Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód?

Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód?

0 Comments

Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód
Sprawdź, czym jest prawo jazdy B. W ostatnich latach obserwujemy wzmożony ruch na polskich drogach. Najczęściej na ulicach poruszają się samochody osobowe. Żeby móc je prowadzić, trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B. Do czego ono dokładnie uprawnia i co należy zrobić żeby je uzyskać? O tym dowiesz się w naszym tekście.

Prawo jazdy kategorii B to urzędowy dokument państwowy poświadczające kwalifikacje właściciela do prowadzenia pojazdu. Najprościej mówiąc, prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych. Są to pojazdy, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów i motocykli.

Jednak to nie jedyna grupa pojazdów, która jest objęta przepisami kategorii B. Tego typu dokument uprawnia też do kierowania samochodami dostawczymi. Należy jednak pamiętać, że ich masa nadal nie może przekraczać 3,5 tony. Ponadto mając takie prawo jazdy, możesz kierować ciągnikami rolniczymi oraz pojazdami wolnobieżnymi takimi jak: kombajny rolnicze, walce oraz koparko-ładowarki.

 1. Prawo jazdy kategorii B uprawnia do przewożenia maksymalnie 9 osób wraz z kierowcą w busie o wadze nieprzekraczającej 3,5 tony.
 2. Przepisami tej kategorii są również objęte wybrane motocykle oraz czterokołowce.
 3. Z prawem jazdy B, możesz jeździć motorowerem oraz quadem, jednak muszą one spełniać warunki, którymi są objęte pojazdy z kategorii AM.

Ponadto, osoby, które posiadają dokument kategorii B co najmniej 3 lata, mogą kierować motocyklem, którego pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3, o mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Przede wszystkim musisz osiągnąć odpowiedni wiek, żeby móc się ubiegać o ten dokument. Według prawa obowiązującego w Polsce musisz mieć ukończone 18 lat. Jednak samo szkolenie możesz rozpocząć, nie będąc pełnoletnim, lecz nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. W takiej sytuacji potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców,

Jeśli spełniasz ten podstawowy warunek, musisz założyć profil kandydata na kierowcę (PKK). Jednak najpierw czeka Cię badanie lekarskie. Koszt badania lekarskiego jest określony przepisami i w całym kraju obowiązuje stawka w wysokości 200 zł. Z zasady takie badanie może wykonać każdy lekarz orzecznik, warto jednak wcześniej skontaktować się z wybranym ośrodkiem szkolenia kierowców.

 1. Zazwyczaj można w ten sposób uzyskać kontakt do orzecznika, z którym szkoła jazdy współpracuje.
 2. Nie wpływa to na cenę badania ani na jego przebieg, jednak często może się okazać, że wizyta zostanie przeprowadzona szybciej.
 3. Podczas wizyty kontrolnej lekarz orzecznik przeprowadzi z Tobą wywiad.
 4. Ma to na celu określenie Twojego stanu zdrowia oraz pozyskanie informacji o ewentualnych chorobach, takich jak: Po przeprowadzeniu rozmowy przyjdzie czas na faktyczne badanie.

Lekarz orzecznik sprawdzi Twój:

wzrok

Jeśli nosisz okulary korekcyjne, powinieneś zabrać je ze sobą na wizytę. Wówczas kontrola oczu zostanie w nich przeprowadzona.

słuch

Osoby noszące aparat słuchowy powinny pojawić się z nim na badaniu.

ogólny stan fizyczny

Lekarz orzecznik zbada również układ oddechowy, pracę serca oraz ciśnienie. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, otrzymasz orzeczenie lekarskie. W tej chwili nie praktykuje się już bezterminowych badań na prawo jazdy. Maksymalny czas, na jaki możesz uzyskać orzeczenie lekarskie, wynosi 15 lat.

Po tym okresie należy umówić się do lekarza orzecznika na badanie kontrolne. Następny krok w staraniu się o prawo jazdy kategorii B to złożenie wniosku o nadanie numer PKK. Żeby to zrobić, należy mieć orzeczenie lekarskie, które określa, że nie masz żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz swoje kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm.

