Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jak Zgłosić Samochód Do Urzędu Skarbowego?

Jak Zgłosić Samochód Do Urzędu Skarbowego?

0 Comments

Jak Zgłosić Samochód Do Urzędu Skarbowego
Gdzie i kiedy zapłacić podatek od kupna samochodu (PCC)? – Kupujący samochód ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie deklaracji PCC-3 (lub wraz z załącznikiem PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch), na podstawie której zapłaci podatek w wysokości 2 proc.

Wartości samochodu. Uwaga! Niektórzy kierowcy zaniżają kwotę zakupu samochodu w umowie kupna-sprzedaży, aby obniżyć wysokość podatku. Jeśli w ocenie urzędu skarbowego średnia wartość rynkowa auta jest wyższa niż suma zawarta w umowie zakupu pojazdu, to od niej zostanie naliczone 2% PCC, W efekcie podatek do zapłaty wzrośnie.

W sytuacji, gdy zaniżenie będzie naprawdę wysokie, kupujący może ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. Niekiedy może się również zdarzyć, że kwota zakupu samochodu zostanie zawyżona w umowie kupna-sprzedaży. Wówczas urząd skarbowy może naliczyć od niej podatek, zamiast od średniej wartości rynkowej auta.

Czy zakup auta trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Co jest zwolnione z podatku – Zwolniona z PCC jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. WAŻNE: Umowa sprzedażysamochodu, którego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od PCC. Jeśli cena samochodu ustalona na 1000 zł lub mniej, odpowiada jego wartości rynkowej, nie musisz składać deklaracji PCC‑3 i płacić podatku.

Ile czasu na zgłoszenie nabycia pojazdu 2022?

Uwagi –

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary w wysokości od 200 PLN do 1000 PLN. Z uwagi na ogłoszony na terytorium RP stan epidemii powyższy termin został wydłużony do 60 dni, licząc od dnia nabycia lub zbycia pojazdu. Wydłużony termin obowiązuje od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Obowiązek przedstawienia dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Sił Zbrojnych RP, Służby Celnej. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego przed ponowną rejestracją należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie. Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Na czym polega zgłoszenie nabycia samochodu?

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu przez internet. Jak to zrobić? Zgodnie z prawem, w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży sprzedający musi złożyć w urzędzie dokumenty o zbyciu pojazdu, a kupujący – o nabyciu. W przeciwnym razie narażamy się na karę nawet do 1000 zł. Nie musimy jednak stawiać się osobiście w urzędzie – wszelkie formalności możemy załatwić przez internet. Przez długi okres przepis dotyczący zarówno obowiązku zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu, jak i przerejestrowania auta w ciągu 30 dni od dnia transakcji, był w Polsce martwy. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie nowych, Choć sam obowiązek zgłoszenia nie uległ zmianie, tak wprowadzono określone kary za niedostosowanie się do zapisów,

Jeśli nie zgłosimy do urzędu faktu zbycia lub nabycia pojazdu w ciągu 30 dni, podobnie jak za nieprzerejestrowanie pojazdu, grozi nam kara od 200 do 1000 zł, Z powodu pandemii okres ten został do końca 2020 roku przez rządzących co prawda przedłużony o 150 dni, jednak w razie przekroczenia tego terminu, grzywny nie unikniemy,

Nie oznacza to, że w razie transakcji musimy udać się osobiście do odpowiedniej placówki – wszystkie formalności możemy załatwić przez internet. Wbrew pozorom transakcja nie kończy się dla sprzedającego na podpisaniu umowy i zabraniu wynegocjowanych za pojazd pieniędzy. Zgłoszenie /nabycia pojazdu w żaden sposób nie wiąże się z przerejestrowaniem samochodu, Dodatkowo, pierwszy proces jest bezpłatny, drugi wymaga wniesienia odpowiednich opłat. Aby zgłosić zbycia lub nabycie pojazdu przez internet, musimy przygotować:

dane pojazdu (w tym markę, model, nr VIN i dotychczasowy nr rejestracyjny)dane zbywcy i nabywcy pojazduskan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu (może to być np. umowa kupna-sprzedaży)

Nie obejdzie się też bez profilu zaufanego, Możemy go założyć przez rządową stronę profilu zaufanego lub za pośrednictwem naszego internetowego konta bankowego. Szczególnie to drugie rozwiązanie upraszcza i przyspiesza cały proces, Następnie musimy zalogować się właśnie za pomocą profilu zaufanego, przez stronę GOV.pl na konto “Mój GOV”.

