Sprowadzić Samochód Z Belgii 2016?

Jeżeli rejestrujesz pojazd zabytkowy, musisz mieć dysponować jednym z trzech dokumentów, który potwierdza wpis pojazdu do:

 • rejestru zabytków,
 • wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • inwentarza muzealiów.

Ponadto należy przedstawić ocenę stanu technicznego zabytku. Wniosek z wykazem dodatkowych dokumentów składasz z kompletem załączników we właściwym wydziale komunikacji. Pamiętaj, aby mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Ten obowiązek dotyczy również osób posługujących się pełnomocnictwem.

Informacje dodatkowe

Wniosek o rejestrację samochodu może zawierać także dodatkowe informacje, np. prośbę o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych, czyli z napisem zaprojektowanym na specjalne życzenie właściciela samochodu. Dzięki temu rozwiązaniu możesz go wyróżnić spośród innych pojazdów na drodze. Jak Zarejestrować Samochód Na Dwóch Właścicieli

Czy warto zarejestrować samochód na dwie osoby?

Rejestracja auta na dwie osoby Przypadki, w których jeden samochód posiada więcej niż jednego właściciela, wcale nie są odosobnione. Dzisiejsze pytanie zatem brzmi czy wbicie do dowodu rejestracyjnego kolejnego posiadacza auta w jakiś zasadniczy sposób komplikuje procedurę? Jeżeli kierowca stanie się współwłaścicielem już w momencie zakupu, rejestracja przebiega identycznie.

 1. Zmienia się dopiero w sytuacji, w której dodatkowy posiadacz pojawi się po spisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 2. Najczęściej konieczność wpisania współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego wynika z faktu, że samochód łącząc posiadane przez siebie środki finansowe kupiło kilka osób.
 3. Ażda z nich chce zatem zabezpieczyć swoje prawo do eksploatowania oraz udziału w pieniądzach, które uda się uzyskać z późniejszej sprzedaży auta.

Oczywiście tytuł współwłaściciela to nie tylko prawa, ale i obowiązki, Kierowca w równym zakresie może korzystać z pojazdu, w tym samym jednak czasie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zakupem paliwa, opłaceniem polisy OC czy serwisowaniem i koniecznymi naprawami.

Najlepiej aby kwestia własności i współwłasności została załatwiona już w momencie zakupu samochodu, W takim przypadku w umowie kupna-sprzedaży czy też na fakturze zakupowej pojawią się dwa lub więcej nazwiska. Czemu ma to znaczenie? Bez dopisania dodatkowego kierowcy podczas dokonywania transakcji, formalnie nie będzie on mógł stać się współwłaścicielem.

W żadnym z wydziałów komunikacji nie zostanie wpisany do dowodu rejestracyjnego. Aby otworzyć taką drogę, konieczne stanie się wystawienie umowy darowizny. A tą trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym oraz opłacić 2-procentowy podatek. W ten sposób wzrosną.

Co daje bycie współwłaścicielem samochodu?

Współwłasność pojazdu a ubezpieczenie OC – To nie przypadek, że współwłasność samochodu cieszy się dużym zainteresowaniem, a szczególnie wśród młodych kierowców. Gdy współwłaścicielem pojazdu zostaje doświadczony kierowca, który ma na koncie zniżki za bezszkodową jazdę (w wysokości np.40 lub 60 proc.), to składka na ubezpieczenie OC maleje,

 • Inaczej mówiąc, to proste rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić setki złotych.
 • Dopisanie do samochodu drugiego kierowcy to najprostszy sposób, aby zaoszczędzić na wysokości składki OC.
 • Gdy ubezpieczyciel szacuje ryzyko, bierze pod uwagę m.in.
 • Doświadczenie kierowców (liczy się data uzyskania prawa jazdy) oraz zniżki za bezszkodową jazdę,

Dzięki wykorzystaniu zniżek wypracowanych przez bardziej doświadczonego współwłaściciela pojazdu, cena polisy może być niższa. W ten sposób można zaoszczędzić nawet tysiące złotych, co prezentuje poniższy przykład. Przykładowo, gdy ubezpieczenie OC będzie chciał nabyć 20-letni student, mieszkaniec Warszawy, który miesiąc temu odebrał prawo jazdy i jest drugim właścicielem pojazdu Fiat Panda z 2008 r., to będzie musiał liczyć się w wydatkiem w wysokości ponad 3108 zł.

Jak stać się współwłaścicielem domu?