Z tym dokumentem i fotografią musisz udać się do starostwa powiatowego, gdzie zostanie Ci nadany numer PKK. On wraz z numerem PESEL, będzie bardzo ważny dla ośrodków szkolenia oraz egzaminacyjnych. Bez nich nie możesz ubiegać się o wymarzony dokument. Gdy posiadasz już profil kandydata na kierowcę, musisz wybrać szkołę jazdy, która przygotuje Cię do kierowania pojazdami z kategorii B.

 1. Urs na prawo jazdy nie może trwać krócej niż 60 godzin, na które składa się minimum 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zegarowych praktyki na placu manewrowym, oraz w ruchu ulicznym.
 2. Urs jednak może trwać dłużej, to zależy to od Twoich umiejętności.
 3. Długość kursu określa szkoleniowiec, który oceni, czy któreś elementy wymagają jeszcze dodatkowych ćwiczeń.

Po ukończeniu kursu musisz zdać egzamin wewnętrzny, który określi czy możesz przystąpić do egzaminu państwowego.Co ciekawe, ustawodawca dopuszcza również sytuację, w której kandydat na prawo jazdy sam przygotowuje się do egzaminu teoretycznego. Natomiast ukończenie kursu praktycznego w ośrodku szkolenia kierowców jest wymagane, aby podejść później do drugiej części egzaminu.

 1. Po ukończeniu kursu musisz udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zapisać się na egzamin państwowy.
 2. To on zdecyduje czy uzyskasz uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B.
 3. Pierwsza część to egzamin teoretyczny.
 4. Trwa on maksymalnie 25 minut i składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej.

Po zdaniu tej części możesz przystąpić do egzaminu praktycznego. Składa się on z trzech etapów. Pierwsza część to przygotowanie samochodu do jazdy oraz sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 • Następna część egzaminu to zadania na placu manewrowym.
 • Po pozytywnym zakończeniu tych zadań, następuje trzeci etap, który polega na zadaniach w ruchu drogowym.
 • Jeśli wykonasz wszystkie zadanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz poleceniami egzaminatora to wtedy zdasz egzamin i uzyskasz uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w przepisach kategorii B,

Warto od razu wiedzieć, w jakich sytuacjach prawo jazdy może zostać odebrane. Czasowe odebranie uprawnień jest możliwe w sytuacji, gdy: Odebranie uprawnień następuje gdy:

kierowca pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek i ucieka z miejsca zdarzenia, kierowca przekroczy limit 24 punktów karnych – wówczas traci prawo jazdy i musi poddać się reedukacji.

Gdy już uzyskasz prawo jazdy, pamiętaj o ostrożności i przestrzeganiu przepisów prawa ruchu drogowego. Na kierowcy samochodu osobowego spoczywa duża odpowiedzialność! Aby prowadzić pojazdy objęte przepisami kategorii B, musisz posiadać ważne prawo jazdy tej kategorii.

Czym można jeździć z prawem jazdy B?

Czym można jeździć z prawem jazdy kat. B? Prawo jazdy kategorii B daje więcej uprawnień, niż mogłoby się wydawać. Mając taki dokument, możecie kierować nie tylko autem osobowym czy lekkim pojazdem dostawczym, ale także jednośladem, trójkołowcem czy traktorem.

 1. Ategoria B daje przede wszystkim uprawnienia do kierowania samochodem osobowym, dostawczym lub ciężarowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
 2. To właśnie z myślą o tych pojazdach ta kategoria została stworzona.
 3. Jednak wraz z upływem czasu, zmianami w prawie i na rynku, kierowcy posiadający kategorię B dostali znacznie więcej uprawnień.

Sprawdźmy, czym można kierować, a do czego trzeba mieć dodatkowe uprawnienia.

Jaki samochód kupić na kategorię B1?

Dowiedz się, jak zostać kierowcą przed osiemnastką! Choć prawo jazdy kategorii B uprawniające do prowadzenia samochodów osobowych przysługuje jedynie osobom, które ukończyły 18 lat, część nastolatków o wiele wcześniej zaczyna marzyć o jeździe autem. Na szczęście istnieje pewien sposób na to, by zaspokoić ich chęć do bycia kierowcą.