 • W zakładce “usługi dla obywateli” wybieramy kategorię “kierowcy i pojazdy”.
 • Tu pozostaje nam znalezienie pozycji “zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”.
 • W kolejnym kroku zostaniemy przekierowani do strony, gdzie musimy wypełnić odpowiednie pola danych pojazdu, zbywcy i nabywcy,
 • W przypadku zbycia pojazdu, na stronie głównej wyświetla nam się lista posiadanych przez nas samochodów, obok których widnieje napis “zgłoś zbycie pojazdu”.

Dzięki temu informacje na temat auta zostaną uzupełnione automatycznie, W następnym kroku musimy zaadresować nasz wniosek do odpowiedniego, Powinien to być wydział, w którym zarejestrowany jest przedmiot zainteresowania. Po sprawdzeniu wszystkich informacji i potwierdzeniu wniosku profilem zaufanym nie pozostaje nam nic innego jak internetowe wysłanie zawiadomienia.

 • Na skrzynkę profilu “Mój GOV” dostaniemy potwierdzenie wysłanego zgłoszenia.
 • Pamiętajmy, że będzie to jedyny dokument potwierdzający fakt zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu,
 • Warto go więc zapisać również na komputerze.
 • Aby uniknąć kolejek w urzędzie, Polacy chętnie korzystają z elektronicznej formy zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.

Przez pierwsze 5 miesięcy 2020 roku, z usługi skorzystano już niemal 200 tys. razy, Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, trwają prace nad pełnym zintegrowaniem jej z usługą “mój Pojazd”, dzięki czemu cały proces będzie jeszcze prostszy i bardziej intuicyjny.

You might be interested:  Jaki Samochód Do Driftu Na Początek?

Czy wystarczy zgłosić zakup samochodu?

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. Termin to znów 30 dni, ale zrobisz to przez internet Od początku 2021 r. osoby, które kupiły lub sprzedały pojazd, ponownie mają tylko 30 dni na jego rejestrację oraz zgłoszenie nabycia czy zbycia. O ile to pierwsze wymaga wizyty w urzędzie, to zgłoszenia można dokonać przez internet i uniknąć nie tylko kolejek, ale też kary. Wraz z początkiem 2020 r. rząd ustalił 30-dniowy termin, w którym należy zarejestrować kupiony lub sprowadzony pojazd. Obowiązuje on także w przypadku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu. Ze względu na epidemię już w marcu wydłużono ten czas do 180 dni.

 • Okres tego ułatwienia skończył się jednak z nastaniem pierwszego dnia 2021 r.
 • Obecnie termin znów wynosi 30 dni, a za niedopełnienie obowiązku grozi kara – od 200 do 1000 zł,
 • Terminy dotyczące kar liczone są od momentu przyjęcia dokumentów przez urząd.
 • W praktyce pierwsze kary zmotoryzowani mogą otrzymać z początkiem lutego.

W wielu urzędach sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Starostwa działają w ograniczonym trybie. Przekłada się to na kłopoty z dostaniem się do urzędu, a w niektórych miejscach termin wyznaczany podczas próby zarezerwowania wizyty za pomocą internetu wynosi znacznie więcej niż ustawowe 30 dni. Osoba, która kupiła pojazd i musi go zarejestrować, nie uniknie wizyty w urzędzie. Inaczej jest jednak w przypadku osób, które chcą zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu. Wystarczy dysponować profilem zaufanym, by załatwić to z domu. Takie rozwiązanie z jednej strony jest wygodniejsze, a z drugiej przyczynia się do zmniejszenia ruchu w urzędach, które muszą odwiedzić osoby rejestrujące pojazdy.