Równe prawa współwłaścicieli – Dokonać zmian w statusie własnościowym nieruchomości może osoba, która posiada ku temu stosowne prawa. Najczęściej jest nim właściciel legitymujący się stosownym potwierdzeniem – aktem notarialnym. Co więcej, osoba, która ma zostać dopisana, ustanowiona współwłaścicielem, także musi się legitymować odpowiednim statusem prawnym. Jak Zarejestrować Samochód Na Dwóch Właścicieli

Czy auto mogą kupic dwie osoby?

Co warto wiedzieć? –

 1. Współwłasność samochodu można ustanowić w formie umowy kupna-sprzedaży lub aktu darowizny.
 2. Współdzieląc własność samochodu z członkiem najbliższej rodziny w formie aktu darowizny, nie trzeba płacić podatku PCC.
 3. Współdzielenie samochodu umożliwia młodym i niedoświadczonym kierowcom obniżenie ceny zakupu OC.
 4. Współdzielenie samochodu pozwala młodym i niedoświadczonym kierowcom korzystać ze zniżek bardziej doświadczonego współwłaściciela.

Czy żona jest współwłaścicielem samochodu?

FAQ: –

Czy mąż może zabrać żonie samochód i na odwrót? Jeśli samochód został kupiony w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnego majątku i obowiązuje wspólność majątkowa (nie dokonano podziału majątku przed ślubem), to oboje współmałżonków mają takie sama prawa do samochodu i jeden drugiego nie może go pozbawić, także po rozwodzie (bez stosownej umowy lub wyroku). Kiedy samochód należy tylko do jednego ze współmałżonków? Z wyłączeniem rozdzielności majątkowej taki stan rzeczy ma miejsce z reguły tylko w dwóch przypadkach: jeżeli samochód został zakupiony przed ślubem i małżonek nie przeniesie na drugiego prawa własności lub w trakcie trwania małżeństwa, gdy zakup auta jest finansowany z majątku osobistego jednego z małżonków.

You might be interested:  Jak Ominąć Akcyzę Na Samochód 2017?

Rejestracja samochodu – współwłaściciel: żona. Czy ma ona wtedy takie sama prawa do auta? Tak, samochód kupiony ze wspólnego majątku w trakcie trwania małżeństwa należy do obojga małżonków. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy i jako który właściciel figuruje nazwisko małżonka w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. : Współwłasność samochodu w małżeństwie a rozwód – współwłaściciel auta

Czy współwłaściciel może zarejestrować auto bez obecności właściciela?

Upoważnienie do rejestracji samochodu – Prawo nie nakłada na ciebie obowiązku osobistej rejestracji pojazdu. Może dokonać tego za ciebie pełnomocnik, o ile tylko napiszesz odpowiednie upoważnienie do wydziału komunikacji. W przypadku jednego właściciela samochodu najczęściej nie ma większych problemów z dopełnieniem tego obowiązku osobiście w czasie 30 dni.

Ile trwa dopisanie współwłaściciela samochodu?

Żaden sposób nie jest tak skuteczny, aby obniżyć składkę OC, jak dopisanie do polisy doświadczonego kierowcy. Nie jest to skomplikowane, ale trzeba pamiętać, że może też pociągać za sobą negatywne konsekwencje.

Dopisanie współwłaściciela jest szczególnie korzystne dla osób bez zniżek lub ze zwyżkami (młodych kierowców). Najlepiej, by współwłaścicielem została osoba z maksymalną liczbą zniżek. Dzięki temu na OC można zaoszczędzić nawet ponad 1000 złotych. Współwłaściciela można dopisać podczas zakupu pojazdu lub później, poprzez sporządzenie aktu darowizny. W przypadku darowizny musimy pamiętać o zgłoszeniu jej do Urzędu Skarbowego i ew. opłaceniu podatku. Dopisania współwłaściciela należy dokonać w Wydziale Komunikacji do 30 dni od daty podpisania aktu darowizny. Później mamy 14 dni na zgłoszenie towarzystwu ubezpieczeniowemu zmian we własności pojazdu.

Dopisanie współwłaściciela jest korzystne szczególnie w przypadku młodych oraz niedoświadczonych kierowców. Nie mają bowiem oni wypracowanych zniżek i znajdują się w tzw. grupie wysokiego ryzyka. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla takiego właściciela pojazdu może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, warto więc zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy doświadczonego współwłaściciela, który pozwoli nam korzystać z jego zniżek.

Czy mogę dopisać żonę do dowodu rejestracyjnego?