Optymalnym rozwiązaniem jest prawo jazdy B1, które można uzyskać, nie będąc jeszcze pełnoletnim. Zgodnie z polskim prawem, aby móc zostać kierowcą auta osobowego należy mieć ukończone 18 lat. Niektóre pojazdy nie wymagają jednak spełnienia tego kryterium. O jakich samochodach mowa? O wszystkich niuansach związanych z prawem jazdy B1 dowiesz się z poniższego artykułu.

Wyjaśnimy w nim, czym jest ta kategoria, do czego upoważnia i jak uzyskać uprawnienia. Kategoria B1 dedykowana jest osobom, które ukończyły 16 rok życia. Młodzi pasjonaci motoryzacji mogą dzięki niej legalnie kierować pojazdami czterokołowymi, o ile zrealizują pomyślnie kurs oraz zaliczą egzamin państwowy.

Prawo jazdy B1 może uzyskać więc każda osoba, która opłaci kurs i opanuje wszystkie niezbędne umiejętności do poruszania się w ruchu drogowym poświadczone egzaminem. Prawo jazdy kat. B1 umożliwia prowadzenie pojazdów o masie, która nie przekracza 400 kilogramów. To kryterium dotyczy jednak jedynie przewozu osób, ponieważ w przypadku przewożenia towarów maksymalna waga pojazdu wrasta do 550 kg.

Silnik pojazdu nie może natomiast mieć mocy większej niż 15 kW = maksymalnie 20,4 KM. Osoby, które starają się o uzyskanie prawa jazdy kategorii B1, muszą mieć ukończone 16 lat, ale nie jest to jedyne kryterium dopuszczające do kursu i egzaminu. Samo szkolenie może rozpocząć się nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Zatem jeśli potencjalny kandydat do egzaminu skończył 15 lat i 9 miesięcy, a jego rodzic wyraził zgodę, może już ubiegać się o prawo jazdy B1, Ponadto nie musi on jeździć pod opieką osoby dorosłej. Ważną informacją dotyczącą kategorii B1 jest także limit przewożonych osób. Ich liczba uzależniona jest od wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu i nie ma wpływu na posiadane przez kierowcę uprawnienia.

To samo tyczy się ewentualnie posiadanej i ciągniętej przyczepy. Prawo jazdy B1 pozwala na jazdę motocyklami o pojemności skokowej silnika 124 ccm, mocy 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy 0,1 kW/kg. Jedyne samochody, które mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły 16 lat i zdały egzamin na prawo jazdy B1 to czterokołowce o masie do 440 kg w przypadku przewozu osób i maksymalnie 550 kg w przypadku przewozu towarów.

 1. Niestety nie jest możliwe prowadzenie standardowych samochodów osobowych.
 2. W ramach posiadanej kategorii AM młody kierowca może także poruszać się motorowerem, czterokołowcem lekkim, zespołem pojazdów złożonych z motoroweru lub czterokołowca lekkiego z przyczepą.
 3. Jeśli chodzi o pojazd czterokołowy, najczęściej jest nim quad.
You might be interested:  Ile Kosztuje Prawo Jazdy Na Samochód Osobowy?

Motorower natomiast nie może mieć pojemności większej niż 50 cm³ i nie może jechać szybciej niż 45 km/h. Jeśli jakiś pojazd wygląda jak quad lub motorower, ale ma większą moc silnika, to poruszanie się takim pojazdem przez posiadacza prawa jazdy B1 będzie równoznaczne ze złamaniem przepisów.

 • Właściciele prawa jazdy kategorii B1, którzy posiadają swoje uprawnienia od co najmniej trzech lat, mogą także prowadzić jednoślady z silnikami o pojemności do 125 cm³.
 • Ich maksymalna moc może wynosić 11 kW, tj.15 KM.
 • W tym wypadku należy jednak mieć na uwadze ograniczenie w postaci maksymalnego stosunku mocy do ciężaru pojazdu 0,1 kW/kg.