Zgłoszenie możliwe jest tylko dla posiadaczy profilu zaufanego. Ci, którzy go mają, powinni otworzyć stronę gov.pl. Tam w odpowiednie miejsce mogą dostać się na dwa sposoby. Widok po zalogowaniu poprzez “Mój Gov” Pierwszy z nich to zalogowanie się loginem i hasłem profilu zaufanego po kliknięciu w odnośnik “Mój Gov” – w prawym górnym rogu.

Po zalogowaniu się możliwość zgłoszenia może pojawić się w prawej kolumnie “Popularne usługi”. Jeśli nie, należy wybrać sekcję “Usługi dla obywatela” w pasku z lewej strony, a w niej kategorię “Kierowcy i pojazdy”. Po rozwinięciu się spisu e-usług pojawi się opcja “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”.

Dalej system sam poprowadzi zmotoryzowanego, ale do zakończenia usługi konieczne może być wpisanie danych pojazdu. Należy również dołączyć zdjęcie lub skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu. Konieczne będzie również podanie danych drugiej strony transakcji – nabywcy lub zbywcy pojazdu.

Na koniec trzeba elektronicznie skierować formularz zawiadomienia do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Stornia gov.pl po przejściu drogi od zakładki “Kierowcy i pojazdy” Z panelu można też skorzystać bez wcześniejszego logowania się profilem zaufanym.

Ścieżka jest bardzo podobna: należy wejść na gov.pl, a następnie wybrać zakładkę “Kierowcy i pojazdy”, Wśród wyświetlonych opcji znajdzie się “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”. Po kliknięciu w odnośnik system zada kilka pytań o pojazd i jego właściciela.

Po udzieleniu na nie odpowiedzi pojawi się opcja “Wyślij zgłoszenie”. Dalej, po zalogowaniu się danymi profilu zaufanego, wszystko przebiega jak we wcześniejszym scenariuszu. Zawiadomienia o zbyciu pojazdu warto dokonać przez internet. Nie tylko sami unikniemy wizyty w urzędzie, ale jeszcze zwolnimy miejsce dla tych, którzy muszą zarejestrować pojazd i nie mogą tego zrobić za pomocą komputera. Od początku stycznia zrobiło tak 56 tys.

Czy zarejestruje auto bez PCC?

Podstawowe dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu – Urzędnik podczas rejestracji Twojego pojazdu musi ustalić i zweryfikować kilka istotnych faktów:

 • o jaki samochód chodzi,
 • czy samochód należy do Ciebie,
 • czy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
 • czy można go bezpiecznie dopuścić do ruchu.

Dokumenty, jakie musisz dostarczyć w każdym przypadku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj pojazdu Nowy Używany kupiony w PL Używany kupiony za granicą w UE Używany kupiony za granicą w kraju spoza UE Zabytkowy SAM Bez tablic rejestracyjnych
Rodzaj dokumentu
Wniosek o rejestrację X X X X X X X
Dowód własności pojazdu X X X X X X
Dokument tożsamości X X X X X X X
Dowód rejestracyjny X X X X
Karta pojazdu (jeśli wydano) X X X X X
Polisa OC X X X X X X X
Zaświadczenie z SKP X X X X X X
Tablice rejestracyjne X X X X
Dowód opłacenia akcyzy X
Dowód opłacenia PCC X X X X x* X
Dowód odprawy celnej X X
Biała karta X
Tłumaczenie X X
Oświadczenie o własności materiałów X
Świadectwo homologacji X X
* jeżeli kupujesz pojazd zabytkowy od innej osoby fizycznej, musisz zapłacić PCC. Jeśli rejestrujesz swój własny pojazd jako zabytek – nie musisz.
Źródło: opracowanie własne rankomat.pl na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Oprócz tego należy dostarczyć dokument pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo, jeśli właściciel pojazdu postanowił kogoś upoważnić. Pełnomocnictwo jest bezpłatne, jeśli osoba upoważniona to krewny właściciela w I linii (dziecko, rodzic, dziadek).

Czy można zgłosić nabycie pojazdu przez internet?