Tak można wpisać żonę do dowodu rejestracyjnego jako współwłasciciela pojazdu. Podstawą do dokonania takiego wpisu jest w przypadku małżonków nieposiadających rozdzielności majątkowej oświadczenie woli. W przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową lub gdy dany pojazd stanowi majątek odrębny w celu dopisania małżonka jako współwłaściciela pojazdu niezbędny jest dokument przenoszący prawo własności części pojazdu na małżonka, który będzie dopisany do dowodu rejestracyjnego (umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.).

Kto placi OC wlasciciel czy Wspolwlasciciel?

Współwłasność a ubezpieczenie OC – Fakt, że pojazd jest własnością kilku kierowców wiąże się również z pewnymi konsekwencjami w przypadku, Towarzystwo ubezpieczeniowe, wyliczając wysokość składki na OC, bierze pod uwagę to, czy z auta korzystać będzie jeden kierowca, czy więcej osób.

 • Pamiętajmy, że współwłaściciel nie musi posiadać uprawnień do jazdy – może mieć prawa do pojazdu, ale nie jeździć nim.
 • Jak dodanie współwłaściciela auta wpływa na wysokość składki na OC? Załóżmy, że jesteś właścicielem samochodu i ubezpieczasz go od wielu lat.
 • Jesteś doświadczonym kierowcom, od dawna posiadasz prawo jazdy, jak dotąd nie powodowałeś żadnych szkód w ruchu drogowym.

Cena twojego ubezpieczenia OC jest prawdopodobnie bardzo atrakcyjna. Co się stanie, jeśli dopiszesz współwłaściciela, który nigdy jeszcze nie ubezpieczał pojazdu i dopiero niedawno odebrał prawo jazdy? Niestety, ale w takim przypadku składka prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ ubezpieczyciel uwzględni zwiększone ryzyko ubezpieczeniowe.

Skoro auto jest współwłasnością i korzysta z niego więcej niż jeden kierowca, to co się stanie, jeśli któryś z nich spowoduje szkodę? Czy współwłasność pojazdu wpłynie w jakikolwiek sposób na historię przebiegu ubezpieczenia tego kierowcy, który nie jest odpowiedzialny za zdarzenie? Szkody będą miały negatywny wpływ na historię przebiegu ubezpieczenia wszystkich współwłaścicieli.

Za obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC solidarnie odpowiadają wszyscy współwłaściciele pojazdu. Oznacza to, że ubezpieczyciel może domagać się zapłaty składki od wszystkich, którzy są posiadaczami samochodu. Jeśli składka nie będzie opłacona, to wówczas ubezpieczyciel może rozpocząć postępowanie windykacyjne i próbować uzyskać zapłatę od wszystkich posiadaczy.

Czy zniżki współwłaściciela przechodzą na właściciela?

Możesz korzystać ze zniżek współwłaściciela pojazdu, jeśli jest on wpisany do dowodu rejestracyjnego. Zniżki z OC tracisz gdy spowodujesz na drodze szkodę lub gdy spowoduje ją współwłaściciel twojego samochodu. Jeśli nie kupujesz polis OC przez kilka lat z rzędu, zaczynasz tracić wypracowane wcześniej zniżki.

Czy samochód może być zarejestrowany na osobę bez prawa jazdy?

Nie ma przeciwwskazań, aby osoba nieposiadająca prawa jazdy została właścicielem samochodu, a każde zarejestrowane auto musi być ubezpieczone. Nie ma zatem również żadnych przeszkód, aby właściciel auta bez prawa jazdy mógł zawrzeć ważną umowę OC. A samochodem może tymczasem jeździć inna osoba.

You might be interested:  Jak Kupić Samochód Z Przeznaczeniem Na Części?

Jak dopisać żonę jako współwłaściciela pojazdu?

Tak można wpisać żonę do dowodu rejestracyjnego jako współwłasciciela pojazdu. Podstawą do dokonania takiego wpisu jest w przypadku małżonków nieposiadających rozdzielności majątkowej oświadczenie woli. W przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową lub gdy dany pojazd stanowi majątek odrębny w celu dopisania małżonka jako współwłaściciela pojazdu niezbędny jest dokument przenoszący prawo własności części pojazdu na małżonka, który będzie dopisany do dowodu rejestracyjnego (umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.).

Ile trwa dopisanie współwłaściciela samochodu?

Żaden sposób nie jest tak skuteczny, aby obniżyć składkę OC, jak dopisanie do polisy doświadczonego kierowcy. Nie jest to skomplikowane, ale trzeba pamiętać, że może też pociągać za sobą negatywne konsekwencje.