Aby starać się o uprawnienia do prawa jazdy kat. B1, należy mieć skończone 15 lat i 9 miesięcy (16 lat w chwili przystąpienia do egzaminu państwowego). Procedurę rozpoczyna uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

 • To orzeczenie należy niezwłocznie złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy ze zdjęciem.
 • Osoby nieletnie zobowiązane są do stawienia się z rodzicem lub prawnym opiekunem, ponieważ wymagana jest zgoda rodzica.
 • Po zaakceptowaniu złożonego w urzędzie wniosku kandydat do uzyskania prawa jazdy otrzymuje numer PKK, który będzie mu potrzebny na dalszych etapach: w szkole nauki jazdy, na egzaminie państwowym oraz podczas odbioru dokumentu prawa jazdy B1,

Koszt uzyskania prawa jazdy B1 to kwestia zależna od wielu czynników. W dużej mierze decyduje o niej wybór danego ośrodka nauki jazdy. Przeważnie kwoty oscylują w graniach od 1,5 do 2 tysięcy złotych. Do tej ceny należy doliczyć koszt egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych przez ośrodek szkoleniowy.

Kwota, jaką należy uiścić za egzamin państwowy teoretyczny na kategorię B1, wynosi 30 zł, natomiast za egzamin praktyczny – 170 zł. Aby ukończyć kurs pozwalający na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy B1 należy odbyć 30 godzin teorii i tyle samo praktyki w ośrodku szkolenia. Jeśli natomiast kandydat na prawo jazdy B skończy 18 lat, a posiada już kategorię B1, będzie mógł odbyć zaledwie 20 godzin praktyki, by zyskać pełne uprawnienia kategorii B.

Jest to znacznie zawężony wymiar praktyk niż w przypadku zaczynania kursu na prawo jazdy B od zera, gdzie od kursantów wymaga się zaliczenia aż 30 godzin teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych, co z kolei wiąże się też z wyższymi opłatami. Podsumujmy zatem wszelkie koszty związane z uzyskaniem prawa jazdy kategorii B1: Kategoria AM uprawnia do kierowania jednośladem – motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm³ lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks.45 km/h), a także czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks.45 km/h).

Kategoria B1 umożliwia prowadzenie czterokołowca o większej masie i mocy. Taki typ prawa jazdy wymaga jednak ukończenia kursu i zdania egzaminu państwowego. Sprawdź, jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy AM, Choć większość osób uważa, że warto poczekać do osiemnastych urodzin, by móc starać się o prawo jazdy kategorii B, to istnieje spore grono młodych miłośników motoryzacji, dla których możliwość jazdy czterokołowcem jest szczytem marzeń.

Ponadto młodzież zamieszkująca obszary wiejskie często miewa trudności komunikacyjne w dotarciu do szkoły. Prawo jazdy B1 jest dla nich doskonałą alternatywą! Z dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z mikrosamochodów korzysta się maksymalnie 2 lata.

 • Jednak, gdy motywacją jest ułatwione dotarcie do szkoły oddalonej od domu o spory dystans, a autobus jeździ dwa razy na dzień, inwestycja w prawo jazdy B1 będzie bardzo opłacalnym krokiem dla młodzieży z rejonów podmiejskich.
 • Możliwość samodzielnego pokonywania dystansu do ośrodka edukacji to dla wielu młodych ludzi spora motywacja.

Każda osoba, która zdała egzamin na prawo jazdy kategorii AM lub B1 może stać się właścicielem i kierowcą skutera, czterokołowca o określonych gabarytach lub motoroweru. W tej sytuacji należy już pamiętać o wykupieniu odpowiedniej polisy OC, Jest to obowiązkowe ubezpieczenie nie tylko dla samochodów osobowych, ale także dla jednośladów napędzanych silnikiem oraz quadów.

W CUK znajdziesz oferty polis od najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych – sprawdź cenę składki OC i AC ! Podczas prowadzenia pojazdu, należy pamiętać, że na drodze musimy być przygotowani na różne sytuacje. Nawet przy ostrożnej i przepisowej jeździe, zdarzają się wypadki. W takiej sytuacji warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie NNW, które również zakupisz za pośrednictwem CUK.