Bez kolejki – zbycie lub nabycie pojazdu zgłoś online – Cyfryzacja KPRM 26.01.2021 Jeśli kupujecie lub sprzedajecie auto, powinniście zgłosić to do urzędu. Nie musicie jednak ustawiać się w kolejce – można to zrobić online. Tylko w ubiegłym roku z naszej e-usługi skorzystano ponad 600 tysięcy razy! Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu to coś, o czym warto pamiętać. Za niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie (30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu) możecie zapłacić karę (od 200 do 1000 zł).

 • – Dzięki naszej e-usłudze można dopełnić tej formalności szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Zgłoś, nie wychodź
 • Jeśli pierwszy raz będziecie zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu, warto żebyście to wiedzieli:
 • zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie,
 • nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu,
 • zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu.

Tyle teorii, czas na praktykę. Aby dokonać tej formalności online będziecie potrzebowali profilu zaufanego, dzięki któremu potwierdzicie w internecie swoją tożsamość. Profil zaufany można założyć przez internet na stronie GOV.pl., Aby wszystko poszło gładko, przygotujcie też:

 • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcecie zgłosić (markę, typ – jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziecie je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
 • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.
You might be interested:  Jak Wyrejestrować Samochód Bez Umowy Sprzedaży?

Wszystko gotowe? Jedziemy dalej. Prosta droga na GOV.pl Jeśli macie już profil zaufany i przygotowaliście wszystkie niezbędne dokumenty, czas przejść do zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu. Interesująca Was e-usługa to, Znajdziecie ją na portalu w zakładce Kierowcy i pojazdy,

 • Oto szczegóły: Krok 1: wejdźcie na stronę i profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).
 • Rok 2: po zalogowaniu wybierzcie sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry).
 • Po rozwinięciu się spisu e-usług wybierzcie i kliknijcie w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online),

Krok 3: System poprosi o odpowiedź na pytanie – co chcesz zgłosić – zbycie czy nabycie pojazdu? W zależności od odpowiedzi przekieruje bezpośrednio do odpowiedniej e-usługi. Kliknijcie przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

 1. Krok 4: Wpiszcie dane pojazdu i dołączcie skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.
 2. Krok 5: Sprawdźcie lub uzupełnijcie swoje dane.
 3. Krok 6: Podajcie dane zbywcy lub nabywcy.

Krok 7: Zaadresujcie formularz zawiadomienia. Wasze zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy – jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Krok 8: Sprawdźcie formularz zawiadomienia, podpiszcie profilem zaufanymi i wyślijcie. Wyświetli się komunikat, że Wasze zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę na koncie Mój Gov dostaniecie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia.

Innego nie dostaniecie. WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdziecie po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) – w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka, Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

Bez kolejki W związku z pandemią – do końca 2020 roku – czasowo wydłużono termin zgłaszania zbycie/nabycie pojazdu z 30 do 180 dni. WAŻNE! Od początku stycznia 2021 r. ponownie jednak obowiązuje krótszy, 30-dniowy, termin. Tym bardziej warto korzystać z naszej e-usługi, która jest coraz popularniejsza.

– Od początku stycznia skorzystano z tej możliwości niemal 56 tysięcy razy. Przez cały ubiegły rok 601 297 razy – mówi minister Marek Zagórski. To niejedyne ułatwienie, jakie przygotowaliśmy z myślą o kierowcach. Na znajdziecie też takie e-usługi jak np.: i wiele innych.

– Wszystkim kierowcom polecamy także naszą bezpłatną aplikację, w której znajdą m.in. mPrawo Jazdy, licznik punktów karnych oraz mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu – mówi minister Marek Zagórski. Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant.

Mało tego, jeśli nie pamiętacie o terminach ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu pojazdu – aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetli Wam komunikat z przypomnieniem. W mPojeździe znajdziecie także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Więcej informacji o aplikacji mObywatel znajdziecie na, Polecamy! *************** Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizujemy we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

Czy można online zgłosić kupno samochodu?