Dopisanie współwłaściciela jest szczególnie korzystne dla osób bez zniżek lub ze zwyżkami (młodych kierowców). Najlepiej, by współwłaścicielem została osoba z maksymalną liczbą zniżek. Dzięki temu na OC można zaoszczędzić nawet ponad 1000 złotych. Współwłaściciela można dopisać podczas zakupu pojazdu lub później, poprzez sporządzenie aktu darowizny. W przypadku darowizny musimy pamiętać o zgłoszeniu jej do Urzędu Skarbowego i ew. opłaceniu podatku. Dopisania współwłaściciela należy dokonać w Wydziale Komunikacji do 30 dni od daty podpisania aktu darowizny. Później mamy 14 dni na zgłoszenie towarzystwu ubezpieczeniowemu zmian we własności pojazdu.

Dopisanie współwłaściciela jest korzystne szczególnie w przypadku młodych oraz niedoświadczonych kierowców. Nie mają bowiem oni wypracowanych zniżek i znajdują się w tzw. grupie wysokiego ryzyka. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla takiego właściciela pojazdu może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, warto więc zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy doświadczonego współwłaściciela, który pozwoli nam korzystać z jego zniżek.

Czy współwłaściciel może zapłacić podatek?

Jak płacić podatek przy współwłasności – Gmina Nieporęt W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami naszych Podatników dotyczącymi kwestii:

opodatkowania nieruchomości stanowiących współwłasność; regulowania zobowiązań podatkowych na podstawie decyzji ustalających podatek dla współwłaścicieli,

wyjaśniamy, że w art.3 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) wyrażona została zasada, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

 • Oznacza to, że nieruchomość będąca współwłasnością kilku podmiotów stanowi przedmiot opodatkowania jako całość (bez podziału na poszczególne udziały) oraz że jest to przedmiot opodatkowania odrębny od innych będących wyłączną własnością współwłaścicieli.
 • Wyklucza to zatem możliwość rozdzielenia zobowiązania podatkowego na poszczególnych współwłaścicieli.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, organ podatkowy ma obowiązek doręczyć identyczne decyzje wszystkim współwłaścicielom. Kwota wynikająca z decyzji jest łączną kwotą do zapłaty przez wszystkich współwłaścicieli. Organ podatkowy nie jest upoważniony do dzielenia zobowiązania między współwłaścicieli.

 • Doręczenie decyzji spowoduje, że powstanie zobowiązanie, a przez to współudziałowcy będą zobowiązani solidarnie do zapłacenia podatku.
 • W gestii współwłaścicieli (a nie organu podatkowego) jest określenie, na którym z nich lub w jakich proporcjach ciąży odpowiedzialność podatkowa.
 • Współwłasność nieruchomości wymaga od współwłaścicieli współdziałania w ponoszeniu związanych z nią zobowiązań podatkowych.

W praktyce odbywa się to tak, że współwłaściciele (posiadacze) dzielą pomiędzy sobą kwotę wymierzonego podatku na podstawie przypadającego im udziału we współwłasności (współposiadaniu) i z reguły jeden z nich opłaca podatek od całej nieruchomości, a pozostali zwracają mu przypadający na nich udział.

 • Przy braku kontaktu ze współwłaścicielami, można wpłacić swój udział, licząc że pozostali współwłaściciele zrobią podobnie.
 • Jednak w takim przypadku warto sprawdzić kontaktując się z organem podatkowym, czy wszyscy współudziałowcy wywiązali się z zapłaty podatku tj.
 • Czy całe zobowiązanie wygasło (podatek został opłacony w całości).

Istota solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe polega bowiem na tym, że każdy z dłużników jest zobowiązany wobec wierzyciela do spełnienia całego świadczenia, tak jakby był jedynym dłużnikiem. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela, wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani. W sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli (dłużników zobowiązanych solidarnie) zapłaci całość zobowiązania, może on na gruncie prawa cywilnego dochodzić od pozostałych współwłaścicieli (współdłużników) zwrotu części tego świadczenia.

: Jak płacić podatek przy współwłasności – Gmina Nieporęt

Jak dopisać dziecko jako współwłaściciela samochodu?

Jak dodać współwłaściciela do samochodu? Najszybszy sposób – Zgodnie z obowiązującym prawem, najszybszą metodą na dodanie współwłaściciela samochodu jest podpisanie umowy kupna samochodu na dwie osoby. Dzięki temu po nabyciu pojazdu od razu można zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu zarejestrowania samochodu na dwóch właścicieli.

Related Post