Wybierając nasze produkty ubezpieczeniowe, zyskujesz gwarancję najlepszych cen i profesjonalnej obsługi. Zamów rozmowę z doradcą i dobierz odpowiedni pakiet polisy komunikacyjnej już dziś!

Kto nie może prowadzić samochodu?

Oczywistym jest fakt, że do kierowania pojazdami nie może być dopuszczona osoba, która nadużywa alkoholu lub narkotyków. Nie mówimy tu o sytuacji, w której ktoś wypił zbyt dużo i próbuje wsiąść za kierownicę samochodu. Mówimy o kierowcach, którzy są chorzy (zdiagnozowani, lub nie ) na chorobę alkoholową.

Jakie są rodzaje prawa jazdy?

Kategorie prawa jazdy –

Nazwa kategorii Jakimi pojazdami możesz kierować Ile musisz mieć lat, żeby uzyskać prawo jazdy
AM

motorower czterokołowiec lekki (na przykład mały quad) zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

14 lat
A1

motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW pojazdy z kategorii AM zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

16 lat
A2

motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

moc do 35 kW stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla

motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW pojazdy z kategorii AM zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

18 lat
A

każdy motocykl pojazd z kategorii AM zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

20 lat – jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2 24 lata – jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2

B1

czterokołowiec (na przykład duży quad) pojazd z kategorii AM

16 lat
B

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla zespół pojazdów – powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) pojazd z kategorii AM zespół pojazdów – złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg, jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy – zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg ciągnik rolniczy – tylko w Polsce pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat – motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg – tylko w Polsce

18 lat
B+E

zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

18 lat
C

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka) zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) pojazd z kategorii AM ciągnik rolniczy – tylko w Polsce pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

21 lat
C1

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład mała ciężarówka) zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) pojazd z kategorii AM ciągnik rolniczy – tylko w Polsce, pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

18 lat
C1+E

zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, który składa się z:

pojazdu, który ciągnie – pojazdy z kategorii C1 przyczepy (na przykład mała ciężarówka z przyczepą)

zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

18 lat
C+E

zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii C i przyczepy, zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

21 lat
D

autobus zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) pojazd z kategorii AM ciągnik rolniczy – tylko w Polsce pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

24 lata
D1

autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) pojazd z kategorii AM ciągnik rolniczy – tylko w Polsce pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

21 lat
D1+E

zespół pojazdów złożony z pojazdu kategorii D1 i przyczepy zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

21 lat
D+E

zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii D i przyczepy zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

24 lata
T

ciągnik rolniczy pojazd wolnobieżny (na przykład walec) zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep pojazd z kategorii AM

16 lat
Tramwaj

tramwaj

21 lat

Możesz rozpocząć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy dla określonej kategorii jeszcze zanim ukończysz wskazany powyżej wiek – jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego ukończeniem. Dlatego wniosek o prawo jazdy złóż nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku.

Czy na kąt B można jezdzic busem 9 osobowym?

Prawo jazdy – Busy służące do przewozu osobowego są zróżnicowane pod względem dostępnej liczby miejsc pasażerskich oraz masy własnej pojazdu, przez co wymagają one posiadania zupełnie innej kategorii prawa jazdy. Pod kątem prowadzenia busów prawo jazdy dzielimy na:

prawo jazdy kategorii B – umożliwia prowadzenie pojazdów osobowych o liczbie miejsc 8+1 (z kierowcą) oraz o masie własnej do 3,5 tony; prawo jazdy kategorii D – umożliwia prowadzenie pojazdów przystosowanych do przewozu 9 i więcej osób, jak również jazdę autobusem.

Należy jednak pamiętać o tym, aby bus nie był przeładowany, ponieważ zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., art.61 ust.1 w nawiązaniu do art.97 Kodeksu wykroczeń, przekroczenie masy ponad wskazane 3,5 tony grozi mandatem w wysokości od 20 do 500 zł, bez punktów karnych.