Bez kolejki – zbycie lub nabycie pojazdu zgłoś online – Cyfryzacja KPRM 26.01.2021 Jeśli kupujecie lub sprzedajecie auto, powinniście zgłosić to do urzędu. Nie musicie jednak ustawiać się w kolejce – można to zrobić online. Tylko w ubiegłym roku z naszej e-usługi skorzystano ponad 600 tysięcy razy! Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu to coś, o czym warto pamiętać. Za niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie (30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu) możecie zapłacić karę (od 200 do 1000 zł).

 • – Dzięki naszej e-usłudze można dopełnić tej formalności szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Zgłoś, nie wychodź
 • Jeśli pierwszy raz będziecie zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu, warto żebyście to wiedzieli:
 • zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie,
 • nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu,
 • zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu.

Tyle teorii, czas na praktykę. Aby dokonać tej formalności online będziecie potrzebowali profilu zaufanego, dzięki któremu potwierdzicie w internecie swoją tożsamość. Profil zaufany można założyć przez internet na stronie GOV.pl., Aby wszystko poszło gładko, przygotujcie też:

 • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcecie zgłosić (markę, typ – jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziecie je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
 • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Wszystko gotowe? Jedziemy dalej. Prosta droga na GOV.pl Jeśli macie już profil zaufany i przygotowaliście wszystkie niezbędne dokumenty, czas przejść do zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu. Interesująca Was e-usługa to, Znajdziecie ją na portalu w zakładce Kierowcy i pojazdy,

Oto szczegóły: Krok 1: wejdźcie na stronę i profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu). Krok 2: po zalogowaniu wybierzcie sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybierzcie i kliknijcie w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online),

Krok 3: System poprosi o odpowiedź na pytanie – co chcesz zgłosić – zbycie czy nabycie pojazdu? W zależności od odpowiedzi przekieruje bezpośrednio do odpowiedniej e-usługi. Kliknijcie przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

 1. Krok 4: Wpiszcie dane pojazdu i dołączcie skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.
 2. Krok 5: Sprawdźcie lub uzupełnijcie swoje dane.
 3. Krok 6: Podajcie dane zbywcy lub nabywcy.
You might be interested:  Jak Oduczyć Psa Skakania Na Samochód?

Krok 7: Zaadresujcie formularz zawiadomienia. Wasze zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy – jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

 1. Rok 8: Sprawdźcie formularz zawiadomienia, podpiszcie profilem zaufanymi i wyślijcie.
 2. Wyświetli się komunikat, że Wasze zawiadomienie zostało wysłane.
 3. Na swoją skrzynkę na koncie Mój Gov dostaniecie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 4. Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia.

Innego nie dostaniecie. WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdziecie po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) – w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka, Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

 1. Bez kolejki W związku z pandemią – do końca 2020 roku – czasowo wydłużono termin zgłaszania zbycie/nabycie pojazdu z 30 do 180 dni.
 2. WAŻNE! Od początku stycznia 2021 r.
 3. Ponownie jednak obowiązuje krótszy, 30-dniowy, termin.
 4. Tym bardziej warto korzystać z naszej e-usługi, która jest coraz popularniejsza.

– Od początku stycznia skorzystano z tej możliwości niemal 56 tysięcy razy. Przez cały ubiegły rok 601 297 razy – mówi minister Marek Zagórski. To niejedyne ułatwienie, jakie przygotowaliśmy z myślą o kierowcach. Na znajdziecie też takie e-usługi jak np.: i wiele innych.

– Wszystkim kierowcom polecamy także naszą bezpłatną aplikację, w której znajdą m.in. mPrawo Jazdy, licznik punktów karnych oraz mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu – mówi minister Marek Zagórski. Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant.

Mało tego, jeśli nie pamiętacie o terminach ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu pojazdu – aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetli Wam komunikat z przypomnieniem. W mPojeździe znajdziecie także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Więcej informacji o aplikacji mObywatel znajdziecie na, Polecamy! *************** Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizujemy we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

Jak sprawdzić czy zgłoszono nabycie pojazdu?

