Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Zarejestrować Samochód W Innym Mieście?

Jak Zarejestrować Samochód W Innym Mieście?

0 Comments

Jak Zarejestrować Samochód W Innym Mieście
Rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania – oświadczenie – Niektórzy urzędnicy w sytuacji, gdy widzą, że twój adres zamieszkania jest inny niż zameldowania i chcesz zarejestrować auto w ich wydziale komunikacji, żądają podpisania specjalnego oświadczenia.

podstawę prawną – „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu” (art.25 Kodeksu Cywilnego t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.121 ze zm.) pouczenie o odpowiedzialności karnej za zeznanie niezgodne z prawdą dane osobowe składającego oświadczenie adres zamieszkania oświadczenie, że w danej miejscowości znajduje się centrum życiowe składającego oświadczenie z zamiarem stałego pobytu datę i podpis osoby składającej oświadczenie.

Czy można zarejestrować Auto w miejscu zamieszkania?

Rejestracja auta poza miejscem zameldowania, Czy to możliwe? 30 października 2019 Rejestrację zakupionego samochodu należy dokonać w ciągu 30 dni od momentu jego kupna. Niewiele osób wie, że auto można zarejestrować również w miejscu zamieszkania a nie zameldowania.

Jak dokonać rejestracji auta w miejscu zamieszkania?

Rejestracja auta poza miejscem zameldowania, Czy to możliwe? 30 października 2019 Rejestrację zakupionego samochodu należy dokonać w ciągu 30 dni od momentu jego kupna. Niewiele osób wie, że auto można zarejestrować również w miejscu zamieszkania a nie zameldowania.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Całkowity koszt rejestracji: 1 ze standardowymi tablicami – 180,5 zł, 2 z indywidualnymi tablicami – 1100,5 zł, 3 samochody zabytkowe – 200,5 zł 4 samochody sprowadzane z zagranicy – 256 zł, 5 samochody z zagranicy z dodatkowym badaniem – 354 zł. More

Related Post