Czy B E daje t?

Paweł 2021-12-15 16:53:15 Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U.2011 Nr 30 poz.151) mówi jasno: art.6 ust.3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy: 2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami); Zgłoś Kornel Twaróg 2020-11-17 13:23:07 Prawo jazdy kategorii T jest dla 16 latków, którzy na prawdę potrzebują mieć uprawnienia, bo np w rodzinie jest gospodarstwo i trzeba pomóc. Jest to jedna z najrzadszych kategorii jaką prowadzą OSK.18-latkowie zamiast robić kurs kat T wybierają często kategorię B i od razu B+E – w takim przypadku kategoria “T” wpada nam sama do prawa jazdy i zamiast 2 kategorii mamy aż 3.

 1. Prowadzę ośrodek na Opolszczyźnie (www.ocsk.pl) i na całe województwo mamy tylko dwa OSK które szkolą na kategorię T.
 2. Często spotykam się ze zdaniem typu “Po co ma iść na kurs, przecież od małego jeździ na traktorze?!” Szczerze powiem nie raz tacy 16 latkowie wychowani na traktorze jeżdżą lepiej niż niejeden instruktor.

Dla takich osób egzamin to “tylko” formalność ale taka, którą muszą zaliczyć i po to jest te 20 godzin praktyki na kursie aby się porządnie do niego przygotować. Nie ma co kombinować i prosić o samo wypisanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i niewyjeżdżenie godzin bo można się nieźle zdziwić.

Wiem co mówię – przynajmniej raz na miesiąc/dwa przychodzą do mnie kursanci, którzy potrafią jeździć ale zdać egzaminu już nie. A jak pytam o kurs w innych szkołach to słyszę, że wykupili tylko zaświadczenie, “no bo przecież umiem jeździć.” Niestety egzamin rządzi się swoimi prawami – uważajcie na siebie.