Jak sprawdzić historię auta? 26 kwi 18 17:24 Kupujesz auto używane? Zapewne chcesz dokładnie poznać jego przeszłość i sprawdzić, czy nie ma wad prawnych i obciążeń. W dzisiejszych czasach uzyskanie wielu informacji nie jest wcale trudne Foto: ACZ / Auto Świat Jak ocenić stan nadwozia

Jeśli auto zostało skradzione, adnotacja o tym powinna trafić do systemu Na razie na stronie historiapojazdu.gov.pl można sprawdzać dane samochodów pochodzących z 21 krajów Do sprawdzenia danych auta przez stronę internetową historiapojazdu.gov.pl potrzebne są informacje z dowodu rejestracyjnego

Podstawowym narzędziem, za pomocą którego można uzyskać informacje o interesującym nas samochodzie, jest ogólnodostępna baza Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Wystarczy wejść na stronę internetową historiapojazdu.gov.pl i podać podstawowe dane z dowodu rejestracyjnego: numer rejestracyjny, numer VIN (pozycja „E” w dowodzie rejestracyjnym) oraz datę pierwszej rejestracji (pozycja „B”).

Jeśli informacje są prawidłowe i pojazd figuruje w ewidencji, uzyskacie m.in. dostęp do „osi czasu”, czyli historii danego auta od momentu jego wyprodukowania, przez ewentualną pierwszą rejestrację za granicą, aż po wszystkie zmiany właścicieli i statusu pojazdu na polskim rynku. Znajdziecie tam też historię przeglądów wraz z odnotowanymi podczas nich przebiegami (dane gromadzone od 2014 roku).

W raporcie, który można pobrać również w formie dokumentu PDF, znajdują się też informacje o tym, czy auto było lub jest zarejestrowane na osobę fizyczną, firmę bądź organizację, czy ma ważną polisę OC. Jeżeli została zgłoszona kradzież pojazdu, to ta informacja trafi do bazy CEP.

Sukcesywnie mają tam też być zbierane dane o ewentualnych zastawach rejestrowych. Teraz w razie wątpliwości można to sprawdzić w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz w sądach prowadzących rejestry zastawów. Nowością w systemie jest dostępna od początku 2018 roku możliwość dotarcia do tzw.

danych zagranicznych. Ma ona służyć do sprawdzania przeszłości samochodów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w Polsce. Procedura uzyskania informacji jest w tym przypadku nieco bardziej uciążliwa niż przy sprawdzaniu aut z rynku krajowego, w wypadku których do uzyskania dostępu do bazy wystarczą podstawowe dane z dowodu rejestracyjnego – tu należy się zalogować na stronie, korzystając z tzw.

 1. Profilu zaufanego eGO, który można założyć m.in.
 2. Za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej oraz w wybranych urzędach.
 3. Na razie na stronie historiapojazdu.gov.pl można sprawdzać dane samochodów pochodzących z 21 krajów, m.in.
 4. Z Francji, Holandii, Włoch, Szwecji, Czech, a także z USA i Kanady.
 5. Niestety, w tej chwili nie da się w ten sposób poznać informacji o pojazdach pochodzących z rynku niemieckiego, być może jednak w przyszłości się to zmieni.

Jeżeli interesujący was egzemplarz znajduje się w bazie, to w zakładce „dane zagraniczne” powinniście znaleźć wpisy dotyczące statusu auta, tego, czy nie figuruje ono w zagranicznych bazach jako kradzione, powypadkowe, złomowane, niedopuszczone do ruchu, lub też, czy było wykorzystywane jako taksówka.

Żeby sprawdzić, czy auto ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, wystarczy mieć jego numer rejestracyjny. Wchodzimy na stronę ufg.pl, wybieramy zakładkę „baza OC i AC”, a w niej klikamy link „sprawdzenie ubezpieczenia OC”. Wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu i wybieramy datę, na który dzień chcemy sprawdzić ubezpieczenie auta.

W ten sposób uzyskamy informacje o tym, czy pojazd ma (miał) ważne OC, jaki jest numer polisy i który zakład ubezpieczeniowy ją wystawił. : Jak sprawdzić historię auta?

Related Post