Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Jaki Pit Do Opłacenia Podatku Za Samochód?

Jaki Pit Do Opłacenia Podatku Za Samochód?

0 Comments

Jaki Pit Do Opłacenia Podatku Za Samochód
Co jest zwolnione z podatku – Zwolniona z PCC jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. WAŻNE: Umowa sprzedażysamochodu, którego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od PCC. Jeśli cena samochodu ustalona na 1000 zł lub mniej, odpowiada jego wartości rynkowej, nie musisz składać deklaracji PCC‑3 i płacić podatku.

Jak dokonać opłacenia podatku od kupna samochodu?

W celu opłacenia podatku od kupna samochodu należy uzupełnić formularz PCC-3. Wymagane są takie dane jak: NIP lub PESEL, dokładny opis pojazdu, marka, model, numer nadwozia, rok produkcji, przebieg czy wyliczona kwota podatku. Podatnik wypełnia pola A, B, C, D, H, a w razie wielu kupujących również G.

Kiedy płacisz podatek?

Gdzie i kiedy zapłacić podatek od kupna samochodu (PCC)? – Kupujący samochód ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie deklaracji PCC-3 (lub wraz z załącznikiem PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch), na podstawie której zapłaci podatek w wysokości 2 proc.

  • Wartości samochodu.
  • Uwaga! Niektórzy kierowcy zaniżają kwotę zakupu samochodu w umowie kupna-sprzedaży, aby obniżyć wysokość podatku.
  • Jeśli w ocenie urzędu skarbowego średnia wartość rynkowa auta jest wyższa niż suma zawarta w umowie zakupu pojazdu, to od niej zostanie naliczone 2% PCC,
  • W efekcie podatek do zapłaty wzrośnie.

W sytuacji, gdy zaniżenie będzie naprawdę wysokie, kupujący może ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. Niekiedy może się również zdarzyć, że kwota zakupu samochodu zostanie zawyżona w umowie kupna-sprzedaży. Wówczas urząd skarbowy może naliczyć od niej podatek, zamiast od średniej wartości rynkowej auta.

Kto powinien zapłacić podatek PCC?

Kto jest zwolniony z podatku od kupna samochodu? – Transakcja wolna jest od podatku tylko jeśli wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 zł lub gdy kupiła go osoba niepełnosprawna, na własny użytek. W pierwszym z wymienionych wyżej przypadków, należy jednak koniecznie pamiętać o tym, że ustawa doprecyzowuje, że chodzi o faktyczną wartość samochodu – niekoniecznie będzie to cena pojazdu, którą zapłaciliśmy lub która wpisana została na zawartej pomiędzy kupującym a sprzedającym umowie.

You might be interested:  Jak Wziąć Leasing Na Używany Samochód?
Kto powinien zapłacić podatek PCC
Samochód Opłata podatkowa (PCC)
Kupiony w salonie samochodowym Brak
Kupiony w komisie (komis jest właścicielem) Brak
Kupiony w komisie (komis jest pośrednikiem a sprzedającym jest osoba fizyczna) 2% wartości pojazdu
Kupiony od osoby prowadzącej działalność gospodarczą Brak
Zagraniczny (jeszcze nie zarejestrowany w Polsce), kupiony w komisie Brak (komis opłaca podatek akcyzowy)
Kupiony od obcokrajowca (osoby prywatnej) w Polsce 2% wartości pojazdu
Kupiony za granicą (nie zarejestrowany w Polsce) – umowa została zawarta za granicą Brak (płacimy podatek akcyzowy: 3,1% wartości pojazdu jeśli auto ma silnik o poj. do 2,0 l lub 18,6% wartości pojazdu, gdy auto ma silnik o pojemności powyżej 2,0 l)
Kupiony w Polsce od osoby fizycznej 2% wartości pojazdu
Wart mniej niż 1000 zł Brak
Kupiony na użytek osoby niepełnosprawnej Brak

Należy pamiętać, że z urzędem skarbowym musimy rozliczyć się także wtedy, gdy kupiliśmy samochód w komisie, ale w tej transakcji komis był tylko pośrednikiem między dwoma osobami fizycznymi. Podatku PCC nie trzeba płacić od zakupu auta dokonanego za granicą, ponieważ PCC pobiera się od czynności cywilnoprawnych, których przedmiot (w tym przypadku samochód) w chwili zawarcia umowy znajduje się na terytorium Polski.

  1. Przykład: W czasie pobytu w Niemczech pan Rafał kupił od pana Andreasa samochód osobowy.
  2. Umowa sprzedaży została zawarta za granicą i dotyczy pojazdu znajdującego się poza granicami kraju, a to oznacza, że nie podlega ona PCC.
  3. Powyższej zasady nie należy jednak utożsamiać z sytuacją, w której samochód w chwili zawarcia umowy znajduje się za granicą, ale umowę ze sprzedawcą zawieramy w Polsce.

Wówczas podatek PCC należy bezwzględnie opłacić. Przykład: Pan Rafał kupił samochód od pana Andreasa (obywatela Niemiec), który przebywa obecnie w naszym kraju i tutaj najczęściej użytkowuje pojazd. Auto w dniu podpisania umowy sprzedaży znajdowało się w Niemczech, ale umowa została zawarta w Polsce.

Related Post