Pozdrawiam, Kornel Twaróg Zgłoś Mark 2020-03-22 17:37:29 Przeczytaj sobie kodeks drogowy i dopiero komentuj podpowiem ci żebyś nie szukał artykùł 88 kodeksu drogowego Zgłoś Mark 2020-03-22 17:21:45 Kokoronko ze masz ciagnik i przyczepy i waźą dmc 49 t załaduj je żebyś tyle ważył i niech cie policja zatrzyma i powiedz ze ważysz 49 t z ładunkiem to sie dowiesz ile kosztuje cię te 9t przeładunku. Zgłoś Hubert 2020-03-20 06:09:31 Najlepiej poczekać do 18 i zrobić b i b+e jednoczesnie. Zawsze mozna uzyskać rabat i dostajemy w podobnej kasie więcej kategorii w tym T. Zgłoś Sta 2020-09-06 11:07:16 Ale 1000x lepiej cofa się przyczepa za traktorem a lepiej zrobić to w wieku 16l i jjeździć legalnie przez drogę na pole Zgłoś anonim 2020-09-07 02:30:52 Zdając kategorię B+E nie otrzymujesz kategorii T, masz tylko B+E która uprawnia cię do poruszania ciągnikiem (przepis obowiązuje tylko w Polsce), ale przy tej kat. masz jeszcze ograniczenie do 3,5 tony. Zgłoś to byś wiedział 2020-09-07 07:55:24 @anonim, jak się nie orientujesz, to nie wprowadzaj ludzi w błąd! Miałem B, zrobiłem miesiąc temu E i bez mojej prośby, z automatu wbito mi T! Zgłoś Księgowy 2020-09-07 07:57:02 Zdając kategorię B+E wpisują z automatu kat. T Zgłoś Marino 2020-03-18 22:08:37 Mając kategorie T możesz jeździć przyczepa typu Bonza czyli wozić ludzi a mając b+e to nie możesz Zgłoś Hubert 2020-03-20 06:13:00 Kat T jest tylko jedna, co za roznica czy zdasz na T pomiedzy tym jak zdasz na b+e i Ci wpiszą tą samą kat T. Zgłoś Memiik 2020-03-18 08:41:30 Dobre prawo.16 lat i mogę prowadzić 30 tonowy zestaw. Czy nawet większy. I nie czarujmy się. Ciągniki są szybsze niż dozwolone 30km/h Zgłoś Karol 2020-03-18 13:32:13 O ile mi wiadomo to 40 km/h jest dozwolone. Zgłoś Stan 2020-03-18 15:28:03 Eeee Art 20 ust 6 pkt 1 ciągnika rolniczego (również z przyczepa) 30 km/h przepros pana Zgłoś Ktoś 2020-09-06 11:10:07 Dozwolone jest tylko 30km/h i to jest właśnie głupie i chore bo narzekają że za wolno się jedzie Zgłoś Yos 2020-03-18 22:21:00 Czasem taki 16 latek lepiej jeździ niż ludzie po 30 z 10 letnim doświadczeniem. Zgłoś Sławomir 2020-03-21 08:40:56 Zazwyczaj ludzie którzy jeżdżą traktorami zaczynają wcześnie, i taki 16 latek może mieć większe doświadczenie w prowadzeniu pojazdów niż ktoś kto dopiero zdał prawko nie ważne w jakim wieku Zgłoś Michu 2020-03-18 07:33:58 Najlepiej zrobić b+e to jest pełna wersja ciągnikowa a mniej zachodu i pieniędzy Zgłoś Memiik 2020-03-18 08:37:25 A nie C+e? Zgłoś Njiuy 2020-03-18 15:52:46 Niestety B+M wystarczy aby kierować olbrzymim ciągnikiem z ogromnymi przyczepami Zgłoś Daniel 2020-03-18 11:14:36 I większe możliwości bo można jeździć samochodem z lawetą pow 3,5t a i egzamin jest tylko z jazdy Zgłoś Stan 2020-03-18 15:54:05 Z laweta ale nieprzekraczająca 3,5 t Zgłoś Waldek 2020-03-18 18:52:21 Dokładnie tak zrobiłem. Mam B od 20 lat, zrobienie E to żaden problem, zwłaszcza że to tylko sam kurs praktyczny. W prawie jazdy wbili mi T z automatu. Zgłoś Józef 2020-03-18 20:51:11 A w którym urzędzie jest taki automat. Ja i mój kolega też mamy b+e od 98 r i żadnego T z.automtu nie dostaliśmy Zgłoś Dariusz 2020-03-18 06:22:42 Najlepiej zrobić kategorie B E i z automatu wbijają T Zgłoś Rolnik 2020-03-18 06:06:07 de 4Mam t od 99 roku. Zrobiłem w szkole średniej za grosze. Zdałem za pierwszym razem. Zgłoś Doswiadczenie ;):):) 2020-03-19 19:49:12 Ja mam B (egzamin w dużym mieście) i T po trafieniu w zaczep bez pudła nie kazali cofać, zlekceważyli kobietę albo wystraszyli ze faceci zrobią to gorzej.1977 dla prymusow było za darmo :). Skoro się chwalimy, kto następny. Zgłoś Tomek 2020-03-18 05:17:27 A ja dostałem T za darmo przy ostatniej wymianie prawa jazdy tylko że posiadam już C + E Zgłoś Przemek 2020-03-17 22:36:12 Nie lepiej zrobićB+E. Bez teorii, bez problemu a przy okazji dwie kategorie w prawku. Do tego taniej. Polecam Zgłoś Paweł 2020-03-17 23:15:13 Po pierwsze na b+e musisz czekać do 18 roku życia po 2 musisz najpierw zrobić kat b a podeb b+e co wyjdzie ci 2 razy tyle czasu i pieniędzy. y tyle zy tyle czasu i pie Zgłoś Polak 2020-03-17 22:07:29 Mi tam się udało zdać za 1 w zeszłym roku 👌 Zgłoś karakan 2020-03-17 21:51:08 Nie pozdrawiam pajaców z word ze sieradza. Pies wam mordy lizał złodzieje! Zgłoś Zenek 2020-03-17 19:36:50 Jeszcze się taki nie urodził co by wszystkimi dogodzil, i jakie by nie byłyby przepisy zawsze znajdzie się filozof któremu coś będzie się nie podobać Zgłoś

Czy na B1 trzeba jeździć z osobą dorosłą?

by Bedzik (Łódz) Czy mając takie prawo jazdy B1 trzeba jeździć z osoba dorosła która posiada prawo jazdy normalne ? Moja odpowiedź Jak na razie 2009 nie ma takiego ograniczenia w postaci konieczności jazdy z osobą dorosłą. Trudno wykluczyć, że w przyszłych nowelizacjach Kodeksu drogowego coś takiego zostanie wprowadzone.

 • Ma to dotyczyć również kierowców kategorii B, którzy mieli by auto w jakiś sposób oznaczone np symbolem zielonego liścia.
 • Byłyby również organizowane specjalne kursy dokształcające w przypadku wykroczeń drogowych młodego kierowcy.
 • Podobno dla takich kierowców naruszających przepisy ma być wprowadzone badanie psychologiczne.

W tej chwili kierowca kat B1 może przewozić nawet 4 osoby np w Daihatsu Coure. Warto się więc pośpieszyć z prawkiem jeżeli chcemy jeździć bez nadzoru rodziców. Click here to post comments Join in and write your own page! It’s easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1, Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód Obejrzyj filmik o mojej Firmie! Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.

Czy na B1 trzeba mieć prawo jazdy?

Osoba w wieku 16 lat może zrobić prawo jazdy kat. B1. Oznacza to, że może prowadzić lekki pojazd czterokołowy o masie nieprzekraczającej 400 kg oraz mocy silnika nie większej niż 15 kW. Samochody spełniające warunki znajdziesz w ofercie takich marek, jak: Aixam, Ligier czy Microcar.

Jaki samochod na A1?

Kategoria prawa jazdy A1 przede wszystkim umożliwia 16-latkom jazdę małymi motocyklami z silnikami do 125 cm3. To sposób, aby wcześnie zacząć przygodę z jednośladami – i to nie motorowerami, a “prawdziwymi” motocyklami. Kategoria A1 daje podobne uprawnienia, jakie zyskują posiadacze kategorii B po 3 latach doświadczenia, ale z dwoma ważnymi różnicami. Zobacz, czym można jeździć na kategorię A1. Prawo jazdy Źródło: Materiały prasowe, fot: Ministerstwo Transportu Motocykle o pojemności do 125 cm3 zyskały w Polsce popularność, gdy pozwolono nimi jeździć bez dodatkowych uprawnień posiadaczom praw jazdy kategorii B, Jedynym dodatkowym wymaganiem było posiadanie go od przynajmniej trzech lat. Jednak takie małe motocykle to też propozycja dla młodych, którzy chcą zacząć przygodę z jednośladami wcześniej.

Czy na B1 trzeba jeździć z osobą dorosłą?

by Bedzik (Łódz) Czy mając takie prawo jazdy B1 trzeba jeździć z osoba dorosła która posiada prawo jazdy normalne ? Moja odpowiedź Jak na razie 2009 nie ma takiego ograniczenia w postaci konieczności jazdy z osobą dorosłą. Trudno wykluczyć, że w przyszłych nowelizacjach Kodeksu drogowego coś takiego zostanie wprowadzone.

 • Ma to dotyczyć również kierowców kategorii B, którzy mieli by auto w jakiś sposób oznaczone np symbolem zielonego liścia.
 • Byłyby również organizowane specjalne kursy dokształcające w przypadku wykroczeń drogowych młodego kierowcy.
 • Podobno dla takich kierowców naruszających przepisy ma być wprowadzone badanie psychologiczne.

W tej chwili kierowca kat B1 może przewozić nawet 4 osoby np w Daihatsu Coure. Warto się więc pośpieszyć z prawkiem jeżeli chcemy jeździć bez nadzoru rodziców. Click here to post comments Join in and write your own page! It’s easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1, Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód Jaka Kategoria Prawa Jazdy Na Samochód Obejrzyj filmik o mojej Firmie! Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.

Related Post